http://www.hetzuur.nl/artikel/9388/ronny-nafthaniels-oorlogstrauma/comment-page-1/#comment-90096
Cloakingdevice says
Zég ronny naftaniel behóórd Hét Vérkráchtén Én Vérmóórdén Ván Babies óók tót jé táákómschrijving???
Dát jé HÒÒG MÒGE HÀNGEN!
15 maart 2011, 06:09

http://www.hetzuur.nl/artikel/9379/lachen-om-vergaste-joden/comment-page-1/#comment-90095
Cloakingdevice says
@17:16 “”Je zal niet eens twee vragen over de joodse traditie juist kunnen beantwoorden”"
ja Wél Hóór…Stel hém Wél Dé Juiste Vragen Dan….
Trotste jood …..Drogeer je Kinderen?
Trotste jood……Misbruik je Kinderen?
Trotste jood …héb je Wél Eens jé speciaal dáár vóór bésnéden snikkél in één Kind gerámd Zó Àls jé Zusjé Dié Kérmde Ván Dè Pijn Én Àfgrijzen?
Trotste jood Ga Dood jé Hébt Hét Léven Vérklóót
15 maart 2011, 06:02


http://www.hetzuur.nl/artikel/9388/ronny-nafthaniels-oorlogstrauma/comment-page-1/#comment-90094
Cloak says
Trouwens Die lul Die Je bij google aan gaf Bewees Mij en Mischien Jou Wel een Dienst.
Nog Nooit Hebben de Paginas Zo Snel Geladen.
Houen Zó.
Trouwens Dát Verraden en klikken zit in hun cultuur in gebakken …elkaar Ook.
15 maart 2011, 01:39


http://www.hetzuur.nl/artikel/9379/lachen-om-vergaste-joden/comment-page-1/#comment-90093
Cloak says
Trouwens de joden zijn over al waar Dat nog Niet Was de besturen aan het vervangen voor joden.Nu Zijn ze ook al alle Politiechefs voor joden aan het vervangen in stijl Irak Afghanistan.Daar Zal Ook Mede job cohen Die in 2009 en 2010 Al de Zittende Politiechefs belaagde om wég te kunnen komen met zijn Misdrijven achter zitten.
Ziten We Direct met enkel nog heroinejunks Op Gescheept.
Die Zijn Heel Duur.Op Alle Gebied.
MAW … israel is in oorlog mét U Ú Alleen Nog Niet Mét israel.
15 maart 2011, 01:32


http://www.hetzuur.nl/artikel/9379/lachen-om-vergaste-joden/#comment-90092
Cloak says
Je Snapt Vast Wel Dat enkel de heroineverslaving al ze doét “scoren” grijpen en roven Waar ze Ook Maar kúnnen?
15 maart 2011, 01:24


http://www.hetzuur.nl/artikel/9379/lachen-om-vergaste-joden/#comment-90091
Cloak says
@twijfelaar Je hebt mét Shocked Simpel met een oplichter te maken Die over Grootouders Liegt en ér Wellicht een of ander uitkering aán wég fraudeert.Alle Gegevens Die Boven Water Zijn Gekomen Duiden Aan Dat Het om een Zeer Grootscheepse “cultuurwijd” Bedrog Gaat Óm Dé Áchterliggende Misdaad – Juist Grootscheepse Holocousten en Exterminaties Óp Dé Europese Én Russische bevolkingen – áf te schermen.
Cultuur Óf Volk Kán Men ze Ook Niét Noemen.Een sekte is Meer Dé Definitie en ze opereren Daar Om Als een leger onder bevel van sommig commandanten.
De opvoedingen in Deze sekte zijn dermatig Dát Men Van gewilde opvoeding tót Tótáál Gewétenloze Criminele Psychopaten – Bronpsychopaten – Kan Spreken en Die opvoeding is zó vernietigend en zwaar Dát Meesten Ván de Ellende Ook Nog Eens aan de heroine verslaafd zijn…Een groot Georganiseerde misdaadsyndicaat is Ook Een Treffender Betiteling.


Over Al Waar ze komen onderwerpen ze de Volken aan zich Ook in Eigen Landen Op Allerlei manieren en Sommig onderwerpingstrucks Zijn religien brengen en wetgevingen en Dáár zélf de sturen stiekem in vasthouden zo als Ook nagenoeg geheel de Politiek Door hén onder dé duim is gebracht met méést áfschuwwekkende Misdrijven áfpersingen en bedrog.
Wist Je Dát Van de Meer Dán 30 naoorlogse Nederlandse Presidenten ér Máar Twee Nederlands Waren en de rest joods?En Dié hadden ze Nét Als opstelten Ook Helemaal in de hand mét Weerzinwekkende afpersingen en Misdrijven.
Ze werken nog al graag en veel mét door hen Misbruikte Kinderen en drugs.
Je Moet Weten Dát zulken als die @shocked Beter op de hoogte zijn dán Jij .Ze zitten dag en nacht op Internet en het intypen ván jewish holocoust hoax Levert Meer Dan 510.000 Hits Op Aan Gegevens.En Trap Niét in hun zielige vogeltjes gedoe omdat het uiterst Gewetenloze wezens zijn Die van parasiteren Op Andere Volken leven en bestaan en ér geen probleem mee hebben Ons Met Regelmaat Ván de ene oorlog in de andere starvation Ramp Óf epidemie te brengen.Zelfs AIDS hebben ze gebracht en verspreidt via immiganten en injecties op scholen en schoolreisjes.


De Kreek als Olifant in Porseleinkast?
Dan Ken Jij de joodse cultuur en gemiddeld gedrag Niet.
Dát Kent Èlk Kind Dát Mét ze Óp schoolreisjes Wás Wél!
Never Agian!


Ze Zullen Dé oorlogsbetalingen en uitkeringen Terug Dienen te Betalen!
15 maart 2011, 01:19


http://www.hetzuur.nl/artikel/9388/ronny-nafthaniels-oorlogstrauma/comment-page-1/#comment-90089
Cloak says
Zó verzínnén heroinejunks Áls ronny naftaniel Wél Nog Wát Méér bij élkáár.
Het is Zelfs Zó Dat uri rosenthal “”geheime staatszaken “” mét naftaniel bespreekt.
Gút ..Láat Mijn Schaakvereniging Nou Ook Interesse Hebben…Àán Staatsgehéimen
15 maart 2011, 00:32


http://www.hetzuur.nl/artikel/9379/lachen-om-vergaste-joden/comment-page-1/#comment-90087
Cloak says
Ik Heb Gemerkt Dat Nog al Veel anonieme personen insinueren dát ér familie Zoú zijn vermoordt gedoodt vergast oid.Dat is Misbruik Van Leed Óm te shockeren en té manipuléren om maar even een kijkje in dé geest ván Tótaál Gewétenloze Bron Pychopaten te Geven.En Wat Al Vermeldt Wás ” ze gaan pogen de Website te slopen via Criminele middelen en Misbruik Ván ambten en instanties en hun ambten.
Zo Áls al Opgemerkt “”Kristallnachtleute”" Terrorisme Áls cultúúr.Wat ze Zélfs Ál in Hét Kruis Ván hun Pás Geborenen Plegen. 


En Ván Die geclaimde “”holocoust”"?
Niét Èén “”Ónvérdácht”" Document of Gegeven Kán Mét Dé Beste Wil Van de Wereld Die claims Steunen.
15 maart 2011, 00:26


http://www.hetzuur.nl/artikel/9372/ronny-naftaniel-ook-nazi/comment-page-1/#comment-90073
@fffd Waarheden Herhalen is Dé Wijsheid Ván Super Opa.Elke Maal Zién Amper  Een Fractie Ván De Mensheid Zulks en Dé Kinderen wórden HÈDEN NÒG ondérwézen DÒÒR JÒDEN in dé Leugens Ván hun belang.Met Èen Verhaal Duizend Websites in Duizend Landen Aan Doen is Effectiéver Dan Duizend Verhalen op Een Website.Ziét Óók Dè effectiviteit Ván de "joodse"beweringen al ruime 65 jaar én Wát ze ér áán wég gefraudéérd hébben.

Wat @11:35  Betreft Wil Ik Nog Opmerken Dat Dús ALLE Herstelbetalingen en oorlogsschade betalingen Vals Geweest Zijn Áán Dè Verkéérden áf gedwongen en Verzoék Òm Spoedige Terug Betalingen.

Ik Verzoek Heel de Westerse Wereld - Heel de Wereld - Elke Betaling Én Overboeking Aan israel en de joodse Wereld gemeenschap te staken Én Té Blokkeren.

Inclusiéf subsidies en beloningen aan hen gedienstige instanties verenigingen religien partijen en Personen.Ook aan die heroinejunks Die Onze Staat en Land bevolken áls zoúden We hún koekoeksnest zijn.Wist Je Dát zó een heroinejunk áls simpel geval strafrechter Ál  7216 Euro pér máánd Ván Ons wég sleept ...Én Dán Enkel Misdaad en Verwording Discriminatie Én Térreur en medewerking aan Zúlks ér vóór terug gééft?

Ik Verzoek Bedrijfsleven vóor zó vér Dát Nóg Niet Door hirsh ballin en meute áán israel verkwanseld is óm ze voor commisariaten verder te weigeren en elke Betaling aan ze te staken.

Vanwege de Óverweldigende Hoeveelheid  Bewijslasten Getuigenissen en Historische Informatie Verzoek Ik Elke Justitiele Dienst En Wetgevende Dienst Ván "Omkering Van Bewijslast "" uit te Gaan in Zake Alles Dat het joodse belang dient  in Zake Geschillen Mét Niét joodse Partijen.

Ik Verzoek Op Alle Tegoeden Eigendommen en Waarden Ván israel en de joodse Wereld gemeenschap Beslag te Leggen te Convisceren en Enkel te Doén Weder Keren Ná Vele Diverse Verrekeningen onder Overleggingen Ván Zéér Overtuigende Bewijzen Tót in Het dna Én genealogisch Aan Getoond Ván Herkomst Én Eigenaarschap  Mét de Omkering Ván Bewijslast Regeling" Mede Vanwege het Feit Dat ze na de oorlog massaal Eigendommen Goederen en Gelden aan zich hebben genomen met Criminele activiteiten en even massaal Valse identiteiten Ook mét Misbruik van hun toegang tot Gemeentebestanden.Wáár Dóór - Mede - Mijn´s Inziens Dan Ook Dié 3 Miljoen Aangiften Ván Nederlanders  wegens oorlogsmisdrijvenTégen ze Dóór Ontstaan Zijn.
En Waar ze Al Meer Dan 65 jaar Op zitten te zwijgen als het graf ...Ik Bedoel Hóndbrútále Valse beschuldigingen om zich heen zitten te gillen áls een aangebrande kanarie....Zo Àls Enkel Zwaarst Criminele fraudofabuleuse Bronpsychopaten Dát Kunnen...Waar Ván Meesten Ook Nog Eens aan heroine Verslaafd zijn.Dus We worden Áls Bevolking  Constant door ze mee Óp Corrupte Criminele heroinetrip gesleept Net Áls hun wetenschappers al zo veel lsd trips Áls té Dure wetenschap verkopen.


Ik Verzoek U Mét in Beslagnemingen Ván hun Huizen Én Onderkomens te Wachten Tót hartjé Winter alvorens U ze Óp de keien en onder dé Bruggen jaagt Vanwege Het Feit Dat ze ZÈLF ... ÁLS WIJ hún diefstallen berovingen afpersingenen bedrog Niét Méér Kónden Betálen zij Óns Hartje Winter Dé Woningen uit gooiden.In Het Kader Ván Récht Op Gelijke Behandeling Verzoek Ik Om Die Voorwaarde.Zó hebben ze dé Indianen Óók úit geroeid.
Mede Verzoek Ik Óm Afname Van hun dubbele Nationaliteit Die ze zich zélf gaven nóg vóór ze Onze Nationaliteit hádden - Dús zo al Fraude en Illegaal.


Mede omdat ze zich altijd Vijandig Crimineel Ontwrichtend en Terroristisch gedragen hebben Tégen De Native of Autochtone Bevolking op Dergelijke wijze Dát er Van de Autochtonen Nog Maar 2,1 Miljoen Óver Zijn Ván de 5,5 Miljoén Van Na de oorlog.Daar Méé Bewézen Hébben zich in Alle Omstandigheden úiterst Crimineel en Wreed te onderscheiden Ván dé Volken wiens Nationaiteit zij beweren te bezitten.


Ik Verzoek Óm ze Èlke Toegang Tot Regering Politiek wetenschappen Scholing Religien Universiteiten Overheden Ambtenarij Gemeentelijke Bestuurlijke Financiele en Verdere Diensten en Landsbelang ...Journalistiek Communicatie media wapens chemicalien Computers Internet Software  te Verbieden.Aangezién ze ÁL Dát tót Raciaal Terreurwapen tégen De Wereld bevolking hadden en hebben óm gesmeed en Alle Tijd Ál Misbruiken in Alle Tijden en Alle Omstandigheden.http://www.hetzuur.nl/artikel/9297/de-jood-uri-rosenthal
@19:52 zware metalen ""electroactieve"" metalen Kwik Aluminium Én Body scanners?

Áls Men Dán nog de ringwormchildren op youtube en deel 2 van 5 Bekijkt waar sprake is van sterilisatie Genocide met straling  youtube.com/watch?v=8nsOpLcSDFo
Èn hun algemene Moord Aanslagen met straling zo als Dé Radioactieve Barium in de verplichte Melkdrinkkartons in de Jaren 1960 tot 1980 Én Dè DU Genocide Én Dé Radioactieve uitlaat Van Die dimonareactor Óp Palestijns Grondgebied Én Dé stiekeme stralingssteriliatie ""Genocide""aanslagen Van 1930 tot 1970 - Wéreldwijd - Ván Achter counters en Buros Énnnn Wéér schóólréisjés ... Wáár Bij Dóór de Geschiedenis Héén Eigenlijk Èlke Niét Jood ... DÙS Dé Mensheid Algeméén getroffen wérd.Náást Wát ze Dé Kinderen Al Op de scholen deden...

Dán is een Nachtmerrie Ván Dát het om een Mogelijk Selectiéf Binair Genocidewapen Gáát Éèn Conclusie...Dé vaccins Én de Bodyscanners - Óòk óm Dát Deze middelen tégelijk gepushed wérden door bendelid ballin en consorten Ván Niét òns Ras en Dát in Vele Landen Tégelijk.Vast Al Waar ze Kinderen op de scholen hadden geinjéctéérd mét gifstoffen?...Dié NÙ Door dé vaccinterror Óp Geschéépt Zitten Mét dubbele Óf Driévoúdige doses Gif Én zware metalen Zelfs!

Joden Zijn specialisten Óp gebied Ván Genociden Òp Zéér Vele wijzen.
Zó Àls de gifstoffen Óp de scholen en schoolreisjes ingebracht Ons al Gemiddeld 20 Jaar Minder Oud laten worden Dán Dát zij wórden ca 70 tegen 90.Ook stiekem toenemende gif én stralingbelasting Dát Niét Óp Vált Óf Alarmérend is IS één specialiteit Ván ze.Laat Stáán Dan Nog hún eeuwige én Dagelijkse Een Ieder tegen Elkander Óp hitsen en oorlogen stoken...Náást ZÈLF DÈ ÈNIGÈ TÈRRRÒRIST ÓP AARDE te ZIJN!
Één HÈLE ZWÀRTE jan klaassen en hun Publiék.


Én Dáár Bij hébben Alle controle Óver ALLE Cijfers Dús We Merken NIETS!
Zélfs Niét Dát Wé MAJOR Bestolen Én béroófd Zijn de afgelopen decennia Sinds Mét  de Privatiseringen.
Òók Dáár doén ze Hèden Nóg Àlles áán Óm wég te komen mét de buit.Daar Mee Wij Zonder Herinnering en Weten Ons Máár Stééds Áf Vrágen "Gút wát zijn die joden tóch geniaal mét Geld Én WIJ Zó dom ..VÁST!
Óók Óp gebied ván afleidingen en Misleidingen zoals haarp chemtrails Noord Korea -zélf kunstmatig áán gelegde reccesies en dreigen ér mee Élke dág - Landen en Personen - Vaticáán - Kinder tehuizen - en zwembadpedofielen Òns ÈLke dág stalkend en púshend vóór Ogen houden - ÓNs méé ""indóctrinéren"".ÒH ...Zó Wát Vérgéten om Dát Hét Al Zó normaal gevonden wordt...Dát gé antisemiét ÁLs Raciaal terreurwapen Bij Èlk Woord ´Dat We ér Ván Zéggen.


Dé TWINTIG MILJOÈN úit Hún Huizen gelazerde Mensen in Amerika Alléén Al Die in Autos en Tentenkampen Wonen Nu ... Snel Maar ""pedofielenkampen noemen "" óm té zorgen Dát Niemand Ooit nog Èéns een Tweede Maal Kéék...Èn Dé Waarheid Zoú Zién!Dé 800 Miljárd Ván Obama hebben ze Ook al Wéér geklist en is ér Niét Èén Dóór hén Dakloos Gemaakte Mee Ván Straat Gehaald....Én joodse wetenschappers bij dr phil en oprah winfrey maar tegen dé Daklozen en Wérklozen zeggen dát ze een cursus mét Géld Ómgaan moesten volgen én goéd studeren.


israel zélf wordt alle tijd gebruikt óm áf te leiden ván hun daden in de Wereld en Landen.
Gáát israel gillen zijn ze áchter Onze Rug bezig - gáát dé joodse Wereld gemeenschap gillen is israel weer bezig.

Én úiteráárd Hét éven zo Ván Zelf Sprekende ...""etc"".http://www.hetzuur.nl/artikel/9379/lachen-om-vergaste-joden/#comment-90071
Zeepbaardje says
Wat Voorgaande “”Descripion”" Betreft Kán Men cidi én mdi ÉN hún Terreurcellen in Andere Levels en Bestuurlijke Levels Der Maatschappijen Àls Volwaardig naadlóos voortbordurende nakomelingen aka Raciaal Terroristen Zién Die in Dé Zelfde Lijn Dóór wérken tégen ÓNZE Rassen ÉN hún éigen Ras ÉN Dáár Bij Ook al Hét Nodige Aan Misdrijven Gepleegd Hébbén Dàn Òók!
14 maart 2011, 10:35


http://www.hetzuur.nl/artikel/9379/lachen-om-vergaste-joden/#comment-90070
Zeepbaardje says
Description
For english-only speaking:
This book is in german language. English title would be: Before Hitler came – A historical study (1975). Dietrich Bronder’s monumental book exposes the occult roots and shadowy organizations behind the rise of Adolf Hitler. From philosophers that helped to shape the political doctrine of national socialism to secret societies (such as Thule) that later implemented it as the 3rd Reich slowly gained its final form as envisioned by the secret founders. But all this was not the real reason why the book was (and still is) banned from print. It is truly an irony that Bronder, a Jewish professor of history, would discover the forbidden history of dominant Jewish involvement in building the 3rd Reich. He shows in incredible detail which Jews financed Adolf Hitler and thus helped him to power.

As it later turned out many high-level Nazi dignitaries had Jewish ancestry and were actively working to terrorize the European Jews to get them into Palestine. Later the Zionists have done everything in their power to suppress information of their co-operation with the Nazis in the years before the Second World War. It turned out that it was the Jewish masonic lodge B’nai B’rith, in co-operation with the Zionist organization, LICA (Ligue International contre l’Antisemitisme) in Paris that was behind the so called Kristallnacht on 9 November 1938. The aim of the LICA provocation was to encourage the emigration of German Jews to Palestine. B’nai B’rith had previously infiltrated the Nazi movement’s vital parts: the SS, the SA and the party. The Nazi leadership took no legal action against B’nai B’rith, which was allowed to continue its subversive activities. It had 12 000 members in 80 lodges in Germany, three of them in Berlin. B’nai B’rith was the only Jewish organization allowed by Hitler to remain active and open during the Nazi regime after 1933.

The Zionist collaboration with Hitler went so far that some of them were declared Aryans, among them the banker Oppenheimer and the aircraft manufacturer Ernst Heinrich Heinckel. This explains why a large number of Jews were given Aryan documents. Thus the Nazi leadership also included Jews with “the right documents”, among them the head of the SS Heinrich Himmler, Wilhelm Canaris, Alfred Rosenberg and Joseph Goebbels. The deputy Chancellor of the Reich, Rudolf Hess, was born in Egypt by a Jewish mother. Thousands of men of Jewish descent, and hundreds of those designated as Jews by the Nazis, served in the military with Hitler’s knowledge. In some twenty cases, soldiers of Jewish descent were decorated with the Ritterkreuz, one of the highest awards of merit in the German army. But it seems the “other” side was also full of them as 430 000 Soviet Jews fought German Jews in the Second World War.

The Red Army high command also included many Jews, among them the generals Solomon Raikin, Isaak Revzis, Simon Reizin, Josef Rubin, Mikhail Belkin, Zelik Yoffe, and Grigori Preizman. Fully documented, Before Hitler came lays bare the biggest secret behind antisemitic movements, namely that it was started by Jews themselves. As Austrian writer Rudolf Kommoss warned the world: “Should there arise a party led by anti-Semite Jews or half-Jews, we will have to watch out!” 450 pages.


kickasstorrents.com/bronder-bevor-hitler-kam-jews-behind-hitler-1975-t2082631.html
14 maart 2011, 10:29http://www.hetzuur.nl/artikel/9379/lachen-om-vergaste-joden
""Ontaarding van elke samenleving draagt bij aan beleid en strategie van het Zionistisch ""

Hiér Komt hun Wereld wijde controle en zeggenschap Óp de media aan té Pas
Hún grip greep en bezit Ván financien en het regelen ér Ván
Hún grip op meeste Politiék én Politici


Hún daden op Peuterschooltjes én lagere scholen met alle martelingen drugs en indoctrinaties Én Dé Liefde Ván Dé Kinderen binden mét sexualiteit om Àlle Loyaliteit en Toé Genegenheid te roven ( Ván Dáár Dát ze JOU vervolgen als Een Kind Wat Mét Joú Zou Willen ónder hét facadetjé  Homofiel Pedofiél dé ene mét kerk knokploegen en hun media Dé Ander justitie ér bij en Óók  bedrog Ván Jongs af Aan Óm Wàt Een Pedofiél Écht is ér bij) wát ze Álles Tóch  Zò al deden maar per specifiék plan áán gepast kan worden met hun mkultra en monarchtechnieken en zelfs zeer veel oudere kennis.ZÓ braken ze Alle Weerstand Ván Engeland Tégen de vorming ván israel weg.


http://www.hetzuur.nl/artikel/9379/lachen-om-vergaste-joden/comment-page-1/#comment-90068
Zeepbaardje says
(Your comment is awaiting moderation)
Kijk Wat Ik Op Mn Ochtendwandelingentje Vind….`t Word steeds Gekker…..
Nog Duidelijker Dát Áls ér Ooit een holocoust óp joden wás Hét Hélemáál Exclúsiéf Één JOODSE DÀÀD ÈN JOODSE`ZÀÀK WÀS ÈN IS.


##Jacob Frank’s volgelingen worden de Sabbatean-Frankists genoemd. Henry Makow over Jacob Frank: “He led a satanic heresy against orthodox Judaism. Frank wanted the annihilation of Western civilization and the triumph of evil. Anything would be allowed, including incest and paedophilia. Frank claimed to be the ‘Messiah’ and a reincarnation of another Satanist, Shabbetai Zvi (1626-1676). Their followers became known as Frankists or Sabbatean-Frankists and these include the elite of the Rothschild dynasty since its formation by Mayer Amschel Rothschild, an associate of Jacob Frank. It was Rothschild, Frank, and their frontman Adam Weishaupt, who founded the Bavarian Illuminati in 1776.”


Snap je nu een beetje waarom de Rothschilds hun marionet Adolf Hitler zo rijkelijk van middelen hebben voorzien? En waarom er liefst 150.000 joodse militairen, onder wie vele hooggeplaatste officieren, in het leger van Hitler dienden?


Of zie op Scribd het boek van de Duitse jood Dietrich Bronder uit 1964 ‘Before Hitler Came’, dat de joodse afkomst en/of verwantschap aan joodse families toont van Adolf Hitler, Rudolf Hess, Joseph Goebbels, Hermann Goering, Heinrich Himmler, Hans Frank en Joachim von Ribbentrop. Alsook de SS aanvoerders Reinhard Heydrich, Erich von dem Bach-Zelewski en Von Keudell II, die ondanks hun joodse bloed of verwantschap zeer actief betrokken waren bij de uitroeiing van joden tijdens de Holocaust.
De Amerikaans-joodse schrijver George Steiner had eigenlijk gelijk toen hij gekscherend zei dat in Israël eigenlijk een standbeeld zou moeten worden opgericht voor Adolf Hitler, omdat Israël nooit tot stand gekomen was zonder deze Rothschild vazal.
Henry Makow – Were Illuminati Jews Responsible for Holocaust?
http://www.savethemales.ca/were_illuminati_jews_responsib.html
##
Van
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/7523/oranje-terreur-treft-nu-ook-snackbarhouder.html/comment-page-2#comment-56570
14 maart 2011, 08:42


http://www.hetzuur.nl/artikel/9376/joden-zijn-pornosterren/comment-page-1/#comment-90061
Zeepbaardje says
Kan Ook Zijn Dat Die op de bank ligt te huilen om zijn aambeien Kobold.
Ik Denk Dat We het toch over de gemiddelde inteeltegansie ván de gemiddelde joodse bezoeker Hiér moeten hebben Áls ze al Comments Ván Anderen gaan overcopien?
Máár zo als ze Vaker doén …Kan Ook Zijn Dat ze al Kinderen sturen?
Oh Ja Kobold is Waar Ook – Bij Herhaling Zelfs Kinderen gestuurd om Me te pogen verleiden tot sex – Ook een manier die ze gráááág gebruiken óm Mensen Hét zwijgen op te leggen. Dús ÁLs Jé roodkapje Ziét …..?
Begon mét Kinderen en Bij Elke Volgende sturing wérden Ze steeds ouder – Vast Om te zien wanneer Ik zou happen. Dé laatsten waren Twee Bloedmooie Meisjes …Máár helaas wás het plan Me te drogeren met dat beruchte ghb heroine mix dat hun mossad ook gebruikt en Dan moesten ze Me Als verlamd er door Me verstikken Die Arme Schaapjes.


Dús Helaas Helemaal Geen Sex Vóór Je de Komende Tijd Kobold.
Zé hébben al de halve Regering Én half het Land in de hand op die manier.


Zál ivo Ook Wél van weten Waar Ik Van Spreek Tóch ivo?
13 maart 2011, 23:30


http://www.hetzuur.nl/artikel/9384/nazis-als-ronny-nafthaniel
Dán is Hét Àllérmisselijkste Nóg Dát Mét Alle Wetgevingen Die ér Zijn Én Héél Dé Anti Terrorismewetgeving ronny en zijn bende Ongerégéld Ál Láng Op Geruimd Háddén Moéten ZIJN ÁLS Àllergrootst Gevaar Vóór De Nationale Én Internationale Veiligheid Én Vrede.Bemoeit zich Zélfs Mét lopende Én Geheime Staatszaken Waar Wij Niks Ván Wéten Samen met uri rosenthal.Snoeren Chronisch Getuigenissenen Verhalingen Dé Mond en Zijn Èén Grote Fláterdéflápsproeipoépstróóm Ván Obstructie Ván Àlles Dát Beschááfd Én Geciviliséérd IS.

Máár Já Dán komen Gevallen Áls heroinejunk velleman Én kaliber joris demmink en zó bij justitie en Wetgevingen kijken Die Deze Instanties Áls hoér vóór éigén belangetjés Misbruiken Áls Zij Hét Een jodenlok BABYPOEPGAT hoértjé Én Vérder Één Ieder Pér afpersingen in de hand hebben Óp Mééstál Meest smerige en Criminele wijze.

Die knapen Kosten Wèl 7216 Euro Per Maand Aan òns Leed.PÈR STUK!

Én @ Lucas ....WIJ Hébben Niét Èén jood gedood!
Dé Duitse Regering JOOD Hitler Mét Zijn 150.000 JODEN in Staatsdienst Dé USA Regering Dé Britse Regering Dè Poolse Regering Dé Russische Regering  39-45 ÀLLÈS JÒODS!!!

DÙS Àls ér wat aan is IS hét HÙN ÈIGEN PAKKIÈ ÀÀN.
WÀT MIJ interesseert ÉN Waar Mijn Belang Ligt IS DÈ GENOCIDEN EN EXTERMINATIES VAN ALLE ANDERE VOLKEN ....DÒÒR HÈN!

Behalve Dát ze het op Die manier voorzién hebben Op Dé Niét joodse Bevolkingen Én Óók  Zó Ook Steeds Méér Al Hún Bezittingen en Waarden áf roven  hebben ze ook iets dat bij de islamieten voor komt ...Élkáár onderling áf slachten dat het een lieve lust is tússen hét áf slachten ván Anderen Dóór.Gebeurd in israel  aan de lopende band het kán ze niet arisch genoég zijn.

Zelfs churchill Die Mét een ashkenasimoeder Nét Àls ivo opstelten mét Zijn ashkenasivrouw mét Wèl tién haken in zijn rug enkel hún wil doét.Dát Zijn Ook Veel gebruikte geheime diensten trucks mét charmante vrouwen des Doods.


http://www.hetzuur.nl/artikel/9360/joden-bewijzen-eigen-terrorisme/comment-page-1/#comment-90057
Zeepbaardje says
Hééé @aagje die ente 9:08 “”kwatch”"…Dát IS jiddish.”"Kwats”" IS Duits.
13 maart 2011, 22:31


http://www.hetzuur.nl/artikel/6895/aangifte-cidi-uitlokken-anti-semitisme/#comment-90055
Zeepbaardje says
“”Maar nadat eind november het Centrum Informatie en Documentatie over Israël (CIDI) had geprotesteerd tegen deze geheime bijeenkomst, zegde Mottaki plotseling af.”"
cidi hééft wéét Ván de ministeriele Agenda Én bemoeit zich inhoudelijk mét de Regering en Haar Keuzes Én Werkzaamheden ….Wát Èèn Dróóm …Vóór Óns ÉN Zelfs Kiezers.


Óók Dit Dán Nóg


“”geprotesteerd tegen deze geheime bijeenkomst”"


Doen ze bij cidi aan audientie én óm zégen vragen alvorens geheim Regeringswerk te doen…bij paus ronny Pias naftaniel innocensius dé zo veelste?
Zoúden ze óòk biechten bij pope ron?
13 maart 2011, 22:04


http://www.hetzuur.nl/artikel/9297/de-jood-uri-rosenthal/#comment-90054
Zeepbaardje says
@eelco Èérst Leren Dat dé joden ÓP De Tijdstippen in de Geschiedenis bedoeld in die religiouse werken Dé Blanke Noorderlingen Zijn en de huidige asiaat zich Pás Sinds 600 Jáár jood noemen en zich dáár méé kleden mét Hét Lééd Én dé Ónschúld Ván dé Joden in de bijbel en Andere Optekeningen.
Door in de 14de eeuw Dé Naam Ván De Slachtofferbevolkingen te roven wisten ze in één klap al de geschiedenis Van Dé Ware Gebeurtenissen en Elk Die ér Wat Ván Zei ging de Brandstapels op óf kreeg mét hun reisquilotines te maken waar mee ze tot eind 17de eeuw door Europa trokken Dood en Verderf zaaiend Én hébben Miljoénen Galileootjés Galilei Hét Hoofdje geroofd.


Heden doen moderne beschaafde beulen Áls cidi of mdi Dát Óf dé Totaal uit Onze Handen geroofde justities diensten en wetgevingen.Die Kristallnachtleute.
ÈÈN aan één gesloten Genocide Op de Mensheid Al eeuwen in Allerlei vormen.
DÙS eelco ÁLS Jesuz Zégt Dat Alle Joden Én Christenen worden gehaat en gedoodt Wié worden ér Dán Bedoeld Zijn Leeftijd in Acht Nemende?


BTW Wist Jé Dát ér Ván Òns Volkje Ván 5,5 Miljoén ér Nog Máár 2,1 Miljoén Bestaan Sinds 1945 ….Één Fórs Hoger Slachtofferaantal Dàn Héél de oorlog Samen?
13 maart 2011, 21:55


http://www.hetzuur.nl/artikel/9360/joden-bewijzen-eigen-terrorisme/comment-page-1/#comment-90050
Vatbaardje says
“” (sorry moderator…) “” haha liklik…liklik…liklik…slijmslijm…..kuskus….Een Veiligheidskurk Náást dé Muis leggen Lijkt Me Géén Overdreven Luxe Kobold?


Hééé Ik Keek Nét éven in Mijn Glazen Bol … Klopt Hét Dát JIJ uri rosenthal Bént aagje die ente…Dè énig échte strychnine en irt heroine uri rosenthal …rosenstolz Zál Het Wél Nóóit Wórden?
13 maart 2011, 21:23


http://www.hetzuur.nl/artikel/9360/joden-bewijzen-eigen-terrorisme/#comment-90048
Vatbaardje says
“Wees Op Je Hoede Kobold Bén Èrg Op Je Gesteld. @Arko Lúst jé nóg PEÙLTJÈS? Én zij maar roepen “het vaticaan heeft het gedaan” jaja.” “…aan je niet joodsch maar volgens mij wel semitische vriendin Khadijja”
Hmmm Typisch Veel Voorkomend gevalletje ja luisie hebben ze vaker.Een oer oud Kain complex.
En aan je bijdragen té Zien Zal die link Òók Wél Ván Hét Zélfde Zijn.


Én iets Mét joú Samen Doén is Uit Gesloten.
Zie Eerste Alinea Vorig Comment.
13 maart 2011, 21:11


http://www.hetzuur.nl/artikel/9297/de-jood-uri-rosenthal/comment-page-1/#comment-90042
Vatbaardje says
Wát Èèn Démonié Oh BáH
Ik Hoop Dat Je ér Niét in getrapt Bént Meisje?
13 maart 2011, 20:40


http://www.hetzuur.nl/artikel/9297/de-jood-uri-rosenthal/#comment-90039
Vatbaardje says
Joehoé NOS´´´´´´´´NIEUUUUWSSS…..
Effe In Zoomen
Volken Ziét Úw Kinderen Ná Óp Volgende stoffen die joden op schoolreisjes inspoten bij meeste Kinderen.
Alcohol tabak heroine ghb lsd strychnine scopolaminen Reproductieremmers Spieratrofyverwekkers chemicalien zware metalen farmaceuticas en zware antibiotica spoelkuren en Radioactiviteit.
TIÈN HÒNDÈRD Vaticanen ZIJN NIÈTS Hiér BIJ.
En Deze Ván madbello.nl/?p=6897
Fockcinatiebeest
12/03/2011 at 09:15
De joden ab klink osterhaus en hun clans de joodse gemeenschap namen zelf die prikken ook niet.
Een TEKEN Aan de Wand.
Zelfs de ontwikkelaars van die vaccins hebben het niet aan hun families gegeven.
Pér Juli 2009 is er Wereld wijd Aangifte Tegen de Joodse Wereld gemeenschap Gedaan omdat ze De Kinderen op de schoolreisjes Vérkráchtten martelden Hersen spoelden Én drogeerden Én vergiftigden Met alcohol tabak heroine ghb lsd scopolaminen om Kinderen uit te horen en Ouders en Families ér mee áf te persen en zwijgen op te leggen en om alsmede Kinderen verder nog zonder zorg te kunnen Misbruiken en met chemicalien farmaceuticas en strychnine wat Oorzaak van Jeugdpuistjes Wegens ontregeld Metabolisme is en Vroegtijdig Dunner Haar en Haaruitval geeft…


Én Óók mét #zware metalen# en #Reproductieremmers#
Nu zijn kwik en Aluminium en Reproductieremmende middelen Zo Als in de Baarmoederhals kankervaccins en chemicalien waar onder zelfs onder invoerverbod vallende Landbouwgiften én “geheime stoffen” Bestanddelen van de vaccins.


Voor de push raid begón hadden Daders zich eerst bij helemaal de Europse Unie Wettelijke immuniteit tegen Élke Vorm van Vervolging en Aansprakelijkheden toe geeigend.Inclusief die jood ab klink en de jood osterhaus.
MAW ZE WISTEN VAN DE SCHADELIJKE WERKINGEN
Déze raid is in meerdere Landen tegelijk Door hen uit gevoerd en zelfs mét tussen neus en lippen dóór gepushed mét bedreiging het mét de politie wel in te brengen indien Men Niet Wilde Toe Geven en Dát Deed velen beslissen voor al de politie maar ván de Deur te Houden en de rommel te aanvaarden.


In ALLE Tijd Ván Die hype wérd Niét Èén Maal een vogelgriepepidemie Aan Getoond of Bewezen.
Met Andere Woorden -ér Was Helemaal Geen griep.


Dán Die Supposed zorg óm Baarmoederhals kanker Bij Meisjes.
Deze Aandoening Staat Nog Geen Eens in dé Top Tién Ván aandoeningen Van Belang Al Die Zelfde Tijd.
Dat vaccin geeft grote Kans op Onvruchtbaarheid Naast Andere Slechte bijverschijnselen.
De metalen in beide vaccins zijn electroactief en worden Daar Om bij bestraling met röntgen en microgolven zo als de Body scanners Nóg Gevaarlijker.


Mijn Idee IS Dát de joden Deze vaccinpropaganda Zijn gestart om een smoesje te produceren óver Wáár Òm de Kinderen Die stoffen Dié Óp de schoolreisjés wérden in gespoten IN Hún Lichaampjés hébben.
MAW IJSKOUD Dè Kinderen NóG Méér Schaden Óm mét DÈZÈ Misselijke Schanddáden VÀN ULTRARACIAAL TERRORISME wég té kunnen kómen!!!
Dán Nog hún kerstliedjés
tinyurl.com/66ptmsw
13 maart 2011, 19:52http://www.hetzuur.nl/artikel/9317/joden-zijn-terroristen/comment-page-1/#comment-90035
""En waarom is van de Nobelprijs winnaars 20% !!! Joods?""    ???

Óm Dát het een jodentool ván de joden vóór de joden en vóór de joodse plannen is?
Insinueren bedrog bedriegen en manipuleren Der Volken en daar om hebben ze einstein aka mosje dayan ook voor óp gericht mét dé Gestólen Wérken Ván Anderen.

Zó Áls ze Óns decennia vóór spiegelden ( Ook tegen de Kinderen Óp de lagere scholen)dat zij hét intelligentsté rás Óp Aarde zoúden zijn.Een Nieuwe Wereld Wijd Strekkende Intelligentietest Gaf Aan Dát zé IQ gemiddeld 90 hebben en Onder dé afrikaanse hoek vallen en Dáár komen ze Ván Óns uit Gezién  Òok vándaan.Nét Goéd genoeg om slaaf te zijn zonder Óp Jé Schoenen te schijten.Dáár bij maakt hún Óngekende Niét Genoég  Gérealiséérde Én Bésefte kwaadaardigheid én vóórwetenschappen wegens controle óp Alle belangrijke bestuurspunten samen mét hún illegale Criminele samenwerking áls sekte -jewshadowsocteity- Én Hét Óns op Zeer Jonge Leeftijden Ál Zwaar Beschadigen Én ónderwérpen al veel goed voor ze ...Heláás.

    The exceptionally low IQ of jews.
http://fathersmanifesto.net/iq.htm

Hét Zou deels Verklaren Waar om ze zó dom óver komen in hun Argumentaties én maar ál té Vaak Niét Eens Èén Hébben en het ván schelden bedreigen en Vals beschuldigen beledigen én mét kluitjes het riet in sturen en verdraaien moéten hebben?
Naftaniel Komt Ook Niet mét Argumenten wát hén dán zó scheelt Hiér.Wát We Óf Iemand Dán verkeerd Zoú Zién Dát hij het Achterbaks en Simpel Als Die is áls Zou het óm wegens ras en geloof gaan op Zich bedoeld.Ten Zij hij Dáár Méé Inderdaad Bekennen Óf Getuigen wil Van het Feit Dat het Inderdáád Allemaal Èèn Raciaal Terroristische cultuur Betreft Waar Allen aan elke Misdaad mee doen Tégen Andere Rassen Wánt Alle Gegevens Brengen Dát Beeld Steeds Sterker Naar Voren.


Simpele gedraging van een Kwaadaardig bazig Én Áchterbaks té dom wezen.Let Maar eens Òp"ze gaan simpel aan Argumentatie vóorbij "recht ván de sterkste méést Áchterbakse en gemeenste heerst bij hén.Ziét Geert Wilders - Òprécht in de Politiék Durven Ze Géén Ènkel Debat Mét Dialoog Argumenten Én Feiten  Aan.Néé Terrorisme Sabotage Móord Én Vérkrachtingen mét drogéringen Én Valse rechtzaakjés  wél .

Én Zég Nou Zélf "Hét IS Tóch een Zootje mét hén aan de Sturen Steeds?

Máár Ik Adviséér Tén Stérkste NOOIT Èén joodse advocáát te Nemen Gezién de Manifestogegevens.Het IS Ook Een Voldongen Feit Dát culturen Die Kinder Verkrachten Mét Elke generatie lager in IQ komen te Staan Vanwege Vernietiging Der Aan Geboren Talenten Én Intelligentie Nét Áls Dé Áàn Geboren Genialiteit Ván Liefde Heeft ABSÒLÙÙT VRIJHEID - SOUVERÈINE RUIMTE - NODIG.Maar Zó Áls Nú is Uiteindelijk Alles haat en Ik Kán Verzekeren Dát IS Héél dom bezig.Wan Dán gaat het aapje enkel maar méér kernkoppenbouwen ehhh laten bouwen ( Stelen Ván de USA) want zélf kunnen ze Òók Dát Niét.


Kobold het Mag Toch Wél Aan Gegeven Worden Dát cidi en mdi en Zulks cellen uit de Rascistische Terreurkoker uitermate Discriminerend aan één kant staan en Discriminerend Actief Rascistisch Terrorisme bedrijven.Daar  mee de Mensen Kunnen Gaan leren Én Gáán Zién Dat Dié ""Één Vreemde mogendheid"" dienende cellen van het jodendom - Óp Onze Kosten - tégen Ons op Criminele wijze Rascisme Obstructie Ván - Rechtsgang Ván Veroordeling Ván Getuigenis Doén Ván Waarschuwing Áán de Volken Doén ÉN Zélfs Mensen Die Pogen iets Aan te Geven -  bedrijven Én uitschakelen op Ook Andere wijzen?

Wat Aart in het in de wacht staande Comment Ook Aan Geeft Kan iK Ook al Ván Getuigen en Dát Hele Boeken hoe ze Dát doen met de Kinderen óp scholen Valse aan hén gunstige Geschiedenis aan leren en diepe haat zaaien tégen Éigen Én Andere Volken Mét Alle Gevolgen Ván Dién.Élk Spránkjé Waarheid Kán Die kunstmatig aan gelegde haat áf breken.

Ja Dank Je Khadijja Dat Had Ik Nog Niet Gezien en Ben Deel 4 van5 aan het Zien en Moet Nu - kwam in deel 2 van 5 ter Sprake - Ook Op Zoek Naar Sporen Ván Raciale Genocides Òp Volken ná én Vóór de oorlog mét stralingen via sterilisatie en kanker geven zo als ze ook met dé verplichte "melkkartonjaren " met radioactief Barium deden Op de Lagere scholen én hét idee ván dé DU geest dat in Irak heerst Én de storting van radioactief water van de dimonareactor op Palestijns Grondgebied wél Niét Ván een Vreemde Zál komen want ook mengele en hitler waren ashkenasi joden Dús Alle Evil Óp een Stokje.Én Vindt Je ashkenasi pechthold Niét Véél Óp goebels lijken - Òók Dat hysterische?Máár Mogelijk IS Dús straling verbonden áán de wijd verbreidde ""low Spermcounts"" onder de Blanken.

Dé asiatische ashkenasi hét farao ras Mét genoég grootheidswanen Münchhaussen narcisme cultureel in stand gehouden gedrag haat en kwaadaardigheid om Nóg  Wél Tién Aardes Én Mensheden te slijten.En israel het Westen eind 2009 bedreigde het Amazonewoud te verdampen ( Neem aan in Verband mét hun Genocides Óp de Palestijnen  1,2 M > 0,8M ) waar op de EU nog een spoedzitting had in Kopenhagen ér om.

Sjá Mét Alle Info Op realzionistnews com en jewwatch ér Bij Kan Ik Rustig Stellen Dát de israelieten ZÈLF ALLE holocousten Inclúsiéf dé Armeense  hébben Gepléégd ÒP Niét joden ÉN in hun ogen lagere soortenjoden Dús.Óf zo als übernasi pechthold zei "de óndérsóórt"( Óver Dé Néderlándse bevolking - tén Minste Wát Dáár Òók weer Ván Óver is).Én Dát Niét Èén Volk Der Blanken Ook Máár Één holocoustje hééft gepleegt.Wát Óók Niét Kán Óm Dát We Beschaafd en Geciviliséérd Wáren Vóór Dié gerétardeerde Mental Case incestbarbaren kwamen Én Heuse Beschavingen Hádden Mét Steden Ván Hout Én Steen Én Zo iets Áls Moord Geen Eens Kénden.We Moésten ze Zélfs Nog Leren Hoé Boerenbedrijf Én Veeteelt Wérkt want zij hadden enkel óp Mensen eten geleefd.Hoop Ik -hádden.http://www.hetzuur.nl/artikel/9317/joden-zijn-terroristen/comment-page-1/#comment-90035
Vatbaardje says
Aij pinkeltje in de bres vóór Ultrarascistische Raciaal Genocides plegende Criminelen en dé Schuld náár Niét joden leggen – echt joods én dát zónder vaticaan – knap hoor!
13 maart 2011, 17:23


http://www.youtube.com/watch?v=wcJpJQEABUQ&NR=1
Any Nation Any Race You Better Look Also in the Blood of Your Children fot Traces of
Alcohol tobacco heroin ghb lsd strychnine scopolamine Reproductioninhibitors Muscletraumainducors chemicals heavy metals farmaceutics antibiotics and Radioactivity ... Formost at these ways they reduced the Population of Holland from 5,5 M afterwar to the 2,1 M nowaday -Numbers filled up with own exponential growht and import.They are much more than just Rascists...Even al gore bil gates verhagen rosenthal etc

http://www.youtube.com/watch?v=9wBvayE2F6g&NR=1
2:18 Europe Where the Homeless were sterilised???
By jews by any change?


http://www.youtube.com/watch?v=9wBvayE2F6g&NR=1
Any Nation Any Race You Better Look Also in the Blood of Your Children fot Traces of
Alcohol tobacco heroin ghb lsd strychnine scopolamine Reproductioninhibitors Muscletraumainducors chemicals heavy metals farmaceutics antibiotics and Radioactivity ... Formost at these ways they reduced the Population of Holland from 5,5 M afterwar to the 2,1 M nowaday -Numbers filled up with own exponential growht and import.They are much more than just Rascists...Even al gore bil gates verhagen rosenthal etc


http://www.youtube.com/watch?v=t88zhaMFakU&NR=1
1:23 Yes of Course They Do Not Know.Evil jews abuse schooltrips and campweeks for their Evil against Nations and Children World wide.Especialy the asian type ashkenasi is most Dangerous to All of Mankind.Others like the islamics and morokans are Very Dangerous also because they are Child raper Races.As Most Southern from the Equator have become under the asian Man eater influence.The ashkenasi who also run the banking and heroinbuziness next to Child trafficing and Child prostitutions


http://www.youtube.com/watch?v=t88zhaMFakU&NR=1
Any Nation Any Race You Better Look Also in the Blood of Your Children fot Traces of
Alcohol tobacco heroin ghb lsd strychnine scopolamine Reprosuctioninhibitors Muscletraumainducors chemicals heavy metals farmaceutics antibiotics and Radioactivity ... Formost at these ways they reduced tge Population of Holland from 5,5 M afterwar to the 2,1 M nowaday -Numbers filles up with own exponential growht and import.They are much more than just Rascists...Even al gore bil gates verhagen rosenthal etc


http://www.youtube.com/watch?v=8nsOpLcSDFo
Any Nation Any Race You Better Look Also in the Blood of Your Children fot Traces of
Alcohol tobacco heroin ghb lsd strychnine scopolamine Reprosuctioninhibitors Muscletraumainducors chemicals heavy metals farmaceutics antibiotics and Radioactivity ... Formost at these ways they reduced tge Population of Holland from 5,5 M afterwar to the 2,1 M nowaday -Numbers filles up with own exponential growht and import.They are much more than just Rascists...Even al gore bil gates verhagen rosenthal etchttp://www.hetzuur.nl/artikel/9372/ronny-naftaniel-ook-nazi/comment-page-1/#comment-90022
Vatbaardje says
(Your comment is awaiting moderation)
Ben benieuwd hoe cidi en mdi zou reageren op de site van die kees Leugenaar en Rascisme en haatzaaier Bij Een Aanklacht?
Bij Deze…róóóóóoónnnýýýýýýýýýyýyy aan jé wérk mán Ván Òns té Dure Géld…Pák kees even aan….


AAN ALLEN
Het blijft muisstil van de kant van de Zionisten, terwijl ik hen soms uitdaag met een weerwoord te komen. Zo is daar de site van Kees de Brouwer (http://members.home.nl/keesdebrouwer/wereldoorlog_II/05_concentratiekampen.htm), waar vooral scholieren uit putten om ‘gelogen’ informatie voor een werkstuk te vergaren. Ik heb die Kees een e-mail (keesdebrouwer@gmail.com) gestuurd met de vraag, waarom hij leugenachtige propaganda op zijn site presenteert, maar uiteraard geen antwoord. Kees weet natuurlijk drommels goed, dat van zijn verhaal niks klopt. Ook ‘bijdragen’ aan zijn gastenboek worden stelselmatig verwijderd. Kees is een vriend van de Zionistische joden.


In deze laatste aflevering over Zyklon B trekt vooral de aandacht op welke meer dan sadistische wijze de overwinners, vooral joden, hun spoor trokken bij de productie van verklaringen. Daarover nog veel meer in volgende publicaties.
Lees het slot over Zyklon B op mijn website.
Groeten uit Thailand,
Aart van Wijngaarden


Zyklon B Deel 4: http://tinyurl.com/489dep3
Ja Kindjes bédóndéren bedriégen bedréigen “áfhankelijk maken ” indoctrinéren ( Vóór dé leek – Dát IS Ónwaarheden in de Hoofdjes zetten) en simpel Misbruiken Dát Ken Ik Heel Goed Van ze.
13 maart 2011, 12:35
http://www.hetzuur.nl/artikel/9372/ronny-naftaniel-ook-nazi/#comment-90019
Vatbaardje says

Wat Mijn Beeld is Van het joden DOM is Dat het een zeer streng kastenstelsel is met enkele “altijd in weelde levende families”" in de hoogste geheime regionen en dat die hun eigen alsmede ALLE andere Volken Ván de ene in de andere Hel jagen en er bij ALLE gevallen Goed óf slecht Voor De Volken garen bij spinnen.

De hoogste regionen zullen naar Mijn Idee ook de meest zuivere asiatische afkomsten hebben aangezien de kaste op asiatische kult gebaseerd is met streng sektestructuur en ook in hun tijd als faraos al opgebouwd wás.

Wij Leven Bestaan en Vergaan Ook in de zelfde structuur als maatschappij áls beschaving Máár Vóór Dát ingezién wordt Zál Mogelijk Dieptepsychologische traumatherapie nodig zijn Voor Deez en Geen Vóór Men Dát Kan en Durft Zién.

Ván herzl Denk Ik Dat hij nog maar een”"scriptwriter”" wás een organiserend uitvoerder ván de kaste en hun wensen om steeds méér van Alles.Zo als universiteiten nu Ook de collaborateurs leveren zo als een koppen een bullens een kalbfleisch een bolhaar een demmink donner pechthold ballin etc en veel meer dienaren met goede beloningen Ván Óns Geld.Zo Áls een uni Utrecht Dat een Vals rapport óver de Jeugd Publiceerde in collaboratie mét …Hét NTCb…Óm éigen Misdrijven en DÈ GEVÒLGEN DÀÀR VÀN té vérbloemen!!!

Klink en osterhuis samen mét hún Terreursekte deden dát Nóg smeriger óm dé op de schoolreisjes in gespoten stoffen een Valse oorzaak als Spoor te geven.Ook Dáár Vallen NU Doden Aan. madbello.nl/?p=6897#comment-80701

De onderste lagen worden mét religie en goddienstwanen gestuurd en gemanipuleerd de bovenlaag simpele Wrede Gewetenloze hébzucht naar macht en bezit.Zó wordt en wérd het christendom ván eerste moment ook gedreven en ook vóór aan gelegd.Nu hebben We natuurlijk Ook navo en media Eu en de anti terreur bestrijding Én plicht Én wétenschappelijk verantwoordde argumenaties om voor te sterven mét het zelfde resultaat zij rijk en Wij Arm en de schuld en de rekeningen en dé Dood.Maar hoé dan Ook “het blijven simpele roofkruistochten en roofjihads in naam ván de jood”.Wij Dé Dood zij hét brood.

Zó trekt Die asiaat Áls een trekschimmel óver Aarde.Alles achter zich opgevroten en af gekloven en altijd oog voor beter en groener….Ván Èén Ander.

Ván ELKE beschaving Die zij onder de knie kregen ging oorlog en rooftocht uit.
Heb Je gelijk een Idee Één Bééld over het verloop Ván dé afgelopen Duizenden Jaren.

Dán Dát holocoustgelul – jood hitler die mét 150.000 joden in staatsdienst joden uit roeide en WIJ moeten Dán Dáár áán iets bétálen???

Moéten WIJ Soms Ook betalen voor dé meer dán honderdduizend sefaridkinderen Die Door de ashkenasi Op schoolreisjes in israel gedood waren met een overdosis röntgenstraling??? Fuck a Nightmare! tinyurl.com/67nyuds
13 maart 2011, 11:35http://www.hetzuur.nl/artikel/9360/joden-bewijzen-eigen-terrorisme/#comment-90018
Vatbaardje says

@Arko We Weten Heus Wél Dat je een jood Bent Hoor !
Èén Ván het Type meelopen en dán de koers wijzigen en tweedracht zaaien.
En Die liter whisky die Je tijdens de schoolreisjes in Onze Keeltjes goot hebben Me Nou Net Niét té pakken in tegenstelling tót jou.

Én Ook Voor Israelis is Het Altijd Mogelijk En Aanvaardbaar om langs de Weg Ergens tot Bekering te Komen Anders Hébben Ze Géén Safe Haven Óm Ván Dié weg Áf te Komen.Wat erg Moedig IS want de op sektewerkingen gebaseerde cultuur der joden en Ook islamieten is erger dan de cosa nostra voor “”afvalligen”".Dus Die Durven Dingen Die jij Wellicht in dit bestaan Niet zult Kunnen Waar maken …So Who Not Dare just go on following your pimp.

Gefelicitéérd Kobold Je hébt dé professionele aandacht van de joodse mafia.
Dat Betekent wat Je al Moest Beleven ..Bendeleden in politieuniformen en aanklachten van Terreurcellen Én bendeleden Áls ovjs verkleedt zo als heroinejunk Én Baby raper velleman…Én Ook het sturen van activisten en Brain wash specialisten op het nivo ván rabbis of hoger op de Website.Ze hebben een team op Je gezet.Die Ook zullen pogen Je met triggerwerkjes Dat ze in Ons Àls Kinderen met martelingen op de schoolreisjes aan leggen of legden te manipuleren. Dé Daar Bij vast gezette Angsten Misbruiken ze mét triggerwoorden om te manipuleren en uit te schakelen.Bij Arend Ván Argusoog lukte het ze zó een Pagina Betreffende “de Kinderen Van Gaza” op slag gesloten te krijgen door een met triggers getroffen Arend in Zijn Doodsangst.De heren rechercheurs rob en roy..Noú rechercheurs …joodse mafiatokkies in het Verkeerde pakje.

Later kwam Brian wash specialist rabbi dzyan Dáár nog bij op de Latere Verklaring “”betreffende antisemitisme”" Én de “”ritueel Misbruikpagina”".Die weer op andere meer suggestieve en hypnosuggestieve alsmede op Vals aangelegde schuldgevoelens spelende de Boel poogde te versjtéren.En dé vérmóórde ónschúld hét gekwetste vogeltje dé márteláár ván Òns beulen en háátzaaiers te spelen Ook.Een rol Én beeld Dát ze op de schoolreisjes Ook aanleggen.Kán énorm invloedrijk zijn.

Bij “”HUN SLACHTOFFERS”" … daar mee Die maar mooi Hún Mondjés verder ook gesloten zouden houden.

Ook zullen ze “”samenkomsten”" voorstellen waar bij die joodse mafia dan Alle Mensen gaat knipsen en Personalia Van áf roven onder Misbruik van staatsmiddelen en pistool en knuppels – Zie Ook de Wederwaardigheden Van de Micha Kat Kolonie met de politie afdeling jodenkwaad en terreur en mafiapressúúr mét politiedommekrachten.

Dán zullen ze bij Je pogen binnen te dringen zo als Argusoog ná Allen geknipst en geindentificeerd waren ván alle kanten op een Samenkomst de redactie binnen konden dringen de macht ván hans en arend óver namen en Dáár NU de censuur bépálen.Nu is het nog maar dé zó véélste zweeftent aan het Firmament.

Geen Enkel Comment met Seriouse Informering is nog mogelijk Daar.De manschappen van tót vier leden toé genomen joodse mafia houdt Dáár dag en nacht dé wacht aan de kabels.

Ván Èèn der leden jessica alkemade Ken Ik de vader alkemade Ván hof en alkemade een Heuse rechter Ook nog al Ván ambtenaren.blog.nl en Die stuurden Ook al wat tuig van de richel.Van tweedekamer.blog.nl Ken Ik Ook al Weer twee joodse rechercheurs Die Me mores wilden leren.En Ik Denken Dat Mijn Info de Kamerleden Zou Bereiken?Nou Dáár zit Tóch Stééds Ècht wát tussen.

Zó houden ze Ook ALLE disciplines Van de Maatschappijen “”ge isoléérd”" Én óndér dé duim!

Ook kunnen ze Je dwingen Dat Bezoekers Niet meer onder proxy Bij Je Hun Verhaal Kunnen Doen om via Misbruik Ván de IP Adressen de Woongegevens te achterhalen. Dát Zó ca 1500 Mensen Pér Jáár in Nederland Alléén Al Verdwenen Weet Jij Niét Máár Ik Wél.Heb Ik Zélf Ook Al Méér Dan Tien Malen Moeten Mee Maken en Maakt het Gaan Boodschapjes Doén een Échte Indiana Jones Avontúúr.Spreek Enkel de afgelopen twee jaar nog maar.

Ook joden die een it krantje of website hebben geven de Ip ván Getuigen en Opposiie aan elkaar door mét wéér Misbruik Ván staatsmiddelen en leden in dé Terreurcellen ál Dáár.Krijg Jé Tóch bezoek.Joden bij de staat en diensten …idém ditto Vullis Én tokkies Heroinejunks en Kinder pooiers Móórdénáárs Én plunderáárs…nice culture…Vergeet Jé Reet Niét Té Vegen Áls Jé er Òp geweest bént….Zélfs Dé Zwervers Vóór de hema Hébben Prettiger Omgangsvormen en Zijn Heel Wat Aardiger.

Wees Op Je Hoede Kobold Bén Èrg Op Je Gesteld.

@Arko Lúst jé nóg PEÙLTJÈS?

Én zij maar roepen “het vaticaan heeft het gedaan” jaja.
13 maart 2011, 10:53
http://www.hetzuur.nl/artikel/9341/joodse-omroep-draait-door/#comment-90013
Vatbaardje says
ADL zusje van jdl Raciale Tereurorgs – jdl rond 1900 opgericht door rothschilds om Wereld wijd plooien te strijken zo als Oppositie uitroeien en corrumperen afpersen.Hadden de bomaanslag met handgranaten op een Bus met 40 Dooie joden in israel nog gedaan als voor afje aan WTC om de islamhaat aan te zwengelen.Ja Maxima Trapt een open Deur in.Elke Beschaving hebben ze verwoest met religien zo als christendom of islam Dát Nét Àls bij Òns de politiek financien Kinderen overheden media christendom(door hen op gelegd) en Volk onder controle van joden staat.Een cultuur met kennis ván vele tientallen millenia Brain wash en manipulatietechnieken met vallen en opstaan en de Gevolgen er van.

Èn Wáár Òm – Vanwege Hét Eigen Kwaad Dát ze Àls een Staart Dé Kat Al Even Lang vervolgt.

Ze Zijn Een Verschijnsel Ván “”Verdwaald “”Zijn.

En cidi Kennen We Wél.
hetzuur.nl/artikel/6895/aangifte-cidi-uitlokken-anti-semitisme/
13 maart 2011, 05:32

http://www.hetzuur.nl/artikel/9348/vrede-zij-met-u/#comment-90012
WeterT says
Ja Zeikerd áls dé Muntjes Één maal beginnen te Vallen….Kosmisch bedrog waar een hele sekte als één man aan mee werkt en op dwanghandeling en overdracht per rituele verkrachtingen gebaseerd is.Kijk eens of Je hier iets uit Herkend. tinyurl.com/69mwpth
En die religien die indoctrinatie en rituele verkrachting op menu hebben doen dit soort geesten ontstaan tinyurl.com/6cmyt86
Ze slepen al duizenden jaren met schooltjes om de Kinderen even alleen te kunnen toé spreken en dé plannen tussen de bulletjes – Billetjes te kunnen stampen.Ik Bedacht net dat scholen ván militaire belangen af moeten stammen.Slavernij aan Onbekenden en Onbekende belangen.
13 maart 2011, 05:11

http://www.hetzuur.nl/artikel/9341/joodse-omroep-draait-door/#comment-90004
Vatbaardje says
Vergat Ik Helemaal – joodse of israelische media Zijn Doodsoorzaak Nummer ÈÈN Op Aarde – Oorzaak van ALLE oorlogen en MAJOR bedrog Ook tot de derdewereldhulpprogrammas aan toé al meer dán 45 Jaar en de global warmingscam en de terrorismedreigingsscam…Alle Rassenhaat.
ùitsluitend bedoeld tér bedrog haatzaaien en Angst en manipulatie Dús ván “host” Volken en Landen.Vanwege Dát zitten We in Irak in Afghanistan is Duitsland vernietigd is Europa aan de rand van de afgrond gebracht en is israel hééé Wát een Toéval Én Wáár Ván Dán Booming en zo als een president Daar eind 2009 opmerkte gaat het ze zo goed dat ze zelfs Landen kunen op kopen.Tégelijk verbloemen ze ÈLKE Misdaad Tégen ” host” Volken en Landen door hén Én mét hén collaborerende allochtonen en afrikanen waar ze al enkel duizenden jaren mee samen werken tegen Europa.


Voorheen deden ze dat met geweld Brandstapels bijbels en kerken nu mét met media politiek financien schoolsystemen en massale Kinder verkrachtingen waar bij Dezen gedrogeerd gemarteld en ge Herse spoeld worden op scholen en schoolreisjes Ér bij.


Kijk eens in een ongecensureerde versie van hun talmud en torahs is meinkampf Niéts Bij.Kun Je Zien Dat ze Zó al duizenden jaren de Wereld Terroriseren en hun Kinderen opvoeden tót Lévensgevaarlijke Criminelen.Dé Èérste jood Die Niét in Én mét Deze Misdaden op gegroeid zou Zijn Moét ik Nóg Tégen Komen. Door wát ze zich zélf en nageslacht doén met deze zeer wrede cultuur zijn Meesten Ook Nog Eens heroineverslaafd om er mee te kunnen bestaan een aan gehoorzamen.
12 maart 2011, 19:56http://www.hetzuur.nl/artikel/9341/joodse-omroep-draait-door/comment-page-1/#comment-90003
Vatbaardje says
Heb een Bericht Gelezen Dat de joodse rabbis in Amsterdam Full Blown in de heroinehandel zitten en Ván Kinder Misbruiken als religie en Kinder prostituties Wist Ik Dus Zelf al Wél Van Af Vroegste Jeugd met Die gabbers en hun ark.Daar Naast is Wereldwijde Orgaanhandel uit Je Nog Warme Lijk inclusiéf Mensen En Kinderen een handeltje van ze -EU Klachtje- en Door middel van massale Kinder verkrachtingen en indoctrinaties al Vele eeuwen de Wereld in Brand zetten haat en oorlog zaaien hun cultuur.Het lijkt Dat afkomstig zijn ván asiatische Mensen eters Tóch ietsje Invloed heeft Op culturele gedragingen.De dief ván Amsterdam (3,1 Miljard) cohen is full blown leider ook op dat gebied geweest en werkt met ze samen en ook in acivisme en politiek en Maatschappelijk bedrog zo als Valse antisemitismecijfers produceren aan de lopende band .Ze hebben met alle Misdrijven Wereld wijde goed geoliede netwerken.
12 maart 2011, 19:29


http://www.hetzuur.nl/artikel/9357/wilders-aanwezigheid-voelen/#comment-90001
Vatbaardje says
“Wilders wil precies dat wat de Nazi’s ook deden: onwelgevallige rechters vervangen voor partijgenoten juristen.”
Dat ZÀL Hem HÈÈL GEMÀKKÈLIJK ZIJN Want het zijn ÀLLÈMÀÀL ÒNTOÈRÈKÈNINGVÀTBÀRE HÈRÒINÈJÙNKS
12 maart 2011, 18:12


http://www.hetzuur.nl/artikel/9348/vrede-zij-met-u/comment-page-1/#comment-90000
Babylover says
“”Mede vanuit de Verenigde Staten van Amerika alles en iedereen manipulerend met oorlogsdreigingen naar welhaast iedereen. “”
Wat te Denken Dát ze exact het zelfde weer deden in Zake WTC om Ons achter hen te krijgen met Dat “”Supposed anti terrorisme”" terrorisme?
Òm NÙ Irak Én afghanistan uit staan te vreten EN Óns ér dubbel mee kunnen onderdrukken en té grazen nemen inclusief met hun hóndsbrutale Rascistenclubjes.
12 maart 2011, 17:42

http://www.hetzuur.nl/artikel/9357/wilders-aanwezigheid-voelen/comment-page-1/#comment-89999
Babylover says
Raar Als een joodse in israel wiesje de lange Zélfs een boekje publiceert over waarom de Palestijnen uitgeroeid dienen te worden weigert hoerstitie weigert velleman en weigert cidi en mdi elke vervolging en weigert uitgever publicatie te staken.Ga ook maar een Boek Schrijven Mischien en Enkel Een Lijst Van Hun zegeningen en Zal Het Nóg Uitleggen Àls “”JODEN ONZE ZEGEN ONZE HEIL EN CULTUUR”"
12 maart 2011, 17:27

http://www.hetzuur.nl/artikel/9320/uri-rosenthal-is-nazi/#comment-89996
Babylover says
Gaap modderrazias….él á dögsantik eje binde sem áh térriblé
12 maart 2011, 12:12

http://www.hetzuur.nl/artikel/9320/uri-rosenthal-is-nazi/#comment-89995
Babylover says
(Your comment is awaiting moderation)
De turken Naar Onderstaande Verwijzen Zou Ook Wel Mooi Zijn Aan Gezién Die Zich Vorig Jaar excuseerden voor iets Dat Zé NIÈT deden.

Apropo Wíllen Dié Genen Dié Hiér menen dé Armeense Genocide zij door turken gepleegd Wat Ik Zág van zanten Zich Dan Snel Gaan Vervoegen Op De Website Ván Realzionistnews.com Óm Té Zién wie Òók Daár Wéér Ál Wéér Eens WÈRKÈLIJK Áchter zaten.

realzionistnews.com/?cat=86
realzionistnews.com/?cat=58
realzionistnews.com/?cat=81
realzionistnews.com/?cat=363
realzionistnews.com/?cat=53
12 maart 2011, 12:09http://www.hetzuur.nl/artikel/9348/vrede-zij-met-u/#comment-89991
Zeepbaardje says

Nou@Aguardient ze hebben brutaalweg de Overheden omgebouwd tot Raciale “”Autoimmuun”" wapens tegen de Autochtone Volken En zo bij de Indianen Ook al deden.

Die Raciale Terreurbedrijfjes van een buitenland dienende mogendheid is er alleen maar om de Niet joodse Bevolkingen de Mond te snoeren in samenspan met bendeleden in overheden en wetgevingen.Dat met voorwenselen en insinuerende “”het zou om algemeen rascismebestrijding”" gaan.Een cidi en mdi nemen echter nooit een Aanklacht in behandeling Van Niét joden Tégen joden.Dát IS NÒG NOOIT Gebeurd.
Zij PLÈGEN JÙIST RASCISME ónder MOM VÀN Hét tégen gestelde en is een truck Dát ze Wél Heel Wat Vaker toepassen Geheel de Geschiedenis Dóór Al – trojan horse achtige structuren -Áls Óf - Dát doén ze via de religien Én politiek Staat Industrie Media En Wet Òók.

Deze ingehuurde Crimineel Raciaal werkende bedrijfjes Terrorisme en Weet Hebben Van Misdrijven en mee werken ér Aan Vóor dé voeten Werpen is Wél Hét Àllerminste.
Dan hebben ze nog actief aan genociden mee gewerkt als ook aan de voorbereidingen er toe – Willens en Wetens.

EN NU tot Heden DUS snoeren ze met bendecollaborateurs in wetgevingen Een Ieder De Mond Die Tóch Nog Wat over Zulke dingen Durft te Zeggen.

Ook Deze velleman komt Steeds Wéér terug in “”Bepaald Specifieke “” zaken Als Men de naam “”mr velleman”" in Google in Geeft en Tevens Ook al Bekend is Aan de nürembergfake II zaakjes Die ze tegen de Bevolking aan het beramen zijn.

We Zitten Simpel Óp geschéépt mét een bende Hóndsbrútale Criminelen Die Óp de Bevolking parasiteren en een Chronische douche Ván Misdrijven Aan DIt Land en Andere Landen leveren Als zou het de Douches in Auswitsch zijn.

Buitendién zijn meesten aan heroine verslaafd en Dát IS Hélemáál Géén Goed Idee Indien Men Bescherming Ván de Bevolking en de Kinderen Wénst.

Búitendién zitten Méésten Ván hén Óp Aangiften En Kennisgevingen en Waarschuwingen ÉN Kennis omtrent ÀLLER Ernstigste Misdrijven Waar bij ze ZÈLF ÁLS Hóófddaders Bétrókkén ZIJN Én Wèl Tién Vaticánen BIJ in Hét NIÈT VÀLLEN.

Dán Hébben We Hét Nóg Niét Óver Allerlei Andere Ernstigste Misdrijven Zo Als al Decennia Verhullen En Verdraaien Ván Gegevens en Feiten Van Andere massaal Voorkomende Misdrijven en acties Als zij Het Ons Dagelijks brood En Dát in éigen Raciaal Crimineel Én Crimineel Politiék belang ten Koste en Schade Ván “”HOST”" Volken en Hun Kinderen En Toekomst Veiligheid en Geluk. tinyurl.com/6cmyt86

Láát zé ZÈLF Máár Douchen.Smeerlappen. tinyurl.com/66ptmsw

tinyurl.com/6z6lwfz
bit.ly/gCv0Za
madbello.nl/?p=64238#comment-80679
tinyurl.com/6k868xs
12 maart 2011, 08:33http://www.youtube.com/watch?v=g9_RZVWBnxc
And What About injecting Children at Elementairies And Kindergartens with heroin ghb lsd Reproductioninhibitors Muscletraumainductors Heavy metals chemicals farmaceutics scopolamines to extort Parents And Families Politicians and Servants with gained info And strychnine And for the 60 70 80 Victims in the Milkkartonyeard radioacgive Barium what causes cancer.By these Crimes Victimpopulations Die about 20 Years Sooner than JEWS.


http://www.youtube.com/watch?v=g9_RZVWBnxc
@osseftw12 What About The THOUSAND Fire Bombings aka Saturationbombardments on Also THOUSAND German Cities AFTER WAR between 1945 and 1950 by Russian And Allied forces under on both sides JEW command?THAT STill Has To Be Discovered Yet Including Multiple AFTER WAR Holocousts Through Out Europe Russia British empire China And Scandinavia.


http://www.hetzuur.nl/artikel/9348/vrede-zij-met-u/#comment-89986
Zeepbaardje says

Kijk Nou Eens Wat Hét Próbléém IS

Top psychiater: Links denkenden hebben psychologische stoornis
xandernieuws.punt.nl/?id=618342&r=1

Vervélemán Én zijn bende Tuig Zó Als pechthold Én Supernárcist job Münchhaussen cohen Ván Dè Richél Zijn Simpel Wèg TBS Gevallen.
IS WÈTÈNSCHÀPPÈLIJK VÀST GÈSTÈLD.

SNÈL DÈ LÀKÈNS….Én Pilletjés … Áls Advocaat is Béter.
Mischién Hélpt hét Inderdáád Áls Die Nóg Een shotje neemt?
11 maart 2011, 23:16http://www.youtube.com/watch?v=g9_RZVWBnxc
10:52 You Better Look for Blue Stains in Traintunnels throug out Europe Scandinavie Russia Polen And Germany where the JEWS ran many trains And Millions of People in AND GASSED THEM with cyanide Between 1887 AND 1967
I even Bet You Will Find Such Stains in China Where they Murdered during ww2 60 Million People.


http://www.hetzuur.nl/artikel/9348/vrede-zij-met-u/#comment-89983
Zeepbaardje says

(Your comment is awaiting moderation)

Trouwens Dé Nationale Recherche Had al Weer even Geleden Al Een Dossier óver Deze in de Wetgevingen en Overheden ingevreten incestsekte Ván Maar Liefst Twee Meter Dát Tévens Ook Twee eeuwen Strekte.Dat Werd Aan het Einde Van Een Filmpje Van Een Lezing Ván Wicher Wedzinga Nog Opgemerkt.

Daar is éven áls Ván Die Drie Miljoén Aangiften Ván Nederlanders Tégen JODEN WÈGENS OORLOGSMISDRIJVEN NOOIT MEER Ván Vernomen.

Éven Áls Ván Tálloze Aangiften Ván Autochtonen Na de oorlog Tót Héden.
Deze meute pleegt al decennia van uit de Overheden een brede boycot Wat Zulke Zaken Aan Gaat Daar Bij Dagelijks en Actief Agressief gesteund en aangedreven door lieden Áls cohen en pechthold verhagen donner rutte ballin etc en via hun conrole over de Openbaarheid en media en Hét nieuwste lichtje aan het sektefirmament herr ivo opstelten.

Apropo Wíllen Dié Genen Dié Hiér menen dé Armeense Genocide zij door turken gepleegd Wat Ik Zág van zanten Zich Dan Snel Gaan Vervoegen Op De Website Ván Realzionistnews.com Óm Té Zién wie Òók Daár Wéér Ál Wéér Eens WÈRKÈLIJK Áchter zaten.
realzionistnews.com/?cat=86
realzionistnews.com/?cat=58
realzionistnews.com/?cat=81
realzionistnews.com/?cat=363
realzionistnews.com/?cat=53
11 maart 2011, 21:26

http://www.hetzuur.nl/artikel/9348/vrede-zij-met-u/comment-page-1/#comment-89980
Zeepbaardje says
Oh Já Óver de Misdrijven der mafia in de rechtstaat.
madbello.nl/?p=64238#comment-80669
Een Ook Op “Raciale Discriminerende” Punten Gelijkend Gevalletje Criminele Terreur.
11 maart 2011, 20:57


http://www.hetzuur.nl/artikel/9348/vrede-zij-met-u/#comment-89977
Zeepbaardje says

@Khadijja 19:18 Bedoel je Mij Omdat Ik over Totáál Verwoestende gangbangs door islamieten Die Kinderen Daar Bij heroine in de Nekjes spuiten Getuig en Spreek?
11 maart 2011, 20:07


http://www.hetzuur.nl/artikel/9348/vrede-zij-met-u/comment-page-1/#comment-89976
Pekelbaardje says

Hééé gaan de Rascisten weer Ons belastinggeld Misbruiken voor hun Raciale Terreur?

Ten Eerste IS überfeldwebel velleman Één ashkenasi jood Type Dutroux robert m. en die drent.
hetvrijewoord.org/?p=240

Dit Betekent Mede de setting Oorzaak en Omstandigheden Dat de joodse mafia de wetgevingen en Staatsmiddelen Àl wéér Misbruikt om eigen metiér schoon te vegen en Ván Dé gewraakte Misdrijven Die Òók Hiér En Elders Nog Veel Meer Veelvuldig Besproken en Aan Gegeven Zijn té sabotéren cq Obstructie van Rechtsgang cq Misdrijf dmv júist rechtsmiddelen te Plegen.

Mede zélf Ook DÉ Oorzaak Zijn Ván Hedendaagse Onrust Angsten en Bitterheid Vanwege hun Raciaal Terroristisch Staats plunderterreur der afgelopen Decennia Én Dé Ons buiten de Wet Stellinge per 1991.Wat Énorm Veel Zinloos Gewéld Èn Maatschappelijke Onrust Veroorzaakte Alsmede Vele Doden Én Énorme Schaden.Waar aan bendelid ivo opstelten Die via zijn vrouw – Óók een joodse der ashkenasi en rechter zie Klokkenluideronline – mee verbonden is en náádlóós bijdraagt door Ook de Eigen Bijdragen Ónbereikbáár hóog te maken.MAW ze hebben besloten Dé Raciale Terreur Weer op te voeren cq voort te zetten.

De joodse mafia in de Staat Regering En Politiek doet er Alles Aan óm wég te kunnen komen Mét Ernstigst Massaal bedreven Misdrijf en Terrorisme de afgelopen Decennia.Daar Voor Misbruiken ze overwegend Náást Moordaanslagen Dé rechtstaat en nevenbij Diensten.

ALLE Getuigenis Én Verhaal omtrent HÙN Misdrijvigheden met behulp Ván Staatsmiddelen bevechten en saboteren ze van úit Juist instanties Áls dé rechtstaat Onderzoeks en andere Diensten.

Hun Misdaad gaat Zó Vér Dat Micha Kat op het moment in een rechtzaak zit waar bij de zittende joodse rechter Hém heeft Verkracht ten Tijde Ván de Persco omtrent de 12 bedorven rechters.

Het Ziét er Niét naar uit Dat ze zélf hun leven zullen Beteren.
Tijd Voor Radicale Beslissingen!

Noot: De heer velleman Vragen óf hij heroine gebruikt

Noot: ALs Dit tot Een Rechtzaal Komt Zal Elk personeelslid gehandpicked zij uit het ledenbestand ván de joodse mafia Of minstens volledig onder hun totale controle Op Vele diverse wijzen.Dat Kan Men Zién Bij De sabotageactiviteiten ook met behulp van de wetgevende middelen in de Zaken Geert Wilders Micha Kat en de Vele Landjepik zaken Zo Als oa. Dé Chipsholzaak met behulp van bendeleden in diverse Diensten Instanties Gemeenten en Overheden.Meneer velleman is in ieder Gevál dé eerste.Én Dát in Meerdere Raciaal Én Politiék gekleurde zaken Al.

Noot : de heer velleman Ondervragen op zelfde cq Gelijkende Verdenkingen Als in Geval de robert m. Dutroux en drent Zaken Gebruikelijk is.

Noot: De heer veelman Vragen Óf Ik Mijn Arm in zijn reet Moét Schuiven en éven lékker kriebelen omdat dit Type Dáár Ván helemaal gaat koeren en het Ook Ván de Kinderen graág willen Als ze de Kinderen Verkrachten Én drogéren op de schoolreisjes.
11 maart 2011, 20:04

http://www.hetzuur.nl/artikel/9328/zionisme-evident-anti-semitisch /comment-page-1/#comment-89967
Áls Wat Wij Zéggen Ál haat moet zijn?
HOÈ HÀTÈLIJK is Dit DOÈN Dán?
http://www.hetzuur.nl/artikel/9328/zionisme-evident-anti-semitisch/#comment-89881

Troúwens Wát Wij Zéggen IS Vanwege Liefde Vóór.....

@11:54   Òh Kobo Dát hij Niks Dáár Ván zegt is omdat hij geen islamiet is maar een jood.
De tekst van hem is zo als Ik Enkel van joden Ken.
ÀLs Je Bezoekers Hebt Die Niet Argumenteren en Wel schelden en ad hominem en dreigen met allerlei en Aan Alles behalve Ván joden voorbij gaan is het meestal een jood Die zich voor allochtoon of pvver of Nederlander uit geeft en zo  haat zaaien en op Naam Van Anderen hun kostje kopen.

Ook is het israelisch Internet activisme Sinds bevel 2009 Van avigdor lieberman enorm toegenomen.

Allochtonen Reageren Vrij Weinig op Forums en Internet en Áls ... in de Stijl Van Khadijja en Ook Inhoudelijk en  Aanspreekbaar.Joden reageren net als die kleine vogeltjes met oogklepjes speciaal vóór ze gemaakt door hun voorgangers en vliegen al millenia met hun snaveltjes  tegen het zelfde Ruitje aan.
Én drámmen nét zo lang tot ze "gelijk" hébben.
Uitermate Zielig Én Ook Bedroevend Omdat Die Ruitjes Meestal Niet Eens Van hen Zelf Zijn.Éigenlijk Behoren ze Ook Nog Een Poepluiertje Óm Én in een Wiegjé Vertroetelt te Worden Want Gemiddeld Spreek Je Met Een Kind Van Tussen Ongeboren en Vier Jaar Vanwege De Gevolgen Van hun cultuur.

Het Nivo waar op de ideeen ván hun rabbis zich ontwikkelen en Dat Ook als Soil heeft is "Ongeboren" en Beschadigd door geweld Dát Niét Ván òns kwam Maar eigen Wrede cultuur.Ook hun ideeen Van uitverkoren Volk komen voort uit wat ze aan gedaan is Vóór Geboorten Maar Ook Dat Waren Wij Niét.
tinyurl.com/4w3lcqa 
tinyurl.com/47jctgl       
http://www.hetzuur.nl/artikel/9328/zionisme-evident-anti-semitisch/comment-page-1/#comment-89960
Zeepbaardje says

“”He agreed there was never any indication by the Red Cross from all its reports that gas chambers were being used during the war.”"

NEE

Maar de joden pér 1887 hadden wel zo iets in eerste instantie met behulp van dat domme britse leger ( Britse leger >bolsjewieken >communisten – Ziét Óók NÙ Libie hoe ze Dat doen mét idf en huurlingen – Daar wordt nu gifgas tegen Weerloze Burgers ingezet – gifgas Ván WIÈ Op Eens? ) weer Door Scandinaviers Polen Duitsen Russen Europeanen Mét Treinen Mét Miljoénen TREINTUNNELS IN TÈ RIJDEN Èn Dáár té VÈRGÀSSÈN MET CYANIDEGAS IN Dé Wagons – Dè Druppel Vat methode.

Dát ding Naadlóód tot 1967 dóór.
Niks goelag archipél of auswitsch Máár Treintunnels.
Kwamen Dé Russische Scandinavische Ukrainse ÈN Amerikaanse ÉN DUITSE holomodors Én Dát Óòk Ná de oorlog Nóg BIJ.Wéér Een tachtigjarige guerrilla Genocideoorlog Tegen Niét joden in Vredestijden Ook.

BÈDÈNK DÀT Dè Nederlandse bevolking Van Dé Ná oorlogse 5,5 Miljoén òók via Allerlei tricks en cheats en Vergif tót 2,1 Miljoén gérédúcéérd ZIJN.Bedenk Dát Dé Palestijnen AL Ván 1,2 Miljoén Naár 800.000 gereducéérd ZIJN.

Bedenk DÀT de joodse bevolking zich joods noemt via dé moeders en via dé moederlijn.
In Tegenstelling tot Ons Die via dé Vaderlijn opgedrongen hebben gekregen van hun beschavinkje. MAW….zij ZIJN ONZICHTBAAR in Elke Telling en Statistiek buiten dat ze ook nog eens ALLE gegevens en Statistieken Vervalsen en controle over hebben.Zeer Veel vrouwen van hun ras nemen een Autochtonen of Niét joodse Man tot gemaal
Behalve dat de afstammelingen van zo een vrouw full blown joodse geest hebben én áán De Volken Ván Dé Man Totáál vijandige geest roeien ze ZÒ Òók Nog Eens Alle Volken ZÒ uit Door eugenetische uitwassingen.

Òók Mééste Koningshuizen zijn op Die manier al Deels en Geheel Aangetast.Een PUUR BLANK Koningshuis Áls de Hapsburgers is NÙ VOLKOMEN JOODS ashkenasi asiaat.Het koningshuis van saudie arabie Jé Wéét Wél Dié olieboeren is AL 600 Jáár VOLKOMEN JOODS.Facaden en Identiteitsroof.
ÈN DÙS ÒÒK SLÀCHTÒFFERSCHÀP ROOF.

Dáár Náást was dé joodse wereldbevolking na de oorlog ook met ca 560.000 personen toé genomen geheel in Tegenspraak mét hún claims Ván Supposed verlies Ván ca 40% Van hun totale aantal Dé beruchte 6 miljoen.Dát zou een Geboortecijfer Ván 6 MILJOEN Én ca 560.000 stuks nageslacht Moeten Betekenen….SÙRE

WIJ Krijgen Al GÈÈN Uitkering en Schadevergoedingen méér Bij MINDER TWIJFEL AL.
Én gaan voor Minder Héél Wát Minder Hét Gevang al in ÁLs Ènigén.
11 maart 2011, 11:00


http://www.hetzuur.nl/artikel/9328/zionisme-evident-anti-semitisch/comment-page-1/#comment-89960
Zeepbaardje says

Ja Kobold Én Hét Slachtofferprofiel is Òók HÈÈEÈÈÈL Àndérs.
Je Zúlt Nog Verbijsterd Zijn.

cidi soa?
Wás te Verwachten.
11 maart 2011, 10:06

http://www.hetzuur.nl/artikel/9323/joden-zullen-verbranden
Trouwens Dát módérne "demoniseren "  - Én Ál Wéér uit de geniale scheldstal ván "xenofóób" " politiék Niét Corréct" "islamófóób" Én " Dé óndér Sóórt" Bédénkér ashkenasijood alexandér pechthold Dié Tóch Éèns Ècht Moét Gáán Hangen Vanwege Ook Chronisch Dit Soort Raciaal Terrorisme En Discriminatie  ÉN Dáár Méé Dáderscháp Én Méde Dáderschap Aan Alle Ons Aan Gedane Misdrijven en Terrorismen - is louter liegen en bedriegen om Iemand te besmeuren en besmaden Én Schádén.

Wat Mensen Àls Geert Wilders Pim Fortuyn Ad de Rooij Brother Nathaniel Russo Eustace Mullins Finkelstein C.W.Porter Germar Rudolf etc etc Zéggen en Zeiden IS KLOKKENLUIDEN EN WAARSCHUWEN AANGIFTEN DOÈN EN GETUIGEN.

Als JIJ je mond open doet  DÈMONISÈÈR  je door de Bank Genomen Náást Obstructie Ván Allerlei Èn Liégen Én Vérdrááién.
Àls Getuigen Slachtoffers Wetenschappers en Geschiedverhalers en Onderzoekers Én   ÓP Réchtén   Hún Mond Open Doén NIÈT.
Dát IS Waarspreken Getuigenis Doén Geschiedsverhalen Aangeven Aangifte Waarschuwen BelángRIJK.
ÉNKEL Èèn Dáder démoniséért Èén Slachtoffer of Getuige NIÈT.

Mét Zulken Áls jij is Het Feit er Dát ze Áls Dé SCHULD ZIJNDE De ONSCHÙLD beschuldigen en chronisch aanvallen omdat Dé Onschuldigen DÈ WAARHEID WETEN.ÉN JIJ NATÙÙRLIJK ÓÒK Anders kom jij je Hiér Niét ZÒ in spannen.
Óver Dé Taliban schrijf je Leugen Bedrog Smaad Verdraaing.In Dat Heel Korte Tijdje Dát Ze Dé Zeggenschap Hádden Kwam ér Niét Èén Druppel heroine Dat Land uit.DÈ RÈDÈN Dàt De joodse mafia en Ook aka bankenmafia aka joodse heroinemafia Ons Afghanistán  IN lokte.Zo Als Volksmenner rasmussen en hirsch ballin die er voor lekte en Dié Daar òm Ook balkenende Die Weigerde ging Beschadigen saampjes met zijn Kinder pornomaatje donner en het cda Dé Goot in dreef om dan maar een Stuurloos en "démissionair"" aan de joodse mafia óver geleverd Land te hebben waar zij het tot Héden Nóg voor het zeggen hebben -Want rutte en verhagen rosenthal job cohen berlusconi dirupio kalbfleisch joris demmink micha kat pechthold tang hamer etc  zijn Óók Ván Dié club -Én HÙN PLÀNNÈN konden uitvoeren en Opposities Zo Als Geert Wilders aan de lijn houden mét hun mafia collaborateurs in de wetgevingen Maatschappij media en justities En hun liebermanactivisten Sinds 2009 Op Internet Fora en Opiniesites Alsmede Extreme Raciale censuren Èn Rascistisch Discriminerende politiék Én wetgeven.Anderen Òók neer geschoten Vermoordt gevangen aangeklaagd vervolgd gecriminaliseerd Monddood gemaakt Ziek gemaakt Vérkrácht Gédrógéérd Én Vól Schaamte gejaagd Vals beschúldigd Vérgiftigd Het Land uit gejaagd Dé Zélf Moord ín gedreven Nare benamingen gegeven  Ook Volkomen Fout geassocieerde lugubere benamingen gegeven Dé Ármoédeval ín gédrévén En besmeurd "Gédé...moniséérd"!
ÈN NÒG Zál Hét Niét IN jé Óp Komen DÀT WIJ DÈ ENIG ÈCHTE JOOD ZIJN Wánt Deze Soort Misdrijven Hébben We Ván Hét Èérste begin Áf Moéten Vérdúren.


Òòk Hitler héb je Fout.Dát WÀS Een FULL BLOWN ashkenasi JOOD en Had Geen Groene Ogen Blauwe Ogen Of Wás Blond Nóch familie Mét Dié Kenmerken.
Buitendién Hád hij 150.000 joden in dienst tijdens de oorlog en Dat is ca. Dé Zelfde Samenstelling Die Men Héden Nog in Meeste Landen Kán Vinden Térwijl WIJ vóór hén NU ÒÒK in Irák Afghanistan zitten Én WE NU ÀL Wéten Wié Dáár later in Dóór hén géschréven geschiedsvervalsingswerkjés Dé Schuld Ván krijgt.Én ZIJ Dè winsten Én Èér.


ÒNS VÈRHÀÀL GÈTÙIGÈNIS zál gékristállnácht wordén Zó Àls Heel Dé Geschiedenis AL.
ÒNS LÈÈD áf genómen Én éigen gemáákt én Dáár méé gekleed ten gelde gemaakt BIJ ÒNS Dè zó genáámde "ondersoort".


Mislukte robin hoodjes.
Mislukte herders.
Mislukt Áls ubermensch en úit verkóren Volk...Àls Méns.
Hét WÀS ÁLTIJD ÀL Dé JOOD  aka asiatische Mensen eter.
http://www.hetzuur.nl/artikel/9323/joden-zullen-verbranden/comment-page-1/#comment-89958
Zeepbaardje says
Maar hans je BÈNT ÈÈN Grote Haatcampagne Door Slachtoffervolken En Slachtoffers Dé Mond steeds te willen snoeren met giftige moralen Die Nergens Op slaan behalve Krenken Kwetsen en brutaal verweigerd De Òns Aan Gedane Leed En Schade te Erkennen.
Dat is Zelfs Met ELKE Genocide En Holocoust Die de joden Hebben Gepleegd Dwars Door Heel De Geschiedenis Heen Zo.Je Hebt je volk Verdoemd.
11 maart 2011, 06:49


http://www.hetzuur.nl/artikel/9323/joden-zullen-verbranden/comment-page-1/#comment-89952
@Hans  Kan Dit Zielerust Brengen
tinyurl.com/4w3lcqa 
tinyurl.com/47jctgl       http://www.argusoog.org/2010/03/verklaring-argusoog-team-betreffende-antisemitismediscussie/#comment-7687
http://tinyurl.com/4w3lcqa                 http://preview.tinyurl.com/4w3lcqa


http://www.argusoog.org/2010/03/pedofilie-en-satanisme-de-structuur-van-het-web/#comment-7427
http://tinyurl.com/47jctgl                           http://preview.tinyurl.com/47jctglhttp://www.argusoog.org/2010/03/pedofilie-en-satanisme-de-structuur-van-het-web/#comment-7686
http://tinyurl.com/4mu9r6a              http://preview.tinyurl.com/4mu9r6a

http://www.argusoog.org/2010/03/verklaring-argusoog-team-betreffende-antisemitismediscussie/
http://tinyurl.com/4n4ljlg            http://preview.tinyurl.com/4n4ljlghttp://www.hetzuur.nl/artikel/9323/joden-zullen-verbranden/#comment-89948
Zeepbaardje says

@Hans 16:35 Èén Kléin Minpuntje aan Je edele roofspin s hoodjés verhaal Vind Ik Tóch Kléven.

Ónder dé Taliban Kwam alles Tót Rust.Hadden De Autoriteit Óm Geheel Het Land aan Zich te Laten gehoorzamen.Dáár Wáren Géén stammenmoorden en aanslagen zo als Je zegt er NU Wél Zijn en er door Onzé robijn snoet gemoordt zou moeten worden – én Wél Héél Toé Vallig – Alle aan dé joodse bezetters ónwélgevallige Opposities en Stamhoofden Die Als broodjes Vermoordt worden bij Wegblokkades en zelfs mét drones op gesnord worden Heden Nóg.Jood balkenende zijn familie zat al in afghanistan toen ze nog moesten gaan ruimen om over al beslag te leggen op alles van Waarden en de strategisch bestuurlijke punten te bezetten.Joden zetten in ALLE eeuwen AL in zulke Dóór hén geschapen “opportunities ” leden ván hún families en clans op de keypunten van Samenlevingen.Van Dáár Dat Je Van Elke familie van een béétje belang Hiér Ook leden in overheden en regeringen in Vele andere Landen Zúlt Aan Treffen.Zó spelen ze ´Als terreurcellen al eeuwen Zeer Wrede spelletjes Mét Ons.


Ben Benieuwd wié NU Bij Voorbeeld dé rechten Óp de gigantische Grondstofvondsten hébben NU in Afghanistan??

Ná Dé door de joden aangezette Boerwars 1900 waren ÒÒK ALLE Mijnen Goud Zilver Diamant Uranium etc etc ÓP ÈÈNS ALLEMÀÀL Ván JODEN.
WÀT Dacht Je wié ér puisant rijk geworden zijn aan dé eerste en tweede wereld oorlogen?
En Alle Bezittingen en Waarden Àf roofden en Sommig familie Ván hén Zelfs Hele havensteden bezitten zo maar op eens.Dé Ooit Echte Eigenaren Leven Geen Eens Meer.
Wát Denk Je gebeurd er NU in Irak al een Tijdje weer?


Het Vérgáát Ieder Één Zo Als het Zuid Afrika en Europa En Amerika Steeds Wéér gebeurd is.
Dát IS DÈ cultuur die de joodse gemeenschap mét Òns hééft.

Wáár Óm Zoúden Dié Drie Miljoén Aangiften wegens oorlogsmisdaden ZIJN ?
ÀÀNGIFTEN Ván Nederlanders Tégen JODEN Waar Die joden in wet en staat al Zes Decennia óp zitten té zwijgen térwijl ze Òns óm élk krasjé belagen stalken vervolgen en af schieten Heden nog tussen hún hysterisch gegil en Valse beschuldigingen Door.

Nóg Èén…Ónder Die Zelfde Zéér Wrede vást Babietjes etende Talibán Kwam er Géén Drúppel heroine aka papaver Dat Land UIT…..DÀT ZIJN DÀN MIJN ÀLLER GRÒÒTSTE VRIENDEN.NO DISCUSSION POSSIBLE.

ÒÒK BÈWIJS DÀT HÈT WÈL DÈGÈLIJK MÒGÈLIJK IS – DRÙGSBESTRIJDING.

Dàt beviel dé bankenmafia niet.We gingen DÙS naar Afghanistan Én dé eerste hoef Wás Nog Niét óver Die Grens en er was al een heroineregelende president kharzai compleet Mét smokkelbroer geinstalleerd en er was weer vol op heroine naar dé Armpjés Van Onze Kinderen Die ze Dát tijdens joodse schoolreis gangbangs en allochtóne Buurt gangbangs in Dé Nékjés spuiten Zo Als Ik Zélf Moest Aan Zién en Ook Zelf Veelvuldig mee Moest Maken van Zeer Jongs af aan.Als Baby al as Matter of Fact.Dié joodse bankenmafiaheroine -al eeuwen hun handeltjé- wordt ZÈLFS mét de té Dure drones Het Westen IN gevlogen!!!…

Dát IS ALLERHOOGSTE VERRAAD AAN ALLES EN IEDER EEN
Èn Zeker tegen Kinderen Die Geen Verweer Hébben Dan JOU.

JOUW christen JOUW JOODSE GEMEENSCHAP IS DÈ DUIVEL.
Christenen Die dat soort joden hélpen HÙN Eigen Volk én Kinderen Móléstéren ?
TBS?

Én Hoe Vindt Je Mijn Kritek ?
Ook niet érg sterk?

@20:38 Ja Hans IEDER ÈÈN IS Tén DIEPST BÈDONDÈRD.
Is GÈÈN excuus Óm Monden te snoeren Én Hoé Hét Gezegd Wordt Zál Me Réét Roesten.Je ad hominem aka Pérsoonlijke aanvallen bezuiden de Topics en Onderwerpen Komen Onoprecht Over.Dat is een zeer joods trekje Áls ze out of argument Zijn Dan komt dé baas boven baas cultuur mee kijken.
10 maart 2011, 21:18
http://www.hetzuur.nl/artikel/7150/het-zionistisch-verraad/comment-page-1/#comment-89938
Die nobelstichting valt toch ook steeds meer op als een zionistenmediawapen om raciaal terrorisme discriminatie met bijgaand onzinnig onnodig geweld en onrust te stoken?Een vol broertje van dat idic en idm  die wetgevers en justities vol met rascistisch gebroed.Dan hebben ze al vele decennia die raden van waar uit geregeld bericht van de meest creepy ultrarascistische plannen en bedoelingen komen.En dan hun banksystemen nog waar mee ze Land na Land Volk na Volk in de As leggen al eeuwen.Net als op het moment geheel de Westerse Wereld weer van ze mocht beleven.En als gevolg van bedrog bij de microkredieten er al weer massaal Doden zijn gevallen vanwege de werkelijke rentes die 30 tot 200 % bedroegen en Dood en Verderf zaaiden al reeds.Zelfs zó véél en Zulk Groot bedrog malversaties en fraudes gepleegd Dát Héle Landen ér op het moment Ván Óm Vallen.

Net als de daden van de banksystemen ook al gevolgen hebben en We mede daar om door bankenmafia gepropageerde en gepushte oorlogen hebben gekregen op het moment naast andere verschrikkelijke zaken als voedselbanken en massale Huis uitzettingen sterk toe genomen Kinder prostituties massale zelf moorden en massale émigratievlucht naast een al decennia heersense rechtelloosheid en Onbeschermheid tegen massale raciaal Criminele immigranten- en joodse overheden  terreurdaden al even vele decennia.Thanks to Staat Volk En Land Vijandige lieden als cohen verhagen lubbers kok van agt rutte balkenende donner ballin demmink pechthold etc hun sekte tegen Soeverein Nederlands belang.Joodse plundermafia die Onze Staat Wetgevingen Volk Land en zelfs Koningshuis gegijzeld houden.En nog ...vreten ze Ons uit en sturen Onze Kinderen de Dood in voor hún winsten en buitenlands cq sektebelangen.Vervijanden Ons met Anderen en Andere Volken om eigen belangen zo als Iran en industrieel bezit van alle energie en Grondstoffen Wereld wijd.

Ze hebben het grootste spaarvarken ter Wereld en neuqen ook nog eens hét Onze Dat Door hen al lang leeg gezógen is.

Hun terreurorgs als jdl en vóór hun karretje geneukte Autochtonenkinderen als AFA en Vele ambtenaren mdi cidi mafialeden in Staat en wetgevingen gebruiken ze om elke Stem Van Verfoeiing Én Áfschúw Tégen hun Allersmerigste roof en rape en Kinder rape cultuur dé Nék óm te draaien en stalken belagen attackeren Een Ieder als ze ergens een Scheetje horen over hen en hun Perversies.Daar in samenwerkende met hun terreurcelleden in justities overheden en wetgevingen zo als We al bij Geert Wilders en Van de Week Bij Een Jongere Jordy Die maar Wat Tweette moesten mee maken en Ik Zelf bij herhalingen zelfs veelvuldig weder verkracht gemarteld en met de Dood bedreigd Àls Ik Aangifte Wilde Doen de Decennia Door Van Dat de joden Mij en Mijn Familie en Hele scholen Misbruikte en had Verkracht.Het Feit Dat Ik bij Gebrek aan Aangiftes Die Toch Nergens Toe Leiden - Mijn Wederwaardigheden Maar Op Internet Zet Heeft al Vele Moordpogingen getrokken Allen Van uit overheden en diensten waar ze de scepter zwaaien.U Kunt Zélf Op DIT Moment - gelijkende Gevallen Vinden op Websites als klokkenluideronline en Zulken of de Missers Steevast Ván een NFI Dat Ook al hun geheel eigen Fanwebsites  hebben omtrent hun Chronische Supposed gefaal en Supposed gestuntel inzake de Onderzoeken Die voor Al Betrekking hebben Op Kinderen en Jongeren Meisjes En Jongetjes.Waar Ván Milly Boele en Marianne Vaatstra Nog Máár Twee Ván dé Duizenden Zijn - In Holland.De Diensten en Politie en Recherchediensten hebben Ook al hún speciale afdelingen Falers Om Dit Soort zaken "áf" te handelen.

ALLE Zaken Die Betrekking hebben Op Misdrijven Van allochtonen immigranten en joden tégen Autochtonen Kinderen en Mensen worden van uit de Overheden advocatuur diensten politiek media en wetgevingen Door de joodse Terreurcellen gesaboteerd.

Zelfs Micha Kat Zit op DIT moment tegen over een joodse rechter Die Hém hééft Vérkrácht ten Tijden Van Die aanslag onmiddelijk Ná de Persco omtrent Die 12 Corrupte rechters.Waar Bij Hem Zelfs Zijn Donaties Áf geroofd Zijn.En Hém een wim dankbaar werd opgedrongen als cipier en controleur.

Deze joodse mafia Terreurcellen werken zo constistent en gesloten eensgezindt samen in Terreur censuur désinformatie afleidingen en Rampen en oorlogen aanleggen ván uit Overheden in Meeste Landen dat Amper Iemand Nog Weet Heeft Van de Grootscheepse plunderingen Der Landen Die met de privatiseringen aanvingen - Dat Niemand Weet Heeft van Zulk Grootscheepse Kinder verkrachtingen martelingen en drogeringen Dát Tién Vaticanen ér bij in het Niét Vallen.Dat Deze Terroristen Ons al Sinds Vóór dé WTC aanslag Wat een afleiding voor een mislukte atoomoorlog was Áls áfsluiting Van Het  Gross der plunderingen van de Westerse Wereld Dát ze toén al  hadden af gesloten Van uit israel geleid bij herhalingen in atoomoorlogen hebben pogen te brengen.Waar na onder de atoomparaplu Ván israel dan de islamieten over Ons zouden heersen als amtenaren en controleurs der israelieten Op Geheel het Noordelijke Halfrond.Óf Gezién hún Állerlaagste liederlijkste culturennivos  Áls de grootte Kinder pooiers en Misbruikers Zo Áls ze Ons al duizenden jaren té pakken hébben.


Een plunder en roofcultuur is Tóch Ècht Wat Méér Dan een zionisje Hoor.

http://www.hetzuur.nl/artikel/9323/joden-zullen-verbranden
Nog een Variant Wat meinkampf betreft.

Hitler is Full Blown Ashkenasi jood.Geen Groene Ogen Géén Blauwe Ogen Én Géén Haartjé Blond te Bespeuren.
En Een Onderzoek Naar Zijn Haplogroep Bevestigd Dat.

Dat Die Wél aan Dat boek gewerkt óf méé gewerkt heeft.
Dát Die Nooit Korporaal is Geweest.
Dat Die van een hoge klasse joodse clans is.
De Herzls( pechthold)  de dayans(dries van agt en einstein) de ++loebs(ruud lubbers dirupio) Komen in Aanmerking.
Dát hij met de joden Alleen Én uitsluitend Maar samen werkte en Gemene zaak maakte en Niet met het Duitse Volk.
Dát óm het Duitse Volk de Afgrond in te drijven.
Vergeet Daar Bij Niet de 150.000 joden in  Duitse staatsdienst onder Hitlers bevel gedurende de oorlog.

Waar Óm?

Nou het is in Alle tijden al standaard bij Deze asiaten om Volken Ná plunderingen en rape carnages in Rampen oorlogen of Ander grootschepse Rampen en Uit Stervingen zo als Genocides by Starvation a.k.a Holomodors achter te laten.

Duitsland en Europa is herhaald Verkracht en geplunderd door joden aka die asiaten.En Alles begon Én eindigde mét oorlogen of ander Ramp.En Wat ze Hebben Aan Gericht in Duitsland tussen ww1 én ww2 is Niet Al té Moeilijk te vinden.Dán ná zo een oorlog komen ze onmiddelijk weer terug ....ÓM hét Wéér óver te doen.
Zó déden ze Duitsland én Ons Ook onmiddelijk  ná ww2 weer.
Van Daar Ook Dat  ze Alle bestuurlijke en strategische posities steeds weer én Nog in de hand hebben.

Die culturele gedragingen  zijn Héden nog aan de gang.
Een jood maxim verhagen Die enkel voor israel belang uit zijn bed kwam al die jaren.Een jood uri rosenthal Die enkel wég is en verhagen naadloos in belang opvolgt.Vol op instanties wetgevers en verenigingen Die "joods" zijn en enkel "joods" belang dienen in Onze Landen en Bij Onze Volken TÈGEN Onze Volken.Onze Overheden Instanties en Diensten en Wetgevingen Alles in hun hand en dienst tegen Ons Én vóór hén.Zelfs de belastingdienst Misbruiken ze om te roven Ván Ons en onder zich zelfen te her verdelen.Een jood guttenberg Die minister van Duitse defensie Heden is en in 2009 zes duikboten aan israel "schenkt"!-Waar na gelijk een Zuid Koreaans Fregat zinkt aan een ""Duitse torpedo"".In Geheel De Wereld PUUR joods anti Autochtonenbeleid in Elk Land én Bij Elk Volk én Dát Óp Raciaal Terrorisme nivo.En anti Eigen Geloof En Eigen Wensen beleid.Christendom en zelfs de democratie en partijenstelsels zijn Niet de Onze Máár verdeel en heerstechnieken.En de wetgevingen Misbruiken ze Om té Slimme Autochtonen en Getuigen Tégen hun Schanddaden te neutraliseren.Zaken Die de Indianen ook al Fataal werden.En Óns al Eerder.

Dan de bezetting van Irak en Afghanistan onmiddelijk na de invallen.Alles joden Wat de Klok Slaat.EN Verantwoordelijk en betrokken bij elke Misdaad tegen Die Volken en Mensen Daar NU.Even Als in Abu Graib.
Net Als Wij net als de Palestijnen worden de Iraki en de Afghanen Daar Nu stilzwijgend uit geroeid en vervangen Door .....joden  aka israelieten aka asiaten.http://www.hetzuur.nl/artikel/9323/joden-zullen-verbranden/comment-page-1/#comment-89921
Zeepbaardje says

Nog een Voor het Slapen Gaan.

“”Het is onterecht en het getuigt van heel weinig zelfkennis, als je een op een het predicaat kwaad op een volk of religie plakt.”"

Dat Kan Wel Degelijk – er Zijn Mensen eter volken en Volken Die Kinderen van12 meter hoogte af gooien als initiatie ( Lees onderdanigheids en onderwerpinsritueel)
Er Zijn Vele Volken Die Kinderen Verkrachten.
Die besnijden
Als roofculturen bestaan …..
Ja Daar ga Ik Echt Niet Bivakéren en Dat ze Hiér Komen is Mij Een Doorn Én Ramp in Het Bestaan.

De Eu Stond in hun waanwijsheid in 2009 nog op het punt om 65 tot 120 miljoen afrikanen in Europa in te voeren.Uit culturen Die Ván de roof Verkrachting en Moord aan elkaar hangen en het handig vinden babies uit Wiegjes te trekken als aids preventiemiddel.ÉN Wát Denk Je Dat de Crimestatistieken Zeggen?

Wel Degelijk Kunnen Volken onder Beschadigende collectieve invloeden Gevaarlijk en Rond Uit Dodelijk Worden of Zijn.

Verdiep Je eens een Weekje in immigrantenmisdrijven
Nog Geen eens de Ergsten van Al.

Voor Ons is Elk Volk Zuidelijk Van Ons gevaarlijk Voor Ons Behalve uitzonderingen als de Mupac Vanwege de Toevallige Ontstaansgeschiedenis en het Verloop van de Cumulatie Van het Kwaad in de Zielen en De Ondergang Daar Aan ( Verlies Van Menselijkheid).

Wij Zijn de Laatsten Daar in aan de Beurt de afgelopen 800 tot 3000 Jaar en Daar Mee de Pineut voor al Die volken.De laagste klassen in hun ogen.Of zo als pechthold zei ” de ondersoort”!
10 maart 2011, 01:31
http://www.hetzuur.nl/artikel/9323/joden-zullen-verbranden/comment-page-1/#comment-89920
Zeepbaardje says

Hoi Hans Ja Zo Ziet Het uit he?

Een Ding Wil Ik Attenderen – de Heiden is Van heathen is van hititen Afkomstig.
En Ik Kan Je Verzekeren Dát Waren Zeker Geen Non Believers cq Ongelovigen.
Dát ze dat christendom Niet Wilden en er om Verbrand werden is andere Zaak en Juist Geloof.

De jood maakte er weer een degeneréword van om te kunnen Discrimineren en wat untermenschen te hebben of ook wel slaven.Zo als ze Ons Heden politiek niet correct islamofoob xenofoob echtsradical antisemiet schuldenaar etc etc etc noemen om te kunnen dégenereren.En hoe het naampje moslim er voor staat zal ook wel bekend zijn?

Maar voor ongelovigen Zul Je een Andere Betiteling Moeten Vinden.
Wat te Denken Van de Kandidaat “jood”?
Die dreven ten slotte ook al die Moordgoddiensten aan.

En Nog Een – Goed en Kwaad Door elkaar Kan Maar Normaal Ruiken Kinderen Al Van te Voren Kwaad van Verre en Dat is Blijkbaar Aan Geboren.Betekent Dat We Goed Zijn Gegeven uit Goede Handen.

Wat Fijn Nieuws
scientias.nl/peuters-waarderen-goede-bedoelingen/6987
scientias.nl/kinderen-voelen-slechte-bedoelingen-aan/19692
10 maart 2011, 01:02


http://www.hetzuur.nl/artikel/9323/joden-zullen-verbranden/comment-page-1/#comment-89916
Zeepbaardje says

“”Waar in de Openbaring staat dat de Joden of zullen verbrandenof zich zullen bekeren.”"

Jemig Hans oostindisch blind is ook wel een vooruitgang zeker?

Joden verbranden of bekeren?
Wát Denk je en Schreef Ik net ook Weer van Dat Wij tot 600 Jaar Geleden de joden werden genoemd Dóór Die genen Die zich heden NU Sinds 600 jaar joden noemen.

En Lees Dán over Wat Ik Schreef óver hoé We dat christendom van de asiaat in getrapt en gebrand werden.

Ze hebben toen de Namen verwisseld zo als Je ze zo Goed als elke Dag Dat truckje uit kunt Zien halen en zelfs zo als pechthold deed 2009 van links rechts maakte en van rechts links om Ons Major naast andere verwar trucks te verwarren.
Ze verwisselen zelfs maar ál te graag de schuldigen mét de Onschuldigen.
Zelfs de door hen aan gerichte Schade en plunderingen en staatsterrorisme noemen ze onze staatsschuld.

Of ben je in je oude rol van saboterend activist terug geretardeerd en mag je van je baasje niet Met Respect Voor Argumenatie en Dialoog Werken?

Want Mij zie je maar al te graag Niet Staan lijkt Het?
Of Heb Je Hartkloppingen en Stort de Wereld Die Je Kent in elkaar?
9 maart 2011, 23:47http://www.hetzuur.nl/artikel/9323/joden-zullen-verbranden  /comment-page-1/#comment-89917
Zeepbaardje says

Dat Hitler Mein Kampf Geschreven Zou Hebben is Me Nog Steeds een Raadsel.
De Korporaal die Hij eerst Was Geeft een zekere onwikkeling aan een bepaald nivo een bepaald Bereik Van en level en scholing Ván Kúnnen Weten.

Dat Mein Kampf echter Ziet uit naar spindoctorwerken van joden Die dat soort geschriften zelf al vele eeuwen schrijven om eigen en ander Volk te mennen . Een Zeer Goede Kennis van de geschiedenis en Politiek en Zo Gedetaileerd Dat Ik Hem Dát Zeker Niet in een Celletje Zie Schrijven.En is Niet op Nivo Van korporaal of zelfs generaal.

Dán Nóg Hebben We dé eeuwige Kristallnachtspecialisten Die Alle Wereld wijde Informaties en Boekverbrandingen beheren.

Waar Óm Zouden ZIJ zelf met Dát Boek Komen Dán?
Dat laat Zien Wat op de joden tegen zou zijn en wat gewild mét ze?
Joden verbranden Alle info over hen liefst gelijk.Altijd Al.

Tevens Geven Andere Bronnen Aan En Dát Diverse en Ván verschillende Volken Dát Geheel De oorlog Verbijsterend Geheel en Al Anders Was Dan de joden Ons alle decennia al wijs maken.Onder Andere Tot Vér in de Tweede Wereld oorlog Zijn er Rode Kruis Verslagen en Rapporten Van Zeer Frequente Bezoeken en Toegang tot Auswitsch en Andere Werkinterneringskampen.Luchtverkenningsrapporten van geallieerden boven de interneringskampen die de claims absoluut niet steunen en eerder Weerspreken.

NIETS zelfs 50.000.000 Stuks Duitse oorlogsadminstratie Noch het Rode Kruis Noch ALLE Kranten archieven Ván de Wereld geven Wélke claim Ván de joden Dan Ook Aan of steunen het en Weerspreken Daar Mee Tevens ook het Gestelde wat Hitler wel zou willen met joden in Dat mein Kampf.

Buiten Dien is hun eigen bewijs tot heden geschreeuw en gedreig als bewijs en Alle Wetenschappers Die Wél Wat Kunnen Bewijzen en Aan Tonen worden Door hen net als Wij Vermoordt Vervolgd afgemaakt geridiculiseerd en Alles Onmogelijk gemaakt tot steevast Alle Bewijzen En Info er òm Vernietigen aan Toé.

Alles Mét Elkaar Weet Ik Wél Zeker Dat Dát Meinkampf NOOIT Uit de Hand Van Adolf Hitler Kwam Doch een ijkpunt voor de verdorven leugens en claims van de joden moest zijn en zó hun aantijgingen Tegen Dat Volk en Hitler steunde.Want Nergens Wordt Ook Deze claim over Hitlers supposed wensen met joden bevestigd Door Alle Wérkelijke Gebeurtenissen en Bronnen en Getuigenissen En Dus Zijn Ware Gedrag tegen hen ÁLs Die ze al Zag Staan.

Ja Bijval of Beter Bron en Argumentatie Graag….
9 maart 2011, 23:55http://www.hetzuur.nl/artikel/9323/joden-zullen-verbranden/comment-page-1/#comment-89913
Zeepbaardje says

Hans 21:59 Sja Ik Ben Verbijsterd dat Je overkomt als Iemand Die Geen enkel Weet Heeft van de Ware aard van hoé dat christendom in Onze Zielen gebrand is té Vuur Letterlijk én té zwaard Letterlijk.Mét Zeer Grootscheepse Volks en Kinder Verkrachtingen en afpersingen met Voedsel onthoudingen.Mét Pás Geborenen Èn Baby Moléstaties Zo Als ze Hun Eigen Pas geborenen en babies Ook deden Al Millenia Verdwaald in het Kwaad.

Met gedragingen Die nu in Abu Graib Fallujáh Irak Afghanistan en Palestina tegen de Palestijnen Plaats Vinden.Geweld Verkrachtingen Vernederingen en besmeuringen martelingen en dé Mensen en Kinderen ér mee in een Toestand Ván slaafse Kwaadaardigheid brengen en Haat tegen GOD.Zo is Geheel Europa “”gekerstend”" noemen ze het.

Dát Je Niets Ván Millenia Zou Weten Bon Máár Van afgelopen eeuwen Toch Wél?
Kruistochten – Niét in verre Landen Maar in Europa en de Achterlanden keer op keer- inquisities – Heksenvervolgingen – wetgevers en beulen -én tot Heden zo als cidi en de Rascistenwet in Ons Land en Landen.Dat is Alle eeuwen Nooit veranderd.

Wát Dacht Je zijn de oorlogen tegen afghanistan Irak Jemen Libie – Egypte komt er aan en Iran ook ? ALLES Nog Steeds kruistochten in nieuw jasje in dienst aan de JOOD.

Dé enige die aan Alle Leed En Bloed er beter van wordt steeds want die stond nooit op het Slachtveld en Wij steeds slechter en minder Want de Reductie van de Wereldbevolking ontgaat Ook Een Ieder vanwege hun immigratie en emigratie geschuif en Vervalsing van Alles Dat Los en vast zit Inclusief hun eigen exponentiele toename ten Koste Van Ons.

@Khadijjah Kudos
9 maart 2011, 22:57


http://www.hetzuur.nl/artikel/9323/joden-zullen-verbranden/comment-page-1/#comment-89911
Zeepbaardje says

“Israel zal terugkeren tot God”

Dat Benoemd de zich heden ten Dage jood noemenden Niét.

Dat volk zal de fraudufabuleuse hype vast geloven zo als ze al alle eeuwen alle hypes en hysterien en waan ideeen ván hun herdertjes geloven áls óf het gedrukt staat vanwege diepste Helsinki en Stockholmsyndromen die nu een maal in een extreem gewelddadige en indoctrinerende omgeving ontstaan en sekte eigen zijn.

“Israel zal terugkeren tot God” Kan even Goed Betekenen Dat Israel uit de Klauw Van de daar nu binnen gedrongen joden Verlost Zal Worden?

Het volk Dat Daar Nu zit Wist 412 Jaar Geleden Nog Geen Eens Ván Dat Israel Ooit Bestaan Had.

Dus Dat U Zelf De bijbel en Weet Ik Wat Fout interpreteert is Zeer Voor de Hand Liggend.

Neven Bij Aanmerkende Dat Waar Geloof Geen Enkel bijbel Behoeft Doch Aan Geboren is Mee Gegeven.Wij Geloofden Niet Wij Wisten Én Wéten.
Geloof = uit derde hand.
9 maart 2011, 22:18http://www.hetzuur.nl/artikel/9323/joden-zullen-verbranden/#comment-89905
Zeepbaardje says

Ja Khadijja nét Áls vampiertjes mét Daglicht Gáán zij krijsen bij Waarheden.

Dat Kan Dan Echter Ook Wel Pijn Doen.Dat Heb Ik Zelf Ook Maar Al te Vaak Beleefd.Én Nog…

Wat Je Zegt Khadijja “domweg” net als zij zelf en elk Volk en Mens en Elk Dier Verduisterde gevangen in autonoom geworden kwaad van Vele Vele Millenia.

Meer een Ziekte Géén Wil Kwam Daar aan te Pas of had de Macht Dat in te Zien of te Beschikken.

Zij deden Ons Aan Waar in Ze Zelf Waren Voor Gegaan Onder Zonder Keuze.
9 maart 2011, 21:42http://www.hetzuur.nl/artikel/9314/joden-geen-israelieten/
Ja die asiaten verzetten hun volk van de ene fraudofabuleuse toestand in de andere.
Ons hebben ze ook al volkómen in die Toestand gebracht en worden We Geboren in een kosmos ván leugen en bedrog Én Mis Dáád even als zij.Zo Èrg Dat We hun beschavingen en gewoonten ònze beschaving en gewoonten noemen onder hún léér en schoolbedrog.
Iemand lang gelee Noemde ze al verdwaalde Kinderen.Onder gegaan in Kwaad Hén té Machtig.Óns té Machtig Ook.

De Rode Lijn Dat Ik Van Dat volk Weet is dat ze 13.000 jaar geleden door de ijsbarrieres begonnen te druppelen in die khazarenhoek en 10.000 jaar geleden bij Andalusie Spanje binnen drongen.Asiatische Mensen eters mét hun hoér slaaf en soldaatvolken.

Tót Dáár Aan Toé Leefde Enkel De Blanke Kaukasier Samen Met Vele Andere Mensen Soorten (Specifiék WÈRKELIJK Andere Soorten ) in Vreedzame Co Existensie ÉN Dát Tot Voor bij turkeye Én Voor bij Israel Ooit ONZE Heilige Plaats Van de Elohim Recht Tegen over de Zon en Het Centrum van Alle Landmassas.Iran en deels Irak Waren Onbewoonbaar vanwege het ijs.Dáár werden We 8000 Jaar Geleden al Verdreven.
Dé Informatie Het Verhaal Óver Israel - Land Van Isis en Ra hebben ze 412 Jaar geleden uit een Kind geslagen Dát ze Méér Dood Dán Levend achter lieten Én Stierf.

Dézen - de Blanke Kaukasier - (Naam Mogelijk gerelateerd aan de eerste ontmoetingen tussen asiaten en de Blanke Jood in de Kaukasus want een benaming ván Óns is het Niét) werden door die asiaat als joden betiteld.Een benaming in hun taal voor Kind.jood jid it id.
Wij waren hoog uit 1,60 en Klein bij hen vergeleken en Ook Hadden We Geen beharing Waar tegenwoordig Wél allerlei hangt ván de testeron en stress.We Hadden Zelfs Geen eens Baardgroei.Nu het Geweld haar Eindtijd in gaat Zullen Wij Weer terug Keren naar Deze Ideale Afmetingen.
sjá Dát is shenandoah en de hemel in één voor kiddy rapende volken Én Wás Ònze Ragnarok exact hét tegen over gestelde er van als bij hen.Dé Hél.Dé Zóndvloéd ...Ván geweld Verkrachtingen Misbruik Ván Levens En Mensen verworden gewoonten en gedragingen.
Helemáál omdat We ván vechten en Moorden Én het wapen ván Verkrachten Nooit Géén Kaas Hadden Gegeten Sinds een Ruime 85.000 tot 83.000 Jáár.
http://www.hetzuur.nl/artikel/9309/lezers-tip-the-invention-of-the-jewish-people/comment-page-1/#comment-89830
Nog een zeer Passend Boekentipje Gevonden op Madbello
Óók een Héél Goéd Boek Vóór Geert Wilders Én Dié zant Òok

Sloompje en Ik Wij Zijn twee vrienden slome en ik Die Samen Grienden...lalala la la lá lala...
Vanwege hét sand Dát Wij strooiden in élkaars Oog Dát Stónd Nooit Droog lala la la lalaaa.......

madbello.nl/?p=64238#comment-80645
Weerloos slaafje
08/03/2011 at 08:59

Ja ze durven wél he?
tinyurl.com/6z6lwfz

vrienden vrijenden    vijandenJa Khadijja nét Áls vampiertjes  mét  Daglicht Gáán  zij krijsen bij  Waarheden.

Dat Kan Dan Echter Ook Wel Pijn Doen.Dat Heb Ik Zelf Ook Maar Al te Vaak Beleefd.Én Nog...

Wat Je Zegt Khadijja "domweg" net als zij zelf en elk Volk en Mens en Elk Dier Verduisterde gevangen in autonoom geworden kwaad van Vele Vele Millenia.

Meer een Ziekte Géén Wil Kwam Daar aan te Pas of had de Macht Dat in te Zien of te Beschikken.

Zij deden Ons Aan Waar in Ze Zelf Waren Voor Gegaan Onder Zonder Keuze.http://www.hetzuur.nl/artikel/9323/joden-zullen-verbranden/comment-page-1/#comment-89897
Ja @CS Had Ik Ook Gezien.
Maakt ze niks uit hoe het beestje heet waar ze achter schuilen.
Zo als stalin al zei ze leiden zelf alle opposities partijen en instanties ook met Ons er Steeds als untermenschen onder én tégen Élkaár of zo als jood pechthold dé Kinder grootverbruiker zei "dé ondersoort".

Zij zelf zijn ook altijd dé boljewiek dé communist dé kapitalist de gematigde link en rechts geweest en dé kerk én tv ook.De wet de staat en alle macht zijn zij ook.

De joden in hun cultuur houden andere Volken Steeds in labiele toestand en chaos en elke verandering of omslag oogsten ze de Bezittingen Van de Volken weer meer.

De afgelopen drieduizend jaar staan bol van hun werken Áls zouden Dat dé Onze zijn en enkel zij zijn ér in alle gevallen hoe het ook liep of niet  ér beter mee geworden.
Dat is een deel van hun cultuur met Ons.

Je kunt Ook naar Elk Volk Nu Kijken .Niet Een Volk Heeft de Vruchten en Opbrengsten van de afgelopen na oorlogse Werken Nog.Zelfs Amerika hebben ze leeg gezogen.

In Rusland liggen de Kinderen op Straten aan de Misbruiken Armoedes en wodka te bezwijken en zijn Ook Daar Zelfs de miljardairs joden.

Over al het zelfde Plaatje.

Ook de overheden banken en Zelfs de Instanties stockmarkets en Belastingdiensten hebben ze Misbuikt om Ván Ons te roven en onder zich zelfen te her verdelen.

Van Daar Dat Alle Landen al een behoorlijke Tijd in Chronische door de joden als knevel en manipulatie Misbruikte Paniek Door Brengen en de president van israel eind 2009 riep "we kunnen zelfs Landen opkopen als we willen"!

Ja Wat Wil Je Als ze Zelfs de Goudvoorraden van Fort Knox Wég gestolen hebben en Toen er onderzoek naar Triljarden roven en diefstallen werd gedaan ze Maar snel met de WTC truck kwamen.Zorgen voor Major Rampen en afleidingen.

http://www.hetzuur.nl/artikel/9297/de-jood-uri-rosenthal/comment-page-1/#comment-89892
De Duivel says
Ja appels vallen niet ver van de stam in dat soort gezinnetjes
Zó de groten zó de kleinen zwijnen die Fijn in westerbork en Auswitsch zijnen.
9 maart 2011, 20:10


http://madbello.nl/?p=64238#comment-80681
Kinderarmpje
09/03/2011 at 19:50
Zo ronny nou die diepe zucht nog even.
Je bent een lul en ik krijg je nog wel.


http://www.hetzuur.nl/artikel/9323/joden-zullen-verbranden/#comment-89890
Zeepbaardje says

Ja Khadijja We zijn Zonder Tal Verbrand en bekeerd tot een christendom dat niet van Jesuz Christus is maar van de joden.Islamieten hebben exact het zelfde Kosmische Bedrog Aan Gedaan Gekregen.Aan de teugels van de joden.Net Als zo Goed Als Elke Regering.

antisemiet Ván anti semi et Theos – tegen de Boodschapper Van GOD
Dát ZIJN Déze joden.

Jezus is een Familienaam aan Gemeten.
De Ware Naam is Christus Of Ook Vuurduivel of Lucifér Óf Satan in de jodentaal.
En Al Honderdduizend Jaar Geleden Gesmeed uit het Kwaad van de Mensheid.
Gabriel Kwam 3000 Jaar Geleden Naar de Aarde om Zijn Taak te Voleinden.
U in GOD´s Schepping te Doen Op Staan en Niet Meer te Vergaan.
9 maart 2011, 19:41


http://www.hetzuur.nl/artikel/9328/zionisme-evident-anti-semitisch/#comment-89886
Ik Vergat strychnine toe te voegen aan de Lijst.

Enige Reden Van Jeugdpuistjes Vanwege ontregeld Metabolisme en snel Dunner wordend Haar en Kale Koppen. Zelf hebben ze tot hoge leeftijden volle koppen haar omdat ze net als strychnine en heroine uri rosenthal zelf geen strychnine  vreten Noch eigen kinderen of eigen volk voeren.

Door Deze giftstoffen Sterven Slachtoffervolken ook gemiddeld 20 Jaar Eerder dan joden en is dé Hoofdreden Dat Ons Volk Van de 5,5 Miljoen na oorlogs naar amper 2,1 Miljoen Gereduceerd is.

Dát doén ze ÈLK VOLK Áán waar ze ook maar zijn.


Ik Ben Benieuwd Hoé hun armageddon er uit Zál Zién Aan Gezién Die Dié Het Licht Nam Weer Terug is.http://www.hetzuur.nl/artikel/9328/zionisme-evident-anti-semitisch/comment-page-1/#comment-89881
Zeepbaardje says

cidi al weer?

´t is wat he die gast arbeiders met geheel eigen terreurorgs aanwezig steeds in Ons Land

Maar als het ooit wat wordt met die idic is een rits tegen Aanklachten Wel Mogelijk Hoor.
´t Zou Toch al Tijd Worden.

Al Hoé Wel ze worden wél bediend steeds door een ultrarascistische justitie.

Én anti semitisme ?
Ze Hebben net op een Boot Nog Heel Wat Weerloze Gelovigen Vermoordt – Semieten.
En Geheel de Wereld al jaren tegen semieten opgestookt Dat is aardig antisemiet.

En een jood zo Als ze zich sinds 600 jaar noemen is geen semiet maar sodomiet een asiatische landloper.En sodom en gamorra hun aanbeden goden en de Kinder bordelen hun huis.

Oh én ronny Vragen óf Je Jé Arm in zn reet moet schuiven en even lekker kriebelen wil wel helpen dan gaan ze vaak koeren van plezier.

Eisen ze van Onze Kinderen Ook op dé schoolreisjes om Dat bij ze te doen.Dus Vragen of Die nog trek in een Kinderarmpje heeft.

De heroine ghb lsd Reproductieremmers Spieratrofyverwekkers scopolaminen om de Kinderen tússen de verkrachtigen Dóór uit te horen en Familie en Ouders op Meest Weerzinwekkende wijze afpersen en of zwijgen opleggen en om Kinderen verdergaande te kunnen Misbruiken later en zware metalen farmaceuticas chemicalien – en bij de lichtingen 60 70 en 80 van de verplichte Melkkartonjaren radioactief Barium -de kankerkudden- is Bij Zo Goed als Elk Kind HÈDEN Nog te Vinden.

En Dáár Dééd ronny áán méé.En Nog Wel Wat Meer.
Ook Kinder pornoproducenten en afpersers ván ambtenaren en Partijen en politici er mee hirsch ballin en donner kunnen er lezingen over geven hoor.Of anders Kinder snoeper pechthold wel.

Maar Aardig Terroristisch Ziet Dát Wél uit.

Zelfs in israel zélf hebben ze zélfs joden van eigen volk uitgeroeid met overdoses röntgenstraling ook op schoolreisjes.Meer Dan honderdduizend Kinderen Gingen er Aan.
9 maart 2011, 18:48http://www.hetzuur.nl/artikel/9297/de-jood-uri-rosenthal/#comment-89880
Bandje says

Uitstekend Onderzoeksfilmpje van Die Duitsen
Meer Dan 70 jaar geleden en Nog Steeds Waar als de Dag van Gisteren

Is Ook te Zien Dat het Waar is want anders komen die joden Hiér niet zo massaal gifspuiten.Dé Beste Graadmeter – krijsende joden.

Nét little angry aliens nét uit het nest dus nog wat ochendkribbigheid
in het gekrijs er bij ook.Zullen vast hun neusjes ook over al tegen stoten bij het krijsen áls óf hun luiers vol zijn?
9 maart 2011, 18:03http://www.hetzuur.nl/artikel/9297/de-jood-uri-rosenthal/comment-page-1/#comment-89876
Ojee Kobold Door  Dé reet  @Rebecca Raquel Goldschmidt Die poepsproeid in Kinderkeeltjes en uri irt heroine en strychnine dé Kinder Dood rosenthal áán geklaagd?

Goh Die durven...

Das Mooi Kan ze Gelijk over hun hobbies Gevraagd Worden.
Òver Hoe Veel Kinderen ze Verkracht gedrogeerd én Vermoordt hébben.
Sick fucks

En Zo Gauw Je Alles over zienert dé enige Landverrader Weet Plaats Je Dat Vast Ook Wel even he?
http://www.hetzuur.nl/artikel/9304/verrassingen-voor-wilders/comment-page-1/#comment-89829
ZieJeWel says
Staat Me nog vaag bij dat die aangifte tussen door ook nog was ge hér formuleerd.
a.k.a een andere bedoeling of lading had gekregen.Is dus waarschijnlijk zelfs geen eens een originele aangifte van die joodse mevrouw meer?Wordt Die veroordeeld zonder aangifte?
6 maart 2011, 22:23http://www.hetzuur.nl/artikel/9301/censuur-op-hoeiboei/comment-page-1/#comment-89828
ZieJeWel says
Hmmm Heiden…heathen hithen hitites hititen?
Hitieten een Klein Volkje Van ca een Half Miljoen Mensen dat de Gordel op Noord turkse hoogte Bewoonde voor het geslacht en Kinder bordeelrijp werd gemaakt door de islamieten en hun vreselijke baasjes die Wij nu ook hebben.Zouden die asiaten die dat grissen en grijpen stom brachten daar om Ons zo hardnekkig heathen heiden genoemd hebben?Ná Anale kersteningen nog steeds heathen gristenen genoemd untermenschen.Allen zij waren de echte pure christenen maar niet heus.
Heiden = Hitieten
6 maart 2011, 22:01http://www.hetzuur.nl/artikel/9301/censuur-op-hoeiboei/
ZieJeWel says
Orthodox joods en psychotisch?
Dat Laatste is Helaas Mijn Enig Metier nét `´Als Ván Vele Hele Landen en Volken die ze steeds weer zo psychotisch maken dat die voor ze op rooftocht gaan Óf anders zo lang Élkáár dé Hersens in slaan tot de volgende kruistocht.Óm het eerste zouden die joden Gillend van het lachen rond rollen als ze Dát lezen.Àl hoé wél dat “joodse haat zélfhaat” itempje van ze Mij Wéér ULTRA jood Zou Maken.Mischién Bén Ik hun GOD Wél Dat ze het zo slecht hebben steeds?Eigenlijk zouden ze Me Dévóót Moéten Àán Biddén Dié Munchhaussen en Stockhomsyndroomschaapjes aangezien PUUR Kwaad adoreren hoog in hun vaandel staat.
Oeps en hoeiboei censureert sinds hij beroemd is een heel stuk meer.Hoort er nu bij dé úp úp pérclass en wil ie niet kwijt.Van “bepaalde” groepen mag Men al helemaal niets meer zeggen en die kloden bevolken zijn Blog als strontvliegen sinds dien.
Maar Ik Stop nu Ik Mag de Laatste Heiden Niet in Gevaar Brengen met Mijn Enge Ambtsberichten.
6 maart 2011, 19:57


http://www.hetzuur.nl/artikel/9301/censuur-op-hoeiboei/comment-page-1/#comment-89825
ZieJeWel says

Hahahahahaaha Die Had Ik Dus Mooi Niet Door ahem.

Trouwens Áls Ik Niet Mag Zeggen Wat er Loos is is Dat Ook Wel Zeer Behoorlijk Existentieel Bedreigend Én Wat Stapjes meer Ook Hoor.Of Refereer Je aan afgelopen Artikelen van Je Waar in de komst van enkele Getuigenisbuigers werd Vernoemd?
Was Dat aan Jouw Deur?

Want Búiten de staats en bezetter joden en islamieten etc Kén Ik Geen Eens Mensen Die de Existentie Ooit Bedreigden.Dát Al Mijn Hele Lange Leven en Bestaan.

En Op en Top Heiden?
Goh Wat een Heerlijke Verademing Dat Ook Nog eens Tegen te Komen.

Dat Ziet Men Niet Vaak Meer in de Straten en Op de Buizen behalve tijdens dé Kinder porno reclames der rubedudes op vijf zenders van de rubedudes achter elkaar.
Lékker vérs nét van de lagere scholen af Ook en goéd ingereden door professionele israelische en gastarbeiderteams op de schoolreisjes en in de Wijken tot in de Huizen vóór dé Ogen van de Ouders Zelfs.Dán Zie Men Getuigenis en Rechtsbuigers Normaal Niet behalve méé doén.
6 maart 2011, 18:04http://www.hetzuur.nl/artikel/9301/censuur-op-hoeiboei/comment-page-1/#comment-89823
ZieJeWel says
Kobold ben je zelf joods … omdat gaan beschuldigen van wat men zelf deed erg joods erg nigel farrage of nightly fagget is?
Is dat het probleem dat ook hier het ene wel en het andere niet gezegd mag worden?
Nog eentje voor de internetgeneratie … Toen ze mij kwamen halen heb ik gegild als een speenvarken ;Toen ze de syndicalisten kwamen halen heb ik gezwegen; ik was immers geen syndicalist. Toen ze de PVV opsloten heb ik gezwegen; ik was immers geen Nederlander. Toen ze de katholieken arresteerden heb ik gezwegen; ik was immers geen katholiek. … Toen ze de Joden opsloten was er niemand meer die nog kon of wilde protesteren want mij met mij gegil als een speenvarken sloten ze zélf áls eerste op..
6 maart 2011, 15:59


http://www.hetzuur.nl/artikel/9304/verrassingen-voor-wilders/#more-9304
ZieJeWel says
ZieJeWel
Al weer een jood.Hoe zeer ze ook rechters blijven vervangen ze zetten toch joden steeds weer terug en soms een Autochtoon handig én hándzaam geneukt hampelmannetje er tussen door.
Dit is een Raciale Terreurdaad met de staat de wet status en met geweld en misdaden ingenomen posities als Terreurwapens niet alleen tegen Geert Wilders Maar tegen Geheel de Nederlandse en andere Bevolkingen.Bedenkt U wie baat hadden bij enkel al de laatste oorlogen weer.
Ook de door een joodse gedane aangifte is na maanden door joden uit de prullebak gevist om als nog behandeld te worden – zónder art 12 procedure maar Crimineel Raciale willekeur in opdracht van een Criminele minister.En Discriminerende willekeur als Men Beziet dat eigen terreurwapens als cidi mdi en een Zee van Aangiften en Klachten Tegen en Óver joodse Rascisme Discriminatie Willekeur en bijstanden aan Genocides en massamoorden aan plunder en Terreuroorlogen nooit door de verjoodste rechtbanken behandeld worden.
Zélf én Zelfs zijn ze al meer dan 65 jaar drie miljoen Aangiften Wegens oorlogsmisdrijven aan het vérzwijgen gedaan Door Nederlanders Tégen joden.
Hoé Discriminerend Én Crimineel Dát is is niet eens Voorstelbaar.
Kort Om joodse mafia en Tuig van de Richel.
6 maart 2011, 15:46


Unknown Victim
cyjysibifuzukafu@tempomail.fr
http://www.hetzuur.nl/artikel/9297/de-jood-uri-rosenthal
Jee Zuurtje wil je me verdrietig maken dat je verbeterde banmogelijkheden hebt ingezet?
Één proydetector nou nou
Heeft iemand je bedreigd mischien?
Je sprak ook al over twee agenten en zo?
Maar Goed...
Hadden Jullie wat dergelijk "vreemde" zakelijkheden betreft al de Berichtgeving cq werktheorie op klokkenluideronline.nl gelezen over de redding van drie nederlanders in Libie waar de hulp van een Fregat werd ingezet en mabel wisse smith een of ander CEO van een Ned.ing bedrijf en dan was mark rutte ook al de afgelopen dagen verdwenen?
iets in jodenbelang mischien aangezien khadafi ook al steun uit israel tegen zijn Volk krijgt?

http://www.hetzuur.nl/artikel/8809/god-bestaat /#comment-89795
Zuchtenslakende astmapatient says

(Your comment is awaiting moderation)

Mwoah Khadijja met je Zienswijze over dat gristendom – Dát de asiaat bracht A`ls Breinvervanger –zit Je echt Wel Goed.Stink en Stink Slecht voor Vrouwen Kinderen Én Mannen en de Mensheid Ook.

Om Vrouwen en Mannen in hun concentratiekamphuwelijken te vangen hadden ze de truck “een Maagd is heilig” – Dús áf blijven met Jé poten – tót éérst de joden állemaal Haar úit gewoond hadden tussen NUL EN ACHT en dán van af acht tot aan de eerste Huwelijksnacht het Koningshuis en aan verwant er nog over Hét al oude Tweedehandsje heen mocht.Sja en Dát werd aan gesmeerd als verplicht te huwen Maagdje én Wél vóór beiden 13 waren ánders wás er weer de Hel van de serie Verkrachters Vóór zó wél Jongetje Áls Meisje een jaar lang Áls straf – Door de bank genomen werden die straffen dan in de ethablishementen der rechters en bestuurders priesters etc graag volkstrekt ( Kinderen Die een jaar lang met neukbit vóór dienen en dienden).Wás Men Dán nog niet getrouwd kreeg Men Een énkeltjé semietenlanden en afrika etc en Werd ér Nooit Meer Vernomen.

De Meisjes Én Òok Jongetjes wilden maar ál té gráág in zo een huwelijk waar één Zé nog maar neukte ná Zulks een Duivelse Jeugd Van Nul aan Af.Maar moesten en stierven toén wéér wél aan het eeuwen lang serie Baby werpen óm de Mensenhandel van de jood en de semieten en afrika was een zeer gezien klant bij de joden etc.De Jongetjes Hadden Exact de zelfde Jeugd en Noodlot.

Het staartje van Die Hel wordt nog verhullend en eufemistisch katholisatie en religious genoemd maar in Wérkelijkheid Pure Volksverkrachtingen en Mensenhandel van de allerlaagste Soort zó als enkel een asiatische Mensen eter kan met zijn hun vee.

Nog een truckje …ná huwelijk werd de Vrouw Én Dé Man hoer genoemd.Niets meer waard ná de eerste Huwelijksnacht om Haar te binden in Dat gevang Van huwelijk met Gevoelens Dat toch Niemand Hén En Haar nu Meer Wilde in Grote Angst om anders hoer of wéér hoér te moeten zijn.Én Héden Nóg als We van de lagere scholen af komen Allen Weten We dan Wát een hoer en Wát een Pedofiel een zwerver zou zijn en Dát GOD Niet bestaat.

Wie veel beter zijn dan Wij en wie slechter zijn dán zij.

Heden Nóg speelt Die truck bij Misbruikers van Kinderen een voorname insinuerende rol om de Mond maar te houden vanwege mogelijk nóg erger.En Zó eenmaal verneukt hebben Verkrachters Soms Levenlang Bij zo een Kind een mooie in getrapte Deur En Slachtoffertjes Die toch Niets er Van Tegen Wie Dan Ook Durven Zeggen.

O.a. Náást Vele andere Zéér Wrede tot zwijgen brengende technieken zo als Doods bedreigingen van Kind en Families en martelingen drugs en Valse beschuldigingsrollen Van Dáár Dat men ook Zó weinig over de schoolreisjes Verneemt!

Òf wát de islamieten zeer massaal in de Wijken en Buurten hébben aan gericht ná de mét ze samenwerkende joden er al over heen waren geweest pér einde schoolreisjes op Achtste Levensjaar.De joden die de overheden en diensten beheren verdonkeremanen Alle Gegevens om Dat Soort Ultrarascistische demonische Misdrijven tót én van úit Òók Èn juist dé hoogste regionen.Dáár zitten dé Moedergezwellen gebruikelijk Op pluche.Zie Ook Klol klokkenluideronline etc zenders.

itccs.org/
youtube.com/watch?v=yT4tzwH_K8M&feature=player_detailpage
tinyurl.com/6z38lhn
4 maart 2011, 08:38http://www.hpdetijd.nl/2010-04-06/joden-zijn-dik-columniste-raja-felgata-solliciteert-bij-hpde-tij? weblogmessage=Je+reactie+is+opgeslagen.#message
charlotte bouwman?
Is Dat uw echte naam wél?
En de joden overdrachtelijk Vét Ja Ránzig Vet Én Móddérdik Billy Turf at Childcare Dutroux bij dé áf geklóven Kindértjés Noémen is Zéker Sinds dé privatiseringen WÈL HÈLÈMÀÀL Ván Toépassing.

Dié hébben Geheel de Westerse Wereld inclusiéf RúslandEn Amerika geheel en al KÀÀL gekloven en gillen nu "ziét wát hébben wij het goéd" zelfs hun hoofdzwijn van israel gide Dát in 2009 en Heel de Wereld aan de Afgrond Door hén.

Buitendien hebben Die te Vette zwijnen Europa onmiddelijk na de oorlog nét als ze Irak en Afghanistan nu doen áf gekloven en beroofd en Dáár Om zijn er enkel VAN Nederlanders drie miljoen Aangiften Wegens OORLOGSMISDADEN TÈGEN JODEN.Waar ze hysterisch al óm zich héén gillend al 65 jáár stilzwijgend óp broeden.
Já Dáár gillen ze niét ván behalve in Nacht Áls Dé Waarheid hén Brengt Alle pracht Én práál Ván hun verzámelén Állémáál Één Vóór Éen tót ér is Méér Géén.

Já MÒDDÈR VÈT ÈÈN ÈCHT ÒBÈSITÀSVOLKJÈ.
Geef ze een girootjé.

Parasite jew shadowsociety -slavekeepers.
Lowlifes by culture PusBurp - 04-03-’11 06:38http://www.hetzuur.nl/artikel/8809/god-bestaat
#niet op God is gericht maar op onszelf.Alles draait om het Ik.#

Dat is Geboren bij Kinder Verkrachtersculturen waar Men Niet Samen Staat en Gaat maar ieder voor zich enkel en alleen in de Hel en baas boven baas anders dé haas.Eenzaam en Alleen Wát Vele Verkrachtte Kindjes ook dé verlossing is zónder Mensen .

Survival of the fittest of the meanest en de slimste.
Zwakte Én Zwakker en Kinderen Dus Ook wordt Verkracht en Gedoodt en Kracht vereert en gedoogd.

Daar Mee Alle Goede Gedoodt en het Kwaad in leven gehouden.
Een wereld waar Men Niet durft Lief te Hebben Man Vrouw en Kind.
Waar Men Niet aardig en Lief Tegen Elkander Durft te Zijn.Tegen Ander Mans Vrouw  of Tegen Ander Mans Kinderen.Tegen "vreemde of andere Mannen."Zelfs Niet Tegen Eigen Kinderen óm de Man Óm de Vrouw?

Men Durft Niet Samen Wenen Zelfs Niet in Gezinnen Meer en het Kan Soms zelfs Psychotische Angsten induceren in de Omgeving vanwege zeer zwaarwegende Historische Redenen.Let maar eens op Hoé Mensen Reageren kunnen áls er een Baby Huilt.Òf Hoé Dát aan Voel?Aversie haat agressie weerzin irritatie betraptheid schaamte zouden wel eens Merkbaar kunnen zijn vanwege Onbewuste Ervaringen en Overleveringen.Neigingen de Baby de Mond te snoeren ook door de Ouders te bedreigen zelfs etc ...Kort om Zelfs een wereld waar Men Geen Eens Meer Helen Kan.
Een wereld met genormeerdheden wetgevingen controlewanen ordentelijkheden
discipline wanen criminaliteit verkrachtingen moorden en verdere Misdrijven en vredes die de Hel zijn.

Ieder voor zich en Niet Samen maar elkáár óverléven.

De faraos van Egypte waren zo Van voor Geboorte met Héél gemene middelen in een staat van absolute haat en eenzaamheid verzet dat ze zich zelfs uitriepen tot god over de schepping en al.Aan de Schade en Gevolgen Dáár Van Staan We nog steeds te Scheppen als aan een olietanker gebroken op de Kust.http://www.hetzuur.nl/artikel/9288/pim-fortuyn-was-varken/comment-page-1/#comment-89790
Boer Koekoek says
Oh Jee Kijk nou eens wat een haat en rassenhaat boer rubejude gezaaid heeft?
De scheutjes komen al aardig op.
4 maart 2011, 00:48


http://www.hetzuur.nl/artikel/8809/god-bestaat/comment-page-1/#comment-89788
Bram says

Hans@22:30

Die Genen Die Zich Offerden Voor Volken Families en Geliefden Zouden Niet Met Je eens Zijn.

Zondeloze Toestand?
Dat is de Toestand van Een Kind een Mens Die Niet Verkracht is en Los gemaakt Van GOD en Eigen Aan Geboren Ware Wezen.

Verkracht los gemaakt verdwaald Men evenals de Verkrachter onherroepelijk Als Ik de gevolgen -de geschiedenissen – Mag Herinneren Wat Al een Toestand en Gevolg van juist GOD´s Schepping vernietigen met Verkrachting en Moord is.

Zo is Dit een wereld geworden waar men enkel nog Schendt omdat Men Geschonden is.Men enkel nog rooft en plunderd omdat men Zelf beroofd en geplunderd is etc etc etc .

En Je opmerking dat je GOD als projectie meent is Niet Waar.
Toen je vorige Week aan je tot heden ván Geboorte af aan aangeleerde geloof twijfelde Wás Jé immers Ook éven Niét Alleen en Eenzaam Meer.
4 maart 2011, 00:27http://www.hetzuur.nl/artikel/9288/pim-fortuyn-was-varken/comment-page-1/#comment-89785
Bofkontaapje says

Ach googel even een Weekje op Verkrachtingen en Je Weet Gelijk welke zegeningen dat islam massaal is komen brengen naast grootscheepse heroine invoeren onder religious dekmantel zo als de kloodse rabbis ook al zo massaal doen naast Menselijke Organen roven uit Je Lijf Wereld wijd van Brazilie tot Ukraine Tot Amerika Tot Haiti en al Niet wáár.

Mischien dat Zulke tadiks zélf Best van Die 7 hoog af gegooid Mogen Worden?
En een Fatwa en Liefst Een Atoomfatwa over Die rabbis en ajatrolahs Uit Gesproken Mag Worden Met Spoed?
We Zijn Tóch al in de Buurt.

Óver Varkens en Zwijnen.Zelfs van freddy mercury vernam Ik laatst dat het een jood was en bovendien een smerigst soort Kinder Verkrachter die door zijn beveiliging Jongetjes tusssen de optredens liet aan slepen en keihard gilde om een “Ander” als er een te Veel begon te Bloeden.Benieuwd hoé Ik zijn muziek van af nu Zal Beleven?

Ik Meen Dat fulmineren de Lading Geheel en Al Niet dekt en Dat Urinéren Én Schijten ietsje Méér Zegt.Doen ze trouwens over de Kinderen Ook als ze Die áf wérken met Soms 20 tadiks of meer en gebruikelijk onder de heroine Mét Kindérén Waar Bij het Nog Lang Zal Duren Vóór Ze Twaalf Zijn.

Dus Áls Je fulmineren Tegen Zulke mentaliteiten Ziet – Wat Mij Betreft Pokon ér Óp en Het Liefst Cyanidegassen en Veel DU Véééél Méér DU Áls “”Dank Je Wél Hóór vóór jé úitwisselingsinbreng he”" tot het Úrinéren én Schijten Mét Ballen is.Komt nog bij dat ze van overheidswege – die Kiddy rape sekte – al járen alle Ware Statistieken Vervalsen over de inbreng van die prachtige importaanwinsten Vanwege Raciaal Discriminerend én Crimineel politiék én persoonlijk éigenbelang en Collaboratie.

We Hádden Eens de ijstijd óm ze áf te houden Zou een Radiatiehél als Nieuwe Moderne Barriere tegen MO&sons Niét een Aanwinst Zijn Dat ook heroine Zal Schelen en Sloten Geld?
4 maart 2011, 00:07http://www.hetzuur.nl/artikel/8809/god-bestaat/comment-page-1/#comment-89782
Bofkontaapje says

sja en ballin is nu hoogleraar.Die bofkonten hebben altijd een heel spoor al klaarliggende baantjes op ze wachten en dat zonder anderen die het ook zouden kunnen invullen in welke rij dan ook.#

Monopolie op Staat Wet en Politieke Partijen.
Alsmede Dat de afgelopen verkiezingen al de PVV Twee Zetels Hebben Gekost Door sabotages en Falsificaties der uitslagen met behulp van wat behulpzame ambtenaren zo als herr rubejude verhagen van de Week het Land ontvluchtte om aan lastige Vragen omtrent Ambtenaren Misbruiken inzake partijvoordeel behalen.

En dan spelen ze het ook nog zo….
http://samuel-heinemann.blogspot.com/2011/03/endlosung.html
3 maart 2011, 23:24


http://www.hetzuur.nl/artikel/8809/god-bestaat/comment-page-1/#comment-89781
Bofkontaapje says

Donner houdt vast aan Zondagswet DEN HAAG – Minister Piet Hein Donner
http://www.telegraaf.nl/binnenland/8391578/__Zondagswet_blijft__.html
(Binnenlandse Zaken) houdt vast aan de Zondagswet, die betekent dat je zondags voor 13.00 uur geen openbare bijeenkomsten mag houden als die niet religieus van aard zijn. Zo kunnen gelovigen rustig naar de kerk.

Aha zondagswet – Ik Begrijp dat Onze bezetter bang is Ons één seconde niet te kunnen af luisteren dus moeten We Zwijgen tot ze de kerk weer uit zijn?

Óf Dát We snel donner zijn Kinder pornostash Gaan Op Snorren onder zijn bed?

Sja Crime leidt tót Slecht geweten Máár …maak Dát Niét Onze wet.

Zie donner de Kinder porno producent nu weer als minv bz?
Die incestmeute zwerft zó al eeuwen in Onze Staat en Regering rond de baantjes onder zich verdelende én altijd onmiddelijk een ander baantje op dat nivo.

Das met die ballin pechtholden cohens etc etc ook zo.Burgerstiefvader pooier van Amsterdam en dán zó op eens leider van de gekaapte partij vda zo als hun protocollen zelfs er bij voorbaat in voorzien dat die meneer job cohen de nieuwe koning van Nederland wordt om dat die rechtstreeks van david af zou stammen zo als hun wensenlijstjes de protocollen hebben vermeldt.Vreemd hij is duidelijk van asiatische met wat bijmengsel er in dus die protocollen zijn ook wel in een dronken bui in elkaar getypt wát dus blijkbaar ook tót dát foutje leidde?

sja en ballin is nu hoogleraar.Die bofkonten hebben altijd een heel spoor al klaarliggende baantjes op ze wachten en dat zonder anderen die het ook zouden kunnen invullen in welke rij dan ook.
3 maart 2011, 23:15http://www.hetzuur.nl/artikel/8809/god-bestaat/#comment-89775
DagenNacht says

“”Bij geboorte is onze natuur niet op God gericht maar op zelfrealisatie.Het eerste woord wat een mens leert is IK en in natuurlijke staat blijft dat heel het mensenleven zo.”"

Hans je´ paradox en Tegenspraak in één zin.Als Men Zelf Realisatie Zou Doén Wat Niet Behoeft omdat Men Zo al ZÒ Komt – Compleet – wát is dat component “leren (van een ander) ” Dán?
Dat is dan toch Alle Zelfrealisatie Juist afnemen en de wet van user er in zetten?

Wij Kwamen Van GOD Vóór GOD Gingen Mét GOD en Kéérden Terug Naar GOD.

Toén Verdween het ijs.

Nu …We Komen Van GOD gaan ér aan en worden van Alle Herinnering ontdaan worden Misbruikt en in de Goot gedumpt en Onze Kinderen af gepakt en even Misbruikt en men draaft door.

En Dromen nog maar Van Dat Wát Ooit Ons Leven en Bestaan Wás in loze en ledige idealen en eeuwige revoluties óp revoluties en oorlogen en gebrek drank en drugs térwijl We Onze Kinderen Géén Eens Meer Willen Zién Vergaan en Dát ook Niet Zouden Aan Kunnen.

Vanwege exact de zelfde oorzaken dromen de aboriginals die even eerder Pech hadden dan Wij al 50.000 Jáár van Ooit.Vrije Mensen werden slaven Én GOD Ging Dood.
3 maart 2011, 07:48http://www.hetzuur.nl/artikel/8811/christenvervolging-eigen-schuld/comment-page-1/#comment-89760
N2Oxytrioxidemetylnitraat2bisulfaathydroxide4etylbromide hoestdrank voor Buffels says

Khaddija in je Vraag Geef Je Wellicht het Antwoord – Wil – Daar begon ten slotte Alles Mee.
Ook “Dat” Specificeren Áls Bezoekers Mogen Mee Denken is Welkom.
2 maart 2011, 19:57http://www.hetzuur.nl/artikel/8811/christenvervolging-eigen-schuld/comment-page-1/#comment-89758
Hydrogen says

JUIST !!!

jep

Staat Ook Zelfs in hun protocollen.
En Ga Ook Eens Zien wié de Landen die overweldigd worden als een speer er na infiltreren en over al in de bestuurslagen alle macht en als het éven kan zo als onmiddelijk na ww2 in europa ook Alle Eigendommen en Gelden Ook in nemen.Rara wié hééft hét grootste spaarzwijn de meeste assets op Aarde want het gaat al wat eeuwen zo?

Ben benieuwd wié er in Servie ondertussen stilzwijgend net als afghanistan en irak alle bestuursmacht en industrie heeft ingenomen?De young billionaires van die sekte vliegen Wereld wijd óm de Oren.

Sja én die ze tegen elkaar aan het vechten krijgen zijn de genen die nooit geen cent te makken hebben ook nog eens er bij.Denk maar Niet Dát WIJ of een islamiet er wat aan overhoudt dan erfvijandschap wat al wat eeuwen de jihads en kruistochten op en neer jaagt.
2 maart 2011, 17:58
http://www.hetzuur.nl/artikel/9277/jort-keldert-misbruikt-politie/comment-page-1/#comment-89757
Hydrogen says

Al weer Criminele samenspan dóór alle scheiding der machten heen?
Wordt al echt hollandse folklore.

Gezien de criminele – internationale – belangen er achter zal jort wél in opdracht van het teeven en joris demminkteam voor rutte en verhagen bezig zijn net als herman van veen met die emailscam van ze ván bendelid ernst hirsch ballin (dé Kinder porno producent saampjes met donner)dé PVV en Achterban in een kwaad daglicht moest zetten zo dat bendelid pechthold mét zijn dictatuur66 klantjes kon oogsten.

Nét van de Week nog deden ze dat over met die cartoon en de supposed bedreigingen áls zoú de PVV aanhang hen gevaarlijk Zijn -wéér dé zelfde slome truck.ÈN ÓH ZÒ toé vállig vóór Stemmingen.

Oplichters Die zó bij de Aangifte Tégen cidi Wegens Valse antisemtismecijfers verstrekken Kunnen.

Op deze manieren wordt micha kat ook al tijden door de werknemenrs van joris demmink en teeven belaagd en geintimideerd.En hun jodenterreurvodjes gaan ook al steeds meer er aan mee doen.
2 maart 2011, 17:39http://www.hetzuur.nl/artikel/8809/god-bestaat/comment-page-1/#comment-89752
Hydrogen says

Satan of de duivel is retoriek van de godsdiensten der asiaten aka sinds 600 jaar joden.

Liefde – De Liefde GOD´s – Vrijheid Elkander Lief te Hebben is en wás in de asiatencultuur TABOE – Dódelijkste én Wréédste TABOE.De Martelingen en manieren van Doden en straffen om schenden van dat taboe waren creatiéf en meedogenloos.

De Liefde Van Wezens en Mensen Kapot maken en Kapot houden is een truckje van heersers die Volken als hun slaven en hoeren willen Misbruiken.Zonder Liefde is Men Elkander snel óm het éven.Laat Staan alles is haat geworden dan is al hélemaal Alle Waarde en Betrokkenheid weg.

Daar om is er altijd heksenjagd óp homofielen ook in legers en ambtenarijen omdat Échte Homofielen Veel Lievere Mensen Zijn en slechter in staat om Misdrijven tegen Mensen te plegen op bevel van een uitvreter en parasiet die de Volken uitvreet en Anders Niét.

De Pedofielenjachten zijn Náádloos vervolgingen en overgangen van de Christusvervolgingen – Same game in een om de zo veel tijd nieuw jasje.
Échte Pedofielen Zijn Veel Lievere Mensen Voor Kinderen en Familie en Die zijn moeilijker er toe aan te zetten om Kinderen te Verkrachten en te breken zo als de uitvreter heersers dat graag zien.

Dáár voor hádden ze zelfs tot en mét 1920 officiele wetgeving gij zúlt uw Kind breken cq verkrachten in Nederland tot scheiding van kerk en staat niet te min werd het officieus op de snel verplicht gestelde scholen en schooltjes massaal tóch wél nog steeds gedaan tot gister nog.Daar bij is het Vaticaan Peanuts.Deden Búsladingen rechter en ovjs aan mee elk jaar op de schoolreisjes aka leden van jew shadow society.Dé Érgste vorm van ultrafascistisch parasiterend terrorisme.Nog op Raciale leest Ook.

Sjá Onze Liefde werd door de duivel die ze waren vanwege hun taboe Àls dé duivel Áls satan aan gezién.Een Geval van Omkering van Goed en Kwaad zo als bij traumas en complexen vaker voor komt.Buigen voor het kwade en dan de Kat maar trappen dan.

Van daar in de beschrijvingen wel de kleur rood.De Kleur van Onze Liefde Niét Ván Bloed.GOD ZÈLF wérd satan genoemd door de asiaat vanwege hun Dodelijk taboe op Liefhebben.
2 maart 2011, 17:19

Jesaja 14:12-14. is meer de tekst van de joden god die maakte alle Kindjes Kapot en de Schepping Ook.Uit Rampen Zonder Weerga in dit Heelal en Zelfs GOD een Onbekend Verschijnsel werd een wezen geboren dat zich zelf in  de nood maar tot god verklaarde over Alle Leven en Bestaan en de Schepping Ook Die hij maar gelijk  tot zijn eigendom verklaarde inclusief de Mensheid bekend en onbekend.O.a. in de vorm van faraos bestond de ziel van Deze creatuur als Volstrekt meedogenloos wezen en heerste tiénduizenden jaren op Aarde Van Pool tot Pool.Deze ziel of geest werd de alziel van Alle Wezens en de Mensen in hun Eigen Zielen Ook de Dieren werden Duister en Leeg.

De Daar uit voortgevloeide cultuur en culturen internaliseerden de zieletoestand in overtuigingen en religien - Men Moést Eéns Wéten Hoé Men Hét Dodelijkste en Meest Gevreesde júist áán bidt en adoreerd - Úit Angst en Machteloosheid. Deze internalisaties Ziét Men in religien Ook Dus terug zo als de eisen van de joodse rabbis om een leider die volkomen onraakbaar is te scheppen inzake hún ideeen van hoé het hoort om hem hun wensen en voornemens te laten uitvoeren - Dán is dé vraag Wié is dan de god - zij óf die ene door hen gecreerde leider die voor hén nét zo Doodsbang is als Wij?Een Teken van Deze culturen is Kinder Verkrachtingen per wet - zo houden ze dé GOD af die ze Niét willen om eigen wensen met de Schepping en Mensheid.Verkrachting Kinder verkrachting is per Definitie Mensen Kinderen Volken áf houden ván GOD . En daar zijn heel gemene truckjes voor ontwikkeld zo als besnijdenis onder allerlei fake religious mom.Of de doop dat in Wérkelijkheid het verzuipen van Pas Geborenen is om de Wil en Het Verbond met GOD te breken er er slaafjes en devote dienaren van te maken zo als zij allen zonder Weten zelf al zijn voor gegaan.Dát is een beetje het probleem als Allen de wil van één klein verwend kreng moéten doén.U Kunt ELKE rabbi Vragen naar Deze Wrede gewoonte dat de wet bij de joden is zo als ze zich sinds 600 jaar Pas noemen en de joden van de bijbel Noch Mediggo Noch De Golgotha Zijn Maár af stammen van Mensen etende asiaten en ze Zijn  identiteitsrovers.Échte Kaintjés Die steeds Abel spelen en Ons de kainrol geven.Identiteiten van HELE Volken rovers.Én professionele Anderen Schuld óm eigen Misdaden gevers by culture.

Maar kort om komt het er op neer dat geheel de Mensheid door een Vloedgolf van Kwaad en Haat van Vele Millenia overspoeld ( instant Verkracht Met Elke Geboorte) werd en Hopeloos En Weerloos verzoop zo als de asiaten of huidige joden er al in verzopen waren Vele Millenia Vóór Ons.Ook een Volkomen Collectief Autisme tegen elke Waarheid en Elke Realiteit - Wérkelijkheid.Geen Uitgang Dus.

Van jé machteloosheid en Onwetendheid dán maar je wil je cultuur je religie en heilige wens maken - if You can not Fight it join it - is Dé Kunst Niét.En uit Angst samen met de meesten (veel veiliger dácht ú óf úw gezamenlijke ondergang?)het zelfde roepen en beweren waar onder samen zwijgen ook valt ook niet.
En de Schepping Creeren én de vernietiging ér ván inbouwen zo Als je Raam zetten en tijdens het stokverfen gelijk maar even in slaan?
Klinkt Niet Zinnig.
http://www.hetzuur.nl/artikel/8809/god-bestaat/comment-page-1/#comment-89750
Dat is zo Kobold - Ik Beveel je Al Jé Geld aan Mij toe te sturen en je Huis aan Mij af te staan en onder een Brug te gaan wonen met je klep dicht  voor altijd(even Zién Óf hij satan is als hij Niét gehoorzaamd?)


Mét een raperate ván Rúim méér dán honderd óp één ( In ÈÈN weekje schoolreisje AL) Én Tégen Dé drugssporenrate ván 100% Vóór Kinderen van de lagere scholen áf zijn Mág Jé Dát GROOT Schrijven Holletjés Kindér trékhánd een bordéél.

Á propo dé schrijfselen van hans ....De woorden van hans nét áls stoer joods boegbeeld nigel farrage óf Wás Het nightly faggét?...is joodse oorlogspsychologie.Hét IS bérékend gécalculéérd gedrag Nét Áls mediaspindoctorprogramma "hetgesprek" Dát de joodse gemeenschap artificiele Menselijkheid en cultuur - zélfs de brengers ér ván Dié bruine liefdespijlenlovers - moést géven.ÉN Vergeet SUPER hollands Hollandser Dán zij Kúnnen Wij Helemáál Niét ZIJN mevrouw liefdespoep dé jodin van asiatische afkomst hanneke groenteman dé beeldbuisvullende charme Niét.Zó wárm zó ziélig zó bé trókken zó christús zó krúis ZÒ VÈÈL Kindertjés Hét Léven Vergáld ZÒ  gédrógéérd ZÒ Kinder póóiér Zó joods Én bérékend geplaatste mediaspindoctor des volkes van hun god mengele him self.

ZIJ zéggen NÙ dingen Dié WIJ Hádden MOÈTEN ÉN MÓGEN ZÈGGEN toén de joden dé afgelopen decennia Zó prachtig mét Ònze Schatkist Ons Ónze Kinderen Ònze Toékómst én Landen aan de háál waren.

ZIJ zéggen NU dingen Die Dè Kinderen Óp Dé schoolreisjes Hádden WILLEN ZÈGGEN Áls Toén  Ze Tén PIJNLIJKSTE Gé molestéérd wérden.ÁL Tiéntallen Járén.
MÀÀR Wè wérden Dán úit gemáákt vóór réchtsrádicalen én antisemiéten én politiék niét correcten en gepeupel én untermenschen(pechthold) én xenofoben(pechthold) én islamofoben(pechthold) .Wé wérdenn Dood geschoten Pim Fortuyn Wé werden mét bomaanslagen én aidsnaalden Hans Jan Maat (pechthold) dé Dood én Monddood in gedréven.Èn besmeurd belaagd belasterd in hun jodenvodjes de afgrond in gedreven -Boer Koekoek Geert Wilders Hero Brinkman Pim Fortuyn Hans Jan Maat Vele Wetenschappers Die de holocoust scam Bewezen Vele Schrijvers en Journalisten en Elke Nürnberg veroordeelde Tót Valse getuigenissen gedwongen door Hén té martelen en dé Ballen ér áf te schoppen Óp TWEE ná.Óns al 65 jáár bedonderen en beliege over de tweede Wereld oorlog.
Gehéél Dé Journalistiek en Openbare Nieuwsgaringen de afgelopen decenia op elk hen gekende wijze - mét Misbruik Ván wét én zonder wét -  tot zwijgen en aan hun leiband gebracht.
http://www.hetzuur.nl/artikel/9262/wilders-strijdt-voor-onrechtvaardigheid/comment-page-1/#comment-89735
Asias et Thow says

Jee WÀT Een úitschotopmerking

##En waarom zouden de jouwe dan eigenlijk beter zijn als ze tot een zelfde resultaat zullen leiden?Namelijk…..UITSLUITING##

GEHÈÈL DÈ AUTOCHTONE NEDERLANDSE BEVOLKING IS ÙIT GESLOTEN VÀN WÈLK RECHT EN WELKE BESCHERMING DAN ÓÒK IN POVERE PLUNDER ÉN VÈRKRÀCHTINGS SCHÀDEN ÈN ARMOEDEN DOOR DE JOODSE MAFIA TERRORISTEN GÀST ÈN INTERIM STÀÀT ÉN verhulde achtergrond machtsPÒLITIÈK
IN CONCENTRATIEKAMP ÈN KINDER BORDEEL NEDERLAND PROVINCIE ÉN GEWILDE KIDDY RAPE REISBESTEMMING VAN ISRAEL
1 maart 2011, 06:06

http://www.hetzuur.nl/artikel/9262/wilders-strijdt-voor-onrechtvaardigheid/comment-page-1/#comment-89732
Asias et Thow says

Hmmm Lynchen ?
Dát Zoú Wél MÈÈR GERECHTIGHEID Zijn Dan Alle gerechtigheid Die de rechtbanken en wetgevers in AL hun bestaan ooit kónden Op Hoésten ( Náást Vóór Ál Veél Bloed Hoop Ik)

Ik Mis het Geliefde Onderlichaam aan Dit Fakebeeld Van Geert Wilders?

`K Zál er ook een Serie maken MÀÀR DÀN VÀN JODEN AFRIKANEN Én ISLAMIETEN
ÈN DÀN ÒP WAARHEID GEBASEERD

ÈN JÈ ZÙLT KOTSEN ZONDER EIND

Val je terug in je ouwe rol ván Volks menner hans?

##Wat Geert Wilders zegt is kleuterpraat vergeleken met hetgene wat jullie hier durven te schrijven over mensen/groepen en volken##

Dát Wé Dè Schrijnendste Misdaden Èn Liederlijkste Liéderlijkhéden Én Àllerláágste Láághéden Van Állersmerigste Sméérpijpen BÉSCHRIJVÈN …….vindt jij láág of áf keurénswáárdig?

Kan Me HEEL GOED Voorstellen Dat het ZÒ UIT DÈ HAND Gelopen IS Dóór mensen ALS JÙIST JIJ?

IK Gun je Dát Ook joúw kinderen en geliefden jé moeder vóór je ogen aan gort gétrapt én verneukt wordt door die joden en islamieten ÉN Dé heroine ván ze in Hún Nékjés krijgen gespoten – Kijken Wáár jé Dán Staat … Wélke réligié jé Dán Vóór Stáát?
1 maart 2011, 03:26
http://www.hetzuur.nl/artikel/9259/deze-mensen-doen-niemand-kwaad/comment-page-1/#comment-89725
Asias et Thow says
Daar U Dé link Vast Niet Zelf Zult Zien.
Ons als immigranten aan Land gooien om de Native Americans Hún Beschavingen te breken en té vernietigen ál vorens zé zélf zich kwamen vestigen.
Nu Weet U Weer Èèn Der onderdelen ván de massale – im migraties – ÈN – é migraties – ÉN – vluchtelingenwerken – Àls Genocide en overweldigingswapen.
28 februari 2011, 06:30http://www.hetzuur.nl/artikel/9259/deze-mensen-doen-niemand-kwaad/#comment-89724
Asias et Thow says

Sja Dat Soort Reacties Krijg jé Àls jé je volken stuurt om de Mensen en Kinderen massaal té Verkrachten drogeren en mishandelen járen láng.

Er is Amper Èén Kind Óf Éèn Familie in Europa Dát Niét Dóór islamieten afrikanen bezoedeld zou Zijn.

Payday … Die turken Krijgen We Ook Nog Wel mét hún Kinder bordelen en stinkheroine.
Èr is amper een Volk Dát ze Niet zouden Hebben Bezoedeld zelfs in Amerika Scandinavie FOR GOD SAKE en Rusland hebben ze als varkens huis gehouden.
Uw Berichten Zijn Mijn Muziek.

Wat men zaait ZÀL Men Oogsten – Ooit Van Gehoord?
Vraag Anders Hans Maar Die Weet Ook Hoé Dat Werkt.

Uw vergelijking met indianen Gáát Niét Óp en is door héél anderen dan u denk aan gericht Én Dáár Zijn Heel Andere Dingen Gebeurd Dán Ú te GÈ-loven is GÈ-schréven.Verdiept U Zich Daar Voor maar eerst in de Genociden by starvations én de holomodors Én dé spaanse meranos en slavenhandel om te Bezién wié daar weer zó leuk al Vele eeuwen mee aan de slag zijn.

ÉN JÀMMÈR DÀT Dié KRISTALLNACHTLEUTE ÒNZE Geschiedenissen Culturen en Getuigenissen Chronisch mét de Grond gelijk máken ÀNDERS HÀD Ú De Geschiedenissen Van Onze Volken – Dé Blanke Westerse Mensen – Àls handeltje Áls hoeren Áls slaven Áls vee – Náár Dié zuidelijke landen en volken (Óók Dé afrikaanse grootverbruikers(Nét ÁLs Heden NÒG)) – ÓVÈR DUIZENDEN JÀREN – Kúnnen Léren ´`EN ZÈLFS NÁÀR Amerika – ÉN ÀL 400 jaar Geleden Ook begonnen – Én Niét Ópgetekent in hún geschiedenisboekhoudinkjés vóór Óns.- Mét MILJOÈNEN aan dé Amerikaane Kusten gedropt Naakt Verkracht en Berooid in Alle Jaargetijden – Dié Dát Óver Leefden kwam omdat de Indianen Ons Kleedden En Voedden.
28 februari 2011, 05:54http://www.hetzuur.nl/artikel/9251/ondergang-wilders-aanstaande/comment-page-1/#comment-89723
Sjéééééé Beúl Kobold Let the Dogs Out ?
Een Reqiem Óp Jé Ondergrondse Demonenorgel?
Hoe Heet ié ...Zee van Bloed en Vuurstormen Windkracht Acht?

""Hooghartig naar het rechtbankpersoneel en vormen aannemend die precies uit een Nazifilm geknipt en plakt zijn. Die kale, Nazi Eric Lucassen, kiest zijn mode bewust om tegen het Nazibeeld aan te leunen.""

Hmmm zouden rechtbanken en Criminele wetgevers tot de oorlog geleidt heben?
Net Als NU...Héééeél Klein Voorbeeldje          tinyurl.com/6ca3a29


""Dankzij de Zionisten hield Europa van Hitler en had het de pest aan de Joden""

IS : dank zij dé joden hielden Mensen Van Hitler Én Hadden Dé Pést Aan joden.
PEST Krijgt Men VÀN ÉN TÈGEN DADERS ÉN NIÈT VÀN Dié Die Daders Beschrijven of Bekend Maken Óf om dat sommige van de Daders schreeuwlelijken zijn.

Nét Als Nú is de Misdaad tegen Geert Wilders " Dé Enige Stem Ván Het Oorspronkelijke Slachtoffervolk" Ván Méét Áf Àán WÈÈR Éèn collectieve Misdaad is Ván de joodse gemeenschap is Mét Misbruik Van ALLE middelen ter vernietiging van de Democratie en Moraal.De Aangiftedoenster IS een joodse en geheel de rechtbank Én justitie IS van Meet af aan VOLKOMEN joods en is het een joodse Ultrarascistsche Terreurdaad ter onderdrukking en hér onderwerping ván de Slachoffervolken.

Dát ze ér Sinds een Kritiék dan steeds Autochtone puppets vóór schuiven áls gezicht Die op Baby Level VOLKOMEN in joodse mafiahanden zijn IS DOÒR ZIÈN Nét als dé rechterlijke samenstellingen bij Micha Kat ook al ZÒ Zijn - Èén puppet geflankeerd links en rechts door joden  -  Raciale Terreurdaden.

Wat Jij wil is Blijkbaar meer ván Dit nog een keer ?
 tinyurl.com/6ca3a29
En Die Lijst Kan Ònmetelijk Aan Gevuld Worden.
http://www.hetzuur.nl/artikel/9246/doen-de-amerikanen-ook-in-irak-en-afghanistan/comment-page-1/#comment-89720
Asias et Thow says
Vind het wel zaai van je dat wij nu na dat zij met ons mochten spelen wij niet nu met hen mogen spelen van je.Dit is nog maar het begin van de nieuwe kruistochten.En wat voor kruistochten.Je zult trots op ons zijn.Nooit geen problemen meer uit die hoeken.
27 februari 2011, 14:20

http://www.hetzuur.nl/artikel/9237/dinges-dus/
Wat Jammer dat die vrouw met haar potje pis en poep vóór Die Imposante Leewenkop Zit?
Zou hét een Zeldzame Dieren smokkelende drugsdealer zijn?


http://www.hetzuur.nl/artikel/9227/het-vuile-spel-der-christenen/#comment-89715
Oeiewoei says

En hoe vuil zijn christenen nou?
Check Je Kinderen ook even op heroine en weet Je gelijk nog wat meer over de islamieten.

“Wij, leden van het Christen-Democratisch Appel, staan pal voor onze grondrechten.
Daarom spreken wij ons uit tegen een regeringssamenwerking, enz. enz . Zo was de aanhef van de petitie van een aantal CDA leden, petitie groep CDA’ers)

Maar laten wij eens een kijkje nemen in de CDA gelederen :

Turkse infiltratie in het CDA: Turkse CDA-kandidaat C. Coruz was circa 13 jaar lang bestuurslid was van de fascistische organisatie S.O.T.A. die zelfs Hitler-aanhangers uitnodigde: de Grijze Wolven, Turkse bewonderaars van Hitler. Een bestuurslid van de S.O.T.A. met nog meer Turken drong door in de TK-fractie van het CDA. Veel turken die zelfs anti- Christelijk zijn, zijn nu invloedrijke personen geworden binnen CDA. Nihat Ulusoy uit Schiedam, Ahmet Taskan van CDA Utrecht, Alaattin Erdal, deelraadslid van Charlois in Rotterdam: Deze Turkse CDA leden zijn anti-Westers en pro-islamitisch. Islamitische Stichting Nederland (ISN), die het merendeel van de Turkse moskeeën in ons land beheert, Diyanet die namens Turkse overheid moskeen bouwt, Islamitische organisaties die de rechten van de Christenen in Turkije ontkennen zijn nu representatief binnen CDA. Schokkend dat de petitie organisatoren opgestoken zijn door dit soort gevaarlijke elementen die onder leiding van de externe mogendheden opereren. Toenemende invloed van islamieten in CDA is nu voelbaar. Na PVDA en D66 is nu CDA aan de beurt: N. Albayrak van PVDA, rechterhand van J. Cohen en Cohen wilt geen immigratiestop voor de kansloze miljoenen Moslims, Fatma Koser Kaya aan de top van D66 en Petchold is hard tegen de immigratiestop…

............Voor de verkiezingen zijn er 1.500 Turkse politici uit Europa op uitnodiging en kosten van de Turkse regering een conferentie in Istanbul hebben bijgewoond. Boodschap aan hen : niet te integreren in het land waar ze wonen, maar juist politiek actiever te worden, in actie komen waar nodig is! Deze politici hebben de mogelijkheid in Nederland (of een ander Europees land) politiek actief te zijn op basis van hun nationaliteit van dat land. Daarnaast zullen zij ook de Turkse nationaliteit hebben. Ze bemoeien zich overal mee en als er iets niet in hun straatje past dan komt de hele colonne in opstand.


Het is allang bekend dat de Turken Groot-turkije op hun netvlies hebben. Nu wilt Turkije eenmaal de grenzen van Europa oversteken, verder niks!. Het gaat om een politieke doel! Voor de Turken is EU lidmaatschappij een middel voor de heilige massa immigratie naar zwakke Europa en dit is niet anders dan, toen ze aan de grenzen van het grote Byzantijnse rijk (grootste Europese rijk van 1000 jaar geleden, vergelijkbaar met huidige EU) stonden. Toen moesten ze ook afwachten, middels ging hun immigratie gewoon door. Even later is het rijk verzwakt, in het oosten van klein Azië (huidige Armenië en Koerdistan) ontstonden nomaden enclaves, Christelijke bevolking nam sterk af, toen de Turken grens bij de Van Meer konden oversteken, vielen niet alleen de Turken binnen, ook miljoenen Moslims van hele regio. Als gevolg, complete Islamitische volksverhuizing en verval van hele Christelijke beschaving tot de poorten van Wenen…Nu hetzelfde verhaal: Grote vijand van de Christenen organiseert hier zijn infiltranten en onderdrukt gelijktijdig de christenen van Turkije. Eerst sturen islamitische landen miljoenen mensen het land uit omdat ze niet in staat zijn hen een behoorlijk bestaan te bieden en vervolgens proberen ze er een vijfde colonne van te maken. Kijk om u heen, overal, in ieder moslimgestuurde land worden christelijke mensen verjaard, vermoord en getreiterd. Met name in het Midden-Oosten, in landen als Libanon, Turkije, Syrie en Egypte lijden christenen, worden zij vervolgd, geterroriseerd en verjaagd. Waar is onze petitie groep gebleven? Hoor jij iets over de brutale vervolging van de christenen?

Je hoort nu niks van deze splintergroep over de executies van de Iranese vrouwen. Hoor jij iets van de CDA Turken over bv, schending van de mensenrechten: discriminatie etniciteit en religie van niet-moslims, christenen, joden, atheïsten, vrouwenonderdrukking, uithuwelijken van zeer jonge kinderen, polygamie – doodstraf op afvalligheid van het geloof, bloedwraak, het uitoefenen of gedogen van radicalisering, extremisme. CNV en FNV vrouwen hebben nog steeds hun heilige hoofddoek brigades, terwijl miljoenen vrouwen dit vlagje willen weggooien voor hun vrijheid…Deze brigades zijn de vakbonden van Moslims geworden. Je hoort nu niks van deze brigades over de geweld tegen de Iranese vrouwen. Hoofddoek brigades hebben hun ziel aan de Duivelse krachten verkocht. Ramadan etentjes, allerlei bekende bekering tactieken hebben deze vrouwen totaal blind gemaakt. Pakistaanse Moslims in een grote nood: waar zijn al die olierijke Moslims gebleven? Waar zijn al die Islamitische landen gebleven? Krijgen deze arme Moslims hulp van een Islamitische land of van een olierijke baron die met de miljarden speelt? Hun ,,kaffers´´ die een ramadan etentje niet mogen, hebben nu 16 miljoen verzamelt!

Iraanse vrouwen tot dood veroordeeld door steniging zegt niks bij de Hoofddoek vakbonden!!!.

Hoor jij wat van CNV vrouwen over de schending van de mensenrechten: discriminatie etniciteit en religie van niet-moslims, christenen, joden, atheïsten, vrouwenonderdrukking, uithuwelijken van zeer jonge kinderen, polygamie, doodstraf op afvalligheid van het geloof, bloedwraak…. Dit is echt vals: CDA is van begin af een belangrijke doelwit van Turkije geweest, vanuit Ankara wordt alles nauwkeurig bijgehouden, wie en welke mogelijke posities? Zelfs de gemeenten zijn het doelwit geworden.! De CDA, dankzij de infiltratie is of bijna van de pot gerukt of van God verlaten. De gevolgen van de infiltratie zijn rampzalig voor de Nederlandse bevolking. Dit splintergroep, product van jarenlange infiltratie binnen CDA heeft geen enkele achting voor de Nederlanders. Een christen-democratische partij heeft niets bij de infiltranten te zoeken, wel bij de Nederlandse burger. Een nieuwe onheilige alliantie met de huidige non-integrale Moslims is echter desastreus. Ramadan, islamitische gebedshuizen en internaten etc, dit zijn geen echte godsdienst activiteiten, je hebt hier te maken met een zeer geavanceerde gemaskerde satanistische werk. “Vasten ´´ is totaal anders dan wat ze nu Ramadan noemen. Vasten op Jezus manier is totaal anders dan deze Moslimse oorlogstraining! Ga maar even kijken hoe ze eten, Jezus had alleen een stukje brood en een beetje wijn… Moslimse “ iftar´´ lijkt meer op een luxe en duurste etentje in een restaurant.


Moslims wijzen de normen en waarden van Nederlandse cultuur af. Geen westerse namen, nooit naar een Christelijke kerk of synagoog, geen Nederlandse TV, vlag, volkslied, geen Nederlandse normen en waarden! Moslims hebben geen enkele binding met de Nederlandse cultuur en rechtsorde, die voor hen gewoon niet bestaan. Dat zijn hoogstens tijdelijke zaken, die zij moeten ondergaan in afwachting van de oorlog en uiteindelijke heerschappij. Sinds meer dan 40 jaar zijn er in Nederland circa 640 000 Moslims geboren en geen enkele kind heeft een westerse naam gekregen. Is dit wat die petitie organisatoren integratie of niet gepolariseerde samenleving noemen? De macht van een beweging wordt bepaald door het aantal aanhangers en hun wil om die macht te gebruiken. De islam zorgt door een hoog geboortecijfer voor een steeds groter aantal aanhangers en heeft de wil om daar gebruik van te maken. Inmiddels zullen de moslims verder zijn gestegen en wij verder gezakt. Het geboortecijfer in Europa daalt gestaag verder.


Europa telt steeds meer moslims, die weinig ophebben met democratie en vrijheid, die daardoor steeds meer onder druk komt te staan. Tot dat moment proberen zij een gematigd en vredelievend imago te presenteren. Willekeurig gaan ze in allerlei partijen zitten. Intussen misbruiken zij ieder middel om hier een islamitische meerderheid te vormen door middel van : Beroep op de grondrechten m.b.t vrijheid van discriminatie, vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van onderwijs, vrijheid van vereniging. Deze principes en rechten erkennen zij niet voor anderen, maar worden voor henzelf met veel kabaal opgeëist. Zelfs een kind van 7 jaar zegt “”Marokko is mijn land””. Zij is hier geboren. Haar opa/oma wonen al 40 jaar hier, spreken geen woord Nederlands, haar moeder is hier geboren, spreekt redelijk Nederlands maar hoofdzakelijk Marokkaans en zit dik in de kleren, hoofddoek, haar zusje van 11 begint al Marokkaanse jurken te dragen. Als ze snoep komt bietsen vraagt ze of er varkensvlees inzit. Zij heeft het altijd over wat niet mag voor Allah. Deze familie voelt zich met Nederlandse uitkering en paspoort niet Nederlands(er). Turkije zal altijd een thuis haven zijn voor alle turken, ongeacht haar/zijn generatie. De betrokkenheid van Turkije naar zijn mensen toe waar dan ook ter wereld is de kracht wat Turkije heeft om zoveel volkeren te onderwerpen aan de islam…


En nu over het zeer kwalijke en duivelse karakter van de islam hoor je die oude garde niet! Accepteert de islam de andere religies als volstrekt gelijkwaardig? Accepteert de islam een strenge scheiding tussen moskee en staat? Accepteert de islam het recht van een individu om het geloof vaarwel te zeggen? Is de islam een voorstander van democratie naar westers model? Je hoort niks over al die christenen die overal in de wereld vervolgd worden door moslims. Deze CDA leden willen de grondrechten o.a. vrijheid van godsdienst garanderen voor moslims in Nederland. Dus vrijheid garanderen voor een “godsdienst/politieke ideologie” die geen andere godsdienst naast zich duldt! Bovendien is het de islam die iedere niet-moslim op de wereld uitsluit. Zij moeten zich alsnog bekeren of anders gedood worden. Gemakshalve vergeten de ondertekenaars van het manifest dat de islam volledig in strijd is met de Universele verklaring voor de Rechten van de Mens, niet alleen met de grondrechten ven Nederland…De islam is wel degelijk een ideologie en religie die uiteindelijk onze vrijheden wil aantasten. De fanatieke aanhangers van deze religie misbruiken de hen gegeven vrijheid om uiteindelijk onvrijheden te verkondigen en in te voeren.


De islam is een krijgslustige godsdienst die andere godsdiensten ‘te vuur en te zwaard’ bestrijdt. Nederlandse christenen die over pakweg 25 jaar nog in vrijheid hun geloof willen belijden, zouden dus juist voorstander moeten zijn van de immigratiestop uit islamitische landen.

Prominenten, bende actievoerders, vrijwilligers van het islamitische politiek! Prominenten, oude garde leden, zijn verantwoordelijk voor de huidige situatie. Ze lieten het land compleet onder de voeten van de massa islamieten die alleen willen bezetten. Moslims willen alleen nog meer landen veroveren: deze oude garde heeft voor eigen belangen deze massa hierheen verplaatst omdat ze jarenlang in de islamitische landen geïnvesteerd hebben…Christelijke “Prominenten” hebben het steeds over “grondrechten, bij elkaar houden, minderheden beschermen etc..”, Hoe kom jij aan zo’n islamitische minderheid die van den vreemden ontstaat, grotendeels via illegale immigratie, importbruiden van neef/nichtjes concentreert zich hoofdzakelijk op het feit dat misbruik wordt gemaakt van de mogelijkheden om naar Nederland te komen, vooral bij migratie uit landen als Turkije, Marokko en Somalië: Het gaat om het kunstmatig vergroten van de islamitische bevolking, voornamelijk Turken en Marokkanen die hier geïsoleerde machtsblokken gaan vormen die zich door huwelijksmigratie en hoge geboortecijfers snel uitbreiden en hele wijken en steden overheersen en daarna uit moet groeien tot een meerderheid, die met geweld of democratische middelen ons land moet onderwerpen aan de islamitische landen. Weer zeuren over polarisatie: Helaas is het juist de oude garde die de islam steunt en financiert. Deze ‘prominenten’ zijn uit een ver en grijs, oud, verleden. Niet van deze tijd. En ze willen de normen en waarden van toen, nu nog indoctrineren. Of te wel, dit soort politiek is niet meer van deze tijd. Tijden veranderen, ook politiek gezien!


Oude garde met zijn utopie is de beste polariseerder. Naïeve kliek die gevaarlijke verwachtingen opwekt heeft geen goede informatie. Moslims zijn per definitie polaire t.o.v. Europeanen en groei is altijd uit elkaar! Ze blijven polaire, dit is niet nieuw, niet veroorzaakt door een politieke partij, het is sinds 1400 jaar zo geweest. In Zwitserland is er geen anti-islamtische partij, maar toch zijn ze niet minder agressieverder dan hier. Daar bouwen ze ook hun apartheid. In Nederland 640 000 Moslim kinderen geboren en geen enkele heeft een Nederlandse naam gekregen? Splintergroep, pro islamitische Christenen, corrupte prominenten, denken juli dat deze Moslims vergrijzing probleem gaan oplossen? Stop met die demagogie. Je verkoopt je ziel aan die gemaskerde duivel voor een ramadan etentje! Moslims komen niet naar Nederland, omdat ze ons een-warm-hart-toedragen , nee aanpassen is er niet bij , maar wel het veroorzaken van maatschappelijke – en sociale onrust. Het probleem van die dwaze, loze mantra is dat er nooit geen echt, op vertrouwen gebaseerd “bijeen” is geweest. Ten diepste willen en mogen moslims (= onderworpen … enkel aan haatbaard nr 1 Mohammed ) niet assimileren, bijeenzijn met niet koosjere westerlingen.

Als zij zo voor hun grondrechten staan, dan moet het hen toch pijn doen hoe de grondrechten voor verschillende groepen verschillend worden toegepast? We zien zelfcensuur door musea, journalisten, spotprenttekenaars op last van de zgn. gevoeligheden van moslims; we zien gescheiden gemeenteloketten voor man en vrouw t.b.v. moslims, nota bene in gebedshuizen; we zien hoe anders- en niet-gelovigen, vrouwen beschimpt door moslims; we zien (dreiging van) geweld tegen de rechtstaat en diezelfde grondrechten uit naam van de islam; Jezus mag worden beledigd, maar oh wee als je iets over Mohammed hebt te zeggen.


Hier is sprake van een ondemocratische actie van een stel ongelooflijke naïevelingen, stuk voor stuk nog met een fopspeen in de mond en onvoorstelbaar dom. Het CDA openstellen voor Islamieten die grootste vijanden van de Christelijkheid zijn? De islam, dat is een politieke stroming die per definitie ondemocratisch is. Lees de koran er maar eens op na en lees en hoor de uitleg van de imams en ayatolla’s maar eens. De Islam streeft uitdrukkelijk naar een dictatuur. De koran roept op tot oorlog, tot het uitroeien van “ongelovigen”; heeft letterlijk een broertje dood Christenen, Boeddhisten, Hindoes, agnosten, atheïsten en vooral aan Joden.

Het behouden van de fundamentele waarden van onze democratie is vele malen meer waard dan de Moslimlanden politiek of olie geld…Je moet juist staan voor de vrijheidsrechten van Nederlanders, niet alleen van de Moslims.

Deze CDA leden zijn druk doende hun eigen belangen veilig te stellen dat is duidelijk. Als ze namelijk bezig zouden zijn met algemene landsbelangen dan hadden ze het beleid van hun partij ten aanzien van bijvoorbeeld door de externe mogendheden gesteunde massale moskeebouw, anti-Nederlandse islamscholen en kwaadaardige Islamitische hersenspoeling bij de jeugd wel veroordeeld. Deze groep moet zich schamen. Ze zeggen dat ze christen te zijn maar in werkelijkheid voor geld en macht te gaan is een veel groter kwaad. Het is de wereld op zijn kop en de islamisering in ons land heeft zeer ernstige vormen aangenomen waarvan helaas een heel groot gedeelte van de burgers op dit moment de schadelijke gevolgen niet overzien.

Het inwilligen van onze volgende, concrete eisen:

- De Nederlandse nationaliteit moet gaan vervallen voor wie ook een andere nationaliteit heeft, en geen aparte wetten en regelingen meer voor bijstand, huursubsidie of kinderbijslag voor mensen zonder Nederlandse nationaliteit; Het enige dat helpt tegen de continue inmenging van zowel Turkije als Marokko is afschaffen van de dubbele nationaliteit.

- Remigratie van honderden duizenden kansloze Moslims is onvermijdelijk. Stop alle subsidies en zinloze investeringen om ze hier te laten groeien. Investeer alleen in de terugkeer projecten.
- Minder regelgeving, en bij de ministeries moeten 400.000 adviseurs, commissieleden en bestuurders weg, waarvan alleen al 300.000 (!) bij het Ministerie van Onderwijs;

- Geen TBS meer maar opsplitsing in enerzijds een nieuwe krankzinnigenwet voor mentaal gestoorden en anderzijds minimumstraffen voor bij voorbeeld geweldsdelicten;

- Verbod op alle islamitische organisaties, omdat de islam als sekte een levensgevaarlijke bedreiging vormt voor anders gelovigen;

- Er moet een limiet ingesteld worden op de massa immigratie: als er uit een massa-immigratie veroorzakende land, meer dan 500 000 mensen vertrekken, zou VN onmiddellijk ingrijpen. VN die ook van Nederland geld krijgt moet in die landen vrije regio’s creëren. Let op, dit zijn geen tijdelijke kampen in een nabije land etc.. Vrije landgebieden voor de massa-immigranten moeten uitsluitend in het land van herkomst, niet in een andere land gecreëerd worden. Tijdelijke kampen zijn nooit een succes geweest en worden ze nooit een oplossing van de sterk groeiende massa-immigratie vanuit islamlanden. Neem even Marokko,bijna alle Marokkanen willen weg, net als een andere Islamitische land, er zijn tot nu toe ongeveer 9 000 000 miljoen Marokkanen naar EU landen doorgesluisd. Uit Iran zijn er ongeveer 13 000 000 miljoen mensen weggegaan… Uit Turkije zijn er totaal 11 000 000 mensen weggegaan en er komt nooit een einde!!! Somalië, Pakistan, Soedan, Nigeria, Ghana en al die andere islamitische landen stoppen niet zomaar met hun uitstoot verplaatsing! VN moet zorgen dat bv, in Somalië een vrije landgebied gecreëerd kan worden. Turkije moet toestemming geven voor een vrije gebied voor de remigreerde Moslims, onder het gezag van VN moet er in Marokko zelf een vrije land gebied gecreëerd worden voor de miljoenen Moslims.

- Cao’s moeten niet meer alleen gelden voor de laagste lonen maar voor alle salarissen, inclusief bonussen en directiesalarissen;

- Geen doelgroepenbeleid of minimabeleid meer, omdat wetten of regelingen steeds voor iedereen gelden; herstel van onze burgerrechten zoals recht op inspraak en recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
- Terugdraaien van alle privatiseringen bij de openbare nutsvoorzieningen;

Waarom deze eisen? Probeert U zich maar eens ons land voor te stellen, als slechts een paar van deze eisen al vervuld worden.
#


ilona
02/11/2010 at 08:49

In de lente van dat jaar 1683, vertrekt een leger van driehonderdduizend moslims, onder bevel van Karà Mustafà uit Istanbul en trekt naar het Westen. Een machtig leger. Het machtigste dat Europa ooit gezien heeft. Een indrukwekkende massa mannen, paarden, kamelen en wagens. Ze plunderen dorpen. Ze roven alles wat eetbaar is. Ze ontvoeren vrouwen om de seksuele driften te bevredigen van duizenden soldaten die twintig, dertig kilometer per dag moeten marcheren. Het doel dat Mohammed IV zich stelde was het veroveren van Wenen, om daarna met zijn legers naar Rome te trekken en, eenmaal daar aangekomen, om de Sint-Pieter basiliek in een moskee te veranderen. Net als zijn voorouders, jaren daarvoor, hadden gedaan met de schitterende, weergaloze basiliek Aya Sophia te Constantinopel (naam verandert in “istanbul”). (…..)

De elfde september 1683 is Wenen verloren. De kanonschoten van het leger van Karà Mustafà hebben kraters geslagen in de bastions van de verdediging. De waterwegen worden verontreinigd. Besmette ratten worden over de stadsmuren gegooid(….) Het Westen staat aan de afgrond van een definitieve vernietiging.

Bij het aanbreken van de twaalfde september valt de verdediging aan. En tegen iedere voorspelling in winnen ze.

Tussen dat Europa en het Europa waarin wij nu leven bestaan angstaanjagende overeenkomsten. De geschiedenis heeft ons geleerd dat de Islam virus een zeer gevoelige antennes heeft. Het «voelt» de zwakheid van Europa en beweegt zich westwaarts.” (zie: Ottomaanse invasie)

Bendes moslims teisteren Nederlandse steden.

Onderzoek wijst uit dat maar liefst 86% van de tweede, derde en nu ook vierde generaties Turken en Marokkanen kiest voor een huwelijkskandidaat uit het herkomstland van de ouders. De omvang van de generatie huwbare Moslims neemt flink toe, waardoor op korte termijn een aanhoudende stroom profiteurs, maar ook als Turkije lid wordt bij EU, een complete volksverhuizing uit deze landen valt te verwachten. Meer dan een derde van de Turken zal proberen weg te vinden in het Westen als Turkije toetreedt tot de Europese Unie en er geen beperkingen worden gesteld aan het vrij verkeer. En dit is de belangrijkste eis van Turkije. Turkije wil ten koste van alles “het vrij verkeer” van de Turken mogelijk te maken, terwijl Islamitische haat tegen de de westerse volkeren alleen toeneemt…Turken zijn nog steeds tegen de westerse cultuur, ze willen geen enkele raakpunt hebben met de “kaffers”, Europese waarden en normen zijn nog steeds taboe voor deze Moslim profiteurs. Moslims die Turkije lid willen maken bij EU zijn de opvolgers van Kara Mustafa. Onderhandelingen over toetreding kosten ons alleen meer belasting geld, tot nu zijn er honderden miljoenen Euro gekost. AKP en de leger zeggen dat ze graag lid willen worden, bereid om alle hervormingen die nodig zijn door te voeren( tot nu allemaal schijn!!!) maar gelijktijdig eisen ze: “het vrij verkeer van de Turken naar Europa”.

Turken zijn bereid om: 1- Stoppen met de bezetting van een deel van huidige EU grondgebied (Noord Cyprus). 2- erkenning van Koerden. 3- Erkenning van Armeense genocide. 4- Hervormingen van het leger, politie, justitie, wetgeving (schijn activiteiten om naïeve Europeanen af te leiden) etc. Maar daar tegenover willen ze één ding zeker: “het vrij verkeer naar Europa”. En dit is alles wat de Turken steeds eisen. Ze dreigen steeds harder!. Ze weten heel goed wat ze willen. Het vrije verkeer naar Noord Cyprus resulteerde extra 300 000 duizend Turken op het Eiland en het was gelijk afgelopen met die vrije Cyprus. Turken hebben een deel van deze Eiland compleet bezet en gaan ze nooit terug. 26 EU landen bij elkaar kunnen niet een bezette deel van hun grondgebied verdedigen tegen de Islamitische Turkije. Noord-Irak weer hetzelfde, Turken smokkelen steeds meer rasgenoten naar deze gebied en eisen gelijk olievelden van Kirkuk en Mousoel. Het vrije verkeer van de Turken naar Europa kan er immers voor zorgen dat overbevolkte regio’s compleet gedestabiliseerd raken met de meerderheid van Moslims. De toevloed aan moslims zorgt er bv. voor dat wonen in en rond grote steden van europa onleefbaar wordt en als gevolg veel gebieden praktisch in handen van de Moslims gaan vallen. Dit is wat de Turken zeker weten, Turkije nu met een kleine 80 miljoen inwoners + in EU landen circa 10 miljoen en in omringende landen met honderden miljoenen Moslims heeft genoeg met een “kleine ” eis: “vrije weg naar EU”, voor deze optie zijn ze bereid om alles te doen. Maar met deze wapen kunnen ze hele EU definitief vernietigen. Nu wordt het hoogtijd dat het vrije verkeer van Moslims naar Europa compleet gestopt wordt.


Veel hier geboren moslimjongeren, willen graag deelnemen aan nieuwe strijdtonelen in West-Europa.
Deze islamitische jongeren vormen een diffuus netwerk van internationaal georiënteerde vijandelijke organisaties en blijken vaak bereid enige vorm van ondersteuning te verlenen aan islamitische activiteiten. Westerse invloed is nog steeds schijn op deze nieuwe generaties en zijn ze langzamerhand in de handen van de gevaarlijke machthebbers gevallen. Deze jongeren laten een ‘soldatengodsdienst’ zien die is vormgegeven in een soort ‘georganiseerde tegenstander van de westerse cultuur. De aantrekkelijkheid voor deze jongeren is dat ze gezamenlijk voor de zaak van hun ouders gaan vechten. Als ze onderling Nederlands praten, beginnen ze constant met, Allah, hallal, wallah, billah, insallah, masallah… Hun manier van organiseren wordt als ‘echte opdracht’ voorgesteld zodat ze ‘voor de zaak van Allah’ werken…Dit is wat Mohammed aanbood aan zijn volgelingen, en je hoeft niet lang te denken over wat voor slag mensen hier graag deel van zouden willen uitmaken. De erecode voor deze ‘heilige bende’ is vastgelegd in de Constitutie van Medina’, en dat is een duidelijk erecode voor roofridders, die elkaar bijstaan door dik en dun en geen afvalligheid en verraad toestaan.” Nederland staat een ware invasie van dit soort Islamitische tijdboom te wachten. De komende jaren zullen nog vele, voornamelijk Turkse, Marokkaanse en Somalische tijdbomen, onder de naam “immigranten, bruiden en bruidegoms, allochtonen, gelovigen” naar Nederland gehaald worden.


Nu zijn er miljoenen moslims binnen EU landen en een “paramilitaire” huiding hebben tegen de Europese volkeren is een grote gevaar….Moslims verspreidden zich over diverse landen en vestigen zij zich zonder problemen in West-Europa. Deze nieuwe generatie islamitische nomaden worden eveneens onderdeel van het diffuse internationale netwerk. Hun inspanningen zijn er sterk op gericht de moslims in het Westen zich van westerse waarden en normen te doen afwenden. Daarbij prediken zij een extreme afzijdigheid van de westerse samenleving, propageren vaak onverdraagzaamheid ten aanzien van andere groepen en de omringende samenleving en zetten aan tot het (heimelijk) uitbouwen van parallelle samenlevingsstructuren en eigenrichting .
In de grootsteden zijn er veel gevaarlijke Moslims actief. Ze stellen onomwonden dat Europa moet worden overgenomen en zijn bereid daartoe geweld te gebruiken. In de afgelopen jaren heeft er een toename plaatsgevonden van hun destructieve activiteiten. Bijna elke wijk in de grote steden krijgt moskeen, islamscholen, internaten, TV schotels etc.. Deze Moslims zullen nooit stoppen en gaan ze weer hun nieuwe eisen stellen, bijvoorbeeld op het gebied van de onderwijs, justitie, politiewerk en geloof… De segregatie gaat onverminderd door en de verhouding moslim/niet-moslim wordt steeds groter. Instroom van nieuwe Moslims en vervolgens de geboortecijfers er bij pakt, dan krijg je een heel ander beeld…Steeds meer wijken en gebieden worden van Nederlanders gezuiverd. Nu zie jij daar alleen moslims. Ze spelen alsof ze antiracisten zijn.. Deze valse antiracisten zijn zelf grote racisten.

Geen enkele Islamitische vrouw mag met een westerse man trouwen (bloed en ras bescherming). Turken en Arabieren zijn raciaal tegen de Koerden, Joden, Christenen en Berberen etc… Deze mensen vinden het immers nodig om bij iedere mogelijkheid die zich voordoet de racist-kaart te spelen. Heel dit gedoe was te verwachten nadat in onze grotere steden de criminele Turken, Marokkanen, Somaliër, en Antillianen de dienst uitmaken,en van onze steden een hel gemaakt hebben. Veel corruptie, dat staat vast, een maffiabende binnen de politiek en justitie, ze stelen, roven en vullen hun zakken goed. Niet voor niks komen ze allemaal weg met een mooi baantje na hun loopbaan. Ze zorgen in ieder geval goed voor elkaar en voor hun Moslims. Zonder massa criminele Moslims hebben ze helemaal geen werk! Nu een lid van het Hof Amsterdam van tevoren geprobeerd een getuige van Wilders, een belangrijke arabist, een hoogleraar dus, te beïnvloeden?!! Zo van “wees maar tegen Wilders”. Maffia-achtige ontwikkelingen bij de Hof, dat is al jaren bekend (zie ook IRT affaire, Commissie Van Traa en dood van, Van Traa zelf die veel wist, auto ongeluk was een toneelstuk! Natuurlijk is Nederland geen snars beter dan Italië, waar de Maffia vandaan komt. Natuurlijk viert Islamitische invasie macht, corruptie, misdaad en criminaliteit hier door de gehele bv Nederland hoogtij, bijna altijd ongestoord.). Wilders moet nu helemaal vrijgesproken worden! Op het moment dat er veranderingen op komst zijn en mogelijk de rechtstaat op de schop gaat (eindelijk). Gaan ze hun ware gezicht laten zien. Oplichters, dieven, draaideurcriminelen hebben hier een paradijs. Aangestuurd vanuit de politiek dat is nu wel duidelijk. Het is een Politiek proces om een parlementaire monddood te maken.

Er wordt álles aan gedaan om iemand met een afwijkende mening weg te pesten! Het is een corrupte rechtsgeleerden cabaret. Het is al ziek om te bedenken de vrijheid van meningsuiting te vervolgen en de miljoenen haat-Moslims ongedeerd te laten in Nederland en Europa. Dit is wat Libische Dictatuur Kadaffi met zijn kleine 190 miljoen dollar wilde bereiken…(Omkoop in EU landen van Libische piraat is jaarlijks minimaal 190 miljoen dollar. Veel EU politici en hoge ambtenaren worden omgekocht om het “vrij verkeer van de Moslims” mogelijk te maken). Wanneer worden er eens kamervragen gesteld over de onafhankelijkheid van een OM én rechters?! Het hele zgn. rechtsysteem hier is één grote farce. Je hebt hier nergens recht op tegenwoordig! De rechterlijke macht moet van onbesproken gedrag zijn en elke schijn die partijdigheid zelfs maar suggereert moet voorkomen worden. Hier is meer aan de hand dan de case Wilders alleen! De reputatie van de onafhankelijke rechtspraak is inmiddels in het geding, dat is met zo’n publieke zaak een slechte gebeurtenis. Veel ambtenaren staan openlijk aan de kant van de Islamitische invasie. Islamitische invasie moet juist nu veroordeeld worden. Diegenen die hier nog gekampeerd en een hand boven het hoofd gehouden worden, zijn de échte criminele moslim strijders. We zijn echt zelf ziek bezig om ons Europa ondersteboven te zetten. We blijven maar in die droom dat alles goed blijft gaan. Ook al was Geert Wilders er niet, de terrorisatie gaat gewoon lekker verder en zal zich in de toekomst alleen maar uitbreiden. De gewone burger niet die wordt gefrustreerd achter gelaten. De rechterlijke macht in dit land is dringend aan verversing toe! Er wordt reeds decennia lachwekkend recht gesproken. Het is meer old-boys-network binnen de rechtspraak in Nederland. Geen wonder dat steeds meer burgers in verzet komen tegen de willekeur en wildgroei in ons land! De schijn ophouden door met meters dossiers naar buiten te treden… Het zit diep geworteld, taak van overheid om alles onder het tapijt vandaan te halen en de schuldigen keihard aan te pakken.

Dubbele Nationaliteit

Er is natuurlijk een duidelijk verschil tussen mensen met een dubbel paspoort samen met zweden of Engeland of de mensen met een dubbel paspoort samen met Marokko en Turkije. Die van Zweden is vergelijkbaar met de Nederlandse voor wat betreft cultuur, normen en waarden. Die van Turkije en Marokko zijn dat duidelijk niet, het zijn moslims, hun cultuur is duidelijk niet de onze en normen en waarden stroken al helemaal niet met die van de westerse. Zweden is Europa. Dat is belangrijk, discussie overbodig. EU burgers kunnen overal in EU landen verblijven zolang ze willen. De meesten zijn ook gelijkdenkend. Wanneer ze willen inburgeren(zelf betalen) en kunnen ze na een paar jaar het Nederlandse paspoort krijgen. De islamitische druiven zijn zuur. Dus Mark Rutte is gewoon eerlijk met zijn uitspraak. Waarom zou dit discriminatie zijn? Zweden heeft net als Nederland een paspoort van de Europese Unie. Dat is een heel verschil. Daarnaast zijn juist Turkije maar vooral Marokko degenen die discrimineren. Je komt namelijk nooit af van de Marokkaanse nationaliteit, ook al ben je in Nederland geboren… Dat moet dus allemaal maar kunnen. Als Nederland hier dan kritiek op heeft dan is het ineens discriminatie. De Turkse regering gedraagt zich discriminerend naar de Koerdische, Armeense en Griekse minderheid. Deze minderheden zijn overgebleven na een periode van ethnic cleansing begin vorige eeuw. Recentelijk is er nog gedreigd 100000 Armeniers het land uit te gooien. Wie discrimineert er nu? Als Turken Turken willen blijven, moeten ze lekker in Turkije blijven. Dit is Nederland en als je daar wilt wonen, zul je je moeten aanpassen. Dat zou andersom ook wenselijk zijn! En inderdaad, mocht het toch zo gebeuren, dan geldt uiteraard: wil je Turk blijven, dan ook geen aanspraak maken op de Nederlandse voorzieningen. Het kan toch nooit zo zijn dat het en en is? Men zal moeten kiezen: of inburgeren, of geen rechten hebben op Nederlandse voorzieningen.


Turken in Overheidfuncties kunnen gemanipuleerd worden, zeg maar onder druk gezet worden door de Turkse spionagediensten. De enige remedie tegen deze oproep is alle Turken met een dubbel paspoort moeten het Nederlandse paspoort inleveren. Het kan toch niet zijn dat een Nederlandse Turk in Turkse militaire dienst moet. De belastingbetaler mag de afkoopsom voldoen. Als ze invalide terug komen ze in onze uitkeringen.
Turkse gevoelens zijn dubbel. Europa is niet alleen voorbeeld, maar ook vijand…Erdogan heeft meerdere malen uitgesproken dat hem een islamitisch rijk voor ogen staat tot de Noordzee, en bij een overname hoef je immers niet te integreren. De enige juiste oplossing is de grens voor Turken dicht… Het is op zich al volslagen krankzinnig dat Nederland accepteert dat Turken met een Nederlands paspoort het Turkse leger in moeten, in mijn optiek dienen de Nederlandse paspoorten afgenomen te worden. De Marokkaanse en Turkse staten menen iets anders met de dubbele nationaliteiten. Aangezien Marokko en Turkije landen zijn die zich hevig bemoeien met landgenoten die zich in het buitenland gevestigd hebben (namenlijsten, dienstplicht, ‘zoveelste provincie’, etc.) Laten die landen eerst maar eens normaal doen en ex-inwoners met rust laten. Om de dienstplicht in Turkije te ontlopen dient iedere Turk € 5800,00 te betalen voor zijn 38e levensjaar anders kan ie Turkije niet meer in. Daar naast nog wel 4 weken in de kazerne bivakkeren anders moet je als nog 2 jaar drillen. Leuke he, heb je niet met Zweden of welk Europees land dan ook. Daarbij leveren ze ook geen enkele crimineel uit (met een of anders lulsmoes); Kortom, primitieve landen moet je primitief behandelen. Moslimlanden willen invloed uit te oefenen op de Turken, Arabieren hier. Verder moeten ze zorgen dat er veel Moslims bij komen om zijn rijk uit te breiden. Turkije wilt in Nederland een volgende Noord- Cyprus creëren. Ze blijven niet bij de dijk, Noord Cyprus was ook niet zomaar in een keer bezet!

Christenen probleem.
Net als bij de eerst en tweede golf van de Islamitische invasies, zien we nu weer zelfde zwakheid: lege kerken worden verandert in moskeen om islamitische verbreiding te versterken. Het is nog altijd een lachertje dat er 800 moskeen in Nederland zijn, moet jij eens een christelijke kerk in Turkije willen bouwen, hakken ze je kop eraf!
Reden temeer dus om Turkije nooit toe te laten tot de EU. Niet aanpassen, tjonge, dat moet jij eens doen in Turkije en gewoon een moskee binnenlopen met schoenen aan omdat je je weigert aan te passen. Wij in Nederland lopen nou eenmaal gewoon op schoenen in kerken en omdat wij een verdrag hebben hoef ik mij niet aan te passen, toch ? HBO-raad, WRR, CNF, FNV en al die Christelijke partijen sympathiseren het islamitische “geloof”. terwijl Moslims met die wapen nog meer landen kunnen veroveren. Kerkelijke leiding met zero moreel helpt alleen nog meer islamisatie in Europa. Moslims doen alsof ze geen “misbruik” probleem hebben (door de geslotenheid van islam en onderdrukking, is hun misbruik nog steeds een “geheim”, het is minimaal 10 X meer dan de Christelijke kerk). Christelijke kerken zijn gewikkeld in grote morele probleem, hierdoor ontstaat een grote vacuüm voor de honderden miljoenen Europanen.

Hierbij kunnen islamitische rovers namens “geloof-religie” die vacuüm gebruiken en nog meer terreinen veroveren. Hele middenoosten, Pakistan, centrale Azië, Noord Afrika is op deze manier veroverd. Moslims hebben dankzij dit soort Christenen 48 landen veroverd: Bezetting van Europa 2 keer mislukt: De slag bij Poitiers (732) en In de lente van dat jaar 1683 bij de Wenen. Beide verdedigingen zijn niet van die Christelijk aard. Verdediging van een Frankische koning was totaal spontaan, het was los van de katholiek kerk die al met zijn heilige moslims flikkerde.: Karel Martel, Europa heeft zeer veel aan hem te danken. Het was immers Karel Martel die de moslimopmars in Europa een halt toe riep en daarmee de tot dan toe de onoverwonnen legers van de Islam een eerste beslissende nederlaag toebracht.
Tweede keer bij de poorten van Wenen hadden we de kracht van de nieuwe generaties, van renaissance tot Verlichting gezien.
Nu derde keer, het wordt de laatste en beslissende aanval van de islamieten. Europeanen zijn dit keer vanuit hun achtertuin aangevallen.
“Immigratie” van Moslims heet volksverplaatsing!

De gestaag groeiende Moslims populatie vormt een grote probleem. Nu zeg 7.6%, straks 15%, over zeg 15 jaar 28% – over 4o tot 70 jaar 50%? Daar zit het probleem. Dat gaat de hele maatschappij veranderen. Dat begint al met kleine dingen in het dagelijks leven: zwembaden reserveren tijden alleen voor islamitische vrouwen. Islamitische omroepen. Werkgevers houden rekening met de islamitische ramadan. Scholen krijgen nu al islamitische gebedsruimte, Hallal kantines (zie: UVA,VU en allerlei Hogescholen met de mescit (kleine moskeen) in hun gebouwen!!!), veel docenten zijn bang voor de Moslim jongeren die meerderheid vormen in hun scholen. HBO-Raad die burka-hoofdoek moest verdedigen is een gevaarlijke voorbeeld voor de andere scholen.!? Gemeenten die kickboxen organiseren zijn gevaarlijker dan de gewelddadige Islamitische jeugd zelf. Gedwongen huwelijken, eermoorden, demonstratieve hoofdoek-burka-moskee minaretten, veel kinderen, integratieonwillig, gewelddadig en werkloos – de kenmerken zijn de basis elementen om Nederlandse maatschappij ten val te brengen…De vlag van de politieke islam waait steeds harder en de strijd tegen de Nederlanders wordt op alle fronten uitgevoerd,(zie: georganiseerde politieke groeperingen die zich binnen de grote politieke partijen schuilen en opeens zeggen, “ja, we zijn Turken en we willen nu anders!!). Waarom zou je in een land willen wonen en je vervolgens opsluiten in je eigen cultuur. Lijkt wel of die Turken daarmee iets masochistisch hebben en een heel klein wereldbeeld, de huiskamer met een satellietverbinding naar een Turkse zender. Het probleem is simpel op te lossen.

Alle economische banden met het thuis zwaar belasten. TV schotels, alle Islamitische propaganda middelen belasten… Vult onze schatkist en maakt het “tijdelijk” migreren onaantrekkelijk. Het kenmerk van de Islamitische organisering heeft geen enkele samenhang met de Nederlandse cultuur. Westerse regeringen hebben een prioriteit gemaakt van het integreren van de moslims in hun samenlevingen. De Turken en Arabieren echter trachten deze integratie te voorkomen omdat ze deze moslims willen inzetten ten bate van hun eigen politieke agenda. Zij staan parallelle samenlevingen voor, waarin moslims feitelijk in een status aparte leven. Dit politiek islamisme vormt dus een grote bedreiging. Geen enkel moslims in staat is zijn ‘wortels’ los te laten of te ontkennen is nu ook in Nederland bewezen.

Ze zijn bijna 50 jaar binnen en geen enkele heeft een Nederlandse naam, ze doen mee aan de moskeebouw die volgens hen bezetting van het land betekent: deze is namelijk onverbrekelijk verbonden met de identiteit van een Turk of Arabier die de integratie met een andere cultuur uitsluit. Alle historische voorbeelden wijzen er op dat er met het Islamitische ideologie kunnen ze nooit geïntegreerd worden met een andere cultuur, waar ze binnengedrongen zijn. Segregatie en val is dus enige feit, je krijgt zo een snelgroeiende staat binnen de staat en dat kan niet altijd zo blijven gaan. Huidige immigratie en integratie beleid zal nooit een succes worden zolang de grote meerderheid van de Moslims zich geen immigrant beschouwd…Het gaat om een soort nieuwe type “hicret”, wat mohammedanen periodiek moesten doen. Zich verplaatsen naar de nieuwe gebieden en daar groeien tot de meerderheid. Naast elkaar leven met de oorspronkelijke volkeren, mag alleen om tactische redenen en mag niet langer…Meerderheid vorming en de bezetting van het land, De vooruitgang in de islamitische wereld wordt al eeuwen door deze collectieve waanzin tegengehouden. Nu in alle redelijkheid gesteld kan worden dat er hier groeiende Moslim kolonies zijn, dus geen sprake van een integratie proces.
#
WIJKCOMITÉ
28/12/2010 at 13:36

De Iraanse president Mahmud Ahmadinejad heeft Iranese moslims opgeroepen op jongere leeftijd te trouwen. Hoe eerder ze trouwen, hoe eerder ze nieuwe strijders voor de “heilige zaak” kunnen voortbrengen, en hoe langer ze daarmee kunnen doorgaan. “Strength in numbers”. De Europese Unie is het afvalputje van dit soort massaal geproduceerde laagst opgeleiden die gestimuleerd worden om naar Europese landen te verhuizen.
Dergelijke grote massa Moslims schieten als paddestoelen uit de grond en bouwen ze allemaal eigen moskeen en scholen in Nederland. Het aantal Moslim jongeren groeit razendsnel in hun nieuwe broedplaatsen. Het aantal opgeleiden nemen ook toe en werken ze aan de nieuwe voorzieningen voor de rekrutering. Marokkaanse en Turkse Wethouders, burgemeesters openen grote moskeen in Nederland: een nieuwe moskee onder de naam “grootste gebedshuis” wordt door burgemeester Ahmed Aboutaleb en wethouder Hamit Karakus geopend. In een stad met een Marokkaans moslimburgemeester, Turkse wethouders die eens zeggen dat ze de scheiding van kerk en staat niet al te ver door moeten voeren…


Het is de PvdA wethouder Hamit Karakus die ervoor gezorgd heeft dat dit symbool van verovering gebouwd kon worden. Hierbij negeerde hij alle gemeentelijke regelingen om zijn zin door te voeren. Maar nu ook elke R’dammer gemeentelijke regelingen mag negeren anders is hier sprake van onvervalste discriminatie en kan Karakus voor de rechter gesleept worden. Met Hamit Karakus, Ahmed Aboutaleb en de Essalam-moskee zit het wel snor met de scheiding Kerk/Staat.. Eerst was ‘t Cohen die moskeeën in A’dam subsidieerden en nu gooit R’dam de grondwet op de vuurstapel. Ernstiger is dat de grond voor eeuwig is verkocht aan de moslims, in islamitische ogen wordt Nederland niet méér gewaardeerd voor de gegeven vrijheid, maar juist verder vernederd voor zwakte, namelijk dat zelfs de Nederlandse grondwet zou kúnnen wijken voor veronderstelde islamitische geloofs- en gezagssuperioriteit. Immers, de grond onder de moskee, evenals die onder elke moskee in Nederland trouwens, wordt in islamitische ogen geacht eeuwig onttrokken te zijn aan de Nederlandse soevereiniteit. Deze Turken en Arabieren treden op voor hun parallelle islamitische autoriteit die de toepassing van Nederlandse wetten op enig deel van Nederlands grondgebied kan uitschakelen. Dit getuigt het van een onvoorstelbare brutaliteit en toont hoezeer de Nederlanders over zich heen laten lopen…Hiermee wordt het bewezen dat het verlenging van de islamitische landen voor hun eigen machthebbers werken. Met het controle over de grootsteden hebben ze zoveel macht dat ze openlijk Nederlandse criticus met de dood kunnen bedreigen en journalisten, schrijvers, docenten van de universiteiten in het openbaar kunnen bedreigen. Met tegenstanders van het islam wordt op deze manier afgerekend.


Heel dit gedoe was te verwachten nadat in onze grotere steden de Turken, Marokkanen, Somaliërs en Antillianen de dienst uitmaken en van onze steden een hel gemaakt hebben.

De wijken en steden: ons wijk, ons stad zeggen moslims en daarvoor hoeven ze zich geen Nederlander te voelen, ze hoeven slechts het stukje grond waar ze wonen als het hunne te beschouwen. In de oude wijken in de grote steden vind je amper autochtonen meer. In Rotterdam en Amsterdam ligt het percentage niet-westerse binnenkomers boven de 75%. Dat is een gemiddelde afspiegeling van de stad. Voor sommige wijken betekent dit 90%. Hun wijken dus, niet van Nederlanders. Veel wijken in de grotsteden vertonen alle kenmerken om tot islamenclaves te verworden en grote politieke partijen die volledige geïslamiseerde wijken zien ontstaan doen overal mee. Om één wijk te veroveren is 1 hoofddoekvrouw genoeg, als er zo’n vrouw in een wijk verschijnt, verdwijnen alle bewoners langzamerhand uit hun wijk, uit hun straat. Nederlanders kunnen niet tegen 1 hoofddoek vrouw, ze verhuizen massaal en vervolgens ontstaat heel snel een andere soort wijk. Doorsluizing naar volgende wijk van deze hoofddoekvrouwen is een constante demografische proces waarbij Islam gebruikt wordt als een politiek-religieuze verovering systeem met religie als dekmantel. Betreffende problematiek hoofddoekjes zijn dus een wapen en het gemakkelijkste is het natuurlijk op een ‘tolerante’ manier toe te laten. Turkse Erdogan heeft niet voor niets gezegd dat Europa overwonnen zal worden door baarmoeder van onze vrouwen. En zo werkt het ook omdat ze hun vrouwen houden als fokdieren ook wel genoemd ‘zoontjesfabrieken’.

EU lidmaatschap van Turkije is belangrijk om dit soort strategische doelen te bereiken: een geniale tactiek en wel realiseerbaar als Turkije een landingsbrug van honderden miljoenen Moslims naar Europa wordt.
Zoals bekend groeien Moslim sektes al snel uit tot de belangrijkste organisaties in West-Europa, Federatie van Islamitische Organisaties in Nederland (FION), Milli Gorus, Fetullahcilar, Soeleymancilar, Diyanet met honderdduizenden leden en de controle over een groot aantal moskeeën en sociaal-maatschappelijke instellingen. Met dit machtige apparaat in handen, hebben Moslimlanden grote invloed op de politieke processen in Nederland. De omstreden criminele organisaties duiken op als onderhuurders van de moskeen in Nederland. Vijandgezinde Moslimlanden realiseren zich dat Turkije en de Turkse diaspora een hoofdrol zouden kunnen spelen bij de islamisering van Europa. En dat voltrekt zich nu voor onze ogen. Ze liggen op dit moment aan het Nederlands subsidie-infuus maar voeren een geheime agenda.


In de islamitische landen wordt gesproken van een Turkije dat terug is gekeerd naar zijn ‘islamitische wortels’ en Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad, Libische Dictator Khadaffi, Omar al-Bashir (president van Soedan) en Turkse fundamentalist Erdogan willen graag dat Turkije lid wordt bij EU. In Turkije een Iran in het bezit van nucleaire wapens wordt inmiddels gezien als een zegen voor het Midden-Oosten in plaats van een bedreiging. Iran wilt graag dat Turkije lid wordt bij EU… Soedanese leider Omar al-Bashir, die Turkije zo snel mogelijk in EU wilt zien, ondanks de aanklacht van het Internationaal Strafhof tegen hem wegens genocide (in Darfur), een aanklacht die volgens Turkse fundamentalist Erdogan niet kan kloppen, want ‘een moslim kan onmogelijk genocide plegen’. Turkije, een agressieve staat met 80 miljoen intolerante moslims, waar de moslimscholen explosief groeien en de andere geloven zwaar geterroriseerd worden. Turkije, dat Cyprus voor de helft weder-rechtelijk bezet heeft, en het EU lid Cyprus niet wil erkennen. Turkije dat de genocide van ruim een miljoen Armeniërs niet wil erkennen.
Europese corruptie juicht dit toe en wil Turkije nu zo snel mogelijk deel uit laten maken van onze gemeenschap.

Een EU-blunder van de eerste orde.

Na het Turken en Marokkanen drama stromen nu de Somaliërs en de Bulgaarse moslims ons land binnen, zonder enige economische noodzaak. Dit is puur wanbeleid tegen de belangen van ons volk in.

Nu wordt het hoog tijd dat het immigratie van Moslims naar Europa compleet gestopt wordt. Het systeem van uitkeringen bezorgen die gebaseerd was op een enorme parasitaire ambtenaren stelsel trekt nog meer Moslims. Brussel moet onmiddellijk stoppen met geven van bakken Europees belastinggeld jaarlijks aan Turkije; De enige reden, waarom de turken doen als of ze bij de EU willen horen is het geld dat Turkije krijgt als kandidaat-lidstaat van de EU, ons belastinggeld en bijdragen zijn alweer verhoogd om Turkije rijp te maken voor toetreding. Turkije wordt nu een tweede Iran, laat Obama het fijn inlijven als de zoveelste staat van zijn Amerika.
Turkije nooit en nimmer bij de EU ! Weggegooid geld.


Turkije zal een bedreiging worden, want Erdogaan streeft weer naar een groot Ottomaans islamitisch rijk en heeft een van de grootste legers.


Een referendum naar Zwitsers model is noodzakelijk: het gaat om een referendum over de concrete maatregelen, over een grote probleem, in alle facetten en zodanig dat de wil van de meerderheid doorgaat. Een referendum over de islamitische massa-immigratie en moskeen bouwen. Deze referendum is in het landsbelang. De overheid moet het referendum organiseren. Daarmee wordt het ook buiten de partijpolitiek geplaatst. De politiek is uitvoerder, en heeft niks te beslissen. De burgers zijn de baas.

R. Blicker

WIJKCOMITÉ DIRECTE DEMOCRATIE
#
adriana
25/02/2011 at 15:12

Brutale moslim dictators en hun handlangers in Nederland.

Het proces tegen Geert Wilders, is oorspronkelijk een internationale actie van de moslimdictators via Nederland en is een schande, het is niet legitiem!

Zie de eerdere opmerkingen van moslim dictators, als:Abdullah van Saudi Arabië, Kadhaffi van libie, Ali Abdullah Saleh van Jemen, Ahmedinejad van Iran , de Mohammed, Leiders van Turkije, Omar al-Bashir van Soedan…Even later een rechtbank tegen Geert Wilders. Aangezien deze dictatoriale regime’s niet legitiem zijn, zou dit waanzinnige proces samen met de dictators, zo snel mogelijk moeten verdwijnen. Het proces tegen Geert Wilders, dat dankzij de medewerking van deze dictators tot stand kwam, is dodelijk. Door de islamitische cultuur-wetgeving gestimuleerde bevolkingsgroei, die nog steeds exponentieel is, betekent dit, dat in alle moslim-landen de gevreesde overbevolking zeer snel plaats vindt.


Neem nu Egypte, de overbevolking daar, is een groot probleem. Het bewoonbare gedeelte van Egypte is zo groot als Nederland, maar er wonen wel negentig miljoen mensen, vijfmaal zo veel als in Nederland. De hoofdstad Cairo beslaat een oppervlakte van Amsterdam en haar voorsteden maar het herbergt meer mensen dan in heel Nederland. Pakistan is weer hetzelfde. In Marokko, zijn er binnen 23 jaar meer dan 28 miljoen moslims bij gekomen. Turkije stijgt naar 80 miljoen. Iran telt meer dan 85 miljoen moslims. Pakistan meer dan 110 miljoen: dat is ook een groot probleem.
Snel groeiende bevolkingen en dictators die nog meer moslims willen. Moeder aarde is in groot gevaar!

Turken hebben circa 12 miljoen moslims geëxporteerd, 99% naar Europa en leider Erdogan die nog meer bevolkingsgroei wil,beschouwt deze volks verplaatsing als een buitengewoon belangrijke job voor Turkije. Moslim dictators willen via hun vijfde colonne in Nederland gaan domineren door te terroriseren. Het zijn juist deze dictators die massa moslims onder de controle houden.In Marokko, wordt alles streng gecontroleerd en zware onderdrukking wordt ook buiten de grenzen toegepast. Marokkaanse en Turkse leiders hebben hun handlangers tegen Geert Wilders gemobiliseerd. Corrupte advocaten, rechters en gesubsidieerde stichtingen gaan gewoon door met hun activiteiten, terwijl er nu in veel landen opstanden begonnen zijn tegen hun bazen. Moslimdictaturen die nu aan het wankelen zijn, hebben miljoenen moslims naar Europa gesmokkeld om strategische doelen te bereiken. De 5de colonne, hoofdproduct van deze dictators, heeft vaste voet in Nederland. Deze moslims krijgen orders voor het stichten van een islamitische enclave. Moslim bewegingen die hun steun vinden in hun thuis-basis. Dat is het wanbeleid van de EU landen, zij hanteren anti-westerse ideologieën om mensen te mobiliseren. Als je alles goed volgt, dan zie je hoe deze moslims met niet te noemen methodes worden gedwongen te vermenigvuldigen. Nergens kan een immigrant zo het zo snel het voor het zeggen krijgen als in Nederland.

Als we naar de islamitische wereld kijken, zien we vooralsnog alleen maar armoede, analfabetisme, onwetendheid en onvrijheid, met steeds meer invloed van de radicale islam, waardoor deze landen steeds meer achterblijven en richting duistere Middeleeuwen gaan. En nu moeten we al die islamitische ellende na 1400 jaar vrijheid, hier weer gaan stimuleren, terwijl veel landen in opstand komen tegen die brutale moslim-dictators. Als de huidige, door de elite gedoogde, trend van ongecontroleerde voortplanting,doorzet, zullen wij binnen de kortste keren een islamitische staat zijn, met alle gevolgen van dien. Wij worden dan weer onderworpen aan de moslim dictators met hun zeer verouderde cultuur van achterlijkheid!
De oude garde met hun dictatoriaal nationaal socialistische islamitische regimes, proberen door dit proces de verdediging van Neder land definitief af te breken. Dit proces is als een hetze aangewakkerd door o.a.:”Kleurrijk Neder land.”


{Een organisatie, met militante moslims, die alleen één kleur erkennen, subsidie vreters!} Een obscuur clubje narrow-minders die nauwe banden heeft met de hand-langers van islamitische regimes, waarbij ook Nederlanders, zijn.
Het is toch te gek, dat een rechtbank het OM kan dwingen, Geert Wilders aan te klagen. Daar blijkt duidelijk uit, dat de rechterlijke macht vooringenomen is en probeert haar invloed buiten haar grondwettelijke grenzen uit te breiden.


Orders, (in die zin van “schakel eerst die Wilders uit”) aan de Nederlandse ambtenaren zijn puur terroristisch. Het is een politiek proces met de bedoeling een politieke partij te ontmoedigen die tegen de islamitische verbreiding is en niet om de grenzen van de vrijheid te toetsen. De islam is een misdadige en abjecte ideologie en verdient het predikaat religie m.i. niet.
Het geeft alleen meer geweld en meer onderdrukking. Kijk maar eens naar de vergiftigde verhoudingen in sommige wijken van grote steden, waar met name islamitische jongeren de autochtone burgers terroriseren en buurten onleefbaar maken.


Kijk naar hun herkomst landen waar de islamitische dictatuur heerst. Je ziet dat ze geen respect hebben voor alles wat niet-islamitisch is. De laffe en walgelijke terreurdaden van dictators tegen hun burgers is hier het zoveelste bewijs van.
De islam van deze dictaturen is in opmars en zorgt overal ter wereld voor ellende, genocide, terreur en vervolging. In 1973 waren er ongeveer een half miljard moslims in de wereld, vandaag is dat aantal ongeveer 1.8 miljard. In afwachting van een machtsovername in West-Europa bouwen zij met de steun van de Europese regeringen hun structuren uit. De islam heeft in Europa voet aan de grond en zal niet rusten voor ze het publieke domein overheerst en andere levensbeschouwingen kan onderdrukken, nog voor het jaar 2050. Zoals bekend groeien moslims razendsnel in Nederland; 9 keer meer dan de Nederlanders. Verscheidene haat predikende imams roepen op voor non stop groei tot de meerderheid bereikt is en jonge moslims polariseren nu al via hun omgangsvormen en de gelaatsbedekking. Turken en Marokkanen controleren grote massa moslims binnen west Europese landen:


Als voorbeeld,
Landelijk beraad Marokkanen
Contactgroep Islam (CGI)
Federatie van Marokkaanse gemeenschap Nederland
Milli Görüs Nederland
Nederlands Islamitische Federatie (NIF)
Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN)
Stichting Islamitisch Centrum Nederland (SICN)
Turkse Islamitische Culturele Federatie (TICF)
Unie van Marokkaanse Moskeeorganisaties (UMMAO)
Federatie van Islamitische Organisaties Nederland (FION),
Islamitische Stichting Nederland (ISN) enz. enz..
Deze organisaties hebben tienduizenden leden en zijn ze bezig met het onderricht in moskee en school om de leden van de moslimgemeenschap Oemma- en jihadbewust te maken. Dit moet de basis worden van hun toekomstige Islamitische dictatuur.

In de islamitische wereld word precies bijgehouden hoe ze de “racisten” via hun eigen wapens kunnen vervolgen. Kijk maar hoeveel moskeeën en moslimscholen er in europa worden gebouwd. Dat is om hun eigen volk te laten zien dat europa veroverd kan worden.

Het is een feit dat allerlei politieke partijen meer dan 40 jaar lang 24 dictaturen in het Midden Oosten en Noord-afrika financieel en militair hebben gesteund. Ze kunnen hun verantwoordelijkheid hiervoor niet langer ontlopen.

PVDA, CDA, Groenlinks, CU, D66 zeggen dat ze voor de hoofddoek zijn en bovendien is die voor hen een belangrijke breekpunt!.
Ze zeggen elke keer dat ze verdragen hebben aangenomen en onderschreven hebben van moslimlanden met hun dictators.
Deze moslim-dictators hebben allerlei contacten die kunnen zorgen voor een langer verblijf in Nederland. De miljoenen burgers echter komen nu in opstand tegen deze dictators en eisen hun rechten op. PVDA, CDA, Groenlinks en D66 hebben het elke keer over de rechtsstaat, maar tegelijkertijd steunen ze in Nederland een nieuwe implementatie van al die dictatoriale regimes:Haram – Salam bij Utrechtse gemeente, Hallal eten bij overheid instellingen, Hoofddoek implementatie met de steun van corrupte ambtenaren, korancursussen, Overal moskeen neerzetten, Islamlessen steeds uigebreide hersensspoeling bij het onderwijs, Aparte zwemplaatsen en Regels voor vrouwen met een andere achtergrond, Subsidies aan hoofddoek organisaties, Iraanse Nederlandse vrouw doodgemarteld in Iran en PVDA, CDA, Groenlinks, D66 en CU zeggen weer niks, voor hun walgelijke hoofddoek hebben ze wel een breekpunt! Deze partijen willen niet zien en horen hoe miljoenen mensen onderdrukt worden in hun “geliefde” Islamitische wereld. Je kunt aan de opstanden in Tunesië, Egypte, Iran, Jordanië, Algerije, Marokko en Jemen zien dat de mensen daar niet houden van dictatuur.Moslim wethouders en burgemeesters die banden hebben met hun dictators openen nog steeds grote moskeen in Nederland. PVDA, CDA, Groenlinks en D66 en hun burgemeesters, wethouders gaan gewoon door met hun wanbeleid; Ahmed Aboutaleb en wethouder Hamit Karakus, hebben regelmatig overleg met de dicterende macht uit hun herkomst-landen.

Ze bouwen islam structuren en de orders van dictators worden nog steeds doorgevoerd, zo zorgen ze ervoor dat de structuren van verovering doorgaan. Je ziet overal werkloze moslims rondlopen die hier al 35 jaar van ons uitkeringssysteem leven, aan hun geloof doen ze weinig maar er moet wel een moskee voor ze gebouwd worden. De financiering daarvoor wordt bewerkstelligt via zware uitbuiting van overbevolkte moslimlanden. Dus met het bloed van die mensen daar, kunnen hier in Nederland moskeeën neergezet worden i.o.v. die dictators. Het gevolg van dit systeem is een complete verval van de samenleving. Hardwerkende mensen die het land ontvluchten. Politieke partijen die de macht in de steden hebben kunnen kopen met subsidies en uitkeringen. De onzekerheid over de vrijheid in de toekomst kweekt wantrouwen. De Koran, het rode boek van al die dictators, geeft uitdrukkelijk opdracht tot de bekering en onderwerping van andersdenkenden. Ze geven je hun moordcultuur als stank voor dank.


Dus: De islam is een misdaad, niet alleen tegen de mensheid, maar ook tegen de dieren.Terecht wil Geert Wilders een verbod op deze misdadige politieke ideologie.

Het is nu tijd om te stoppen met dit waanzinnige ziekte.Moslim dictators en hun druk op de Nederlandse politiek kan nu afgebroken worden. Het moet nu maar eens afgelopen zijn, de opstanden zijn begonnen. De hele strijd kan weer teruggeplaatst worden naar hun thuis landen. Meer dan 2 duizend jaar geleden deden de Romeinen dat ook: Hannibal zat in Europa en kon niet verslagen worden, Uiteindelijk wist Scipio de oorlog naar Noord-afrika te verplaatsen. Na een jaar van voorbereidingen landde Scipio in 204 v. Chr. in Afrika, waar hij de Carthaagse stad Utica innam. Anders zou Hannibal zijn blijven kampen en zich continue verbreiden. Meer Romeinse successen volgden en de situatie was nu zo ernstig dat Hannibal met het restant van zijn leger naar huis terugkeerde (202 v. Chr.). Wij moeten ook de huidige moslim export van de dictators zo snel mogelijk stoppen en via remigratie de hele strijd naar hun eigen landen terugplaatsen.

STOP DE INVASIE VAN DE SCHOTEL KOLONISTEN

Met vriendelijke groeten

Adriana Thraces
26 februari 2011, 02:50
http://www.hetzuur.nl/artikel/9231/een-volk-dat-voor-tirannen-zwicht/comment-page-1/#comment-89711
Aijai says

Als Ik tegenwoordig op de barracuda link in de Kolom rechts klik gaat Mijn antivirus loeien en blokkeert h1.ripway wsmony Socialmediamartketing f….

ip 127.0.0.1:8118

Nu Ken Ik barracuda al als anti alles dat het grote joodse heil in de weg staat en afbreker van al Dat Bericht wordt over joodse en israelische gedragingen en daden en ook aartliberty had al vaker last van hem.Dat dit type tot Criminele activiteiten overgaat als niet al plegende is Mij echter ook bekend en Dát zeer veelvuldig.Dus die link zal niet zo maar een spamsiteje zijn?

Joden plegen massaal Cyber Misdrijven en Terreur en helemaal sinds russische ashkenasijood avigdor lieberman in 2009 zeer grote aantallen van de joodse gemeenschap het Internet op stuurde om Terreur en sabotage te plegen.Zelfs de justities en wetgevingen van Vele Landen Misbruiken ze om Oppositie tot zwijgen te brengen.

Een der Méést Tekenende Misdrijven was vóór dé Genocide met hun idf leger Wél.Toén in hét jaar ér vóór zorgden ze mét massa moorden en gevangennamen er voor dat er niét één Stem zou Kunnen Protesteren.Ná de aanval werd Èlke Stem Die Nog Wat Zinnings Zei op tv keurig vakkundig en snel weg gedragen.

Deed ronny naftaniel en zijn vereniging nog fanatiek aan mee aan de vervolgingen onder mom ván rechtsradicalen jagen Mensen massaal opruimen.Dus toen de Genocide begon wás Elke Website Van Weerwoord gesloten en Elk Mens opgeruimd.Die massa moordende rascistenhond.Stond ná Die Genocide nóg te janken in Amsterdám …Niét óm de Kudden Vermoordde Palestijnen …Néé óm zijn verrotte Genocideclannetje …Hoé Geestelijk Gevaarlijk Gestoord Bén Jé Dán Naást Dé Zware Misdaden Kaliber oorlogsmisdrijven Die Die al Pleegde?

Dus akkefietjes ván joden Neem Ik Bloederious omdat Ik Weet Wélk superegoistisch Criminéle gewetenlóósheid er achter schuil gaat.
25 februari 2011, 14:32
http://www.hetzuur.nl/artikel/9231/een-volk-dat-voor-tirannen-zwicht/comment-page-1/#comment-89694
leraar says

Heel goed idee om ze te leren zich te douchen.
Dat zal ze leren die tirannen.
24 februari 2011, 17:02http://www.hetzuur.nl/artikel/9161/rabbijn-evers-neanderthaler/comment-page-1/#comment-89689
kerkgeleerde says

@aatliberty 01:14 Dat Was Ook het Eerste Wat Ik Dacht.´K Heb ook Vast wel een tic met meer dan duizend censuur en banwerken en x aantal Informatiewebsites gesloten in Dat ene Jaar Tijd Sinds Ik Aangiften Deed van wat ze flikten op de scholen.

Ze werken daar aan Wereld wijd van uit Misbruik van Overheden diensten en bedrijven en dan eigen netwerken als jdl ( Dat zelfs in israel geband is na een massamoord aanslag op de Bevolking Daar en Ook de aanslag op 40 israelis in Die Bus op hun naam (Òók nét als WTC óm o.a.Rassenhaat te starten ) en een vorig jaar nieuw verschenen Terreurorg van ze op Internet het adl -american defence league – Dat inbreekt op Verbindingen en Websites en saboteert etc .Vast ook van uit Overheden en diensten omdat ze zo veel zo lang kúnnen en niét aan gepakt worden.Net als Tégen Dié eversten ook al Géén Aangifte Mogelijk Blijkt – Máár Zelfs in Ons Eigen Land Én ánders óm Óm élk buikpijntjé wél.Hoé Zó Criminéél Rascist by religion and culture?

Kun Je aan Zien Wat de wetgever Wérkelijk IS.Éèn BÈÈST Dát mét Kinderén féést.Ónze pooier Onze cipier Ónze plúndéráár.Maar Goed dit Bleek een verfrissende Technicality Áls Zeldzame Afwisseling.
24 februari 2011, 02:14
http://www.hetzuur.nl/artikel/9161/rabbijn-evers-neanderthaler/comment-page-1/#comment-89685
kerkgeleerde says

(Your comment is awaiting moderation)

web.me.com/aartliberty/NEWS/NEWS/Artikelen/2010/12/11_Het_ware_gezicht_van_rabbijn_Evers!.html

web.me.com/aartliberty/NEWS/NEWS/Artikelen/2011/2/23_De_Mossad_werkt_zelfs_in_Amsterdam!.html

Khadijja poog copy paste eens want op een of ander wijze worden de links niet correct en geheel geactiveerd bij aanwijzen ,dat is ook te zien aan het lijntje dat verschijnt en dan niet geheel door loopt.
24 februari 2011, 00:14
http://www.hetzuur.nl/artikel/9161/rabbijn-evers-neanderthaler/comment-page-1/#comment-89676
kerkgeleerde says

(Your comment is awaiting moderation)

Die rabijn evers schijnt zich wel Méér Dan wat religiouse vrijheden te nemen.

http://www.youtube.com/watch?v=DIT9sLz29iQ&feature=related

##….., achterin de video noemt hij ook de mishandeling, waarbij zelfs die rabbijn Evers was betrokken, zie deze link: http://web.me.com/aartliberty/NEWS/NEWS/Artikelen/2010/12/11_Het_ware_gezicht_van_rabbijn_Evers!.html

AAN ALLEN

De afgelopen dagen steeg mijn bloeddruk weer aanzienlijk, want hetgeen de joods Palestijnse rabbi Antebi is overkomen, overschrijdt iedere vorm van menselijk fatsoen. Het blijkt zelfs mogelijk te zijn, dat de Israëlische Mossad vrij is om handelend op te treden in Amsterdam, met medewerking van de Zionistische rabbi Evers. De laatste, wiens agressieve kop regelmatig opduikt als er een aangifte wegens antisemitisme is gedaan. En ook het Cidi behoort tot dezelfde club van Israël supporters, die eigenlijk al lang een enkele reis Israël gegeven had moeten worden. Want een goede jood kan geen Zionist zijn. Lees het allemaal op mijn website.

http://web.me.com/aartliberty/NEWS/NEWS/Artikelen/2011/2/23_De_Mossad_werkt_zelfs_in_Amsterdam!.html
23 februari 2011, 09:30
http://www.hetzuur.nl/artikel/7314/de-echte-waarheid-over-joden/#comment-89675
kerkgeleerde says

Ja Kobold dan is er nog wel een beangstigend kantje.Zo Als israel ,Ván Dat Land weten zij Pas Sinds ca 400 jáár.In de loop der tijd is dat gaan passen in de beleidslijnen van de eeuwige trektocht der leiders van dat zwerfvolk als nieuwe motor.Veel van Die bevolking zijn hélémáál hysterisch óvertuigd – Zélfs religious – (iets Dat door de Bank genomen gebaseerd is op Kennis van Méér dan 400 jaar) Dat zij hún ware geschiedenis en zelfs de jongeren gedragen zich zo ,Wát We Ook Wél Zagen in het Filmpje Dat Je Net Plaatste in Artikel elders.Maar Goéd Zélf Zijn We Ook Bekaaid áf ná één rondjé lagere school met enkel leugens en falsificaties door de indoctrinatie en Hersen spoel jooden.Zéér Bé lógen Èn Be kááid Zélfs.Zélfs Heel de slavenhandel is hun eigen handel altijd geweest en Nóg En Niét WIJ Die Dat deden.

Bestaan Ván leugen Óp leúgen want die leiders wéten natuurlijk wél van de hoed en rand.Ook Óns ópdringen israel zij een religious gebeuren Áls excuus vóór overwegend Raciaal en Economisch Terrorisme en Genocide en een plek te hebben waar ze Onze Kinderen en Goud naar toé slepen.Méér Dán één nieuw soort vorm Ván piratennest is het Niét.Zij hebben Die ziekte Die Iemand Alles laat liegen maar dán als religie Áls geschiedenis en heel het volk te saam en Dat Moét Ook Wèl want Mét Dé Waarheid wordt hun bestaan snel Ónmogelijk Ná Wát ze gedáán hébben.Ze Kennen de Waarheden Zó Goéd Dát ze ér perféct om héén kunnen liegen steeds.

Ook Ónze Waarheden en Ware Geschiedenissen vermalen ze continue in Één grote Al Vele ééuwen durende Kristallnacht óm dé Waarheid óver hén én Ons té verzwijgen.Zélfs dé kruistochten de heksenvervolgingen inquisties de martelingen en vervolgingen ( Óók Dè wettelijke gewettigde Verbrandingen kruizigingen tot Héden Hebben Mét het vermorzelen Van Dé Waarheid te maken en Onze Vrijheid Ware Wezen en GOD Zélf ,náást Ons houden Áls slaven hoertjés en hoersoldaten onder dáán én burgér ( Té Vaak ham burger Ook )

Máár één asiaat aka een ashkenasi Die in Israel op de Grond gaat liggen roépen “alles van mij alles ván mij is” is Wél Wat Bevreemdend ,Áls zo iemand in de Hema geklist wordt zit Die “normaal gesproken” binnen de twee uur in de inrichting.Dé fakeisraeliet dé fakejoodse Wereld gemeenschap vormt voor Heel de Wereld en de Mensheid Elk Kind Man Èn Vrouw Op Aarde Hét Grootste Probleem , zo als zij zich gedrágen en Óm wát ze doén Én Óm Wát ze Láten.De Wereld oorlogen de Pest Hongersnoden Rampen en Leed Peanuts bij hen Vergeleken en nog Máár Dé Symptomen en enkele Gevolgen er Ván.

Máár Het Kán Verkeren , Ik Zag nét nog elders Hiér een Comment Van hans en Voor het Eerst Bespeurde Ik Oprechtheid en een Goed Woord.Laten We Hopen Dát We Mogen Blijven Hopen.
23 februari 2011, 09:02http://www.hetzuur.nl/artikel/7314/de-echte-waarheid-over-joden/#comment-89672
kerkgeleerde says

Ja hans een klein schoonheidsfoutje is er wel in die beloften.De hedendaags jood genoemden zijn de joden van die bijbel Niét.De verkeerden zitten er nu.Dezen behoren voornamelijk in asie en achter het rifgebergte thuis.Hún Èchte namen Die ze van Ons Hadden Gekregen vóór ze zich de geroofde Naam “joods ” Áls huidig schuiladres toé éigendén Was Simpel en Rechtstrééks “Kinder Verkrachters en Honden” Én volk van de Duivel.Beeldend en Dúidelijk Tóch?

Zelfs Alle Scheldwoorden Die We Hadden Bedacht Waren en Zijn uitsluitend en Alléén Vóór hén Bedoéld tót OOk Dát Niét méér mócht ván hún bijbelse moralen en leer des Duivels Dát ze Òns brachten.Zo Als ú Zelf in een ander Comment Inderdáád Stelt – Wij Hadden Geen Religien en godsdiensten Wij Waren Éen Met de Schepper en Zijn Volk Geheten.Wij Hadden Geen religie Wij Waren Religie en Liefde Geboren uit GOD´s Hand.

Wáár Ván de islamiet en de jood nog wél eens Restanten in hun geile bewondering in hun bordelen en Kinder bordelen van mee maken in Dè gedrogeerde Doodsnood.U Heeft Mijn Volk Verkloot Láát Dát Òók hét Ùwé Gebeurén….Sámen Dood.

ù verteld Waarheden óver dé Verkéérde Volken Hoé Òn Wáár IS Dát Dán?

Zelfs een idioot Kán Zién Dát de hedendaagse fakejood even als de semieten niet in Europa en Zelfs het MO Huis Horen.Want het is een mengeling van asiatisch afrikaans javaans en de islamiet door Volksverkrachtingen door de eeuwen heen ook wat Europeaan er door heen.Ze Hebben Zelfs Wat Amerikan Native er bij want de Kinderen roofden ze bij Alle Volken Ook in Amerika Waar ze al 15.000 jaar geleden aan kwamen.Ga de moeders van cryptos als ballin en donner Óf de vrouw Ván opstelten Zién Óf úw moeder ? – pure asiaat ashkenasi Mensen eter Mét Alle Gevolgen van Dién.Gebruikelijk uiterst Kwaadaardige en superegiostische absolúút bazige gewélddadige moeders.Zó kluiven ze Héél de Aarde al Millenia lang áf Ván hot náár hér Áls een roofschimmel ván het éne beloofde náár hét andér Óns Dood achter latende.Én máken ván hún kindtjés dé volgende roofmoordenáárs.

Áls een uit verkoren volk Dát Soort dingen doét Hébben Zij Zich Zélf Wèl úit Wélke Belofte dan Ook uit Gestoten ZÓ Ál Áls Dáár iets ZOÙ Zijn?Al wát ze doén IS gedrag Ván Káin Dè Moordenaar Broeder Moordenaar Niét Ván Abel Dé Geliefde.Zich Ná Dé Broedermóord Abel´s Náám áán méten Geeft Géén Erfrechten.

Ja hans én hoé is de situatie en toekomst voorspelling NÙ?
23 februari 2011, 03:23
http://madbello.nl/?p=64079
Noel
Jouw reactie staat in de wacht op moderatie, nog even geduld ;-)
23/02/2011 at 05:46

´Héb jé m´n Lavalamp nog niet gezien Dat allen ontroerd een echte Hit.Zelfs m´n huisbaas blijft traantjes weg pinken.Dié Grote trouwe zééhonden Ogen.http://www.hetzuur.nl/artikel/9219/christelijk-cadeautje-voor-moslims/comment-page-1/#comment-89663
Jujuratdas says

Já hóór het filmpjé tégen dé kaááristén óf tewél Dè Blanke Bevolking in het algemeen.

Effe wakker worden Hiér.Het filmpje begint ergens aan een afgeknipt begin.De afstand tot de af te slachten mensen is “Àls Je het Vergelijkt met de latere afstand bij schieten “” Zéker 2 kilometer aan begin filmpje en ze weten al gelijk met wie van doen te hebben.-Èn dát ze wel zeker gewapend zouden zijn.

Àls Je de tijd Die nodig is tussen schoten Die Je hoort én de inslagen is de korste afstand zeker nog steeds meer dan 600 méter.

Dit filmpje is enkel gepubliceerd om tegen Amerika te vervijanden zo als de hetzes met die haarp ook – Én Wié heeft ALLE Wereld media onder contról?

Dè haat én oorlog zaairát!

Wát denk je dat de moslims boos zijn om zulke slachtfilmpjes?
Worden zó dubbel gewillig met de Schanddaden van de haatzaairabbis en israelieten mee te doen. Alles te zaam dom impulsvee en zó te manipuleren door die stookspecialisten.´t is haatzaaien.
22 februari 2011, 13:19
http://www.hetzuur.nl/artikel/7314/de-echte-waarheid-over-joden /#comment-89659
Wijs Muisje says

Onderste der Kobolden says Er bestaan geen uitverkorenen.6 januari 2011, 22:00

JÀ WÈL HÒÒR – ALLE NIET JODEN!

Hendrik Herzl says “”Of zijn die verdwenen met Duitse Ufo’s richting de maan?”"
12 januari 2011, 09:28

Ehhh hetzl joden hebben na de oorlog zééér massaal Valse nieuwe christelijke namen aan genomen om zich in te dekken tegen hun éven zééér vele oorlogsmisdaden Die ze Pleegden enkel in Nederland al 3 Miljoen Aangiften Tégen ze.

Ook Dé Rasnaam hebben ze 600 jaar geleden geroofd en zelf zijn het asiatisch ashkenasische zwervers uit het rifgebergte Òf zó ergens achter turkeheroinayekinderen van dáán.Anders Gezegd “We zijn onder de voet gelopen door asiaten”!
22 februari 2011, 08:46http://www.hetzuur.nl/artikel/9175/de-zionistische-joden-hebben-de-niet-zionistische-joden-vergast-anti-semitisme-is-daarvoor-verergerd-en-hitler-geinspireerd /#comment-89658
Wijs Muisje says

Haat vulgair?Jammer Dat Kobold kerkrat unbound Niet Unleashed!
Had je nou al die Kiddy rape rabbis toé gesproken Dát ze Niét Zó vol haat én vulgair moeten Zijn Én Dát heroinedealen Moéten Láten Én úit dé Kinder creches Wég Moéten Blijven?Heel nodig want laatst liep haatzaai Kiddy rape rabbi evertzwijn nog zwijn haat door Amsterdam te brullen Zie Vid Aart.Diverse onderdelen van de Valse antisemitismeproducties zijn OOK Ván haatzaai rabbis.En Haat IS Goed Zo Lang het een Ander Bloeden Doét.

En vulgair en haat én namen die wat zeggen?De jouwe en jé titél Zéggen Ook Wél Wát in Elk Gat Waar Men Komt Tóch?

En ook al verpak je jé haat en kwaadaardigheid in nóg zulke keurige woorden Wé Zién zé Tóch! tinyurl.com/46gum9d

Dát Zoúden Wé Àllemáál Wél Willen Als We Iemand driekwart Dood slaan Hun Kinderen Misbruiken en verslaafd maken prostitueren Zé plunderen Vermoorden en beroven vergiftigen en Dán TÈ gelijk roépen “vergeef tóch en heb liefde en haat niet” Zó lust Ik ér Wél Wát Ván….Dát is altijd feest voor het Beest!

Nooit Bedácht Dát Ú Simpelwég Dé Duivel Zélf Bént?
22 februari 2011, 08:28Door Verkrachting Wordt een Ziel af gebroken van Het Ware Wezen en de duisternissen in gejaagd - Het Niét Bestaan - De levende Dood - een gruwelijke Vaak Levenslange Toestand - als in Levend begraven door herodus - wat in Werkelijkheid Ook Verkrachtingen van de Kinderen van de zo als u zegt "Goyim" waren om Ze te breken voor uw slavernijen en tempeltjes - het Bloed van de Lammetjes aan de Deuren in die bijbel Was in Werkelijkheid het Bloed van de Kinderen tot Vier Jaar Die de Ouders gedwongen werden zelf te Verkrachten  - Vóór de soldaten kwamen controleren of Ze het Wel deden.Anders was het voor Allen af gelopen.
Dé Verkrachtte wordt ahw geinfecteerd met de ziel en inhouden Ván dé Vérkrachter en zelfs de kennis en ervaringen daar van al zij het normaal gesproken "onbewust" maar wél gedragsbeinvloedend.Een oorzaakje van de erfzonde.Zo gaat Dat.Dwangmatige Gedragsherhaling door de Generaties de eeuwen en zelfs millenia heen.

Zo hebben onder joodse invloed - spaans joodse koningshuizen - de spanjaarden mét spik en span ook eeuwenlang het kwaad gezaait door de Zielen te breken door de zelfde misdaden onder bedreiging met het floret op de borst de Mensen doen verworden en bevroren in haat tegen GOD Zelf om het Bestaan Om het Leven Om de Schepping Om Hun af genomen Geluk.
ALLEN Die Daar Geen Gehoor aan Gaven werden verbrand of aan het kruis genageld of anderzijds extreem "snuff movie "" gehalte gemarteld!
Kinderen Die bij voorbeeld nog Tekenen van Ongebrokenheid Menselijkheid en Liefde Vertoonden werden in Rattekuilen gegooid zo dat een ieder Goed kon Horen wat er dán met Je gebeurde.Of tot in de Dood geserieverkracht aan de hoven en rechtbanken door elk die wilde waar bij tevens de Slachtoffertjes op dé kwakjes als dank moesten zien zo lang mogelijk te overleven met uiteindelijk tóch de Dood op afschuwwekkende wijze.

Verkraching als straf en Brandijzers in de Openingen bij Geziene Vriendelijkheid of nabijheid Van en Met een Ander Mens Dan de koningen en joden die eerste en aller eerste recht op de Gaten van de Kinderen af dwongen van de Bevolkingen.Tot angstige Ouders Die kokende Rapen en Brandwerktuigen in Hun Openingen Stopten om Ze Alle Liefde En Menselijkheid af te leren Vóór de overheden Dát écht kwamen doen met Hén er bij.etc etc etc.

Heden Nóg op slinkse wijze is deze vervolging aan de gang onder de noemer pedofielen en homofielen jagen en bang houden daar mee Men Elkander Niet Lief Heeft.
Òòk door de eigen TABOES dé dwanghandelingen van eeuwen en millenia.
Taboe óp het licht van het Leven en Taboe Óp de Liefde GOD´s.
Vanwege jalousie leiders die de kut als eerste wilden en alles voor zich zelf en de minder goed terecht gekomen leden de kliekjes en als beloningen "voor wat hoort wat " de hedendaagse moderne maatschappij.

Vanwege bezitsdrang en staatsbelangen ten Koste van Mensen en Kinderen - De Kinder Verkrachtingsbeschavingen - Dé Kinder Verkrachters culturen.
Zo Zit een Beetje elk Volk in elkaar met de Blanken van het Noorden als laatste omdat die als laatste gevonden werden.Daar Mee ook de Minst Kwaadaardige van Allen en Daar om ook altijd dé hoér en slaaf van Allen met voor de Kinderen Helemaal een Farce van Liefde en Geborgenheid.

Ongeluk was de asiaat bruikbaarder en zo als u weet worden uit rampgebieden en na oorlogen Mensen Die Ongeluk hebben Mee Gemaakt gerecruteerd om ten kwade Misbruikt te worden met bij voorbeeld Terrorisme en Zelfmoord aanslagen.Of zo als bij de joden om de Mensheid uit te roeien en te Misbruiken.Sektetechnieken als opvoeding en de Bron van de zo bekende joodse haat zelfhaat problematiek Moord Zelf Moord.Vecht Vlucht.Van Daar het altijd aanwezige activisme tegen NIETS!Maar een zelf vervullende rol en viciouse cirkels opleverd als of het allemaal echt is.Ladingen artificieel aangelegd met "Kinder Verkrachtingen en zelfs gemene martelingen zo als Beentjes Vingertjes Armpjes en Ribbetjes breken en er maar steeds in lopen poeren en zulks in Het Wiegje en Bij de Pas Geborenen al.Daar kwam bevroren haat en kwaad van en antileven en anti liefde.
Brengers en creators van het ego superego über en unter ich és etc etc brengers van de kunstmatige identiteit een identiteit volkomen onderdanig en slaafs aan de Kinder Misbruikende en Mensen Misbruikende joden aka dé staat aka dé wet aka dé goeden ...ÉN Wij dé "sléchten" dé "rotten" dé "barbaren" dé "schuldigen"  dé "kerstening " behoevenden en zelfs Onze Ouders en Volk rot en bron van kwaad zo als u op de scholen Ons al lerende voorstaat met uw bijbel en uw haat waar mee u op Ons in praat en ons met uw pikken slaat uit straf vóór uw haat.Én Wij keurig slikken en in de leugen om Onze kwade aard stikken.


Haat tegen GOD aan leggen en een zo groot mogelijke breuk met GOD en Geloof in GOD was altijd een eerste prioriteit van de asiatische Mensen eter heden jood geheten om dat dat hun koninkrijk was en is van de slavenhaler de pooier Verkrachter en Misbruiker van Mede Mensen en Mede schepselen.

De heren en dames van de staat de wet en de regels van boven af maar niet van GOD.
Ze brachten de beschaving die u zo gekend is

Parasiteren op de Mensheid op Volken en zelfs op Kinderen en zelfs op eigen Kinderen Ook.
En Elkaar!

De Toestand van Een Cellige Wezens Die Alles Vreesden en Van Wie Allen té Vrezen Hebben en Hadden.

Delen van de Mensheid hebben nooit het Meercellig Stadium bereikt van de Wel in Groepsverband Al in Vrede en Co Operatie Kunnen Levenden.Groepsverbanden van de oude mensheid is gebaseerd op verkrachting en afdreigingen dat is andere koek.Die eersten kwamen met terugtrekking der ijstijd 13.000 tot 10.000 jaar geleden naar het Anders geevolueerde halfrond.
Die Tijd wordt in Onze Mythen Ragnarok Gotterdämmerung Zond(Zonde - Misdaden oorlogen Bestaan en Leven Verzaken)vloed Eindtijd Ondergang van de Schepping en GOD Genoemd.http://www.hetzuur.nl /artikel/9142/blij-met-islam/comment-page-1/#comment-89578
Hoi Khadijja

""O jullie die geloven! Neemt de Joden en de christenen niet als medestanders. Zij zijn onderling medestanders. ""

Deze Uitspraak is Volkomen Herkenbaar en begrijpelijk.

Een Groot Probleem bij joden of khazaren is dat ze bij ELK Volk HALF in het Bloed kruipen oa. Door hun vrouwen onder de Slachtoffervolken te sturen en met een Man Daar Van te huwen voort te planten.Dáár deze vrouwen full blown pure dragers zijn van geheel de joodse geest scheppen zij nageslacht in het Volk der Slachtoffers die op Dé Slachtoffervolken Als de ene druppel op de andere lijken Máár dé geest van een hele vijandige en puur Kwaadaardige jood hebben.Prachtige geheimagenten infiltranten en saboteurs voor de joden.
ernst hirsch ballin en donner en ivo opstelten heeft ook al een ashkenasi  bewaker aan Zijn Zijde.

Deze dna vermengingen zijn tevens onderdeel van eugenetische genociden.
Autochtoon DNA steeds meer en meer uitwasen.
Volken verdwijnen Spoorloos Zonder Dat Ze Het Merken.

Deze joden zorgen er ook voor Dát élk Volk denkt de jood is hun vriend en Zien Niet dat Ze dagelijks Misbruikt en opgestookt worden tegen elkaar. En de jood stond er bij en keek er naar en nam de winst en de macht.Zo Ook heeft de jood geheel de Westerse Wereld in een jaren lange inspanning helemaal rijp gemaakt om de moslimwereld te gaan aanvallen en haten, Ten ene door de enorme en Zeer Schadelijke decennia lange massa immigraties en door false flag terreur aanslagen en eindeloos dagelijks gezeik in hun joden vodjes TÒT voorspellen DÀT Dé olie OP raakte! Dat MAAKTE ALLE machthebbende Landen Doodsbang NIET DE LAATSTE te zijn die de Laatste olie op zou maken en dan door anderen gemakkelijk overvallen en bezet zou kunnen worden - enorm krachtige manipulaties Dus van dé joden Die geheel de olie industrie bezitten alsmede al die manipulatie en  terreur media.OOK Van Daar Dat Irak Afghanistan Jemen Haiti en dan nog Iran Gebeuren en gebeurden.

Een Ander zeer krachtig wapen van de joden is dat zij zich BUITEN ELKE geschiedsschrijving houden en alle eeuwen een chronisch KRISTALLNACHT beleid voeren alle Info over hen te wissen te vernietigen te verdraaien.

Èn Alle schuld - Dat IS false flag - altijd náár dé Slachtoffers van hun Misdaden zélf weten te leiden òf een Ander Volk of Groepering .Zo als Hoek van Holland maar even door hooligans gedaan zou zijn in plaats van door cohen aboutaleb en pechthold de haatzaaiers of dé Duitse(israelische duikboten door jood guttenberg aan hen "geschonken") Torpedos in een Zuid Koreaans Fregat etc etc Nou de macht dan nog die de Kinder molestaties opleveren zo dat de Kinderen zelfs een geheime joodse identiteit hebben en devoot aan de jood is ook een Zelf vernietigingsramp dat haat en leed onder Eigen Volk en Zelfs tot  IN Het Gezin en ZELFS tegen het eigen Ná Geslacht leidt.

Maar het is ALTIJD al de jood geweest de khazaar de asiatische Mensen etende fu manchu Die de Volken van Kinds af aan Misleidt heeft en even zo Misbruikt.

Het is Eerste Prioriteit dé jood achter elke oproer oorlog hetse haatzaaipartij onrust geweld  reccesie gebreken ongelukken spanningen bedreigingen etc etc etc te Zoeken omdat het Altijd Raak is.Zelfs Áchter hét "antisemitisme " en de cijfers er om.
Ze zijn het nota bene zelf die dé haken kruizen over al aanbrengen tot het zelf aanrichten van de kristallnacht aan toe.
Ze Zoeken Analyseren Belichten en Beschrijven...
Tot Het Allen Wél Heel Duidelijk is dat er een volk bestaat dat leeft van parasiteren óp host of Slachtoffervolken en Ons Allen er bij vermaald.Dé jood en hun bordelen.We Hebben Allemaal Máár Één Probléém - Dè Duivel Dat uit een Geheel volk bestaat by culture...geevolueerd uit een asiatische Mensen etertribe.
http://www.hetzuur.nl/artikel/9199/joden-zijn-geschift/ #comment-89640
kerkgeleerde says

Er is maar één manier om Mensen en Kinderen tót Kinder Vérkrachtersgodsdiensten aka oorlogsgoddiensten te bekeren en Dát IS VÈRKRÀCHTING.

Van daar dat het judaisme de islam en christendom -ALLEN tools van de joden er achter - zó geweldig veel aanhang hebben – in Wérkelijkheid Loopt Èlk NÒG Ongeschonden Kind en Mens ér gillend Ván Wég!

DÙS ze Vragen aan een Begin van interview Óf ze ém in hun genotsgrotje hebben gehad stiekempjés homofiel is Wèl een Deuropener.Ze Kunnen Béter Náár een Gayclub Gaan want de Prijs van Dát geloof is Wél KINDEREN VÈRKRÀCHTEN!
Orgaanroven Kinderen prostitueren heroine dealen Volken Misleiden en de Dood in spelen plunderen gek maken Pas Geborenen ÉN Babies martelen en algemeen Misbruik Ván Alles Én Ieder Èén ÉN GODs Schepping Zélf.

Tóch hans?

Kort om een Crime bezetters kolonie Áls schurft Óp de Mensheid.De Eerste en enige slavenhouders en bordeelhouders.Brengers Ván de schuld.

Èn Dat ze in een hart een hoofd of Anus van de Wereld ÉN Veel Vaker Bij Een Kind En Baby zitten is No Item Dat Zit Kanker Ook Wel Eens en Verleent Géén rechten of beter zijn ALs Dát Mogelijk is met vernietigers Van GOD´s Schepping en Liefde Ook.

Het jodendom Misbruikt Ook de door hen nota bene zelf via kerken en wetgevingen onderdrukte Homofiele en Pedofiele en Je Raadt het Niet Ook de Heterofiele Kanten Van de Mensen – Gevolgen van de joodse kersteningen die ze brachtten – en manipuleren er mee.Het gebrek Het te kort Misbruiken ze als “”loontjes”" en “”geheimpjés”" Én wat te Denken ván gezellig saampjés stiekem de creches Wiegjés en schooltjés uit wonen Nou Joy Hóór Dié drenten en robertjés Dié dutrouxes en ted bundies Die hirsch ballinen en joris demminken Dié donners en verhagens ruttes en rót joden zooi Dié heroine Kinder bordéél Én Kinder pornospecialisten Mét hun facadehonden als Vérráder Van Zijn Bloed en Volk ivo opstelten en zijn demonen ashkenasi Valse rechter ( Zie Klol) joodse importbruidje Wáár Dé Kinderén Gillen vanniet Pleziér in Hun Kiér ?
21 februari 2011, 09:25


http://www.hetzuur.nl/artikel/9175/de-zionistische-joden-hebben-de-niet-zionistische-joden-vergast-anti-semitisme-is-daarvoor-verergerd-en-hitler-geinspireerd /comment-page-1/#comment-89638
kerkrat says
Instituten uitwisselingsprojecten kerken ziekenhuizen overheden scholen creches oppassen Jeugd zorg wet vacanties diensten schoolreisjes gezag én tót in de Eigen Huizen En Wiegjés Áán Toé Misbruiken Óm Babies Peuters Kinderen en Volk ´de besneden rabbi pik in Dè Keeltjes te kunnen drijven…Óók bij eigen volk en Pas geborenen.

klokkenluideronline.nl/artikel/7166/wat-deed-demmink-bij-installatie-eijk.html/comment-page-1#comment-55328
21 februari 2011, 04:42


http://www.hetzuur.nl/artikel/9175/de-zionistische-joden-hebben-de-niet-zionistische-joden-vergast-anti-semitisme-is-daarvoor-verergerd-en-hitler-geinspireerd /#comment-89637
kerkrat says

Uw filosofien moet u simpel niet over Feiten heen plakken meneer van zanten.

U verdedigd de Criminele activiteiten van de joodse shadowsociety simpelweg telkens weer.Zij plegen Raciale Terreurmisdrijven als buziness as usual áls parasietencultuur en u bent er voor dat de Slachtoffers dé Slachtoffervolken te verward worden om Dát Dóór té Hébben.

Zo heeft de joodse mafiacultuur ook een afdeling mediabedrog en pleegt met regelmaat op tv met laatst nog bij voorbeeld de heer twan huys en koppes(als misleidend déskundige insinuerende ) dát Kindjes Die van ritueel Misbruik en dergelijks Spreken een rijke fantasie zoúden hebben. Zo als de joodse heer drent ook al jaren tegen de Ouders riep Ván”och ze hebben nu eenmaal veel fantasie”!

Óf een bullens – bullens en koppe beiden in jodenstaatsdienst – Die ivm met Manuel Schadwald een Niet Werkelijk Bestaand supposed schrijven van Manuel Schadwald áán de man brengt ivm Vervalste Sporen aanleggen -wég ván ma die Hem in de Kinder prostitutie had voor de joden in Duitsland.

Daar aan werkte heer ernst ballin ook mee zo als gewoonlijk als het zijn joodse mafiabende aan gaat die irt heroinedealer en Kinder pornoproducent.Ook werkte deze mee aan de Valse veroordeling van Lucia de B inzake Babies Dood neuken door Ze met de jodenpikken te verstikken en de Schuld er van aan Haar te doen toe komen met medewerking van de daders in de wetgevingen en overheden.

Ik Kan u Verzekeren Dat Die Babies Zónder Kwaad in Hun Hartjes Geboren werden uit GOD´s Hand.

Ook Ván de Vele Kinderen Die met Mij op de Vele schoolreisjes in Onze Jeugd Misbruikt werden Kan Ik u Verzekeren dat Ze Geen Kwaad Hadden Máár Dáár Wél met élk schoolreisje steeds meer mee Vergiftigd werden.Door joden joodse bestuurders en rabbis.

Dat Zelfs de joden ook al Niet zo als u denken Kunt u Zien aan Dat Meeste Kinderen Ook Heden de daar bij Misbruikte heroine ghb lsd Reproductieremmers Spieratrofyverwekkers scopolaminen zware metalen strychnine farmaceuticas chemicalien en de ouderen Wellicht nog Sporen radioactief barium.

Én hun eigen kinderen Zult u Deze stoffen Niét bij Aan Treffen. Dus Die hebben helaas voor u een heel ander Wereld Beeld dan u zou willen.

Héláás Héb Ik Ú NÒG NÒÒIT DÀÀR Áán getroffen dit soort dingen op Autistisch hardnekkig stalkerige manier pushende?

Coincidence ?

Gáát Ú die Serie Baby Vérkrachtende en drogerende Én Zelfs heroinedealende en Orgaanrovende rabbis Tóch vervelen mét dat het Kwaad in hun eigen harten schuilt En Niét in Onze Kinderen Èn Onze Volken Máár Dát zij ZÈLF Dè Schuldigen ZÈLF ZIJN Hét GROTE KWAAD! tinyurl.com/4qnf8sx
21 februari 2011, 04:24http://www.hetzuur.nl/artikel/9175/de-zionistische-joden-hebben-de-niet-zionistische-joden-vergast-anti-semitisme-is-daarvoor-verergerd-en-hitler-geinspireerd/comment-page-1/#comment-89628
kerkrat says

klokkenluideronline.nl/artikel/7166/wat-deed-demmink-bij-installatie-eijk.html/comment-page-1#comment-55324
Goeiemorgen.
Nog een Brokje vroom wereldje ván hans…Hoé mélkt men schaapjes als Ze Geen Tieten Hebben?

Máár Schrijf er Niet Ván En Wijs ér Niét Naar anders héb Jé hét gedáán.
20 februari 2011, 09:38


http://www.hetzuur.nl/artikel/9175/de-zionistische-joden-hebben-de-niet-zionistische-joden-vergast-anti-semitisme-is-daarvoor-verergerd-en-hitler-geinspireerd  /#comment-89623
kerkrat says

Doet u Wél.

U beticht Weledele Onderste der Kobolden Ván vloeken en Leugens.
U Bedreigd Hem mét gevolgen Óm Zijn Mededelingen en Publicaties Van Bevonden en Gevonden Feiten.

U rekent Hém dé wereld áán te hebben doen ontstáán die Hij Beschrijft.
Zeker Dóór té Beschrijven wát Ú Én Dé ÙWÈN schiepen?

Hét slinkse mafiarabbi talent “Dé Slachtofferbevolking ook nog eens dé schuld Óm de eigen Misdaden áán wrijven – één specialiteit ván de joodse en islam rabbis -

Volg het nieuws en tv – dé joodse politici zijn even bedreven in Dat Soort Schanddaden Óm dé eigen Misdrijven en daden.Vegen bij voorbeeld op het moment alles af aan Geert Wilders -Én de Bevolking – Dat ze zélf de afgelopen decennia aan gericht hebben.

Dáár hitsen ze óók dé Door hen massaal Verkrachtte Kinderen en Volken mee op tegen Onschuldigen.Ehhh Ik Zeg Het Verkeerd – ze spreken hun gelovigen en schaapjes toe mét zalven en zémelen én bijbels vertier én leren Ze vijandbeelden aan Héél slinks.

En NÙ Zéker nog maar áf vragen wie Dan Dát éven áls die islam Én judaische Vérrotte Kinder Verkrachters godsdiensten bracht zó áls hét kérsténende christenstom Dát Vol van demonische leugens en aantijgingen staat tegen Kinderen en Volken?

BTW de Amsterdamse met job cohen samenwerkende Serie Baby Verkrachtende Orgaanroofrabbis zijn Full Blown in de heroinehandel ook nog Dát Tot Noord Holland en Groningen reikt – is Dat van u ook een bezigheid – injecteert Ú Dé Kinderen Ook?

Heeft u Zulke dingen gedáán?
Ú Bént Tóch Vaak in Amstérdámned?
Èn Ú spreekt ván Werelden en Goed en Kwaad?
Ván Schúld?
Ván GOD?
20 februari 2011, 03:25http://www.hetzuur.nl/artikel/9175/de-zionistische-joden-hebben-de-niet-zionistische-joden-vergast-anti-semitisme-is-daarvoor-verergerd-en-hitler-geinspireerd  /comment-page-1/ #comment-89621
kerkrat says

Dat is Heel Mooi hans Dan Kunnen Wij Gerust Slapen …én Dáár We Dan Ook Vol Verwachting Zijn Óm Wát jou en jouw familie Dán Wél Staat te gebeuren…Mét Één Glimlach Ván Óór Tót Óòr !

ÈÈN Demonische GRIJNZZZ in Mijn Geval !

rm: Tissues klaar leggen tegen kwijlen.
19 februari 2011, 23:18


http://www.hetzuur.nl/artikel/9173/wilders-verzwakt-rechtsstaat/comment-page-1/#comment-89602
Jhúeristje says

Máár Dát Benne Een Gewéldige Wétten!
Máár Dán Kunnen Wé Dus Ook Al Die joden Op Ruimen Voor het Leven omdát ze al Héél Mijn Léven én Bestáán Exáct Dát doén haat en oorlog zaaien met hun leugens en aantijgingen steeds in de politiek en op tv en hun Térréur én roddelvódjés?
Én Óns Zélfs óp dé scholen Zélfs Onze Ouders én Eigen Volk Èn Andere Volken doén Haten Nóg Vóór Wé Ván de lagere scholen af Kwamen!
En Dán Die Rassen rellen nog steeds kweken via hun rabbis en dé áls Ónze burgemeesters verkochte joden zó als cohen aartsen en aboutaleb dé Volksmenners en drogerende Kinder bordeelhouders.Èn Dán Dát cidi en Dát mdi én slijmen wheazeldrol centrúmpartijen én dérgelijke Brúine haatzaai instituten?
Óh én Dán hun aanslag op de WTC Gebouwen nog Mét al klaar liggende draaiboeken dé volgende Dág Àl schuld en haatzaaien tegen een Paar Kamelendrijvers?

Kan Beter Dé Doodstraf in gevoerd worden Wánt Zó Véél Gevangenis Hébben Wé Niét!
´K Gá Àl Vast Pop Corn in Slaan.
18 februari 2011, 08:19http://www.hetzuur.nl/artikel/9166/rechters-wildersproces-afshin-ellian-draagt-niet-bij/comment-page-1/#comment-89588
GOD says

Ahhh één lillend lid Ván dát aan Mij beloofde volkjé …Vast Door iemand Die Me afgrondiep Háát …… Dàt Moét Wél….Dát Kan Niét Anders?
17 februari 2011, 15:56


http://www.hetzuur.nl/artikel/9166/rechters-wildersproces-afshin-ellian-draagt-niet-bij/comment-page-1/#comment-89587
Ikke says

Ah dé mossad haatzaai hond.Was bij hem onmiddelijk geband Feiten passen niet in zijn haatzaaistrategie in den Vreemde al hoé wél vréémde …… dé Kut én Kónt Ván Veel van Onze Kinderen kent Dié Wél saampjés Mét aboutaléb en cohen en zúlke levend geworden drollen.Teheran?…..één mossadrát Zul Je Bedoelen.En in Palestina is de Bevolking al aardig gereduceerd van 1,2 naar 0.8.

“Wanneer mag Israël zich dan wél verdedigen?”……..Wát Een Wálgelijke opmerking!

Wánnéér Mógen WIJ ONS Verdedigen Tégen israel en Dát Wereld wijde r#ttenvolk Dat Ons al Verregaande gereduceerd heeft en Zelfs bij Ons dé belasting int?
17 februari 2011, 15:48http://www.hetzuur.nl/artikel/9148/breintfd-engelfriet-gediskwalificeerd/comment-page-1/#comment-89577
bengelfriet says

Hmmm engelfried is een jood.Politiek of raciaal gemotiveerd of de gekende culturele roofzucht zo als Landjepik zou dat kunnen zijn.Mischien Zien We hem ook spoedig op Klokkenluideronline.nl Verschijnen naast westenberg en kalbsfleisch en Welk Ander mafiabendelid dan Ook.joods Betekent in Zulke Gevallen Ernstig Verhoogd risico Óp mafia en bendewerkingen Óp Scheiding der Machten Overtredende Illegale samenwerkingen.

Kort Beeld – HOÈ Illegáál sámenwerkend Zijn Die Soort Cultureel Criminele joden ÁLS ze op de schoolreisjés schouder áán schouder én in rij dé Kinderén Verkráchtén drógéren mártélen en dé Angst vóór dé wét stáát én koninkrijk ér Voor Het Leven en Bestáán ín sláán ….Dié réchtérs ovjs “”advocáten”" rechercheurs industrielen politici en uit maatschappij tot ´Zélfs Dé ombúdsmán ér bij?

Criminele motieven Zijn Vast Te Vinden.Landjepik en Waardenroof mét instanties wetgeving en overheden zijn Ook al Zo scheringa en wellinkslag Én NOT icesafe Én Enge banken Wáár Men Niet Meer Weet Wié Dé roofovervaller IS.ZÒ hébben ze Duitsland Vóór Ná Tússen ÈN MÈT dé oorlogen Ook ZÓ HÈLEMÀÀL ÀF geschraapt kéér óp kéér.Óns Ook.
16 februari 2011, 22:10


http://www.hetzuur.nl/artikel/9161/rabbijn-evers-neanderthaler/comment-page-1/#comment-89576
HeHeHe says

jammer dat de uitspraken van die joodse orgs zo als Dát Bruine slijmen wheazel centrum partij Niet Strafbaar Gesteld Wordt.
En Wat religious joods geslacht…. youtube

watch?v=4HZnQmc3U9I
watch?v=OzaeHfh65hs

JoHoé evertzweijn Kóm ….Jé Broodjé dópén …!

ps Houden Jullie Me op de Hoogte Hoé Jé Hét Vond?

Én BTW Waren Die cidi en dat Bruine slijmen wheazelstal centrum rechts Niét Antisemiéten?

Want ze maken elke Dag de Joodse Bevolking bang met Vervalste cijfers en BULLOCK history uit ´de zwérende duim.Fascistische antisemiét IS Dán Dé Term Die ze Zoeken!
16 februari 2011, 15:45


http://www.hetzuur.nl/artikel/9142/blij-met-islam/#comment-89571
Voorbeeld
Over Mijn Beweringen dat de joden de islam ook besturen even als het christen dom en vaticaan even als dé Regering Trouwens is Hier een joodse rabbi tussen islamitische actievoerders in een demonstratie nog eens Wat Wij Eigenlijk Hádden Moéten Voeren om wát Die lieberman Ons Aan Gedaan heeft en Àán Doét mé zijn terrorisme en het Internet plat leggen dé Russische ashkenasijood!

http://www.youtube.com/watch?v=2XfRVova7ko&feature=related
Op 0:25 Ziet U een joodse rabbi die voor moslimrabbi door gaat en de Kinderen en Mensen - ISLAMIETEN - dwingt te prostesteren tegen wat zij willen!Zo Misbruiken joodse rabbis en joden als cohen en pechthold ook de moslims en marokanen om bij voorbeeld "kunstmatig antisemitismecijfers" te kweken!Website "hetzuur" heeft een Aangifte wegens aanzetten tot ...Tegen cidi en die jodenclub!ÀLs Jé Dáár Wat Van Zegt krijg Je met die cidi en mdi te maken en zo!

Verdere lugubere Voorbeelden Kun Je Vinden als Jé Dé Films Ván Prinsjesdagen Opzoekt .

Dán Zie Je in oranje kleuren geklede Blanke Kinderen van Lagere schoolleeftijden die uitbundig en devoot staan te zwaaien met vlaggetjes.Dit zijn busladingen Hersen gespoelde geindoctrineerde en naar joods religieuse machtsideologie Verkrachtte en gemartelde Kinderen aan gevoerd door joden Die doén wat Ze bevolen is en Dat om een machtspoot en zondebok van de joden dat koningshuis een artificiele achterban te verschaffen en Vals Beeld van hoé de Bevolking ér Wérkelijk aan Toé is.

Deze Busladingen Kinderen worden ook geflankeerd door joden van de scholen dan altijd en de joodse juf even als de joodse directeuren staan er dan meestal zichbaar bij te glimmen.Who rocks the Craddle rocks the World en Geen Kán Dát zo als een jood Dát kan...al millenia Dood en Verderf....én Onze Kinderen Dus Misbruikt vóór álles en nog wat.

Zó was Karts Tates een Brainwash Slachtoffer van de joden in het Kabinet van de Koningin Misbruikt om Zich Dood te Rijden om het blazoen van dat koninghuis te boosten en populariteit te liegen Die ér Niét IS!Zelfde Soort werken uit de jodenstal-

Toen Wim Driesen Die het Onderzoek Aanvoerde Info Kreeg Dat Ze Naar Stront en dna op Zijn Sokken en Meer Van Dat Soort Tips en drugs in Zijn Bloed Moesten Zoeken werd snel er na mede gedeeld dat Hij naar dé EU gepromoveerd Zou worden.

Wáár Paul van Buitenen -úit Buitenen Ook al Hele Tijd Vóor 23.000 EURO PÈR MÀÀND (Méér Dán Mijn Jáárinkomen - Veel Meer )zit té ZWIJGEN!Zo lost de joodse plunder en prey mafia hún probleempjes op Óp Onze Kosten!
Tévens...Het Net is Vól Voorbeelden hoé israelieten zich Ook al áls el Queda of moslimterroristen en de laatste tijd als afghaanse druglords vóór doen.
Buzinéss ... You Know?http://www.hetzuur.nl/artikel/9142/blij-met-islam/#comment-89564
jodenlok BABY POEPGAT says

Sja Khadijja er kan veel gezegd en gemeend worden Máár Een Kind Geboren uit GOD´s Hand behoeft GÈÈN godsdiensten en wijze oude verdwaalde mannen en vrouwen.

Een Kind GOD´s Komt Mét ALLE Wijsheid en Weten van GOD Besloten in de Liefde Die Het Draagt En Kennis Van ALLE Goed en Kwaad Van Alle Zin En Zonde.

Het is niet om niets dat de jood en de even geworden – Kinder Verkrachtersculturen – Déze Kinderen Wereld Wijd vervolgen Óm Hún Woord En Waarheid.

Zou het dan Niet Raadzaam Zijn het Woord van een Kind Dat nog niet Verkracht en vermorzeld is Áls Hoogste Goed té Zién Zo Als Ook Het Uwe brak toén mén er een ietwat pijnlijks in stak .

Al Waar de Mensen De Mensheid Naar Verlangd Waren Ze al Van Geboorte Heelheid en EEN en Geen Gebrek Maar Dat Verdween aan de joden en hun geween EN De Wijsheid Ook al verhoren de joden Dat nog wel op de scholen met hun joden gestook en zeggen dan “dat hebben we zelf bedacht wijs als we zijn als gods uitverkoren volk en u onze slaaf hoér en zwijn.Máár ze zijn Géén Abel ze Zijn Kain dé Moordenaar bij de Pas Geborene al staat Die klaar en slaat zelfs Zwangere Moeders in elkaar om het Kind al te Verkrachten almaar.

Deze Bron van Kernpsychopatie Ván Bronmisdaad Áls sekte en dat een heel volk dat de Duivel is en als cultuur parasiteren op door hen verkrachtte host Volken heeft nog nooit Iemand Geanalyseerd en Zij Die Poogden Zijn Allen Gestorven of dienen vervolgd door staat en wet en dienen onder een steen te leven en vluchten steeds vóór Dié té Dure heer en vrouw Die Steeds willen méér Ván Mij Èn Joú.

Ik Had Ook Mijn Opinie Kunnen Kortsluiten Door te Zeggen “Zónder jood Gaat ALLES GOED én Mét jood GÀÀT ALLES fout”!

Maar Kinder verkrachtersculturen …. Daar Zal GOD Niet te Vinden Zijn.
Niét om straf of wraak Maar uit Onvermogen Daar Nog de Hand te Kunnen Reiken.
Verkrachting en Kinder Verkrachting is GOD`s Schepping ongedaan maken.
16 februari 2011, 02:03
http://www.hetzuur.nl/artikel/9145/geert-wilders-gevaarlijkste-man-van-europa/comment-page-1/#comment-89565
jodenlok BABY POEPGAT says

Dát Àrme Kind Wat Tegen Die joden Niets Begint?
16 februari 2011, 02:15


http://www.hetzuur.nl/artikel/9157/joden-zwijgen-eigen-betrokkenheid-bij-holocaust-dood/#comment-89562
jodenlok BABY POEPGAT says

INDÈRDÀÀD – DÀT ZÈ ÀÀN DÈ ANDÈRÈ KÀNT VÀN HÈT HÈK STÒNDÈN!
Én Hele treinstellen Tunnels in reden en de einden afsloten en ZÒ tiéntállen miljoénen MENSEN hébben vergast met Cyanidegas.MÈNSÈN Uit Scandinavie Polen Duitsland Én Rusland en Dát Hét Nog tot ca 1967 Door ging en Wereld wijd en Ander zijds via andere middelen zo als Levensverkortende Giftstoffen en massamoorden mét Misbruik Ván úit geinfiltreerde overheden en scholen zelf.Dé Bevolking van Autochtonen Nederlanders is zo al gereduceerd van 5,5 naar 2,1 na oorlogse miljoen.En de joodse wetsmafia ZIT al 65 JÀÀR té zwijgen Óp Een Berg Aangiften – 3.000.000 DRIÈ MILJÒEN – gedaan DÒÒR NEDERLÀNDÈRS TÈGEN JODEN VANWEGE OORLOGSMISDADEN…..Sjá EÈN ONSJÈ Anders Wás het Wél!
16 februari 2011, 00:40http://www.hetzuur.nl/artikel/9142/blij-met-islam/comment-page-1/#comment-89559
jodenlok BABY POEPGAT says

“”.Het is ook zelfs zo dat de joodse rabbi er wél heel erg uit ziet als de joodse rabbi “”
Moet Natúúrlijk – joodse rabbi = islamitische rabbi – Zijn.

Ónder élkáár noemen ze zich ook wél Gékscherend “rabbits” en dat slaat dan op serie Kinder en Baby en Zelfs Pas Geborenen Vérkráchtén Zo Als Mij Ook Gebeurde en hun hoofd bezigheid is – Ook jaren lang Geestelijk Verkrachten er bij – met die schrijfsels en schriebeltjes waar mee ze indruk maken OP Weerloze Kinderzieltjes..
Sjá dé éne zijn humor én dé Ándere …?
15 februari 2011, 23:55http://www.hetzuur.nl/artikel/9142/blij-met-islam/#comment-89558
jodenlok BABY POEPGAT says

Khadijja dat islam is even zeer als het christendom of wélk ander door overheden toegestane en in stand gehouden bende Vals en Van de duivel.

Onderzoek Alles en Wat Jou Bevalt Hou Dat en Draag Geen Enkele Verworvenheid op aan Anderen zo als kerken doktors instituten of wijze rechters want Zélf Zocht Je en Vond.

Trouwens dat islam die verkrachten en Mishandelen hun Kindertjes Ook Dan IS HET NIÈT VAN GOD en ze maken daar militaire activisten en Volksverkrachters van de Kinderen net als de joden doen.Was nét nog een rel er over in de jodenvodjes.

In de zestiger zeventiger jaren maakten de islamieten Die Hier immigreerden( Na wat ze deden Hoop Ik op É migratie op È xódús) zich los van dat totailiare Terroristische geloof geschreven door de duivel de jood en van uit zijn oudere torah van de haat en de staat en de wet en Wij slet.Toen stuurde de turkse regering terreureenheden zo als de grijze wolven om de in den vreende verblijvende moslim weer dat terreur Kind en Volks verkrachtersgeloof in te jagen.Het is ook zelfs zo dat de joodse rabbi er wél heel erg uit ziet als de joodse rabbi en in Amsterdam en omstreken de marokanen en islamieten politiek Misdadig Misbruikt.GOD Staat Los Van al die namaakpauwen en hun statusgezoem en geintimideer met hun stijve pikken en bijbeltjes en hoge opleidingen hoé hét bést té verderven.Het Zijn Kindjes met Veel Verdriet en de Weg Kwijt Anders Niet en Bang en Boos.
15 februari 2011, 23:37
http://www.hetzuur.nl/artikel/8667/anonymous-jedi-mocro-wikileaks/#comment-89556
jodenlok BABY POEPGAT says

Nou dat wickileaks IS opgezet door joden.Kijk ook eens NIET naar assange dé Blonde neukpop MÀÀR Náár Die nummer twee Die kraaloog met Die ratteogen Die in de jodenvodjes media al had verkondigd een “eigen” nieuwe en betere “”betrouwbaarder site op te willen zetten om Ons te verleiden al Onze Geheimen en Woonadressen heen te sturen….Dásss één JOOD.ÈÈn PURÈ.ZÒ WÈRKEN JODEN NU ÈÈN MÀÀL – ván áchtér – Niét ALLÈÈN Dé Kont ván Jé Kindérén Máár ván achter ÈLKE -NIÈT HÈN ZIJNDE – facade.
Aliens Masters van de “false flag” duizenden jaren geleden AL in een Mensen huid gekropen.”false flag Ù WÈÈT WÈL zij dé Misdaden én dé winsten en Ù Dé schúld schulden Schade Éllende Én Lééd Télkens Wéér.Dás hún cultúúr hún economie hun buzinéss as usual.

ÈN OM en justitie ….réchtbankén …kus kus aai aai ?

DÀT Wáren ÉN ZIJN Dè Daders Die Ons op de schoolreisjes Hét Gát úit woondén én dé heroine in Onze Adertjés pompten.Dé diensten justitie etc IS vérgéven Van joden Die alle Ambtenaren Dé Strot dicht knijpen en Ons Ook.

Wickes leach krijgt ook ALLE main stream media aandacht – ALLE main stream media is echter WERELD wijd volkomen in joodse handen – gaat u de collumnisten van nrc eens Zién Van dé 30 ZIjn er 30 ( eind 2009)JOODS Dat Rascistenclubje.Die Òns vértéllen óver Óns én zélf zijn ze er niet.Dus wicki leaks en de mediamafia Misbruiken dat in belang van israel en de joodse Wereld gemeen schap.

Is natuurlijk wél leuk voor ze al die aandacht voor allerlei ná Aangiften Wereld wijd over hún massale Misdaden tegen host Volken en Dat ze Hun Kinderen éven massaal Verkrachten en drogeren op lagere scholen en schoolreisjes én ná massiefse plunderingen Ook in alle Landen Dat wicki leaks vaticaan economie reccesie en wat al niet meer waar ze Ons mee bang maken Dagelijks en het Zwijgen opleggen.

Dát wil élke Dief Verkrachter en Dutroux wél!

OM en justitie is in de hand van zwaarste Criminelen.Die Dát zelfs Misbruiken vóór Landje roof Landje pik náást Kinder Creches.
15 februari 2011, 23:18
http://www.hetzuur.nl/artikel/9142/blij-met-islam/comment-page-1/#comment-89552
Zuchtzucht says

Onderste Pas Wel Op met de aanpak van die hans van zanten.JOODSE rabbi´s zijn al millenia dé úit gelezen Hersen spoelspecialisten van Dat plunder en rape cultuurtje en waren om Ons te breken en de wil op te leggen die Niét De Onze Was ÈN IS.

Déze meneer associeert Je Mening en Uitspraken met Dé Edele Heer Geert Wilders om Je bang te maken in Die hoek gezet te worden.Die JOODSE terreurhetse Ook mediaterreurhetse Waar de liederlijken zo als die job cohen pechthold en ander soort stemmingmakers mee aan de gang zijn en waren begon vorig jaar al massief en ze vielen en vallen een Ieder aan Die Zinnige Uitspraken doet of Tégen hun Criminele plunderbelangen in Gaan.De associatie met stront”bruin is Blond” …dé associatie mét “Genociden vérgassingen en fascisme” “antisemitisme” dé schuld aan ALLEs wat ze zélf de afgelopen decennia hádden uit gevreten smeren ze aan in de hoop Dat de achterban af valt en bang wordt om vervolgt te worden Dié Térréúrráttén.

Daar Ik Wel Weet wie hans van zanten is is het een Hersenspoelspecialist Die al Menig Kindje het Hoofd verdraaid heeft.Dus Pas Op Met hem .Dat hij hier zo nadrukkelijk komt als slangachtige maar steeds oppositie en dénigrerend Geeft Blijk van Kwade intenties.

Deze Soort Heb Ik al Binnen vijf minuten dat Ik Vorig Jaar ook eens Ging Forummen en Commenten binnen vijf minuten Mogen Ontdekken en Ook maken ze vaak Misbruik van de bij Ons als Kind op de scholen en schoolreisjes aan gelegde triggers.Dan Weet Men Gelijk “hét is ér ZÒ ÈÈN”!

Dan heeft terrorist avigdor lieberman die ook familie in andere regeringen heeft zo als Amerikaanse Senaat en tot de zelfde mafiaclan behoren on 2009 200.000 (Wel heel toevallig met die antiterrorreclame samenvallend) lieden van de israelische Wereldgemeenschap het Net op gestuurd om Ons te intimideren uit te schakelen belagen saboteren aan te geven besmeuren en beliegen tot Websites uitschakelen aan toe waar van er al Hele Kerkhoven Zijn.Ook gesteund van uit de overheden van Onze Eigen Landen net als Door Verrader ernst hirsch ballin etc.

Pas Heel Goed op Geen Prive of Persoonsgegevens te Verstrekken want met regelmaat is het Dodelijk Ook.Zo Als er Weer een Klokkenluider Jong overleden is.

Dus als Die gegevens of Persoonlijke dingen gaat opvragen aan Jou of Bezoekers Kun Je Best Onmiddelijk Bannen en de eventuele Bezoeker Toch maar even Waarschuwen.
Ze Hebben al Vele Doden op hun geweten dat ze Niet hebben.
15 februari 2011, 09:20
http://www.hetzuur.nl/artikel/9142/blij-met-islam/#comment-89550
BTW Die neger met dat fijne gezinnetje en een bijstandsuitkering  kon dat bekostigen omdat die weer heroine dealde aan de Kinderen die hij Misbruikte en verslaafd maakte.

Nou Jij Weer Kobold met Die mooie kut culturen en diversiteit Die enkel Béstáát uit dé volgénde Die Ónze Vroúwén  én   Kindérén nááít....


http://www.hetzuur.nl/artikel/9142/blij-met-islam/#comment-89549
Zuchje says

“”Ook is er géén massief wederrechtelijk geweld van islamitische landen tegen westerse landen bekend.”"

JáááH DÀT HÈB JÈ Mét JODEN ÀÀN Jé Cijfers CBS Kíndérén Én politiépistólén!
HÈÈL HÈT LÀND IS DÒÒR JÒDÈN EN ISLÀMIÈTÈN GÈDRÒGÈÈRD VÈRKRÀCHT VÈRPRÒSTITÙÈÈRT ÈN ÀÀN GÈRÀND

Ziét Ù ZÈLF DE Kindérén Máár Ná Óp heroine ghb lsd Én stront én sperma ván de jood en molsimsla!

Typt Ú Éven IN Èrgens Dán óver Hoé een jood één islamiét Vérkráchtén kán en Úw Antwoordt Stróómt ér úit Àls Dé heroine èén junkénspúit.

Doét Ú Dàt bijv. Óp hetvrijevolk in de archieven ÓÒK Èn Dé cultúréél Raciale Vérkráchtingén Bé Springén Ú Óók!

Wáár òm Wé Dié islamiét NIÈT MOÈTEN ÉN DIÈ JODEN ÒÒK!
Óf Dié even verworden afrikaan Dié Òók Al Zó gráág áchter dé Kont Ván Onze Kinderén zittén àán.K.I.N.D.E.R.V.E.R.K.R.A.C.H.T.E.R.S.C.U.L.T.U.R.E.N M.E.N.S.E.N È.N R.E.L.I.G.I.É.N MOÈTÈN WÈ NIÈT Dié Ons mét hun drugs op laten gáán in Rook en in dé prostitutiehólen Ván jób cóhén Òók.

Voorbeeldje – in Terneuzen had één neger Ál 50 Vrouwen Verkrácht Vóór We hem konden Stoppen.Alle negers in het Dorp Crimineel Gewelddadig en Straatrovers alsmede serie Kinder Verkrachters in ploegen.En 1 neger één vader zélf ván twee Kinderen gezin en vrouw was zo aardig dat Ik wel Bevriend Wilde Zijn Tot IK Ontdekte Die bestelde ( á raison van 1000 euro pér Zielemoord) op de lagere scholen Vúil Én Góór ván de jood Kinderen tussen de lessen Door en had Ze thuis verkloot Dús Schóót Ik hém Dood.

U Woont in dé Hél én U Wéét Het Niét.
15 februari 2011, 04:14


http://www.hetzuur.nl/artikel/9142/blij-met-islam/#comment-89548
Zuchje says

@HvZ de dwalende…úw uitspraak “alle Mensen vóór u “Gelijk” bent u Hiér Ál weer vergeten dus?

Geert Wilders is een Goed Mens met Goede Standpunten Die al Veel te Laat Komen Als Nog Mogelijk anders bereidt u voor op het van de minaretten af gegooid worden zo als eeuwen en eeuwen beleden door de dapperste islamiet die gooide alle “”ANDERS GELOVENDEN”" Van de kantelen af en Anders Niet.Inclusiéf Onze Kinderen Dé parasiet.

Aboutaléb? U Bent Blind Die gooide Ook Menig Kind de Duisternissen in en Kou en zei Jé bént mijn vrouw Die Kindtjés Ván ÒNS VOLK én dé zijne NIÈT Die parasiet en de Serieraper Óók Die HvH liet opgaan in Rook om zijn gestook mét zijn jodenvriend Die in zijn reet woont en anders Niét en hitst gezag en orde ÓP Ook om Ons té VermÓÒrdén Òók én zich Óp tv áls goeierik vértóónt.Collaborateur met de joodse heroinemafia.

ÒF Wéét Ú Ván de Hetse NIÈT al jaren lang begáán onder mom ván “zinloos geweld “en Anders Niét dat de jood zaaide dé parasiet om Ons te knechten zo Dat We Niét meer Kunnen Vechten Ná wát Dié ÓNS ÁÁN DÈED Dát STUK VERDRIÈT?

Èn ELK incidentje en bultjé áán gepakt om Ons op tv té drijven steeds méér in dé prák!
Ziét Ù Wié Ván GOD Én wié Ván Dé Duivel Niét IS Dát ÙW Einde en Anders Niét!
15 februari 2011, 03:43


http://www.hetzuur.nl/artikel/9101/christelijke-vingertje-irriteert/comment-page-1/#comment-89495
Zuchje says        jayan2@hotmail.com            http://tinyurl.com/4t49bxv

(Your comment is awaiting moderation)

@HvZ 13:18 Wie waren overigens de veroorzakers van oorlogen en alle ellende op deze wereld toen er nog geen sprake was van Israel/Christenen/Islam?Wat was toen de kapstok waaraan mensen hun eigen tekortkomingen en eigen haatgevoelens/vooroordelen aan ophingen?Zeg het mij meneer “”#

Ik Spreek enkel over het Noordelijke Halfrond.We hadden geen haat net als Men gemakkelijk Kan Zien dat Kinderen Soms niet in haat bestaan al duurt dát éven vanwege dé Misdaden Hén zonder Tal áán gedaan.We hadden geen oorlogen gebrek agressie of vijanden buiten landers en rachisme ook niet één onder GOD Liefde Onze Weg Nooit Geen pech.Toen kwam de duisternis de Ragnarok Zondvloed (Vloed van Zonden cq dwalingen en vergissingen) in de vorm van de oude mensheid van achter de ijsbarrieres vandaan en alles werd zwart en hoer duur oorlog en joden(asiatische Mensen eter)gekoer en die wereld is nu met lijken zonder Tal in de vrede al.Haat gestold in regels van schrift zonder Tal de wet werden ook Wij snel al en Verkrachtten Onze Kinderen Ook (wet van herodus tm 1920 wettelijk verplicht ook)) omdat We anders Allen gingen op in Rook van het jodengestook en werden kwaadaardig Ook zonder GOD en Allen op in Rook.
Nu dwalen Wij Ook in Eenzaamheid en Duisternissen en Gaan op in Rook aan hun stijve pikken en knuppels Ook Onze Kinderen in hun bordelen (scholen en kerken) Ook.

tinyurl.com/4qnf8sx        tinyurl.com/4t49bxv
14 februari 2011, 22:44


http://www.argusoog.org/2011/02/extra-uitzending-argusoog-radio-12-februari-20-00-uur/#comment-23170
Nou stem in ieder geval nooit meer op iets met een jood of islamiet er in ten zij je die drenten en roberts m zo graag over je kinderen heen hebt en heroine in hun adertjes of die serieraper aboutaleb de volksophitser met zijn HvH Moord en bedrog om haat en verharding tussen ambtenaren en bevolking te zaaien met zijn joodse vrinden zo als rosenthal die strychnine aan Kinderen gaf maar het zelf niet vrat de rat of cohen de ontmaagder van Amsterdam en rover van de kluis met zijn kinder prostitutiebordelen thee en islamitische vrinden of ruud lubbers die puisant rijk is geworden aan ons en ga zo maar door.Dus wat je te zeiken hebt over een PVV die nog geen eens heeft kunnen beginnen laat staan hun programma realiseren met die kiddyrapers rutte en kinder pooier verhagen geflankeerd?

en Moordenaars?
pechthold ballin donner verhagen rutte balkenende alles joden zijn de enigen die naar afghanistan wilden met die even joodse rasmussen om ook daar de boel te gaan plunderen als in Irak afghanstan en Wij zijn al af gekloven.

In Irak heeft de israeliet al ruime 5,5 miljoen mensen Vermoordt en in Palestina zijn er nog maar 800.000 van de 1,2 miljoen over Moordenaar.


http://www.hetzuur.nl/artikel/9137/zionisten-veroorzakers-tweede-wereldoorlog/#comment-89529
UrFurF says

sja slap hoor searcher die huidige paus even als de vorige en alle vorigen zijn door de joden op die stoelen gezet met de Aap in hun Reet.Hitler wás een jood ashkenasitype even als mengele en 150.000 joden in dienst van Hitler gedurende ww2.Net als NU de Overheden uitpuilen van de joden Én Wij later weer Ook dé schuld Dáár Ván krijgen Net als van Die door hen gebouwde staatsschuld aan Ons.Kan Bij Voorbeeld het Duitse Volk er nou aan Doén dat JOOD guttenberg aan israel zes Duikboten schonk in 2009 en even later een Zuid Koreaans Schip Door een “Duits” torpeedootje Zonk???Dan is het verder heel simpel …search maar waar alle Geldstromen en Goudbergen steeds heen vloeien wié Dát hébben…en Je Hebt de Oudste Dief en Rover op Aarde bij de Kladden Heden Nog Net zo als Toén voor duizend jaar.
14 februari 2011, 05:32


http://www.hetzuur.nl/artikel/9114/vande-kak-op-religie/#comment-89528
UrFurF says

“”Geef aan de keizer wat van de keizer is,en aan God wat van God is.Hij heeft zich nooit afgezet tegen de Romeinse overheersing[zie Marcus”"

Jezus Sprak niet altijd Waarheid omdat de Mensen de Waarheid Niet Zo Maar Aan Kunnen en er zelfs van Kunnen overlijden of in Paniek Raken.Jezus Sprak Ook Rekening Houdende met de Machtsverhoudingen en Sferen.Als Hij bevroede dat de Waarheid Wel eens een Bloedbad zou kunnen opleveren werd het mooi een politieke vage uitspraak zo als “” Dé keizer moet lekker doodvallen en met zijn poten van Onze Kinderen af blijven ” Was er gegarandeerd veel Bloed gevloeid.Onvrij en bedreigd kan de Waarheid Nooit Bestaan even als Liefde Even Als GOD Want Liefde IS GOD´s WIL EN WEZEN.Liefde is tot “hoer” gemaakt …een gebruiksvoorwerp een werktuig dat dient aan de haat een slaaf een ding Wat Ooit Ons Ware Geboortewezen uit de Hand van GOD Zelf Was.Verkrachting is met een Iemand doen als of Die Gene een gebruiks -voorwerp-nog maar is en Die Gaat Stuk.Hoeren komen altijd voor in beschavingen waar oorlogen voorkomen Moord verkrachtingen.Over al Waar Kinder verkrachting Gesignaleerd wordt is Pér Definitie Ook Slavernij aanwezig wetten van de slavenlords en geweld.Over al Waar Slavernij Gesignaleerd wordt is Pér Definitie Kinder Misbruik en Mishandeling aanwezig met hoer als hoogste carriere voor een ieder ook die leiders en Een lijdensweg in Chaos Zonder GOD.
En Jé Verzetten Tégen dé Romeinen onder Dat ashkenasi gezag?
Die hadden rond het middenlandse Zee Gebied tot aan 500 kruizigingen Pér DÀG.
Wat ze onder hun nieuwe glansnaam (heiden?)christenen later Hiér Ook deden.
Dus breng jij Die Brief dan maar.
14 februari 2011, 05:20


http://www.hetzuur.nl/artikel/9114/vande-kak-op-religie/comment-page-1/#comment-89515
jodenlok Engeltje says

Wordt nog wat met de geschiedsschrijving zo.Ik was levenlang geindoctrineerd met dat de joden in 1946 op een zielig scheepje zaten en nergens aan land mochten komen en toen “toevallig” aan de kust van Nu israel aanspoelden de arme zielen.Nu Weet Ik Dat Voor de oorlog al scheepsladingen gingen en zij rond ww1 al in Palestina aan het rond kloten waren.En veel eerder al besloten was een israel te stichten.Zo deden ze Rusland , Europa ook ,Engeland,Amerika en terug naar Europa en toen de klauw uitgeslagen naar het in ww2 met 60 miljoen Doden wat nog wel even door ging met hun mao voorbereide China en ook weer naar Rusland en Amerika tot heden.Waren allemaal israelettjes.De plundertocht merriegorounden dat slaafse volkje van de puisant rijke leiders maar rennen verkrachten en doden.

GOD´s Belevenis moet je voor je zelf houden?
Bang dat je voor gek uit gemaakt wordt of waarom is dat?

Klopt Wel wat Je Zegt ieder een rent ondertussen gillend over Aarde en steekt alles in Brand…nou zijn We allemaal joden.
13 februari 2011, 06:42


http://www.hetzuur.nl/artikel/9101/christelijke-vingertje-irriteert/comment-page-1/#comment-89509
Ja Sorry Kobold Op de Tekstverwerker Zag het Zo kort uit en in het Commenthokje Ziet Men Dat Niet en Na PLaatsing Had Ik iets Ván Aij!

Maar Bedankt Voor de Tip.

Bij Deze.

http://tinyurl.com/4zypl7c  


http://www.hetzuur.nl/artikel/9101/christelijke-vingertje-irriteert/#comment-89508
12 februari 2011, 16:19
Ik Mag niet meer zo uit gebreid in gaan op de dingen hier dus veel zal u altijd een vraagteken blijven.
Ten eerste in al uw aantijgingen zie ik beschrijving van gedrag dat u zelf ten toon stelt en dat zelfs in hét zélfde schrijven al.Uw Foute conclusies leg ik dus naast Me Neer.
Hier zo al één onmiddelijk voorbeeld en een paradoxale ontwaarding van uw eigen woord in de zelfde comment.
""Jouw stukjes lijken meer op wartaal dan op een overtuigende manier iets zeggen wat er werkelijk toe doet.Voor mij zijn mensen allemaal gelijk.Jij brengt het onderscheid aan!!!!""
U brengt zélf onderscheid aan in dé zelfde zin als waar mee u Mij er van beschuldigd.
Tén Zij u geheel de Mensheid als zodanig betitelt en u zelf vast een uitzondering?

Het kwaad zit Zéker in Mij ...Óm wát u en de uwen aan grofste Schanddaden uit vreten voor uw belangen en denkbeelden Mét Mensen én Kinderen Dié Dáár H.E.L.E.M.A.A.L  N.I.E.T Óm gevraagd hebben én die u én dé úwen Hun Geboortegeschenk van GOD áf némen om vervúld van uw bedrog úw oorlogen en ideologien te vechten en uw belangen en inkomen te dienen en ér áán té gaan daar bij.De heroine ghb lsd etc etc om Ze ZÒ vér te krijgen in uw gekrochten hebben Ze Heden Nog in Hun Lichaampjes.Ikke BÒÓS Óm ÚW kwaad-aardigheid en kwade werken des duivels.Bij de islamieten en de marokanen doen de uwen dát óók.

Verder vind uw soort Óns fijn als Kind hoér én Alle Weerzin Dáár Tégen breekt u Óp grofst Schandelijke wég met uw drugs martelingen en Verkrachtingen en dat al eeuwen om Ons in úw joodse -christelijke - legertjés té proppen en christenen te noemen en ÚW oorlogen om de winst ten koste van Óns te laten vechten tegen vijanden die u dagelijks voor Ons schept en Ons vervolgens ook nog eens met dé schulden Dáár Ván achter te laten Dood Bloeden als voer voor hét volgende volk van afgerichte christenhonden zo áls de marokanen en islamieten waar mee u smerige zaakjes samen pleegt aan Ons Volk en Kinderen.

Het maakt niet uit óf christendom óf andere naam want u propt Ons nét zo gemakkelijk in een NATO Ná Óns WÈÈR op de zelfde wijze éerst krom en kapot verkracht te hebben op de lagere en peuterschooltjes met uw martel en Hersen spoelpraktijken.Waar ná ÚW verrotte volkje Òns WÉÈR achter laat mét de beschuldigingen die u zélf wel weer zult opzwepen én de rekeningen terwijl u zelf WÈÈR met de winsten er van door gaat én menéér genoemd wil worden.

Dé joodse cultuur tén voeten uit!
Èén PARASIETENCULTUUR geevolueerd van uit hun asiatische Mensen eterschap en volkomen Wreed en Meedogenloos.En de islamieten en afrikanen kort om het meeste van af het zuidelijke Werelddeel is ook al zo verworden en verrot onder UW joodse invloed van duizenden jaren joodse cultuur op kosten van andere Volken.
Onthoudt wel dat de uwen zich pas sinds 600 jaar joods noemen en een Van Ons - dé Slachtoffers - gejatte Naam dragen.DÙS Áls ér SPRAKE IS Ván JODEN Dié ALLE kanten op vlúchtten in Europa én Rusland VÀN VÒÒR 400 tot 600 jaar  geleden ZIJN WIJ DÀT én NIÈT DÈ Hedendaagse fakejood DIé Ook dé Oorzáák Zijn Dè Wérkelijke Oorzaak Zijn  Van de grootscheepse VOLKSVERHUIZINGEN - Massale Vlucht voor dé HEL Die de uwen brachten.Niks graadje lager graadje hoger!

Zó kwam ca 3000 jaar gelden hét verschijnsel "OORLOG" naar Europa en de Noordelijke helft van de Wereld.Dát Spoor is Heden Nog in de Magere Geschiedsschrijvingen en Ontdekkingen te Vinden even als het Mensen eten van af dé  khazaarse Iraanse hoek van de Wereld.Mede Komende van uit vorig úit gewóónd én úit gevréten Slachtoffer Egypte Wáár ze úit Gétrápt Wérden.Zal Vast Nog Wel Sprake Van een "Apart" Volk Zijn in uw geschriften dat de uwen Verdreef?

Het christendom smadelijk en lasterlijk op Naam Van een Werkelijk Goed Persoon MISBRUIKEN voor uw eigen misdrijven is simpel een joden tool om Volken en Volkjes te vergaren en te "kerstenen -breken - en vóór úw éindeloze hebzucht en heerszucht te spannen!

Die plaats is al lang door vele andere van uw instanties in genomen en bij gekomen en wordt dagelijks gesmeerd door uw criminele media ván een Óns Allen vijandige cultuur.
ZÈLFS dé wetgevingen en democratie is enkel maar een joodse tool en hoér om Òns te knechten en Misbruiken!Zelfs de belastingdienst om Ván Óns té nemen én onder dé úwen te verdelen ...Simpel Roof en Plunderingen als beschaving der parasieten....Óp Andere Volken.

Een voorbeeldje van uw werken - een full blown ashkenasi joodse - loor van loorschrijft-heeft zich een Kind toé geeigend met de welbekende Vérkrachtingen martelingen en drugs die zij en haar familie eigen is te gebruiken tegen Kinderen en Mensen.En Misbruikt Dat Kind een Jonge Dame ondertussen áls sextool voor tussen haar verrotte benen van Kind´s af aan.Haar familie gaat er ook geregeld over heen....ál jaren ...Búiten dát Ze vérprostituéérd WÒRDT en Als Deze Jonge Dame er aan sterft en Dát doen Velen pakken ze simpel een nieuw Kind van de Peuter en lagere scholen die j.o.d.e.n...dié roberts m en drenten die dutrouxes en fourniréts.
È nórm VÈÈL joden en joodsen ÉN moslims ÉN afrikanen DOÈN Dit soort smeerpijperijen - Vérkráchten ÉN pákken.
Óòk groepsgewijs ´De Slachtoffertjés - Meisjes ÉN Jongetjés - Kinderen "drogeren en gangbangen mét 20 mannen en vrouwen" is bij u geheel gankelijk "cultureel normaal???"" DÀT onder zelfs religiouse leiding der moslim en joodse rabbis en leiders - ÓP gedrongen - bedreven - georganiseerd gepropageerd en gefaciliteert!
Ú ZÈLF WÈÈT DIT SOORT DINGEN PERSOONLIJK zó IS HétTóch meneer kok Dé vrédebrenger?
Dit ZIJN DADEN  van Gehalte ZWAARSTE OORLOGSMISDRIJVEN !
Dát brengt Géén Vrede!
Dit IS OORLOG!
Sja ...álle Mensen Gelijk?....Ik WIL GÈÈN EENS Gelijkenis met dit soort Vuilnis!
Óf Hét Moést ZIJN  Dàt ze Ook op Die Brandstapel Naast Me Komen Staan Die ze zo vaak ontstoken Óm de Woorden van de Mijnen?


http://www.hetzuur.nl/artikel/9101/christelijke-vingertje-irriteert/comment-page-1/#comment-89495
jodenlok BABY POEPGAT says

Ah Oh Oeps Dát vergeef jé Tóch éven snel professionéél benk cock ehhh zand?

Weet je Wat jou Probleem is dat als dé lagere zich de meerdere of betere gaat voelen dat IEDER ÈÈN Dan ZÒ Klein Wordt…of te wel af geslacht door religiouse debielen en hun duivelse macht.

ALLÈÈN Dié WAANZINS opmerkingg Al – Vrede op Aarde brengen TERWIJL ze NOOIT ANDERS DEDEN DÀN OORLOG BRENGEN.

ALs jullie NU Dood om vallen IS het GELIJK VREDE OP AARDE – Levensgevaarlijke IDIOOT Ga naar de psychiater!
12 februari 2011, 02:04


http://www.hetzuur.nl/artikel/9101/christelijke-vingertje-irriteert/comment-page-1/#comment-89494
jodenlok BABY POEPGAT says

Máár meneer van zanten aka Kiddyraper benk cock wát bent ú Ùlrarascistisch aan hét zwetsen en besmeuren?

U Heeft een énorm vijandbeeld van Alle Volken ÉN Mensen ten opzichte van israel.

En gezien al uw eerdere teksten hiér éven denigrerend.

Uw verhaaltje over dna en what ever is al Tál van Malen Débunked.

Zelfs mengele en Hitler waren joden afkomstig van khazaren met ietwat noord afrikaans er in maar dat komt omdat die hun leuter óver al in hangen.

Er Zál Òók Wel islamietenbloed door uw aderen stromen want u was ten slotte immers iets van 1000 jáár dé halalhoer Dáár!

Ik Vind Dat Nederland Dé Gastvrijheid aan Zeer Gevaarlijke Rascsitische haatzaaiers als u MOÈT ÓP ZEGGEN NÀ STRAF Voor wát Ù DÈÈD bij Kinderen in Hún Réét!

Ga Maar zélf Wéér halalhoér worden Wij Willen Dát Niét Meer Vóór U ZIJN!

ÈN GÀ Vóor úw waarheid STÀÀN áls ú beweerd dát GOD aan úw soort beloften dééd WIENS Kinderen ú alleen maar zát in dé Reet!
12 februari 2011, 01:56


http://www.hpdetijd.nl/2010-12-15/fur-muslime-verboten? weblogmessage=Je+reactie+is+opgeslagen.#message
Sja de rechter of cidi zou het Simpel Rassenhaat zaaien noemen wat die jood doet en daar het echter een jood is is het een martéláár die het doet en te vrezen voor zijn leven heeft die snoét

Zó doét dié zich aan Onze Kinderen té goéd altijd haat zaaien tussen Kinderbillen Dié snoét Dié Dood Mág Van Mij in de Góót ér bij zó Dát dé háát Dát hij práát Niét Méér Áán hét Moorden SLÀÁT!Àán boven staande lijstje is het bevreemdend dat er niet uit gelegd wordt waar om er 150.000 joden in Duitse Overheidsdienst waren gedurende de oorlog en waar om Hitler zelf éven áls mengele een jood was en waar om Pás in 1942 internering in Nederland ingezet werd?


Wáár Óm 50 Miljoén Stuks Duitse oorlogsadministratie NIÈT ÈÈN claim van de joden KÚNNEN bevestigen Nóch steunen ÉN WÀÀR ÒM GÈÈN ENKEL KRANTEN ARCHIÈF IN WÈLK LAND DAN OOK EEN HOLOCOUST VERMELDT TUSSEN 1940 ÉN 1950 ÈVEN ÀLS herr mengele of wélk van geclaimde Schanddaden NIÈT Vermeldt IS?


TEVENS Hebben Nederlanders 3 Miljoén Aangiften TEGEN JODEN Gedáán Vanwege Gepleegde OORLOGSMISDADEN en de jood zit ér op en zwijgt hét dood ZÒ hééft Dié Òns Leven Vérklóót!

Zélfs Dé Luchtschip "Hindenburg" youtubefilmpjés laten een grote hoeveelheid "joodsen" Zién Zó Wél Àls Passagier óf Áls medewerker in en bij het Luchtschip.

De youtubefilmpjes laten Ook Niét Èén geclaimde "tattoe" Zién Àán dé kudden door tyfus uitgemergelde "NAAKTE"geinterneerden Als wél aan de Bergen en Stapels "NAAKTE"Doden en Lijken! Swarte freek - 11-02-’11 20:39


http://www.hetzuur.nl/artikel/9101/christelijke-vingertje-irriteert/comment-page-1/#comment-89490
@van zanten ""Jezus de Jood "" zegt u maar beetje op passen hiér want de jood die ten tijde van jesuz de jood was was de Europese Blanke Kaukasier.
In Fact de Jezus die in die bijbel gebruikt wordt was van Italiaanse cq Romeinse afkomst.

De voornamelijk ashkenazische khazar die zich heden sinds 600 jaar  jood noemt kunt u toch wel onmogelijk als uitgangsmateriaal voor wélke GOD´s Vertegenwoordiging aanmerken die hebben het zo al té druk met plunderen verkrachten en uitroeien -stuk voor stuk daden tegen GOD´s Schepping - steeds.

En zo zijn de Palestijnen al van de eerdere1,2 Miljoen naar de huidige 800.000 gedecimeerd...áf geslacht - mét dé bijbel torah of talmud onder de arm vast hoor!


http://www.hetzuur.nl/artikel/9101/christelijke-vingertje-irriteert/comment-page-1/#comment-89489
Jaja says
bertus@hmamail.com
11 februari 2011, 19:33

"terwijl christenen voortgaand deelnemen aan de meest smerige misdrijven "

Verhagen rosenthal ernst hirsch ballin rutte donner pechthold balkenende tang hamer etc etc

Internationaal - rasmussen

ALLEN JODEN - DIE ALLEN stuk voor stuk ZÒ VÒÒR naar Afghanistan hun nieuwe plunderstulpje waren en zijn dat ze Wouter Bos Én Peter Balkenende Die niet Meer Wilde Crimineel uit de weg hebben geruimd en vervangen voor roemer en cohen.

Mét ván lekken (ernst hirsch ballin over CDA) Tót Een geprefabed sexschandaal met dié homofiele islamitische collaborateur van ze waar ze Wouter Bos dronken gevoerd en gedrogeerd bij brachten om Hem Schandelijkst te behandelen en met de Gevolgen goede sier te maken in hun mossadvodjes!

Drogeren wát ze Ook Hero Brinkman Ván de PVV in die bar aan deden!
Die Trouwens Ook al - Niet jood - Tégen naar afghanistan Wás!
Dát Heeft Die Nog uitgebreid óp tv Geprofileerd inclusiéf het achterbakse gedrag van de moslims daar.

Drogeren wat ze Lucassen ook al deden
Drogeren wat ze de Twee Minderjarige Dames ook al deden en U Heden Nóg dé ghb heroinemixrestanten in Hun Bloed Zúlt Kunnen Vinden.
Drogeren wát ze Geert Wilders Vóór Zijn PVV Tijd met lsd deden en rare dingen lieten zeggen en dé kwinten maar luisteren.

Daar dééd úiteraard dé Crimineel gedreven mossad msm  fors en smerig aan mee met hun haat en laster praat...Dát Zult U Wel Niet gemist hebben ...DÚS in Èèrste Instantie Doet Geen Enkele Niet jood Mee behalve áls Jeugdpukkel in een zéé Ván Joods bedrog en list.

Als er iémand de hele godsganze dag bezig is belerend te zijn is het wel de jood.
Ga betweter job cohen eens een weekje volgen in zijn grootheidswanen en aanmatigendheid dé betweterige parkeeragent met alle Tekenen van een ernstigst geval narcisme.


http://www.hetzuur.nl/artikel/9101/christelijke-vingertje-irriteert/#comment-89484
Joy Sunshine says
Goedemorgen
11 februari 2011, 09:00

"terwijl christenen voortgaand deelnemen aan de meest smerige misdrijven "

Verhagen rosenthal ernst hirsch ballin rutte donner pechthold balkenende tang hamer etc etc

Internationaal - rasmussen

ALLEN JODEN - DIE ALLEN stuk voor stuk ZÒ VÒÒR naar Afghanistan hun nieuwe plunderstulpje waren en zijn dat ze Wouter Bos Én Peter Balkenende Die niet Meer Wilde Crimineel uit de weg hebben geruimd en vervangen voor roemer en cohen.

Mét ván lekken (ernst hirsch ballin over CDA) Tót Een geprefabed sexschandaal met dié homofiele islamitische collaborateur van ze waar ze Wouter Bos dronken gevoerd en gedrogeerd bij brachten om Hem Schandelijkst te behandelen en met de Gevolgen goede sier te maken in hun mossadvodjes!

Drogeren wát ze Ook Hero Brinkman Ván de PVV in die bar aan deden!
Die Trouwens Ook al - Niet jood - Tégen naar afghanistan Wás!
Dát Heeft Die Nog uitgebreid óp tv Geprofileerd inclusiéf het achterbakse gedrag van de moslims daar.
Drogeren wat ze Lucassen ook al deden
Drogeren wat ze de Twee Minderjarige Dames ook al deden en U Heden Nóg dé ghb heroinemixrestanten in Hun Bloed Zúlt Kunnen Vinden.
Drogeren wát ze Geert Wilders Vóór Zijn PVV Tijd met lsd deden en rare dingen lieten zeggen en dé kwinten maar luisteren.

Daar dééd úiteraard dé Crimineel gedreven mossad msm  fors en smerig aan mee met hun haat en laster praat...Dát Zult U Wel Niet gemist hebben ...DÚS in Èèrste Instantie Doet Geen Enkele Niet jood Mee behalve áls Jeugdpukkel in een zéé Ván Joods bedrog en list.


Én dé Christenen dat cda cu of sgp Niét af straffen ...Eerst Weten Dat geheel het christendom alle tijden al een tool der joden IS én Zélfs Katholiék Dágblad haar "gehele" commentsectie voor Normale Stervelingen sloot Om Dat er Wel Eens Een Religious Waarheidje de joden die Dáar de dienst uitmaken "óver JPH Derksen en wat hij wél en niét mag van ze" het ietwat té benauwd werd toen er vermeldt werd hoé de joden Ván Pausen een simpel jodentooltje maken mét hun rituele verkrachingen én symbolieken ván dé Aap!

Een Ieder Kán Tóch Zó Zién Aan Ook de huidige Paus Dat daar Geen Enkel Mens Van Visie of Kaliber staat óf GOD´s Dienáár Máár Eén Aparaat?

cda cu én sgp én pvda én gl V.O.L.K.O.M.E.N ónder dé knoet ván de jooden.
Alle Tijd Al !

Wist U Dat Van de Meer dan 30 na oorlogse presidenten er maar TWEE Van Nederlandse Origine Waren?
Ons is het net als afghanistan vergaan en net als Irak etc etc


Vertel Me Eerst Maar  Eens Èèn Instantie Waar een jood Niét Dé Boel Loopt té verklooien tót een ed nijpels bij hét abp en een wellink bij de dnb een scheringa en een icesave aan toé!

Èn Vergeet U Niét de hér opstart ván de afghaanse papavers ...Dé hoofdbezigheid van de joodse bankenmafia en de rotten children.

Vergeet U Niét asiatische ashkenasi jood ruud lubbers ( loeb) die uitgebreid met zijn gladio dé Kinder dievenclub en internationale handelaren er mee in de islamitische streken ten tijde van de her opstart van de joden papavers was gesignaleerd met zijn clubje en Die PUISÀNT RIJK is geworden tijdens zijn bewind over Ons!


Apropo "geheven vingertje" was dat niet zalm decennia lang die toen de derde wereld naar de kloten hielp met zijn belerende vingertje steeds?
Was en is een jood!

Mét "christelijke normen en waarden" u kent het gebed van "joods" balkenende vast nog wel deden ook de joden het met die vingertruck om massas zeer goedkope arbeidskrachten het Land in te kunnen sluisen in de zestiger jaren en Wij maar denken "oh wat een goede barmhartige christelijke joden wát een vóórbeelden"      sja Dáár hebben We de rekeningen van binnen Én zij dé winsten en zó misbruiken ze - joden steeds - de "gelovige niet joden even als de gelovige moslims of tibetanen of Chinesen what ever!


Én "" H. Lassche van de Hersteld Hervormde Gemeente Rehobôth ""

Klinkt Tóch Zo al érg joods hoor!
En joden zijn over het algemeen geen Christenen maar Misbruikers er van !

Een Jood Brother Nathanael Kapner Die Wél Wérkelijk Christen is Geworden Ziet U Hiér En Die Heeft Heel Wat te Vertellen En Dat Steeds Weer en Meer!      realzionistnews.com/?p=534

Of Neemt U joden Als Fourison Russo Euchtace Mullins Uitzonderlijke Uitzonderingen op de joodse gebruikelijke gebruikerscultuur!

Of Denk aan Dát  geheven vingertje  ""antisemitismegebrul"" ván dé hysterische jood  dagdagelijks in Ons Gezicht ÀLs Een stijve besneden jodenpik bij een Wiegje Steeds maar weer?


Als er iémand de hele godsganze dag bezig is belerend te zijn is het wel de jood.
Ga betweter job cohen eens een weekje volgen in zijn grootheidswanen en aanmatigendheid dé betweterige parkeeragent met alle Tekenen van een ernstig geval narcisme.

Of Ziet Die hans fazanten Eens gáan telkens wéér ?


http://www.hetzuur.nl/artikel/9101/christelijke-vingertje-irriteert/#comment-89482
11 februari 2011, 02:42
Haha Dié hans
urfje@hmamail.com
http://tinyurl.com/4qnf8sx

Nou hans vergeten is dat jouw volkje iets van duizend jaar dé halalhoer van de semieten is geweest en je niet weet van de bronnen van je haat.
Toén vonden jullie Onze Kinderen en gaven ze snel aan de semieten om zélf van ze áf te zijn en al snel werd het een levendige handel TÒT HÈDEN!

WIJ Hét offer vóór jouw geluk én vrijheid voor ALLES WÀT Kindertjés in hét Donker NÀÀIT!

Èn zó trok Dé JÒÒD tot EIND 17de eeuw Door Europa mét hún "reis" quilotine´tjes" om Èlk Dié Daar Wat TÈGEN HÀD dé Kop te hakken.

Èr Moést Een oorlog Komen Bij El Alamein Einde 17de Eeuw (Een Die Niét Op Getekend is in de Geschiedenis der joden wegens Dodelijke Schaamten) Vóór Dié initiele handel de nék werd Óm gedraaid alhoéwél u echter weer wegen vond aan Ons Vlees Én Geluk úw buiken vól té vreten.

Sinds dé zestiger jaren weer omdat u uw eigen geschiedenissen ook stelselmatig verbrijzeld weet u dus Niét Dat u zelf sinds de zestiger jaren wéér dé Dood en Ondergang van uw eigen volk Òók weer in huis heeft gehaald óm uw kleinzielige hebzuchten én haat waar aan u zelf Schuld Bént Èn Niét WIJ!

Zo direct is ér Dóór UW werken Niét Èén Van Ons Meer Óver om u Bij te Staan in  wat Ù hebt begáán Én Bént Ú Wéér Àlléén Mét dé islamiét Dié MOÈT ÙW Kindertjés NIÈT!
ÈN Ik Kan Ù uit Ervaring Zéggen dat Ónder Zo een semiet Hét Liggen Prettig IS NIÈT
 Dié STINKEN GÈWÈLDIG ÚIT HÙN VÈRRÒTTE BÈKKÈN!


Het gá u goed
Het is te hopen dat u snel  "zélf"  Wéét Hoé Men Vérgéven MOÈT!


#
BTW  ÀL Dié kritiéken

ÀLs Ù Mij ÈÈN Instantié Èén Overheidsbedrijf Kúnt Vermelden INCLUSIÈF Hét Door JODEN gebrachtte en opgerichte vaticaan Dát NIÈT onder dé JOODSE Knoét bestáát Verneem Ik Dát Graag.

Voor Dé Rest IS  Hét kankeren Óp Ù Zélf ÉN ÉIGEN wérkén VIA ÒNS Die Dáár NIÈTS ÀÀN KÒNDEN DOÈN Geheel dé Geschiedenis Al Áls Poép ÀÀN DÈ jódenschoén!


http://www.hetzuur.nl/artikel/9110/rosenthal-gebraden-haan/#comment-89479
jl bpg says

trouwens verhagen de afgelopen jaren voornaamste haat en twist zaaier tegen Rusland óm hun eigen belangen Én Niét Dé Onze Dè Landverrader!
10 februari 2011, 21:24


http://www.hetzuur.nl/artikel/9110/rosenthal-gebraden-haan /#comment-89478
jl bpg says

Zijn vrienden noemen hem wel gékscherend RÀT óm dát die strycnine aan Kinderen gáf Máár hét ZÈLF niét Vrát!

Trouw opvolger van mossadrat verhagen die om de miljoenen de Kindertjes met zijn heroine en Kinder bordelen kwam plagen en voert beleid exact zo als verhagen dat deed – voor israel hét nést Én tégen Òns Allen dé pést!

Trouwens bij een Fly over bij een israelische ambassade in Amerika werd radioactieve straling Gemeten – Dus Reken Zélf maar uit hoé trouw onze kont genoot!
10 februari 2011, 21:22http://www.hetzuur.nl/artikel/9091/mein-kampf-niet-anti-semitisch/
Aijjai´s Broer de Valse Psycho III says

Ik heb dat mijnkampf eens bekeken en het is glashelder met een PIL verregaande kennis van de Politieke Geschiedenis Van Duitsland en diverse leiders en gebeurtenissen en Politici en Maatschappelijke Toestand Met diepe analyses Waar een korporaaltje met het IQ van een garnaal niet eens over kán beschikken noch de opleiding of overzicht voor heeft .Laat staan in zo korte tijd zo samenhangend en zo helder formuleren.

Wié dát wél konden?

Dé joodse scriptwriters van de rothschilds zo als ze al eeuwen gewend waren de scripts van handelen voor dat joodse ashkenasivolk te schrijven en op te leggen.
Ook de torah de koran de bijbel dé beitelsporen op de Egyptische Muren ZIJN Scripts wetten én draaiboeken en oudste Hersen spoelinstrumenten!

OOK ….dat mijnkampf Past Exact in de wil en wens van die meneer herzl die ook niet meer dan een scriptuitvoerder en schrijver van de rothschilds was.

Òók Mét een gelijkend werkje worden We heden ELKE DAG mee belaagd.

##Hetsen tégen de moslims hetsen tégen de Autochtonen!
Hetsen tegen Noord Korea hetsen tegen Iran tegen het christendom!
Hetsen tegen Amerika slink via dat haarp pushen en chemtrail(standplaats hoogtechnologisch en Airsuperiority insinuaties ….dús dé Amerikanen ligt dán voor de hand te denken)!
Hetsen tegen India Pakistan en tegen elkaar!
Hetsen tegen Rusland al wat jaren op diverse slinkse wijzen!
Fysieke aanslagen door mossadleden op Valse paspoorten en ook Bosbranden aanleggen en Europa en zelfs Nederland áls dáders in hun smerige mossadvodjes vernoemen en verdenken omdat die mossad net als met abu dhubai op false flag náám Ván Andere Landen reisden!
Hetsen tégen dé Autochtone Bevolkingen ván binnen uit door joden in de overheden media en politiék de wetgevingen en internationale betrekkingen (simpel collaborerende joden in de Andere Regeringenen vaak nog familie van elkaar ook ) met politieke items als criminaliteit(zélf door ze aan gelegd en zinloos geweldscampagnes en door ze zelf aan gelegd en op gezet en als hoek van Holland inclusief de Moord saampjes met collaborateur aboutaleb de plunderaar en halalhoer) verwijten en beschuldigingen en bedreigen met die artificiele reccesie en schulden die We niet hebben!…ÉLk incidentje werd op tv frootscheeps politiek tegen Volk én Kinderen door ze uitgebuit met veel hysterisch georkestreerd geschreeuw en ge beschuldig.

Zélfs dé bussen mét Kinderen Die op prinsjesdag met flaggetjes liepen te zwaaien waren georkerstreerd en door Kinder molesterende joden per schoolbussen aan geleverd om gedwongen te zwaaien!

De aanslagen op dat koningshuis beiden dé Karts tates Geschiedenis én de dronken jood zijn beiden uit joden hand van het ministerie van justitie en kabinet van de koningin onder wié rosenthal de strychninerat Dát Dié Áán Kinderen gegeven hád!

Dan nog de massaal ingevoerde allochtonen en marokanen over Onze Kinderen en Volk heen laten gaan met hun besneden pikken en bergen heroine zo als saban b ook de prostituties en Kinder prostitutíes voor de cohen clan van Amsterdam en omstreken beheerde!

Politie stond er bij en keek er naar en mocht niet ingrijpen van de cohennetjes en de lubbertjés de van agtjés etc etc Tégen het allochtonen terrorisme in de Wijken en dat al NÙ meer dan 30 jáár.##

DÒÒR uitsluitend én álléén JODEN!

Zélfs ALle Wetgevingen en STaat geriefelijk naar eigen smaak ingericht en tégen de Natuurlijke Bevolking Misbruikt en Héden Nóg inclusiéf de Raciaal Seperatistische Zuid Afrikaanse wetgevingen tégen Autochtóón Volk ÉN Raciale vóórkeurbehandeling vóór jóden wél!

Dié wél een té duur bewakingsfort om hún huizen en kantoren héén hébben als ze al een scheet te dwars zit en Pim Fortuyn en de Bevolking mogen zó Dood van ze DÙS !

Heden is op Klokkenluideronline nog zó een jodenflikkerstaaltjé met die ivo opstelten te zién.

Reuters en de ca vier verdere hoofd Wereld verdeelpunten van Informatie voor media is ALLES in handen van de joden.

Reuter(s) is een vooroorlogs joods crimineel Die ook al met gestolen Geld dat bedrijf bouwde en van meet af aan mee deed om Rassenhaat en oorlog te zaaien.

In Rusland hadden ze de media kranten al tweehonderd jaar geleden in de hand!
Met de tweede Wereldoorlog ook aan Engelse (Lees belang en plan joodse) zijde met haatpraat en falsificaties Dié reutel dé keutel!

En Niét ÈÈN wóórd óver die enge jóód wordt geschreven noch getolereerd en ook vanwege die Zuid Afrikaanse wetgevingen Hiér van ze!

IN DE KRANTEN EN OP TV Die Àllemaál Van die joden zijn inclusief die vérrotte rechtstaat!

Zelfs klokkenluideronline.nl dúrft niét óver ruud lubbers en dát kalibers en lagere scholen te schrijven óf Comments er dan ten minste óver te laten Zetten dan heeft die gelijk alle justitiejoden van het Land in huis en ligt de Site plat wat al wat malen is aan gedaan!

Já Ko dein kampf Mein kampf Onze kampf en dan komen de joden dáár na Alle bezittingen bij elkaar graaien de machtsposities in de landen in te nemen en hét Goud uit Onze Bekken té bréken en Onze Kinderen te Verkrachten en Volk té drogeren met hun heroine en schuldenbanken Én Alle Eigen DOM te maken!

3 MILJOÈN AANGIFTEN WEGENS OORLOGSMISDADEN Van Nederlanders enkel al Tégen Die joden liggen Sinds de oorlog nog in de laden té zwijgen.

Afghanistan Irák Europa en Duitsland Amerika Én Rusland China en nu enkel nog Noord Korea en Iran. Wié Zoú ér Wérkelijk Òók áchter PollPot en de rode Kmher Zitten Denk Je?

Máár Hitler én Mijnkampf?

Tevens Had en Héb Ik dé Stellige Indruk Dat het mijnkampf én de talmud óver een komsten Vertonen!

En Dán Heb Ik Nog Een Controletip!

Is Dat meinkampf OOIT ÈÈN MÀÀL in dé krantenarchieven van de Wereld en Van de Landen Besproken Dán tussen laat maar zeggen 1938 én 1945 of zelfs 1950????

Dat Moet ooit Gepubliceerd zij?
Zeggen Die kranten dan wat?

Let Eens Op OOk Alle Berichtgevingen over een holocoust what ever en zelfs geheel een mengele en geclaimde misdaden is Geheel en al Hélemáál AF WEZIG!

ZÒ OOk in 50 MILJOÈN STUKS Duitse oorlogsadministratie!
Niét Èèn Document Kán Wélke claim van de joden op Wélk Gebied dan Ook Ondersteunen óf Bevestigen!

Dank Voor Uw Aandacht

De tiny stories Writer.

bit.ly/gCv0Za
9 februari 2011, 23:04http://www.hetzuur.nl/artikel/9084/joden-liegen-de-geschiedenis  /#comment-89467
Werd geweigerd wat Ik al wel verwachtte
Dán de door de uwen in Ons aan gelegde verslavingen aan de drank de tabak de drugs nog eens er bij dat afhankelijk maakt en criminaliseert zo dat u Ons via bendeleden in de wetgevingen met gemak kon controleren dan wel opruimen etc etc etc!

Hoé Kún Jé Anders Dán Dom Zijn Als Je in zo een maatschappij al van Jongs af aan Niet Meer Weet Waar de Klepel hangt?http://www.hetzuur.nl/artikel/9084/joden-liegen-de-geschiedenis/#comment-89467
Ik Weet nou niet óf het intelligent genoemd Mág worden áls de gedragingen overwegend bestaan uit Fundamenteel Verraad Aan Alles Wat Menselijke Liefde en Vertrouwen is?

U een aai over de bol geven en als u daar in trapt het mes in de rug zetten Kan Natuurlijk snel als Intelligentiemaat ingevoerd worden Mijn Zegen Heeft Dat Wel!
Dán gelijk in dé Nier rammen dan Kan het én Public Zelfs Nog zonder Kik!

Wij Zijn inderdaad Veél Dommer Dan We Van Geboorte Oorspronkelijk Zijn en Dát Weet u meneer kok!

De martelingen op de schoolreisjes zijn er ook op gericht om de Geesteswerkingen Alsmede het Geheugen te blokkeren de Processen te verlammen met Pijnen en Verwoestingen en Dát mét verzuipen en reanimeren met soldeerbouten en Doodsdreigingen mét pistolen aan de Kinder Hoofdjes Tót Hersen operaties aan Toé!

Ja Deze deskundig aan gelegde diepste trauma´s hebben de joden aka ashkenasi en hun gebroed altijd goed weten te gebruiken en dat al heel lang!

Hele Volken mennen ze er al eeuwen mee de rondte in en de ene Moordpartij na de Andere!

Ook Wéét Ú uit hoofde van úw sluipmoordenaarsberoep als joodse Baby Serie rapende rabbi ( Zou Best Kunnen dat zó maar Velen van uw eigen Volk nog eens een Praatje met u gaan houden om wat u Hen Deed) dat specifiék de schoolsystemen worden en werden Misbruikt om de Sterkste en Slimste Kinderen uit te sorteren én óf voor het karretje te spannen en tegen Éigen Volk keren óf dermatig Beschadigen dat Die Voor het Leven en Bestaan Nooit geen dreiging meer voor u en uw soort Misselijkste mafiacultuurtje zou Zijn en Waar Van Velen al Zeer Jong Daar Na Sterven aan uw drugs en giftstoffen en uw verkrachtingen en martelingen als de zondebokjes en pispaal van de te martelen en breken groep!

Dát is de belijdenis van het talmudische "kill the best of Gentiles" bevel van uw gekke pastorie dat uw volk van jongs af aan is aan geleerd !

Chronische genocide op de Mensheid!


Verder Kan Ik Elk Volk Aan Raden dat Ze Simpel het Bloed van Hun Kinderen Moeten Na Zien op heroine ghb lsd Reproductieremmers(low Spermcout) Spieratrofyverwekkers(Spierziekten) Farmaceutica chemicalien zware metalen experimentele stoffen scopolaminen en sinds Kort Ook de Ontdekking van strychnine( Jeugd puistjes én Vroegtijdige Haar uitval) en Radioactief Barium( de kanker kudden al decennia lang) En over al waar joden zijn of geweest zijn en waar scholen en schooltjes van de joden zijn ongeacht Ras behalve het joodse Zal Uw betwijfeling en Ongeloof in het Bloed van de Kinderen Wel Beantwoordt Worden!


Verder stoort Mij uw extreem laffe gedrag Hiér dat u uw reacties af sluit met zo goed als de zelfde stijl reactie en opmerkingen als waar u et all méé binnen kwam van de Week en geen enkele Argumentatie of Kennis Verschaft dan ad hominem aanvallen dan betwijfelen en betweteren dan psychologiseren en psychopatiseren Van de bezoekers zo als dé Criminele jood nu een maal gewend is dé trigger en Hersenspoel termen van de Misdrijven van de schoolreisjes té Misbruiken en dat Ook tegen de Later Volwassen geworden Mensen!

Verder kunt u wel leuke dingen zeggen maar dat wel verkeerd geplaatst en ten onrechte tegen de on juisten!

Dag meneerhttp://www.hetzuur.nl/artikel/9084/joden-liegen-de-geschiedenis/#comment-89462
http://tinyurl.com/5v7vwwu
Aijjai de Echte Psycho II
bertus@hmamail.com
Aijjai de Echte Psycho II says

Ja Ko zelfs dé open gebroken PVV is nu merendeels sjionisten die saampjes “bruin is blond” roepen zo als die fleur de strontgeur agema al op twitter deed over haar grote Leider De Heer Geert Wilders.

Ons Volkje associeren mét stront stééds die importrát zo als ze Onze Kinderen al Hélemáál associeren En kóntaktéren en Dát Feitelijk Én Fysiék Mét hún stront én pis Óp de schoolreisjés Dié agemaatjés en ander drek zo als pechthold hét Serie Kinder rapende genocidezwijn en cohén de miljarden én Kíndér dief met zijn Kinder bordelen en heroinebergen.

En haar Vervalste geschiedsschrijvingen verwerken is 1 en Misdaden plegen IS 2!

Dié lor en háár sexpoés van Kind´s af Àán!

Op de Electrische Stoel Gaat Dát Soort verwérkingen Toch Echt Heel Wat Beter.

Buitendien weet naar Mijn Schatting Zelfs Geen Eens 80% van die asiatische namaakjoden dat ze zelf dat christendom brachten of zelf de faraos van Egypte waren Óf zelfs Van asiatische Oorsprong Zijn Wát Elke debiel Zó Kan Zien!

En Zelfs van de afbeeldingen van Die faraos des Doods zo de asiaat ér uit springt.

Even af gezien van de cryptojood wat een kruising tussen een meestal joodse ashkenasi of khazaren moeder is en een Man uit de Slachtoffervolken en door Die core Evil moeder éven FUll blown joods en ultiem kwaadaardig gedrag Kán vertonen en Dat Vaker Heel Wél Dan Niét.

Zo Als gezegd “Een volk zonder geheugen”!

De vrouw van opstelten is zó één joodse en als Je Weet wat de gemiddelde cultuur met ook eigen Kinderen is van hen dan Weet Je zo zonder te Kijken al wat zich in huize opstelten met hun Geluk heeft af gespeeld.Gelukkig worden Kindjes Dáár Niét Ván.

Donner én hirsch ballin de Kinder Misbruikende Kinder pornofotografen zijn bij voorbeeld van zulke Extreemst EVIL crypto joden Die Dit Volk Onbeschrijfelijk Veel Kwaad en Ellende Hebben Gedaan.

En Dát Weer is NIETS Vergeleken met waar een Volledige jood zo als cohen of lubbers of een dayan zo als dries van agt toé in staat is Én Hébben Gedáán Onze Volken Àán.

Ván de fake joden sinds de afgelopen 600 jaar zijn die met meeste asiatische trekken dan ook Dé Bron Èn Core van Alle Kwaad – Bron en Core psychopaten Ook Die Je zonder te knipperen als maaltijd nuttigen ( Al Weer Geen Eufemisme) ruud lubbers wim kok dries van agt prins charles cohens tang mevrouw hamer pechthold twan huys en dergelijken…zéééér charmante meneren en mevrouwen.

De andere fake joden worden via ashkenasimoeders met Mannen van Andere Rassen gekweekt als offerhoeren en opofferlagen als soldaatjes en bestuurders als rechters en ovjs en zo …als ordediensten en politie…In de Volken Ván de Andere rassen zo als dus donner of ballin of die kalbfleisch die heden af en toe op klokkenluideronline langs zweeft en zo graag Alle monopolie op Alle Kinder creches in het Land heeft Daar Mee de robertjes m en de drenten en de joodse goegemeente toch hun maaltje bij elkaar kunnen scharrelen op de Kinder playgrounds!

En de Milly Boele´s en de Marianne Vaatstra´vallen Áls Herfstbladeren uit de Lucht.

Sterven Nog Steeds 5000 Kinderen Per Jaar – in Nederland – Aan Deze praktijken Ván Die genen Die nu weer door ivo opstelten zó keurig verantwoordt worden beschermd terwijl die zélfde meneer weer net als Serie Kinder rapende jood di rupio ( Van Maagdenvliesjes en Kinder kontjes) en één Serie Kinder rapende kalbsfleisch en zúlke stukken drek zich maar ÀL té graag óp werpen én op dringen Áls DÈ leider in de Kinder sector Èn onderzoeken náár ….Kinder Misbruiken ….onder dé Niét fake joden.Om te voorkomen dat er Vuil van hun eigen soort naar buiten komt.

En zó zitten die asiaten en semi automaten ook dé rechter Én ovj uit te hangen en plegen al langer dan die commisies het zelfde schouwspel tegen Dé Slachtofferbevolkingen.

Èn maar gillen óver hét Vaticaan Terwijl ze hét zélf hebben gedáán!
9 februari 2011, 16:36http://www.hetzuur.nl/artikel/9077/loorschrijft-ende-lokjodin/#comment-89458
Aijjai de Echte Psycho II says

Sja en Dán ra chist…hoé Vér is Dát Ván Christ ús?

Èn DOM …héidens … DOM Én Christ én … DOM ?

giechelde de jood.

Ván Vérkracht Mis handeld ( MIS – selijke dienaren) verzopen worden en allerlei gewéld en dreigingen er steeds maar mee wordt Men inderdáád DOM mer Wáár Dé jood Ons Dan Ook in is vóór gegaan en een Ramp Zonder Weerga IS Als géénoog dé wijze uil.

OOk Ons Aan Geboren GELOOF IN DÈ MEDEMENS ÉN WÀÀRHEID ÀLS VÀN ZELF SPREKEND Én ONZE HEMELSE BEHULPZAAMHEID werd van in den beginne door de jood uitgelegd Áls DOM Én naief Én Kinder lijk je Én wérd Grúwelijkst Door ze uitgebéénd.Van Dáár òók ALLE schuld ´die We NU hébben Ván ze!

Wánt Gruwelijk DOM Zijn We Wél geworden en Nog Steeds … ér dóór.

domdiedom is lala
9 februari 2011, 14:24http://www.hetzuur.nl/artikel/9084/joden-liegen-de-geschiedenis/#comment-89456
Aijjai de Echte Psycho II says

Terwijl Ik Zelfs Denk Dát de hans fazanten Dé wederopstanding Ván Dé hérboren Dé wéder gedóópte benk cock is …Zélfs … Denk Ik Dán?

Oud liedje in één nieuw jásje!

Suiker én stroop vóor Jóng Én Oud …Dáár Mée Ú hét heeft snel benauwd en dé cocken ér weer snel ván dóór gáán mét Ùw Goud!
9 februari 2011, 13:41http://www.hetzuur.nl/artikel/9077/loorschrijft-ende-lokjodin/
http://tinyurl.com/674h5yw
bertus@hmamail.com
9 februari 2011, 13:35
Aijjai de Echte Psycho II
reutels tiny comment anp
Ko "heiden-dom" komt van "heathen" af " ongelovig Volk!

ZÒ noemden de asiatische Mensen eter die Heden graag onder de schuilnaam "jood" door gaat de Europese Bevolking van 3200 jaar gelden toen ze een nieuwe Verkrachtingsgolf (breken van Ziel en Weerstand Onderdanig en slaafs gevoegelijk maken) over Europa legden Ook Wel "kersteningen" genoemd en een staartje daar van bekend als het "keurige" katholieke kerstenen tot het symbolisch verworden tot een scheinheilig beetje Water op de Kinderen en Pas Geborenen spetteren buiten de Heden nog steeds stiekeme massale Verkrachtingen er bij maar dan op de Peuter en Lagere scholen.

Nog in 90 ná Christus noemden dé échte (fake)christenen die NU Sinds 600 jaar de (fake) joden zijn Ons Dan ook "heathen" christenen als ze Ons te vuur en te zwaard en aan de besneden pikken geregen haden bekeerd tot absolutie devotie aan de jodenpik.( Géén Eufemisme!)....devoot zuigen wás en IS Óns hóógste goéd in deze keurige beschaving!

Nog Steeds mogen We zuigen aan die keurige beschaafde jodenpik in zijn Ván Òns GÈLD keurige pakje Áls een Baby aan het Flesje Zó Dánkbáár Als dank en beloning  voor al Onze Goede Werken Bloed Zweet en Tranen voor de jood gedaan - Een verworvenheid Die ze Ons met eeuwenlange rituele verkrachtingen Áls Baby Áls Peuter Áls Kind hebben weten aan te doen.

Daar vloeide de huidige moderne beschaving uit voort waar We Ons al zo lang over in de Handen mogen knijpen van plezier en genot....Vóór ÀL als We Onze Kinderen Weer naar de joden en semietenbordelen "ZELF" mógen áf leveren en de rest doen zij wél!

NOG STEEDS komen ze Ons anders filéren als We Dát állés Niét Doén nét als Die blauwe brieven Waar Vérhongerén Moord Verkrachting en Bloed áán Klééft!

Ze zijn een echte zegen voor Óns Europese barbaren geweest....Anders Waren We Gewoon Nóg Simpel Barbaars Zo Maar Gelukkig Geweest Met Onze Volkjes Onze Kinderen En Elkaar Zónder oorlogen Moord Verkrachtingen of Gebrek zo als het al ellendige Méér Dan 90.000 Jáár Ging in Europa!

Helaas ehhh Ik Bedoel gelukkig smolt het ijs en konden zij Ons toch nog rédden van al Dat Verschrikkelijke Geluk!

Maar Já Wij vrolijk fake christen worden en het Beter Weten dan Die retards ehhh échte (fake) christen joden....Dús net als in de huidige poliziek nog steeds Dágelijks het geval zij snel over schakelen met al hun boekjes en verder vuil ván Grieks náár latijns tot héden zelfs in hun wetsvodjes en bijbelvullis én "hoge scholen" aan toé.

Want één ding IS zeker zij wéten hét ALTIJD béter Dát is wetenschappelijk bewézen!
Dáár vóór hébben ze dan ook retard einstein meer dan 90 jaar in leven weten te houden als boegbeeld van een NIÈT BESTAANDE DROOM Ván Verstand Én Wéten!

Om Ons Een DOM Gevoel te geven!

Dus heathen - heiden - hithen - IS Dé Europeaan Die Gilde "Hèlp Dáár komen Die besneden joden weer aan Die in Onze Kindjes poepen en Ons filéren gáán"!

Ná de poepbeurten waar de romeinen ook al zo een handje van hadden gekregen door hen  waren We dan keurig "gekerstend" en betalen braaf belasting om de geneugten die de semiet en de jood aan Onze Kinderen beleven Dié Dáár Heden NÒG Àán Sterven!

Heiden - ongelovige
Rascist - hou Jé Vást - Òngélovige - een oudere term uit hun eerdere paradijs Egypte waar ze de Boel Én Òók ÀL Authentieke Bevolking ca 17.000 jaar úit wóónden - ra chist - chist chisma gespleten los afvallige Van ra ´de joodse Mensen etende  zonnezot van Egypte.

Men Kan zelfs héden nog mee maken dat een marokaan iemand "ra-chist" noemt en bedreigend wordt of simpel weg verkracht.Dezen werden dan ook al 8000 jaar geleden afgericht door de joodse leiding de priesterhood van de joden - heten heden dacht ik rabbis én poli ti ci  Tóch hans? - Tóch háns dé Kinder Hersen spoeler? - Óm rascisten - ongelovigen -afvalligen - ván ra Die Óver Liepen Náár Ónze GOD Af te maken té verkrachten té vermoorden té Verbranden en begraven Levend en Wél Ook en Wat tevens onderdeeltjes van de "kersteningen " waren of zijn!

Een Héél Klein Vervalst staartje Dáár Wéér Ván is de morentijd Waar dé Tèrm moor more MOORD van daan Kómt - Dé Hèl Op Aarde en dé jood die daar achter aan kwam Wás NÒG Èrger!

Heden Nog is de aanwezigheid van de asiaten en afrikanen en islamieten VÈÈL Gevaarlijker dan de joden Ons doen geloven.Nog Steeds zijn er MASSALE Verkrachtingsgolven Die éven massaal Door de joden in de wet overheden en politiek en media Hélémáál Dóód gezwegen worden en Gáát Een Benauwde Burger om Zich Héén Schieten noemen ze Hem Een Ráchist Één Térr orist en ZÒ stinkt zich Dé jood een weg Door òns Bestaan en Vérgáán!
NÒG MISBRUIKT DÈ JOOD Rassen tégen ÈL kÀÀR Óm Dé winsten wég te slepen!
Het betekent ook vanwege de joodse afkomst en achtergrond dus simpel ook Eén "Áfvallige áán de talsmúckt dé Kínder hóltorhaat talmut en tora!

En Wát Verschilt toráh Én kó rá...n Fonetisch ?

Éè Dunne Darm Scheet Mét Dé Andere?

Déze MIS daad Déze Schánd Dáád IS Héden NÒG keurig verwerkt in `"Onze?" wétgevingen - in "Onze?" religien en in Onze Dagelijkse Zorgen er Om!

Verkrachting Èn Kinder Verkrachting Chronische plunderingen GÈ INSTITITUTIONALISEERT!

In dé oordelen van de massaal aan wezige Serie Kinder drogerende Én Verkrachtende JOODSE réchters én Verder Tuig Gehalte Zwaarste Oorlogsmisdaden IS Die religie Elke dág té bewonderen Ook Àán Raciale Terroristische Discriminatie en Willekeur!

Hét Bloéd Ván Dé Meeste Kinderen Wéreld WIJD Getuigd Dáár Ván!
Gepke de Leef is Dáár Bij Voorbeeld Èèn Der Vele Slachtoffers Ván Op Het Moment!
Geef Mij Maar Een Heathen Wél Tién Dan Maar!
http://www.hetzuur.nl/artikel/9077/loorschrijft-ende-lokjodin
HahaHoHohihi

Joh Bolde Ko de Munt Waar Je naar verwijst zegt    "de nazi´s gaan naar Palestina" en "vertellen daar van tijdens de aanval""

Wie naar Palestina gingen en daar om al ver voor die oorlog verscheept werden waren de joden echter zelf.

Dus de joden zijn de nazi´s!
Ons vertellen ze in hun indoctrinatiebijbels tv  en op de schooltjes  al 65 jaar wat anders ...over Ons zelfs zou dat zijn.
Ik Vind uit Ervaring dat die naam ook uitstekend meer bij hen zelf Past en Denk Dat Elk Baby Poepgat het Poeproerend Met Me Eens is en die vrouwen zijn minstens even erg met hun middelvingers en voorwerpen en haat en liefdespijlen zo als ze hun drolletjes noemen als ze Onze Kinderen Misbruiken en ze dwingen dat door te slikken op die schoolreisjes.Die neo nazi´s en hitlerkwekers met hun fluit dat bruin spuit.

Nog een zaak is dat deze munt wel zeer mogeljk door de joden zelf is geslagen en ontworpen want de Duitsen gingen nu eenmaal niet naar Palestina omdat die andere zaken hadden zo als een voor af geplande en internationaal aangelegde genocide te voorkomen op Eigen Volk en Leven van drie kanten met een sinds 1933 Wereld wijde exterminatie Kristallnacht tegen Duitse Mensen en een boycot er boven op.

Net als heden was het bankwezen en overheden ook in Duitsland afgeladen met joden en konden ze de slag van die munt gemakkelijk zelf bepalen aangezien Herr Hitler zelfs gedurende de oorlog nog steeds 150.000 joodse leden in dienst had waar van veel hoge militairen en industrielen.Zelfs als Je de youtube filmpjes van de Hindenburg gaat bekijken zie je de ene jood na de andere ...óf als passagier óf als servant tot aan boord van Dat Luchtschip.

Buiten dien zaten joden vlak na ww1 ook al in Palestina en voerden oorlog met heuse bombardementen er bij.Mischien de Palestijnen eens Vragen of die nog Wat Echte Geschiedenis Hebben?

De Term nazi Past ook veel beter bij de term ashkenasi waar mee die khazaren zelf in de Pruisische - Duitse -  Middeleeuwen door sommig Volk werden genoemd.

Waar om weet ik niet maar dat hadden Verlichters als Voltaire en zo in de 17de eeuw wel kunnen vertellen mischien omdat die ook al bezwaren tegen hun gedragingen hadden en Ik Aan Neem dat dat de zelfde gedragingen zijn als Waar Ik Over struikel en Elk Kind Ook en de Nek breekt.Maar door die voortdurende Kristallnacht waar We onder gebukt gaan is enorm veel Kennis en Weten vernietigd.


Nu is na Genocide en Moord cidi en Rascistische Discriminerende mdi en de Terreurzaaiende Baby rape rabbis en zo    ook de heer bolkestein dat kunstmatige "antisemitisme" aan het kweken.Ze deden er van de week in de israelische kranten een schepje boven op door bij die Land verradende Kinder pooiers verhagen of rozenthal aan te dringen op snelrecht voor joden tegen Autochtonen als Die wat over ze zeggen....in Die Autochtonen Hun Eigen Land Waar Ze al geen Bescherming tegen Raciale Verkrachtingen en Terrorisme kunnen krijgen van die zelfde Kiddy rapende wetsjoden in de wetgevingen en staat van haat!

Zo is het Tóch judas job cohen de Kinder dief  En Stemfraudeur?

Maar dat lijkt op de vooroorlogse situatie dat de joden rijp worden gemaakt voor exodus  en Wij al jaren voor jodenhaat om daar mee te helpen...Gedenk Je Aangifte en Neem Van Mij Maar Aan dat het nog erger is en al langer gaat ...(Staat Ook al Deels onder Je Aangifte Tegen cidi Wegens antisemitismebedrog)......en dat Iran is nu lekker aan het verweken is om binnenkort gekolonialiseerd te worden ...Denk Ik Maar Zo?

Een ander onderdeel van dat haatzaaien van de joden in de politiek en hun Terreurvodjes en overheden is om excuus te hebben Ons steeds verder de joden klauw om de Keel te kunnen leggen.

Die tirades die al jaren gaan over zinloos geweld en ze ook wel weer zelf achter zullen zitten Net als  als achter hoek van Holland met hun halalhoer aboutaleb die met jodenhoer guusje steed op tv schreeuwden over Ons Volk en Kinderen Die Kinder Serieraper Dutroux II de heroineboer.


"Zionisme is zeer anti-Joods."

Is een steeds weer door de eeuwen heen terug kerend verschijnsel en een der gevolgen van je Kinderen ritueel verruineren voor de zaak en het grote werk der hoden en hun wet van de slet en regel van de pegel.

Is ook een onderdeel van de problematiek haat en zelf haat van die joden of tewel fakejoden en van asiatisch origine Mensen etende khazaren.

Haat   zelf haat - Moord   zelf Moord.
Dat Laatste hebben ze helaas nog niet al te goed onder de knie alhoewel ze het door cultureel hoogstaande beschaafdheid toch al massaal doen.

Is ook een deel der gedragingen dat de uit dat volk zelf voortkomende lijders het volk zelf ook steeds weer over de Aarde jagen uit haat en wraak op eigen volk en dat deed vader abraham de uitvinder van de wetgevingen als wraakinstrument om eigen volk te gezelen en de dood in te drijven al en dat was 8000 jaar geleden.

De Verkrachting en Moord op hun eigen Bestaan is net als bij die halalhoeren de islamieten en imams geinstitutionaliseerd in wetgevingen en religie.Alles de Wraak van Abraham en Van Vele Kleine Verdwenen Volkjes want de Verkrachtte Vrouwen van Die Volkjes Zorgden Wel tot Heden Voor nageslacht als giftig Atoomafval voor eigen volk En Gelijk Hébben Ze!

Uche dat was Ongezond Zég!
Djengiz Khan heeft met zijn 40 serierapende suenen samen iets van 50 miljoen wezens aan nageslacht gekweekt in zijn glorie en moet je hun hedendaagse koppen zien ...de Wraak heeft ze helemaal aan gort geholpen en haal ze dus zeker ook nooit over de Vloer anders ben Je zó dé hoer en zij de pooier en de pimp.Zo vergaat en Verging het Ons met die fakejoden oftewel plunderkhazaren Ook al en Die marokanen en islamieten zijn wat dat betreft ook geen Aanwinst.De drogeringscijfers en Verkrachtings cijfers door al die feiken mosjes jobjes en ali´s Schiet door het Plafond zo erg dat ze elders al op die islamieten zijn begonnen te schieten.

Dat gedrag zou zich ook kunnen uiten door zich steeds zo te gedragen tegen gastvolken zo als de hun Kristallnacht  overleefd hebbende Info zegt (o.a.de Crimetimelines)Dát Die Gastvolken ze op Gegeven Moment gaan aanpakken - suicide by policebullet en zulke zaken.


Oh hans nog effe over dat verworden uitschot wat je zo graag vertegenwoordigd en al te graag ( persoonlijke opportunistische redenen mischien en moeten We joú iets vergeven soms?) totale `onschúld´   bij voorbaat toe wil dichten.
Over Holcoustontkenning .....Door JODEN GEPLEEGD tegen Alle Niet joden.
Nog effe afgezien van dat ze 3 miljoen Aangiften van Nederlanders Heden nog met man en macht verzwijgen gedaan Tegen joden - WEGENS OORLOGSMISDRIJVEN - gepleegd tegen Onschuldige Nederlanders dus die zo stom waren ze te helpen.
Daar mee is ELKE joodse rechter politicus  wetgever ovj Heden een medeplichtig Misdadig Zwijn Dús.


Maar wat Ik Ook Wil Zeggen is              dat de Kinderen en Mensen dan ook op Sporen Van radioactief Barium Onderzocht moeten worden dat de cryptojood ernst hirsch ballin(?) en donner   de Kinder porno fotografen en    ruud lubbers(loeb) dries van agt(dayan) pechthold(herzl)  etc etc etc  en hun even verdorven joodse bende van Niks in de verplichte Melkkartonjaren de Kinderen Mee  vergiftigden op de lagere scholen en de Ware Oorzaak van de kankerkudden is.
Ook Moeten Kinderen en Mensen Onderzocht worden op Sporen van strychnine om dat dat de Kinderen - Alle Niet joodse Kinderen - ook wordt ingespoten op de joodse schoolreisjes en de oorzaak is van in de Puberteit al Snel dunner wordend Haar en Mede naast andere chemicalien van de zo weg geredeneerde "jeugd Puistjes" zo als de in handen van die zelfde joden zijnde Jeugd zorg
http://www.hetzuur.nl/artikel/9077/loorschrijft-ende-lokjodin/#comment-89441
Ho Li de Echte says

Oh Nog effe

NIET ÈÈN JOOD is vergast!

Dat Zegt Het Dodenboek van Auswitsch bit.ly/gCv0Za

Dan Weet U Gelijk Wat Dat Betekent Als Christus Zegt dat hun woord leugen en laster is en hun daad mis daad.

Van anarchiel.com/stortplaats/toon/anarchisten_ontkennen_oproep_tot_geweld#c65128

Door Excuse Me op 25-01-2011 om 13:24 | #65128

julius joker op 24-01-2011 om 21:40 Maar gaskamers was pas op het allerlaatst…”“

Dat Klopt Niet Meneer de joden hadden in Duitsland en Polen tyfus verspreidt waar door 3,5 Miljoen Polen en Duitsen zouden sterven!

De epidemien in de werkkampen konden plaats vinden omdat de cyclon b door geallieerde invloed niet meer aangevoerd kon worden en de luizen konden niet meer bestreden worden en dat weer gaf meer tyfus!

Wegens het enorm aantal Doden door die tyfus moesten de Duitsen wel twee ovens en geen gaskamers op het laatst gebruiken om de Gestorvenen te Verbranden anders was de Ramp helemaal niet meer te hanteren..en daar kwam amper een jood aan te pas!

ZELF kunt u gemakkelijk op youtube aan de filmpjes zien dat de kampgevangenen zo goed als uitsluitend Russen Polen Armeniers waren!
En Kijk voor de gein ook eens of u een tattoe Kunt Vinden aan al Die Naakte Armen en Lichamen!

joden zelf gebruikten wel iets dat Men gaskamers kan Noemen.
Van af 1887 – de herzl Genocidestart der Mensheid – in Duits Russische Gebieden werden Mensen in Treinen Tunnels ingereden en de uiteinden afgesloten en de Mensen in de Wagons met de Druppel Vatmethode Cyanidegas vergast – joden zelf waren en zijn altijd de enige Holocoust en Genocideplegers geweest.

De exterminatie van Niet joden startte dus met herzl waar van alexander pechthold een nazaat is en even verdorven – en ging tot lang na ww2 gewoon door – niets goelags of Siberie – maar de Dood in Tunnels Voor Vele Tientallen Miljoenen van Niet joodse Afkomst – Russen Duitsen Scandinaviers en Polen!

Rusland Europa China en Zelfs Amerika Waar voor de dertiger jaren naar Schatting 12 Miljoen Blanken en Natives werden Vermoordt en uitgeroeid – door overwegend Genocide by Starvation – Verhongeren laten!

Laten We Niet Vergeten de Duizend Russisch(joods) en geallieerde(joods) saturatiebombardementen “na de oorlog” op even 1000 Duitse Steden – Genocide door Verbranding der Weerloze Burgers!
Van af 1933 – de herhaalde oorlogsverklaringen aan de Duitsen door joden – begonnen ze weer en ook nog de Duitsen over al Wereld wijd uit te roeien -De Echte Kristallnacht Merrie!

En de Echte Slachtoffers!

bit.ly/gCv0Za
8 februari 2011, 02:20
http://www.hetzuur.nl/artikel/9077/loorschrijft-ende-lokjodin/#comment-89440
http://tinyurl.com/674h5yw
Ho Li de Echte says

Nou Ko de term zionisme is simpel door de joden uitgevonden om weg te komen met hun cultureel bepaalde Schanddaden en door steeds te wijzen dat er een zionist zou zijn met al dat op het geweten hopen ze er mee weg te kunnen sluipen.

De Term zionist bestaat echter pas sinds ca 1887 en De Tijdlijnen van door hen gepleegde Schanddaden en Genociden -alles gelijke en gelijkende Misdrijven Rijken tot Ver Voor Christus en Ik Denk Niet dat er nog een zionist opgegraven gaat worden daar van.

Maar het zijn simpel altijd al die die zich heden sinds 600 jaar jood noemen die de misdrijven plegen en pleegden en tot in het kleinste Dorpje drogeren en verkrachten ze de Kinderen en plunderen de Volken.

Door hun op Andere Volken parasitende cultuur zij al ca tweeduizendzeshonderdtien 2610 Volken van de Aardbodem verdwenen.

Daar Mee door dringt wat de Term Mensen eter inhoudt…een virus voor de Mensheid en Zelfs de Planeet.

Christus Zei al Dat hun woord leugen en laster is en hun daad Mis daad.Kinderen van de Duivel(Serie Kinder Verkrachter)
Als Je Dat Als Uitgangspunt bij Voorbaat Neemt Blijft er Meer van Je Verstand En Sanity Bestaan.Geloof Dus Liever Je Zelf Dan Wie van hen dan Ook.
8 februari 2011, 02:11
http://www.hetzuur.nl/artikel/9077/loorschrijft-ende-lokjodin/#comment-89439
Ho Li de Echte says

Nou zandkok Kobold Onderzoekt en heeft meer Bagage dan jij die aan dogmas die wel uitkomen opportunistisch wat ook de bedoeling is gebleken vast houdt van uit zijn ivoren torentje.idd betekent als van zelf sprekend en ook Sprekend met Khaddijja Eens dat je een boevenbende vertegenwoordigd.Heeft ook niets met Geloof of Religien te maken maar de Verkrachting en Misbruiken er van En van ALLE Geloof en Vrijheid Die een Mens van Geboorte in Zich Draagt that´s all.

Enkel de doop en besnijdenis al is de Dood van elk Waar Geloof en Weten.
De doop is symbool van verzuipen om de Eigen Wil van Pas Geborenen te breken en de besnijdenis is om Kinder verkrachters van de Kinderen te maken dan kunnen ze zonder eigen schade of pijn die moordpalen in te kleine Gaatjes rammen om hun ware geloof er in te rammen voor hun Kinder bordelen en oorlogskerken.
ZÒ overweldigen Kinder Verkrachtersculturen Volkeren Die Niet Weten Wat Hen Over Komt en Als Ze Het Merken is het Meestal te Laat Gebleken.

Sta jij dapper naar de raketten van de vijand te speuren keren ze zo Je Volk en Kinderen achter je Rug tegen Je door Ze in hun pikken te verstikken Slim he?
Van Dáár dat de joden Ons al eeuwen hun verplichtte huwelijken op dringen om Elke Pas Geborene te kunnen verkrachten en verzuipen daar mee GOD absent blijft.Zo kregen ze voor elkaar dat er helemaal geen door hen ongecontroleerde Geboortes meer waren.
joden en islamieten zijn daar religious en via overheden georganiseerd geweldig in.
Dát ZIJN JOÙW geloven!
Zó deden ze jouw Ook!

Je hebt zitten slapen tijdens de Les de khazaren of te wel ashkenasi zijn geen joden en dat stemt inderdaad over een met de even eens NIET joodse MO en andere Kinder Verkrachters culturen.Ze hebben die Naam ook gestolen of geroofd van Juist de Blanke Bevolking van Noord Europa en verslepen Ons al duizenden jaren naar hun rotte bordelen en industrien even als de met hun collaborerende islamieten die ook van die Kinder Verkrachtende islam schein heiligheid genieten.

Maar israel zit nu dus niet vol gepakt met de Echte Oude Joden Die er al 8000 jaar geleden weg werden gejaagd maar met asiatische Mensen eters die gek zijn geworden van de Kwade incesten en de Gevolgen van hun eindeloze geKinderverkracht en niet meer de uitgang weten van de waanzin en een volk zonder geheugen zijn.

De Bewoordingen zo als joden en israel ( Een Naam Die ze Pas sinds 400 jaar ontdekt hebben) komen ook helemaal niet in de door hen gefabriceerde bijbeltjes voor en zijn pas sinds 200 jaar toe gevoegd.

Dus kort om zelfs die zich heden de schuilnaam joods volk hebben aan gemeten worden op Schaal LA GRANDE zélf door hun leiders en religiousen bedrogen dat is Kosmisch!

En zo gelooft elke generatie van dat volk weer in een ander sprookje.
Ga maar eens checken hoe het er op islam en joodse scholen aan toe gaat.
Eigen volk eerst ook bij het Hersen spoelen van de Kindertjes.Van af vier á vijf jaar worden dan die kindertjes gedwongen mee te doen aan de Misbruiken drogeringen en verkrachtingen van Onze Kinderen …Van Niet joden!

Dus niet janken als de Hel die je zelf schiep je Bijt Jankende verdwaalde hond.
tinyurl.com/4qnf8sx

Oh Zie nog een laagheidje tegen Khadijja
Zélf ben je toch die gene die in hokjes hangt en Ons er in wil slepen als het maar jouw incesthokje is?

Komt hier moreel superiour binnen stormen en kritiseert de Mensen Die van Misdaden En Schendigen zonder Tal Spreken of Ze Hun Mond Daar Over wel eens willen houden en hij weet het immers toch beter het is anders.En We dienen al te vergeven nog voor te Kunnen Spreken maw zwijgen maar dus en worden nog eens fijntjes op “eigen zonde???” door een Kinder Verkrachter gewezen.Zou Zeggen Ga Lekker de Brandstapel zelf eens bevolken wat in jouw geval helemaal geen Zonde zou Zijn.Geeft trouwens even een afdruk van je verlopen verblijfsvergunning hier.
8 februari 2011, 01:51http://www.hetzuur.nl/artikel/9077/loorschrijft-ende-lokjodin/comment-page-1/#comment-89436
NamaakHoho says

Klopt zand zijn jullie ook en leer mischien eens lezen niet alles is de schuld van de niet joden.

Klopt laagste Kobold khazaren hebben 600 jaar geleden – de beroemde vervolgingen en inquisities Brandstapels en kruizen ( en daar na tot heden de rechtstaat en vervolgingen ( ook via antisemitismegebrul en frauduleuze holocoustclaims naast moord en Verkrachtingen)) – inderdaad die Naam geroofd van het Blanke Kaukasische Volk Die dan ook de Echte Joden in die bijbel van de faraos Waren en de Echte Slachtoffers in de herodus Verhalingen wat een vroege vorm van “kersteningen” waren – Volken en Kindjes de Ziel breken met verkrachtingen en martelingen om er gedweee slaven en hoeren van te maken en zo kwam dat deze kant op en zit nog in de macht.Doen ze heden nog op de Peuter en lagere scholen , tóch hans?
7 februari 2011, 22:04


http://www.hetzuur.nl/artikel/9077/loorschrijft-ende-lokjodin/#comment-89432
NamaakHoho says

hans wat jij zegt ziet uit akls een goede ontwikkeling
ze hebben ten slotten alle Kinderen op Aarde Verkracht en gedrogeerd inclusief hun eigen zo als je weet en zelfs Goed weet
De heroine ghb lsd zware metalen farmaceuticas en verdere chemicalien er van kun je heden nog in de Meeste Kinderen aan treffen
Alle Gelden en Goederen gestolen en geroofd
Houden Ons als slaven en spelen zelf het heertje en koninginnetje
Vergiftigen Ons met hun vaccins en chemicalien
Zijn zelf de enigen die de holocoust hebben gepleegd en nog
En pogen al sinds voor het WTC de Wereld in een atoomoorlog te krijgen
Dus het is zij of Wij zo het er uit ziet
En zij lijken te blijven door gaan wat ze altijd al deden no matter wat ze zeiden of beloofden

En je kunt “uitstekend” tussen de regels lezen want zo is het ook

Dan moesten Wij ook maar eens die torah gaan omhelsen en de belijdslijnen daar in gaan volgen en Kill the best of jews gaan beginnen want dat is blijkbaar de enige Medicijn

Geef Mij de Samsomoptie Maar

En kun je je niet weer gewoon gezellig ouderwets cock of zo gaan noemen ipv die plvsn?
7 februari 2011, 18:32Evil jews are them selfes producing artificial antisemitismnumbers!

And a Website called hetzuur.nl  at http://www.hetzuur.nl/artikel/6895/aangifte-cidi-uitlokken-anti-semitisme/#comment-7092

even failed a justicereport on that same cidi is hoaxing the governments about the numbers and produces it them selfes!

jews are known through history for their evil historical and false flag scams!http://www.hetzuur.nl/artikel/9019/provinciale-staten-nazi-van-de-pvv  /#comment-89422
OhjEE says

Sjemig nou Zie Je wat er gebeurd als ze Je Partij open breken!
Acht van de (Dertien???) ZIJN JOODS!

Kunnen We nog wel even door gaan holocousten en drogeringen en Misbruiken van hele kuddes Kinderen en Belastinggelden en berovingen van Land Volk en Staatkas en oorlogen en leugens en bedrog en Ziektes en vergiftigingen en epidemien te Noteren!

We Zijn vast voorlopig nog niet uit gegodverd!
5 februari 2011, 05:36


http://www.hetzuur.nl/artikel/8944/poep-vereniging-bijbel-onderwijs   /#comment-89397
Echte Hoho says

Há Dát Moét een Duivelse vuvuzela zeggen die onder de schuilnaam hans voor schut gaat!

Pas je op met het hanteren van je kruis dat je geen brandplekken bij elkaar krijst?
Je weet wel dat kruis waar aan je miljoenen van de Laatste Vrijen in Europa Vermoordde inclusief Christus en Zijn Echte Wil Zelf!
tinyurl.com/4qnf8sx
3 februari 2011, 16:49http://www.hetzuur.nl/artikel/8944/poep-vereniging-bijbel-onderwijs   /#comment-89385
Ohoh says

(Your comment is awaiting moderation)

Gut hans wat kun jij zwammen in naam van het Christendom!
Raakt Kant Noch Wal!

Christus Slachtte joden af dat het een Lieve Lust Was en Mohammed Deed Dat Ook!
De Mensheid Verdraagt Zich Nu Eenmaal Niet met asiatische Mensen eters en Kinder Verkrachters!
Daar Mee is men vijand aan al het Leven en de Schepping Zelf!

Je verhaaltje over afghaanse schoonzonen Geloof Ik Niet ,joods activisme onder de christenmantel zo als joden ook massaal als moslimrabbis achter die islam schuil gaan om hun opdwepende en haatzaaiende werkjes te plegen.

Doen ze hier ook onder mom van Christendom met de bijbeltjes onder hun armen op de lagere scholen en Peuterscholen al – De Kinderen bedriegen bedreigen en Misleiden om de jood te dienen tussen de massale Misbruiken en drogeringen door ,die drenten en roberts m zijn er zeer massaal allen joods of islamieten!

De joden brachten ALLE papieren godsdiensten met hun regeltjes er in zeggende van god…waren bij gebrek aan tv en krant al millenia lang hun Hersen spoelwapens om Volken te Misleiden en Onderdrukken!

De Ware Geloven werden Stuk Vor Stuk uit geroeid!

joden hebben niets aan slaven en hoeren met een Wil of Weten!
Onderdanige volgzame onwetenden zijn hen liever in hun Kinder bordelen!

christendom en islam dienen de duivel!
De gewetenloze joden!
En die drijven Ons tegen elkaar daar mee de Dood in of de bordelen!

nujij.nl/imam-verkracht-jongens.10994909.lynkx
nujij.nl/noorwegen-meeste-verkrachtingen-oslo-gepleegd.10731910.lynkx
stormfront.org/forum/t495113/
hetvrijevolk.com/index.php?pagina=12559
hetvrijevolk.com/index.php?pagina=11160
de-lachende-advocaat.skynetblogs.be/archive/2007/10/07/elio-di-rupo-laurette-onkelinx-en-kindermisbruiken.html

by Revilo P. Oliver (pictured)
first published by Kevin Alfred Strom in National Vanguard magazine,
“”ISLAM, LIKE CHRISTIANITY, is essentially a Jewish cult for goyim. The Koran, however, is not derived from the Babylonian Talmud. “”
revilo-oliver.com/news/

En Let Ook Eens Op Hoe graag joden de leiding willen hebben in de onderzoeken naar de zeer grootscheepse sexuele Misbruiksgevallen of dat nou in de kerken op de scholen of in de Huizen is!

En met hans van zanten Heb je de duivel in Huis!
Laat Je geen zonde aan praten dat is die zelf!

Er zijn Wel Degelijk Daders EN Slachtoffers !

Jullie van uit een moreel niet bestaande fort pogen onder de duim te krijgen en tot zwijgen te brengen!

Is ook geen van zanten maar een jood!
bit.ly/gCv0Za
3 februari 2011, 08:42http://www.hetzuur.nl/artikel/8914/nazi-al-in-1905-aanduiding-voor-joden/comment-page-1/#comment-89249
ikke says

De term nazi is naar mijn overtuiging afkomstig van de naam ashkenasi
De joden van asiatische oorsprong.ruud lubbers dries van agt prins charles vollenhovens tang hamer cohen hitler en dergelijken.

De naam jood voeren ze ook pas sinds 600 jaar en zo noemden ze hun Slachtoffervolken van het Noordelijk Halfrond voordien zélf!
Omkeringen is een specialiteit van dat volk dat al duiiiizenden jaren gespecialiseerd is in Hersen spoelen en bedrog.

Zelf werden ze inn de Duitse Middeleeuwen nazi genoemd ..een scheldwoord op hun gedrag.

De Duitsen kregen door geschiedsvervalsing die naam uiteindelijk aangemeten.

alexander pechthold de uitvinder van tokkies en xenofobien kan men vorig jaar 2009 nog prachtig live aan het werk zien en hij maakte van links rechts en van rechts links.

Waar om?

Totale chaos en verwarringen scheppen om weg te komen met hun Misdrijven en Schanddaden en de schuld aan een ander laten toe komen...gebruikelijk zelfs aan de Slachtoffers zelf en Die krijgen dan dubbel de misdaad over zich heen.En de jood kan weer ...alweer ...dé té dure goeierik spelen...en het té dure beroepsslachtoffer!

Nooit gemerkt dat de joden zich heden ook buiten ELKE Statistiek en Berichtgeving omtrent welke Misdrijven en Schanddaden dan ook schrijven ?

Ze doen hun Misdrijven op de naam van de Slachtoffervolken waar ze verblijven en die krijgen de schuld dan.

600 jaar geleden Onze Naam "joden" stelen was op gaan in Onze Onschuld en in een klap alle geschiedschrijvingen vervalsen.

De holocousten die zij zelf stuk voor stuk zelf pleegden dé Slachtoffervolken zelf aan smeren ...ook zo een heel sterk staaltje ultiem duivels bedrog!

Buiten Mij zeggen Websites Zo Als jewwatch.com en realzionistnews.com al genoeg over de serie holocousts en serie genocides gepleegd door enkel de jood en een ander niet ...tóch staan de Slachtoffers in de geschiedsschrijvingen bekend áls dé daders en betalen ook nog eens grof ...áán dé daders!

wie schrijft die blijft lijkt wel waar....samuel-heinemann.blogspot.com/2011/01/leugenaars.html
21 januari 2011, 13:29http://www.hetzuur.nl/artikel/8820/jeanine-hennis-de-psychopaat  /comment-page-1/ #comment-89143
Troesek says

(Your comment is awaiting moderation)

Nou Ko Bold Je Beschrijft Daar ten Voete uit Ook jvdheuvel met zijn 30 jarige zwaarste misdaad carriere bij de polisie Kinderen kapot jes maken en nu met zijn snertwebje de Volken Van Anderen mennen ophitsen haatzaaien en manipuleren Dié mossad RÀT.

Door boublog geweigerd boublog.nl/2011/01/06/psychopaten-in-onze-samenleving

Zij hebben geen uber ich of super ego,maar zijn het uber ich van aan hen onderworpen Volken!

Psychopaten behoren overwegend tot een specifiek ras geevolueerd uit mensen eters.

Gaat U de afkomst zien van robert m. drent joris demmink joran vd sloot jefrey dahmer ted bundy dutroux fourniret roman polanski kim de wilde

Alle eigenschappen die U Op Noemt en gaat U zien naar job cohen ruud lubbers dries van agt ed nijpels wim kok tang hamer pechthold rutte en zulken en dan naar de immense Schade en Leed Dat ze veroorzaakt hebben!

Ooit Noemde Iemand ze eens verloren Kinderen.
Verwoest door rituele verkrachtingen en enorme wreedheden van hun onmenselijke cultuur verworden tot anti leven en anti god.

Ze zijn de ergsten en laatsten van de Oude Mensheid.
Kinder Vérkrachters culturen!

En nog een kindje van ze…

Economisch Terrorisme tegen geheel de Westerse Wereld
tinyurl.com/JTvEeOBm

Nog wat basistechnieken er achter

CULTDESTRUCTIVE

A destructive cult may be defined as a closed system/group whose followers have been recruited deceptively and retained through the use of manipulative techniques of thought reform and mind control (undue influence). The system is imposed without the informed consent of the individual and is designed to alter ones personality and behavior. The leadership is all-powerful, the ideology is totalistic, and the will of the individual is subordinate to the will of the group. The destructive cult sets itself above society by creating its own values with little or no regard for societys ethics or morals.

… (they) have engaged in some illegal and unethical practices -child abuse, neglect and death; illegal and fraudulent immigration; drug dealing; smuggling money, cars, guns, gems; fraud and deceit in recruiting, business, financial records, and fund raising; theft; harassment of families and former members with threats, lawsuits and foul play; stockpiling and smuggling weapons and ammunition; beatings; sexual abuse and prostitution; kidnapping; murder; attempted murder; and psychological and emotional damage.

(quoted from CULT AWARENESS NETWORK)
tinyurl.com/4lrugl9

Enjoy
10 januari 2011, 20:27
http://www.hetzuur.nl/artikel/8820/jeanine-hennis-de-psychopaat/comment-page-1/#comment-89112
Nou Ko Bold Je Beschrijft Daar ten Voete uit Ook jvdheuvel met zijn 30 jarige zwaarste misdaad carriere bij de polisie Kinderen kapot jes maken en nu met zijn snertwebje de Volken Van Anderen mennen ophitsen haatzaaien en manipuleren Dié mossad RÀT.

http://www. boublog.nl/2011/01/06/psychopaten-in-onze-samenleving  /comment-page-1/#comment-16204
Zij hebben geen uber ich of super ego,maar zijn het uber ich van aan hen onderworpen Volken!

Psychopaten behoren overwegend tot een specifiek ras geevolueerd uit mensen eters.

Gaat U de afkomst zien van robert m. drent joris demmink joran vd sloot jefrey dahmer ted bundy dutroux fourniret roman polanski kim de wilde

Alle eigenschappen die U Op Noemt en gaat U zien naar job cohen ruud lubbers dries van agt ed nijpels wim kok tang hamer pechthold rutte en zulken en dan naar de immense Schade en Leed Dat ze veroorzaakt hebben!

Ooit Noemde Iemand ze eens verloren Kinderen.
Verwoest door rituele verkrachtingen en enorme wreedheden van hun onmenselijke cultuur verworden tot anti leven en anti god.

Ze zijn de ergsten en laatsten van de Oude Mensheid.
Kinder Vérkrachters culturen!
http://samuel-heinemann.blogspot.com/


http://www.hetzuur.nl/artikel/8794/zie-hier-de-man-die-in-2011-rechtens-het-zwaarst-geneuqt-zal-worden/#comment-89016
RiTueelSurFer says

OEHHH neuqen DÁT Moét u ritueel doén ,is hélemáál life style ván hét moment….

HANDBOEK RITUEEL MISBRUIK

Kan er Helemaal Niets Meer Mis Gaan

http://samuel-heinemann.blogspot.com/2010/12/ritueel-misbruik.html
1 januari 2011, 12:41
http://www.hetzuur.nl/artikel/8735/joden-liegen-de-holocaust/comment-page-1/#comment-88978
OiOiOIoI says

En Je Schijnt Volgend Jáár …Nóg Hárder te Mogen Vervloeken en Verwensen….

Ga goet soh

http://www.argusoog.org/2010/12/recht-van-vrije-meningsuiting-zegeviert/
#comment-19921
27 december 2010, 10:44http://www.hetzuur.nl/artikel/8735/joden-liegen-de-holocaust/comment-page-1/#comment-88977
OiOiOIoI says

Ja Zuurtje

Niet één is vergast , ten zij door hun winderigheid!

Een Brok in hun keel Hééft Nog Wél Eens Gezegd : ze Zijn kinderen van de Duivel – hun woord is Laster én Leúgen – hun daad MIS daad.

Kinderen uit culturen Die Kinder Verkrachting als beschavingsnivo Hébben!

Omdat Ze Ván Geboorte af aan Verkracht cq ritueel Verkracht worden , transformeren ze in Criminelen Die plunderen , Verkrachten , altijd oorlog en ruzies , Kinder handel , Misbruiken , oplichtingen etc etc etc …Onez moderne beschaving Dús!

Die culturen kwamen van af ca 13.000 Jaar geleden ,Mét Hét terug trekken van de ijstijd Hiér heen , én de asiaten ,asiatische Mensen eters , Die zich NÙ sinds 600 Jaar joods noemen ,Áls de Èrgsten én dé leiding in Alle Kwaad – TÒT HÈDEN -Dát is hun cultuur én hún inkomen …Tén Kóste Ván Ons!

Als Ik Je Niet Meer Tegen Kom Voordien …Een Heel Gelukkige Toekomst Toe Gewenst , en Dát Je Verwensingen Als Onkruid Mogen Groeien en Bloeien !
27 december 2010, 10:37
http://www.crimesite.nl/mening/wicher-wedzinga/20338-wedzinga-.html
Slachtoffer 26-12-2010 17:21
Mischien nog een Vaticaanachtig Verhaaltje om een man geheten wim dankbaar die zégt hobby crimefighter te zijn , waar die op het moment ene Stephanie aan opoffert , mogelijk als afleiding om zijn eigen Ware Aanwezigheid op Klokkenluideron line.nl

Heeft hij opdracht om Klokkenluideron line te doen sterven en de Bezoekers weg te jagen?

Werkt hij voor het zwarte demmink brouwer teeven team?

En hoe veel Geld kreeg hij nou Preciés ván ze al vóór hij bij Klokkenluideronline.nl kwám?

Één RÀT verkleedt áls Èngél Mischién?

http://samuel-heinemann.blogspot.com/
Citeerhttp://www.hetzuur.nl/artikel/8728/maxime-verhagen-de-grote-moslim-hatert/#comment-88972
Bibibarenboos says

Mischien nog een Vaticaanachtig Verhaaltje om een man geheten wim dankbaar die zégt hobby crimefighter te zijn , waar die op het moment ene Stephanie aan opoffert , mogelijk als afleiding om zijn eigen Ware Aanwezigheid op Klokkenluideronline.nl

Heeft hij opdracht om Klokkenluideronline te doen sterven en de Bezoekers weg te jagen?

Werkt hij voor het zwarte demmink brouwer teeven team?

En hoe veel Geld kreeg hij nou Preciés ván ze al vóór hij bij Klokkenluideronline.nl kwám?

Één RÀT verkleedt áls Èngél Mischién?

http://samuel-heinemann.blogspot.com/
26 december 2010, 16:33http://www.hetzuur.nl/artikel/8728/maxime-verhagen-de-grote-moslim-hatert/comment-page-1/#comment-88884
Kutjodenlokkind says

Jaja maxim en zijn Kinder bordelen familie die rijk geworden zijn van de Kinderen

Geluksbrenger
20/12/2010 at 08:13

Vaticaan is een grootscheepse afleiding der joden ván eigen nóg véél extremere en massalere werken.
Dacht Je dat één Toon in de krant zou komen als het Vaticaan de gene mét de macht zou zijn?

Op Bericht ván de extreme Misdrijven als
http://madbello.nl/?p=63451#comment-79899
20 december 2010, 09:36http://www.hetzuur.nl/artikel/8728/maxime-verhagen-de-grote-moslim-hatert
Waar om zou u mij graag willen achterhalen redactie?
Wat heeft u daar voor voorstelling van dan?

Bent u in staat dat aan mij en uw bezoekers eens uit te leggen , er zijn wel meer nieuwsgierig nu naar wat u nou de hele tijd bedoeld en beweerd zonder zeggen?

Kijk even onder uw schoenen of daar mischien nog een stukje bruikbaar fatsoen zit voor u?


Nog wat kuthoeren tyfushondenwerken voor de algemene ontwikkeling wél gevallig mischien?


http://madbello.nl/?p=63451#comment-79899
Vaticaan is een grootscheepse afleiding der joden ván eigen nóg véél extremere en massalere werken.
Dacht Je dat één Toon in de krant zou komen als het Vaticaan de gene mét de macht zou zijn?

Op Bericht ván de extreme Misdrijven als martelingen,Verkrachtingen en drogeringen , tegen schoolkinderen op schoolreisjes Zul Je bij Voorbeeld nog lang moeten wachten!

En Dát is Véééél Massaler én recenter dan die paar meer dan 20 jaar oude Zaken!

Ik Heb enkele tientallen Getuigenissen van door de kerk Misbruikte Kinderen Gelezen , is erg , Máár Peanuts vergeleken bij wat de joden op de scholen met Onze Kinderen doen en Ze Alle hoeken van de Hel Zien Heel de week lang.


http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/6077/pedofilie-wetenschappelijk-verdedigd.html#comment-50741
Heinemann
20 december, 2010 om 07:55

Jouw reactie behoeft nog goedkeuring van de beheerder.

Sjá meneer Kat ,ik heb braaf de eerste twee delen bekeken om mijn eerdere mening op onderstaande link bij het eerste Filmpje te controleren.

Maar Ik kan u garanderen dat u voor deze Mensen geheel en al niet bang behoeft te zijn.

Aangezien dit er uit ziet als een stinkend zaakje geheel in stijl “msm pak het Vaticaan dan laten ze ons gaan” van de demminkdevote Kinder verkrachters,drugdealers ,pooiers en moordenaars wil ik graag wat vraagjes stellen.

Deze opnames zijn twee jaar oud , wie had ze al die tijd ,justitie soms?

Wie stelde ze ter beschikking , die demmink dankbaar en trushkafonds weer soms,wie kwam er mee?

Bent u gedwongen deze filmpjes te publiceren?

U zult wel met mij eens zijn dát scheeuwen dat dit “”dé pedofielensekte dé pédomafia “” zou zijn , een wel heel verkeerd paard is , ook omdat joris en zijn smurrie volkomen buiten beeld is?

Volkomen Fout dat u robert m. er in trekt ,die heeft geen enkele associatie met deze mensen , de Enen Hebben Ze lief en Respecteren Ze ,de ander woont Ze uit ,Vreet Ze uit ,prostitueert Ze ,vergiftigd Ze met drugs en geweld,en maakt Ze Kapot voor het Léven!!!

Afleiding voor demmink en de joden van de Amsterdamse robert m. Case soms , Mogen We niet Weten hoe het met die directeur en achterliggende Misbruikmafia zit?
De notabelen van Amsterdam in rep en roer soms?

Wás cohen zelf mischien in de bocht , daar hij dat vaker doet om Onderzoeken en Aangiften Kapot te maken omtrent zijn Misdrijven?

Ja Beantwoordt de bovenstaande vragen eens , als dat Mag van sturmfuhrer dankbaar en demmink zijn goebelsadministratie.

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/6072/de-pedo-tapes-uit-de-pauluskerk.html#comment-50736

Enkele Notaties om de delen een en twee.

deel 1 hekma joods hemelaar joods ,sexualiteit een drift? , joods christelijke traditie,homo ,hetero ,sado,justitie en de Kinderen isoleren voor eigen gebruik op de scholen ,Kinder bordelen en schoolreisjes,ministerie van justitie – u bedoeld ernst hirsch ballin ,demmink,donner dé Kinder pornoproducenten en afpersers er mee?,pedofilie een sexuele stoornis?,manipulatie,manipuleren als gebrek , afwijzing een misgreep,drugs worden We op de schoolreisjes mee vergiftigd door joden om een artificiele onbewuste binding en soort van liefdesgevoelens te geven,…
Met Dit Eerste Deel Zie Ik Geen Ernstig Bezwaar en Hoor Ik een Bewuste Attentie vóór Vrije Wil , een Stukje Houding Dat Menig Vrouw Zou Willen,en Kind Ook,en Man Ook.

Hiér Hoor Ik demmink niet , cohen de Kinder moordenaar niet,lubbers of pechthold dé Kinder serie Verkrachters en Molesteerders én Kinder Moordenaars Niet!
Hier Hoor Ik irt heroine in de Arm van Je Kinderen spuitende hirsch ballin niet , uri rosenthal niet,nijpels niet…

Deel 2 . Kinderen Weten Wel wat sex precies in houdt van vóór geboorte al.Weten exact Wat Ze Wanneer Wel en Niét Willen.Kinderen spelregels op dit gebied aan leren is Ze verwarren en uitleveren aan Kinder Misbruikers dan verliezen Ze Hun Instincten ,baas te worden over Je Zelf ,en Dát ná dat de demminken het op de lagere scholen af genomen en úit gewoond hebben moet Je weer baas worden over Je Zelf dat gaat dan niet,Kinderen hoeven niet te experimenteren alles is al kant en klaar mee geboren,Kinderen zijn inderdaad niet sexloos daar maken de joodse Kinder Misbruikers juist op de lagere scholen en schoolreisjes op smerigste wijze Misbruik van,dringen zich dan zelfs als liefhebbende surrogaatouders op om een Valse Identiteit aan te gaan leggen in de Kinderen zo dat Zij hén loyaal zijn,Schade als gevolg van de maatschappelijke norm dé demminken en hun smerige Kinder verkrachterswetten,van mening dat een Kind Recht heeft op eigen Lijf,eigen sekse,eigen Wil,er Mag geen sfeer zijn waar volwassenen de dienst uitmaken op een Kind,…
Niks Mis Mee , zelfs meer respect voor Kinderen dan geheel de overheid en wetgever bij elkaar en zelfs meer dan meesten hier in eigen angsten om de Jeugd en moraliteit verzopen durven weergeven.

Beter dan de wet.http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/6060/de-wereld-van-robert-m-en-joris-d.html#comment-50738
Heinemann
20 december, 2010 om 05:58

Jouw reactie behoeft nog goedkeuring van de beheerder.

Heinemann
19 december, 2010 om 21:04

Jouw reactie behoeft nog goedkeuring van de beheerder.

@dankbaar ,óngélóvelijk ,bent u de plaatselijke kelderfritzl hier?

Komt trushka met haar kornuiten de Topics niet verklooien dan is heer dankbaar wel bereid de boel te verklooien , als die niét voor de demminkclan werkt?

Daar bij heeft even geleden een der bezoekers hem vervloekt ,óm wat die samen met brouwer en teeven met het toe gestuurde materiaal van die bezoeker had uitgevreten,en wel ook dan de oorzaak van zijn rijkdom is , en de demminkhoek hun voordeel mee deden ,is er zelf zo een.

En ook meen ik dat de heer dankbaar dé oorzaak is hoé die trushka in de uitzending van Kat kon komen.

En nu lult die al het zelfde als die trushka.
Òf die al een broer heeft?

@wakkervrak ,knap werk +++

Met Honden die afgericht zijn op Menselijke resten en bloed die terreinen ,kelders en behuizingen afspeuren , Met grondradar samplen,daar bij zelfs letten op martelwerktuigen en zelf Mensenhuid als fineer ,geen grap ,is dat onzin?

Zou bij al deze fourniretjes met hun stulpjes en landgoedjes wel zinnig zijn?

Ik zie een goed lopende Crimeserie?
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/6060/de-wereld-van-robert-m-en-joris-d.html#comment-50737
Heinemann
20 december, 2010 om 05:51

Jouw reactie behoeft nog goedkeuring van de beheerder.

speed om 13:27

Doodstraf?

Het geval is dat de joodse robert m. en joodse directeur drent een zaakje van zondebok ter afleiding is …Dóór de joodse sekte die ALLE macht in de overheden,politiék ,`WETgeving en élk politieonderzoek hééft.

Deze zaak stinkt nu al aan alle kanten en de onderzoeken kloppen nu al niet , als die drent nog vrij rond loopt,als de joodse burgemeester nog vrij rond loopt.

Áls het niet zou stinken ,waar om zitten die als lubbers,cohen,pechthold,rutte ,verhagen,demmink,ballin,kok,donner dan nog niet vast , dé ergste schoften al vele decennia op Juist Dit Gebied?

Die zullen Jou de strop nog om Je hals leggen.

Hun eigen sekteleden schermen ze af tot Jou Dood aan toé , zo als zo vaak al.

Die zouden eerst geheel dé Maatschappelijke bestellen en overheden,wetgevingen,politiék en politiediensten uit gehaald moéten worden.

Ànders zál Jouw Kop eerder rollen dán van een sektelid dat serie Kinderen molesteert.

Robert m is ook niet uniek , niet eens een van de ergsten,niet een van de belang hebbendsten.

Die zitten ALLEN nog hoog te paard en in de macht ,nationaal én internationaal.

Om zelfs een ruud lubbers óf roman polanski vóór kleine zaakjes vóór de rechter te krijgen IS INTERNATIONAAL ONMOGELIJK.

Dát dé Poltie Ònderzoek Doét Naar Massiefste Misbruiken en drogeringen wórdt Dóór Hoofddáders als cohen ÓNMOGELIJK gemaakt.

De joden draaien ALLE wetgevingen en verworvenheden tégen Ons.

Het Hoofd van Je Moeder zál eerder rollen dán het hoofd van zo een sektelid!

Het Zij dat Men om rascistische wetgevende gedragingen te voorkomen die Doodstraf Specifiek voor joden en ook moslims maakt en anders niet.

Meestal zijn joden en moslims in de Kinder vernietigingen tóch al de grootste beesten , altijd eigenlijk.

Ik herinner aan saban b , geen uitzondering is mijn getuigenis daar mee, Ik herinner aan fournirét een jood,dutroux,een jood,joodse ted bundy van de bundy familie die al generaties de Amerikaanse kabinetten adviseert,jefrey dahmer , joran van der sloot , roman polanski,joodse rabbis en rabijnen , moslim rabbis en rabijnen , vele joodse industrielen , advocaten , ambtenaren en politici , dé duivels in Ons bestaan.

Ik herinner ook aan joods sektelid enst hirsch ballin , deze stelde Ons in 1991 buiten de bescherming van de wetgevingen en keerde de wetgevingen alsmede de medewerkingen van rechtbanken ,politie en justitie tégen Ons , met enorme Schade en menselijk Leed tot Gevolg , onder meer 35.000 Doden per jaar extra naast de 800.000 Gezinnen Die Pér 1991 naar het Buitenland zijn gevlucht.

Jé wóónt in een Genocide,Vérkrachtings en plunder Ramp , en Je hebt het niet eens door.

En Zó Stáán de Zaken met Die Doodstraf ,en réken maar , Jé Nek omdraaien doén ze zó al ál te graag.

Èn Puntje bij Pááltjé Is het zo dat áls die stupmers ván overhéden Niét chronisch hún záák hadden vér zaakt , met bedrog en Misdaad ….én oorzakelijke BRON Dáderschap in die Zaken , We Dit Alles Niet eens Hádden Gehád.

Ga Dáár die Doodstraf dan maar uitvoeren ,Óp het binnen hof en de landgoederen van die plunderaars .http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/6072/de-pedo-tapes-uit-de-pauluskerk.html#comment-50736
Heinemann
20 december, 2010 om 05:32

Jouw reactie behoeft nog goedkeuring van de beheerder.

Een Slecht en Averechts Stukje,Dat is met alle verwarringen niet kwalijk te nemen.

Nou meneer Kat, laat ik nou net niet meneer demmink en consorten tussen deze mensen gehoord hebben.

Dezen lijken naar eer en geweten en ook in belang van Kinderen te staan.

Ook wordt de publicatie , en ook zelfs op jewtube niet tegen gehouden ,zo als bij een Adele van der Plas wél?

U snapt , zó een Filmpje in zelfde Kaliber , over demmink en zijn sekte , zou wat moeilijker gaan?

Dit is simpel vaticaan heeft het gedáán demmink afleidingswerk.

Laat staan dat we het betere werk van de robert m en de Gillende Kinderen Case zouden Mogen Aan Horen om de Prioriteiten van de Samenleving even te herinrichten!

Wát Dácht U is de impact óm inderdáád wél de beste kwaliteit echte Gillende Kinder porno te laten zien , om wat de voornamelijk joodse beesten met Ze uitspoken op de schoolreisjes ,want die fotograferen en filmen alles , en ik ben zelfs fotowerk van Mij en Mijn Broertje in Kennelijke stand en posities tegen gekomen van dat gebroed.

Bemachtigd U eens wat van de werken van die robert m. en die drent.
Dat zal impact hebben.

Ik wwet zeker dat bij het échte werk een deel der Mensen flauw zullen vallen.

Maar dat wás dit soort Mensen Niét.

Ik ben simpelweg ook pedofiel ,ik heb Kinderen lief.
Ik ben homofiel , ik heb mijn vader ,mijn broers ,Mijn Vrienden lief.
Ik ben gerontofiel , Ik heb mijn Moeder ,Mijn Opa Lief.
Ik ben veel o fiel , dat ontstijgt de Mensheid.

Moet ik mijn Kinderen weg gooien omdat iemand homo of pedo roept?

Óns één mes des duivels récht in Onze Liefde én Familié stéékt?

Weet u wél wie dát roepen , de demminken ,de roberts m , de drenten , de lubbersen …demmink

En nou gaat u zién wáár óm die dat roepen ?

Óm úw Kinderen vóór zich hélemaal alleen in alle lust en geilheid te hébben , áls hoér én áls slááf.Strooien niet om niks zo graag met schooltjes.

Ik krijg héél regelmatig sexuele voorstellen , ván Vrouwen , ván Kinderen ,Ván Mannen …het is Mij een Eer en een Dank.

Weest U Niet bevreest om uw Liefde , anders komt de jokkie er over héén gesjéést , op de Peuter en lagere scholen al , en nu heeft u zelf gezien op creches al , omdat u bang gemaakt en wég gejaagd wérd ….dóór wié …júist hét béést dát Kinderen péést mét zijn marokanen en moslimcollaborateurs,en dan ziet u uw geliefde in de bordelen en moslimhanden ,de joodse bordelen terug ,waar u het kunt kopen voor een …is het een euro tegenwoordig?

En weet u wié op de schoolreisjes dé Kinder Misbruikers Zijn ,en wel massaal …die ovjs ,die rechters , die brouwers ,die teevens,die demminken,die verhagens en ruttes,pechtholden,kalbsfleischen,aboutalebs,marcouchen, en cohens,compleet mét heroine ,en andere rotzooi.

Die zie ik hier niet.

De Verkeerden Kapot maken Helpt Ons niet , en de Kinderen Ook Niet.

Geen van allen heeft ooit het Goed fatsoen gehad Naar Hén èn Hún Woord te Luisteren, Een Schande en Ondergang van Onze Geliefden.

Ik Heb Zo Veel Mensen Gezien Die in incest en Liefde met Hun Kinderen of Neefjes Waren , Ze Waren Allemaal Blij er Mee , Waar is de ramp dan?

Áls zó betrokken bij Kinderen , waar om slaat u Ze dan de Mond dicht om Hun Wens?

Ik Had van af Mijn Vierde al Vrijwillig SEX mét Aller lei Leeftijden Die Ik Lief Hád én Héb!

Tússen de massale Vérkráchtingen Dóór moslims én joden Dóor, Die Ik Nooit Héb uit genodigd dáár toé , Noch Wenstte.

Heel de pedofielen en homofielen hetse is ALTIJD AL een terreurbeleid van de joden van af het eerste begin geweest,…Óm Ons uit elkaar te drijven en de Liefde ,de Band met elkaar te laten verbreken , slavenhalers en hoerenjagers.

Verder zijn Mensen die pogen dit soort zaken te beoordelen Júist in een Kindertoestand van eigen leed , juist door die sekte op de scholen en creches aan gedaan , men poogt te oordelen van uit een toestand van ergens tussen nul en vier jaar oud , waar in men bevroor vanwege misbruiken.

Dié Geest Kán geen eens oordelen ,omdat dáár óp die Lééftijden helemaal geen impulsen voor sexuele overwegingen aan wezig zijn …óm dát Ván Geboorte Mee Geboren Géwéten Wordt Dat Dát Hélemaal nog NIET Kán.

Dáár mag u uw vriendelijke schooldirecteur die ú ,en uw Ouders en Familie vóór u al te pakken had ,ook op de schoolreisjes ,vóór danken dat u zo verward bent dat u geen Weet van Normaal meer heeft , Wat Elk Kind van Geboorte af aan Wél Heeft , Mits NIÈT Verkracht en Intact gelaten.

Incest is ook totaal geen probleem , Ik kom zelf voort uit al 1100 Jaar Incest Van Beste Kwaliteit.
En de Aandacht van de te Voren Genoemde Mannen ,Kinderen en Vrouwen Doet Mij Denken Geen gebreken te hebben Dus.

Wat wél slechte incest is , is de sekte incest.
De eigen familie , eigen Nageslacht DWINGEN , tot incest voortplantingen op basis van gesloten denksystemen ,religien , filosofien en Crimineel bedrijf,die in haat en kwaadaardigheid tegen de Wereld en de Medemensen staan.

Dat Zal ván generatie tot generatie een steeds meer geevolueerd kwaad opleveren dat door niemand meer gecontroleerd kan worden en uiteindelijk de Planeet zelf in een voortdurende carnage verwoesten.

De joden die op basis van deze sektecultuur langdurig al zo bij dwang voortplanten ziét men dan ook degenereren ,dat is uiterlijk al zo zichtbaar.

Zelfs de Biologie van het Lichaam kan dat uiteindelijk niet meer dragen.

De Schade Komt Niét voort uit de Biologie ván incest , máár van een verdorven geest.

Een steeds kleiner schuitje van autisme , waar reddingbrengende invloeden uitgesloten worden.

Uitsluitend nog maar zwaarst Crimineel bedrijf ook komt dáár uit voort ,demonen en duivels , dwalingen en totale chaos van geweld , Moord en Verkrachtingen.

Gedragingen Die Vér Búiten Onze Ware Menselijkheid staan,vandaar ook zo moeilijk te pareren in hun geweld als de normaalste zaak van de wereld.

SM ,wurgsex en sadisme ,alles Schade ván Verkrachtingen en Misbruiken op schoolreisjes en de martelingen en Pijn.

En Dat gedoe over SEX , tjemig …als Ik mijn Kat over een lief plekje aai gaat die ook met Zijn Pootje mee Dribbelen van Plezier en Genot , Nou Dát is hét dan.

Verwar Liefde Niet mét Uw Pijn Die U Ooit Gedaan is!

Hou in alle bedenkingen in de gaten óf het Vrijwillig Aan Geboden Was , óf óp gedragen ,genomen en gepákt zonder vragen.

Zeker en ook juist in zake Kinderen , anders bent u al snel net zo schadelijk als een demmink ,een kalbfleisch ,een dutroux ,want dát zijn dan de resultaten.

En blijft er nét als nú , enkel een wereld van grijpen en verkrachtingen over.

Zie ook in dit artikel één van de werken ,hoé Kinderen tót Kinder Verkrachter worden vermalen.
Dan hebben we het nog geen eens over de schoolreisjes.
http://web.me.com/aartliberty/NEWS/NEWS/Artikelen/2010/10/29_Extreme_censuur_op_joodse_scholen!.html


http://www.hetzuur.nl/artikel/8606/journalisten-zijn-kuthoeren/comment-page-1/#comment-79077
Kuthoerenschopper says

´K Moét Zéggen je Schrijfstijl der Laatste Tijd is Verfrissend.

Geeft de Berichten Meer Realiteitswaarde , Fysiekheid ,Echtheid en Betrokkenheid.

Korte Woordjes Die Heel Veel Zeggen En Dat Duidelijk.

Lang Leve de Terugkeer van de Scheldwoorden en familienamen Tegen Die genen voor wie Ze Bedoeld Zijn , Dezen hebben té lang onzichtbaar en onbespreekbaar gewroet met hun slinkse verbod op Scheldwoorden Waar Mee ze Normaal Benoemd Werden.
6 december 2010, 18:30http://www.hetzuur.nl/artikel/8564/aanval-op-de-wereld/comment-page-1/#comment-73132
von Helsing says

Hahahaha Nog nooit met een Artikel Zó Eens Geweest!
In italie was Je al President Geweest Mét berlust conijni Als Je urinoir , schandknaapje en kwispedoortje!

Gevaar is dat ze dat gebeuren aan grijpen om Internet af te sluiten ,Enge ernst zal zijn glimmende internetknop wel weer poetsen?
Wat een Miskeeper dat wijf Zeg!
30 november 2010, 12:02http://www.hetzuur.nl/artikel/8440/gereincarneerde-nazi-beul/comment-page-1/#comment-62117
sJoKKiesTeMMer says

Er is Hier Toch iets Heel Vreemds Aan de Hand!

“ze?” deden hun best Om de PVV open te breken,stopten er Alle afschuim uit de goelg in en begonnen vervolgens te roepen ´ kiek és wá h un áfschuwelijke bende kaalkoppen en kopstootuitdelers ……?

Ik Bedoél …dé zélfden Die nu Blijkbaar dé doopceel van Élk van hen weten , wisten dat vorig jaar ook al …én buiten hén Moést Ieder Een Inclusiéf Geert Wilders en de PVV Hét Úit de Krant Lezen?

Ik Bedoél….Mét Vóórbedachte rade!

klokkenluideronline.nl/artikel/5672/rechterlijke-macht-en-wilders-oorlog.html#comment-49011
13 november 2010, 20:23http://www.hetzuur.nl/artikel/8430/zionisten-zijn-kutjoden/#comment-62116
Kutjoden?

Oh , ik Noem Dat Type Wereldslopers JOKKIES - joodse tokkies!

Hun Klootzakkerigheid Bestaat Ook uit Het Feit Dat ÁLs Iemand iets Omtrent hun Misdaden en Schanddaden Zégt ...zij gelijk en Steéds óver ´antisemitisme ´gaan gillen.

Een Gevolg is Dát medejoden Die Niéts Mét Die Daden te maken hebben ér Ook in getrokken worden Óf ze Willen Óf Niét!

Dát  Steeds ´antisemiet ´roepen een indruk geeft Áls zoú geheel het Volk ér achter staan én bij betrokken zijn vanwege religiouse raciale motieven!

Een heel slimme manier Ván enkelen Óm zó de bescherming Van de meerderheid af te dwingen ...zó Ván ´anders pákken ze Jullie ook´!http://www.hetzuur.nl/artikel/8386/geert-wilders-erger-dan-adolf-hitler/comment-page-1/#comment-62115
GiFMenGeLeR says

(Your comment is awaiting moderation)

Mischien had hitler wel de beste arbeidsvoorwaarden van de laatste tijd?
Ik bedoel , je gaat je personeel toch niet vermoorden?

web.me.com/aartliberty/Stop-Zionism/Blog/Artikelen/2010/10/26_ZONDER_AUSCHWITZ_WAS_ER_GEEN_ISRAEL_GEWEEST!.html
web.me.com/aartliberty/Stop-Zionism/Blog/Artikelen/2010/10/28_ZONDER_AUSCHWITZ_GEEN_ISRAEL!_DEEL_2.html
web.me.com/aartliberty/NEWS/NEWS/NEWS.html
web.me.com/aartliberty/Stop-Zionism/Blog/Blog.html
13 november 2010, 18:31http://www.hetzuur.nl/artikel/8386/geert-wilders-erger-dan-adolf-hitler/comment-page-1/#comment-62114
GiFMenGeLeR says

(Your comment is awaiting moderation)

Nou,mischien had hitler wel de beste arbeidsvoorwaarden van de laatste tijd?
Ik bedoel , je gaat je personeel toch niet vermoorden?

http://web.me.com/aartliberty/Stop-Zionism/Blog/Artikelen/2010/10/26_ZONDER_AUSCHWITZ_WAS_ER_GEEN_ISRAEL_GEWEEST!.html
http://web.me.com/aartliberty/Stop-Zionism/Blog/Artikelen/2010/10/28_ZONDER_AUSCHWITZ_GEEN_ISRAEL!_DEEL_2.html
http://web.me.com/aartliberty/NEWS/NEWS/NEWS.html
http://web.me.com/aartliberty/Stop-Zionism/Blog/Blog.html
13 november 2010, 18:27http://www.hetzuur.nl/artikel/8386/geert-wilders-erger-dan-adolf-hitler/comment-page-1/#comment-62112
GiFMenGeLeR says

Jááá….dát zyklon b he….dat was voor luisjes uit de kleding te weren om te voorkomen dat die waardevolle jokkies …jokkies zijn joodse tokkies…tyfus zouden krijgen.

Zo een behandeling duurde 24 uur!
Je denkt toch niet dat die jokkies dan maar zo lang hun nagels van verveling gingen zitten veilen?

Áls een kleine luis al 24 duurt , hoe lang duurt een grote luis dan wel?
13 november 2010, 18:16http://www.hetzuur.nl/artikel/8418/homos-zijn-kutterroristen/comment-page-1/#comment-61420
sTeMvOrK says

Hela Zuurtje , Wist Je Niét Dát Dè Grootste Àfnémers Ván Poepgatpleisters Dé Vrouwen En Kinderén Zijn Úit Dé Populatie Hétero Homo Sápjé iens , Vánwege Dé Niét áflatende Rám Kraakovervallen Op de Poepgaten?

Dénk Dát Jouw Poepgaatje Veiliger is Bij Een Homofiel Dan Bij Een Andere Groep , Om Dát Die Wél Aardig Zijn Tegen Elkaar!

Statistisch Zoú Hét Béter Zijn Dé Héterofiele Relatiés Strafbaar te Stellen en Zé Ván De islamitische kántélen áf te Flikkeren …Moét Je Náást joodse rabbies ZÓ Àls ben kok en consorten òók Eens Aan islamrabbies Vrágen Hoé Véél Kinderen ze verwoest hebben Mét Dé Ook bij hén speciaal Dáár Vóór besneden pikken , in hun Wanen!

Álléén Mét besneden pikken Kán men em in De Veel te Kleine Gaatjes rámmen Zonder zelf Schade Óp te lopen , Anders Heeft Men Gegarandeerd Schade Van te Hard Alleen Al in Het Gewone Verkeer.
10 november 2010, 17:12http://www.hetzuur.nl/artikel/8400/hitler-stichter-israel/comment-page-1/#comment-60268
Ja Potluck Artikelen DIe Dat in Dat yutubefilmel Zeggen Heb Ik Ook gelezen!
Enkele Zeldzame Artikelen in Het Belgische en nederlandse Nieuws Las Ik Over Hitler´s haplogroup , Het Onderzoeksresultaat Ging ook Die Richting Op.

Zélf Denk Ik Dat Hilter Wél Méer Dan 50% joods IS.
Kaukasisch Òf Duits Oostenrijks is Blond Of Roodharig , Blanke Huid , Groene Blauwe Ogen.

Hitler Zwart Haar Van de Ashkenazi´s , Donkere ogen Van de ashkenazi´s Én Dé Gezichtskenmerken Ván De ashkenazi´s.

Je Kunt Hem Zo Naast ruud lubbers , dríes van agt,tang,eurlings,ÉN Zélfs Èérder Náást job cohen Leggen Dán Naast Een Kaukasier,Die óver Hét Algemeen Ook Zachtere en Rondere Gelaatstrekken Hebben Dié Arme Zwijnen Én eeuwige Slachtoffers Van de joden Ván Hét Èérste Moment!

Was Het Nou de bordelen zitten Vól Mét joden onder Kaukasische Eigenaren Óf Wás Hét Nou de bordelen Zitten Vól Mét Kaukasische Kinderen Ónder joodse eigenaren?

Is Tóch Gemakkelijk te Zién wié Wié té pakken neemt Steeds?http://www.hetzuur.nl/artikel/8386/geert-wilders-erger-dan-adolf-hitler/comment-page-1/#comment-59477
DeRkLeiNeHitLEr says

Erger ….Hoé Zó …Hééft Die Soms Érger Dan Hitler Wél Een Bróódbakoven Besteld Bij BOL?

Good For Him!
8 november 2010, 23:47


http://www.hetzuur.nl/artikel/8396/geert-wilders-voortgaan-bedreigd-2/comment-page-1/#comment-59474
DeRkLeiNeHitLEr says

Nou , Als Je even Op klokkenluideronline gaat Kijken Zul Je Zien Dat Dát strafrecht Het Zélf Nog Wat Jaartjes Héél Moeilijk Gaat Krijgen ….VÈÈL Érger Dan Geert Wilders ….VÈÈL Èrger Dán Hitler…..Wát ZIJ Dèden!
8 november 2010, 23:45


http://www.hetzuur.nl/artikel/8400/hitler-stichter-israel/comment-page-1/#comment-59467
DeRkLeiNeHitLEr says

Já Èindelijk Een Verhaling Waar Aannemelijkheden in Beginnen te Staan Sinds Het Onstaan Van de Boekdrukkunst en Geschiedsschrijving.

Lang Vóór Die oorlog Zijn ze al begonnen joden te verschepen naar Palestina , in de 20iger jaren hadden de Palestijnen al Mot Met de Daar heen geimmigreerde joden.
Dát ze Dán Niets Méé hebben mogen nemen Geloof Ik Niet , Ten Eerste Was Dat Duitse Volk Dé Fatsoenlijkheid Òpréchtheid Én Éérlijkheid Zélfer ÉN Tén Twééde Kén Ik Dè joden Dòór en Doór….ÉN Hoé ze mét jankén én martelaartje spelen hun vermogens aandikten…ÉN dúbbel rékenen is hén áltijd één éér!

Dán Hébben Die joden Zélf , Dáár zij Dé Leiding Òver ALLE geallieerden hadden Vóór , In ÉN Tijdens Die oorlog , Zélf Die Holocoust geflikt Die ze nodig hadden voor hun religiouse wanen en insinuaties aan eigen volk! >>>>Kúnstmatig Die Duivelse voorspelling Van 6 miljoen creeren Zo Dat Dat ook Weer Achter de rug was en ze met hun plunderplannen dóór konden!

Dát realiseerden ze Door Na oorlogse saturatiebombardementen Óp Duizend Duitse Steden ÉN 500 Poolse steden …Beginnende Mét Saturatiebombardementen Op Berlijn en Dresden Aan het Einde Al!

Burgertje braden .. De Mensen in Hun Huizen , Straten en Steden Levend Verbranden!
Deden ze Japan Ook Massaal en Wreed!

Ér hééft Nooit Èén jóod Voor Die voorspelling Óf bewering Gebrandt!
Waren Alles Europeaan!
8 november 2010, 23:31

Nog Wel Een Vraagje zegt:
7 november 2010 om 13:32

Máár het is Wél Zo Dat argusoog Alle Bijdragen Die de Bevolking Waarschuwen Informeren Béleren Omtrent Hun Veiligheid , Gezondheid En Geluk wég háált

Argusbedróóg IS FAILLIÈT !

ÈN DÈ IDEÀLEN DÒÒD NÈT ÀLS ÀRÈND IN DÈ GÒÒT VÒÒR JÒDENBRÒÒD!

ÉN

Ja jessica hoe zit het?

Is Dat Wáár En zit je Hiér Dán Mét Kwáde bedoelingén?
Óf is Dán máár alles in Dié Héle Lijst vérzónnén?

Én wát Zijn liéfdéspijlén jessica?
Dát Moést Ik Vrágen Àán jé Ván Náchtmérrié.

Wát Zijn liefdéspijlén in Rélátié Tót joú?http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/5544/zwijgen-is-zilver-spreken-is-goud.html#comment-48764
Hans v.d. Broek
7 november, 2010 om 13:44

Jouw reactie behoeft nog goedkeuring van de beheerder.

Ah Hah indian scout 1929 7 november, 2010 om 11:04

Ik Zié Dát Je Dè Nieuwste Versies Van De Heksenhamer in Je Boekenkast Hebt.

Inderdáád Vage Multiinterpretabele wetgevingen Wáár Een boef Alle Kanten Méé óp Kán , Alléén Niét Dé Jóuwé!


http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/5588/rechtbank-amsterdam-in-crisis.html#comment-48763
Hans v.d. Broek
7 november, 2010 om 13:39

Jouw reactie behoeft nog goedkeuring van de beheerder.

Zág Òp Tv Nog Twee idioten Op Een d66 viezje Ván partijóvérléden vanwege geinsinueerde winsten.Een mannetje en een vrouwtjé.Toén de Camera ze in de smiezen Hád Wendde Deze Zich Snel Af Onder dé áfkeurende en dreigende blikken Ván Die Twéé.

Dè Zélfde Twéé Dié Èén áángifté tégen Geert Wilders Hádden gédáán Óver Dát Hij vréémde dingen gezégd zou hebben , over spionage en Zo.

Já Wàt Wíl Jé Àls Mén Je Èérst lsd in Je Drank flikkért en Jé Dán Rare Dingen Láát Zéggen?

Zó Heéft men snél Iéder Één Wél in dé hand Én Hét Lánd Wéér Àán Géránd Dié Kindér Gróót Vérbrúikérs!

Préciés ZÚLK Één Zélfde Type mannetje en vrouwtjé Záten Ook Al Àchter Dé óprichting Ván martin luther king Áls politiék vérdéél En héérs wápen tégen regeringen en Volk.

Dát king Een serieverkrachter Wás Mét Een Strafblad Àls Een Ról Wc Papier ´Was keúrig wég gewérkt.

Wát Té Dénken Ván mandéla – Zat 30 Jáár Óm Dát hij BOM Aanslagen Hád Gepléégd , ÉN is uitvindér Ván Dè Nécklace.

Dé Necklace , Een Brandende Autoband Óm Je Nék Als Je Niét Vóór hén en zijn belang Wilde Zijn!

Idem Ditto , Exact Het Zelfde – Politiék wapen Mét en Strafblad Gehéél Lós Ván GOD!

Wáár Òm – Zijn AL Lekker Corrupt en houden hun smoel dan Wel Nog beter en werken Mee in alles.http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/5588/rechtbank-amsterdam-in-crisis.html#comment-48761
Hans v.d. Broek
7 november, 2010 om 13:23

Jouw reactie behoeft nog goedkeuring van de beheerder.

OH JÀ khan Én Het Uraniumverrijkingsprojéct te Almelo , Wáár Ook Die Àf gewérkte Kindtjés in Dat (viciouse?)cirkelprojéct Zitten té Zwijgen , Já Dáár is Mooi Dié atóómmacht in het middenoosten Méé Óp Gebouwd!http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/5588/rechtbank-amsterdam-in-crisis.html#comment-48760
Hans v.d. Broek
7 november, 2010 om 13:19

Jouw reactie behoeft nog goedkeuring van de beheerder.

NOÙ Dán MOÈT JÈ Ván d66 NÒG WÈTEN DAT DIE pechthold Héél Gráág Kinderén Dè Zwarte Vlékken in Rámdé Tijdéns Kíndér Pórno pártiés!

Dáár Zít Dié Héle schúit Vól Méé!

Gévlúchtén Ván cda Wáár Méé ze Èérst Hét Lánd plundérdén Náár d66 …Dé schóne schijn Dé réddértjés ÉN Dé vérlóssérs Wéér Èéns spélen Van hún éigén S.C.H.Ù.LD

Kún Je Jé Hérmán van Véén Én Dé emailscam Nóg Hérinnérén?

Grápjé Ván péchié bláchheart Én Héél Ènge érnst én zijn Dúivélse gébroéd!
Én lékker Dè Onschúld Hét Júist áán sméren Áls pindákáás Óp tv.

Gá Máár èéns Àán Hérmán Vrágen , Dié is Dóóds Én Dóóds Báng Vóór Ènge érnst , Aan Dié Dúrfde Hérman Géén Néé Té Vérkópen!http://www.argusoog.org/2010/10/eerste-argusoogmeeting-14-november/#comment-16367
Reaal Wereldbeeld zegt:
7 november 2010 om 09:22

Ja jessica hoe zit het?

Is Dat Wáár En zit je Hiér Dán Mét Kwáde bedoelingén?
Óf is Dán máár alles in Dié Héle Lijst vérzónnén?

ÉN wát Zijn liéfdéspijlén jessica?
Dát Moést Ik Vrágen Àán jé Ván Náchtmérrié.

Wát Zijn liefdéspijlén in Rélátié Tót joú
http://www.argusoog.org/2010/10/eerste-argusoogmeeting-14-november/#comment-16353
Heilige Fee zegt:
6 november 2010 om 22:35
Nijltje twee zegt:
7 november 2010 om 09:25

Sorry Leeghoofd ik zie dat bovenstaaande ook al weg is.
Lijken wel in hun jeugd te zijn blijven hangen , zeer onvolwassen gedrag en onredelijk.

Heeft  één voordeel voor ze,ze hoeven geen snor meer af te scheren.

Zo houden ze HIM levend en in gedachte.


http://www.hetzuur.nl/artikel/5125/ben-kok-joods-chr-pastor/#comment-57473
rUbejUde says

MÈNÈÈR KOK ÒF PRÈFÈRÈÈRT ù COCK?

IS HÈT WÀÀR DÀT Ù ÈN DÈ Ùwén VÈRZWIJGÈN ÈN VÈRHÚLLÈN DÀT ÈR DRIÈ MILÒÈN ÀÀNGIFTÈN ZIJN GÈDÀÀN WÈGÈNS ÒÒRLÒGSMISDÀDÈN VÀN NÈDÈRLÀNDSÈ PÈRSÒNÈN TÈGÈN jóódsé pérsónén MÈNÈÈR KOK?

IS HÈT WÀÀR DÀT VÀN ÀL DÌÈ ÀÀNGÌFTÈN NÒÒIT NIÈT ÈÈN VÒÒRGÈKÒMÈN ÒF BÈHÀNDÈLD IS NA ÀL DIÈ JÀRÈN ÈN MÈÈSTÈ ÀÀNGIFTÈDOÈNÈRS ÒF DÒÒD ÒF VÈRMÒÒRDT ZIJN MÈNÈÈR KOK?

IS HÈT WÀÀR DÀT Ù ÈN DÈ Ùwén HÈBBEN GÈHÒLPÈN ÈN BIJ GÈDRÀGÈN ÀÀN HÈT RÈDÙCÈRÈN C.Q. ÙÌTRÒÈÌÈN VÀN DÈ ÀÙTÒCHTÒÒN NÈDÈRLÀNDSÈ BÈVÒLKÌNG VÀN DÈ NÀ ÒÒRLÒGSÈ 5,5 MILJÒEN NÀÀR NÙ ÀMPÈR 2,1 MÌLJÒÉN MÈNSÈN MÈNÈÈR KOK?

BÈNT ú DÈ DÙIVÈL MÈNÈÈR KOK ?
INDIÈN ZÒ WILT Ù VÒOR MIJ Dàn ÈÈN KÙNSTJÈ DÒÈN?
6 november 2010, 20:46


http://www.hetzuur.nl/artikel/5125/ben-kok-joods-chr-pastor/#comment-57460
http://www.hetzuur.nl/artikel/5125/ben-kok-joods-chr-pastor/comment-page-1/#comment-56407
rUbejUde says
AH MENÈÈR KOK  Óf PRÈFÈRÈÈRT ù CÒCK?
IS HÉT WÁÁR DÁT Ú KINDÉRÉN VÉRKRACHT ÓM RÁCIÁÁL RÉLIGIÈÚSE RÉDÉNÉN MÈNÈÈR KOK?
WÁT BÉVÁLT ú ÁÁN ÓNZE RÁSSEN DÁN NIÉT MÈNÈÈR KOK?
WÁÁR ÓM DOÉT ú DÁT MÈNÈÈR KOK?
IS HÉT WÁÁR DÁT ú ÓNZÉ GÁSTVRIJHÉID MÉT voétén tréédt ÉN ÁLLÉ NIÉT jóódsé KINDÉRÉN VÉRKRÁCHT ÉN MISBRÚIKT ,ÓÓK DÉ ISLÁMISTISCHE , MÈNÈÈR KOK?
IS HÈT WÀÀR DÀT ú SCHÒÒLSYSTÈMÈN MISBRÙIKT ÒM ÒNZÈ ÓF ÀLLÈ NIÈT jóódse KINDÈRÈN té VÈRKRÀCHTÈN MÈNÈÈR KOK?
IS HÈT WÀÀR DÀT ú DÈ KINDÈRÈN DÀN ÒÒK MÀRTÈLT ÈN DRÒGÈÈRT NÀÀST ùw SPÈCIÀÀL  DÀÀR VÒÒR BÈSNÈDÈN piéméltjés ÈR TÈ RÀMMÈN IN ÀLLÈ TÈ KLÈINÈ ÒPÈNINGKJÈS MÈNÈÈR KOK?
IS HÈT WÀÀR DÀT Ù ÈN DÈ Ùwén VÀN WÈGÈ DÈ ÈISÈN VÀN Ùw RÈLIGIÈN BÀBIÈS ÒÒK VÈRKRÀCHT ÈN ZÈLFS MÀRTÈLT MÈNÈÈR KOK?
IS HÈT WÀÀR DÀT ù VÈRÀNTWÒÒRDÈLIJK BÈNT MÈT DÈ úwén ÉN úw RÈLIGIÈ VÒÒR ÀLLE GÈVÀLLÈN VÀM ÀLCÒHÒL ÈN DRÙGS VÈRSLÀVINGÈN ÀLSMÈDE VÒÒR ÀLLÈ ZINLÒZÈ GÈWÈLD MÈNÈÈR KOK?
IS HÈT WÀÀR DÀT ù HIÈT MÈÈ ÒÒK ÀLLÈ MÀÀTSCHÀPPÈLIJKÈ ÒNRÙSTÈN ÒVERHÈIDSGÈWÈLD ÈN HÀÀT VÈRÒÒRZÀÀKT ÈN ZÀÀIT MÈNÈÈR KOK?
DÒÈT ù ÈN DÈ úwén HÈT MÈT ÒPZÈT DÀÀR ÒM ÒÒK MÈNÈÈR KOK?
IS HÈT WÀÀR DÀT ù ÈN DÈ úwén DÈ DRÙGS ÈN MÀRTÈLINGÈN ÒÒK BÈDOÈLÈN ÒM ÀLLÈ NIÈT Jódén ÚIT TÈ ROÈIÈN MÈNÈÈR KOK?
IS HÈT WÀÀR DÀT ù ÈN DÈ úwén ZICH ÀÀN DÈ DÒÒR ù EN DÈ Ùwén ÁÀN GEDÀNE VÈRSLÀVINGÈN LÀTÈR ÒÒK VÈRRÌJKT DÒÒR HÉROINÈ ÀLCÒHÒL TÀBÀK ÀÀN DIÈ KINDÈRÈN VÒÒR TÈ HÒGÈ PRIJZÈ TÈ VÈRKÒPÈN MÈNÈÈR KOK?
IS HÈT WÀÀR DÀT ù ÈN DÈ úwén ÀLLÈ NIÈT Jóódse KINDÈRÈN MISBRÙÌKÈN ÈN PROSTÌTÙÈRÈN MÈNÈÈR KOK?
IS HÈT WÀÀR DÀT ú ÈN DÉ úwén ÓNZÈ VROÙWÈN ÈN KÌNDÈRÈN NÀÀR ISRÀÈL SMÒKKÈLÈN ÈN HÈRÒINÈ ÈN GOÈDÈRÈN TÈRÙG MÈNÈÈR KOK?
IS HÈT WÀÀR DÀT ù ÉN DÈ Ùwén ÉN úw ÒRGÀNISÀTIÈ CHRÒNISCH HÀÀT ÈN RÀSSÈNHÀÀT ZÀÀÌÈN ÉN STÒKÈN TÙSSEN MÈNSÈN RÀSSÈN ÈN PÀRTIJÈN MÈNÈÈR KOK?
IS HÈT WÀÀR DÀT úw VÒLK RÈLIGIÈN ÈN PRIÈSTÈRS  ÀLS ù ÉN Dè úwén DÓÒR DÈ GÈSCHIÈDÈNIS HÈÈN VÒÒR ÁL DIT SÒÒRT DÀDEN TÈGÈN DÈ MÈNSHÈID ÀL MÈÈR DÀN 110 MÀÀL LÀNDÈN ÚIT GÈGÒÒÌD BÉNT?
IS HÈT WÀÀR DÀT ú ÉN DÈ úwén MÈNSÈNBLOÈD HÈBBÈN GÈDRÒNKÈN VÀN ÒNZÈ KINDÈRÈN MÈNÈÈR KOK?
KÀN HÈT ZIJN IS HÈT WÀÀR DÀT VÒLKÈN ÈN LÀNDÈN VÀNWÈGE DÈ GÈDRÀGINGÈN VÀN ù ÉN DÈ úwén ú ÉN Dè úwén WÈL ÉÈNS WÈG VÈR WÈG WILDÈN HÈBBÈN MÈNÈÈR KOK?

KÙNT Ù ÉN DÈ úwén WÈL ÈÈN BRÀNDVÈRZÈKÈRING KRIJGÈN MÈNÈÈR KOK?
KUNNÈN úw RÈLIGIÈÙZÈ ÌNSTÈLLÌNGÈN WÈL VÈRZÈKÈRD WÒRDÈN VÀNWÈGÈ ÙITLÒKKINGÈN VÀN GÈWÈLD ÈN VIJÀNDIGHÈDÈN MÈNÈÈR KOK?

ÈN WÒÒNHÙISVÈRZÈKÈRING?
LÈVÈNSVÈRZÈKÈRING?
AÙTÒ?
IS DIT NÒÙ ÙLTRÀRÀCÌÀÀL TÈRRÒRISMÈ MÈNÈÈR KOK?
WÀT IS DÈ VÈRJÀRINGSTÈRMIJN MÈNÈÈR KOK?
IS DIÈ ÈR DÀN MÈNÈÈR KOK?

HOÈ OÙD GÀÀT Ù WÒRDÈN MÈNÈÈR KOK?
IS úw BÈRÒÈP WÈL VÈRZÈKÈRBÀÀR TÈGÈN ZIÈKTÈ ÀRBÈÌDSÒNGÈSCHIKTHÈID ÈN HÀNDICÀP MÈNÈÈR KOK?
BÈNT ù ÈN DÈ úwén GÈNÈGÈN DÈ SCHÀDÈ TÈ VÈRGOÈDÈN ÒM WÀT ú ÈN DÈ úwén ÓNZÈ VÒLKÈN KINDÈRÈN ÈN MÀÀTSCHÀPPIJÈN DÈÈD MÈNÈÈR KOK?
BÈNT ú ÈN DÈ úwén GÈNÈGÈN ÀLLÈ VÈRÀNTWÒÒRDÈLIJKHÈID TÈ ÀCCÈPTÈRÈN ÀLSMÈDÈ ÀLLÈ GÈVÒLGÈN VÀNWÈGÈ  DÈ DÀDÈN VÀN Ù ÈN DÈ ùwén MÈNÈÈR KOK?
IS HÈT WÀÀR DÀT ù DÈ DÙIVÈL BÈNT MÈNÈÈR KOK?
ZÒÙDT ù MIJ INDIÈN ZÒ WILLÈN PLÈZIÈRÈN MÈT ÈÈN KÙNSTJÈ MÈNÈÈR KOK?
IS HÈT WÀÀR DÀT Ù DRIÈ KINDÈRÈN HÈÈFT GÈDÒÒDT VÀNWÈGÈ úw RÈLIGIÈ MÈNÈÈR KOK?
6 november 2010, 20:31is het waar dat u naast het verkrachten van Kinderen Ze ook martelt en drogeert om uw wijse en goede leer er zo diep mogelijk in te rammen naast uw piemel in al Hun Openingen , voor al op reisjes en schoolreisjes.

Klopt het dat al tienduizenden priester van uw geloof yijn gearresteerd vanwege het massaal plegen van gezegde of beter aan u gevraagde feiten

Klopt het dat u en de uwen ook in de mensenhandel en orgaanhandel bezig zijn

Klopt het dat u ook met de uwen Onze Kinderen massaal Misbruikt op uw reisjes en speciale plekjes
en uw citaat bovenaan in artikel gegeven doet yo als u reageerten optreedt denken aan de duivel , bent u dat
Hoe vindt u zo iets nou zelf meneer kok of cockhttp://www.hetzuur.nl/artikel/8140/stop-het-gezwel-wat-christendom-heet/#comment-54844
   3.
      Der QuerUlant says

      Èhhh Sjorry Djat Ieke so Éne UnguluVuluke Péstbák Bén DIé Watte Geschiedenis ken
      Máárréh JODEN Noemden zich in de eerste eeuw NC Zélf Christenen Ahem Uch Ahém
      Sjorrie!

      Wij Dè Kaukasiasche Hoéren Èn Slaven wérden INDIÈN gekértsend ÉN gezándstrááld DÈ Héiden Christenen genoemd Dòór DIé JODEN ALs sóórt Von Ünterabteilung!
      foezelvolk en zó

      Alssé Uwe UW Oogjés òpen Doét U Kunne Tóche Zélf Zién Dát Uwén Volke Zélf Hét ZWÀÀRD ZWAID ZOOO ÀLssssAL Vele Dúizéndén JÀREN AL?
      ÓNZE BLOÈD VLOEIT Hét UWe Tóch NIÈT?
      4 november 2010, 15:58http://www.hetzuur.nl/artikel/8244/beestachtige-zionistische-schoften/comment-page-1/#comment-51905
sPAArvArkEn says

(Your comment is awaiting moderation)

Hallo Hela Zuurtje Je Denkt Mischien De sionistische Wreedheden Zijn in vErWEggISTaN
ÉN Ván Stenen Tijdperk Gehalte Maar Hun Gesofisticeerder vorm Doet Het Onder Meer Zo ALS Onderstaande ÉN Dát Hiér.

Ook Wél Een Kijkje in Een Bepaald Daar Aan Ondersteunend Én régulérend facét Ván de schaduweconomie Die ze Hier Op Onze Kosten hebben Mét Éven Wrede Gevolgen Áls Je Botten Verpulverd Mét Grote Keien.

De wérken Van Een Bronpsychopatische Terreursekte Van asiatische Mensen eter Afkomst wiens cultuur ÓP Andere culturen parasiterende Al Millenia Over De Wereld zwerft.

wordpress.com/2010/09/23/troonrede-geschreven-door-willem-van-nassov/#comment-621
# bArEnbOOs zegt:
31 oktober 2010 om 17:31 | Beantwoorden

Nou iets Dat Kat Van Klokkenluideronline Niet Wil Blijkbaar Maar Hiér OOk Uitstekend Stáát Vanwege Dé Econische Schaduwcomponent Waar Die Willem Zeer Waarschijnlijk Geen Weet Van Heeft.klokkenluideronline.nl/artikel/5445/demmink-liet-ministerie-aangifte-doen.html#comment-48480
Hans v.d. Broek
30 oktober, 2010 om 21:30

Jouw reactie behoeft nog goedkeuring van de beheerder.

Arend 30 oktober, 2010 om 01:38 Dát Kán Dán Òók Goéd Úit Pákken Dán Kómt ér Door Dé facilitéren samenzweren Onderdák verlenen Aan Een Vérdáchte Vérbergen Ván èén vérdáchte Én Èén Mooie Nieuwe Connectié Náár Dé Rést Bij ?

Dát Zál boeg-éélt brouwér Goéd Staán Óp NOS ?

Dé stáát Àls Kindér Porno Bórdéél …

Én Brouwér Dé hotélhoudér …Dé pooiér Mischién?

Ván madam hilton Ván Dè hotélkéten Dié Zó Léuk Àltijd Óp mtv danst Én kotst Hébben Zé Zelfs in China Nét Een Kinder bordéél ehhh hotél Geslótén Wég ér Méé.Máár Já Dié Chinésen Zijn Óók Duizéndén Lichtjáren Dán Wij Vérdér Óntwikkéld Én Zijn Wél Geschááft … Wij Moéten Hét Nog Mét Knuppéls Doén ( Hóóp Ik )


klokkenluideronline.nl/artikel/5445/demmink-liet-ministerie-aangifte-doen.html#comment-48481
Hans v.d. Broek
30 oktober, 2010 om 21:36

Jouw reactie behoeft nog goedkeuring van de beheerder.

ÒH Én Vérgéét Úitlokking Ván Graffitispuitén Burgelijke Óngéhóorzáámhéid Dóór Dé St haat Niét Dóór Hét Verbergen Van Een Verdachte Úitlokking IS Strafbáárénd ÉN Mág Niét!


klokkenluideronline.nl/artikel/5445/demmink-liet-ministerie-aangifte-doen.html#comment-48484
Hans v.d. Broek
30 oktober, 2010 om 21:51

Jouw reactie behoeft nog goedkeuring van de beheerder.

OH Doé ér Óók Máár Willens én Wétens facilitéren en uitlókken én áán zetten Ván Misbruik Misdrijvén én Àán Vérwánte Schandés Bij … Dán Nog Hét Tér Beschikking Stéllen Ván stáátsdiénst vérvoér ( In stáátstijd?)Náár Dé Kind hoér én Wát Zich Alles Wél Àf Spéélde Óp staatsterrein Áchter in Dié Kár Mét stáátspérsonéél Doé ér Máár Èén Uitjé Bij.Tót Óver 140 Jáár!(Pssst Doe ér Álles Vóór Óm Àán Hét betálen Ván Dié eeuwig loérendé boetés té Òntkomen.Gaat Wél Lukken ZÒ!)

youtube.com/watch?v=jlfG8XhCcfI

awawaw777
6 seconden geleden

@JDTVbyKat Dank Je Dát Is Mooi Zelfde Liedjes Als Kat Steeds Beleefd En Velen Anderen Het Is Ècht Een Terreurorganisatie ze Hebben Haar Simpel uitgeschakeld.

Ik Hoop Dat Koud Óp Gediend Ècht Dé Béste Te Vrédenhéid Gééft!


klokkenluideronline.nl/artikel/5445/demmink-liet-ministerie-aangifte-doen.html
Hans v.d. Broek
31 oktober, 2010 om 09:37

Jouw reactie behoeft nog goedkeuring van de beheerder.

“”Daar komt dan natuurlijk nog bij dat geen van alle aangiftes tegen Demmink, vier stuks, door het OM in behandeling zijn genomen, “”

Dát Zégt U in Uw Artikel !
Dát Zijn AL Viér Féiten Óm èén Pérsóón!

Dán Moét U ér Voor Dé Géin Ván Uw Bezoékérs òók eéns Dé Film JDTV Aflevering 23 Ván YVONNE VAN HERTUM Bij Léggen Óm Waár Hébben Wé Dát liéd Ál Váker Gehóórd … Minstens Twee Uur Ná Uw Maaltijden Gaan Zién Raad Ik Aan!

Dán Wil IK Vérhálen – Zó Koúd Áls IJS – Dát Gehéél Dé wetgeving Met Dé buiten de wet stelling Ván Dé Bevolking in 1991 Dóór ernst hirsch ballin Gehéél dé ´wetgevers Óók Dé opdracht kregen te verweigeren te boycotten te sabotéren , Néderland Hééft NÒÒIT Zó Véél Séponéringén Gezién Àls Ónder vadertje Ván Niks ballin én bende.

Per 1991 Werd Nederland geleidt Door Terrrorisme Staatsterrorisme!

Dé Eigen Bijdragen gingen Pér 1991 Óók tégen Hét Plafond én Ónbétáálbáár gemáákt – Vogelvrij Hét Volk – én plunderén Vérkráchtén Én Moorden Máár!

Dié Kinder PORNO Pródúcéntén ernst én donner én consiglierés ér Bij!

Nóg Èén Criminalitéit Òók Dé Àllérzwaarste Vormen Ván Criminalitéit de smerige hánd boven hét hoofd houden facilitéren gedogen én vérzwijgén AL decenniá Láng in Dè Wijken Van De Dorpen en Steden!

ÉN in Dé politiék scheinheilig roépen och Die achterstandswijken Wát Een tokkies Dáár gaan we wát aan doen – zélf gemáákt Já….Wréed Áf gemáákt Zúlt ú Bedoélen?!

Héle Wijken Mét Misdaad en Onderhoudsweigeringen Contractbreuken Misleidingen Laten Vérpaupéren Óm Èén réden te creéren Óm Dé Grond Dié in Waarde Toé Genómen Wás Té klissen Vóór dé winst en nieuwe huren 2 Tót Tién Maal Hét Oude – èn Dáár Vóór Héle Volksstammen De Goot in Én Óp Tv Nóg Vóor tokkies úit gemáákt Óók Dóór Dié ridders óp hun Varkens!

Mét Vóórkennis in samenzwering mét leden in dé Gemeentes en Provincie LAndbouwgrond Óp kopén sjoemelen Óm Hét Ván 40 Náár 700 Euro Óp té krikken.

Vétte WOEKERWINST ÈN Dat Arme Zwijn Bétálen Máár Zijn Lében Láng.

Ik Hoorde Dát Zijn Dochterje Héden Òp TV Háár Licháámpje Àán Dié woekeráár Áán Biedt Vóór Èén Korstje Bróod?

Harddrugdealers WILLENS EN WÈTENS láten zitten én doén!
AL Wás Hét zeven jáár én 100 Aangiftes Van Vele Mensen Uit De Héle Búúrt !

Anderé harddrugdealers Zélfs 12 Jáár 40 Jáár Én irt heroine – ernst en donner én rosenthal Héden buitenlandse zaken Wáár Dié náádlóos dé wérken Ván Zwijnehoudér maxim verhagen bendemaatje Ván Járen óver heeft genómen Mischién Wél eeuwen Lángér !

Dossiers Mét Aangiften Van 12 Centimeter en Méér Dik , NO WAY zei justitieGozé Net Áls baasje pechthold òók dééd Óp Tv – Ú bekijkt hét Máár Mét Uw Kinderén en gezeur altijd máár was wát men zei!

Sjá Áls Óf ér NÓG Niét Genoég Hún Pólsen Dóór Snéden Ván Wánhóóp?

Kwám béndelid hoogervorst ér Één Dóódsteekje Óf Twéé Bij doén!

Dé Ambtenaren Mochten Ván hém en zijn bende Pér 1995 Hét Ziéltógende Vólk Hélemáál Géén Hand Géén Vinger Géén Hulp Méér Leverén Àlles werd gestáákt én men kéék toé hoé We Stierven.

Wás Nog Een staatssecretairs Óp TV Dié zei Dát Afgekeurden Máár áánstellers Zijn.

Toén kwám Dié Misdaad Zéé Dér hérkeuringén Wáár Bij Hóndsbrútáal én IJS koud Óp Tv Dé Keuringsartsen Wérden Gédwóngen Hún Eed Ván Hippocratés té Bréken Om té hélpen Die Arme Duivéls Dè Dóód in té jagen!

Dóór Èén vrouwelijkend bendelid in hét commisariaat van een Zo Een instantie.
Én Pláin Blanc Òp TV!

Vást áls bij baantjé Ván háár réchtér Óf justitiewérk?
-Áls ze Zoúden Wérken!

Zélfs Áán 3.000.000 Óf té Wél 3 Miljoén Aangiften Óver oorlogsmisdáden Niét Ván Duitsers Máár joden Zijn ze Nóg Nú Géén Èéns Àán Één Bégónnen!

Èén Zéé Van Zélfmóórden Tót Zélfverbrándingen Vóór Gemeentehuizen Ààn Toé!
35.000 Zélfmoorden Pér Jáár Extra Òók !
800.000 Autochtónen Nederlanders Dié Hiér Geáárd Èn Gebóren Wáren Hiér Liéf Hádden Zijn in Paniék Hét Lánd Úit Gevlúcht Sinds 1991 !

Ván Dé Ná oorlogse 5,5 Miljoén Zijn ér Nog Máár 2,1 Miljoén Óver Dè Rest Tokkies Fascisten Én Gespuis Ván Kinder Verkrachters culturen en Kinder Verkrachters religien Óók!

Dié staatssecretaris Zélfde Die Vorig Jáár 2009 Nóg vóór kernenergie in de Kamer lobbiede Zeí Zélfs Óók Ván Áls Zé Hét Niét Méér Kúnnen Betálen wórden Ze Máár Hoéren!
ÉN Véél Kinderén Wérden Dát Inderdáád!

Dé Kindér Verkrachtingen ÉN Kinder prostituties Dé prostituties Nám Mét Epidémische Vórmen Toé.Inderdáád Hét Kón Òok Niét Méér Betááld Worden!

Ván Dáár Dát Ú Héden Op TV Sinds Enkele Járen ´OP vijf zender tegelijk Uw Kinderen Kunt Terug Húren Vóór Een Avondje´pleziér Ván Gestold Vérdriét!

Één Topjé Ván Dié Ijsberg Nóg Máár Ván decennia Ván plunderingen én staatsterreur.
Dóór Dé salonterroristen handshag en bonusboys!

Dáár Bij Gáát Hét Niét Óm Miljarden Tientallen Miljarden Máár Vele Honderden Miljárden Dié Gestolen Én Ontfutseld Zijn!

Dát Begon Definitiéf Mét De privatiseringen!
Dié plunderacties Mét staatsterrorisme Begonnen Internationaal gecoordineerd Zo Wàt gelijk Nét Àls Dát Mysteriouse Terrorisme Dat ze zeggen ér Zou Zijn.

In Amerika Zijn ÀL 15 TRiljárd Dollar Aan Gat in de Boekhoudingen Gevonden Ná Een èérste Blik AL!
Héláás Zaten Éèn Deel Van de Onderzoekers Héél convenient in Een WTC Gebouw Niét ´Zó Gezond Hóorde Ik!

Èén Der Daders dov zakheim Goed Voor 3 Triljard Via Het Pentagon Hey Kreeg Dat Niét Ook Bezoek IS Reeds Naar Een Land gevlucht Dát Terroristen en Criminelen Niét ùit Levert – israel – ÉN Dát IS Héél Mérkwaardig booming én bralde Bij Monde Van Een President Vorig Jaar Wél Landen te Kunnen Óp Kopen – Hoé doén ze Dát Tóch Steeds Dié Goud Zoekers?

De Óp Dé Lijken Van De WTC Aanslag Dansende en Filmende israelies Zijn Ook Door israel met warm hard ontvangen!

Behalve Dát ván ballin pechthold en Anderen Behalve De Nederlanders Óf Moslims Héb Ik ér nóg Niets Ván gezién Van Dát aangekondige terrorisme !

Já Dát Wáár Ik Nét Een Topje Van Dé ijsberg Van Beschrééf!

Áls Ú Óp Úw Sterfbéd hóort Muziék Vréés Niét GOD IS Hét Niét Dát Bén IK Dié Zingt Ván Òns Lééd Én Wát Ú DÈÈD Máák Hét Òok Maar Gelijk úw levensliéd Want Veel Anders IS ér Méér Niét !

Máát Goéd Kát – Je Zei in Je Film “Proportionéél ” te Handelen Toen Zei Ik ALs Die Dát Zou Doen Zou Je Hém Mét Een Atóómbom Moeten Zién Slépen Zó Èrg is Het!

In Die setting Zwem Je Dan Door de Stroop Der Ónbégrijpelijke Én Ónvérkláárbáre tegenwerkingen!


klokkenluideronline.nl/artikel/5445/demmink-liet-ministerie-aangifte-doen.html
Hans v.d. Broek
31 oktober, 2010 om 09:59

Jouw reactie behoeft nog goedkeuring van de beheerder.

insider 29 oktober, 2010 om 21:53 Àls Iemand Misdaden Pleegt ÉN Niét Van Het Type Éénmalig IS ÈLKE ÀÀRDBÈWÒNÈR DIRÈCT BELANGHÈBBENDE – Dáár Vóór IS Zélfs Dié Draaideurdelinquent justitie Én Dé wetgéver in Hét Léven Geroépen – Én Belóófde Te Béschérmén – Wát Dié NOOIT DÈÈD! – Wél Dáár Vóor Dé incasso Óp eisen Nóg Hóndsbrútáál Stééds!

Nou EN Zo iets Als Onderstaande Laat klokkenluideronline Als Enige Wél Plaatsen DUs Tel Úit De Kwaliteit Én Level Van Je Website ?

klokkenluideronline.nl/artikel/5445/demmink-liet-ministerie-aangifte-doen.html#comment-48495
Hans v.d. Broek
31 oktober, 2010 om 11:11

Jouw reactie behoeft nog goedkeuring van de beheerder.

Dáár Door Krijg Je Dus Ook Dit Soort Verschijnselen Massaal te Zien En Horen!

eenvandaag.nl/weblogs/post/32172

De Nederlander telt niet mee, 26 november 11:07: Twee Marokkanen een keer gewaarschuwd. Direct met de dood bedreigd. Bont en blauw geschopt. 2500 euro schade.
In de rechtzaak, vond de rechter 2500 euro te veel. Die maakte er 2000 van. Ik moets dus zelf maar 500 euro bijleggen.
De Marokkaan was met de toelatingsprocedure tot Nederland bezig, maakte zich daar zorgen over. De rechter stelde hem gerust: “wat jij hebt gedaan is helemaal niet zo erg”. Ik wilde daarop wat zeggen, maar moest mijn mond houden.
Moraal: De overheid maakt de Nederlanders kapot.

Correctie Van bArEnbOOs – sionisten maken Alles Kapot !
31 oktober 2010, 18:04


http://www.hetzuur.nl/artikel/8244/beestachtige-zionistische-schoften /comment-page-1/#comment-50222
Der Sjeckelgruber says

(Your comment is awaiting moderation)

Hoi Zuurtje

Even Wat Haatvitamientjes ér Bij Zo Dat Je Groot en Sterk Wordt en ze Hélemáál in élkáár Sláát!

airvd.wordpress.com/2010/10/04/pvv-wilders-fortuyn-gevolg-van-war-on-terror/#comment-619
# Bram zegt:
27 oktober 2010 om 18:06 | Beantwoorden

En Mag Ik Jouw Mening , Voor Al Over Bovenste Comment?
Dat Snijdt Toch Wel Hout ,Of Niét?

http://www.depers.nl/buitenland/519175/President-vreesde-einde-EU.html
Door: bram, 27 okt 2010 18:44
mevrouw Paapsgezind, 27 okt 2010 14:44 , Door Bijdragen Die over Misdrijven Op Nationale en Internationale Schaal Gaan en bedreven worden Door Daders Mét Óverwegend een “Bepaalde Àfkomst Én Bepaalde Én Beschreven Misdragingen” en Zelfs Zeer Ernstige Misdrijven, antisemitisme te noemen Begaat u zelf Ook Een Misdrijf Óf Doet u Mede Een Bekentenis! Ten Ene is Dit Zuivere Obstructie Van Openbaarheid, Waarheidsvinding , Rechtsgang , Getuigenis Doen,En de Veiligheid Van Onze Staat En Land , Burgers , en Medeplichtigheid Aan het verbergen of vernietigen Van Getuigenissen en Bewijsmaterialen. Tevens Getuigd u Door uw opmerking Van het Mogelijke Feit Dát Dé Beschreven Misdrijven Zélfs Door Gehéél uw volk worden úitgevreten Van uit Raciale Én religiouse redenen! Ik Hoop Dat De Gevolgen Van uw uitspraak Of Bekentenis Aan u bekend Zijn?

Reageer Door: Paapsgezind, 27 okt 2010 14:44
Nee, hè, daar komen de bekende antisemitische verzinsels weer langs. Moderator?

Reageer Door: bert, 27 okt 2010 14:33
http://www.depers.nl/buitenland/519175/President-vreesde-einde-EU.html

Reageer Door: bert, 27 okt 2010 14:32
trolkillerhammification, 25 okt 2010 20:57 De Eu is Ook Door de joden onder mom van vrede ,veiligheid en voorspoed volledig Óndemocratisch ópgelegd , Nét Als de internationale afspraken van justities,Net als het antiterrorismebewind…Enkel Om Ons te kunnen plunderen , Van Meet af Aan! ònder mom Van christelijke normen en waarden hebben ze honderden duizenden buitenlanders binnen gehaald ná 500.000 Van hen , marokanen , eerst met aisd ingespoten te hebben , een poolse jood op assignment in afrika in 1962.Die buitenlanders hebben ze volkomen uitgebuit in hun bedrijven en toén in Ons Sociale Stelsel gegooid…zorg er maar voor….Autochtonen Toen in de Afkeuring en Voor Hen in de Plaats Die buienlanders Voor de helft of minder …Zó sloopten ze Geheel Ons Sociale Stelsel,Veiligheid en Toekomst!Nú gaat het opeens uitstekend met israel , en Geheel de Westerse Wereld Aan de bedelstaf , En Dáár boven op pogen ze Ons nog Sinds Vlak Vóór WTC in een atoomoorlog te krijgen om hun Sporen op te ruimen , een standaard draaiboek in hun plunder en Kinder verkrachterscultúúr ná plunderingen!

Én Verder Volgende en de Hele Rits Naar beneden.

http://airvd.wordpress.com/2010/10/04/pvv-wilders-fortuyn-gevolg-van-war-on-terror/#comment-616

Bijzaakjes

http://www.youtube.com/watch?v=uBrQvq9Q6xk

27 oktober 2010, 20:21http://www.krapuul.nl/blog/16200/oorlog-tegen-de-jeugd-opsluitplicht/#comment-29450


http://www.hetzuur.nl/artikel/8223/minister-van-veiligheid-neemt-deel-aan-terroristische-organisatie/comment-page-1/#comment-46119
Té Jong Maagdje says

Kun Je Voortaan een balkje over zijn ogen plakken als Je zijn kop publiceert?

Ik Ben Bang Dat Die in Mijn Broekje wil als “iek”…ie zó naar Me kijkt!
23 oktober 2010, 12:48


http://www.hetzuur.nl/artikel/6895/aangifte-cidi-uitlokken-anti-semitisme/comment-page-1/#comment-42558
Von Helsing says

(Your comment is awaiting moderation)

http://pdfcast.org/pdf/speech-rabbi-rabinovich-1952

Er Zit verhaal achter de antisemitismelaster van cidi de Terrorist.

RABBI RABINOVICH’S SPEECH OF JANUARI 12TH, 1952
The following speech was given by Rabbi Emmanuel Rabinovich before a
special meeting of the Emergency Council of European Rabbis in Budapest,
Hungary, Januari 12, 1952:
Rabinovich: “Greetings, my children; You have been called her to recapitulate
the principal steps of our new program. As you know, we had hoped to have
twenty years between wars to consolidate the great gains which we made from
World War II, but our increasing numbers in certain vital areas is arousing
opposition to us, and we must now work with every means at our disposal to
precipitate World War III within five years.
The goal for which we have striven so concertedly for three thousand years is at
last within our reach, and because its fulfillment is soapparent, it behooves us
to increase our efforts andour caution tenfold. I can safely promise you that
before ten years have passed, our race will take its rightful place in the world,
with every Jew a kind and every Gentile a slave (Applause from the gathering).
You remember the success of our propaganda campaign during the 1930′s, which
aroused anti-American passions in Germany at the same time we were arousing
anti-German passions in America, a campaign which culminated in the Second
World War.
A similar propaganda campaign is now being waged intensively throughout te
world. A war fever is being worked up in Russia by an incessant anti-American
barrage while a nation-wide anti-Communist scare is sweeping America. This
campaign is forcing all the smaller nations to choose between the partnership of
Russia or an allicance with the United States. Our most pressing problem at the
moment is to inflame the lagging militaristic spirit of the Americans. The failure
of the Universal Military Training Act was a great setback to our plans, but we
are assured that a suitable measure will be rushed through Congres immediately
after the 1952 elections. The Russians, as well as the Asiatic peoples, are well
under control and offer no objections to war, but we must wait to secure the
Americans. This we hope to do with the issue of Anti-Semitism, which worked so
well in uniting the Americans against Germany.
We are counting heavily on reports of anti-Semitic outrages in Russia to whip up
indignation in the United States and produce a front of solidarity against the
Sovjet power. Simultaneously, to demonstrate to Americans the reality of anti-
Semitism, we will advance through new sources large sums of money to
outspokenly anti-Semitic elements in America to increase their effectiveness,
and we shall stage Anti-Semitic outbreaks in several of their largest cities. This
will serve the double purpose of exposing reactionary sectors in America, which
then can be silenced and of welding the United States into a devoted anti-
Russian unit.
Within five years, this program will achieve its objective, the Third World War,

which will surpass in destruction all previous contents. Israeli, of course, will
remain neutral, and when both sides are devastaded and exhausted, we will
arbitrate, sending our Control Commissions into the wrecked countries. This war
will end for all time our struggle against the Gentiles.
We will openly reveal our identity with the races of Asia and Africa. I can state
with assurance that the last generation of white children is now being born. Our
Control Commissions will, in the interest of peace and wiping out inter-racial
tensions.
Forbid the Whites to mate with Whites. The White Women must cohabit with
members of the dark races, the White Men with black women. Thus the White
Race will disappear, for the mixing of the dark with the White means the end of
the White Man, and our most dangerous enemy will become only a memory. We
shall embark upon an era of then thousand years of peace and plenty, the Pax
Judaica, and our race will rule undisputed over the world. Our superior
intelligence will easily enable us to retain mastery over a world of dark peoples.
● Questions from the gathering: Rabbi Rabinovich, what about the various
religions after the Third World War?
Rabinovich: There will be no more religions. Not only would the existence of a
priest class remain a constant danger to our rule, but belief in an after-life
would give spirital strength to irreconcilable elements in many countries, and
enable them to resist us. We will, however, retain the rituals and customs of
Judaism as the mark of our hereditary ruling caste, strengthening our racial laws
so that no Jew will be allowed to marry outside our race, nort will any stranger
be accepted by us.
We may have to repeat the grim days of World War II, when we were forced to
let the Hitlerite bandits sacrifice some of our people, in order that we may have
adequate documentation and witnesses to legally justify our trial and execution
of the leaders of America and Russia as war criminals, after we have dictated
the peace. I am sure you will ned little preparation for such a duty, for sacrifice
has always been the watchword of our people, and the death of a few thousand
lesser Jews in exchange for world leadership is indeed a small price to pay. To
convince you of the certainty of that leadership, let me point our to you how we
have turned all of the inventions of the White Man into weapons against him.
His printing presses and Radios are the mouthpieces of our desires, and his heavy
industry manufactures the instruments which he sends out to arm Asia and
Africa against him.
Our interests in Washington are greatly extending the Point Four Program (viz.
Colombo Plan) for developing industry in backward areas of the world, so that
after the industrials plants and cities of Europe and America are destroyed by
atomic warfare, the Whites can offer no resistance against the large masses of
the dark races, who will maintain an unchallenged technological superiority.

And so, with the vision of world victory before you, go back to your countries
and intensify your good work, until that approacing day when Israëli will reveal
herself in all her glorious destiny as the Light of the World.”
Note:
Every statement made by Rabbi Rabinovich looks to be based on an older – but
strikingly similar – agenda contained in the “Protocols of Zion”.
This document provided only for research and all other so called fair uses (not
for profit) by CurierulConservator (Romanian Christian publication).
Link for this document:
http://www.scribd.com/doc/11736412/Rabbi-Rabinovichs-Speech-of-January-
12th-1952-Discurs-despre-o-agenda-oculta

http://web.me.com/aartliberty/Stop-Zionism/Blog/Artikelen/2010/10/14_EEN_SPEECH_UIT_1952_ONTHULT_DE_ZIONISTISCHE_PLANNEN!.html
17 oktober 2010, 12:32http://www.hetzuur.nl/artikel/8112/oorlogsverklaring-rutte-i/#comment-42366
Von Helsing says

familie van uri rosenthal?
http://www.fathersmanifesto.net/rosenthal.htm

Mafia

“”Asked how a nation could be captured without their knowing it, Mr. Rosenthal attributed this victory to absolute control of the media. He boasted of Jewish control of all news. Any newspaper which refused to acquiesce to controlled news was brought to its knees by withdrawing advertising. Failing in this, the Jews stop the supply of news print and ink. “It’s a very simple matter,” he stated.”"

Verder stond rutte vorig jaar nog op tv te liegen over de “rasmussenbrief ” in een meinedige aanval samen met Kinder prostitutiebedrijf verhagen , op de Democratie om Ons tóch in afghanistan te houden in buitenlands belang.

In samenzwering mét ballin krégen ze ook Nog eurlings en Wouter Bos wég op Criminele wijze , Òm Dát Die Tégen in Afghanistan blijven Waren!

Kwamen Óp Èéns Dié tweedehands roemer en Dié zesdehands cohen nog vóór in de plaats ….Dié …bendeleden ….wilden nááá túúrlijk ´wel…no problemo.

Dat is meineed , medewerking , faciliteren Van Genocides ,Massamoorden en Terrorisme , Én Réken Òók Maar Úit wát zijn sekteleden op Dit moment in Afghanistan met de Kinderen en de Bevolking aan het doén Zijn , Om voor altijd “absolute controle” óver de Bevolking te vergaren!
17 oktober 2010, 06:35http://www.hetzuur.nl/artikel/7330/brekend-geen-zes-miljoen-joden-vergast/#comment-42350
Von Helsing says

We have also learned their was a dramatic spike in diamond market

transactions prior to 9/11. Diamonds have been used by “Al Qaeda”

and the Russian-Israeli Mafia to launder cash to evade detection

by financial surveillance authorities.

Many of the diamond transactions occurred in West Africa,

a center for terrorist-related financing according to a former chief

of the Mossad, who spoke to the editor on background.

fathersmanifesto.net/kissinger.htm

We now know from the book “Legions of Death” that Rudolf Hoess was beaten almost to death by Jewish members of the British Field Police Force upon capture and badly mistreated thereafter until he gave this very devastating “testimony” and “affidavit” used by the Allies propagandists ever since. You be the judge. Here is an excerpt from this book by Rupert Butler, published by Hamlyn Paperbacks, page 235:

At 5 PM on 11 March 1946, Frau Hoess opened her front door to six intelligence specialists in British uniform, most of them tall and menacing and all of them practiced in the more sophisticated techniques of sustained and merciless investigation.

No physical violence was used on the family: it was scarcely necessary. Wife and children were separated and guarded. Clarke’s tone was deliberately low-key and conversational.

He began mildly: “I understand your husband came to see you as recently as last night.”

Frau Hoess merely replied: “I haven’t seen him since he absconded months ago”

Clarke tried once more, saying gently but with a tone of reproach: “You know that isn’t true.” Then all at once his manner had changed and he was shouting: “If you don’t tell us, we’ll turn you over to the Russians and they’ll put you before a firing squad. Your son will go to Siberia.”

It proved more than enough. Eventually, a broken Frau Hoess betrayed the whereabouts of the former Auschwitz Kommandant, the man who now called himself Franz Lang. Suitable intimidation of the son and daughter produced precisely identical information.

When they found Hoess, here is how the capture played out. Clarke, one of the participants, recalls it vividly:

“He was lying on top of a three-tier bunker wearing a new pair of silk pyjamas. We discovered later that he had lost the cyanide pill most of them carried. Not that he would have had much chance to use it because we had rammed a torch (flashlight) into his mouth.”

Hoess screamed in terror at the mere sight of the British uniforms.

Clarke yelled: “What is your name?”

With each answer of “Franz Lang,” Clarke’s hand crashed into the face of the prisoner. The fourth time that happened, Hoess broke and admitted who he was.

The admission suddenly unleashed the loathing of the Jewish sergeants in the arresting party whose parents had died in Auschwitz following an order signed by Hoess.

The prisoner was torn from the top bunk, the pyjama ripped from his body. He was then dragged naked to one of the slaughter tables, where it seemed to Clarke the blows and screams were endless.

Eventually, the Medical Officer urged the Captain: “Call them off, unless you want to take back a corpse.”

A blanket was thrown over Hoess and he was dragged to Clarke’s car, where the sergeant poured a substantial slug of whiskey down his throat. Then Hoess tried to sleep.

Clarke thrust his service stick under the man’s eyelids and ordered in German: “Keep your pig eyes open, you swine.” . . .

The party arrived back at Heide around three in the morning. The snow was swirling still, but the blanket was torn from Hoess and he was made to walk completely nude through the prison yard to his cell. It took three days to get a coherent statement out of him.

This statement, tortured and terrorized out of him, was the one we are all familiar with–the “proof” for the so-called “gassing of the Jews.”
17 oktober 2010, 06:09
http://www.hetzuur.nl/artikel/8112/oorlogsverklaring-rutte-i/comment-page-1/#comment-40777
ch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

   1.
      Stennis Hopper says

      Bij Ons in de jordaan Had Je Nog zo een afvalverwerkingsbedrijf tussen Amsterdam en Haarlem …Dat heette ook rutte ….Zou Dat familie Zijn …hijj heeft Wél zo een uitstraling …Ván…sjá …Brúin…

      Dat bedrijf Was Herhaaldelijk Nog in het Nieuws Vanwege fraudes … en Stank Overlast en Zo …Géén Onbekend Verschijnsel bij ruttes … Gezien de Schade .

      Vandaar Ook Vast zijn afiniteit met bruine dingen?

      We Moesten Ons Geld Maar Blauw Maken …de Kleur Van WC Blokjes , Dat Stoot Àf!
      14 oktober 2010, 14:25
http://www.hetzuur.nl/artikel/8025/ook-duitsers-slachtoffer-naziregime/comment-page-1/#comment-38110
Alleen Duitsers Zijn Slachtoffer Geweest!


Jewish Organizations Behind Internet Censorship Scourge
davidduke.com/general/jewish-organizations-behind-internet-censorship-scourge_19558.html

holocoust
fathersmanifesto.net/contents.htmhttp://www.hetzuur.nl/artikel/8025/ook-duitsers-slachtoffer-naziregime   /comment-page-1/#comment-37696
ex israelite Victim says

Waar Gaat Dit Over ?

Ken Ik Niet !

Wat is Dat ,een holocost?
9 oktober 2010, 05:32http://www.hetzuur.nl/artikel/7975/nederlanders-zijn-racisten   /comment-page-1/#comment-36451
Bloedhond says

Máár Zúúrtje?

cda Néderlánds?

Wélke jóód Dán?

verhagen?
crypto enge ernst Sóms?
eurlings ?

Àls Je hava naguila Roept in het cda , in d66 ( Wáár ze ná plunderingen van uit het cda massaal héén gevlucht Zijn)…in vvd…in groen links …Stórt hét Van Vóór Tót Àchter in!

Zélfs Rusland Was rond om de oorlog voorzien Van 1,9% joden , Máár de regering bestond úit ca 60% jóden !

En in ALLE Westerse Landen is ér Sinds Dién Niéts Veranderd!

Je Weet Zelfs Ondertussen Dát Hitler én mengele joods Waren !
Zo iets Noem Ik suicide by Victimnations!

Ooit Al Eens Naar Onverbeterlijk Autisme bij Je Gezocht?
Óf Speelt Je Afkomst Je Parten?
7 oktober 2010, 12:17


http://www.hetzuur.nl/artikel/7949/allemaal-oorlogsmisdaden-massamoord-terrorisme-en-genocide-plegende-kutchristenen/comment-page-1/#comment-35004
Nou Ik Heb het 35 Seconden uitgehouden , Jammer Dat Je Geen Kotssmilies Hebt!

Die verworden zak stront , cda ...DÈ SLÒPER Van het Land Van de afgelopen Jaren  !

En eurlings deed Mee !

Èn Hoé Zó is Die tegen de PVV , Daar Die gister nog Náást Geert Wilders liep?http://www.hetzuur.nl/artikel/7897/de-kruistocht-der-kutchristenen/comment-page-1/  #comment-33874
HetisweerZoVer says

Adapted from Dr.. Peter Hammond’s book: Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat

Islam is not a religion, nor is it a cult. In its fullest form, it is a complete, total, 100% system of life.

Islam has religious, legal, political, economic, social, and military components. The religious component is a beard for all of the other

components.

Islamization begins when there are sufficient Muslims in a country to agitate for their religious privileges.

When politically correct, tolerant, and culturally diverse societies agree to Muslim demands for their religious privileges, some of the

other components tend to creep in as well.

Here’s how it works:

As long as the Muslim population remains around or under 2% in any given country, they will be for the most part be regarded as a

peace-loving minority, and not as a threat to other citizens. This is the case in:

United States — Muslim 0.6%
Australia — Muslim 1.5%
Canada — Muslim 1.9%
China — Muslim 1.8%
Italy — Muslim 1.5%
Norway — Muslim 1.8%

At 2% to 5%, they begin to proselytize from other ethnic minorities and disaffected groups, often with major recruiting from the jails and

among street gangs. This is happening in:

Denmark — Muslim 2%
Germany — Muslim 3.7%
United Kingdom — Muslim 2.7%
Spain — Muslim 4%
Thailand — Muslim 4.6%

From 5% on, they exercise an inordinate influence in proportion to their percentage of the population. For example, they will push for the

introduction of halal (clean by Islamic standards) food, thereby securing food preparation jobs for Muslims. They will increase pressure

on supermarket chains to feature halal on their shelves — along with threats for failure to comply. This is occurring in:

France — Muslim 8%
Philippines — 5%
Sweden — Muslim 5%
Switzerland — Muslim 4.3%
The Netherlands — Muslim 5.5%
Trinidad & Tobago — Muslim 5.8%

At this point, they will work to get the ruling government to allow them to rule themselves (within their ghettos) under Sharia, the Islamic

Law. The ultimate goal of Islamists is to establish Sharia law over the entire world.

When Muslims approach 10% of the population, they tend to increase lawlessness as a means of complaint about their conditions. In

Paris , we are already seeing car-burnings. Any non-Muslim action offends Islam and results in uprisings and threats, such as in

Amsterdam , with opposition to Mohammed cartoons and films about Islam. Such tensions are seen daily, particularly in Muslim sections

in:

Guyana — Muslim 10%
India — Muslim 13.4%
Israel — Muslim 16%
Kenya — Muslim 10%
Russia — Muslim 15%

After reaching 20%, nations can expect hair-trigger rioting, jihad militia formations, sporadic killings, and the burnings of Christian

churches and Jewish synagogues, such as in:

Ethiopia — Muslim 32.8%

At 40%, nations experience widespread massacres, chronic terror attacks, and ongoing militia warfare, such as in:

Bosnia — Muslim 40%
Chad — Muslim 53.1%
Lebanon — Muslim 59.7%

From 60%, nations experience unfettered persecution of non-believers of all other religions (including non-conforming Muslims),

sporadic ethnic cleansing (genocide), use of Sharia Law as a weapon, and Jizya, the tax placed on infidels, such as in:

Albania — Muslim 70%
Malaysia — Muslim 60.4%
Qatar — Muslim 77.5%
Sudan — Muslim 70%

After 80%, expect daily intimidation and violent jihad, some State-run ethnic cleansing, and even some genocide, as these nations drive

out the infidels, and move toward 100% Muslim, such as has been experienced and in some ways is on-going in:

Bangladesh — Muslim 83%
Egypt — Muslim 90%
Gaza — Muslim 98.7%
Indonesia — Muslim 86.1%
Iran — Muslim 98%
Iraq — Muslim 97%
Jordan — Muslim 92%
Morocco — Muslim 98.7%
Pakistan — Muslim 97%
Palestine — Muslim 99%
Syria — Muslim 90%
Tajikistan — Muslim 90%
Turkey — Muslim 99.8%
United Arab Emirates — Muslim 96%

100% will usher in the peace of ‘Dar-es-Salaam’ — the Islamic House of Peace. Here there’s supposed to be peace, because everybody is

a Muslim, the Madrasses are the only schools, and the Koran is the only word, such as in:

Afghanistan — Muslim 100%
Saudi Arabia — Muslim 100%
Somalia — Muslim 100%
Yemen — Muslim 100%

Unfortunately, peace is never achieved, as in these 100% states the most radical Muslims intimidate and spew hatred, and satisfy their

blood lust by killing less radical Muslims, for a variety of reasons.

‘Before I was nine I had learned the basic canon of Arab life. It was me against my brother; me and my brother against our father; my

family against my cousins and the clan; the clan against the tribe; the tribe against the world, and all of us against the infidel. — Leon

Uris, ‘The Haj’

It is important to understand that in some countries, with well under 100% Muslim populations, such as France, the minority Muslim

populations live in ghettos, within which they are 100% Muslim, and within which they live by Sharia Law. The national police do not even

enter these ghettos. There are no national courts, nor schools, nor non-Muslim religious facilities. In such situations, Muslims do not

integrate into the community at large. The children attend madrasses. They learn only the Koran. To even associate with an infidel is a

crime punishable with death. Therefore, in some areas of certain nations, Muslim Imams and extremists exercise more power than the

national average would indicate.

Today’s 1.5 billion Muslims make up 22% of the world’s population. But their birth rates dwarf the birth rates of Christians, Hindus,

Buddhists, Jews, and all other believers. Muslims will exceed 50% of the world’s population by the end of this century.

Adapted from Dr. Peter Hammond’s book: Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat

If the U.S. pop. is 0.6 % muslim, Isn’t it odd that;

Obama appoints two devout Muslims to Homeland Security posts. Doesn’t this make you feel safer already?

Obama and Janet Napolitano appoint Arif Alikhan, a devout Muslim, as Assistant Secretary for Policy Development.

DHS Secretary Janet Napolitano swore in Kareem Shora, a devout Muslim who was born in Damascus , Syria , as ADC National Executive

Director as a member of the Homeland Security Advisory Council (HSAC).
3 oktober 2010, 23:03
http://www.hetzuur.nl/artikel/7849/hitler-zionist/comment-page-1/#comment-33246
David says

Hij Wás Zélfs Nóg Èrger !
Heel ww1 Én ww2 Èén jodenzaakje !
Ze roeien elkaar Steeds uit en Wij Zitten ér Tussen !

ad.nl/ad/nl/1015/Gezondheid-wetenschap/article/detail/506004/2010/08/18/Hitler-verwant-aan-Noord-Afrikanen-en-Joden.dhtml
stomverbaasd.com/hitler-was-zelf-niet-raszuiver-en-verwant-met-joden
25 september 2010, 20:51http://www.hetzuur.nl/artikel/7810/roma-hebben-ook-recht-op-eigen-land-net-als-de-joden-want-zij-zijn-ook-op-auschwitz-vergast/comment-page-1/#comment-33234
ex Holocoust Victim says     24 september 2010, 11:28 
Wij Hebben Ook Recht Op Eigen Land , Want Wij Zijn  Verkracht  , gemarteld , gedrogeert , verprostitueert , ge Hersenspoeld ....Én Vérgast ...Dóór joden ....Óp schoolreisjes !

Dat ging Van butagas laten in ademen ....Ván plamuurpoeder in laten Ademen ....Tót Verzúipen en reaniméren in Badkuipen Aan Toé !

Onze vergassingen Waren Zélfs Véél èrger , Want Wij werden gereanimeert Én Moésten Vérder Béstáán Mét Dé Dágelijkse DÒÒDS ANGST Vóór de jood !

Dáár Náást werden We 9 Jáár Én Langer gegijzeld Door Onze Misbruikers...onder dekmantel Van school ...Máár Dáár ...Èén Plek Érger Dán Wélk concentratiekamp ...Moét Je éven Dóór Héén Zién!

Vóór Hét Léven Én Béstáán Zwáárst Beschadigd ÉN Vérder Misbruikt !

NIÈMÀND....Hééft Hét ZÒ Slécht Áls dé Kinderen , Àl Wáár een jood IS !

De Dáár Bij gebruikte heroine ,ghb.lsd Reproductieremmers,Spieratrofyverwekkers, scopolamines ,antibiotica ...Kún Je Héden Èn Járen Nog in ZÓ Goéd Als Alle Kinderen Terug Vinden ,Dát ze Meestal Op schoolreisjes in de Kinderen pompen !

Én joden of roma vergást ?

blogger.webcoat.net/2009/11/de-holocaust-hoax/comment-page-2/#comment-479
mihai.nl/2010/07/15/irakoorlog-is-illegaal/#comment-27


http://www.servaas.vkblog.nl/bericht/346578/Een_hedendaagse_fabel%3A_per_jaar_50_kinderen_dood_door_mishandeling
Dát IS Zéker Een FABELOLIFANT!

Pér JÀÀR Sterven ér Door drogeringen,martelingen,Serie\Massaverkrachtigen Én Hersenspoeling( Mèt Gedragsgevolgen Die Óòk Al Een Hoger Sterftecijfer en Extreem Véél Méér geweld  Én Moord\Zélfmoord in de Maatschappijen geven)  VÀN ÒNZE KINDEREN , Dóór joden Óp Voornamelijk Dé schoolreisjes ca 5000 KINDEREN Pér JÀÀR Aan Dé Gevolgen IN Nederland !

Dát IS Pás Mishandeling !

Dé gebruikte drugs Àls heroine,ghb,lsd,Reproductieremmers,Spieratrofyverwekkers , scopolamine( Óm Uw Kind úit té horen gedurende de Misbruiken op schoolreisje en mét dé Informatie Ouders,Families,Ambtenaren,en Politici , ministers én Presidenten áf té persen en té chantéren...doén ze Ál Vele decennia).....

Kúnt U Héden Én Vele Járen Nog in Dé Meéste Kinderen Vinden !

Tévens Sterven ér Méér Dan 200.000 Mensen Pér Jáár , Dié Niét ÒP Dié Leéftijden Én Ónder Dié Omstandigheden Wáren gestorven ÁLS Ze Niét Óp de scholen en reisjes Zó Waren behandeld!
IN NÈDERLAND !

Van de naoorlogse Autochtone Nederlanders Van 5,5 Miljoen Zijn ér Nog Maar 2,1 Miljoen òver!

Dé gemiddelde Stervensleeftijd Van Deze Bevolkingsrestant IS Veel Lager Dán Van Wélke Andere groepering Dán Òok ....Wáár Ván dé joden gemiddeld hét oudste worden en extreme voordelen genieten OP Àlle Gebied , Òók Pensioengebied !

Dát IS MISHANDELING !


http://www.hetzuur.nl/geen-geert-wilders-hier/comment-page-1/#comment-26636
Akkefietje says
Nóu Khadiijja …Hélemáál Hopeloos is Zuurtje Niet , Kijk Maar!
hetzuur.nl/2010/07/08/aangifte-cidi-uitlokken-anti-semitisme
hetzuur.nl/2010/07/08/aangifte-cidi-uitlokken-anti-semitisme/#comment-7092
hetzuur.nl/2010/09/12/geert-wilders-zelfmoordpoliticus/#comment-26639
14 september 2010, 01:36


http://www.hetzuur.nl/2010/09/12/geert-wilders-zelfmoordpoliticus/comment-page-1/#comment-26639
http://www.hetzuur.nl/geert-wilders-zelfmoordpoliticus/comment-page-1/#comment-26639
AINND says

madbello.nl/?p=10300#comment-78347
(@Jolie September 13th, 2010 at 10:19 Het is u Niét Toé Gestaan de Zaken om te draaien , u begint uw eigen zaakjes maar ,We Hébben Hét Noú óVer Ù , uw comments Hiér Zijn de Hoofdzaak en Ik Zie Dat ze er Nog Staan!)

Ik Voeg Aan Mijn Klachten Toe Dat de Door Mij Aangegeven bezoeker jolie met haar acties Actief heeft bewerkstelligd Dat Mijn Waarschuwingen Aan de Bevolking ,Informatie en Getuigenissen verwijderd Zijn…Waar Door Het Gevaar Dat Aangegeven Misdrijven Misbruiken drogeringen en Andere aanverwante Misdrijven Blijven Bestaan En Ook Niét verminderen of Aan Gepakt Zullen Worden Bestaat!

Dát Betékent Dát zij actief bijdraagt én heeft bijgedragen , Alsmede Dat Ik haar Daar Ook Van Verdenk en Reeds Mede Deelde…Aan Kinder Misbruik Én Vérkrachtingen…en Tevens bendelidmaatschap,verspreiding Van en medewerking Aan Kinder porno ,drogeringen en prostituties..Alsmede Dé Dáár aan Verbonden Misdaden Als Bij Voorbeeld drugshandel sabotages en manipulatie..

Dóór haar dreigen Mét oneigenlijk gebruik of Misbruik van Dáár Niet Toé Dienende Wetgevingen Én Zéker dé Zin Der Wetgeving Niét Zijn ,is zij medewerkend ,meinedig en Crimineel actief Aan Alle Gestelde , Inclusiéf Hét Al Mijn Leven Lang verhinderen Dat Ik Kan Getuigen , Aangeven Of Bescherming Tégen De Misdrijven Kon verkrijgen…..Dát Ging Zelfs tot Hér Verkrachten martelen en met de Dood bedreigen Dóór joden Óp politieburos en rechtbanken Aan Toé…Dát ging Zélfs Tót Hersenoperaties Aan Tóé in 1968 Al!

Onder commando Van de joodse politicus dries van agt,wim kok ,ruud lubbers,max moscowicz,frits bolkestein,doktor goldberg en hun clans ,en de verhagenclans (o.m. schooljuf annie verhagen Van de Savornin Lohmanschool en J.F.Kennedyschool te Haarlem\Schalkwijk en de Desbetreffende schooldirecteur Der Neide Scholen , de heer polak Gestorven Aan Een kogelwond Bij een aanslag Op Joop den Uyl in Den Haag 1968 ) , de polakclans…Van de joodse mafiabende
Waar Toe Ook Onder Meer alexander pechthold,maxim verhagen,rutte,ernst hirsch ballin,j.p.h.donner,ivo opstelten,uri rozenthal,frits bolkestein(Mogelijk Mijn vader Door Verkrachting Van Mijn Moeder),cohen en collaborateurs marcouch en aboutaleb Behoren!

Wees gewaarschuwd…ELKE “Niet joodse” Politicus en Niet Onder hun controle Zijnde Partij En Groepering Loopt Extreem Risico Op Aanslagen….IN ÈLK LAND!

U Mág Bevroeden Dát Mét Zúlke kalibers in Staat ,Wetgevingen,Politiek , Instanties , Diensten,én Regering Een Aangifte Óm Misdaden en Schanddaden Van joden Extréém Weinig Kans Van Slagen Maakt , hún nágeslacht en Door hén Op Cruciale Posities geplantte bende en familieleden Hééft Het ér Niét Béter Óp gemaakt!

Hier wérkt mevrouw jolie actief Aan méé!

mevrouw jolie sluit Mijn Enige en Laatste Mogelijkheid áf Getuigenis en Waarschuwing te Doen Aan De Bevolkingen!

Wat Het Internet Betreft helpt mevrouw jolie ZÓ actief Kinder Misbruik en Kinder porno verspreiden c.q. vóór komt Daar mee Bestrijding!

Een Wél Zéér Wéérzinwekkende bedrijvigheid !
Dát IS Mijn Persoonlijke Mening Dán!

Máár Gelukkig Mág Dat Van De Wetgevingen Ook Niet!
Het verspreiden , enablen,mogelijk maken en mogelijk houden Van de verspreiding Van Kinder porno Én bevordering , medewerking ,faciliteren Van Misbruik en aanverwante en Meerdere Misdrijven , Op Het Internet , Ook Door Bestrijding Onmogelijk te maken !

Ik Doe EEN HERHAALD EN VERZWAARD verzoek Aan de Webmaster Om de Reacties en verwijzingen van jolie té wissen Vanwege Reeds vermeldde en Bijgekomen Bezwaren en Klachten!
Mijn Informatie Terug Zetten Zou U Ook Wél Zieren en Het Geluk Van Menig Kind En gezin Wél Eens Kunnen Helpen Bevorderen ?

IK VERZOEK WEBMASTER Bij Deze Aangifte Bij De Officier van Justitie te Doen Tégen mevrouw jolie vanwege haar bedrijvigheid en Mijn Verdenkingen Tegen haar , U Reeds in Een Der Door U Verwijderde Reacties Mijnerzijds bekend , Én in Deze Klacht Bij gevoegde!

Voor de Veiligheidsdiensten !

Dáár Ik haar Tevens Verdenk Van actief lidmaatschap van een bende en met Die opdracht of instelling het Internet bezoekt ALs activist c.q Terrorist , Mogelijk in Dienst en opdracht van een buitenlandse mogendheid, Blijkbaar op jacht Naar Getuigenissenen en Informatie Van Bewoners en Burgers Dat joden Betreft en Dezen Op Elk Mogelijk Oneigenlijke Wijze de Mond snoert , Én Dé Vrijheid van Mening En Vrije Informatie Uitwisseling , Het Recht op Getuigenis En Publicatie , Aangeven , Aangifte en Misdrijven , Getuigenis Doen……Meen Ik Dat jolie Een Groot Gevaar Vormt Voor Het Land , Landen , De Burgers en inwoners, De Staat ,Regering En Democratie……Neem Ik Aan Dat Zij Ook Voor de veiliheidsdiensten Een Zeer Informerende Verdachte Kan Zijn !

Zéker in het Licht Van de opdracht tot Terrorisme in de Wereld media en internet tégen dé Volken en Landen , Dat de israelische staatsman avigdor lieberman Vorig Jáár 2009 Aan de joodse Wereldgemeenschap deed , En Dit Jaar hérnieuwde Met geldondersteunigen!

Toen Ik Vorig Jaar Juli 2009 Mijn Getuigenissen begon te Pulbliceren Leerde Ik Al Heel Snel dé joodse censuur Terreur Kennen , Zo Wel in de Diensten Der Landen , Als Ook Op Internet Zelf…Binnen vijf Minuten Had Ik Meerdere joodse activisten Die reageerden Om te saboteren , te pogen Mijn Imago bij de Webmasters te Schaden , Ze té dwingen Om de Informatie te verwijderen OP Basis Van Een of Ander woordje in de Informatie, Mij te bannen en te blokken…Bedriegen , belasteren , intimideren,En Al Meer Dan Elf Moordpogingen Door joden Die De ip en Overheidsdatbanken Misbruikten Om Mijn Gegevens en Adres te bemachtigen!

Ook Op tv is de een buitenlandse mogendheid dienende invloed Extréém aanwezig en vergiftigd Ons Alsmede Dat het Ons Bevriende Rassen en Landen doet haten en Vrezen!

Wéér Een Voorbeeldje!
wanttoknow.nl/overige/er-is-geen-ground-zero-moskee/
13 september 2010, 18:21http://www.hetzuur.nl/2010/09/12/geen-geert-wilders-hier/comment-page-1/#comment-26636
AINND says
Ik Zoek Geert Wilders …Hééft Ú Hém Mischién Gezién?
13 september 2010, 18:17


http://www.hetzuur.nl/2010/09/03/moordenaars-zijn-het/comment-page-1/#comment-26632
hotstuff says

Ja Cees Dat zei maxim Ook Al Toen hij Ons op de schoolreisjes martelde , Ook Water kwam er aan te Pas…En verzuipingen Met Een Echte joodse Mengele ér Bij Die Ons Weer reanimeerde Als Een ander Dat niet lukte !
Op Dat Soort schoolreisjes was ér altijd Zó een doktor Bij!

Dé Echte Holocousten en Vermoordingskampen Zijn Ook de Peuter en Lagere Scholen!
13 september 2010, 18:14http://www.opinieleiders.nl/wordpress/?p=9929&cpage=1#comment-13927
Bonusje meent te moeten zeggen:
September 13, 2010 at 1:21 pm

´t is Wat Met Die joden…Hitler was een jood Mengele Was een jood….silberbauer Die anne frank naar de gaskamers bracht Was een jood …..ze hébben Òns Ènórme Schade en Léed berokkend…..Én géven tót Héden Nóg De schuld áán de Slachtoffers en dwingen Ze Nóg Én Nóg Stéeds té betálen òók


http://www.hetzuur.nl/2010/09/03/moordenaars-zijn-het/comment-page-1/#comment-22735
(geweigerd)
waterboarding en Erger Simpel verzuipen en reanimeren deden ze Ons Op de schoolreisjes Ook , Om de Ziel te breken en Zeer Diepe onderdanigheid in te pompen

Toe Vallig Twee Van Dat Soort specialisten Zie Ik Op Het Fotootje ook

Rutte en verhagen Die Niet Mag klagen !
Je Artikel Geeft Wél Aan Dat Geert Wilders Dús Blijkbáár Óp Elk Van Zijn Punten Gelíjk Hééft?

Zó onwaar Zó onzinnig Niet IS !http://www.hetzuur.nl/2010/08/29/oorlog-met-aids-lobby/comment-page-1/#comment-20874
AkkeFeitjes says

Ja hiv…aids….in 1962 Door een poolse jood op assignment in Noord Afrika onder 500.000 Marokanen geinjectéérd , Toén Óp Naar het beloofde land als gastarbeiders Daar Ná !
Dé Westerse Wereld , Kort Daar Na Werd de Eerste Aidsziekte Genoteerd , Gary Grant!
Dé ziekte wérd úiteraard Door de joodse media áán de Homofielen toé geschréven , een taktiek dankbaar gesteund Door de kerken Die hún bankjes weer vol zagen stromen en hun glorie weer herrijzen……Áàn Hét Dóor de Mensheid té betálen Nóódlot Hebben ze Niet één woord vuil gemaakt…..wás immers gods wraak of zó….

Ook dé weigering Tót Wélk Ingrijpen Dan Ook , Van de who world health organisation Was een Terreuronderdeel Óm de aids béter te verspreiden , Maar Dat volkje Heeft Al een Oude Geschiedenis Met Genocides , Van Pest verspreiden in de 3de en 4de eeuw tot Starvations bij de Fleet , Tot tyfus in het na oorlogse Duitsland en Polen verspreiden , Tót Onze Kinderen Vergiftigen Óp lagere scholen met heroine,ghb,lsd,Reproductieremmers,Spieratrofyverwekkers etc…Tot oorlog Óp oorlog met haat zaaien creeren Tót fanatiék Herhaalde pogingen Al ,De Wereld Al Weer van Vóór de WTC Ramp in een atoomoorlog doen ondergáán , Door Alle Atoommachten Voortdurend tegen Elkaar Op te stoken Én Dát lúkt áárdig !

Ik Hoop Dat Èlke Atoommacht Zó Wijs is israel Helemaal Bóven aan Óp de Vergeldingslijsten te Zetten ?
2 september 2010, 18:17


http://blog.iusmentis.com/2010/09/02/koninklijke-bibliotheek-neemt-technische-maatregelen-tegen-haatzaai-beschuldiging/#comment-27007
(geweigerd 02-09-2010)

Ik Denk Dat We Hier Gewoon Weer Met een dagelijks Gevalletje Obstructie Van Rechtsgang en Waarheidsvinding te Maken Hebben , Alsmede Met Meineed Aan de Zwaarste Misdaden cq bendevorming Door een Ultrarascistische en Crimineel Discriminerende buitenlandse sekte , Die Van uit het ministerie van justitie en wetgevingen werkt Wáár ze in ca de 70tiger jaren beslag Óp wisten te leggen !

De Nationale Recherche Heeft Zelfs een Dossier Van Twee Meter Dik Aan wikileaks Gestuurd , Dié Échter publicéren Dát Niét!
Máákt de Verdenkingen Dat wikileaks een Terreurcel Ter manipulatie Van de Volken en Politiek is Nog Zwaarder !http://www.hetzuur.nl/2010/08/31/politiek-in-kramp/comment-page-1/#comment-20153
Diamanten Handdruk says

Héláás zit Geheel strafrecht Vól Mét Buitenland dienende Criminelen Zónder Strafblad Áls een closétrol , `Wat ér Wél Hád Moéten Zijn !

Dé Meesten Zullen Nooit Veroordeeld Worden Hoog Uit Wat Onwetende Autochtónen , allochtonen en ex collaborateurs , Zó Lang de Wetgevingen , Politiék en Justitie Door ze gegijzeld is !

http://madbello.nl/?p=61644#comment-78065http://www.hetzuur.nl/2010/08/27/nedernazi-verhagen-negeert-uw-belang/
Oh zijn belangen Kun Je Hiér Vinden ....

http://www.hetzuur.nl/2010/08/26/de-zure-schijt-met-maxime-verhagen/comment-page-1/#comment-18910
hotstuff says
Kun Je Wat Hier Mee , in de Commentaren Staan Dingen Wat Betreft maxim verhagen Die Je Bevindingen Omtrent hém Zullen Steunen ….Óf Mischién Wél Een Nieuwe Dimensie Geven !

http://madbello.nl/?p=822#comment-77972

27 augustus 2010, 15:44

Wát Irak Betreft Kan Ik Je Nog Een Droevig Verhaal vertellen !http://www.hetzuur.nl/2010/08/26/de-zure-schijt-met-maxime-verhagen/comment-page-1/#comment-18910
hotstuff says
Kun Je Wat Hier Mee , in de Commentaren Staan Dingen Wat Betreft maxim verhagen Die Je Bevindingen Omtrent hém Zullen Steunen ….Óf Mischién Wél Een Nieuwe Dimensie Geven !

http://madbello.nl/?p=822#comment-77972
27 augustus 2010, 15:44http://www.hetzuur.nl/2010/08/26/de-zure-schijt-met-maxime-verhagen/comment-page-1/#comment-18724
hotstuff says
(Your comment is awaiting moderation)
Heb Je Déze Al in Je Verzameling ?
http://www.kansaspress.ku.edu/righit.html

Én Sommig Waar Aan herr vérhagen járenláng hééft mee gewérkt………………………………………………

Sorry Voor de Lengte

http://madbello.nl/?p=60771
hotstuff
August 27th, 2010 at 03:09
verméénd….we stelen niet …we zijn niet onredelijk……ÁLs Je een kruis voor zijn smoelwerk houdt verdampt ie , vriendje van ballin en bende !

Belasting ziet alles………?—-ehhehehe……Noú Nieúwtje …… Wij Òók !

2006 Kunstmatig opgeklopte bedrijfscijfers in de kranten en het nieuws , wás geschoven met de boekhoudingen ….Hoge BNP !

Bedrijfsleven , wetgeving en staat waren Van 1991 tot ca 2008 Meinedig en samenzwerend !

Dát Hebben We Géwéten !

Twee jaren dáár na …láág…..viérde jáár …balk van ellende …in 2009 …”nú hébben we écht reccesie , dé cijfers zeggen hét”……dús Nederland we gáán nóg méér bezuinigen ( code Vóór Nóg Méér Van U en Mij plunderen én U arm en Dus Machte lóós houden mét ons oude Armoede wápen , herr vérméénd Wás Al Dié járen áánwézig …

Dé Ouderen Wéten Dát Dié bezuinigingen Van Vóor 1990 Al Aan de gang waren !

Nú Wéét U Dus Dát Het , Inclusiéf Dè privatiseringen , plunderingen Waren Èn staatsterrorisme Mét Extreme Gevolgen !

Óók begin 2006 …belasting pb51 spotje ” we gaan het gemakkelijker voor U maken…we vullen alles alvast voor U in …..en als niet Goed Zegt U het maar”……Noú Dát Wás Hét Begin Vóor Mij Ván Drie Jáár Pogen Alles Weer Recht te zetten met Die belastingdienst , Die Me Chronisch en Constant Elk jaar té véél terug gaven en Niet reageerden Verder !

Krijg Óp Eens in 2009 brief in de Bus …Bén een sléchte Búrger en Moét binnen tien dagen de drie jaren té veel terug betalen want anders ……Kreeg Gelijk Mét “omkering van Bewijslast” te Maken Ván Een of anere dronken ambtenár…. Om Dat Ik iets té laat Zou Hebben ingevuld “omkering bewijslast ” Ooit ingevoerd Óm Zware Criminelen hún gelden af te kunnen pakken , Ná Onderzoek ,Na Veroordelingen en Uitspraken ….

Nú dank zij bendelid ernst hirsch ballin Die Ons in 1991 búiten de bescherming Van de wetgevingen stelde , Ook Nóg Eens Elke idioot toestemming gaf Óm naar willekeur Die wetgevingen tégen Élke Arme Burger te Misbruiken Die Dát vodje té laat inleverde!

Én Niét Enkel ÌK Moest Op Eens Veel Terug Betalen “Mét rente” …..900.000 Voordeuren Kregen in 2009 Éèn dwángbévél ….Téken Ván Niét Kunnen , In Dát jáár verdubbelde dé Woning verkoop in Mijn Dorp , De Huizenprijzen Zakten Met 12% En Meer !

Máár dé ratten hádden hét vóór élkáár , hadden even drie jaar lang Vele Miljarden Óp Onze Bankrekeningen gestald Tegen Onze Wil in Wat Dan Onzichtbáár Wás in de Staatsbalans ÉN ze kónden een recessie aan kondigen

…..Nóg Méér vóórdéél Wás 5,2 % rente die ze Áán rekenden Aan de Burger , béter Dàn Wélke bank in AL Dié járen …vérméénd en zijn bende ván verdriet !

Púur Bédróg Púre Òplichting en Leugens !

Dán déden ze Éèrder Al Mét dé politie Nóg Aan staatsterreur …..Dé Gevolgen Waren Dat in 2006 Zélfs de politie Gewetenswroegingen Kréég en Vermeldde Dát Ván de 4,6 MILJOÈN boetes Wegens Drie Km ….Ér Hóóg ùit 35.000 Máár Terecht Zouden Zijn Gewéést !

Dé Personele Kosten Zúllen Astronomisch Gewéést Zijn !
Misdaad tegen én onnodig geweld Vanwege de Onredelijkheden Òók !

Dáár Bóven Óp Wás ér Nóg Zó Een Vetflikker…Dié de Politie áf Perste Óm boetes té scóren , gédwóngen zoéken Náár minimaal zo véél Slachtoffers …. ánders ontslag !

Mede bendelid frits bolkestein zei in zijn verkiezingspraatje Voorjáár 2001 Nóg tegen de bejaarden Van Nederland Óp een Werkdag Om ca drie uur ´s middags “de misdaad neemt toe ér moet meer blauw op Straat!”…( Béjáárdenuurtje , Dát wist Dié ) Noú Dié Bejaarden in de Gordijnen en Keurig óp bolkestein en bende Stemmen.
Hét Géwétenloze Opportunisme Én Manipúléren Van Onmetelijk Criminele Afmetingen !

Èn hij loog Géén wóord ….Alle blauw lág Óók Óp Straat Óm Terrorisme te bedrijven tegen Het Volk……..Èn Indérdáád dé misdáád Nám òók toé Mét Reuzesprongen !

Dán dé bezuinigingen Óp bezuinigingen Steeds Wéér de Ramptijdingen en bedreigingen , een staatssecretaris zei Nóg “Áls Ze hét niét meer Kúnnen betalen wórden Ze maar hoéren ” !

Één Véél Smeriger Gevolg Wás Dát ér 35.000 Ménsen Pér Jáár Extra Zich Ván Hét Leven Beroofden Dié de Terreur Niét Méér Aan Konden …Dán Wáren ér dé Terreurgolven Mét herkeúringen Nog Wáár Menig Een Ook Aan Stierf Tot en Mét Zélfverbrandingen Vóór Stadshuizen Aan Toé !

Sínds 1991 ZIJN ÈR 800.000 Autochtóón Néderlandse Gezinnen Hét Lánd úit Gévlúcht !

Dús Dié Rát Ván Een vermeend geméén lachen ?
Kán Kórt Óf Láng Dúren Máár Misdaden Begáán Vanwege Terrorisme en Meineed Aan Terrorisme Vérjáren Niét….Dié Zál Héél Zéker Géén fijne oude dag Hébben ÉN Dán Láchen Wij Áls Een Goéde Oude Wijn Óp zijn lijk , Mét Smáák , Dráák Én Wráák Én Rénte Toé !

Òndertússen Kúnnen We Nóg Véél Méér óver Dié Rát Vérzámélén !

hém Goéd in dé Gáten Hoúdén ÉN ÁLLÉS ZIÈN !!!

Máár Mét Vliegende Kanker Onder Zijn Hártkleppen Mét Hóogste Spoed Zou Ik òók Wél Té Vréden ZIJN !

http://madbello.nl/?p=57579#comment-77966
hotstuff
August 27th, 2010 at 02:07

TisWát Eigenlijk ….. ér Zijn Al Hónderden Aangiften Informeringen Openbare Aangiften Met Adres en Woonplaatsen Zelfs , Tégen Politici en functionarissen , ambtslieden en regeringsleiders , ministers Gedáán …Wègens Massale Verkrachtingen drogeringen Kinder prostituties en Kinderen en Mensen Moorden , Genocides , En Dergelijke Rótzooi Gedáán !

Op een buro Aangiftes Doen Was úitermate Zéér Ongezond , Réchtstrééks Náár rechtbanken toé Gáán Oók , EN Websites Met Die Informatie ÉN Getuigenis worden steevást Door die Zélfde justitie gesloten en en gesaboteert , Webmasters bedreigd en Zelfs Mishandeld !

Zo Was klokkenluideronline Meermalen Totaal Onbereikbaar Zo gauw Ik er Een Getuigenis Op Plakte !

Wás Toén Micha Kat Een Artikel Publicéérde Óver ene wabeke Ook Gelijk Weken Lang Het Geval !

Dát is een taktiek der terreurjoden van uit de overheden, Ná Die tijd is een Arikel Dán Zó Vér weg gezakt in de Archieven Dat Men Dat Nooit Meer Leest!

Scheelt weer een Paar Honderd Duizend Aagies !

Éven Voor de Straf !

http://www.google.nl/#hl=nl&source=hp&q=klokkenluideronline+wabeke&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=8c64a7478e1f56e3

ÉLk Dér Dáders Van Mijn Aangiften Waarschuwingen en Getuigenissen lóópt ér Nóg wíjs én zácht glimlachend rónd Áls een pauw Mét Alle bij een geroofde Geld Nóg in hun zakken !

Zó een maxim verhagen wiens familie rijk is geworden aan de Kinder prostituties en de afpersingen ér mee , Zó een cohen of lubbers , ernst hirsch ballin en donner , en Zúlksen….Sjaaa ÉN Dan de Meesten Van justitie en rechtbanken en Zo , zélf Nóg , Wáren dé Béste klanten Van Mij Vroeger tussen Mijn Derde en twaalfde !

Zit het Héle Lánd Zich Druk te Máken Óm Zó Een Bert Brusse ……Dat is kafka ….ÉN zijn hele familie Mét neven en nichten ér Bij !
27 augustus 2010, 04:14
http://madbello.nl/?p=822#comment-77958
hotstuff
August 26th, 2010 at 20:10

Nou Dát IS Niéts Zéggénd Wánt Ván Áf hét begin záten en zitten Dáár Júist dé Gróótste Béésten Dié Hét Land Máár Hád in !

Dáár Méé Bedoél Ik …creatúrén Schádelijkér Dán Wélke Vijand Óóit !

Neem Álleén Al Zo Een creatúúr Áls doctors van leeuwen , Kinder Verkrachter en hersen spoelspecialist Van de joden , Méde ópzétter en oprichter Ván Gehéél de anti terrorisme TÈRRORISME !

Médepléger Én órgánisátór Ván de jaarlijkse Massale Vérkráchtingen Van Honderden Duizenden Kinderen Pér jáár Óp de schoolreisjés In Nederland !

Meineedpleger en Mede ópríchér Ván de Gehele plúndertócht Dié Hét Lánd dé Áf Gelópen Twee deccenia gétroffen !Hééft!

Zélfde kálibér Áls een ruud lubbere een Fournirét een dries van agt een wim kok , een Dutroux een maxim verhagen een alexander pechthold Éèn médepléger Ván áánslágen!

Bvd gladio aivd…Vánde Àfgelópen decennia Stelt òp Géén gebied Wát Vóor Dán Vérráád Ván de staat !

Hún Informatie Ván Núl Én Géner Lei Wáárde Behálve Bédróg en Leugén Òók !

Óók Nú is Hét Élke Dág Máar Áfzién Én dé kát úit dé Bóóm Kijken !

Wáár Óm Dácht Jij Doén zé Zó hún bést Dáár Meé Een Autochtóón Niét dé Présidént Wórdt …..?

Één Blik in de Staatsboékhouding Én ér Vált Áf te Rekenen , Máár Dán Ánders Óm !http://madbello.nl/?p=57432#comment-77957
 goldatemeier
August 12th, 2010 at 07:05

Nou geenstijl is Erger , Dié halen Zélfs Publicaties Van Zeer Érnstig Strafbaar Materiaal wég , Dat is Tóch tegen de Regels Van de Journailikstik Én Hét Hálve wetpocketje Ván Strafgelúl in ?

JoeHoe …Lelijke OM …Pák zé !

Ging Zélfs Óver hun OM ( OM Afkorting Ván Hét OMen , Bezéten Van het Kwaad Op Aarde en de Hel Ook )baasje Dié hóndscrimineel is !

We Moésten Dié Rát Máár èéns Gáán Excorceren ?

Búitendién , Áls ze Iemand wég bannen zeggen ze “wéggejorist” , Dát is Een Réchtstreekse link Mét Kinder Verkrachter Én Kinder moordenaar Én heroinedealer Én Moordenaar Én Landverader Én agent Én Spion Ván israel “dé joris demmink”

Èén tráp Réchtstrééks in hét Gezicht Ván Door Dát tuig Ván de Richel Verkrachtte , Vermoorde Én gedrogeerde Kinderen !

Hoé low life geenstijl Ik Dát Vind …sjáaá

OM Doé ze Dé Dás ÓM !

ÉN Dán Dié zaak tegen BB…Hééft Geert wilders èigenlijk Wél Aangifte Gedaan , Voelde Hij Zich Bedreigd ?


http://madbello.nl/?p=57432#comment-77957
hotstuff
August 26th, 2010 at 19:55

Ha Bért Je Kómt Niét Álléén te zitten……..allochtone steuntrékker marcouch Kómt Je in Je cel Wél pijpen !
hpdetijd.nl/2010-05-31/pvda-ahmed-marcouch-wil-wilders-elimineren
hetvrijevolk.com/index.php?pagina=9805


http://madbello.nl/?p=57579#comment-77956
 hotstuff
August 26th, 2010 at 19:55

Ha Bért Je Kómt Niét Álléén te zitten……..allochtone steuntrékker marcouch Kómt Je in Je cel Wél pijpen !
hpdetijd.nl/2010-05-31/pvda-ahmed-marcouch-wil-wilders-elimineren
hetvrijevolk.com/index.php?pagina=9805http://www.hetzuur.nl/2010/08/23/bert-brussen-bewijst-opzet-tot-bedreigen-en-haatzaaien/comment-page-1/#comment-18620
hotstuff says
Ha Bért Je Kómt Niét Álléén te zitten……..allochtone steuntrékker marcouch Kómt Je in Je cel Wél pijpen !
hpdetijd.nl/2010-05-31/pvda-ahmed-marcouch-wil-wilders-elimineren
hetvrijevolk.com/index.php?pagina=9805
26 augustus 2010, 18:42http://www.hetzuur.nl/2010/08/23/stop-talking-about-wikileaks/comment-page-1/#comment-18619
hotstuff says

Wat wikileaks Betreft wordt het gebruikt als manipulatiemiddel!
Een Feitje Dat het Nog Sterker Maakt ,de Verdenkingen , is Dat Ik in Juli 2009 Aangifte Deed Aan de Wereld Óver wát ze Mét ònze Kinderen op de scholen uitspookten , kort Dáár Ná lanceerden ze een “Globále” media aanval Óm hét zelfde” tegen het Vaticáan …afleiden !

assange Wordt Beticht Door Twéé Onafhankelijke Slachoffers Van Vérkráchting……………………..Én wát vérschijnt ér op dé wikileakssite …Zó Máar Zónder Vrágen en Jááááren Gédátéérd en té Láát….de Hele Dutrouxzáák Mag Men Downloaden……..Nét ÁLs Álle zaakjes tégen het Vaticáán tiéntállen jáááren gedátéérd

Óm hún eigén Zaken , Ván Gister Nog , Zélfs Ván úit media ,Politiék , justitie en rechtbanken Niét Één Wóórd , Niét Èén Dáád , Niét Èén Médedéling …Já Wát Wil Je Àls dé Daders Dáár Óók zíttén ?
26 augustus 2010, 18:15http://www.hetzuur.nl/2010/08/26/cda-en-vvd-moeten-om/comment-page-1/#comment-18612
Ja Zuur Die clubs hébben Héél Wát Óp hún gewéten , Héél Wát Méér Óók én Vóór Ál in Òns Éigen Land óók Nóg´,Hét is Niet Voor Niks Dát zij bóven Jan én Wij , ´de Meésten Nú onder Stáán...máchtelóós houden mét Àrmoede is één Al héél oud wapen van ze...

..........Zó dréven ze Óns Ook Al eeuwen hét geloof in én déden We álles wát ze wilden tot maar ál te´gráag Benen wijd Wánt hét kón Nóg Erger !

Áls Jé in de cda vvd pvda d66 ....Kinder prostituties...Misbruik áfpersing staatsterrorisme plunderingen Bedróg Óplichting Genocides ...Roépt Stórten zé Ván Vóor Tót Áchter Géhéél en Àl in élkaár.....

Dé bendeleden Dié vérdééld óver Ál dié Partijen ...Overhéden ....institúten en instantiés zitten maakt hét Ook géén zák úit Wát Jij Én Ik Stemt OF Kiest ....tén Álle tijde hébben hét Tóch voor het zeggen in élke Partij.....Wáár Òm Denk Jij Anders Zouden ze Zo hún bést gedáán hébben óm de Partij Van Geert Wilders ópen té bréken.....?......Dáár méé zíj ér in kúnnen......én Índerdáád áf geláden Nú mét bénde leden !

Déze Criminele organisatie hééft al héél lang Àllle macht óver de Volken Van het Westen en de islamitische Landen Ook....Viá dé Óverhéden en koninkrijken Dié ze zélf bráchten én Óns ónderwierpen ......dé wetgevende machten Ook ...Behálve Dóor ze gebrácht ...Óók Áf geladen mét ze......Én Zó poepen ze Ons Néér terwijl ze Onze Vruchten plukken én Kinderen Ook !

Èén Regeltje Wil Ik Bekritiséren in Je Verhaal Of Artikel ....""Allemaal voor realisatie van de grote Amerikaanse nachtmerrie""

Noú is Géén Ván Dié bendeleden Ook Maar in Dé Vérste Vérten Een Blanke Westerling Óf Kaukasisch.......Wát Mééstál Tóch Bedoeld Wordt Mét "Amerikaan"....Zélfs Géén Indianen !

Àls Je Naar de bendeleden Kijkt , Zie Je een ruud lubbers , een wim kok , een dries van agt , alexander pechthold  , tang , rutte , maxim verhagen , In Amerika Een feinsteinclan , een liebermanclan een kaufmanclan een bundyclan.....Óp  jewwatch.com Óf REALzionistnews.com Kún Je Héle Verdere Naamlijsten Vinden Ván bendeleden in Overheden en Regeringen en Politiek ...........Én wát ze úitvréten en úitgevróten Hébben !

Ván Hét Èérste begin Ván Ontmoeting , Mét Nàdrúk Óp Dát moéten , Hádden We Geen Schijn Van Kans Op Verwéér Óf Verlossing Ván ze .........Dát Heeft Het Duitse Volk Nog Àls Láátste Vol Gehouden in eeuwen Van Verzet en Verdediging Tégen ze ...´De Bákermát Én Gebóortegrónd Ván Hét Protestantisme....Tégen Dé Gruwelijkhéden Ván hét Dóór hén ópgelegde Kinder wérpclubje hét katholicisme...Òm Dàt ze Ónze Kinderen Enkele millenia lang vérkochten Áls hoertjes en slaven Aan azie ...hét midden oosten...china...en afrika  !

Ván Het Èérste Begin Zijn Wé Nooit Méér Óf Ánders Dán Dát Géwéést vóór ze ...hoeren slaven en hoersoldaten Die moesten doén wát zij wilden...Én Nóg ?

Ván Dáár Heb Ik Een ietwat Moeite Met Russen dit Amerikanen dát Nederlanders zus en zó......In ÁLLE tijden in ALLE Geschiedenis in ALLE werken is dé bénde Hét Gewéést...Hét Béést ......Wij NIÈT Dié Enkel Kreunen Ván de Kósten dér Ellende en de rekeningen ....té betálen áán hén én hún belastingdienst

Amerikanen Stáán Òók Mét Z´n 20 Miljoén Nú Óp Straat Om wát Dié bende Ván Verdérf dééd !

In Rusland Liggen de Kinderen Ook Áán de wodka Óp Straat te Sterven en ZIJN dé rijksten Dáár ÒÒK DIÈ béndeléden.....

In Néderland Sterven ér Nóg Stééds ca 5000 Kindérén PÈR JÀÀR Aan wát zij Mét ze úitvráten Óp de scholen....Stérven ér Méer Dán 200.000 Ménsen PÈR JÀÀR ÓP Lééftijd én Ónder Ómstandighéden Dié NIÈT  wáren Gewéést Als Ze Niét ÓP de scholen té grázen Waren Genómen !

Óòk in Néderland ZIJN zij gemiddeld hét rijkste en liggen de Autochtonen ´té Krépéren Ván de rekeningen en schuld Dóor hén Gedáán .....Vérkrácht beróófd én Bèróóid !

Zó Vérgáát Hét Óns mét gólven Dóór de eeuwen Héén ...Stééds ...Inclusiéf dé holomodors  oorlogen en Genocides ...Sínds ZIJ ÉR ZIJN !
Óm Dàn Stééds Dé schúldvráag Stééds Máár Bij ALLE Ánderen Néér té léggen Béhálvé Éven Hárdnékking NIÈT bij hén ................?.......?.......?
Zélfs Je Èigen Website Púilt úit Ván Dé Feitén ?
Moéten Wij Dán òm Hét een of ander Nóg Méér Bloéden Óf ér áán ?
BIJ ÀLLÈS Zoék IK ÓP Gehéél Dé Plánéét Éérst Náár dé jóod.....Zélfs Áls Èén Zuid Koreaanse Oorlogsbodem Dóór Duitse Torpedo´s Vérgáát....Én Ik Vind zé ......Zélfs Áls ér in Rúslánd Mássáál Bósbránden úit bréken ( onderdeel Van hun kissingeriaanse Terreurpsychologie)......Én Ik Vind zé !
Hún anne vrank en vrij boom is Al Òm ...Nú zij Nóg !
http://aart-liberty.blogspot.com/2010/05/de-anne-frank-leugen.html
#
hotstuff says

(Your comment is awaiting moderation)

Kijk Zuur , Zó leúk is Je islam Noú !

Adapted from Dr.. Peter Hammond’s book: Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat

Islam is not a religion, nor is it a cult. In its fullest form, it is a complete, total, 100% system of life.

Islam has religious, legal, political, economic, social, and military components. The religious component is a beard for all of the other

components.

Islamization begins when there are sufficient Muslims in a country to agitate for their religious privileges.

When politically correct, tolerant, and culturally diverse societies agree to Muslim demands for their religious privileges, some of the

other components tend to creep in as well.

Here’s how it works:

As long as the Muslim population remains around or under 2% in any given country, they will be for the most part be regarded as a

peace-loving minority, and not as a threat to other citizens. This is the case in:

United States — Muslim 0.6%
Australia — Muslim 1.5%
Canada — Muslim 1.9%
China — Muslim 1.8%
Italy — Muslim 1.5%
Norway — Muslim 1.8%

At 2% to 5%, they begin to proselytize from other ethnic minorities and disaffected groups, often with major recruiting from the jails and

among street gangs. This is happening in:

Denmark — Muslim 2%
Germany — Muslim 3.7%
United Kingdom — Muslim 2.7%
Spain — Muslim 4%
Thailand — Muslim 4.6%

From 5% on, they exercise an inordinate influence in proportion to their percentage of the population. For example, they will push for the

introduction of halal (clean by Islamic standards) food, thereby securing food preparation jobs for Muslims. They will increase pressure

on supermarket chains to feature halal on their shelves — along with threats for failure to comply. This is occurring in:

France — Muslim 8%
Philippines — 5%
Sweden — Muslim 5%
Switzerland — Muslim 4.3%
The Netherlands — Muslim 5.5%
Trinidad & Tobago — Muslim 5.8%

At this point, they will work to get the ruling government to allow them to rule themselves (within their ghettos) under Sharia, the Islamic

Law. The ultimate goal of Islamists is to establish Sharia law over the entire world.

When Muslims approach 10% of the population, they tend to increase lawlessness as a means of complaint about their conditions. In

Paris , we are already seeing car-burnings. Any non-Muslim action offends Islam and results in uprisings and threats, such as in

Amsterdam , with opposition to Mohammed cartoons and films about Islam. Such tensions are seen daily, particularly in Muslim sections

in:

Guyana — Muslim 10%
India — Muslim 13.4%
Israel — Muslim 16%
Kenya — Muslim 10%
Russia — Muslim 15%

After reaching 20%, nations can expect hair-trigger rioting, jihad militia formations, sporadic killings, and the burnings of Christian

churches and Jewish synagogues, such as in:

Ethiopia — Muslim 32.8%

At 40%, nations experience widespread massacres, chronic terror attacks, and ongoing militia warfare, such as in:

Bosnia — Muslim 40%
Chad — Muslim 53.1%
Lebanon — Muslim 59.7%

From 60%, nations experience unfettered persecution of non-believers of all other religions (including non-conforming Muslims),

sporadic ethnic cleansing (genocide), use of Sharia Law as a weapon, and Jizya, the tax placed on infidels, such as in:

Albania — Muslim 70%
Malaysia — Muslim 60.4%
Qatar — Muslim 77.5%
Sudan — Muslim 70%

After 80%, expect daily intimidation and violent jihad, some State-run ethnic cleansing, and even some genocide, as these nations drive

out the infidels, and move toward 100% Muslim, such as has been experienced and in some ways is on-going in:

Bangladesh — Muslim 83%
Egypt — Muslim 90%
Gaza — Muslim 98.7%
Indonesia — Muslim 86.1%
Iran — Muslim 98%
Iraq — Muslim 97%
Jordan — Muslim 92%
Morocco — Muslim 98.7%
Pakistan — Muslim 97%
Palestine — Muslim 99%
Syria — Muslim 90%
Tajikistan — Muslim 90%
Turkey — Muslim 99.8%
United Arab Emirates — Muslim 96%

100% will usher in the peace of ‘Dar-es-Salaam’ — the Islamic House of Peace. Here there’s supposed to be peace, because everybody is

a Muslim, the Madrasses are the only schools, and the Koran is the only word, such as in:

Afghanistan — Muslim 100%
Saudi Arabia — Muslim 100%
Somalia — Muslim 100%
Yemen — Muslim 100%

Unfortunately, peace is never achieved, as in these 100% states the most radical Muslims intimidate and spew hatred, and satisfy their

blood lust by killing less radical Muslims, for a variety of reasons.

‘Before I was nine I had learned the basic canon of Arab life. It was me against my brother; me and my brother against our father; my

family against my cousins and the clan; the clan against the tribe; the tribe against the world, and all of us against the infidel. — Leon

Uris, ‘The Haj’

It is important to understand that in some countries, with well under 100% Muslim populations, such as France, the minority Muslim

populations live in ghettos, within which they are 100% Muslim, and within which they live by Sharia Law. The national police do not even

enter these ghettos. There are no national courts, nor schools, nor non-Muslim religious facilities. In such situations, Muslims do not

integrate into the community at large. The children attend madrasses. They learn only the Koran. To even associate with an infidel is a

crime punishable with death. Therefore, in some areas of certain nations, Muslim Imams and extremists exercise more power than the

national average would indicate.

Today’s 1.5 billion Muslims make up 22% of the world’s population. But their birth rates dwarf the birth rates of Christians, Hindus,

Buddhists, Jews, and all other believers. Muslims will exceed 50% of the world’s population by the end of this century.

Adapted from Dr. Peter Hammond’s book: Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat

If the U.S. pop. is 0.6 % muslim, Isn’t it odd that;

Obama appoints two devout Muslims to Homeland Security posts. Doesn’t this make you feel safer already?

Obama and Janet Napolitano appoint Arif Alikhan, a devout Muslim, as Assistant Secretary for Policy Development.

DHS Secretary Janet Napolitano swore in Kareem Shora, a devout Muslim who was born in Damascus , Syria , as ADC National Executive

Director as a member of the Homeland Security Advisory Council (HSAC).

NOTE: Has anyone ever heard a new government official being identified as a devout Catholic, a devout Jew or a devout Protestant…?

Just wondering.

Devout Muslims being appointed to critical Homeland Security positions? Doesn’t this make you feel safer already??

Bovendién Wil Ik Informeren én Waarschuwen Dát Ik Als 5 Jarig Kind Al , Dát is Dán Ván 1964 Áf , Ván de Straat werd getrokken bij Herhaling , Niét Alleen Dóór joden Die hun “statuspuntjes” wilden scoren voor opstijging in de rangen Ván de verdorven joodse cultuur , Máár Ook Bij Herhaling Dóór semieten , Dát Mét Een Vóórnamelijk religious Getint trekje , Dát Ik tijdens de Agressieve Vérkrachtingen Die ze dood gewoon in hún huizen pleegden , Máár vóór de islam moest véchten tegen dé “ongelovige honden” Die Mijn Volk EN Familie Zou moeten zijn !

Dán Wáren ér Nóg Door de staatsjoden en joodse media dé Kop in gedrukte Rellen in de Grote Steden in 1972 , Tégen moslims en Áanverwant Tuig , Óm Dát ze Dé Vrouwen én Kinderen Lastig Vielen , Zélfs Óp Klaarlichte Dag Óp Straat !

Dát is Door de joden buiten het Nieuws gehouden , Toén Al !

Dát nieuwtje wílden zé wél , Wéér in Absolúút Ultrarascistisch ÉN ZÙIVER Terroristisch éigenbelang , Wèér Tén Kóste Ván Mijn Volk Én Ander Volk MISBRUIKEN , in de Tijd Dat ér Wéér Eens Iemand Vier Jaar Ónschuldig in de jodencel Zát , Áls áfleiding….

……..Áls áfleiding , úitgevoerd Dóor dé jóódse Terreurmedia , de joodse wétgevers én dé justitiejoden , Zélfs dé president Ván de réchtbank Dééd Dáár Áán Méé !

Òns éven , Máár , In Dreiging Ván Rassenhaat , Gewéld en Genocide gooien óm hún parasiétenbelangetjes Tén Kóste Ván Òns Stééds Wéér!

Áls áfleiding Ván dé joodse hélter skeltér hondehoér Dié justitie IS vóór de media Dié Pissig Wáren Óm Zó Véél Onregelmatigheden en Schade Dóór hén Ál Héél lange tijd !

Mischién Kún Je Nóg Herinneren hoé führer balkenende in zijn verdorven klauwtjes stónd te wrijven , toén Dié Dáár Dóór Òók nóg ééns iets Ván 35.000 Bange Jongeren in zijn vérrótte kerkje mócht verwélkomen , Áls collatoral Damage ?

Dóór Dié Terreurtrúck Bang gemáákte én Misleide Kinderen en Jongeren !
Váder Bescherm Òns !

Míschién Áls Je Dié islam Zó Leúk Vindt ,Éèrst Máár Dié Vérwórden hondehoeren Aan ze úitléveren Vóór Stenigingen , Hét ènig Wél Leuke Àán Dié Héle islam !

Wánt Dié islamieten wáren Door Die joodse Terreurdáád éven Doodsbáng Gewórden !
èn Dié wierpen Zich Mássáál , Nóg Èrger en Dit Kéér Vrijwillig , uit Gebrék Aan Andere Béscherming , in de Kindernaaiersklauwen Ván de Kinder Vérkrachters en oorlogsgoddienst dé islam !

Polariséren Wáár Hét Bloéd , Héláás Nóóit Ván de joden , Hélemáál Bij Vóórbáát Ván Àf Drúipt !

Jé Hébt Géén Idéé Hoé de joden Al Déze religien , en deelgroeperingen , Óverheden , Koninkrijken, Landen , Instituten ´, instanties , wetgevingen , politiek , Politieke Partijen , Géld én Financien , bankwezen en oorlog , Dóór Élkáár , Tégen élkáár , Misbruiken in hún eindeloze manipulaties tér Verkrachting , Misbruik én plunderen Ván Volken , Zó trékken Zij Àl Millenia , Àls een róófschimmel óver de Aarde en de Volken !
Dát zich Pás 600 jaar geleden jood gingen noemen , Diefstal Van al eeuwen Dóór hén , Aan Ons gegeven Benaming ( ópgáán ín dé Ònschuld Ván de Slachtofferrassen , Identiteitsróóf)

Èn in Wérkelijkheid Een asiatisch Mensen eters ras is !
http://www.spiegel.de/international/germany/0%2C1518%2C665824%2C00.html

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8394802.stm

Aan maxim verhagen , ruud lubbers , dries van agt , eurlings , marriette hamer , tang ván de pvda , En dérgelijken , Kún Jé Dát Héden Nóg Héél Gemakkelijk Zién !
Asiatische plunderaars én Verkrachters , Àls cultuur , Ál Millenia !

ÉN Áls Je Een “Bezits én Vermogensonderzoek” Zou Starten Náár de ontwikkelingen Tússen dé Verschillende Bevolkingen en Bevolkingsgroepen , Enkel Dé Afgelopen 25 jaar Al , Hoéf Je Niét te Schrikken Van de Úitkómst , Dié Wéét Ik Àl , joden súperrijk , en Gehéél de Westerse Beschaving Súper Àrm Én Wéérloos !

Joden zórgen ér Ook voor Dát ze búiten ALLE Misdaadstatistieken Èn Òbjectieve Nieuwsgaring vállen , Óm Dát ze Dié zélf invullen en beheren , Ànders Stónden ze Mét Élke Misdáád Bóven Àán !

http://www.jews-for-allah.org/phpbb/viewforum.php?f=8&sid=cb3c545cc24e40379dd758b133b5183f

Dán dé buitenlanders in Diverse Gradaties , Én Wij ….Tsjaaa , Iemand Moét dé Vérkráchtte Zijn is Hét Niét , Én zich zélf Vérkráchten ze Niét !

Nog Wat Nieuws
http://www.leadingtowar.com/?gclid=CKLogr3epaMCFY0sDgodD3f-5w
7 augustus 2010, 00:34
#
goldatemeier says

Moét Je Natúúrlijk Wél even Hét Feit Dát de moslims Náást de joden Dé Grootste Kinder porno handelaren en bordelen bezitters Zijn Mét ÒNZE Kinderen ÉN ÒNZE Vrouwen , Tevens Saampjes Dé Grootste Mensen- ( Óm te Misbruiken) ÉN Harddrug smokkelaars Ván HÈT Land Èn in ALLE Landen ZIJN !

Máár Índerdáád Mischién Kán Men Béter Zélf Hét Paradijsje Máár Bij Èlkáár Fantaseren , Doét Minder PIJN !!!

Ga Je De Informatie Van hotstuff Nog Plaatsen Óf Héb Je Wérkelijk Behoefte áán Zó Èén moslimparadijsje Behalve Vóór Je Kind ?
9 augustus 2010, 01:24http://www.hetzuur.nl/2010/08/25/misdaad-en-straf/#comment-18607
hotstuff says

Hoi Zuurtje

Wikileaks Heeft Documenten Van Dutroux in de Aanbieding , Én Óp

http://kranten.kb.nl

Hébben Ze Kranten Van 16de eeuw Áf Ón Line Gezet , Bij Bepaalde Trefwoorden Zo ls hitler rotschild en Zó Komen ér Lange Resúltáten , Dús Ik Adviséér Óm Snel te Zijn Vóór Dié kliederbák ballin hét dóór krijgt!
25 augustus 2010, 16:30
http://www.hetzuur.nl/2010/08/23/bert-brussen-bewijst-opzet-tot-bedreigen-en-haatzaaien/
hotstuff says
Dé Kans Dát Àrme Bert Dóór Één Dutroux áán geklaagd wordt én véróórdééld wórdt Dóór Één Fournirét………is Gróter Dán Dát Hét Déze Week Nóg Gáát Régenen !!!

Kínder Móléstéérders Dié Dérmatige Máátscháppijpróblémen Véróórzáken Dáár méé , Dát Árme Bért in Eerste Instantié Tóch “áf gerékend” wórdt Óp dé Gevólgen Ván hún Misdáden Áán Hém Én Dé Bevolking…..

………………………………..Diénáren Ván dé Érgste Én Gróotste én oudste Criminele organisatie Óp Aarde……..Zó gróót Dát zij hún bende éen volk noémen Én hún Misdaden een gélóóf één religié en ritueel ….parasitéren , plunderen , móórden én Ver krachten ÁLs cúlt—úúr……………Éèn Misdáádsékte !

………Vóórtkómende úit één geevoluéérde Mensen eterstribe Ván asiatische óórsprong!

Dús Bért………Altijd Éérst éven dé áánkláger Én de réchter Vragen Óf ze wél ééns mét hún pik in éen Kinderkeeltje geróerd hébben……………….Dát Doet dé Èchte Réchtsgang Én Menselijkheid Véel Goéd , Wánt beóórdééld wórden Dóór Béésten en Kinder pooiers Kán Nóóit Tót Éérzáme Géréchtighéid Én Ópréchthéid Leiden !
Áls ze vroúwélijk lijken…Kún Je Vrágen Óf ze Wél ééns “liefdespijlén hébben geproducéérd!

Dát is een vorm Van Ernstige Kinder Vérkráchting Wáár Bij Kinderen gédwóngen Wórden Óm hún poép Dóór té Slíkkén………..Ik Kán Mé Ván Hét Wéékje schoolreis Nóg Stééds Niét Heúgen Òok Máár Èén Normale Maaltijd Gehád té Hébben……Wél dé Véélvúldige ópmérkingén…”toilét kóm hiér” !

Òók Zoú Hét Áán te Raden Zijn Áls Bert Vráágt Wat dé inbreng Ván Die aanklagers en rechters is Óp Zijn Dagelijkse Leven en Bezigheden ………………Dé Káns Dát ze 100 % Direcht Betrokken ZIJN Bij Hét Ontstaan Van Meeste Problematiék Én Criminalitéit is Èrg Hóóg!

Zó Zijn ALLE wétgévende machten Diréct VÉRÀNTWÒÒRDÈLIJK Vóór Hét Béstáán Ván ÀLLÈ vérslávingspróblémátiéken…………ZIJ PÒMPEN TÈN SLÒTTE Dé Kinderen Óp schoolreisjés VÒL mét Allerleí drugs Áls heroine en ghb lsd , alcóhól en tabak !

VÁN WÈGE Dé martelingen Vérkráchtingen en Brainwashes Óp dé schoolreisjes en in de Búúrten , Áls Méde hún eeuwig Ángst Én háát Én leugens sproéiénde bendemedia ….ZÌJN ZIJ ÒÒK ZÈLF DÉ ÈNIGÉ BRÒN Ván Alle geweld bedreigingen en háát !
DÙS bédréigen Én háátzááién doén zé ZÓ ÀL HÈLÈMÀÀL ÉN ÀLLÈÈN ZÈLF !
DÀÀR MÈÈ GÈHÈÈL VÈRÀNTWÒÒRDÈLIJK Vóór hét béstáán Ván maatschappijvormen Dié Dáár Bóven Óp Óók Nóg Éèns gedragingen bevorderen aanléggen én uitlokken Zo ALs Een Bert ÉN Nóg Wél Véél Érger Áls Men Hét Dagelijkse Nieuws Beschouwd !

Dáár Bij MOÈT Ù WÈTÈN Dát Dé MÈNS Éven Áls Èlk Tweecellig Leven En Bestaan Àl Véle Millenia Dè Gave Ván Vreedzáám Béstáán Hád Vérkrégen Én Ván Gebóórte Een Gewéldlóós Wézen Óp Zoék Náár CÒ Existentié Én SÀMÈN GÀÀN IS Mét Áls Gróótste Gave Ván Àlle Wézens ´De Totále Communicátié….Óóit Ééns….Máár Dát Kán Enkel Bestáán in Dé Vrede Én Hét Áán Gebóren Vértroúwén…..Ván Ál Dát is énkel Nóg Máár hét áltijd onderhandelen óm de vrede , Hét bédelén óm hét Béstáán Óver…….

Dit Zeg Ik U Dáár Méé U Een Referentiékádér Hééft Óm Wélk Één Àfgrijzén zij hébben Gébrácht!

Gedénk Enkel Al hún Al Maandenlange hetze en Terreurpraktijk tégen één Democratisch Gekózen Politicús , Alsmede Hét beschermen én áf schermen Ván de Méést smerige gedrochten en Beesten Dié ze Niét éven Verfent Vérvólgen!

Wáár Bij ze Géén Spóór Ván ónafhankelijkheid Vertónen Máár ónder Diréct gezág én bevel Ván ernst hirsch ballin handelen , Dié Wéér uitvoering gééft aan Ná Máák koninkje alexander Child raper pechthold !

Dié Mét zijn bende Òók Hét Kabinét Ván de Koningin bézét hoúdt Bij érfopvolging ÉN Zó doénde Hét Gehéle Koningshuis Ál eeuwen gegijzeld houden in Brainwashes ,leugens en rituele Kinder Verkrachtingen…Dié Zijn Niét Béter Áf Dán Hét Volk Dát ze Ván úit Dié posítié Zó òók gegijzeld hoúden!

Àlles Óm dé mácht én hégemonie er Terroristische dictatúúr Dér bende en léden té behoúden Zó Áls zé Ál Décenniá doén…Mét Àlle economische en Maatschappelijke vóórdélen Tén Kóste Ván Volk Én Hún Kinderen , ér bij ………Ál générátiés Láng !
Éigenlijk Nóg Langer Máár Dát Wórdt Anders Een Héél Lang én Onwérkbáár Verháál !

Máár Bért…Hoé Moét iemand Joú véróórdélen Vóór Feiten Wáár ze zélf Schuld Aan Zijn , Zélfs Óm hét béstáán ér Ván , Én Ook Nog Eens ALLE Misdáden Dié Je Mischién Hebt Bédréven én Óóit Mischién zúlt bedrijven AL zélf hébben gepléégd Én Érger Dán Jij Ooit Zúlt Kúnnen Óf doén?

Vóor Géért Wilders Wáárschúwde , Wáárschuwde Pim Fortuyn Ál …Dé bendeléden Óm wát zij déden en dé Gevólgen …Dié ér Dús Wél Dégelijk ZIJN!

èén Priégeltje kúl t té dúúr……..


Bonusje zegt:
30 maart 2010 om 19:53

Ik Wil Dit IN Brengen Daar Mee Een Uitgangspunt Vast Gesteld Kan Worden In Zake Pyramides EN Dat Daar Niets Verhevens Of Goddelijks Aan Kleeft Dan Louter Leed Van Kosmische Dimensies Én Wát Wiskunde Van Andere Volken Voor de Hocus Pocus Dáár Mee Deze “Symboliek” werking Júist Gezién Wordt ÉN Men Èr Niét Nóg Méér Mensenvlees Àán Hángt!!!

Die pyramiden zijn gebouwd door een zeer oud asiatisch Mensen eters ras of beter cult of sekte , als intimidatie en afschrikkingssymbolen van superieuriteit en “GOD-deloosheid”!

Stenen tegen God !

Dát Ìs Hét òórspronkelijke Idee Èn Dáár Méé Symbool Geworden Dé Dood Van GOD Én Àl Zijn Wérkén ÉN de èigen Dáár Vóór in de Plaats te Zetten!

Èén Bést Wél Begrijpelijke Ontwikkeling Van Verkrachtte Kindjes Indien De Verwording Massaal Méér Dán Zó Véél Generaties Aanhoudt ÉN Men Zélfs Het Bestaan Zélf Van Èlk Stukje Ménselijkheid Vérgéét ÉN Niét Méér Wéét!

Misbruikte Kindjes Zijn Héél Váák Boos Op GOD Die Het Niet Had Gedaan Máár Er Kon Doen Niéts Aan !

Misbruikte Èn Mishandelde Kindjes Zijn Ook Altijd Héél Èrg Bang Hét Leven Lang !

Dán Krijgt Men Van Zélf Maatschappijen Die uitpuilen Van Wapens Geweld Moord en Verkrachting Ook Want Ieder Wil Ieder Dé Sterkste Zijn Èn Degéne Dié Op Het Moment Het Sterkste Even is Ziét Ze òver Àl Vliegen Dé Vijand Dé Moordenaar Dè Troonsopvolger Mét Zwaard en Bloed Al Maar!
Niémánd Te Vertroúwén Vóór Èlkáár !

De Ondergang Van de Schepping Is Uiteindelijk Het Resultaat Van het Schenden Van GOD´s Werk òók Èén Kind Wiéns Wérk Zij Ìs !

Stenigen was in hun cultuur ook de wet als er een Overtreder was!

Dáár kan zelfs de Vader Abraham van 8000 Jaar geleden over Meespreken toen ze Zijn Geliefde stenigden , omdat Liefde in die cultuur verboden is !

Tot 8000 Jaar Geleden hadden ze zelfs Wereldsupprematie !
Van Pool tot Pool !

Een Volk Van Honderd Miljoen Toén Àl ÉN Wij Allen Wéreldwijd Dé Slaaf Dé Hoér Dé Maaltijd Hét Wérkpaard !

Maar vandaar ook pyramiden en gelijkende bouwwerken overal op elk Continent , inclusief het Amerika van 15.000 Jaar Geleden !

Stenenbouwcultuur…Stonehenge , een offerplaats waar ze Slachtoffers ophingen en leeg lieten Bloeden , om op te eten en om het Bloed te gebruiken !

Deden ze 15.000 jaar en langer geleden al , ook met de “kruizigingen” een variant !

Op schoolreisje gaat er ook een Kind aan , en moeten de Kinderen een heuse kruiziging én Sterven Aanzien , dán is het symbool van het kruis een geheel ander Verhaal , nét als de pyramiden , een intimidatiewapen !

De pyramiden werden ook gebruikt , niet voor de dood , maar voor het Leven , een Moeder met Haar Pasgeborene werden dan in een stenen sarcofaag opgesloten , met de mededeling “laat maar Zien hoeveel Je om Je Kind Geeft” !

Kon Ze Kiezen , een uurtje langer Leven , of Sterven uit Vrije Wil en Haar Kindje zo Veel Mogelijk Verder Helpen , tot daar aan toe Gaven Moeders Hun Kindje te Drinken van het Eigen Bloed!

Als de Moeder Stierf , dan was voor Het Kindje Het Bestaan en de Moeder Zien Vergaan een dermatige Teleurstelling , dat het Kindje Òók Besloot te Sterven , Dat ging niet Ècht Dood maar de Ziel Viel Weg , het Lichaampje bleef Leven !

Dát kindje werd ook opgevoedt met Mensenvlees !
Òók Dóór “Ritueel Misbruik Religious Priesterwerk Was Dát ” Het Kwaad Van Vele Millenia In Gegoten !

Daar uit ontstonden de gruwelijkste nieuwe faraos van de dynasties , zónder ook maar één grammetje Menselijkheid !
Enkel duisternis en kwaad in de puurste vorm !
Dáár Mee Pure Haat Tegen Menselijkheid Liefde ÉN Hét Lévén Zélf !

Géén Enkele BarmhartigHeid Viel Te Verwachten Van Zó Een Creatie Niét Voor Een Vrouw Niét Voor Een Kind Òf Baby Niét Èens Vóór Ongeboren Leven Òók !

ÈN Dé Planéét ÉN Mensheid Idem Ditto !

Dit Veroorzaakte Wereldwijd Zeeen Van Psychoseculturen Millenia Lang !

Alle Barmhartigheid Alle Menselijkheid Was in de Kist Achter Gebleven !

Zwervers in een Zee van kwaad zonder oevers , begaan wat velen eerder al hadden aangedaan !
Zwervers in een Zee van kwaad zonder oevers , ondergaan wat Velen al eerder hadden ondergaan !

Dát is de Verloren Mens en Schepping Ook !

///
This is is a part of a Humanmeat eater behaviour that has poisoned the Soul of Our Societies.This can not and can never go along with Mankind.
Them Selfes They Do Exterminate Through History With Out Knowing And Recognizing It!

Also these of Man eaters is more degraded by endless evil incest than You could find evil in a more primitive Man eater tribe.
Because of the extreme merciless evil created by incest during millenia of the corejews it only became more worse every generation.

De Egyptische Archeologen Hebben Kort Geleden Bewijs gevonden Van Deze Verhaling !

This means as long as this tribe exists , incest is their one and only identity et all and the only reason Ís The Only Foundation And Cause for the existense of the israelites As They Are Full Of Fear And Hate , We will have terror of the worst kind .

Jews and their friends with what they Were doing is even so damaging that they reversed the rate , target , development of Evolution.

They made Us start to behave as We were in the beginning of Life itself…..Single Cell Lifeform Behaviours.

This Lifeform Lives in fear , has got an enemy at everything , even Life Itself , and is an enemy even for Life itself.

It was for the Purpose of Establishing Life et all.

This behaviour is back at full trotlle , We acting with a spirit of 5 Billion Years ago.

Always afraid for Each Other.
Even for Our Children Who only bring the Two Cell Life Form Stage.
Children have to Fear Their Adults ,Their People ,Their Parents even.
Hurting Each Other.
Establishing our Lifes at Costs of Each Other, where Each Day looks like this starts each Day over again.
Violent,afraid,full of Hate.
Blaming and fighting.
Every Single One a threat to Every Single One, and All Other Life also , including the Planet.
All Harmony is gone.

Two Cell Lifeforms are an Evolution that has got no Match in History of Mankind.
This gave Us the Gift of become Caring for One and Other.
This gave Us the Gift of Stand together.
This gave Us the Gift of Stand,Look,Work,Live and Be together in romance , in Love , in Comfort , and less Frightened.
We became Caring Beings.
This started Peace.

The Creator Who Knew This Would Happen , Melted Us Therefore , Two became One.
25 augustus 2010, 16:12

http://www.hetzuur.nl/2010/08/18/en-toen-naaide-donner-ook-de-pensioenfondsen/#comment-16235
 goldatemeier says

Ah donner de Kinder porno producent , Zag hem Eens Samen met ernst hirsch ballin en frits bolkestein saampjes gezellig Kinder porno fotos maken Bij een Debatwedstrijd Op een Universiteit!
Dat was óm de Aankomende Polici en Talent bij voorbaat al te kunnen afpersen en chanteren!
Onder andere van daar , Dat We al decennia lang een “hét joodsen zéér wélgevallige” politziék hébben !

En Pensioenfondsen werden eerst verleidt óm in aandelen te gaan doen!
Toén wérden ze óp commando gemanipuleerd massaal aandelen tegen elke prijs af te stoten….dé ópkopers stonden óp afspraak al klaar !

Nooit is ér Iemand Ná gegáán Wáár Ál Dát Precious Money Tóch héén is Gegáán?
Nét Exact hét Zélfde Mét de Wereld wijde bankenscams van de laatste jaren , ér Wordt Niét Gekéken Wáár Dié Winsten héén Zijn!
Héb Je Gelijk dé Dáders!

In Zó Een débiéle Wereld Wil Ik Ook Wél boef worden!

De voorzitter van abp de heer nijpels vond bij paul en witteman dat zij zélf hét onderzoek náár de Pensioenverliezen maar in handen moesten houden!
JáááH Dát zál wél , Médedáder én bendelid !

Mét Ook Nog een doctors van leeuwen , Ook al bendelid en mede oprichter van het fake terrorisme , Áls hoofd of voorzitter Autoriteit Financiele Markten Zát dé stockmarket én banken bende Wél snór!

Tsjááá én Moét Ik Nú Écht ér Bij Zéggen Dat j.p.h.donner Kinder porno producent afperser chanteur , bendelid en meineedpleger, Mede plunderaar …..Nú de Pensioenfondsen Heús Niét Hún Kapitáál Zál Nóch Terug Brengen Noch Zal Helpen de Zaken úit te Zoéken , Máár Eérder zál sabotéren en dwarsbomen ?

Ze Zijn op het Moment Internationaal bezig de Aansprakelijkheden Vóór hún Misdáden , Van banken te beperken!

Dát Betekent Dát dé Slachtoffers Én Slachtofferlanden Mét de Gevolgen Óp geschéépt Blíjven…Én dé Rekeningen ….té bétálén …..áán Wéér hún !
19 augustus 2010, 07:07


http://www.hetzuur.nl/2010/08/14/bert-brussen-niet-ironisch-wil-iedereen-kapot/#comment-13917
#
EngeltjeGeenEngertje says

Hmmmm….Hád Meneer Geert Wilders ÉN Zélfs Vóórdién Een Meneer Pim Fortuyn Niét Ál Dé Hiér Vóór Vérantwoordelijke politici Gewaarschuwd Dát hún Háátzaaién Én vérdáchtmakingen Én áántijgingen Én bésmeúringen Tót Dít Sòórt úitwássen Zóúden Leiden ….Dát Démónísérén ?

Kán Mé Nóg Héél Goéd Dè Duivelse cohen Én Dé Nóg Dúivelsér alexander pechthold Hérinnéren Mét hún géháátzáái Óp TV !

ÁLs Ik Goéd Hèrinner Moéten Ér Nóg Wát Méér Ván Dát Sóórt tráwánten in de poliziek Rónd krúipen ?

Dé media Ván hún Vérdórven Sóórt dééd óók Heel intensief mée !

GÙT Wàt Móói Láát de EU Noú Nét Wát Ván Dát Sóórt Háát zaaiers Vanwége de Hutsi´s en Tutsi´s Hébben Óp Géhángen…….Dán Hébben Ze NÚ Alle Tijd Vóór de Afdeling Ráttennést Holland !

ÉN Vérgéét maxim verhagen Niét ér Náást Té Hángen Met zijn Háátzaai Kinder Prostitutiefamilie!

Dié Wás Óók Pér WTCaanslag Haat en Angst aan het Zaaien tegen Rusland Én Sinds Dien mét regelmaat!

(Mét Kinder Vérkráchting wórdt Dé Fundamentéélste Haat Gezaaid Dié Men Kán Denken….Dié Gévólgen Wórden Áls manipulatietool gébrúikt Doór Dit kalibér Én Sóórt RÀTTEN )

Hóóp Dát Amerika ze Wil Vanwege Lángdurig Terrorisme tegen Hún Volk En Kinderen Én Vánwege Dé Terreuraanslagen tégen Dié Natie Dan Krijgen zé dé sadam hussain Dás Als een Soort nobelprijs vóór Kwade wérken !

En Bert Brussen Klinkt Áls Óf ze Hém Niét Ènkel tégen Geert Wilders Máár tégen Géhéél Het Volk En Wié Wéét Óòk Dé Kinderen hébben Óp Géstóokt …Wé Hébben Àl Zó Véél Méér Zinloos geweld ér Bij Sinds zij aan hét HÀÀT ZÀÀIEN ZIJN….

………..Kúnt U Zich hún médeschooiertje aboutaléb Nóg Hérinnérén Hoé Dié Bij Élke Beweging Ván Hét Volk Èn de Kinderen Óns stond úit té máken Óp tv én Wáár Dié Máár kón Én Zélfs Ván Hoek Van Holland ( Al Vóór ´Wélk Bégín Ván Òndérzóék ) één Rámp vóór politiek gewin Máákte….Dè Rascistische Térróríst !

Dié Zijn HAAT aan hét ZAAIEN ALs Óf hét warme broodjes Zijn…ÉN Noú Kómen dé Gévólgén!

SO Justus Hang ém High !

WÈG MÉT DÈ ÈCHTÉ CRIMINELEN !
14 augustus 2010, 22:23
#
EngeltjeGeenEngertje says

Nóg Een Wéérgáve Ván Nóg Méér Ván hún noéste Dóch Terroristische Criminele activiteiten….Ván úit Een Andere Hoék Óók !

Tulips, windmills, wooden shoes, buxom maidens, their blond hair in perky braids, tolerance and open-mindedness, such are the images and terms commonly associated with Holland. The reality, however, is quite different.

In actual fact, the Netherlands is a country with miserable weather, ruled by a small clique of ruthless criminals. Drug trafficking is a major source of income, with untold quantities of cocaine, heroin and xtc being shipped in and out of the country through Rotterdam harbor and Schiphol airport, all with the connivance and active support of the government. The major banks are relying so heavily on laundering drug monies, that their very survival has come to depend on it.

How right was Voltaire when he summed up that horrid little country thus: “canaux, canards, canaille” (canals, ducks and rogues). Please note that “canard” not only means “duck,” but also a false, or deceitful message. Then as now, the Netherlands is indeed a rather wet place, where ducks and false images intermingle, and where criminals are in power.

Since the fake Al-Qaeda attack on the Twin Towers back in 2001 and without the public fully realizing it, fascism is being reintroduced in the Netherlands. Unlike the nazi occupation (1940-1945), when fascism was imposed from abroad (though with massive inside help), this time fascism is fully home-grown.

Just a few examples of how fascism has come to dominate public life in the Netherlands:

- The carrying of ID’s has been made compulsory (as it was during the World War II Nazi occupation)

- Police can stop and search anyone, anytime, at will

- Police dragnet operations (so-called razzias) have become routine practice

- Police and other authorities can enter any home without a search warrant

- Police will break into homes, acting on information from anonymous callers

- Tax officials are relying increasingly on anonymous denunciations

- Each year, more telephones are tapped than in the US (20 times more populous)

- Through its domestic spying agencies, the government keeps track of, and records all email and telephone traffic

- Records are being kept of all internet activity, focused on search terms

- The public space is being terrorized by gangs of youths covertly sponsored by the police. The gangs are especially targeting attractive young girls, homosexuals and young intellectuals

Journalists are being threatened and intimidated whenever they go after sensitive stories

- Journalists are killed on the streets or suddenly die of mysterious diseases

BREAKING NEWS
Large-Scale War Possible on Korean Peninsula?

Dog Diagnozed with Post-Traumatic Stress Syndrome after Serving in Iraq
More…

As of today, the process of fascistization is almost completed, except for full censorship. The “Minister of Justice,” Mr. Ernst Hirsch Ballin has now proposed legislation allowing any public prosecutor to close any web site for any reason at all.

Mr. Hirsch Ballin is the worst kind of criminal: the unpunished one. This man ought to be serving long jail terms for various offenses. For directing and supervising massive imports of cocaine from Colombia during the early 1990s (in his quality as “Minister of Justice”); for reputedly frequenting under-age male prostitutes; for abusing his power and terrorizing journalists; for complicity in the war crimes committed in Afghanistan and Iraq.

Now this man, this despicable criminal, plans to destroy the last vestige of what still remains of former liberty and freedom in the Netherlands. Unfortunately, it must be feared he will have his way, since all members of parliament are woefully short on intelligence and courage and long on greed and opportunism.

One wonders, why for Heaven’s sake the Second World War has been fought. Was it not about eliminating fascism from the face of the earth? It is here that the insightful wisdom of Giusedppe Tomasi di Lampedusa, author of Il gattopardo, springs to mind. Somewhere in the novel (and in the wonderful movie that Luchino Visconti made of it), the protagonist Don Fabrizio, Prince of Salinas proclaims: “things will have to change in order that they remain the same.”http://english.pravda.ru/opinion/columnists/03-08-2010/114460-holland-0
14 augustus 2010, 22:26   1.
      goldatemeier says

      Nou Zuur , Ik Denk Dát Óns Aller Vrijheid Zeer Ernstig Bedreigd Wordt , Dát Zeggen Ze Zélfs Op de Noordpool …..Kijk Maar ….

      Tulips, windmills, wooden shoes, buxom maidens, their blond hair in perky braids, tolerance and open-mindedness, such are the images and terms commonly associated with Holland. The reality, however, is quite different.

      In actual fact, the Netherlands is a country with miserable weather, ruled by a small clique of ruthless criminals. Drug trafficking is a major source of income, with untold quantities of cocaine, heroin and xtc being shipped in and out of the country through Rotterdam harbor and Schiphol airport, all with the connivance and active support of the government. The major banks are relying so heavily on laundering drug monies, that their very survival has come to depend on it.

      How right was Voltaire when he summed up that horrid little country thus: “canaux, canards, canaille” (canals, ducks and rogues). Please note that “canard” not only means “duck,” but also a false, or deceitful message. Then as now, the Netherlands is indeed a rather wet place, where ducks and false images intermingle, and where criminals are in power.

      Since the fake Al-Qaeda attack on the Twin Towers back in 2001 and without the public fully realizing it, fascism is being reintroduced in the Netherlands. Unlike the nazi occupation (1940-1945), when fascism was imposed from abroad (though with massive inside help), this time fascism is fully home-grown.

      Just a few examples of how fascism has come to dominate public life in the Netherlands:

      - The carrying of ID’s has been made compulsory (as it was during the World War II Nazi occupation)

      - Police can stop and search anyone, anytime, at will

      - Police dragnet operations (so-called razzias) have become routine practice

      - Police and other authorities can enter any home without a search warrant

      - Police will break into homes, acting on information from anonymous callers

      - Tax officials are relying increasingly on anonymous denunciations

      - Each year, more telephones are tapped than in the US (20 times more populous)

      - Through its domestic spying agencies, the government keeps track of, and records all email and telephone traffic

      - Records are being kept of all internet activity, focused on search terms

      - The public space is being terrorized by gangs of youths covertly sponsored by the police. The gangs are especially targeting attractive young girls, homosexuals and young intellectuals

      Journalists are being threatened and intimidated whenever they go after sensitive stories

      - Journalists are killed on the streets or suddenly die of mysterious diseases

      BREAKING NEWS
      Large-Scale War Possible on Korean Peninsula?

      Dog Diagnozed with Post-Traumatic Stress Syndrome after Serving in Iraq
      More…

      As of today, the process of fascistization is almost completed, except for full censorship. The “Minister of Justice,” Mr. Ernst Hirsch Ballin has now proposed legislation allowing any public prosecutor to close any web site for any reason at all.

      Mr. Hirsch Ballin is the worst kind of criminal: the unpunished one. This man ought to be serving long jail terms for various offenses. For directing and supervising massive imports of cocaine from Colombia during the early 1990s (in his quality as “Minister of Justice”); for reputedly frequenting under-age male prostitutes; for abusing his power and terrorizing journalists; for complicity in the war crimes committed in Afghanistan and Iraq.

      Now this man, this despicable criminal, plans to destroy the last vestige of what still remains of former liberty and freedom in the Netherlands. Unfortunately, it must be feared he will have his way, since all members of parliament are woefully short on intelligence and courage and long on greed and opportunism.

      One wonders, why for Heaven’s sake the Second World War has been fought. Was it not about eliminating fascism from the face of the earth? It is here that the insightful wisdom of Giusedppe Tomasi di Lampedusa, author of Il gattopardo, springs to mind. Somewhere in the novel (and in the wonderful movie that Luchino Visconti made of it), the protagonist Don Fabrizio, Prince of Salinas proclaims: “things will have to change in order that they remain the same.”

      http://english.pravda.ru/opinion/columnists/03-08-2010/114460-holland-0
      8 augustus 2010, 03:43
http://www.hetzuur.nl/2010/08/14/bert-brussen-bedreigt-graag/#comment-14014
   2.
      EngeltjeGeenEngertje says

      Wat “citeren” Betreft is Die Arme Bert Brussen Niet Eens Zo Een zwaar geval!

      Moét Je een stel Van de MSM óf dé internetgroep Gaan Zién , Die presteren het òm “citaten” op te sparen en Dán Volksmennend te plaatsen voor éigen doel …Zó ÁLs Mééstál dé Citaten en Reacties , Reacties verzamelen ze Ook , Niét Èèns Bedoeld Zijn

      Òp blog.nl zitten ér een stel Van Dat Soort auteurs en artikelschrijvers…Nou Já plákkers!
      Op ambtenaren.blog.nl Bij Voorbeeld dé joodse heren hofs en alkemade , Meen Dat ze Zélfs rechter zijn , Maar Wél Óverdag dé Gehele dag óp blog rondhangen in de baas zijn tijd!

      Op klokkenluideronline.nl hangen zó Ook in de baas zijn tijd Minstens drie joodse leden van justitie rond en een rechter…en saboteren de Website op gezette tijden!
      Ene deMink ( Hoogstwaarschijnlijk joris demmink de Kinder Misbruiker etc) ene justus en een mevrouw tunneltje …alle drie mét de macht om Die Website Binnen twee uur uit de Lucht te krijgen Als de Getuigenissen Én Ontwikkelingen Van Gevolgtrekkingen er op ze niet bevallen !

      tweedekamer.blog.nl werd ook in de gaten gehouden door joden van in de recherche ,Die wilden de zélfde week al Mijn Lichtje uitblazen Vorig jaar Al !
      Mag Tweede Kamerleden Blijkbaar Niet Informeren van ze !

      Hád Zélfs een aanslag Van ze Door Dat ze Mijn Reactie Ván ambtenaren.blog.nl ónder een Ander artikel Op een aparte webpagina hadden geplakt én toén ach en wee geroepen bij het cidi

      Dát Ontdekte Ik Bij Wél Héél Véél Toéval Toen Ik een Zoekwoord Op Google intypte en Gelijk òp de eerste Pagina Dié Rascistische Terreurdaad Ontdekte Mét Mijn Reactie Op Een Geheel Ander Item ér Onder …Noú Dié Heb Ik Snel aan Het Zweten Gekregen!
      Nu Blijkt Dat cidi Ook Al een Rascistische Terreurorganisatie te Zijn!

      Òók volkskrant….dé hartentzielblogs…..Fiets Dáár Langs Zié Ik Een Pagina Mét éindeloze rijen Reacties…..Vind een Paar Ván Mij ér Bij…Onder een artikel Waar iK Ook Al Nog Nooit Gewéést Was………..Beide Gevallen joden in de wéér…….Naar Mijn idee schroeven ze Zó kúnstmatig allerlei antisemitismecijfers en verdenkingen kunstmatig óp…én lichten Zélfs Eigen volk Zo Als cidi en anti discriminatieburos op !

      Wordt gebruikt Dús Óm Rassenhaat te zaaien én Voor manipulatie Van Instanties , Overheden en Politiek !

      Brengen Zó Ook Leden Van Volken Ván Niét joodse Afkomst in Gevaar!
      U Weet Vást Hoé ” dé hoofddoekjes ” in Allerlei negatieve varianten “geciteerd” Zijn ?
      Térwijl hét Júist Wás óm de islamische Dames ietwát Levensruimte te Verschaffen , Dat Stukje is Men Door hét haatzaaiende negatieve én verdraaiende Misbruik Van de Bedoelingen Geheel Vergeten!
      Eenn Stukje Terrorisme Op Kosten Van Onderdrukte Vrouwen en Een Volk En Haar Keuzes En Kiezers in Een Democratie !


      Niéts is Déze groep té dol voor winst …Moord Niét , Vérkrachtingen , drogeringen , misleidingen,smaad , laster,haatzaaien , oplichtingen,plunderingen,inzet Van terreurgroepen en organisaties, Zélfs binnenhalen en Op staatskosten onderhouden Van israelische Terreurorganisaties en personen Zo Als de joodse jdl Die in Amerika Bij de FBI Bekend is en israel Niet in Mag Vanwege een Massamoord aanval Op de Bevolking Daar…Kán Iemand Zich Nóg dé Bus Herinneren Mét ca 40 israelieten ér in Dat Met handgranaten wérd Óp geblazen?
      Dáár Mee Begon de aanval Van israel Op de Moslimwerelden , Op Irak en Op Iran!
      Noú Dié jdl is Hiér jarenlang onderhouden Door ernst hirsch ballin en alexander pechthold , job cohen en aanverwant !

      ÉN Dàn Gáán we éven Grof Citéren Bekijken …..Dé Gehele Na oorlogse joodse oorlogspropaganda en bedrog….èlk jáár kéér Óp kéér wát hitler geplánd zou hébben , gezégd zoú hébben , gedáán zóu hébben , gewíld zoú hébben!
      Dát Hij Óf Zijn Volk Rascistisch Zouden Zijn!

      ÉN Púntje Bij Paaltje…ALLES IS VAN MEET AF AAN hún éigen wil , én Dáád Én wens en plan…..dé Mensheid uitroeien , zéggen hét úitverkoren volk te zijn én Géven in hún religien én politiek Zéér Duidelijk Blijk Ván Extreme übermensch én Últrarascistische zienswijzen en gedragingen !

      Een vórm Van Rascisme Dat Enkel Als Raciaal Terrorisme Kán Worden Getypeerd én Geanalyseerd !

      Een cultuur Die zich óverwegend bezighoudt mét parasiteren Óp Slachtoffervolken !
      Kinder Misbruiken en plunderingen !

      ÉN Dát Al Láng Vóór Wélke oorlog Én Wélke Hitler Dan Ook!

      Ván Dit Soort cultuur Kunt U Bevestiging Vinden Áls U Kinderen Van Peuterscholen en Lagere scholen Gaat Onderzoeken Op heroine,ghb,lsd,Reproductieremmers,Spiertraumaverwekkers en Verder Vuil,Chemicalien en drugs….en scopolamine….waarheidsserum….Óm Kinderen Óp schoolreisjes tússen de Vérkrachtingen en martelingen Dóór úit te horen en met de resultaten dé Familie , Ouders , Bedrijfsleven , Politici etc etc Áf te persen en te chanteren!
      Dát Kunt U Heden en Jaren Nóg Vinden in de Kinderen Van Nu!

      Déze cultureel Rascistische Schanddaden worden of wérden geleidt Ván uit de politiek en overheden , wetgevingen , Door rechters en ovjs Van joodse kom af , Door burgemeesters of politici Zo Als cohen ,van thijn , alexander pechthold , ministers en presidenten Zo als ruud lubbers , maxim verhagen , wim kok , j.p.h.donner , ernst hirsch ballin, , de moscowiczen,dries van agt en Vérder pluimvee !

      Hún jaarlijkse hét Volk viá de Kinderen ónderwerpen en verslaven

      Tsja én citaten behoren Dáár Blijkbaar Ook Op Criminele wijze bij ?

      Ván Déze zélf benoemde koninkjes én dictators is dé Káns Dát U dé stoffen Ook in de Kinderen Rond óm de woonomgeving , huizen Ván Déze Én dames en heerschappen Zult Áán Treffen Zéér Hoog , zij bedienen zich Ook Van de Kinderen in de woonomgevingen en scholen Dáár !
      15 augustus 2010, 02:50
   3.
      EngeltjeGeenEngertje says

      Wat Cartoonist Nekschot Aan Gaat Heb Ik Gevonden Dat Deze Onmiddelijk Ná Dat Hij Een Cartoon Van ernst hirsch ballin in Kennelijke positie Had Gepubliceerd is aan gevallen , Dús fuhrer ballin Heeft Dan Blijkbaar zijn ambt En Instantie Misbruikt ( Tsja Wánnéér Niét?) Óm Een Brutale ( Bééldende Waarheden ) Burger Nekschot te wreken ?

      Dáár Vóór Al Stond Zijn Hele Site Vól Mét moslims in Kennelijke posities Mét Zelfs Kinderen , Zo Als Ik ze éven eens Òók Wérkelijk Héláás Ook Maar Al té Goed Kén , én Géén Énge ernst in Velden of wegen te Zien !

      http://english.pravda.ru/opinion/columnists/03-08-2010/114460-holland-0
      15 augustus 2010, 03:02

Geef een reactie


Gebannen Van klokkenluideronline , Geeft Wat werkjes Van die joodse Congsi Aan


http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/4346/vertrouwen-in-nout-bailout-wellink.html
Yep dat NCTb is een Crime org in dienst van ballin en bende

Hadden Vorig jaar Nog een Fake rapport gepubliceerd over waarom de Jeugd zo radicaliseerde  , Dáár mee hun eigen misdaden Áls enige veroorzaker van die radicalisaties wég te wissen !

Dé aller Ernstigste misdaden schermen ze daar mee af !http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/4348/zware-intimidaties-in-tweede-kamer.html/comment-page-2#comment-43490
Zonnetje
1 juli, 2010 om 20:26

ZÒ Comment en Getuig Ik , Krijgt KLOL Een Zware Aanval ” Weer eens ” Van Onbereikbaarheid en Dan Zijn Mijn Comments Wég

Feilloze justitie aan het werk ?

Plaats Het Wel even Op Andere Plaatsen Dan!

Je reactie wacht op instemming


http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/4348/zware-intimidaties-in-tweede-kamer.html/comment-page-2#comment-43487
    Zonnetje
1 juli, 2010 om 19:50

jan bouma
1 juli, 2010 om 19:05

Over de ter discussie staande rechtspraak in Nederland, het niveau, de integriteit en onafhankelijkheid ervan, kan ik in ieder geval melden dat ik vandaag gewonnen heb van een door mij aangeklaagde “corrupte Staat” en waardoor ik de conclusie moet trekken dat vooralsnog “de Nederlandse bestuursrechtspraak” blijkens dat vonnis van mr. G.J. van Binsbergen niet het predikaat krijgt van een “corrupte Staat”. “”

Ja Jan , zulke mededelingen doen het goed , en We vertrouwen weer op slag !

Échter , Àls Je mr. G.J. van Binsbergen Had Gevraagd Hoé Véél Kinderen Dié Kápót heeft geneukt , Had Je ietsje Méér Kunnen Bijdragen Tégen Al Wat Ons ZÒ Stoort in Ons Bestaan En Geluk!

Mét Scheinheiligheid Kúnnen We Állemáál Wel Zo Nu En Dán Zand in de Ogen Strooien !

ÉN Dié kruimeltjes , Betááld Ván Ons Eigen Geld , Stoppen ze Maar in hun reet en halen dat Goed Òp Én Néér !

De rechtstaat is al eeuwen in de handen van een incestkliek , Had Wichert Wedzinga , de door hen vermoordde en eerder al besmeurde Rechter Het Nog Over !

Daar Behoren jph donner en ernst hirsch ballin Toe !

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/4328/p-krikke-en-de-moord-op-van-traa.html/comment-page-3#comment-43484

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/4346/vertrouwen-in-nout-bailout-wellink.html/comment-page-2#comment-43485http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/4346/vertrouwen-in-nout-bailout-wellink.html/comment-page-2#comment-43485
Zonnetje
1 juli, 2010 om 19:33

Ja ernst hirsch ballin de huidige justitieminister die ken Ik Nog Wel!

Die stond samen met donner en de heer bolkestein , Nog Kinder porno fotos te knipsen Tijdens een Debatingwedstrijd op een Uni , Om Bij Voorbaat het Aankomend Talent en Beloftes in de hand te kunnen hebben , te kunnen afpersen !

Dáár Eindigde Het Bestaan en Vrijheid Van Velen Al !

Stonden We in een Hal te Praten Tussen de Bedrijven Door , Kwam er Op Eens een Naakt Kind Voor Bij Kruipen , Van Tussen de Drie en Vijf Jaar Oud , en die donner en ernst hirsch ballin , Die bij de opgestelde fotoaparatuur stonden Maar knipsen , En frits bolkestein een Ieder Die iets Merkte in het Gareel Houden , Waar onder Mij !

Daar Bij gebruik makende Van Reeds in Onze Eigen Jeugd aangelegde Angsten en triggers !

Zie Voor iets Meer

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/4328/p-krikke-en-de-moord-op-van-traa.html/comment-page-3#comment-43484

Groetjeshttp://www.klokkenluideronline.nl/artikel/4328/p-krikke-en-de-moord-op-van-traa.html/comment-page-3#comment-43484
Zonnetje
1 juli, 2010 om 19:20

Dat Met Die drogering is Gemakkelijk te Verklaren !

Ten Eerste Moét Het Dán Een sektelid Zijn , Die op de hoogte is Van het bespelen Van bij Ons in de Jeugd , Meestal in bulk op lagere scholen en Voor Al de schoolreisjes , Aangelegde en te gebruiken triggers en Angsten …Doodsangsten , Die het gehele Leven en Bestaan duren Als Men Deze Niet Heelt !

Dan , is Mij in 1993 Voor het Laatst Over Komen , kunnen ze Ieder Een er Voor dwingen om drugs in een Drankje te doen !

En Nog Wel Meer Ook , het geeft een Absolute overmacht op behandelde Zielen !

Bij Mij bedreigden ze een Vriendin Waar Ik Toen Mee Om Ging , om drugs in Mijn Drinken te Stoppen , onder bedreiging Van “anders Ons Allebei áf maken ”

Dát doet het dan bij , bij voorbaat getraumatiseerde Kinder Zieltjes Héél goed , het Gehele Leven Lang !

Daar Na Ben Ik , Zo Goed Als en public , Samen Mét Mijn Vriendin uren lang verkracht en gemarteld , de Bevolking Die in die uitgaansgelegenheid Aanwezig Was moest mee doen !

Dat is Mij Meermalen in Mijn Bestaan Overkomen !

Om Deze meegaandheid Van de Bevolking af te dwingen , leggen ze in Onze jeugd , met behulp van drugs , verkrachtingen , martelingen en Hersenspoelingen de nodige triggers en Angsten aan!

De schoolreisjes , Maar Niet Uitsluitend , worden voor Deze daden gebruikt , en de Kinderen Hebben de Hele Week Lang de Hel op Aarde !

Van Daar Dat U Ook Nu Nog in Zo Goed Als Alle Kinderen de heroine , ghb , lsd , Reproductieremmers , en Spieratrofyverwekkers en aanverwant Vuil Kunt Vinden en Nog de Komende Jaren Ook

Met Deze Hersen spoel en martel technieken dreven ze eeuwen geleden Al Ook het Gehele Christendom Aan !

Alsmede Dáár vóor weer Andere Slachtoffervolken !

De kindjes van ra !http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/4343/bron-demmink-in-cambodja-bestuur.html
    Zonnetje
1 juli, 2010 om 18:52

Ja mevrouw @Tunneltje 30 juni, 2010 om 11:32 Als Kindertjes verkracht en gemarteld worden Gaan Ze Diegenen Die Dát Gedáán Hébben HATEN !

De GHB , Heroine ,LSD , Reproductieremmers en Spieratrofyverwekkers Zullen Nóg Jaren in de Kinderen te Bewonderen Zijn!


http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/4343/bron-demmink-in-cambodja-bestuur.html/comment-page-2#comment-43480
Zonnetje
1 juli, 2010 om 18:52

Ja mevrouw @Tunneltje 30 juni, 2010 om 11:32 Als Kindertjes verkracht en gemarteld worden Gaan Ze Diegenen Die Dát Gedáán Hébben HATEN !

De GHB , Heroine ,LSD , Reproductieremmers en Spieratrofyverwekkers Zullen Nóg Jaren in de Kinderen te Bewonderen Zijn!http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/4346/vertrouwen-in-nout-bailout-wellink.html/comment-page-1#comment-43479
Zonnetje
1 juli, 2010 om 18:45

joris
30 juni, 2010 om 10:43

“”maar daar hebben ze het afsluiten en censureren van het internet voor klaarstaan….met – hoe cynisch kun je het verzinnen – kinderporno-schandalen als breekijzer”"

Heb Je Wat Meer Info ?

Want Ik Weet Wel Wat ministers en politici , van een Bepaalde cultus , die zich Dagelijks met het plegen van dit soort Schanddaden bezig houden!

Ook Weet Ik Van Meerder pogingen Al , op internationaal hoog nivo en van uit Amerikaanse instanties !

Security.nl en wikileaks Hadden Daar Wat Over !

Zó Zie Je Maar Weer Wat er Gebeurd Als Men Ongedierte Niet Bestrijdt !

De FDA in Amerika had Zélfs Alle leden van goldman sachs een wapenvergunning gegeven Toen ze Zó Door de Mand Begonnen te Vallen Met Biljarden Dollar scams en bonussen !

Met de BP Ramp verkochten ze Nog hun aandelen BP in de weken Vóór de Ramp , Dús ietwat Demonie is Wel aanwezig !

Maar Menselijker Zijn ze van die vergunningen Niet geworden Dús


http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/4348/zware-intimidaties-in-tweede-kamer.html/comment-page-2#comment-43477
Zonnetje
1 juli, 2010 om 18:14

Oeps Was Onder Verkeerde Artikel , Hier Beter

Zonnetje
1 juli, 2010 om 17:38

joris
30 juni, 2010 om 09:33

Al blijkt dat Nout de grootste crimineel op aarde zou zijn, dan nog is hij niet te vervolgen.””

Ja wel Degelijk , Want hij is onderdeel van een Crime org dat zich met al decennia Durende staatsterreur over Volken staande houdt , bedrijven en mededinging aan Misdaden tegen de Mensheid en Menselijkheid , Als Mede Terrorisme bedrijven ter bevordering van al Die Andere misdaden , Al Dát Verjaard Niét !

Vandaar te Hopen Dat de Heer Kat Die agenten op Beeld Vast Heeft !

Er Worden Op Dit Moment Ook Nog daders Geslacht Die de massa moorden tussen de hutsi´s en de tutsi´s Op hun geweten Hébben!

Óm Feiten Die zich in 1994 Àf Speelden cq bedreven werden , Dús Een Rustige Oude Dag Kunnen Déze dames en heren Bij Voorbaat Al uit hun hoofd Zétten !

Ik Zelf Ben Benieuwd Naar Beeldmateriaal Van de Betrokken agenten , cq Mischien Wel haagse hofwachters , Daar Ik in de Soort van gedragingen en opmerkingen een Bepaalde afkomst Bespeur , Die Ook Bij de Aanslag Op Hero Brinkman is die bar Als dader en mededader Aanwezig Waren , Toen ze Hém Tijdens de laatste ronde drogeerden en verkrachtten !

Die Zijn Dáár Niet Enkel Òm Politici te bewaken , Maar Zelfs Òm Politici in het gareel te houden en Zelfs uit te schakelen als deze de Vijandige Volksgijzelnemer org Niet uit komen !

Wim kok Staat u Graag Voor hoé Dat geregeld wordt in Alles te woord !

Nout wellink Kan Verder Elke Onschendbaarheid in Zo Verre Vergeten ,Omdat die terreurorg zélf al die hén úitkomende wetjes heeft zitten inkleuren , Al Héél wát decennia Nú !

Niéts Wáárd Dús Dié wetten !

Zánd voor de klaas Ván Váák !

Buitendien is Dié Wél aan Héél Wat Méér Schuldig Dán enkel het nu ten laste gelegde !

Misdaden tegen de Mensheid en Menselijkheid Zullen Ook Nog Gaan Òp Duiken !

Geld Als Massa Moord Manipulatie Én Genocide wapen

En @bertus 1 juli, 2010 om 07:09

In Dié uitspraak Zie Ik Nergens Van de ontslagpapieren Dié , Daar Was Eerder Sprake Van , Niet en Michien Wel Nog Niet Gedateerd Zouden Zijn , cq ontslagprocedure Niet afgerond ?

Hoe is Dat Verlopen ?
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/4346/vertrouwen-in-nout-bailout-wellink.html/comment-page-1#comment-43474
Zonnetje
1 juli, 2010 om 17:56

jan bouma
30 juni, 2010 om 10:39

“”EERST een soort Lieftinck-operatie wordt doorgevoerd waarbij alle activa en passiva van de wereld worden gelegaliseerd. Criminele gelden kunnen dan niet even worden “witgewassen” in die nieuwe wereldmunt.”"

Arme Kind , Beginneling , wié Denk Jij Dát Dié “zuiveringen ” wél Zúllen Dóór voeren ?

Tén Koste Ván Óns Maar Steeds Weer !

Ten Tweede bij een Wél Geslaagde Actie Tégen misdaadgelden en óp gebouwde bolwerken , Zou misrathel Op Slag Óp Houden te bestáán , Want Dát is Door de decennia Enkel Maar Van roofgelden opgebouwd !

Dáar hébben ze Zélfs de EU vóor áángelegd en dóór Ónze Strot gedouwd , óm voor hun eigen belang de Landen beter te Kunnen uitzuigen !

Dát IS Dé Centrale Lást , Wáár Gehéél de Wereld Lást Ván Hééft !

Je Hébt Nog Géén Idee Ván de schaal !

Een Áf Toppen Van Alle Landen Zou De Enige Oplossing Zijn , Om “erfcorruptie” te Voorkomen !

Èn Anders Zo Als Hét Altijd Al Gaat , Maar Dáár Lezen Ònze Kleinkinderen Dan in de geschiedenisboekjes Wéér Van !
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/4346/vertrouwen-in-nout-bailout-wellink.html/comment-page-1#comment-43473
Zonnetje
1 juli, 2010 om 17:38

joris
30 juni, 2010 om 09:33

Al blijkt dat Nout de grootste crimineel op aarde zou zijn, dan nog is hij niet te vervolgen.”"

Ja wel Degelijk , Want hij is onderdeel van een Crime org dat zich met al decennia Durende staatsterreur over Volken staande houdt , bedrijven en mededinging aan Misdaden tegen de Mensheid en Menselijkheid , Als Mede Terrorisme bedrijven ter bevordering van al Die Andere misdaden , Al Dát Verjaard Niét !

Vandaar te Hopen Dat de Heer Kat Die agenten op Beeld Vast Heeft !

Er Worden Op Dit Moment Ook Nog daders Geslacht Die de massa moorden tussen de hutsi´s en de tutsi´s Op hun geweten Hébben!

Óm Feiten Die zich in 1994 Àf Speelden cq bedreven werden , Dús Een Rustige Oude Dag Kunnen Déze dames en heren Bij Voorbaat Al uit hun hoofd Zétten !

Ik Zelf Ben Benieuwd Naar Beeldmateriaal Van de Betrokken agenten , cq Mischien Wel haagse hofwachters , Daar Ik in de Soort van gedragingen en opmerkingen een Bepaalde afkomst Bespeur , Die Ook Bij de Aanslag Op Hero Brinkman is die bar Als dader en mededader Aanwezig Waren , Toen ze Hém Tijdens de laatste ronde drogeerden en verkrachtten !

Die Zijn Dáár Niet Enkel Òm Politici te bewaken , Maar Zelfs Òm Politici in het gareel te houden en Zelfs uit te schakelen als deze de Vijandige Volksgijzelnemer org Niet uit komen !

Wim kok Staat u Graag Voor hoé Dat geregeld wordt in Alles te woord !

Nout wellink Kan Verder Elke Onschendbaarheid in Zo Verre Vergeten ,Omdat die terreurorg zélf al die hén úitkomende wetjes heeft zitten inkleuren , Al Héél wát decennia Nú !

Niéts Wáárd Dús Dié wetten !

Zánd voor de klaas Ván Váák !

Buitendien is Dié Wél aan Héél Wat Méér Schuldig Dán enkel het nu ten laste gelegde !

Misdaden tegen de Mensheid en Menselijkheid Zullen Ook Nog Gaan Òp Duiken !

Geld Als Massa Moord Manipulatie Én Genocide wapenhttp://www.hetzuur.nl/artikel/6638/vijf-partijen-ende-genocide/comment-page-1#comment-6988
Links zit toch alexander pechthold?

Dat is een Kinder kapot naaier!

Die had Mij Ook te pakken toen ik Zes was , samen met zijn even joodse kongsileden van mierlo die Gelukkig Dood is , en ed van thijn die jarenlang nog Rotterdam ontluisterd heeft met zijn zieke charme , Me zwaar gedrogeerd met ghb en toen er over heen dan maar , scholen úitwonen Net Als polanski en dutroux !

Zit Ván Òns te vreten Ook !

Viese zieke uitschot !


http://www.hetzuur.nl/artikel/6618/het-joodsche-complot/comment-page-1#comment-6969
   2.
      Rolberoerte says

      (Your comment is awaiting moderation)

      “”de exterminatie van de Europese Joden in ‘40 – ‘45 om bezit te kunnen verkrijgen over het beloofde land”"

      Wat Zou er met het Gekende Denken en Keuze maken Gebeuren als de Waarheid Zou Zijn Dát de joden Niét Zíjn geholocoust Máár Hébben Geholocoust …Òns?

      Zou er Dán Beseft Gaan Worden Hoé in gesponnen We Zijn in joodse geschiedenisbeheer en informatiebeheer Dát We Dít Ná 65 jaar , Zélfs Omtrent Ons Zelf Niét Zoúden Wéten ?

      Áls joden zó dé geslagen hond zijn , zo als ze Ons van Kind´s af aan steeds toe roepen , Hoé Kán het Dán Zijn dat zij een derde tot de helft van Alle Eigendommen en Waarde op Aarde in de hand hebben….Néém Ván Mij Máár Aan Dát geslagen honden over het Algemeen Amper een Stukje Brood Weten te Bemachtigen !

      Áls ze zó zwakjes en zielig zijn , Wáár Óm domineren zij Ons Dán Steeds in Eigen Huis en Eigen Land , Òp Èigen TV , in Éigen Krant , Óp Éigen Scholen , in Éigen Óverheden , in Èigen Politiek , in Éigen Staat ,, in Éigen Wetgevingen en Éigen Geld , en Èigen Land?

      Hoé Zielig Bén Je Dán ?

      Hoé Kómt Hét Dán dat zij , ná het plunderen van de Westerse Wereld de afgelopen 25 jaar , Hét Wéér zó Véél zó véél nóg Béter hebben én Wij Wéér Zó Véél armer….Wáár is Dán die Opbrengst van het aftroggelen van Alle Volkseigendommen en de bezuinigingen op bezuinigingen door de jaren héén , Wáár Óm Hééft die staatsschuld in al die tijd Niét Eens Èén dipje Gehád?

      Hoé Kán het dat de Westerse wereld Straatarm is Nú , én een israel dát zich Volgens Wikipedia nog met buitenlandse fondsen en steun uit het faillisement moest houden nú booming is en Óp Éens een Economische grootmacht Blijkt , Mét Zélfs de bewakingbedrijven van Alle Vliegvelden in de Wereld in eigendom hebbende en Alle Politieke Partijen Ook ?

      Een terreurcultuur die op Andere Volken parasiteert , en bestaande uit Overwegend Core en Bron psychopaten Met een Origine uit een asiatische Mensen eter achtergrond is Een Zienswijze Die Men Mischien Eens Zou Kunnen Overwegen !

      Die Ons door de joden als woordje opgedrongen zionist dat per 1887 met thedor herzl bedacht werd is om de Misdaden , Schanddaden , Plunderingen en verdenking van van zich af te leiden , Want hun Reeds Gevonden Crime Timelines zijn Maar Liefst Al 2800 Jaar Oud Én Éven Lang , Alsmede dat ze al 110 Malen Allerlei Landen uit Zijn Gegooid Óm wát ze de Volkeren en Kinderen deden !

      http://www.vkblog.nl/bericht/320924/%22Evolutieleer_leidt_tot_een_Hitler-moraal%22#c3095721
      BIO GRAF 16-06-2010 23:38
      Nou Guttepetut Theo ; heb je óòk een theorie die vérkláard déze moraal ?

      Gélijk Óòk een Wat Èchtere Reden Mischién, Als je niet ál te joods Bént ?

      http://www.vkblog.nl/bericht/320672/E...
      ( geband bij deKoeleAnalyticus)
      Montagne 15-06-2010 13:44

      De Tweede Wereld oorlog is gepland en uitgevoerd door de joden

      Het was een samenzwering van de joden in de Amerikaanse , poolse ,Russische , Engelse én Germaanse Overheden….ZóÀls ze Nú Óók in ALLE Westerse Overheden zitten en Ons Onganz manipuleren!

      Per 1933 verklaarde de joodse wereldgemeenschap meermaals de oorlog aan Duitsland
      Per 1933 begonnen joden Weréld wijd Duitse Burgers uit Te roeien , te boycotten , vermoorden en verkrachten……..Zie gedrag tegen Palestijnen , is niet nieuw !

      In het door polen geanexeerde Plaatsje Bromberg werden Vóór die oorlog 50.000 Mannen , Vrouwen en Kinderen als honden Áf geslacht door bolsjewistische joden , Het Gegil was over de Duitse Grens te Horen!

      Dáár Op Verzocht Hitler Met Spoed Onderhandelingen omtrent de Danzigcorridor met polen
      Dat werd , omdat de joden al besloten hadden Duitsland in een oorlog te storten , gelijk afgewezen

      De Genocide usa jood kaufman schreef Vóór de oorlog een boekje over wáár óm het Duitse Volk uitgeroeid diende te worden

      Er werd voor gezorgd dat Duitsland de inhoud van dat boekje te Zien Kreeg , met Bromberg in het geheugen , met de Berichten over de afslachtingen van de Duitsen in de buiten landen , Verzorgde dat Paniek in Duitsland !

      Dat werkje werd in 1941 Nog in de new york times gepubliceerd om dan weer het Amerikaanse Volk aan te zetten tot Genocide en massa moorden…Stemming kweken !
      http://www.codoh.com/germany/gerperish.html

      Ik Vernam dat een joodse wiesje de lange ook al een boekje heeft geschreven over wáár óm hét Palestijnse Volk dit kéér uitgeroeid moet worden , Nog niet geverifieerd , Máár Tóch , Schijnt in dat bijzondere bloed te zitten , Gezien de Exterminatie history van de joden op de Wereldbevolking door de eeuwen héén!

      Zie in Comments http://aart-liberty.blogspot.com/2010/06/is-israel-een-wanhoopsdaad-aan-het.html
http://stanvanhoucke.blogspot.com/2010/05/remmelt-otten-van-de-nrc-3.html

      En jewwatch.com voor algemeen omtrent genocides door joden !
      Realzionistnews.com is ook uitstekende Informatie !

      Voór die oorlog had usa jood roosenveldt al aan crypto jood churchill beloofd dat Amerika mee zou doen….Pearl Harbor was een extra door die joden aangelegd zetje om de Amerikaanse Bevolking de oorlog in te trekken , door toen ze wisten dat de Japanse Vloot er aan kwam Alle Catalina Patrouillevliegtuigen aan de grond te zetten

      Ik Hoop Dat er Sommigen in Staat Zijn te Concluderen Dat Duitsland Alle Reden Had om Overal Waar Ze de Macht verwierven , met de Hoogste Spoed de massa moordende joden te isoleren Vóór ér Nog Méér doden Vielen in de Landen……

      En Wees Ook Daar Maar Blij om Voor Andere Volken Ook , Want Nét hadden ze ná die oorlog de vrije hand , of ze bliezen de dijken in 1953 op tijdens een springvloed , omdat ze vonden dat We ze Niet genoeg geholpen hadden !

      En ze deden nog wel Meer...Zie in de Comments Bio GRAF en zozo9
      http://www.vkblog.nl/bericht/319436/V...


      Mischién….Voor de Wél Héél Intelligenten ….is het te Raden dat We Héél Mischien Op gegroeid Zijn in een Wereld die door de joden aan elkaar geschreven is , en ér Niets Van Klopt ?
http://blogger.webcoat.net/2009/11/de-holocaust-hoax/#comment-140


      http://www.youtube.com/watch?v=rdA6jJ...’>www.youtube.com/watch?v=rdA6jJ…
      @novelos1982 Es ist Besser Wenn Du Und Allen Sich Mal im psychopaten Vertiefen Würdet………Information über Sourche oder Core psychopaten Wirst Du Nicht Finden aber die Sind Noch Viele Male Schlimmer…Und Daß Dann gleich Mal ein Ganzes volk , Daß Benötigt Super Vorstellungskraft!
      Aber Internetberichte vom “normalen” psychopaten , und Zeugenerklärungen Gibt es Satt…..Kannst Du Dir Gleich auch die israelischen Geo politische haltung Eigen Machen , ist Viel übereinstimmung !

      http://www.youtube.com/watch?v=rdA6jJ...’>www.youtube.com/watch?v=rdA6jJ…
      @novelos1982 Hear Hear Würden Die Parlamentarier in England Sagen…Weiß Nicht Wie Daß in ´s Deutsch Geht ……im Bundestag doch?
      Könnte Sein das die israelier Sich Selbst in Kürze eine Seperation verschaffen , Und Am Besten ein Tauglicher Boycot Da Zu !
      Und der ymic ist ein lieberman activist oder Besser ein terrorist um Die Welt Opinions zu sabotieren….Sind durch avigdor lieberman vorigen jahr ausgesendet um Uns zo terrorisieren und auch Politische Processe pro jews zu verschachern

      http://www.vkblog.nl/bericht/320924/%22Evolutieleer_leidt_tot_een_Hitler-moraal%22#c3095782
      BIO GRAF 17-06-2010 01:03
      Tsjaaa Alle evolutieleren en theorien falen óm dát ze hét onaanvaardbare niet durven aanvaarden !
      Het ondenkbare niet kunnen Denken !

      De Mensheid is een drie Miljoen Jaar Oude Levensvorm

      Zij Kwam een Miljoen Jaar geleden via Mars naar de Aarde , toen Atlantis genoemd !

      Na dat hun Planeet was Vergaan door hun handelen met atoomenergie en Zwaartekracht

      10% van de Restanten zijn nog in een omloopbaan als modder en keien

      En Wordt Heden de Kuiperbelt genoemd !

      De Mens , zo Wél de joden als de Gentiles , Heeft Geen Verbindingen met Welke Andere Levensvormen van de Aarde dan Ook !

      100.000 Jaar Geleden splitste zich een groep af op het Noordelijke Halfrond gescheiden door ijstijden van de anderen , en ontwikkelde zich Compleet en absoluut anders van wege een ontmoeting met GOD
      Deze bracht ze naar het Licht van het Leven en Liefde Ook , om te Gaan Zonder kwaad !

      13.000 jaar geleden begon deze ontwikkeling ophouden te bestaan , want de oude mensheid vond het Noordelijke Halfrond door de terugtrekkende ijstijden !

      Dat bewerkstelligde de ondergang van de Nieuwe Soort !

      Deze Ondergang is Bekend als de Zondvloed , de deluge , de Ragnarok , de Götterdämmerung

      Een orkaan van kwaad , geweld , haat , verkrachting en duisternissen Vaagde Ons uit als Vlinders in een Orkaan !

      Nu Ben Ik Weer Terug Om Ook U Naar Het Levenslicht te Leiden , Daar Mee Ook U In Vrede Kunt Gaan , en Met GOD Bestaan !

      Dat Het Duitse Volk op Gegeven Moment Begon te Bespeuren dat Zij een Ouder en Beter verleden Had dan Ze tot heden hadden gekend onder invloed der Oude Mensheid , Gaf ze het Idee Om Hun oorsprong te Gaan Zoeken , Daar de wegen van de Oude Mensheid Elk Leven ontikt en Identiteitsloos maakt , zo als ze zelf ook altijd al waren , zonder geheugen !
      17 juni 2010, 11:35

http://www.hetzuur.nl/page/3/
#
benhoerejong says

Hahahahahahaha……..Had Je Nog Kolonialistische Humor in de Koffer?

Tsjaaa ´t is Wát Mét Dié Kolonisten , Stoppen Wij 30 Jaar Geleden ér Mee Komen zíj Massaal áán stormen Óm Óns te kolonialiseren……Térwijl ér Amper een Ziel bestaat Die Wéét Dát ze Dát Nét Al Méér Dán 3000 jáár hádden gedáán !

Die hebben Ons zélf duizenden jaren lang úit Europa wég gesleept , Dáár Óm Vindt Men Heden Skeletten Van Blanke Kaukasiers in China en Afbeeldingen Van Blanke Slavinnen Op asiatische Beeldhouwwerken en de Rode en Blonde Slavinnen in de Fantasietekingen der Japanners !

Ook het Afrikaanse Kontinent Moét Vól Liggen Met Kaukasische Skeletten Van Duizenden Jaren Oud!

Weet Je Hoé dé kolonisatie Van Amerika ging in Wérkelijkheid?
We werden Vérkracht , Naakt en Berooid uit de schepen gegooid het hele jaar Dóór , Én Dié Genen Dié Door de Indianen Werden Òp Gevangen EN Gekleedt Werden Óverleefden , dé Rest Stierf !

Ik Heb Het Hiér Óver Dé Blanke Europeaan Die úit de schepen werd gegooid…Maar Ván Zulkse Geschiedenis Zul Je Geen Spoortje Vinden in de Stiefvaderlandse boeken !

Náást dé holocousthoax , de reccesiehoax,de armoedehoax,de gw hoax,de terreurhoax,de religienhoax,de hongersnodenhoax,de Ware schuldigenhoax,etc etc …Kun Je Náádlóós dé geschiedenishoax Leggen
17 augustus 2010, 18:33
#
benhoerejong says

Oei…Zeg Ik Wat Over hoaxes Óp hoaxes ( Al ONze Politieke agenda bestaat ér uit)
, Kom IK Dit Tegen…http://zaplog.nl/zaplog/article/co2_een_niet_bestaand_probleem
17 augustus 2010, 18:45
#
benhoerejong says

Én kernfusie…is Dát Niét Óók een al decennia durende tientallen Miljardenhoax ?
17 augustus 2010, 20:07
#
goldatemeier says

Ja Nu We het over Slavernij Hebben

iets Van Láng Vóór de eerste neger naar Amerika ging ….

“GREGORY I (‘The Great’). Protested wholesale circumcision of Christian slaves by Jewish traders, who monopolized the slave trade in Europe and the Middle East and were widely suspected of supplying white girls to Oriental and African buyers.”"

Èn Genocide wiesje de lange Die een boek schreef over “waarom de Palestijnen uitgeroeid zouden moeten worden “Was Hier Al Eens Aan Gelicht…en een Genocide herr Kaufman Die een boek schreef óver waarom de Duitsen zouden moeten worden uitgeroeid geheten “why Germany must perish” Hádden We Al Gezien…….Dán is er Nóg Een Lijstje genocidejoden Door de eeuwen Héén……

JULIUS III. Contra Hebreos retinentes libros (1554) ordered the TALMUD burned “everywhere” and established a strict censorship over Jewish genocidal writings

PIUS IV. Condemned Jewish genocidal writings.

GREGORY XIII. Declared that Jews

“continue to plot horrible crimes” against Christians “with daily increasing audacity.”

CLEMENT VIII. Condemned Jewish genocidal writings.

ALEXANDER VIII. Condemned Jewish genocidal writings.

BENEDICT XIV. Quo Primum 1751) denounced Jewish control of commerce and “systematical despoliation” of the Christian through usury.

PIUS VII. Known generally as an ‘anti-Semite’ by Jewish writers.

EN Zó Gaat Dat Lijstje Nog Wel even Door ……

http://jewsribsinbearjaw.wordpress.com/what-famous-people-said-about-the-jews/

Ik Hóóp òók Dát Ieder Met Dit Soort Informatie Dán Òók Dé Conclusie Kán Trékken in wát Vóór Ènorm Gruwelijke leugens We opgevoedt worden wat Betreft Nieuws Én geschiedsschrijvingen Én scholingen!
19 augustus 2010, 10:57
#
goldatemeier says

Heláás hébben de Terreurkloden in de overheden dé Website in Bovenstaande Link gesabotéérd , Dat is Mij Ook Al Vaak Gebeurd , Zelfs Websites Met Getuigenis Van Door hén Verkrachtte Kinderen Gingen er aan!

Dat is een Tip Van Belang , Als Je iets Ontdekt Van Belang , gelijk de Webpagina Copieren , Daarmee Die te Reproduceren en te Mirroren is!

De israelieten voeren een Wereld wijd en Chronisch censuurbeleid op Alle Mogelijke wijzen , Vaak bedreven van uit overheden en wetgevingen Zélfs…Àlles óm wég te komen mét hún Schanddaden én de winsten Van decennia Van plunderingen in de Westerse Wereld…A Réal KRISTALLNACHT !

Dus Ik Plaats Die Betreffende Pagina Maar Hier Dan

First Light Forum
Breaking News and New Views on the Jews
What Famous People Said About the Jews
What world famous men said about the Jews

Introduction
The Jews are the only people in the world who have found hostility in every country in which they settled in any numbers. The big question is – WHY?

Today it is taught in the schools that “Anti-Semitism” began in Germany in the 1930s after which they were deported. What is not studied is the fact that at one time or other the Jews have been expelled from every nation in Europe! When the Jews first began to immigrate to America the early colonialists in New York, Charleston and Savannah tried to ban their entry. Benjamin Franklin pleaded with the members of the Continental Congress to enter a specific ban against Jewish immigration into the U. S. Constitution to bar them for all time to come.

The Jews claim that they are “only” a religion. The truth is that the Jews are a RACE. Less than 30% are members of any Synagogue. Whether they are Orthodox religious, atheists, capitalists or communists – they still claim to be Jews – members of the Jewish race! Every race has inherited traits. In the case of the Jews they include trading, money-changing, usury, and a loathing for “productive labor” which is scorned as beneath the dignity of the Jews in their “bible” called “THE TALMUD.”

The Jews have not changed since the days when Jesus Christ took up a whip and drove “the money changers out of the Temple.” Jews have always united to form monopolies. Today they control all the department store chains and speciality shops along with the lucrative jewelry and animal fur trade. Jews dominate the fields of all precious metals such as gold, silver, platinum, tin, lead, etc. They will always ban together to drive Gentile competitors out of business.

Today America is being flooded with Jewish immigrants from Russia and even 20,000 per year leave Israel for the U. S. – all with dollar signs in their eyes. Jews have used their vaunted money-power to seize control of the Democratic Party and constitute over 50% of all its financial contributions. Today they are buying up more and more major U. S. companies. While only 3% of the population, the Jews control over 25% of the nation’s wealth and this percentage rises every year. They are the only racial group totally organized to work for political domination over America.

Opposition to the Jews did not begin in Germany but dates back before the birth of Christ over 2,000 years ago! Study the statements made by “The world’s greatest men.” They reveal why the “wandering Jews” have made enemies out of every host country that ever accepted them.

CICERO (Marcus Tullius Cicero). First century B.C. Roman stateman, writer.

“Softly! Softly! I want none but the judges to hear me. The Jews have already gotten me into a fine mess, as they have many other gentleman. I have no desire to furnish further grist for their mills.” (Oration in Defense of Flaccus)

Cicero was serving as defense counsel at the trial of Flaccus, a Roman official who interfered with Jewish gold shipments to their international headquarters (then, as now) in Jerusalem. Cicero himself certainly was not a nobody, and for one of this stature to have to “speak softly” shows that he was in the presence of a dangerously powerful sphere of influence.
and on another occasion Cicero wrote:

“The Jews belong to a dark and repulsive force. One knows how numerous this clique is, how they stick together and what power they exercise through their unions. They are a nation of rascals and deceivers.”

SENECA (Lucius Annaeus Seneca). First century Roman philosopher.

“The customs of that most criminal nation have gained such strength that they have now been received in all lands. The conquered have given laws to the conquerors.” (De Superstitione)

DIO CASSIUS. Second century Roman historian. Describing the savage Jewish uprising against the Roman empire that has been acknowledged as the turning point downward in the course of that great state-form:

“The Jews were destroying both Greeks and Romans. They ate the flesh of their victims, made belts for themselves out of their entrails, and daubed themselves with their blood… In all, 220,000 men perished in Cyrene and 240,000 in Cyprus, and for this reason no Jew may set foot in Cyprus today.” (Roman History)

DIODORUS SICULUS. First century Greek historian.Observed that Jews treated other people as enemies and inferiors.

“Usury” is the practice of lending money at excessive interest rates. This has for centuries caused great misery and poverty for Gentiles. It has brought strong condemnation of the Jews!

BERNARDINO OF FELTRO. 15th century Italian priest. A mild man who extolled patience and charity in normal circumstances, he described himself as a “barking dog” when dealing with Jews:

“Jewish usurers bleed the poor to death and grow fat on their substance, and I who live on alms, who feed on the bread of the poor, shall I then be mute before outraged charity? Dogs bark to protect those who feed them, and I, who am feed by the poor, shall I see them robbed of what belongs to them and keep silent?” (E. Flornoy, Le Bienbeureux Bernardin the Feltre)

AQUINAS, THOMAS, Saint. 13th century scholastic philosopher. In his “On the Governance of the Jews,” he wrote:

“The Jews should not be allowed to keep what they have obtained from others by usury; it were best that they were compelled to worked so that they could earn their living instead of doing nothing but becoming avaricious.”

HILAIARE BELLOC, in the book THE JEWS, page 9

“There is already something like a Jewish monopoly in high finance … There is the same element of Jewish monopoly in the silver trade, and in the control of various other metals, notably lead, nickel, quicksilver. What is most disquieting of all, this tendency to monopoly is spreading like a disease.”

H. H. BEAMISH, in New York Speech, October 30, 1937

“The Boer War occurred 37 years ago. Boer means farmer. Many criticized a great power like Britain for trying to wipe out the Boers. Upon making inquiry, I found all the gold and diamond mines of South Africa were owned by Jews; that Rothschild controlled gold; Samuels controlled silver, Baum controlled other mining, and Moses controlled base metals. Anything these people touch they inevitably pollute.”

W. HUGHES, Premier of Australia, Saturday Evening Post, June 19, 1919

“The Montefiores have taken Australia for their own, and there is not a gold field or a sheep run from Tasmania to New South Wales that does not pay them a heavy tribute. They are the real owners of the antipodean continent. What is the good of our being a wealthy nation, if the wealth is all in the hands of German Jews?”

POPE CLEMENT VIII

“All the world suffers from the usury of the Jews, their monopolies and deceit. They have brought many unfortunate people into a state of poverty, especially the farmers, working class people and the very poor.
Then as now Jews have to be reminded intermittently anew that they were enjoying rights in any country since they left Palestine and the Arabian desert, and subsequently their ethical and moral doctrines as well as their deeds rightly deserve to be exposed to criticism in whatever country they happen to live.”

NESTA WEBSTER, In World Revolution, The Plot against Civilazation, page 163

“Since the earliest times it is as the exploiter that the Jew has been known amongst his fellow men of all races and creeds. Moreover, he has persistently shown himself ungrateful… The Jews have always formed a rebellious element in every state.”

FRANZ LISZT, famed composer quoted in Col. E. N. Sanctuary’s Are These Things So?, page 278

“The day will come when all nations amidst which the Jews are dwelling will have to raise the question of their wholesale expulsion, a question which will be one of life or death, good health or chronic disease, peaceful existence or perpetual social fever.”

JESUS CHRIST, speaking to the Jews in the Gospel of St. John, VIII:44

“Ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is not truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar and the father of it. – then answered the Jews – “

(which makes it clear that Christ was addressing the Jews.)

MARTIN LUTHER, Table Talk of Martin Luther, translated by William Hazlet, page 43

“But the Jews are so hardened that they listen to nothing; though overcome by testimonies they yield not an inch. It is a pernicious race, oppressing all men by their usury and rapine. If they give a prince or magistrate a thousand florins, they extort twenty thousand from the subjects in payment. We must ever keep on guard against them.”

REV. GORDON WINROD, in his book The Keys to Christian Understanding, pages 114 – 115

“Judaism does not know Jesus Christ. Judaism hates Jesus Christ. When St. Paul was in Judaism, before he was converted to Christianity, he hated Jesus Christ and persecuted Christians and Christianity.”
Paul said: “You have heard of my earlier career in Judaism – how furiously I persecuted the Church of God, and made havoc of it; and how in devotion to Judaism I out-stripped many men of may own age among my people, being far more zealous than they for the tradition of my forefathers.” (Gal. 1:13, 14, Weymouth Translation)

While in Judaism, Paul persecuted Christians because of his intense hatred for Christians and because of his conformity to the tradition of the fathers. This shows that the tradition of teachings of Judaism are filled with hate for Christians.
Few people know of this because they do not carefully read their Scriptures and because of the great pains which Jews have take to deceive the Christians. Care has been exerted by the Jews to hide their ECONOMIC-POLITICAL conspiracy for complete world domination UNDER high sounding words that have a “RELIGIOUS” ring in the ears of Christians.
The Jews use such “religious” sounding words as “the Jewish faith,” “the Jewish religion,” “Jewish spiritual values,” “Jewish religious doctrines,” and like phrases which deceive and lead the unlearned into total equanimity.
Behind this mask of religiosity stands a complete plan for world government, world power, world conquest, a Jewish kingdom of this world, and the destruction of Christianity.

REV. WILLIAM S. MITCHELL of Philadelphia, quoted in Count Cherep-Spiridovich’s book The Secret World Government, page 194

“If there is an ingrate in history, it is the Jew. In this land which befriended him he as conspired, plotted, undermined, prostituted and corrupted and (hiding to this hour behind the braver screen of other folks), dares to contrive and scheme the death of every Christian principle which has protected him.”

ST. JUSTIN, martyr stated in 116 A. D.

“The Jews were behind all the persecutions of the Christians. They wandered through the country everywhere hating and undermining the Christian faith.”

ST. JOHN, Gospel of St. John VII:1

“After these things Jesus walked in Galilee: for he would not walk in Jewry because the Jews sought to kill him.”

M. H. DE HEEKELINGEN, in Israel: Son Passe, Son Avenir

“The former Rabbi Drach, converted to Catholicism, says that the Talmud contains “a large number of musing, utterly ridiculous extravagancies, most revolting indecencies, and, above all, the most horrible blasphemies against everything which the Christian religion holds most sacred and most dear.”
“In the matter of the translation of the Talmud by non-Jews, we have always preferred that of Luzsensky, whose accuracy has been established by the Courts. In 1923, the Public Prosecutor of Hungary caused his Hungarian Talmud to be seized on account of “attack on public morals” and “pornography.” In delivering its verdict, the Court declared ‘INTER ALIA:’
“The horrors contained in the translation of Alfred Luzsensky are to be found, without exception, in the Talmud. His translation is correct, in that it renders these passages, which are actually to be found in the original text of the Talmud, after their true meaning.”
QUINTAS SPETIMUS FLORENS TERTULLIAN (160 – 230 A. D.) Latin Church Father “The Jews formed the breeding ground of all anti-Christian actions.”

REV. MARTIN LUTHER, sermon at Eisleben, a few days before his death, February, 1546

“Besides, you also have many Jews living in the country, who do much harm… You should know the Jews blaspheme and violate the name of our Savior day for day… for that reason you, Milords and men of authority, should not tolerate but expel them. They are our public enemies and incessantly blaspheme our Lord Jesus Christ, they call our Blessed Virgin Mary a harlot and her Holy Son a bastard and to us they give the epithet of changelings and abortions.
Therefore deal with them harshly as they do nothing but excruciatingly blaspheme our Lord Jesus Christ, trying to rob us of our lives, our health, our honor and belongings.”

MARIA THERESA, Queen of Hungary and Bohemia (1771 – 1789)

“Henceforth no Jew, no matter under what name, will be allowed to remain here without my written permission. I know of no other troublesome pest within the state than this race, which impoverished the people by their fraud, usury and money-lending and commits all deeds which an honorable man despises. Subsequently they have to be removed and excluded from here as much as possible.”

(The Universal Jewish Encyclopedia states that “The Talmud is the real “bible” of the Jews and that it supersedes the Old Testament. This volume has been condemned down through the ages for preaching hatred for Christ and all Christians. Read “THE TALMUD UNMASKED” for the full shocking details.)

DIDEROT, DENIS. 18th century French scholar. His famous ENCYCLOPEDIE, the bible of the pre-revolutionary French “enlightenment,” has often been complained of by Jewish writers as ‘anti-Semitic.’ Some of Diderot’s other writings are likewise unfriendly:

“And you, angry and brutish people, vile and vulgar men, slaves worthy of the yoke [Talmudism] which you bear … Go, take back your books and remove yourselves from me. (LA MOISADE)
[The Talmud] taught the Jews to steal the goods of Christians, to regard them as savage beasts, to push them over the precipice … to kill them with impunity and to utter every morning the most horrible imprecations against them. (JUIFS)

NASTA WEBSTER, in Secret Societies and Subversive Movements, page 370

“The Jewish conception of the Jews as the Chosen People who must eventually rule the world forms indeed the basis of Rabbinical Judaism… The Jewish religion now takes its stand on the Talmud rather than on the Bible.”

F. TROCASE, in Jewish Austria

“No obstacle discourages them; they persevere throughout the world, throughout the centuries, the unity of their race. The Talmud has given them a powerful organization which modern progress has been unable to change. Deep, ineradicable hatred of everything that is not Jewish stimulates them in war which they wage against Christian Society, which is too divided to be able to fight with the necessary energy.”

COUNT HELMUTH VON MOLTKE, Prussian general

“The Jews form a state, and, obeying their own laws, they evade those of their host country.
The Jews always consider an oath regarding a Christian not binding. During the Campaign of 1812 the Jews were spies, they were paid by both sides, they betrayed both sides.”

MOHAMMED, in the Koran

“Whoever is a friend of a Jew, belong to them, becomes one of them, God cannot tolerate this mean people. The Jews have wandered from divine religion. You must not relent in your work which must show up Jewish deceit.”

BACON, FRANCIS. 16th century British writer, politician. In his The New Atlantis, he remarked that Jews

“hate the name of Christ and have a secret and innate rancor against the people among whom they live.”

He also disapproved of non-Jewish usurers as “Judaizers” who would wear “tawny bonnets” like Jews.

LUTHER, MARTIN. 16th century German religious reformer.

“They are the real liars and bloodhounds, who have not only perverted and falsified the entire Scriptures from beginning to end and without ceasing with their interpretations. And all of the anxious sighing, longing and hoping of their hearts is directed to the time when some day they would like to deal with us heathen as they dealt with the heathen in Persia at the time of Esther… On how they love the book of Esther, which so nicely agrees with their bloodthirsty, revengeful and murderous desire and hope. (1)
The sun never did shine on a more bloodthirsty and revengeful people as they, who imagine to be the people of God, and who desire to and think they must murder and crush the heathen. And the foremost undertaking which they expect of their Messiah is that he should slay and murder the whole world with the sword. As they at first demonstrated against us Christians and would like to do now, if they only could; have also tried it often and have been repeatedly struck on their snouts…
Their breath stinks for the gold and silver of the heathen; since no people under the sun always have been, still are, and always will remain more avaricious than they, as can be noticed in their cursed usury. They also find comfort with this: “When the Messiah comes, He shall take all the gold and silver in the world and distribute it among the Jews. (2) Thus, wherever they can direct Scripture to their insatiable avarice, they wickedly do so.
Therefore know, my dear Christians, that next to the Devil, you have no more bitter, more poisonous, more vehement and enemy than a real Jew who earnestly desires to be a Jew. There may be some among them who believe what the cow or the goose believes. But all of them are surrounded with their blood and circumcision. In history, therefore, they are often accused of poisoning wells, stealing children and mutilating them; as in Trent, Weszensee and the like. Of course they deny this. Be it so or not, however, I know full well that the ready will is not lacking with them if they could only transform it into deeds, in secret or openly. (3)
A person who does not know the Devil, might wonder why they are so at enemity with the Christians above all others; for which they have no reason, since we only do good to them.
They live among us in our homes, under our protection, use land and highways, market and streets. Princes and government sit by, snore and have their maws open, let the Jews take from their purse and chest, steal and rob whatever they will. That is, they permit themselves and their subjects to be abused and sucked dry and reduced to beggars with their own money, through the usury of the Jews. For the Jews, as foreigners, certainly should have nothing from us; and what they have certainly must be ours. They do not work, do not earn anything from us, neither do we donate or give it to them. Yet they have our money and goods and are lords in our land where they are supposed to be in exile!
If a thief steals ten gulden he must hang; if he robs people on the highway, his head is gone. But a Jew, when he steals ten tons of gold through his usury is dearer than God himself!
Do not their TALMUD and rabbis write that it is no sin to kill if a Jew kills a heathen, but it is a sin if he kills a brother in Israel? It is no sin if he does not keep his oath to a heathen. Therefore, to steal and rob (as they do with their moneylending) from a heathen, is a divine service… And they are the masters of the world and we are their servants – yea, their cattle!
I maintain that in three fables of Aesop there is more wisdom to be found than in all the books of the Talmudists and rabbis and more than ever could come into the hearts of the Jews…
Should someone think I am saying too much – I am saying much too little! For I see in [their] writings how they curse us Goyim and wish as all evil in their schools and prayers. They rob us of our money through usury, and wherever they are able, they play us all manner of mean tricks… No heathen has done such things and none would to so except the Devil himself and those whom he possesses – as he possesses the Jews.
Burgensis, who was a very learned rabbi among them and by the grace of God became a Christian (which seldom occurs), is much moved that in their schools they so horribly curse us Christians (as Lyra also writes) and from that draws the conclusion that they must not be the people of God.
Now behold what a nice, thick, fat lie it is when they complain about being captives among us! Jerusalem was destroyed more than 1,400 years ago during that time we Christians have been tortured and persecuted by the Jews in all the world. On top of that, we do not know to this day what Devil brought them into our country. We did not fetch them from Jerusalem!… Yes, we have and hold them captive, as I would like to keep my rheumatism, and all other diseases and misfortunes, who must wait as a poor servant, with money and property and everything I have! I wish they were in Jerusalem with the other Jews and whomsoever they would like to have with them.Now what are we going to do with these rejected, condemned Jewish people?… Let us apply the ordinary wisdom of other nations like France, Spain, Bohemia, et al., who made them give an account of what they had stolen through usury, and divided it evenly; but expelled them from their country;. For as heard before, God’s wrath is so great over them that through soft mercy they only become more wicked, through hard treatment, however, only a little better. Therefore, away with them!
How much more unbearable it is that we should permit the entire Christendom and all of us to be bought with our own money, be slandered and cursed by the Jews, who on top of all that be made rich and our lords, who laugh us to scorn and are tickled by their audacity!
What a joyful affair that would be for the Devil and his angels, and cause them to laugh through their snouts like a sow grinning at her little pigs, but deserving real wrath before God. (From THE JEWS AND THEIR LIES)
Maybe mild-hearted and gentle Christians will believe that I am too rigorous and drastic against the poor, afflicted Jews, believing that I ridicule them and treat them with much sarcasm. By my word, I am far too weak to be able to ridicule such a satanic brood. I would fain to do so, but they are far greater adepts at mockery than I and possess a god who is master in this art. It is the Evil One himself.
Even with no further evidence than the Old Testament, I would maintain, and no person on earth could alter my opinion, that the Jews as they are today are veritably a mixture of all the depraved and malevolent knaves of the whole world over, who have then been dispersed in all countries, similarly to the Tartars, Gypsies and such folk.”

WASHINGTON, GEORGE, in Maxims of George Washington by A. A. Appleton & Co.

“They (the Jews) work more effectively against us, than the enemy’s armies. They are a hundred times more dangerous to our liberties and the great cause we are engaged in… It is much to be lamented that each state, long ago, has not hunted them down as pest to society and the greatest enemies we have to the happiness of America.”

This prophecy, by Benjamin Franklin, was made in a “CHIT CHAT AROUND THE TABLE DURING INTERMISSION,” at the Philadelphia Constitutional Convention of 1787. This statement was recorded in the dairy of Charles Cotesworth Pinckney, a delegate from South Carolina.

“I fully agree with General Washington, that we must protect this young nation from an insidious influence and impenetration. The menace, gentlemen, is the Jews.
In whatever country Jews have settled in any great number, they have lowered its moral tone; depreciated its commercial integrity; have segregated themselves and have not been assimilated; have sneered at and tried to undermine the Christian religion upon which that nation is founded, by objecting to its restrictions; have built up a state within the state; and when opposed have tried to strangle that country to death financially, as in the case of Spain and Portugal.
For over 1,700 years, the Jews have been bewailing their sad fate in that they have been exiled from their homeland, as they call Palestine. But gentlemen, did the world give it to them in fee simple, they would at once find some reason for not returning. Why? Because they are vampires, and vampires do not live on vampires. They cannot live only among themselves. They must subsist on Christians and other people not of their race.
If you do not exclude them from these United States, in their Constitution, in less than 200 years they will have swarmed here in such great numbers that they will dominate and devour the land and change our form of government, for which we Americans have shed our blood, given our lives our substance and jeopardized our liberty.
If you do not exclude them, in less than 200 years our descendants will be working in the fields to furnish them substance, while they will be in the counting houses rubbing their hands. I warn you, gentlemen, if you do not exclude Jews for all time, your children will curse you in your graves.
Jews, gentlemen, are Asiatics, let them be born where they will nor how many generations they are away from Asia, they will never be otherwise. Their ideas do not conform to an American’s, and will not even thou they live among us ten generations. A leopard cannot change its spots. Jews are Asiatics, are a menace to this country if permitted entrance, and should be excluded by this Constitutional Convention.

STYVESANT, PETER. 17th century Dutch governor in America.

“The Jews who have arrived would nearly all like to remain here, but learning that they (with their customary usury and deceitful trading with the Christians) were very repugnant to the inferior magistrates, as also to the people having the most affection for you; the Deaconry also fearing that owing to their present indigence they might become a charge in the coming winter, we have, for the benefit of this weak newly developing place and land in general, deemed it useful to require them in a friendly way to depart; praying also most seriously in this connection, for ourselves also for the general community of your worships, that the deceitful race – such hateful enemies and blasphemers of the name of Christ – not be allowed further to infect and trouble this new colony. (Letter to the Amsterdam Chamber of the Dutch West India Company, from New Amsterdam, September 22, 1654.)

The Jews whom he attempted to oust merely applied to their fellow Jews in Holland, and the order came back from the Company countermanding the expulsion. (For a similar situation during the Civil War, see ULYSSES GRANT). Among the reasons given by “their worships” for over-ruling their governor, one stands out rather glaringly, in view of the usual Jewish contention that their people were ‘poor and persecuted:’ ” …and also because of the large amount of capital which they have invested in shares of this Company.” (Harry Golden and Martin Rywell, THE JEWS IN AMERICAN HISTORY)
THE GEORGIA COLONY IN AMERICA. On January 5, 1734, the trustees ordered that three Jews who had been sending correligionists into the colony without authorization “use their endeavors that the said Jews may be removed from the Colony of Georgia, as the best and only satisfaction that they can give to the Trustees for such an indignity offered to Gentlemen acting under His Majesty’s Charter.” (C. Jones, HISTORY OF SAVANNAH)

JEFFERSON, THOMAS. 18th century American statesman.

“Dispersed as the Jews are, they still form one nation, foreign to the land they live in. ” (D. Boorstin, THE AMERICANS)
“Those who labor in the earth are the Chosen People of God, if ever he had a chosen people. ” (NOTES ON VIRGINIA)

BEAMISH, HENRY H. 20th century British publisher.

“There is no need to be delicate on this Jewish question. You must face them in this country. The Jew should be satisfied here. I was here forty-seven years ago; your doors were thrown open and you were then free. Now he has got you absolutely by the throat – that is their reward. ” (New York speech, October 30, 1937)

HARRINGTON, LORD. 19th century British statesman. Opposed admission of Jewish immigrants to England because:

“They are the great moneylenders and loan contractors of the world… The consequence is that the nations of the world are groaning under heavy systems of taxation and national debt. They have ever been the greatest enemies of freedom. (Speech in the House of Lords, July 12, 1858)

WALTER CRICK, British Manufacturer, in the NORTHAMPTON DAILY ECHO, March 19. 1925)

“Jews can destroy by means of finance. Jews are International. Control of credits in this country is not in the hands of the English, but of Jews. It has become the biggest danger the British Empire ever had to face.”

WORLD FAMOUS MEN of the past accused the Jews of founding Communism. This charge is well founded. The Communist philosopy was drawn up by Karl Marx who descended from a long line of Rabbis. His ideology of anti-Christian and Socialist thought is outlined in the Jewish “TALMUD” which is the “bible” of the Jews. Of the four political groups which overthrew the Christan Czar of Russia two were 100% Jewish. They were the Mensheviks and The Jewish Bund. The other two were the Socialist Revolutionary Party and the Bolsheviks. Both were headed by Jews but had some Gentile members. Today we now know that Lenin was Jewish and all of the leaders of his first government were Jews. They were Trotsky, Zinoviev, Kamenev and Sverdlow. The wealthiest Jewish banker in the world at that time, Jacob Schiff of Kuhn, Loeb investment bank of New York City, gave Trotsky and Lenin $20 million to overthrow the Czar and establish the Soviet tyranny (according to the “NEW YORK JOURNAL-AMERICAN” of February 3, 1949.)

CHURCHILL, WINSTON. 20th century British politician. In 1920, he wrote a long newspaper article of the recent Bolshevik seizure of Russia. After praising what he called the “national Jews” of Russia, he said:

“In violent opposition to all this sphere of Jewish efforts rise the schemes of the International Jews. The adherents of this sinister confederacy are mostly men reared up among the unhappy populations of countries where Jews are persecuted on account of their race. Most, if not all, of them have forsaken the faith of their forefathers, and divorced from their minds all spiritual hopes of the next world. This movement among the Jews is not new. From the days of Spartacus-Weishaupt to those of Karl Marx, and down to Trotsky (Russia), Bela Kun (Hungary), Rosa Luxemburg (Germany), and Emma Goldman (United States), this world-wide revolutionary conspiracy for the overthrow of civilization and for the reconstitution of society on the basis of arrested development, of envious malevolence, and impossible equality, has been steadily growing. It played, as a modern writer, Mrs. Webster has ably shown, a definite recognizable part in the tragedy of the French Revolution. It has been the mainspring of every subversive movement during the Nineteenth Century; and now at last this band of extraordinary personalities from the underworlds of the great cities of Europe and America have gripped the Russian people by the hair of their heads and have become practically the undisputed masters of the enormous empire.
There is no need to exaggerate the part played in the creating of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian Revolution by these international and for the most part atheistic Jews. It is certainly the very great one; it probably outweighs all others. With the notable exception of Lenin, the majority of the leading figures are Jews. Moreover, the principal inspiration and driving power comes from the Jewish leaders… In the Soviet institutions the predominance of Jews is even more astounding. And the prominent if not the principal part in the system of terrorism applied by the extraordinary Commissions for combating Counter Revolution has been take by Jews, and in some notable cases by Jewesses. The same evil prominence was obtained by Jews in the brief period of terror during which Bela Kun ruled in Hungary. The same phenomenon has been presented in Germany (especially Bavaria), so far as this madness has been allowed to prey upon the temporary prostration of the German people. Although in all these countries there are many nonJews every whit as bad as the worst of the Jewish revolutionaries, the part played by the latter in proportion to their numbers in the population is astonishing. (“Zionism versus Bolshevism: A Struggle for the Soul of the Jewish People.” ILLUSTRATED SUNDAY HERALD, London, February 8, 1920.)

BAKUNYIN, MIKHYL. 19th century Russian revolutionary.

“Marx is a Jew and is surrounded by a crowd of little, more or less intelligent, scheming, agile, speculating Jews, just as Jews are everywhere, commercial and banking agents, writers, politicians, correspondents for newspapers of all shades; in short, literary brokers, just as they are financial brokers, with one foot in the bank and the other in the socialist movement, and their arses sitting upon the German press. They have grabbed hold of all newspapers, and you can imagine what a nauseating literature is the outcome of it.
Now this entire Jewish world, which constitutes an exploiting sect, a people of leeches, a voracious parasite, Marx feels an instinctive inclination and a great respect for the Rothschilds. This may seem strange. What could there be in common between communism and high finance? Ho ho! The communism of Marx seeks a strong state centralization, and where this exists there must inevitably exist a state central bank, and where this exists, there the parasitic Jewish nation, which speculates upon the labor of the people, will always find the means for its existence…
In reality, this would be for the proletariat a barrack regime, under which the workingmen and the working closely and intimately connected with one another, regarless not only of frontiers but of political differences as well – this Jewish world is today largely at the disposal of Marx or Rothschil. I am sure that, on the one hand, the Rothschilds appreciate the merits of Marx, and that on the other hand, women, converted into a uniform mass, would rise, fall asleep, work and live at the beat of the drum; the privilege of ruling would be in the hands of the skilled and the learned, with a wide scope left for profitable crooked deals carried on by the Jews, who would be attracted by the enormous extension of the international speculations of the national banks… (Polémique contres les Juifs)

This startling piece of prediction is particularly impressive to those who have observed the Soviet scene and notice its strange relationship with capitalist financiers – overwhelmingly Jewish – since the revolution. The line runs from Olof Aschberg, self-described “Bolshevik banker” who ferried to Trotsky the huge sums raised for the revolution by financiers in Europe and America, to Armand Hammer in the 1970s, who has specialized in multimillion-dollar trade concessions with the now supposedly ‘anti-Semitic’ commissars.

WILHELM II. German Kaiser.

“A Jew cannot be a true patriot. He is something different, like a bad insect. He must be kept apart, out of a place where he can do mischief – even by pogroms, if necessary.
The Jews are responsible for Bolshevism in Russia, and Germany too. I was far too indulgent with them during my reign, and I bitterly regret the favors I showed the prominent Jewish bankers.” (CHICAGO TRIBUNE, July 2, 1922)

CARDINAL MINDSZENTY, of Hungary quoted in B’nai B’rith Messenger, January 28, 1949

“The troblemakers in Hungary are the Jews… they demoralize our country and they are the leaders of the revolutionary gang that is torturing Hungary.”

ADRIEN ARCAND, New York speech, October 30, 1937

“When it came to Mexico, the promoters of Communism were the Jews Calles, Hubermann and Aaron Saenz; in Spain we saw Azaña and Rosenberg; in Hungary we saw Bela Kun, Szamuelly, Agoston and dozen other Jews; in Bavaria, we saw Kurt Eisner and a host of other Jews; in Belgium Marxian Socialism brought to power Vadervelde alias Epstein, and Paul Hymans, two Jews; in France, Marxian Socialism brought forth the Jews Leon Blum (who showed so well his Jewish instincts in his filthy book Du Mariarge), Mandel, Zyromsky, Danain and a whole tribe of them; in Italy we had seen the Jews Nathan and Claudio Treves. Everywhere, Marxism brings Jews on the top – And this is no hazard.”

HILAIRE BELLOC, renown historian in G. K.’s WEEKLY, February 4, 1937

“The propaganda of Communism throughout the world, in organization and direction is in the hands of Jewish agents. As for anyone who does not know that the Bolshevist movement in Russia is Jewish, I can only say that he must be a man who is taken in by the suppression of our deplorable press.”

A. HOMER, writes in Judaism and Bolshevism, page 7

“History shows that the Jew has always been, by nature, a revolutionary and that, since the dispersion of his race in the second century, he has either initiated or assisted revolutionary movements in religion, politics and finance, which weakened the power of the States wherein he dwelt. On the other hand, a few far-seeing members of that race have always been at hand to reap financial and political advantage coincident with such upheavals.”

CAPTAIN MONTGOMERY SCHYLER, American Expeditionary Forces, Siberia, in a military intelligence report dated March 1, 1919, to Lt. Col. Barrows in Vladivostok

“It is probably unwise to say this loudly in the United States but the Bolshevik movement is and has been since its beginning guided and controlled by Russian Jews of the greasiest type, who have been in the United States and there absorbed every one of the worst phases of our civilization without having the least understanding of what we really mean by liberty.”

MRS. CLARE SHERIDAN, Traveler, Lecturer in NEW YORK WORLD, December 15, 1923

“The Communists are Jews, and Russia is being entirely administered by them. They are in every government office, bureau and newspaper. They are driving out the Russians and are responsible for the anti-Semitic feeling which is increasing.”

MAJOR ROBERT H. WILLIAMS, in Fecp and the Minority Machine, page 10

“B’nai B’rith, the secret Jewish fraternity, was organized in 1843, awakening world Jewish aspirations, or Zionism, and its name, meaning “Sons of the Covenant,” suggests that the 12 men who organized the fraternity aimed at bringing about the fulfillment of “the Covenant,” or the supposed Messianic promise of rulership over all peoples. To rule all peoples, it is first necessary to bring them together in a world federation or world government – which is the avowed aim of both Communists and Zionists.”

VLADIMIR, LENIN, Founder of Bolshevik Communist (From an article in Northern Pravda, October-December 1913, qouted in Lenin on the Jewish Question, page 10)

“There the great universally progressive features of Jewish culture have made themselves clearly felt: its internationalism, its responsiveness of the advanced movements of our times (the percentage of Jews in democratic and proletarian movements is everywhere higher than the percentage of Jews in the general population.)
…Those Jewish Marxists who join up in the international Marxist organizations with the Russian, Lithuanian, Ukrainian and other workers, adding their might (both in Russian and in Jewish) to the creation of an international culture of the working class movement, are continuing the best traditions of Jewry.”

JOSEPH STALIN in a reply given on January 12, 1931 to an enquiry made by the Jewish Telegraphic Agency of America (Stars and Sand, page 316)

“Anti-Semitism is dangerous for the toilers, for it is a false track which diverts them from the proper road and leads them into the jungle. Hence, Communists, as consistent internationalists, cannot but be irreconcilable and bitter enemies of anti-Semitism. In the U.S.S.R., anti-Semitism is strictly prosecuted as a phenomenon hostile to the Soviet system. According to the laws of the U.S.S.R. active anti-Semites are punished with death.”

HENRY FORD in (The Dearborn Independent, 12-19 February 1921

“Jews have always controlled the business… The motion picture influence of the United States and Canada… is exclusively under the control, moral and financial, of the Jewish manipulators of the public mind.”

M. OUDENDYK, the Netherlands’ Minister to Petrograd on September 6, 1918, to the British Government, published in the unexpurgated edition of A Collection of Reports on Bolshevism in Russia, April, 1919

“…I consider that the immediate suppression of Bolshevism is the greatest issue before the World, not even excluding the war which is till raging, and unless, as above stated, Bolshevism is nipped in the bud immediately, it is bound to spread in one form or another over Europe and the whole World, as it is organized and worked by Jews who have no nationality, and whose one object is to destroy for their own ends the existing order of things.”

A. N. FIELD, in Today’s Greatest Problem

“Once the Jewishness of Bolshevism is understood, its otherwise puzzling features become understandable. Hatred of Christianity, for instance, is not a Russian characteristic; it is a Jewish one.”

FATHER DENIS FAHEY; in his book The Rulers of Russia, page 25

“The real forces behind Bolshevism is Russia are Jewish forces, and Bolshevism is really an instrument in the hands of the Jews for the establishment of their future Messianic kingdom.”

A. N. FIELD, The Truth About the Slump, page 208

“The World today, however provides a spectacle of a great concentration of Jewish power. In New York there is a concentration of Jewish financial power dominating the entire world in its material affairs, and side by side with it is the greates physical concentration of the Jews ever recorded. On the other side of the globe, there has taken place in Russia the greatest concentration of the Jewish revolutionary activity in all history…
The enormously significant thing in the world today is that both this power of the purse (Theodor Herzl’s “terrible (Jewish) power of the purse”) and revolutionary activity are working in the direction of destroying the entire existing order of things, and not only are they working in a common direction, but there is a mass of evidence that they are working in unison.”

H. H. BEAMISH, N.Y. speech, 1937

“Communism is Judaism. The Jewish Revolution in Russia was in 1918.”

HILARY COTTER, author of Cardinal Minszenty, The Truth About His Real “Crime,” page 6

“Communism and Judaism are one and the same.”

ADRIEN ARCAND, Canadian political leader in New York Speech, October 30, 1937

“There is nothing else in Communism – a Jewish conspiracy to grab the whole world in their clutches; and no intelligent man in the world can find anything else, except the Jews, who rightly call it for themselves a “paradise on earth.”

Jews are eager to bring Communism, because they know what it is and what it means.
It is because Communism has not been fought for what it really is – a Jewish scheme invented by Jews – that it has progressed against all opposition to it. We have fought the smoke-screen presented by Jewish dialecticians and publicists, refusing to fight the inventor, profiteer and string-puller. Because Christians and Gentiles have come to fear the Jews, fear the truth, and they are paralyzed by the paradoxical slogans shouted by the Jews.”
REV. KENNETH GOFF, in STILL ‘TIS OUR ANCIENT FOE, page 99 “The Frankenstein of Communism is the product of the Jewish mind, and was turned loose upon the world by the son of a Rabbi, Karl Marx, in the hopes of destroying Christian civilization – as well as others. The testimony given before the Senate of the United States which is take from the many pages of the Overman Report, reveals beyond a shadow of a doubt that Jewish bankers financed the Russian Revolution.”

POPES, ROMAN CATHOLIC.

SYLVESTER I. Condemned Jewish anti-Christian activity.

GREGORY I (‘The Great’). Protested wholesale circumcision of Christian slaves by Jewish traders, who monopolized the slave trade in Europe and the Middle East and were widely suspected of supplying white girls to Oriental and African buyers.

GREGORY VIII. Forbade Jews to have power over Christians, in a letter to Alfonso VI of Castile.

GREGORY IX. Condemned the TALMUD as containing “every kind of vileness and blasphemy against Christian doctrine.”

BENEDICT XIII. His Bull on the Jewish issue (1450) declared:

“The heresies, vanities and errors of the TALMUD prevent their knowing the truth.”

JULIUS III. Contra Hebreos retinentes libros (1554) ordered the TALMUD burned “everywhere” and established a strict censorship over Jewish genocidal writings – an order that has never been rescinded and which presumably is still binding upon Catholics.

PAUL IV. Cum nimis absurdim (1555) promulgated immediately after his coronation, was a powerful condemnation of Jewish usury. It embodies a model legal code to curb Jewish power that was recommended to all communities.

PIUS IV. Condemned Jewish genocidal writings.

PIUS V. Hebraeorum gens (1569) expelled all Jews from the Papal States.

GREGORY XIII. Declared that Jews

“continue to plot horrible crimes” against Christians “with daily increasing audacity.”

CLEMENT VIII. Condemned Jewish genocidal writings.

ALEXANDER VIII. Condemned Jewish genocidal writings.

BENEDICT XIV. Quo Primum 1751) denounced Jewish control of commerce and “systematical despoliation” of the Christian through usury.

PIUS VII. Known generally as an ‘anti-Semite’ by Jewish writers.

BENEDICT XV. Warned, in 1920, against

“the advent of a Universal Republic which is longed for by all the worst elements of disorder.”

This is resented by some Jews because of their active sponsorship and direction of such projects as the League of Nations and United Nations. – And in effect, all Popes who have issued editions of the Index Expurgatorius, in which Jewish genocidal and anti-Christian writings are condemned, according to the instructions of the Council of Trent.
GRANT, USYSSES S. 19th century American general, politician. While in command of the 13th Army Corps, headquartered at Oxford, Mississippi, he became so infuriated at Jewish camp-followers attempting to penetrate the conquered territory that he finally attempted to expel the Jews:

“I have long since believed that in spite of all the vigilance that can be infused into post commanders, the special regulations of the Treasury Department have been violated, and that mostly by Jews and other unprincipled traders. So well satisfied have I been of this that I instructed the commanding officers at Columbus to refuse all permits to Jews to come South, and I have frequently had them expelled from the department, but they come in with their carpet-sacks in spite of all that can be done to prevent it. The Jews seem to be a privileged class that can travel anywhere. They will land at any woodyard on the river and make their way through the country. If not permitted to buy cotton themselves, they will act as agents for someone else, who will be at military post with a Treasury permit to receive cotton and pay for it in Treasury notes which the Jew will buy up at an agreed rate, paying gold. (Letters to C. P. Wolcott, assistant secretary of war, Washington, December 17, 1862)
1. The Jews, as a class, violating every regulation of trade established by the Treasury Department, and also Department orders, are hereby expelled from the Department.
2. Within twenty-four hours from the receipt of this order by Post Commanders, they will see that all of this class of people are furnished with passes and required to leave, and anyone returning after such notification, will be arrested and held in confinement until an opportunity occurs of sending them out as prisoners, unless furnished with permits from these headquarters.
3. No permits will be given these people to visit headquarters for the purpose of making personal application for trade permits.
By order of Major Gen. Grant Jno. A. Rawlings, Assistant Adjutant General (General Order Number 11, December 17, 1862)

The expulsion order was immediately countermanded by the general-in-chief, H. W. Halleck, in Washington. Apparently the expelled Jews had immediately contacted their kinsmen there and had pressure brought to bear.

SHERMAN, WILLIAM T. 19th century American soldier. In a letter from Union-occupied Memphis, July 30, 1862, he wrote:

“I found so many Jews and speculators here trading in cotton, and secessionists had become so open in refusing anything but gold, that I have felt myself bound to stop it. The gold can have but one use – the purchase of arms and ammunition… Of course, I have respected all permits by yourself or the Secretary of the Treasury, but in these new cases (swarms of Jews), I have stopped it.” (The Sherman Letters)

ROSS, L. F. 19th century American military man. As did Generals ULYSSES S. GRANT and WILLIAM T. SHERMAN, Ross confronted Jewish ‘carpetbagging’ cotton traders preying upon captured Confederate areas during the Civil War. In a letter to General John A. McClernand, he wrote:

“The cotton speculators are quite clamorous for aid in the getting their cotton away from Middleburg, Hickory Valley, etc., and offer to pay liberally for the service. I think I can bring it away with safety, and make it pay to the Government. As some of the Jew owners have as good as stolen the cotton from the planters, I have no conscientious scruples in making them pay liberally to take it away.”

OLMSTED, GREDERICK LAW. 19th century American architect, historian.

“A swarm of Jews has, within the last ten years, settled in every Southern town, many of them men of no character, opening cheap clothing and trinket shops, ruining or driving out of business many of the old retailers, and engaging in an unlawful trade with the simple Negroes, which is found very profitable. (The Cotton Kingdom. For other views on Jewish involvement in exploiting the South, see ULYSSES S. GRANT and MARK TWAIN.)

TWAIN, MARK (S. L. Clemens). 19th century American writer.

“In the U.S. cotton states, after the war… the Jew came down in force, set up shop on the plantation, supplied all the Negroes’ wants on credit, and at the end of the season was the proprietor of the Negro’s share of the present crop and part of the next one. Before long, the whites detested the Jew. (1)
The Jew is being legislated out of Russia. The reason is not concealed. The movement was instituted because the Christian peasant stood no chance against his commercial abilities. The Jew was always ready to lend on a crop. When settlement day came, he owned the crop; the next year he owned the farm – like Joseph. (2)
In the England of John’s time everybody got into debt to the Jew. He gathered all lucrative enterprises into his hands. He was the King of Commerce. He had to be banished from the realm. For like reasons, Spain had to banish him 400 years ago, and Austria a couple of centuries later.
In all ages Christian Europe has been obliged to curtail his activities. If he entered upon a trade, the Christian had to retire from it. If he set up as a doctor, he took the business. If he exploited agriculture, the other farmers had to get at something else. The law had to step in to save the Christian from the poor-house. Still, almost bereft of employments, he found ways to make money. Even to get rich. This history has a most sordid and practical commercial look. Religious prejudices may account for one part of it, bit not for the other nine.
Protestants have persecuted Catholics – but they did not take their livelihoods away from them. Catholics have persecuted Protestants – bit they never closed agriculture and the handicrafts against them. I feel convinced that the Crucifixion has not much to do with the world’s attitude toward the Jew; that the reasons for it are much older than that event …
I am convinced that the persecution of the Jew is not in any large degree due to religious prejudice. No, the Jew is a money-getter. He made it the end and aim of his life. He was at it in Rome. He has been at it ever since. His success has made the whole human race his enemy.
You will say that the Jew is everywhere numerically feeble. When I read in the Cyclopedia Britannica that the Jewish population in the United States was 250,000 I wrote the editor and explained to him that I was personally acquainted with more Jews than that, and that his figures were without doubt a misprint for 25,000,000. People told me that they had reasons to suspect that for business reasons, many Jews did not report themselves as Jews. It looks plausible. I am strongly of the opinion that we have an immense Jewish population in America. I am assured by men competent to speak that the Jews are exceedingly active in politics. (“Concerning the Jews,” Harper’s Monthly Magazine, September 1899)

Twain’s opinion on the Jews is probably the best-kept secret in American literary history. Immediately after his death, his eccentric daughter Clara married – or was married by – the Jewish piano player, Ossip Galbrilowitsch. Twain’s publishers were given speedy instructions to delete “Concerning the Jews” from the collected works, where it had appeared in the book The Man that Corrupted Hadleybury & Other Stories. (1) Since Jews provided most of the agitators and orators who pushed forward the Abolition campaign that culminated in the Civil War (which Jewish bankers largely financed, on both sides), it seems a legitimate question whether there was any preplanning for the wholesale – and retail – economic looting done by mainly Jewish carpetbaggers after the war. (2) We have cited a host of other writers on the terrible economic depredation that Jewry visited on the people of Tzarist Russia.

ERNEST RENAN, French historian

“The Jews are not merely a different religious community, but – and this is the most important factor – ethnically an altogether different race. The European felt instinctively that the Jew is a stranger, who immigrated from Asia. The so-called prejudice is natural sentiment. Civilization will overcome antipathy against the Israelite who merely professes another religion, but never against the racially different Jew…
In Eastern Europe the Jew is the cancer slowly eating into the flesh of other nations. Exploitation of the people is his only aim. Selfishness and a lack of personal courage are his chief characteristics; self-sacrifice and patriotism are altogether foreign to him.”

GOLDWIN SMITH, Professor of Modern History at Oxford, wrote in Nineteenth Century, October 1881

“The Jew alone regard his race as superior to humanity, and looks forward not to its ultimate union with other races, but to its triumph over them all and to its final ascendancy under the leadership of a tribal Messiah.”

MENCKEN, H. L. 20th century American writer.

“The Jews could be put down very plausibly as the most unpleasant race ever heard of. As commonly encountered they lack any of the qualities that mark the civilized man: courage, dignity, incorruptibility, ease, confidence. They have vanity without pride, voluptuousness without taste, and learning without wisdom. Their fortitude, such as it is, is wasted upon puerile objects, and their charity is mainly a form of display.” (Treatise on the Gods)
The fact that what are commonly spoken of as rights are often really privileges is demonstrated in the case of the Jews. They resent bitterly their exclusion from certain hotels, resorts and other places of gathering, and make determined efforts to horn in. But the moment any considerable number of them horns in, the attractions of the place diminish, and the more pushful Jews turn to one where they are still nicht gewuenscht … (“not wanted.”)
“I am one of the few Goyim who have ever actually tackled the TALMUD. I suppose you now expect me to add that it is a profound and noble work, worthy of hard study by all other GOYIM. Unhappily, my report must differ from this expectation. It seems to me, save for a few bright spots, to be quite indistinguishable from rubbish…”
“The Jewish theory that the GOYIM envy the superior ability of the Jews is not borne out by the facts. Most GOYIM, in fact, deny that the Jew is superior, and point in evidence to his failure to take the first prizes: he has to be content with the seconds. No Jewish composer has ever come within miles of Bach, Beethoven and Brahms; no Jew has ever challenged the top-flight painters of the world, and no Jewish scientist has equaled Newton, Darwin, Pasteur or Mendel. In the latter bracket such apparent exception as Ehrlich, Freud and Einstein are only apparent. Ehrlich, in fact, contributed less to biochemical fact than to biochemical theory, and most of his theory was dubious. Freud was nine-tenths quack, and there is sound reason for believing that even Einstein will not hold up: in the long run his curved space may be classed with the psychosomatic bumps of Gall and Spurzheim. But whether this inferiority of the Jew is real or only a delusion, it must be manifest that it is generally accepted. The GOY does not, in fact, believe that the Jew is better than the non-Jew; the most he will admit is that the Jew is smarter at achieving worldly success. But this he ascribes to sharp practices, not to superior ability.” (Minority Report: H. L. Mencken’s Notebooks)

SHAW, GEORGE BERNARD. 20th century British dramatist.

“This is the real enemy, the invader from the East, the Druze, the ruffian, the oriental parasite; in a word: the Jew. (London Morning Post, December 3, 1925)
This craving for bouquets by Jews is a symptom of racial degeneration. The Jews are worse than my own people. Those Jews who still want to be the chosen race (chosen by the late Lord Balfour) can go to Palestine and stew in their own juice. The rest had better stop being Jews and start being human beings. (Literary Digest, October 12, 1932)

WAGNER, RICHARD. 19th century German composer.

“The Jew has never had an art of his own, hence never a live of art-enabling import… “So long as the separate art of music had a real organic life-need in it, down to the epochs of Mozart and Beethoven, there was nowhere to be found a Jew composer: it was utterly impossible for an element quiet foreign to that living organism to take a part in the formative stages of that life. Only when a body’s inner death is manifest, do outside elements win the power of judgment in it – yet merely to destroy it.
On one thing am I clear: that is the influence which the Jews have gained upon our mental life, as displayed in the deflection and falsification of our highest culture-tendencies. Whether the downfall of our culture can be arrested by a violent rejection of the destructive alien element, I an unable to decide, since that would require forces with whose existence I am unacquainted. (Judaism in Music)

SOMBART, WERNER. 20th century German economist.

“Capitalism was born from the money loan. Money lending contains the root idea of capitalism. Turn to the pages of the TALMUD and you will find that the Jews made an art of lending money. They were taught early to look for their chief happiness in the possession of money. They fathomed all the secrets that lay hid in money. They became Lords of Money and Lords of the World…

FITZGERALD, F. SCOTT. 20th century American novelist.

“Down a tall busy street he read a dozen Jewish names on a line of stores; in the door of each stood a dark little man watching the passers from intent eyes – eyes gleaming with suspicion, with pride, with clarity, with cupidity, with comprehension. New York – he could not dissociate it from the slow, upward creep of this people – the little stores, growing, expanding, consolidating, moving, watched over with hawks’ eyes and a bee’s attention to detail – they [were Jews.]

EMERSON, RALPH WALDO. 19th century American philosopher, poet.

“The sufferance which is the badge of the Jew has made him, in these days, the ruler of the rulers of the earth. (Fate an essay)

BURTON, SIR RICHARD FRANCIS. 19th century British diplomat, writer. After a sting as consul at Damascus, Syria, where some years before, a Catholic priest was allegedly murdered in a blood ritual by Jews, Burton took an interest in the matter. His investigations satisfied him that such killings actually were performed by certain sects of Jews.

“The Jew’s hand was ever, like Ishmael’s, against every man but those belonging to the Synagogue. His fierce passions and fiendish cunning, combined with abnormal powers of intellect, with intense vitality, and with a persistency of purpose which the world has rarely seen, and whetted moreover by a keen thirst for blood engendered by defeat and subjection, combined to make him the deadly enemy of all mankind, whilst his unsocial and iniquitous Oral Law contributed to inflame his wild lust of pelf, and to justify the crimes suggested by spite and superstition.”

DREISER, THEODORE. 20th century American writer.

“New York to me is a scream – a Kyke’s dream of a ghetto. The Lost Tribe has taken the island. (Letter to H. L. Mencken, November 5, 1922) “
“Liberalism, in the case of the Jew, means internationalism. If you listen to Jews discuss Jews, you will find they are mone-minded, very sharp in practice. The Jews lack the fine integrity which at last is endorsed, and to a certain degree followed, by lawyers of other nationalities. The Jew has been in Germany for a thousand years, and he is still a Jew. He has been in America for all of 200 years, and he has not faded into a pure American by any means – and he will not. (Letter to Hutchins Hapgood, The Nation magazine, April 17, 1935)”

WELLS, H. G. 20th century British writer.

“The Jews looked for a special savior, a messiah, who was to redeem mankind by the agreeable process of restoring the fabulous glories of David and Solomon, and bringing the whole world at last under the firm but benevolent Jewish heel.” (The Outline of History)
“Zionism is an expression of Jewish refusal to assimilate. If the Jews have suffered, it is because they have regarded themselves as a chosen people.” (The Anatomy of Frustration)
“A careful study of anti-Semitism prejudice and accusations might be of great value to many Jews, who do not adequately realize the irritations they inflict.” (Letter of November 11, 1933)
Wells was in the habit of referring to KARL MARX as “a shallow third-rate Jew,” and “a lousy Jew” in private correspondence. (Norman MacKenzie, H. G. Wells)

LINDBERGH, CHARLES. 20th century American aviator, writer.
Wednesday, August 23, 1939
21 augustus 2010, 21:19


protocol,jews,joden,jood,verkrachting,drugs,heroine,school,misbruik,bank,

geld,leugen,beest,kinder verkrachter,baby,israel,zwarte hart,drent.robert m


This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola