@Kobold 08:33 Las Nét Je ""auschwitz-was-kibbuts"" Wérkje Dús Je Bewering Kán Niét uit Dé Lucht Gegrépen Zijn.

Nog Een Emanatie Van Mijn Kant  ... Één Verschijnsél

"""Gepubliceerd: vandaag 09:51
Update: vandaag 10:39

Een prominente imam die jongeren afraadde zich aan te sluiten bij militante islamitische bewegingen, is doodgeschoten in zijn huis in de onrustige Zuid-Russische deelrepubliek Dagestan. Dat berichtten Russische media zaterdag op gezag van de lokale autoriteiten."""

Dát Houdt In Dat Boven @Priester 23:49 Gegeven Vérschijnsélen Én Percentagelijst Van   Dr.Peter Hammond Wel Eens Luguber Júist Kón Zijn Òók Om Dat Dit Soort religious gelinkte geweld Massaler gebeurd.

Dát Déze religious Raciale Terreurdaden Vrij Onbekend Zijn Komt Dóór de joden Die Dát Éven Massaal úit de Berichtgévingen houden omdát zij wéderzijds Collaboréren in Zó Goéd Àls Èlk Misdrijf Ván heroinetransporten Tót Kinder prostituties.Dát Het Massief úit Berichtgevingen Wordt gehouden En joden Ván overheidswege Niéts ér aan Doén Doch Het Zélfs propagéren Én Cóllábóréren  Kan Met Een uitspraak in Een protocol té Maken Hébben Dát Blanken ""slechte slaven" zouden Zijn En de donkere volken ""béteren Dié makkelijker onder dé duim te houden zijn"""...Óók Ván úit Dié hoék Raciaal religieus gelinks Dus.

Hét IS Jámmer Dát Die rabbis Het Geheugen Van Een kip Hébben Wánt Dé asiatische Mensen eters aka  joden Zijn Vergeten Dát ze ZÈLF Méér Dán 1000 Jáár Óók Dé halalhoéren Ván Dé arabische wereld ZIJN Gewéést ...Én Òók Méde De Hedendaagse Verschijnselen Steunen Dat Gegeven.

http://www.hetzuur.nl/artikel/9603/anne-frank-zionistisch-gepiepeld/comment-page-1/#comment-90466
Priester says

“”Update Bezoekjes Yad Vashem zijn niet te tellen.”"

Dé Opmerking Deed Me Denken Al Wéér Aan cidi mdi rabijn evers De holocoust uitkeringen etc etc etc etc …Dát Die Fake joden Al té Vaak (israel wilde 8 Miljárd Euro Als compensatie Dat ze ZÈLF Dat bord even Gestolen hadden) verenigingen en subsidieslikkers aanleggen óm Geld Véél Géld Dát ze “”Dán ALTIJD”" krijgen Dàn Ván “Méé Délende”"Collaborérende joden in de staat en politiék té klissen En Misbruiken in eigen belang.rabijn evers IS Náást cidi en mdi Momentéél Ook in Dè Picture Wegens Miljoénen Fraudes Ván Jaren…Zélfs Òp HPdeTijd

@19:20….Dán IS Dè Betrokkene Géén Fake jóód.Dézen worden spek Rascistisch Dóór Fake joden Én Cóllaborateúrs in wet en justitie bevóórdééld Òók Véél Al Bij Zedenzaken Als Milly Boele Vaatstra Cirkelprojéct Almelo -Allochrone buschaffeur Mét Dé Vijf Zwakzinnige Kindéren polanski..Kim de Wilde.Gá Éèns Zién Wáár Dé Recherche ÉN Dát NFI Tóch STÈÈDS Faalt Stééds Wéér.Ze Misbruiken wet staat En overhéden Óm Òns té plundérenen té bézittén ÉN in dé hand té houden Mééstál Kindér pooierhand.
Ván Dáár Dát Wé Chronisch in Dé Goot Liggen Dát prostituéért gemakkelijker…máákt gewilligér.
11 april 2011, 19:33

http://www.hetzuur.nl/artikel/9603/anne-frank-zionistisch-gepiepeld/comment-page-1/#comment-90466
Priester says

Sociopaat Die Steeds Harder Gaat Liegen Erger Dán Een hans Nog.hánsáchtig Òok.

Vérhálen?……Ik Zoú Me Èéns Verdiepén in De Structúren Van Criminéle organisáties En hun gedrag Alsmede psychopatie En fraudodabuleuze persóónlijkhéden Wáár Het Daje jodendom Veel Méér Wég Hééft Dán Ván Wélke Volksáárd Òf Cultúur Dàn òók…Én Dàn In Dè VELE Tiéntállen Miljóénen Vermóórdde Amerikánen Duitsén Europeanen Russen Chinésen En Scandináviérs …Vóór Tijdéns Èn NÀ Dié oorlog Der Leugens En Bedrog.
Dán Dé Vietánoorlogen Nog Óm Het Geloof Der boedisten uit té roeien Zo Als uw protocollen (Cólléctiéve draaiboéken wérkroosters plannen )Die intentie Aan Gaven.

Úw bewéring óver Duitse Administratie IS Zuivér Bedrog.50.000.000 STUKS Duitse oorlogsadministratie Kán JÙIST Géen Ènkele bewering der Fake joden Ondersteúnen En Wél Elke Andere.GÈÈN HOLOCOUST…Óp De Fake joden in Ieder Gevál!

Lampekappen …Én Vergéét schoenleér En meubelfineér Niét…Van Ménsenhuid….ze hadden liever Kindérhuid…..Zoú Èén Beschááfd Méns Óf iemánd Ván Een Ménsen eters kolonie Dàt Nou Èérder Doén?

Òók Kleding Hàár Gouden vullingen….ér IS Niémand Zó Gierig Èn Hébberig Èn Zó Ván Goud bezéten – Òók vernoemd in jullie protocóllen- Als de Fake joden Ván asiatische Mensen eter afkomst.

Láátste alinea?…..Tsss.IK Hoú Hét Ècht Òp Een Kaal gálmflatje ….Mischién Hiér En Dáár Een Mensenbotjé Als gezélscháp?
11 april 2011, 19:13
 http://www.hetzuur.nl/artikel/9606/fred-teeven-kankergezwel/comment-page-1/#comment-90461
Priester says

Sja Dass Pluche ist jetst Dá und fried hätte gern vergessen

Micha Kat is Ook al Zo dol óp hem en heeft Nóg pijn Waar het Licht Niet Vaak Komt Van saampjés in dé cel met teeven.Op klol Béricht´ beloofde fried Òòk Een En Ander Bewéérde Een en Ander.Ònder Méér Dè Aan Pak Van Een Notaire Kinder Misbruiker Én hét hébben Ván Een lange lijst Ván Criminele Córrúpte Kinder slopermafialeden.Dié Heeft Réchtsgang Waarheidsvinding Bescherming Volk En Kinderen Zó tegen gewérkt en getrainéérd.Dé lánge lijst Zál Wél Óm gezet zijn in een lange prosper carriere?

Óók Ván dé dank Ván 12 Corrúpte rechters vóór wié hij Kat Zó bewerkte Dát Déze Lángdurig Wérk Èn Bestaan Vreesde Én ze Hélemáál vergat Ná Zijn Persco Aangaande Díe 12 ( klinkt bijbels?) Córrupte Moneydrains Én Landjépikspecialisten Én Anaálkánáál béstórmers.Hij Wás Zélfs Beroofd Van Een Aanzienlijk Bedrag Aan Donaties.IS Een poténte joris demmink II…

Dównloaders kan Die wél aan …UP loaders…Kinderporno etc…IS hém té carrieregevaarlijk Blijkt Het.Dát Wás Met ballin En donner Dè Kinder pornofotograven Òók Al ZÒ….Prodúceren wél Máár Beeindigen Oplossen hó Máár.Ergo Dié Dienen Òns Niet ÉN Plegen Bedrog

Ik Hóóp Dàt ze Niét Tót jaws V áf gáán kijken?Saampjes met opstelten IS het gezellig voor hem.Twee té Dure meneren.Strónt Behoort Óndér Plantjés Niét ér boven óp Als bloem.Zó IS Dit Volk Òok Béter Gediend Dán.Zou Valse hond Èén Bij Passende Opmerking Zijn…òf Criminele Obstipátie vléés gewordén?

Wát Ik hem Wél Toé Gééf IS Dat hij Vernam Van Het Bestaan Van de Term “”gernist”" …Een Term Waar Bij Het Aantal Gevangenen Pér Vierkante Méter Dóór Nul Werd Gedeeld EN Met Dát Alle GevangenissenOp Èéns tsjókvól wáren.hopá kássáááá.Èn zwart Géld Als Watér.Kromme Statistiéken …Kort Dáár Òp sloot hij Ik Méén Zes Jeugdgevangenissen En Spaarde honderd Miljoén Per Jaar Enkel Dáár Aán Al.Én Wáár vóor Die leegstanden Vérdér Wérkelijk wérden Misbruikt Zullen We Maar Niét óver gáán Dénken Anders Hoofdpijn Ván Verdriet.
11 april 2011, 18:50


http://www.hetzuur.nl/artikel/9603/anne-frank-zionistisch-gepiepeld/comment-page-1/#comment-90457
Priester says

IS Die Nóg Stééds Hiér?
Bedreigend Óbséssief Stálkend etc etc etc
Áh ..Ál bij dé dolhuizen ÉN Kúch récht EN Kúch récht Op Een mening Áls terréurwapen dér ben zona´s…Wàt Klinkt Dát Tóch ziona´s?….Om Andere Rassen De Mond Té snoeren.Bént u Wéllicht Een creatie Ván evers?

Ik Néém Àán Dát u Géén familie verloren Bént Aan Wélk kámp Dán Òók Én Een ijskoude psychopáát Bént … òf Mét Zó Een flatje …. sociopáát?
11 april 2011, 18:21

http://www.hetzuur.nl/artikel/9603/anne-frank-zionistisch-gepiepeld/comment-page-1/#comment-90450
Priester says
@13:52 Zégt ér Èén wát …Ván Áf zijn Een zame flatje Leeg en Koud….Die Hoort Vast Òók Stemmen òf Érger krijgt bevelen Ván g-d?
11 april 2011, 13:57


http://www.hetzuur.nl/artikel/9603/anne-frank-zionistisch-gepiepeld/comment-page-1/#comment-90447
Priester says

@13:23 … IS hoérejong …. Wát òntzettend Háátdrágend Maakt….Én Ón benúl….Alphen II in de maak.Wáár Náást … Gezién Wát Vóór Info hoerejong Ván de Wéreld wil hébben hij Dáár Méé Òók úit Gelézen Target Vóór Justitie En Veiligheidsdiensten IS …Vóór ér Nóg Meér Dóden Vallen.Bij Vóórbééld jdl handgranaten in Een Bus Waar Al 40 israelis Aan Stierven

@13:33….niet serieus genomen psychische conditie is algemeen bekend geen correcte zin schrijven automutilatie fascineert het op een perverse manier horrorfilm mongool die zich met een kaasschaaf in kleine plakjes aan het snijden jezelf of anderen ook fysiek wat aan kunt gaan doen De signalen die je afgeeft zijn echt aan het escaleren. gewelddadig je fantasieën opgenomen

Pfoehéé…IS hoerejong haat …. projécties …. Ziek…Geváárlijk
11 april 2011, 13:43


http://www.hetzuur.nl/artikel/9603/anne-frank-zionistisch-gepiepeld/comment-page-1/#comment-90443
Priester says

Kim de Wilde Die in Belgie Drie Babies..Twee Dòod Sták En Èén Dérmatig Zwáár Vérwónde Dát Het Waarschijnlijk Een rolstoel Wordt…Is Bij Voorbééld Oók Ván Dè Zelfde afkomst Àls ben zona.Mééste lúst Méntál Èn serie Móórdenáárs Zijn Ván ben zoná´s Áchtige Afkomst Zo ALs Dutroux Fournirét polanski Dié zijn Vrouw Sharon Tate Dood Sták Én hún Zóóntjé Dóór Dé Buik Héén Òók…. Dahmer …Dé Russische Tsjéka Dé bólsjéwieken Dè cómmúnisten Dé Kápitálisten Dè linksen Én rechtsen Dé Fake democratie christendom islam nationaal socialisten bijbel talmoed toráh koráhn Stalin Hitlér Herzl bauer silberbauer himmler goebels mengele SS …German war government(150.000 joden in gov dienst during war) …

Máákt ze niet uit hoé hét beestje Heet Àls Het Maar doét Veel Bloed ….Alles térmen Én structúren Ván dé verdéél en heers politiék Der joden.

joden Die Dè cda Én vvd hebben úit gewóond vóór hun plundérdaden zijn Nu Bij Voorbeeld massaal naar dé d66 van alexander ashkenasijood úitvréter plunderáár pechthold dé Serie Kindér Vérkráchter en drogéérder …Ván “”wir sind és nicht gewésen haben es nicht gewusst “”…..Én ze Moéten Vóor zich Zélf Nog Hét Méést Bang Zijn Blijkt.Pás òp Mét schéren zona Mischién Héb jé Zélfs Wèl Wát Tégen jé Zelf?Hoe Wás je verjáárdág …Véél Visite …Óf Bén je zó een eenzame dslappere robin fakehoéd Zóndérling Óp jé eenzame flatje…Nét Zo inhoúdsvól Als je bijdragen?Mischién IS obérschárführer Wát vóór jé…IS nét een plekje vrij Las Ik?Kún je fijn oefenen Dat gálmt lékker zo een Kale flat….


@zona …wát je zégt Bén jé Zelf … súccés Mét je haat
11 april 2011, 13:13


http://www.hetzuur.nl/artikel/9603/anne-frank-zionistisch-gepiepeld/comment-page-1/#comment-90438
Priester says

`K Zoú Wél Een Foto Van Die schutter Wilen Zién Wánt Dé Géschiedenis Láát Zién Dát Mééste Slachtérs Ván asiaten aliás ashkenasi aliás Fake joodse Àfkómst Zijn Én Dan IS ben zona Dáár Dichtér Bij Alsmede Dát zijn optreden Hiér Òók Al Ziékelijk Òver Kómt Én Dé Móórdlúst Óm De hoék Lijkt té Liggen
11 april 2011, 12:14


http://www.hetzuur.nl/artikel/9603/anne-frank-zionistisch-gepiepeld/comment-page-1/#comment-90436
Priester says
Als Je in Die Link onder zijn Foto Ziét …Zié Je Dát Dé SS joden Wáren ÉN NAZI´s
Hij Wás In Dé oorlog Al SS óberschárführér…..Dán kómen ze Hélemáál Tót bloei
Hét Zál Jé Volk Maar Zijn….Bén Je Tóch Kláár Méé?
Dág ÈN Nácht Vrézen Vóór Hét Leven ….Dóór Eigen Volk?
Ik Zou ér Gék Ván Worden
11 april 2011, 10:44


http://www.hetzuur.nl/artikel/9603/anne-frank-zionistisch-gepiepeld/comment-page-1/#comment-90435
Priester says

“”Het gaat om de Oostenrijker Josef Karl Silberbauer”"

Silberbauer IS Een joodse naam.
En De Foto Zegt Dát Òók.
http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Silberbauer
11 april 2011, 10:29

http://www.hetzuur.nl/artikel/9603/anne-frank-zionistisch-gepiepeld/comment-page-1/#comment-90431
Priester says

EN Kijk Eens OP 0:14 Wàt Vóór politie anne frank zoéken Ging (Op 0:05 onder rechts Pér 1942) Zié Jij Blond Háár Blank Én Blauwe Óf Groene Ògen?Meésten Ván hén hádden vólgens éigen zéggen in dé concentratiekampen Behóren té zitten.Ik Dénk Dàt Die óórlog Grúwelijk Méntál Case Bizár Ánders Wás Dán Ons wijs gemáákt.Gedénke Òok De Drie Miljoén Aangiftén Wègens oorlogsmisdaden TÈGEN Dé joden.ZÒ Kóm Jé ér Dàn Wel…ze Wáren Dé Regering Nét Als NÙ.Máár anne frank IS Niét Dóór Néderlándérs Òf Zèlfs Duitsen Óp Gepakt Zó Té Zién.
youtube.com/user/gepkedeleef#p/f/41/XsffyGtQcD0
11 april 2011, 07:17

http://www.hetzuur.nl/artikel/9594/auschwitz-was-kibbuts/comment-page-1/#comment-90430
Priester says

Hoi Hans;

“”Wees orgineel……..nu pleeg je plagiaat…”"

Zégt Èén créatúúr Dát Mét Òns Lééd geklééd óver Straát Gáát Én ér Aan vérdiént Òok Én Vóór Doód Achter Láát …Dè Sláchtoffers …. Mét Dé schuld Áan eigen Misdaden.Sommigen Ván Dát Sóórt villen Wél Eens Dé Huid hún moéder Én Gáán Dáár Méé geklééd Óver Straat Én voelen Vóór Dé Spiegel Àán Hét Kutje Én Dè Tieten Wáár ze Nooit Aan Mochten Kómen….háns?

Groet Priester.
11 april 2011, 00:37

http://www.hetzuur.nl/artikel/9603/anne-frank-zionistisch-gepiepeld/comment-page-1/#comment-90426
Priester says

Ik Voel Me Anders Wél beledigd Gekwetst En Belogen Door u.
U doét Òok Gehéél Andere dingen Dán u zegt té doén.Dán IS Dát Tóch Liégen?
ÉN úw Réspéct Héb Ik In Géén Enkel Wérk Van Òns Vérháál En Leed Mogen Zién!
úw láág bij dé Gronds heden Wél Moéten Aan Zién.
11 april 2011, 00:28

http://www.hetzuur.nl/artikel/9603/anne-frank-zionistisch-gepiepeld/comment-page-1/#comment-90426
Priester says

Hoi hans,

Gaan Liegen En Beledigen tegen mensen met een andere mening dan de jouwe maakt je argumentatie er niet bepaald sterker op .Het bevestigd veel eerder iets, wat in aard en wezen niet goed is.

Groet Priester.
11 april 2011, 00:13

http://www.hetzuur.nl/artikel/9594/auschwitz-was-kibbuts/comment-page-1/#comment-90424
Priester says

Hoi Hans,

Is dit je beste antwoord wat je mij kan geven?Erg sterk komt dit niet over…integendeel!!
De waarheid heeft een heel andere kleur,klank en ritme als in jouw topics verwoord…

Groet;Priester .
11 april 2011, 00:08

http://www.hetzuur.nl/artikel/9603/anne-frank-zionistisch-gepiepeld/comment-page-1/#comment-90423
Priester says

Zég @Kobold 23:51 Je Hebt Wat Met Links Vandaag?
Is de link Wel Wát ér Stond Toén Jij Het Zag?

Joden déden Mij Ook Vakér vragen Náár Bronnen Èn Dié Waren Dan Zó Weg Inclúsiéf Websites Mét Getuigenissen Om hun Misdaden.Zoúden Die joden Van Die link Dán Wél Zó Tégen zionisme ZIJN Áls ze Dát wég hálen?

Dé Zó Véélste joodse Fake oppositioncontrol?
alex jones WÀS óòk Al ZÒ …..FÀKE…. tinyurl.com/46ytmpl
IS ALLES Fake Bij hén ÉN Ààn hén?
11 april 2011, 00:04

http://www.hetzuur.nl/artikel/9603/anne-frank-zionistisch-gepiepeld/comment-page-1/#comment-90420
Priester says

“”Voor de nauwkeurigheid moet je dit wel aangeven natuurlijk.”"

@hans ZOÙ JIJ … Vóór Dé Vérándéring … ÒÒK ÈÈNS bron Óf Link Ván jé beweringen … Dié úit Dè dikke duim Lijken te kòmen … GÈVEN?

Óók jé Slappe bewering “mochten de Joden geen religieuze indentiteit hebben nu in de moderne tijd mogen ze geen eigen volksbestaan hebben”"

IS ÉNKEL Óp ÒNS Ván Toépassing Dáár Wij Dè Onderdrukte Gevangenen Ván de fake joden aka dé asiaten ZIJN ÉN Ván Historie JODEN Wérden Geheten!
ÒÒK …ÒNZE RELIGIEN ÈN CULTÙREN ÉN IDÈNTITÈIT ZÈKER Zijn Volledig wég gevaagd Dóór Dèze Fake joden Mét hún christen…dóm…maken Én Óns Land IS Niét Ván Òns

Ván ALLEN hébben JUIST de Hédendáágse FAKE joden Dé asiaat …Dè sterkste Én dúúrzáámste Máár Òók Crimineelst gebaseerde mafia identiteit vanwege eeuwen Van Kwade incest Én incésteus agréssiéfst (Kindér Vérkráchtingen Bedrog Én Criminéél parasitair metiér) Geslóten Én Geisóléérde cultúur Én religien.Ze “”dwingen”" hun Kindéren Zich Mét Broer en Zus Voort te planten Zo ALs ze Ook met hun Kinderen zich vóórtplánten.Zó IS dries van agt Die Al 3000 Jáár zich in de familie vóórtplanten Mét Zijn Zus Zich aan het vóortplanten En in Wérkelijkheid dayan Heet Van de clan dayan.

Indién IN VRIJHEID IS Wát Anders Én OK….Maar Dit IS Dwang Mét cúltúréél Raciaal Kwade Intenties Én dérdenbédoélingen Dié Meestendééls Criminéél En Criminéél Vijandig Raschistisch ZIJN

ÉN WIJ …mógen Géén Volk Zijn Géén Land Géén Cúltúur Geén Kinderen Géén Géld Géén Huis Géén Bezit Hébben Ván Dè Hedendáágse Fake jood Dè asiaat Dié ALLÈS áf pakt … óók Ons Geluk

Dáár Náást “”vérmáált “” de asiaat alias Dé Hedendaagse FAKE JOOD Van Histórie Volken mét Volken.DÚS Géén ENKELE Cultúúr Beklijft ónder Die behéérder Ván Niks Dán Rot ÉN Elk Volk Wordt Verstrooid Steeds Wéér.
10 april 2011, 23:51

http://www.hetzuur.nl/artikel/9594/auschwitz-was-kibbuts/comment-page-1/#comment-90417
Priester says

@22:36 IS Het Niét Vréémd Dát Ván Een bewéérdelijke holocoust Wáár Ván HÈT ÈÈRSTE BEWIJS NÒG MOÈT KÒMEN ér ZÒ VÈÈL Kúch getuige ÉN bééldmáteriáál ZOÙ ZIJN ÉN VÁN Dé Vermóording ÈN ÚIT ROEIINGEN Ván Méér Dán 70.000.000 Eúropeánen Polen Duitsen ÈN Rússen Ván NÀ Dié óorlog …….NIÈTS???

ÁLLÈÈN Dè Stand Ván Génocide Óp Duitsen Tússen 1945 ÉN 1950 STÀÀT ÁL Aan Dé 16 Miljoén …..12 Miljoén Wéérlóze Burgers ÉN Vijf Tót Acht Miljoén Duitse POWS …VÒÒR BIJ…..WÀÀR ZIJN DIÈ SCHÈTSEN?….NIÈT ÈÈN !!!
Èr Zijn Óm “”antisemitisme “” Enkel Àl 20.000.000 Russen Áf Géslacht!

Tékening?…èérder tsjekawérken!

@hans Héb je Dát bij het holocoustmuseum Òók Al Gezégd Dàt ze Zeúren Én Liégen?
10 april 2011, 23:04


http://www.hetzuur.nl/artikel/9594/auschwitz-was-kibbuts/comment-page-1/#comment-90412

@Khadijja  Àls Je Firefox Webbrowser Hébt ...éven scrapbook plus installeren.Héb Je Mét Twee Klikken Een Pagina Geárchivéérd.Het IS Inderdáád Dát Alle Info Van Waarde Béter Maar Vast Gelegd Wordt indién ér in Artikelen etc Gewag Ván Maken Wánt ér Wordt VÒÓRT DÙRÈND Criminéél gé kristallnácht Dóór Dié nétte leute.Dát Via overheden en diensten Via Misbruiken Ván wétgévingen Én justities Via éven Criminéél burgeriniatieven Èn Van ùit israel bevolen Òok.Zó ALs een cidi en mdi -Vól Ván fake joden - Dóór éven Criminéél Raschistische xénófóbe  justitie Zó Àls jóóds heroinejunk velleman Én wét (gévers Náást de heroine)onderhouden worden Áls Raciale knokploegen Óók AFA  Én Dóór Gewélddádige in bezítnámes óvernámes infiltrátiés Én afnáme Autonómie Zó Áls Argusoog.org ÈN Klokkenluideronline.nl Èrnstigst Gebeurde

Met Gratis Software Àls HTTrack ÉN Pagenest Kún Je Hele Websites Downloaden En Sáfen ÉN Offline Bekijken

@Kobold 17:13  Dé ""beloofde land En kolonisatie cq óverwéldigings uitroeiing plannen wensen dáden Dér asiaten aliás fake joden Dóór Dè eeuwen héén ... Zijn Ván Bron Áfkomstig uit Hét Als Kind Vérkrácht Wòrden En WÈG Willen Ván Déze Verdoemde Planeet ...Hét Wérkt Èchter Enkel Àveréchts ÀLS Men Dàn Dè Kindér Vérkráchtér diént in Plaats Ván Dé JÚISTE Kánt ... Dé Kindéren Dié Immers Ván Dè Schepper KOMEN ÉN GOED ZIJN

Vandáár Dát dé hogere echelons Ván Dié Dwaalcultuúr graag massale (scholen religien) Kindér Vérkráchtingen bevelen ... ZÓ Wèl Kindéren Ván eigen Volk ALs Ander Volk...Óm Dié haat en Angst energie té Misleiden Tégen JUIST Onschúldigen ÉN Weerlozen....Ergo Móórd Èn Dóódslag ...oorlog ...Vérkráchtingen ...Misdáden .....plúnderingen ... Millenia AL.Dáár Zijn Dàn diverse religien wétgevingen Én maatschappijen Beschavingen  ÚIT vóórt gevloeid Én Òok ingéricht Dát in stánd té houdén...scholen wetten religien ... afhankelijkheden... eisen ...Sociale En Financiele afpérsingen

Én Wat Hitler Wilde Zál Wél Zijn Zéér Goede Réden Hébben Àls Enkel Nederlándérs AL Drie Miljoén Ààngiften Wégens Oorlógsmisdáden TÈGEN joden Hébben Gedáán...Wáár Òp Ze Heel Ráschistisch Al Méér Dán 65 Jáár Óp zitten te zwijgen Óf Béter Gezégd goéd vérdiénénde Válshéden Dé Wereld IN té brullen.

@18:24 ...Ik Dácht Dát Dié zielige Boot Dát Kúch"" toévállig"" in Palestina strandde Enkel Wás Òm Òns té bedonderen ...Máár Indérdáád Èigen Volk Òok IS Wél Vóór de Hand Liggende Én Die religien Én joodse scholen doén Dáár Een Fors schepje Bóven Op.Vólgens Mij Zijn ér Òok Maar Weinig joden Die Weten Dat ze zélf Dát christendom brachten en zich zélf christenen noémdén...Én Alle Niét joden...Heidenen...Óngélóvigen etc.

Zij Waren Òók Dé brengers Ván ""scholen""Om Dé Kindéren óver Ál  Samen te drijven Én zich Aan Hén té Vérgáán ÉN dé Misselijkhéden ""dé wét""Ván De heersers in Dé Hoofdjés té pissén.Scholen bestáán Al duizenden Járen
http://www.hetzuur.nl/artikel/9594/auschwitz-was-kibbuts/comment-page-1/#comment-90407
Priester says

Geen Beeld Op Die Link Kobold

Die beeldbank is Vast Door joden opgericht Wat Aan dé taal te Zién IS meisjesachtig Kinderlijk.Een Tweede Teken IS Dát Dè gelinkte Foto of Tekening Weg IS Dat IS Mij Vaker Gebeurd Als joden in De Buurt Dús ze Zullen Je Site en Info goed in dé gaten houden en sabotéren wát ze kúnnen. Zó heeft argusoog en klol Òók AL een ploeg Van Die censúúrzwervers.Dérde Téken…Ziét Voorwáárden.Menschen Únd Leute …GÈÈN Fotos ópsturen U Bén ze kwijt ÉN Vanwege Die rechten ÉN wié Ze NÙ bezittén gaan Zé verloren…Óók ÀLs Bewijs…joden

GÈÈN FOTOS OP STUREN AUB….TRÀP ER NIÈT IN
ZE KUNNEN ÀNDERS NOOIT MÈÈR GÈPÙBLICEÈRD WORDÈN!!!
ÉN WÈBSITES EN INFORMATIEPUNTEN ÈRÒM GESLOTÈN EN BÈSCHÀDIGD
ÒNDÈR “”géwéttigde beschermde”" paraplu (Dès Criminele joods)

##Voorwaarden voor gebruik

De beelden in deze database mogen uitsluitend voor privégebruik worden aangewend, tenzij toestemming tot publicatie of andere vorm van openbaarmaking door de Beeldbank WO2 is verleend. Het downloaden van een hoge resolutie scan kost € 10 per foto. Bij publicatie dient daarnaast een gebruiksvergoeding te worden betaald. Deze vergoeding wordt berekend volgens de door de Beeldbank vastgestelde voorwaarden en tarieven, zoals opgenomen in de bijgaande lijst Tarieven voor gebruiksvergoeding.

De gebruiker verplicht zich tevens van iedere publicatie, waarin door de Beeldbank ter beschikking gestelde afbeeldingen zijn opgenomen, twee bewijsexemplaren aan de Beeldbank af te staan. In uitzonderlijke gevallen kan op voorafgaand verzoek reductie van het te betalen bedrag of vrijstelling van betaling van gebruiksvergoeding worden verleend.##

ps Bij Controleren Van De Link staat er Nu Wél Op Eens Een Fotootje…Térwijl Het Nét Nog Een Blanco Page Was.Maar Ik Denk Dát Je Dát Niet Bédoélde om Dát Sprake Van Een Tekening Was Én Dit Fotootje Niéts Met auswits Of Topic te Maken Heeft?
10 april 2011, 15:55


http://www.hetzuur.nl/artikel/9594/auschwitz-was-kibbuts/comment-page-1/#comment-90404
Priester says

ALLE Gevonden Gegevens Én ALLE Duitse Óórlógsádministatié ÉN ÀLLE Kranten archieven Tér Wéreld Ván Vóor Tijdéns Èn Ná Die oorlog òndérsteúnen MÈÈR DÈZE Vérwóórding Dér Gebeurtenissén Dán WÈLKÈ claim Van WÈLKE asiáát aliás israeliet áliás jood DÀN ÒÒK Ván wiéns claims Hét Èérste Bewijs NÒG Géléverd Diént te Wórden Èn Vóór Dé Rèst ENKÈL ÈN ÙITSLÙITEND ÓP ágréssiefst Criminéle “”Vérkráchténde”" indóctrinaties Ván Volken Èn Kinderen Gebáséérd IS

Één Kleine Greep… bit.ly/gCv0Za

Én Dát ronny Dé Búúrt beúl Moge Schúimbékken ….. Tót Dé Láátste Snik …. Ván Spijt ….IN Dè Gevangenis ….. Àls Spermapútjé ….Vanwége Dè Kindéren Dié hij Vrát!
9 april 2011, 17:11


http://www.hetzuur.nl/artikel/9574/aangifte-tegen-arabist-hans-jansen/comment-page-1/#comment-90402
Priester says
@Kobold 08:33 Las Nét Je “”auschwitz-was-kibbuts”" Wérkje Dús Je Bewering Kán Niét uit Dé Lucht Gegrépen Zijn.
9 april 2011, 15:15

http://www.hetzuur.nl/artikel/9574/aangifte-tegen-arabist-hans-jansen/comment-page-1/#comment-90400
Priester says

“”introduction of halal (clean by Islamic standards) food, thereby securing food preparation jobs for Muslims. They will increase pressure”"

Hét ágréssiéf Róven Ván Banen Zál Dán Wellicht ónder voórwéndsél Ván Dát “”óngélóvigén “” Óf untermenschen Òf Non ( Wáár Heb Ik Dát Èérder Gelézen?) moslíms Mischién Wèl té “”ónréin”" Óf té óngélóvig zoúdén zijn oid?

religié Áls Misdáád Òf Terréur wapen … Wat Hét Tóch Al IS
9 april 2011, 04:34


http://www.hetzuur.nl/artikel/9574/aangifte-tegen-arabist-hans-jansen/comment-page-1/#comment-90399
Priester says

Hee Psst @Kobold 09:28

“”Je kletst uit de wel bekende nek.”"?

Òp Alexa Staat Je Website Genotéérd Àls Wébsite Mét Bezoékers Ván Ùnivérsiteitsnivo
Òver De Wèbmaster Kon Ik Niks Vinden

“Relative to the general internet population, people who went to college are greatly over-represented at hetzuur.nl.”
9 april 2011, 04:13

http://www.hetzuur.nl/artikel/9589/grondslag-israel-illegaal/comment-page-1/#comment-90395
Priester says

Já …Éven Àf Gezién Ván Wié Wèrkelijk Dié Genoemde 6 MIljoén Jóden Wáren…Já

Stáát Dàár Demonisch Én Willéns Èn Wétens Héél De Wéréld Én Dé Menshéid áán Dè israeliét té Vérráden
8 april 2011, 22:30

http://www.hetzuur.nl/artikel/9574/aangifte-tegen-arabist-hans-jansen/comment-page-1/#comment-90394
Priester says

##IETS wat is ONTSTAAN UIT DE EIGEN ZIEKE KOP/GEEST##

Ménsen @Khadijja 17:54 Wórden Niét Mét Een “”EIGEN ZIEKE KOP/GEEST”" Gé Bóren!

Zó wórden Ze in Dé loop Ván Hét Op Groeien Verraden En Vérwórden Dóór Dié Die vóór gingén Én GOD Tér Kwáder Trouw Zijn!

GOD Schépt Géén kwade Wèrken……DÀT DOÈT DÈ JÒOD DÈ DÒÒD Dié GOD´s Schépping VÈRKRÀCHT ÉN DÒÒDT ….máákt tót hoér in in hún Kindér bórdélen Gevúld Mét joden gekoér …..Állézzzz Nog Maár hoér …Dé Liefde GOD´s Dé Dóód voór brood Én Een Dagjé Ván Het Bloed minder Róód!
8 april 2011, 19:11

http://www.hetzuur.nl/artikel/9574/aangifte-tegen-arabist-hans-jansen/comment-page-1/#comment-90393
Priester says

Ja @ Lucas 18:50

Én Toén bouwden ze Belgie Òm de vergaarde plunderwinsten wég te slépen en veilig te stellen.Nú hébben ze zwitserland Engeland En israel ér vóór!
8 april 2011, 18:56

http://www.hetzuur.nl/artikel/9572/jood-uri-rosenthal-is-schoft/comment-page-1/#comment-90392
Priester says

Zó @Ko 18:25

Naádlóós Ópvólger Ván Landverrader verhagen en ernst hirsch ballin etc.
Dié wil Bóven Óp ALLE Criminele Versjácheringen Ván Heel De Westerse Wéreld israel nóg méér in hét ánáálkanáál kriebélen …Ten Koste Van Ons Weér.

Dáár Bij Legt hij Een HÈÈÈLE Ritzzzz VN EU Résoluties ÉN Protést TÈGEN Dè Liederlijkhéden Ván israel Ván Zó Goéd Als Héél De Westerse Wereld En Dé Islamitische TEGEN israel náást zich néér Áls Óf Hét toilétpapiér zoú zijn.

DIT IS Bot Land Verraad EN Eigen Volk Discriminérende ÉN Taak En Ambt Mísbrúikendé!
ÉN Wéder òm Òvertreding Der Folterwetgevingen!

Áls Nóg Niét Geleérd ….Mén Moét Simpél Géén Leden Ván Andere Volken Dán Hét Eigen Autochtóne ÀLs Bestuurdérs Hébben EN Némen in Overheden Politiék En Regeringen….Dè gevolgen Spreken Boékdélen. Èn btw israel ZÈLF IS Púúr joods ÉN Èxtréémst Rascistische En Séperatistisch Óp Orgánen Goud Géld Bezit ÉN 300.000 Filipino sexslaven ÉN Kindéren Ván Vele Andere Rássen Ná.Térwijl ze Wérkelijk in Asie thuis Horen!

Wáár Óver Dát Kindérlijk Achterlijke Dóod Geboren Kindje Dé EU bobobobobibibibberend Òok Al wát …(géflúisterd) heeft

Sépáréren Èn ZÈLF Behéren !
8 april 2011, 18:52


http://www.hetzuur.nl/artikel/9582/wilders-o-kaffer-der-nederlandse-politici/comment-page-1/#comment-90386
Priester says

btw NCTb IS Wél Mede Volgens Internationáál – Búiténlánds-antiterrorismetérrreúrpolitiék Óp gezét Dát Òók Al Enkel EN Alleen BEstáát úit islamterreurdreigingen ÁLS ÈCxÙÚS ÉN ÈÈN Groot Bewijs EN Getuigenis Ván Alles Dát Geert Wilders Zégt ÉN Mét Die inrichtingen Dát Zelfs ZÈLF Èerder Bewéérden!

Wié Hééft Dán De Terreurdreiging Doén Toé némen Èn Zelfs Gehááld En Op Gezét Mét Nota Bene Èèn Dáár Óm Júist op gezét NCTb??
Téken Dát ze Toén AL Wisten Ván De Térreur EN Dreigingen – ZÈLF!
MIJ KÙn Je Gelijk AL Ùit Sluiten!

Nou Bén èrg Benieuwd Waar Ik Dit Maal fout zit?
8 april 2011, 17:59

http://www.hetzuur.nl/artikel/9582/wilders-o-kaffer-der-nederlandse-politici/comment-page-1/#comment-90384
Priester says

Máár IS NCTb Dát Al Vóór Geert Wilders uit de Poepluiers Wás Hét Probléém Kende Niét Medeplichtig Dán…..Hóofdelijk Mede Schuldig ÉN FALENDE in haar beleid en uitvoering Der Taken?

ÈN Telegraaf ÉN NOS Dat Alle Bericht Óm moslimterreur in 1972 Al buiten de Aan dacht Hield Dát Vast Samen werkende uiteraard Mét de Désbetreffende Politiéke partijen en groepen ?

Dé Raciaal linkse Terreur Zo ÁLs pechthold cohen verhagen rutte lubbers doctors van leeuwen etc Dié Alle Bericht Óm islamieten aka moslims Vérbloemen Vérzwijgén Vérliégen NÀÀST Hét Stelen Ván Miljárden En Massaal Vérkráchten ÉN drogéren Ván Kindéren???Zié òók Reeds Aan Geven Artikelen En Bericht!

Dát Die hoeken Een Ieder Die Belang Úit EN Protéstéért Tègen Dát mafiabelang vóór gek óf anders wordt úit gemaakt Wéét Ik Wél En Òók Van Dè Genocide aanval Op de Palestijnen….Dát Bén Ik Al Duizend Keer Óm Dát Ik Spreek Van Dé Misbruiken Die ze Me Pleegden….Náást de religien ÉN scholen ALLEN oorden Der Vérschrikking Vóór ELK Kind Mán En Vrouw Hébben Die Òók De dolhuizen in de loop der eeuwen gecreerd…Máár vértikken ZÈLF Plááts té Némen!

NCTb Dát Een Geváárlijker Gek Dan Geert Wilders IS Heeft in 2009 Al Vals Onderzoéksrapport Mét UU gepublicéérd En Dáár Mee Massaalste eigen en islam Terreurdaden verhuld!

DÙS NCTB Hééft WÈL wat gedáán Náást Opzéttelijk Falen.ÉN Hééft In hun Táken Indérdáád NIETS Mogen Bétékenen…. Zélfs IK Héb Méér Gesignaléérd!
8 april 2011, 17:50

http://www.hetzuur.nl/artikel/9574/aangifte-tegen-arabist-hans-jansen/comment-page-1/#comment-90383
Priester says

Dáár BIJ @Kobold 09:28

………..Wérd Ik Àls VIJFJÀRIGE AL Ván Stráát getrokken Én Vérkrácht Dóór islámieten Én áfgericht Óm tégen “”ongelóvige hónden “” te vechten…tegen MIJN Familie MIJN Vòlk…Dát Al in 1964 DUS.

IN 19723 WÀRÈN Ér Al RELLEN in De Grote Steden ÓM Wat Die moslims De Vrouwen En Kindéren FLIKTÈN.

ÉN Hiér Héb Ik zé KLÒPJÀCHTÈN ZIÈN hoúden …Mét drie mán TADIKS OP Jochies Ván Zes Jáár NÀÀST Nóg WEL Héél Wát MÈÈR!

Islam IS Een Chronisch Lévensgeváárlijk Térreur PRÒBLÈEM ……. IS TERREÙR tégen Volgelingen ÀLs Wèl tégen dé verméénde vijanden Die Blijkbáár Dán ALLE Niét moslims bétréffen … Gezién Wàt ze WÈRÈLD WIJD úit vréten!”
IS COLLÈCTIÈF

Hóop Dàt Jé BIJ Blijft NÙ Hèt ÓM REÀLITÈIT GÀÀT?
DÀT IS Dè Wéreld VÁN Dé Kindéren DÀN!
8 april 2011, 17:08

http://www.hetzuur.nl/artikel/9582/wilders-o-kaffer-der-nederlandse-politici/comment-page-1/#comment-90381
Priester says

Kán geleraaf Óók Zéggen WÀT …KÙCH…Térrórisme….bé strijdér NCTb Dán TÈGEN Dié Terrorismedriéging HÈÈFT GÈDÀÀN???

Dáár MÈDE BÈKÈNNÈNDE DÀT ZIJ ZÈLF groepen Die Terrorisme BÈDRIJVÈN Zó ÀLs ZÈ ZÈLF GETÙIGÈN …. LÀTEN béstáán LÁTÈN bégáán Én DÙS VOLGENS ÈIGEN VÈRKLÀRING religie GÈRÈLÀTÈÈRD ZIJN!!!

WÀÀR ÒM GÀÀN DIE NIÈT ÀÀN HÈT WÈRK DÀN???
Dé Definitiés Betréffende TERRORISME ZIJN TÒCH Héél Dúidelijk!!!
8 april 2011, 16:49

http://www.hetzuur.nl/artikel/9574/aangifte-tegen-arabist-hans-jansen/comment-page-1/#comment-90377
Priester says

Ja @Kobold 09:28 Óòk Een Goede Morgen.

Ik Zélf zit Niét in Die hoek.Nam het te Goeder Trouw Van Aan Gegeven Website.
Tekst Leek Me Hiér en Dáár Òók Niét Correct Vertaald Óf Behoorlijk Vrij Vertááld.
Máááár……Geldt Dát Niét Òók Vóór de werken Die Jij in Ziét Dié Hans Janssen in Ziét?

Koran torah talmud bijbel …Allen Hébben Versies.
En Moét Je Eens Gaan Bezién hoé ze de Ware teksten Ván de talmoed pogen te verbloemen Óm wát ér Wérkelijk in staat.Én Dé inhouden Ván hun protocollen ontkennen ze in Alle tóónaarden Óndánks Dé wérken ér Ván Óm de Oren Vliegen Al Decennia.

Die werken Zijn inhoudelijk in Zó Verre Níét ér Toé Doende om Dát ze Énkel hét samentrekken Van mácht diénen én éénheid in Die macht…alle neuzen in dé zélfde Dóór dé uitvreters Ván Hét momént géwénste richting…..ÉN wát willen Zúlke creatúren mét Zúlke macht…..kérstkransjes breien …koekjés bákken?
Dé inhouden zijn óm de volgelingen zoét té hoúden!
Néém het antiterrorismebeleid Dat kunstmatig aan gelegd IS ….neuzen náár midden oosten en aanvallen maar.Dié werken Zijn Dáár ouderwetse voorlopers Ván.Oorlogsgoddiensten in Verkéérde handén!

Búitendién Mijn Getuigenis En Ervaringen Reeds Aan Gegeven Komen Dáár Bij Die Gegeven Beeld FORS Bevéstigen!Dé Aan Gegeven Artikelen Óm Raciale Terreur in Europa Komen Dáár BIJ…Àls mede de Nog in moderatie Staande youtubefilmpjés Mét Verhelderende Inhouden!Dè Criminalitéitsstatistiéken DIE FÒRS GESCHÒOND WÒRDEN Kómen Dáár BIJ.

Komt BIJ Dát de islam in Europa Geheel Afwezig Wás.De joden hebben Door het opzetten Van de grijze wolven Dé islamitische immigranten wéér Die islam in gejáágd!
Dé meute Van job cohen pechthold lubbers aartsen etc …Dié Òok De saban b groep hebben gecreerd Óm hún heroine en prostitutienetwerken te beheren.

DÀT dééd de jood Vanwege vergroten Van macht ….grote benoémde groepen Kan men nu Eenmaal beter tegen elkaar opstoken en tot haat aan zetten…póláriséren…Én ónder controle houdén Òok…manipuléren!

Dáár boven Óp IS de joodse gemeenschap Ván Meet af Àán dé moriarty in Geheel De multiculproblematiék.In de zestiger jaren voerden ze gastarbeiders IN onder mom Ván christelijke waarden Enkel Óm ze úit té buiten Vóor dé helft en minder Van de kosten Dat een Autochtóón Dééd.Autochtónen Wérden MASSAAL in de afkeuring geflikkers….Dát Brak Dé Sociale Zekerheden Tót Óp dé Dag Ván Van Dáág!

Dáár Ná werden ze aan gezet Tót Collaboratie mét dé joden tégen de Autochtóne Bevolking …saampjés dé Kinderen massaal gangbangen én drogéren Mét oogmérk onder andere óm De Bevolking ónder dé jodendúim té houden!

Té gelijk hebben ze ALLE autonomie Alsméde Vele Honderden Miljárden Aan de Landen ónttrokken….Mét De EU Die zij hadden bedacht en ondemocratisch óvernácht óp gedrongen ….Wèér onder mom ván christelijke normen en waarden.

Joden Dóór de eeuwen héén Àl vérmálen Volken mét Volken.
Zégt Men ér Wat Ván Komen de joden Ván uit hun Terreurcellen in de rechtstaat aan de beurt….Óf hun amateurclubjés….dán kómt ronny ´…Als Die Kindertjés hóórt Gillen Ván Pleziér Én Genót!

Máár die islam IS NÒÒIT bedoeld ingevoérd Óm Wélke GOD Dàn Òók te dienen Ténzij Je herr reutelstahl Je g-d wil noémen…..Één Kiddy raper irt heroinedealer Én Crimineel Rascistische junk Áls g-d?
Je Weet Ondertússen hoé zéer zijn hardt úit gáát náár Onze Burgers Ons Volk…Méér Dán úitbúiten Én Mis brúiken IS Hét Nóóit Gewéést…Dié liggen ÁL Wéér Dóód té Bloéden in de papavervelden Ván Afghanistan Mét Een bermbom in Hun Nék!

DÙS ÓM Hét óver een “”inhoúd “” te Gaan Hebben is Vér bezuiden Efficient Wánt Dát Jij En Héél De Nederlandse Én islamitische Goégemeente zich járen Gáán Dood lullen Óm spijkers op laag water en gehakketak IS Vóór hén mooi tijdwinst en afleidingen ÉN Tévens Vánwege Dé Úit De Situatie Vóórtvloeiende Gevolgen En geweld WÈÈR Èén legitimiteitsexcuus Vóór HÙN bestaansrecht Én Misdaden Die ze bedrijven Via wet politiék en overheden zich excúsérende Aan de Maatschappijtoéstanden….ZÒ Hébben ze immers Àl Rééds Een joodse Raciaal totalitaire Fascistenstaat aan gelegd.Óók ónder Hét mom Ván zinlóós gewéldscampagnes…ÉN hun jodenvodjés doén ér dagelijkse schépjés boven Óp…Dán Die terrorismebelijdenis Áls klápstúk Én sluitstuk!

Joden Hébben Óp Deze wijze AL eeuwen de macht over al DÙS áchterlijk Zijn ze Niét En specialist Óp Gebied Ván Massapsychologische Terreur Én Volken mennerij…Áls Volken Wát Dóór Beginnen te Krijgen Van wat ze doen hébben ze Dát Al vóor Die Volken Al in dé gaten en zijn al weer twee stappen vérder Óp bezig Als afleiding…Én hébben dán Al maatregelen getroffen Zó ALs oorlogen Rampen Armoeden En economische reccesies …Kunstmatige.

Maar Zélf Vind Ik Mijn Bijdrage Niét Zo Dunnetjes Óf úit De Nek En Óm Hét Noú Óp Enkele Kleinigheden Óp Zúlke Érnstigste Wántoéstanden te wegen?
Ga Anders Bij de salafisten Langs Die houden Keurig De Wereld wijde daden Ván moslimterrorisme Bij Éven Áls Dát Ik ér Ván Getuig!

Óh Én Ik Bén Géén moslim christen of Wélk Wán product Dan Ook …Gewóón Simpel Een Ongelovige Heidenhónd!
Dús kom Niét met christelijke voorbeelden ( Vóór Mij) Want Dat chistendom Ken Ik Òók!
Allezzz jooden wérken …Dè Dóód !

Het IS Dé Eindtijd Vóór de religien Dezer Wereld
8 april 2011, 10:44


1\2http://www.hetzuur.nl/artikel/9572/jood-uri-rosenthal-is-schoft/comment-page-1/#comment-90373
Priester says

Volgens het Antifolterverdrag [artikel 3] en artikel 3, EVRM, mag de Nederlandse Overheid geen mensen uitzetten, die slachtoffer dreigen te worden van foltering of vervolging##

Amerika foltert Ook En uri rosenthal wil Een Nederlander Aan ze uitleveren!

Kán Óók Weer Aan de closétrol Ván ònvérjáárbare Misdrijven Van reutelstahl Geklééfd Wordén Dáár Mée zijn oude té rijke té Dure dág Tén Minste Héééél Wat Èérder GRIJS Wordt ÉN ÈLK Bélletjé Àán zijn té Dure vóórdúúr Èén Dolk Stéék in zijn hazehártjé
8 april 2011, 06:23

http://www.hetzuur.nl/artikel/9574/aangifte-tegen-arabist-hans-jansen/comment-page-1/#comment-90368
Priester says

Dan Hebben We Hiér Nog Méér Feiten Ván hun Daden in Plaats Ván beweringen ván hun bedoelingen.Dát Naast ALLE Andere Bronnen Náást Nog Eens De Misdáádstatistiéken.Die Een Onwéérlégbaár Beeld Van Die religie GÈVEN!

Kán ér Nóg ZÒ Mooie poezie in staan … DIT Zijn Feiten Ván De Ware geest

Taken from a Forum

Got this tonight. What do you think?

Adapted from Dr.. Peter Hammond’s book: Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat

Islam is not a religion, nor is it a cult. In its fullest form, it is a complete, total, 100% system of life.

Islam has religious, legal, political, economic, social, and military components. The religious component is a beard for all of the other

components.

Islamization begins when there are sufficient Muslims in a country to agitate for their religious privileges.

When politically correct, tolerant, and culturally diverse societies agree to Muslim demands for their religious privileges, some of the

other components tend to creep in as well.

Here’s how it works:

As long as the Muslim population remains around or under 2% in any given country, they will be for the most part be regarded as a

peace-loving minority, and not as a threat to other citizens. This is the case in:

United States — Muslim 0.6%
Australia — Muslim 1.5%
Canada — Muslim 1.9%
China — Muslim 1.8%
Italy — Muslim 1.5%
Norway — Muslim 1.8%

At 2% to 5%, they begin to proselytize from other ethnic minorities and disaffected groups, often with major recruiting from the jails and

among street gangs. This is happening in:

Denmark — Muslim 2%
Germany — Muslim 3.7%
United Kingdom — Muslim 2.7%
Spain — Muslim 4%
Thailand — Muslim 4.6%

From 5% on, they exercise an inordinate influence in proportion to their percentage of the population. For example, they will push for the

introduction of halal (clean by Islamic standards) food, thereby securing food preparation jobs for Muslims. They will increase pressure

on supermarket chains to feature halal on their shelves — along with threats for failure to comply. This is occurring in:

France — Muslim 8%
Philippines — 5%
Sweden — Muslim 5%
Switzerland — Muslim 4.3%
The Netherlands — Muslim 5.5%
Trinidad & Tobago — Muslim 5.8%

At this point, they will work to get the ruling government to allow them to rule themselves (within their ghettos) under Sharia, the Islamic

Law. The ultimate goal of Islamists is to establish Sharia law over the entire world.

When Muslims approach 10% of the population, they tend to increase lawlessness as a means of complaint about their conditions. In

Paris , we are already seeing car-burnings. Any non-Muslim action offends Islam and results in uprisings and threats, such as in

Amsterdam , with opposition to Mohammed cartoons and films about Islam. Such tensions are seen daily, particularly in Muslim sections

in:

Guyana — Muslim 10%
India — Muslim 13.4%
Israel — Muslim 16%
Kenya — Muslim 10%
Russia — Muslim 15%

After reaching 20%, nations can expect hair-trigger rioting, jihad militia formations, sporadic killings, and the burnings of Christian

churches and Jewish synagogues, such as in:

Ethiopia — Muslim 32.8%

At 40%, nations experience widespread massacres, chronic terror attacks, and ongoing militia warfare, such as in:

Bosnia — Muslim 40%
Chad — Muslim 53.1%
Lebanon — Muslim 59.7%

From 60%, nations experience unfettered persecution of non-believers of all other religions (including non-conforming Muslims),

sporadic ethnic cleansing (genocide), use of Sharia Law as a weapon, and Jizya, the tax placed on infidels, such as in:

Albania — Muslim 70%
Malaysia — Muslim 60.4%
Qatar — Muslim 77.5%
Sudan — Muslim 70%

After 80%, expect daily intimidation and violent jihad, some State-run ethnic cleansing, and even some genocide, as these nations drive

out the infidels, and move toward 100% Muslim, such as has been experienced and in some ways is on-going in:

Bangladesh — Muslim 83%
Egypt — Muslim 90%
Gaza — Muslim 98.7%
Indonesia — Muslim 86.1%
Iran — Muslim 98%
Iraq — Muslim 97%
Jordan — Muslim 92%
Morocco — Muslim 98.7%
Pakistan — Muslim 97%
Palestine — Muslim 99%
Syria — Muslim 90%
Tajikistan — Muslim 90%
Turkey — Muslim 99.8%
United Arab Emirates — Muslim 96%

100% will usher in the peace of ‘Dar-es-Salaam’ — the Islamic House of Peace. Here there’s supposed to be peace, because everybody is

a Muslim, the Madrasses are the only schools, and the Koran is the only word, such as in:

Afghanistan — Muslim 100%
Saudi Arabia — Muslim 100%
Somalia — Muslim 100%
Yemen — Muslim 100%

Unfortunately, peace is never achieved, as in these 100% states the most radical Muslims intimidate and spew hatred, and satisfy their

blood lust by killing less radical Muslims, for a variety of reasons.

‘Before I was nine I had learned the basic canon of Arab life. It was me against my brother; me and my brother against our father; my

family against my cousins and the clan; the clan against the tribe; the tribe against the world, and all of us against the infidel. — Leon

Uris, ‘The Haj’

It is important to understand that in some countries, with well under 100% Muslim populations, such as France, the minority Muslim

populations live in ghettos, within which they are 100% Muslim, and within which they live by Sharia Law. The national police do not even

enter these ghettos. There are no national courts, nor schools, nor non-Muslim religious facilities. In such situations, Muslims do not

integrate into the community at large. The children attend madrasses. They learn only the Koran. To even associate with an infidel is a

crime punishable with death. Therefore, in some areas of certain nations, Muslim Imams and extremists exercise more power than the

national average would indicate.

Today’s 1.5 billion Muslims make up 22% of the world’s population. But their birth rates dwarf the birth rates of Christians, Hindus,

Buddhists, Jews, and all other believers. Muslims will exceed 50% of the world’s population by the end of this century.

Adapted from Dr. Peter Hammond’s book: Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat

If the U.S. pop. is 0.6 % muslim, Isn’t it odd that;

Obama appoints two devout Muslims to Homeland Security posts. Doesn’t this make you feel safer already?

Obama and Janet Napolitano appoint Arif Alikhan, a devout Muslim, as Assistant Secretary for Policy Development.

DHS Secretary Janet Napolitano swore in Kareem Shora, a devout Muslim who was born in Damascus , Syria , as ADC National Executive

Director as a member of the Homeland Security Advisory Council (HSAC).

NOTE: Has anyone ever heard a new government official being identified as a devout Catholic, a devout Jew or a devout Protestant…?

Just wondering.

Devout Muslims being appointed to critical Homeland Security positions? Doesn’t this make you feel safer already??

That should make the US ’ homeland much safer, huh!!
Was it not “Devout Muslim men” that flew planes into U.S. buildin
7 april 2011, 23:49


http://www.hetzuur.nl/artikel/9574/aangifte-tegen-arabist-hans-jansen/comment-page-1/#comment-90367
Priester says

Wees niet bevriend met ongelovigen. Dood de ongelovigen waar u hen maar aantreft (4:89).

Hij is het, Die Zijn boodschapper met leiding en de godsdienst der Waarheid heeft gezonden, opdat Hij hem moge doen zegevieren over alle (andere) godsdiensten. En Allah is als Getuige voldoende (48:28).

O profeet, spoor de gelovigen aan om te vechten. Als er twintig onder u zijn die stand houden, zullen zij tweehonderd overwinnen en als er honderd uwer zijn zullen zij duizend der ongelovigen verslaan, omdat zij een volk zijn dat niet wil begrijpen (8:65).

Gewis, de ware godsdienst voor Allah is de Islam. En degenen, aan wie het Boek was gegeven, verschilden eerst onderling uit afgunst, nadat kennis tot hen was gekomen. En wie de tekenen van Allah verwerpt, (wete) dat Allah vlug is in het verrekenen (3:19).

Gaat daarom in het land rond voor vier maanden en weet, dat gij Allah niet kunt ontsnappen en dat Allah de ongelovigen zal vernederen (9:2).

Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag (9:5).

Christenen en joden zijn pervers. Allah Zelf voert strijd tegen hen (9:30).

Christenen zijn ongelovigen omdat zij geloven in de goddelijkheid van Christus (5:17).

Christenen krijgen voor het foute geloof in de Drieëenheid een pijnlijke verdoemenis (5:73).

Kies geen ongelovigen als vrienden (4:144).

Vermijd vriendschap met niet-moslims. Die haten u allen en trachten u te gronde te richten (3:118).

Geloof niemand die geen moslim is (3:73).

Maak u niet druk voor het waarschuwen van ongelovigen. Allah heeft hen verblind. Een gruwelijke verdoemenis zal hun deel zijn (2:6).

Uit het politieke proces tegen Geert Wilders 6-10-2010

Voorlezen van de getuigeverklaring van Wafa Sultan

En Meer infohit.nl/multicul/islam.htm#andersgelovigenhaat

Buitendien ZIJN ALLE religien ÈN culturen KINDER VÈRKRÀCHTERS culturen Alléén Al indién Zij “besnijden ” Wát Een Zeer Diep ingrijpende vorm Van Verkrachting En Onderwerping IS áán de staat de overheden de machthebbers ÉN Een Misdaad Een Abominatie Tégen GOD Én Elke Waar Geloof Zó Mede Òók Ván Hét Weerloze Kind!

Mede Ben Ik Persoonlijk Slachtoffer Én Getuige Ván Dat islamieten Mássáálst Kindéren en Vrouwen Van Alle Andere Volken “Vérkráchtén” drogéren verslááfd máken !

DÀT ónder leiding Ván HUN RELIGIOUSE LEIDERS!

Dán Dè Waarheden in Europa Die Door Niét linkse Máár Terroristische elementen úit het nieuws En Politiék worden gehouden ÉN Mijn Ervaring EN Getuigenis Bevestigen!
hetvrijevolk.com/index.php?pagina=11160

Zij ZIJN Wàt Betreft De Raciale Terreurdaden Geén Háártjé Béter Dán De joden Dié AL Zó Erg Zijn!

Hét IS Voor de Mensheid En Menselijkheid Ván Hoogste Belang Deze goddiensten Àls Zó Danig té Betitelen WAT ZE ZIJN – Niét wát ze zéggen té zijn- Úiterst actieveTerreurorganisaties!

ÉN Wié – Zélfs Die moslims Wéten Nog Dat Die kantélen Minaretten Van Die moskeeen ér waren En Zijn Om gevangen te houden EN Ván Àf te lazeren De Dood IN?

Wié Ván de christenen IS Bewust Dat het kruis Àls symbóól Simpele Botte bedreigingen Aan de volgelingen Zijn EN Dáár Miljoénen Aan gespijkerd ZIJN?

Grote Groepen Mensen En Volken Mét geweld en Terrorisme gegijzeld En gevangen en volgzaam gehouden Mét Dagelijkse “”symbolische bedreigingen”" in die religien vérwérkt….Én Zé Dán scheinheilig volk volgelingen gelovigen noémen

In Mijn Dorp Ook IS Niét Een Kind Dat Niét in naam van Die islam Verkrácht En gedrógeerd Zou Zijn….gé gángbanged ÉN De rabbis Hét maar druk Mét hun lul én heroine ÉN Dè Aisha´s Vliegen Óm De Oren Dat Een Dutroux ér groen Van jaloezie Van wordt!

ZO IS Het in Het Hele Land
ZÒ IS Het IN Heel Europa

Ik Bedoél …. AANGIFTEN WEGENS TERRORISME???

Doe Dán Aangifte TEGEN Die goddiensten ÈN Tègen De Staat Die Òns AL decennia – cohen pechthold rosenthal lubbers doctors van leeuwen NCTb AIVD KLPD unis EN media van agt etc – Ván ELKE Bescherming Èn Dát Willens En Wetens Ónthoudt Tégen Die Massale Raciale Raciaal religiouze Terreurdáden inclúsiéf Dié Ván hén ZÈLF!   7 april 2011, 23:24


http://www.hetzuur.nl/artikel/9568/al-qaida-heeft-gelijk/comment-page-1/#comment-90363
Priester says

Ik Begrijp Dat Véél …. Héel Veel Donker …. bij jou Wél Nodig Zál Zijn Óm …Óm Eventuele Paniek té vóórkómen ….. Én Dáár Méé Ze je Niét Meer Kunnen Aan Wijzen Mischién Èérder.
´K Zoú Àls Ik De Mossad Wás jou Tóch éven Áàn Gaan Zién Óm Dé Kindéren Ván Hún Volk
Dát Hùn Kindéren joúw minions zouden moéten zijn Zullen ze Toch Ècht Niét Blij Méé Zijn…
Veel succes mét je verjaardag!
7 april 2011, 21:30


http://www.hetzuur.nl/artikel/9572/jood-uri-rosenthal-is-schoft/comment-page-1/#comment-90362
Priester says

“”net als tijdens de Duitse bezetting is er sprake van eenrichtingsverkeer: volle treinen richting Duitsland, lege treinen richting Nederland”"”

Moét Je Nou Nog Àf Vrágen Wié Wérkelijk in Die Treinen Záten ( Die Veel Dóór Réden Naar Oost Front)…Mét Een joodse oorlogsbezetting Van de Duitse overheid Mét 150.000 joden Waar Onder hitler etc Zélf jood…Éèn Toestand Èrger Nóg Dán Heden in israel En Palestina heerst.Bén Bang Dát We Zélf Weer éven joden genoemd wérden Gédurende de oorlog!

Én Àls Je Enkel Al Náár Ons Leed En Ongeluk Ván Ná Die oorlog Ziét ZIJN WIJ De Superjooden Òp Aarde Mét Zo Véél Vervolgingen En Leed.

En de vervolging Van manning Én Dié blonde neukpop is Simpel Óm hún false flag operatie wicked leach gewicht en realiteitswaarde te geven Óm de Vals verstrekte info “echt” té láten lijken inzáke dé draagvlakken Én politiék voor hún (joodse) terrorismebeleid….Dát ze Enkel ZÈLF Plegen!

ÁLs Ná Alle Tijd ér Kritiék Kòmt Dát israel Al De Tijd Mooi NOOIT vernoemd IS – (ÈN Dát Àls Méést Gevréésde Terreur staat Én Criminéél Óp Aarde ) …rochelt wickedsnakes Óp Èéns één krasjé Óf twéé óver israel.Hoé Veel Kilo Hérsens Zou Nog Moéten Àán Évoluéren Óm Dán Verrotting te Ruiken?

Óok Dè Gelijk Al Bij ópzét Gróótschéépse media aandacht vóór Dát bedrijf in het Wereld nieuws!
Nét Àls joop jaap geenstijl nujij vól óp Grootscheepse aandacht wérd gegéven in de media ….Dér jóóoden….stinkie stink ….. Máár “”Nieuwe media “” Hó Máár!
Cénsúréren Òók Geheel joodse stijl!

Joden Plegen met hun media Ook Valse concurrentie …Wànt Wil Een Ander bedrijf Die Aandacht ..:Dàn Kost Het Miljoénen Aan Réclames..Zó bévóórdélen ze éigen “”Vijandig “” belang ÉN Òf Hét Niét Erg Gebnoég IS brengt een hirsch ballin ÉN zijn Sóórt Òók Al Alle bedrijf contract en belang in joods israelische handen …Diéfstál Èn Róóf Van Andere Lánden ÉN HÙN Toékómst!

joden “BÈZITTÈN ” Hét Wereld nieuws Én propagéren enkel eigen belang er méé!

Wicki leaks IS .joods Volkeren mén wapen!
7 april 2011, 19:58


http://www.hetzuur.nl/artikel/9559/wilders-blij-met-discriminatie-en-beperking-meningsuiting/comment-page-1/#comment-90358
Priester says

Hola Khadijja @18:19

“”de oprechte gelovige aan allerlei testen moet onderwerpen.”"

Héb Je Wél dóór Dát Dit tekst Ván de Duivel IS?
Ván de asiaat aka Fake jood Die Òns Dié religien schrééf!

Dát getest is óm Alle boosheid Die ontstaat Door de Misdaden Van de israelieten áf te leiden naar GOD.Zó stáán Alle eeuwen al de joden Alle Boosheid Op GOD te richten Door bij Élke Ramp En Ongeluk Én Verlies ér bij stáán té roépen god´s wil is ondoorgrondelijk …gods plan etc ….Én Zó héél slim chronisch haat zaaien tegen GOD

Dáár hééft Dát Fake joodse Fake christendom (maken ) Òók Een joodse variant Ván “de verzoekingen van job”"….Dáar éven Zó wordt éven ge eist Dat Men Alle Kwellingen en Waanzin der joden En hun Gevolgen Áls tést Áls god´s ondoorgrondelijke wil zoú zien.
Dit IS zéér slim Absolúút Ontwrichtend Terrorisme tegen onderworpen Rassen En Volken.

GOD geeft Géén Kwéllingen Nóch eist ze.

Dát IS wérk Ván de joodse Duivels Zó Wél bij Jullie Áls Bij Òns Zó Als Je Aan de óvereenkomsten Oók Kúnt Zien!

Òok een maniér óm UW Mond te stoppen indien U Klaagt Óm Dé Misdaden en eisen U Àán Gedáán!jáááá….god´s wil zoú dán ondóórgrondelijk zijn én U maar één godslasterlijk ondánkbáár stuk vreten óf ….. ongelovige ….áfvállige ….en Zúlkse Smeerpijperijen Mét Religien En GOD!…Simpelwég Àllerliedérlijkst Méést Ontwrichtend Bédróg!
7 april 2011, 19:10


http://www.hetzuur.nl/artikel/9568/al-qaida-heeft-gelijk/comment-page-1/#comment-90354
Priester says

@BZ15:48

“”In die eerste herken ik me toch niet helemaal”"

Dán Excuseer Ik Mijn Bezwáár…..Één Béétjé!

In De Aangiften Stond Onder Meer Volgende Zaken…
##Dié Al Sinds medio 2009 Informatie Heeft Ten Overvloede Van Die mafiasekte Dat ze Kinderen Massaalst áf wérken en Kapot maken op schoolreisjés…lagere scholen en Peuterschooltjés

Alcohol tabak heroine ghb lsd strychnine scopolaminen Reproductieremmers Spieratrofyverwekkers chemicalien zware metalen farmaceuticas en zware antibiotica spoelkuren en Radioactiviteit.EN Sporen en Signalen Ván Verkrachtingen en martelingen Álsmede Helsinki of Stockholmsyndromen ten Aan zien Ván de joden.##

En Waar Óm heeft u zó een Schimmige avatar?
Hébben ze in israel Géén elektra?
Én lieberman Heeft 2009 En 2010 Nog financiele bijdragen aan de joodse hulpjes gegeven…Niét Ààn Gekomen?…Zúllen dé rabbis Dán Wel Wèér éérlijk verdééld hébben ..hahaha
7 april 2011, 16:08

http://www.hetzuur.nl/artikel/9559/wilders-blij-met-discriminatie-en-beperking-meningsuiting/comment-page-1/#comment-90353
Priester says

@gompies 01:16
“”“Er zal geen hoer zijn onder de dochteren van Israël; en er zal geen schandjongen zijn onder de zonen van Israël. Gij zult geen hoerenloon noch hondenprijs in het huis des HEEREN, uws Gods, brengen, tot enige gelofte; want ook die beiden zijn den HEERE, uw God, een gruwel. (Deuteronomium 23:17,18)””"

TÒCH IS Hét Húidig fake israel ÉNKÈL ÉN ÀLLÈÈN geboúwd DÒÒR DÈZEN!
TÒCH IS Dé macht Ván de joodse Wereld geméén scháp ÈNKÈL ÈN ÀLLÈÈN Gébáséérd ÓP Én gévéstigd DÒÒR DÈZÈN!

DÀT Wéét u Tóch WÈL?
Ergo israel DIÈNT TÈ VÈRGÀÀN Dè hoéren té GÀÀN!
7 april 2011, 15:53

http://www.hetzuur.nl/artikel/9572/jood-uri-rosenthal-is-schoft/comment-page-1/#comment-90348
Priester says

Ja Én Vergeet Niét Naar heroinesporen Bij hem té Zoéken.iets Wat bij heroinejunks Schijnt Vóór té Kómen én Indién …Vanwége dé invloed Óp psyche en Bestáán Hélemáál Niét Goed IS Vóór Iemand Die Dé Verántwóórding over Landen heeft!
7 april 2011, 15:08

http://www.hetzuur.nl/artikel/9568/al-qaida-heeft-gelijk/comment-page-1/#comment-90345
Priester says

@BZ 09:01

Drentjes en robertjés..Twee Serie Kindér Vérkrachtérs … ZO ÀLS Ù Dat Bént.

Búiténdién…. mossadcyberhulpjé Die van úit israel Dé Wereld hélpt cénsuréren?

Wát zoúdén wél úw bedoélingen Hiér zijn?
Wéét Dè Mossad Dát u Hún Kindéren vrát?

Groétjés Áán liéberman Dié ér Niéts Ván Kàn!
Robertjés En drentjés …Twee Van uw Soort Die Hiér in Het Nieuws Waren .
7 april 2011, 15:13

http://www.hetzuur.nl/artikel/9568/al-qaida-heeft-gelijk/
http://www.hetzuur.nl/artikel/9568/al-qaida-heeft-gelijk/comment-page-1/#comment-90345
Priester says

Zou Al Qaida Mischién een Politiéke Partij Hiér Willen Vestigen?
Dié Zijn Zo te Zién Zinniger Menselijker En Gezónder Dán De Ziektes Die We Nu onderhouden Van Ons Kostbare Geld!Én klpd …Náár Een computerspelletje.Nationale recherche…Já Dát Hád 2009 nog Een Dikke joodse hoér in dienst Die Mijn Aangiften EN Tips naar haar computer had laten doorzetten en zó Al Mijn Mails af ving vóór haar schatjés háár robertjés haar drentjés.klpd nationale recherche Dát Al Wat eeuwen Twee Meter Dossier Heeft Van Die Massaalst Kinder Verkrachtende en drogerende mafiasekte in de politiek en overheden en er Nooit iets Mee Deed.Dié Al Sinds medio 2009 Informatie Heeft Ten Overvloede Van Die mafiasekte Dat ze Kinderen Massaalst áf wérken en Kapot maken op schoolreisjés…lagere scholen en Peuterschooltjés

Kosten Dáár Ván Alléén Aan Jeugdzorg Al 8,5 Miljárd Pér Jáár Wáár Ván Dadergroepering Dan Ook Weer Zelfs Heel Demonisch Het Meeste op snoept Als Té Hoge salarissen bolussen posities Crimineel politiék gewin En handshags.Liederlijken Als cohen en pechthold verhagen lubbers rijk geworden en machtig Áán dé Kinder prostituties en handel Náást De heroine en drugs….Ónze lijders Én présidenten.
Dáders ….Óp Dé schoolreisjés …STUK VOÒR STÙK rechters ovjs politici en verder ongedierte.-Joods !

Dénk Dat We Beter Kunnen Zorgen Óm klpd en Een NCTb etc Die Zijn Véél Slechter Dán Een Al Qaida Én Even Eens Toonbeeld Van Verraad en Falen.
Schade Veroorzaakt Door klpd Óm té Beginnen ÀL 8,5 Miljárd En Een Chronisch Geschade Economie En Volk…Zwaar Beschadigde Kinderen…Láát Stáán De bijdragen Aan drugshandel Kinder prostituties En Mensen handel.

Zouden ze Dóór ronny Dè Buurt Beul geneukt Zijn?
Bang vóór joden Zijn ze Wél Dat is Duidelijk!
Búiten Dát Alle Politiechefs vervangen Worden Door joodse Criminelen…Óf wég bezuinigd en de joden Vast Alleen óver blijven?!
Wàt zij Óns Al Aan Gedaan Hebben En flikten Zál Heel Die Al Qaida in Héél Hun Leven En Bestaan Ons Niét Aan Doén!
Jámmer Dát klpd Niét Terreurorg Genoemd mág Wórden Óm Dát We ze – áf gedwongen – betalen dé goeierik te zijn Wànt Dan Zijn ze Vast Ook Heel Snel Op hun kleine gekrompen pikkies getrapt.

Òf ze Noú Òoit Onderzoék Hébben Gedaan Pér Medio 2009 Naar …….
Alcohol tabak heroine ghb lsd strychnine scopolaminen Reproductieremmers Spieratrofyverwekkers chemicalien zware metalen farmaceuticas en zware antibiotica spoelkuren en Radioactiviteit.EN Sporen en Signalen Ván Verkrachtingen en martelingen Álsmede Helsinki of Stockholmsyndromen ten Aan zien Ván de joden.
In De Kinderen???
Dát ze Mógen Krijgen Wát Verdiend Èn Oogsten Wát ze Zaaiden…ZÈLF!
7 april 2011, 00:32


http://www.hetzuur.nl/artikel/9559/wilders-blij-met-discriminatie-en-beperking-meningsuiting/comment-page-1/#comment-90342
@Hans 22:52

Dé "rót" Aan Jou beschréven Door gompie IS Jouw GOD Ook Niét Maar Een product Van de Ultrarascistische asiaat....islamiéten hebben Ook zó Een verborgen Racisme ingebouwd!Zijn  Óok Ván dé zélfde auteurs en Ván de torah talmuds en Dáár Voór Ván de faraos en hun bestel afgeleidt.Óm dé báás te spelen.In Die bijbel is dé Heiden Dè Blanke Noorderling Én dé christen Wás Sinds 3200 jaar geleden Pér begin Dè asiatische Mensen eter.Heiden hebben de asiaten Ván heathen ÉN Wél Zeer Waarschijnlijk Ván Hitieten Hitites áf geleidt...Wéér De Blanke Noorderlingen.Éèn Volk Dat hun faraos Tot ca 2800 Jáár geleden Goéd Weerstónden.

De knechten Ván de asiaat Dé moslims Die al 13.000 tot 20.000 Jaar mét ze optrekken Én Een mengeling Ván Diverse Zuidelijke volken Zijn En Ook Met Blank Door Hét Millenia lang Blanke Kinderen wég slepen éven Áls de jood Dát Óók Tot Heden doét en Bij Voorbeeld enkel Ván Filipinos Al ca 300.000 sexslaven in dé huishoudingen hébben rond lopen.Nou slepen ze úit Alle Landen Kindéren wég ÉN Verkráchten zich Dáár Naast in Alle Landen Zelf Een hoedje Aan de Bevolkingen en Kinderen...Hiér Òók.http://www.hetzuur.nl/artikel/9559/wilders-blij-met-discriminatie-en-beperking-meningsuiting/comment-page-1/#comment-90342
Priester says

“”Ik zal hem macht geven over #de heidenen# En hij [die overwint] zal ze [de bokken] hoeden met een ijzeren staf; zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden” (Openbaring 2:26-27b) “”

Ziét fakejodenvuil …..óver Niét israelieten…náár hét fakechristendom Ván Dié Zélfde asiaat vóór Óns … óvergezet ….. van uit dié Raciaal Terroristische asiatenvullis…haat en geweldprédikers Ván een Criminele sekte.Dáár IS Niéts Ván GOD Bij Wél Ván hún vádér Dé Duivél….Dié hún bók Wàs Én IS

Trouwéns Dié Smerige fakejoodse asiaten hébben Óns Óp de schoolréisjés òók Dóor bokken láten Verkráchten…Wát Dóór hét gewéld én Die lange dunnen pennen ér vóór zorgt Dát Men Enkele Seconden Bewustelóós Wordt Ván de Pijn.

Dát IS DÀN ÚW goéde hérdér Mét ÙW VOLK ÉN KINDÈREN!
In Dè rechtstaat Plegen ze Ook Al Zúlks Liédérlijkst Verraad Èn Terreur OP de Bevolking!
6 april 2011, 21:17

http://www.hetzuur.nl/artikel/9559/wilders-blij-met-discriminatie-en-beperking-meningsuiting/comment-page-1/#comment-90336

@Akko Áls Je Hét Óver Jesuz Hébt Als jood IS Het Waar Indien Het Óm Bericht Ván Vóór 600 Jáár Geleden gáát.Ván Af dé 14de eeúw noémen dé asiaten zich joden Èn Dié Hebben Géén Relatie Mét Oudere Verhalingen Behalve Áls Christusvervolgers En GOD´s Móórdenáárs Én Zijn Dè Zondvloed Dè Ondergang Dé Duivel Én Géén Jezus Géén Rédder Géén robin hood Én Géén Mártéláár!


Jezus Wáár Ván Hét Déél Christus Hét Buitengewone IS.Christus DÙS  IS Hét Stééds Réinkárnérende Facet Waar Het Óm Gáát.Én Kon Dát Tót 3200 Jáár Geleden Òók Nog Doén.Tót Dé asiaat Dé Hedendaagse jood Dé Kindéren begón Dóód té sláán Én té


http://www.hetzuur.nl/artikel/9566/zionisten-wilde-churchill-vermoorden/comment-page-1/#comment-90335
Priester says

Effe Dénken meneer Lucas…Er Zégt Iemand Wat Over Raciale misdrijven Én gelijk zoú Hét cidi zijn Dát Dán zich zelf óf kreupele broertjé mdi zou úit lokken Ván Dè ándere zijde Dé Informatiebron Of Website té Schaden?

Dús Àls Jé Áls Getuige Of Slachtoffer er Wat Van Zégt Béter Niét Wánt Dát Zou illegáál zijn óf zo Én Men zoú gelijk Ván de Daderkant zijn of zo?

Dát Hád Geert Wilders Óók Al ..Zegt Die Wat Van Totalitaire Terreur Wordt Hij Gelijk aangeklaagd belaagd en besmeurd.Zou Hij cidi zijn?

Trouwens antifa noemen zich wél anti Máár Zijn Pér Definitie Minsténs Fascisten en werken vóór aboutaleb cohen leon de winter pechthold Én Dát zootje gajes!
Bij Mijn Weten treden Die over al op Waar Slachtoffers Hun Protest Willen Uiten!

Trouwens Hoé Laf IS een antifa Àls ze Nooit Een Toontje Tegen De israelische Fascisten Moorden Óp De Palestijnse Bevolking Gaven?

´K Héb Géén Enkele Demonstratie Ván ze Gezién Toén…tégen zwakkeren zijn ze lékker blitzzz vóór hun vriendinnetjés.Zwaknormale knokploeg Van cohen en pechthold Die willen Dát dé ondersoort Zó Als pechthold Dat verwoordde Dé Mond houdt óver hún geniale géseriefáál!´K Zoú hún financiéring Wél Eens Willen Zién!
6 april 2011, 07:42

http://www.hetzuur.nl/artikel/9559/wilders-blij-met-discriminatie-en-beperking-meningsuiting/comment-page-1/#comment-90333
Priester says

“” Hans van Zanten, we zullen de dode lichamen van uw vijanden zien die tegen God gezondigd hebben zien stinken”"

Oei Hans Dát Wist Ik Niét kruip kruip liklik…Kán Ik Nog biechten Óm Aan Dat Verschrikkelijke Lot Wát Zo Wát Als De Helft Van Een schoolreisje Mét joden úit Ziét té Ontkómen?

Duidelijk Dóór dé tbs ashkenasi geschréven Die bijbels Mét Een dutroux Áls g-d Èén joran vd s Áls christús dé Kindér koker Én ted bundy Áls dé geilige kwáál.
6 april 2011, 02:00


http://www.hetzuur.nl/artikel/9513/zionisten-geen-joden/comment-page-1/#comment-90332
Priester says

Onzin @Hans 00:09 Díe bijbel is Simpel ietwat bij geknipt óm Rijk Land te kunnen snatchen!Abraham Wás Niét Ván GOD Doch Een slavenhaler Van de faraos.Abraham…Ab Ra Ham …Van ra(dé farao fakera Én zélf benoémde fake g-d imitatiera Ván Na 8000 Jáár Geleden )…ham…Vlees …I Remember Mensen eters cq slaven en hoeren makers.

De asiaten aka Hedendaagse fakejoden Zijn Identiteitsrovers Èn dichten zich zelf Alles voordeligs toé zo als het hen uit komt zonder geweten zonder erbarmen zonder mededogen!Zélfs Een Israel Dat hén Niét Toé Behoort!
ÈLK Rassenkundig En DNA Onderzoek Zál Zó Zéggen Dat ze in israel Helegáár Niét Thuis Horen Máár azie!Dát IS Zélfs ZÒ Mét Hét Blote Oog Àl té Zién!

Zélfs hitler mengele goebels Hádden in Duitsland Niéts te Zoeken Éven Als de asiaat in israel!

Je Bent Gewoon slachtoffer Mét Ván Jongs af áán geweld en Hersenspoelende sektewerken in hun belang ten Koste Van Jou Én Je Geluk.
Vergeet Niét Dát Je Al Méérmááls Hád Behoren Méé té Vérbránden in Een Dóór Dát zélfde israel geplande en georganiséérde Atoomoorlog Áls dank vóór Jé inzét Én gelovigheid!

Dé ashkenasi bankstermafiajoden hebben al vaker Land gemaakt Óm eigen redenen Zo ALs Belgie om Frans fortuin veilig te stellen en Zwitserland Als safe heaven voor oud bankenmafiamedewerkers Áls wellink even als De Eu Áls té goéde oudedagsvoorziening in geheel wettelijke immuniteit tegen Alles Dat ze Aan deden!

Dácht Je Dát de eeuwige neutraliteit Van Zwitserland éigen instigatie Wás?
Wát Altijd Blijkbaar zónder Prostest Wordt Aanvaardt Ook Nog Eens?
Da´s buiten schot houden áls hun safe heaven.
6 april 2011, 01:37


http://www.hetzuur.nl/artikel/9566/zionisten-wilde-churchill-vermoorden/comment-page-1/#comment-90325
Priester says

ZÒÒÒ @Lucas….Één ijskoud berekénde en voorbereidde Genocide Op Weerloos Volk noemen ze “oorlog”? ÓP Èén Volk Dát Èérst úit 1,2 Miljoén Goede Mensen bestónd Èn NÙ Nóg Máár 0,8M.

IN Hét Jáár vóór Dié Genocide hébben ze in Heél De Westerse Wéreld ALLE Tegenstanders Ván israelbeleid Ván Vérmóórdt Vérkrácht in Elkáár geslagen Tót Gevangen gezet.Onder mom Ván rechtsradicálen Én antisémíeten bestrijden.Vóor Die Massa Móórd begón Wás ér Niét Èén Bron Van Onáfhankelijke ongécontróléérde Informatie Méér Óver!Térrórístén ÀLS uri rosenthal Áls ronny naftaniél donner hirsch ballin cohen pechthold déden Hiér willens Én wetens Àán Méé.Áfgezién Dát ze Vást Niét wisten Óók Méé Vérbrándt té zullen worden Àls dank Ván dé jákháls Dé hyena Dè kaalkopgier Die Dé jood Van Ménsen éter cultúúr Nu Èénmáál IS.

Òók Ná Dié Genocide pfff oorlog (tégen Weerloze Mensen Zó Àls de joden Òòk Kindéren gráág hébben)…Wèrd Éèn Ieder Fatsoenlijk Dié Óp TV Nóg Wát Zinnigs Zei Onmiddelijk zorgvúldig Doch beslist wég gedragen Dóór een peletón jóden Dát Dé wéken ér ná én masse op tv aanwezig was EN ALLE Praatprogs vúlde Áls een hanneke groenteman in dé Winter.

Dè israelische Genocide Hád Dé bedoéling Heel Dé Westerse Wéreld Voór Een Twééde Maal té pogen in een Atoomoorlog té doen ónder gáán.Én Áls Èén Frankrijk Dát Óp Het Punt Stond in te Grijpen Ván Ùit Hun Menselijke Àfgrijzen Dát Hád Gedáán Wás Dáár Een Atoomoorlog Van gekomen Mét joden in de Amerikaanse senaat Regering en leger Zó Àls beoogd én afgesproken.Dáár Ná Waren We … Dé éventúéél Overlévendén Dán geknécht …Al Wéér …onder dé atoommacht Ván israel en hun ambtenaren Én sóldáat volken de islamieten Als Plaatselijk heersers Én slavenhoudende úitvréters.

Dát rapport IS Een Belediging tégen De Mensheid En Menselijkheid!
5 april 2011, 22:29


http://www.hetzuur.nl/artikel/9559/wilders-blij-met-discriminatie-en-beperking-meningsuiting/comment-page-1/#comment-90322
Priester says

Oeps @20:45 Wás Voor @18:28
Én @Hans …Liefde IS Een Wézen En Behoeft Geen afhankelijkheid Nóch Relatie Om té Bestáán Óf Zich té Uiten.Wat Jij Zegt Past Mijn´s Idee Méér Bij Een Tot hoer gemaakt Iemand Die Vóór economie Geld Warm Onderdak etc ruilt.Dát Kán Òók Liefde Zijn Máár Dán Àls slaaf Als hoer bij een pooier…Liefde Kán Enkel in Vrijheid En Autonomie Bestaan Wánt Liefde IS Een Wil Een Wég Een Waarheid Één Wéten GOD´s EN Moét Naar Háár Eigen Maatstaven De Wereld Bereizen.Élk ingrijpen Hier Op IS Verkrachtingen en transformatie Van Dat Wezen GOD´s tot gebruiksartikel handelswaar!

Alle religien maken de Fout Dát zij zéggen en bevélen opléggen…DÙS Verkráchten …Dés Dúivéls …Úw Wil Geschiede niét…En Géén Vraagt Náár Hét Wóórd Van Dé Geliefde…Dé Liefde…GOD´s WÒÒRD ÉN ÁNTWÒORD!
5 april 2011, 21:05

http://www.hetzuur.nl/artikel/9559/wilders-blij-met-discriminatie-en-beperking-meningsuiting/comment-page-1/#comment-90321
Priester says
Dán…Zijn Die religien DÙS in handen Ván Duivelsdienáren Àls Ik Zo Dé Chaos Leed En oorlogen Misdáád Ván ééuwén Wát Met religiouze tint gepropageert Wordt Bezié.Kán Me Niét Vóórstellen GOD Zoú Mét Zijn Wóórden Dát Beóógd Hébben?

Nét Àls Heel De Politiék En wetgevingen in handen Ván Duivelsdienaren Zijn Én Áverechts wérken Óp De Bedoelingen Der Wét En Politiek!
Én Bij Het uitdrágen Ván Sláchtófferprótésten Volksmeningen Én Zélf De Blijde Boodschap hébben ze dán nog wél allure Áls een mdi en cidi Áls dweil.
5 april 2011, 20:4

http://www.hetzuur.nl/artikel/9559/wilders-blij-met-discriminatie-en-beperking-meningsuiting/comment-page-1/#comment-90317
Dán...Zijn Die religien DÙS in handen Ván Duivelsdienáren Àls Ik Zo Dé Chaos Leed En oorlogen Ván ééuwén  Wát Met religiouze tint gepropageert Wordt Bezié.Kán Me Niét Vóórstellen GOD Zoú Mét Zijn Wóórden Dát Beóógd Hébben?

http://www.hetzuur.nl/artikel/9513/zionisten-geen-joden/comment-page-1/#comment-90319
Priester says
Hoi Khadijja @17:48 @17:53
“”Jood betekent Kind allemaal prima hoor Priester, maar als we dan terug keren naar Banie Israel of Yahudim dat betekent zoals eerder uitgelegd geen KIND! maar gewoon volk van/afkomstig/voortkomend uit….”"

Volk…Folk…Flock…Volgelingen …Nakomelingen…Kinderen….Ván…
Dát jood Niét in de bijbel of koran Stond Is Van Mijn Zijde Ook Duidelijk.IK Heb Me Laten Beleren Dat Het in de bijbel Pás 200 Jáár vóór kómt Sinds Dé hedendaagse fakejoden ér wát aan hébben!Wát Een vóortvloeisel is Van Dat ze 600 Jáár Geleden Ónze Naam Roofden – joden…Zó Als We Tót Dáár Aan toé Dóor hén genoemd werden…Dé Blanke Europeaan.Joden Wérden We genoemd Óm Dát We 13.000 Jáár Geleden Veel Onbehaarder Waren En Veel Kleiner …Onze Reuzen Waren 1,60 En Gemiddeld Wérden We 1,20.

Ván Israel krégen de Hedendaagse fake joden Pás 412 Jáár Geleden De Geschiedenis té kénnen …úit Een Doór hén Dood gemarteld Kind getrokken.De fakejoden wéten Dát Véél Kinderen Dé Boodschappers Van GOD Zijn.Dát vangen ze áf mét religién Én schoolsystémen Én Totalitaire overheden.

Hét Ware Israel Land Van Isis en Ra Bestond Tót 8000 Jaar Geléden.Dé Laatste 25.003 Leden Van Het Volk Van Israel Wérden Toén Geevacuéérd…in Uw Mythen Noah´s Ark Genoemd.Noah´s Ark…Ark…Arc…Vonk.Zó noémden ze Èén Schip Dát Dé Zee Van De Tijd En Ruimte Bevaart.Dé Vorm in de pyramiden Van de asiatische Mensen eters Die Israel déden óndergáán na gebootst…Dóch Dé Basis Dán Driezijdig Hád Moéten Zijn.Één Schip Dat ze in Orion zagen Gáán Doch De Bestemming Véél Vérder Wég Lag…Mét Dé Láátste Overlevenden Van Israel … Dé Laatste Ván Dé Originele Bewoners Ván Het Noordelijk Halfrond!

U Zúlt Óók Àls U Ooit De Ware Plaats Waar Israel Wél Lag Vindt Dé Sporen Ván Een 8000 Jáár Oude Watérstofbomexplosie Áán Tréffen.Èén Daad òm Tijd te Winnen Vóór De Évacuatié.

Ik Bedoél…Máákt U Zich óver hét gesnáter Ván Welke religie Dan ook over Israel Géén Illusies…Méér Dàn Een fetisj…Éèn slépen Mét Lége symboliéken Ván Wát Ooit Eens Wás IS Het Niét Meer…Holle Woorden en Begrippen…Óp Apeheul …Een Plek Waar Men zich Méér zorgen maakt óver wié de meeste Kindérziélen gáten En Kélen kán scoren Àls religien…Tússen Hét gekrijs Ván wié is dé baas Dóór!

Je Vraag Aan Hans óver één “”óórspronkelijke bijbel “” is Òók Nuttelóós Dáár Die bijbels Ván Hét Dóór de asiaat -fakejood-3200 Jáár Geleden gestichtte christendom(Dom maken) Ván fundámént Af Aan Dóór hén geschréven Én bedácht IS Om Volken té ménnen ÉN JUIST bedoeld Òm Hén in verwarringen en chaos té hoúden.Zélfs Dè Dode Zee rollen Zijn joodse Fake Èn Wéér Óm Niét joodse Volken té ménnen in Wanen en Chaos.Dé goéde kuch hérder óver Óns té spélen vóór Een Àltijd té Dúúr Én té Zúúr prijskaartjé.De koran idém …ze zórgden ér vóór Dát Dié óproerkraaier Mohammed Máár 33 Jáár Oud Wèrd Vóór ze Hém Dood staken Én namen Zijn Imago Zijn Àánschijn óver en spéélden ér mooi wéér Ván…sjá ….géfópt…Én Wéér gevúlde buiken bij de fakejoden aka asiatische Mensen eters Wáár Ván Mén Op Het Moment Over Al in Europa 3000 Tot 8000 Jáár Oude Maaltijden Ván hén Aan Het Vinden IS … àf geklóven Mensenbotten!
5 april 2011, 20:19

http://www.hetzuur.nl/artikel/9559/wilders-blij-met-discriminatie-en-beperking-meningsuiting/comment-page-1/#comment-90309
Priester says
“Islam is geen valse religie. ”
Hoe Bedoel Je Die Opmerking Kobold?
5 april 2011, 16:39

http://www.hetzuur.nl/artikel/9566/zionisten-wilde-churchill-vermoorden/comment-page-1/#comment-90311
Priester says

Het is Nog Wél Erger!
Engeland Stond de vorming van israel in de weg!
Toén gaven ze de joden in Engeland opdracht Dé Kinderen Van Dat Volk te Verkrachten zo Dát Die hava naguila zouden zingen Als een dévóór jodenhoértjé!Dát doén ze Meestal Op scholenen schoolreisjes!Toen Hád Engeland geen bezwaar meer Want Zó Kan Men Ieder Een Heel pro joods maken Óf pro islamitisch Die Dát ook Massaal doén!

Àls Je een israeliét of zo Àls netanhayu Obama dreigde Met De opmerking”broken glas”Hóórt Gelijk Een Atoombom ér Óp …Wánt Dát is code aan De joodse gemeenschap in zó een Land Òm de Kindéren te gáán Verkrachten Mét doelstellingen Van de israelische politiék Van Dát moment Óm Élke Weerstand te breken!

Van Dáár Dáár Men in Meeste Kinderen Ván Vele Landen Heden Nog Heel Wat Stoffen in de Lichaampjés Kan Vinden Die Van Die Raciale Massa Verkrachtingen Afkomstig Zijn!Òók Die Jongeren Die hoer worden gemaakt of drugverslaafd worden!

Alcohol tabak heroine ghb lsd strychnine scopolaminen Reproductieremmers Spieratrofyverwekkers chemicalien zware metalen farmaceuticas en zware antibiotica spoelkuren en Radioactiviteit.EN Sporen en Signalen Ván Verkrachtingen en martelingen Álsmede Helsinki of Stockholmsyndromen ten Aan zien Ván de joden.

Dát ze DÙS éérst poogden Een Weerspannig leider óm te brengen IS Heel Aannemelijk in Mijn Weten!Doén ze Geert Wilders Óók Óp enigzins andere wijze!En voor Achterbannen En Mensen Mét Mening Óf Getuigenissen hébben ze dán justitie cidi mdi en hún vullismedia en zó!
5 april 2011, 16:54

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola