Yuruguhttp://www.hetzuur.nl/artikel/9513/zionisten-geen-joden/comment-page-1/#comment-90308

Priester says
jood Betekent “Kind”
Èr IS Geen jodenland Of Streek Wáár Een Zo Geheten Volk Zou Wonen.
De Blanke Wordt Kaukasier Genoemd Naar De Eerste ontmoetingsstreken Met Zuidelijke Volken Na Het ijs Ván Het Gebied Kaukasus.Friesland heeft Friezen Groningen Groningers Limburgers.

Àán Gezién jood Kind Betekent Hádden De Kindéren in israel Moéten Wonen Volgens Die verrotte leren en leugens.Máár Mischien is Dát Dán Wél Dé Drive Dát Die islamieten en israelieten Zó Véél Van Onze Kindéren wég slépen Náár hún prostitutieholen?

Schijnt Dát israel Enkel Ván De Filipinos ÀL Zo Een 300.000 sexslaven Hééft!
Volken Van de Duivel

ÉN Maak je Niet Zo Druk Óm Hoé Veel Malen het Woord jood in de Bijbel Voor Komt Ten Zij Je De Vertaling Verkeerd Interpretéért…De israeliet prodúcéért zó een nieuwe bijbel als het ze uit komt EN Zo ALs ze Mét Die Dode Zee rollen en Dè ómschrijvingsveranderingen Ván judás Tóch Al Doen!Het Woord jood of joden Schijnt Pas Sinds 200 Jaar in de bijbeldrukken Vóor te Komen!Èèn holocoust Éen Genocide Op joden Zúl Je in Géén Ènkel Krantenarchief Tér Wéreld Tégen Komen Van Af 1940.Óm Maar éven Àán té Géven in Wát Voór Vérrrótting Die ze brachten We dienen te óverléven Náást Nóg De Kinder molestaties drogéringen en prostitueringen Áls culturen!

Méér Dán goddienstliegende Kinder pooiers Zijn Het Niét!Vérkráchten Schenden En plunderén ALLES Òók GOD´s Schepping!Waar Zij Zijn IS GÈÈN GOD Dienst Vrijheid Nóch Wélke Geloofsvrijheid Dan Ook!Dié moskeeen Die kerken Zijn Nooit Ander Geweest Dan transférstations Van Kinder pooiers Kinder handelaren Náár semieten en afrikanen landen Millenia lang Òns Noodlot Én Vervloeking.Én Nog!
5 april 2011, 15:33


http://www.hetzuur.nl/artikel/9559/wilders-blij-met-discriminatie-en-beperking-meningsuiting/comment-page-1/#comment-90298
Priester says

(Your comment is awaiting moderation)
Hiér Nog Wél Wat Erger Dan Geert Wilders zijn Educatiewerk!
youtube.com/watch?v=jJSz1b3btGA
youtube.com/watch?v=A3YQANdvvbY&feature=player_embedded
samuel-heinemann.blogspot.com/2011/02/we-are-history.html

Duits…Áls Je Geen hoofddoekje Wil
koptisch.wordpress.com/2011/03/29/anwalt-des-papstes-entfuhrung-der-koptinnen-steigt-durch-salafisten/

Láát Je Ná Kijken Áls Je Meent ér zij nog iets goeds aan Die vullis Dat ze brachten en wat ze Zijn…Én ÈÈN DING brachten ZE NIÈT -VRIJHEID IN WÈLKE VORM DAN OOK Máár de Dood géwéld Én Ongeluk Verslavingen en Bange Kinderen!
Zélfs hun eigen Kinderen Verkrachten ze óm brave devote moslims te worden!
4 april 2011, 22:08

http://www.hetzuur.nl/artikel/9550/staatsgreeptv-wilders-kapot-procederen/comment-page-1/#comment-90296
Priester says

1:22 – 1:55 NCTb 2008 2009 2010 2011…Terreurdreigingwaarschuwingen?
NCTb Dié 2009 Valse rapporten produceert saampjes mét uni Utrecht
Hoogleraren Die Óp tv Valse Verklaringen áfleggen Zó Áls koppen en twan huys Óver Misbruik cq rituéél Misbruik Én Zó Áls bullens in Zake Schadwald Vervalste briefjes Van Slachtoffertje Aan Publiek pogen áán te sméren Óm te laten denken Hij Zou in Nederland gewéést Zijn!

Dát NCTb Dát 2009 Valse rapportage Mét UU publiceert Èn Niét Áls Réden Dè buiten de wet stellingen Van de Bevolking Pér decréét Van hirsch ballin Én Dè rituele haatzaaiende Verkrachtingen drogeringen en Hersenspoelingen Óp schoolreisjes Áls Ware Réden Zoú Moéten Óp Géven?

Lékkere getuigen cq oproerkraaiers cq Terreuralarmspecialisten Àls Dè Terreur Hén Dágelijks in Dè Kélen Pist En zij Dàt NÒG NIÈT ZIÈN!
Dè Raciale Terreur Ván Een cidi Èèn mdi ÀL DECENNIA Niét Dóor Hébben?
Niét ZOÙDEN WÈTEN wié de AFA sturen?

Dié amateúrenclúb?
Óf Wáárschijnlijkér … ZÈLF ÈÈN TERRORIST!
republic.nl/nieuws/2009/41/Onrechtvaardigheid-voedingsbodem-radicalisme-jeugd.htm
hetzuur.nl/artikel/6895/aangifte-cidi-uitlokken-anti-semitisme/
4 april 2011, 20:35

http://www.hetzuur.nl/artikel/9559/wilders-blij-met-discriminatie-en-beperking-meningsuiting/comment-page-1/#comment-90297
Priester says

Google éven # geweld kinderen moskee #
Type Op hetvrijevolk.com éven ” verkrachtigen ” in
mediaplayer.rtvutrecht.nl/stream/6ea26fbb.wmv
nu.nl/buitenland/2474898/geweld-betogers-syrie-wapens-gevonden-in-moskee.html

Dán De heroinehandel Dè Massale Kinder Verkrachtingen Waar Onder Met heroine gedrogeerde Kinderén gangbangen mét 20 Van Dié Soort De hele nacht door en Dé rabbi “”nátúúrlijk” áls éérste wil áls de grote fuhrer zijnde!

Dié Zélfde Nácht NÒG Ná DIÈP GÀÀND Gebroken te Zijn Doét Zó Een Kind Meisjes En Jongetjés ALLES wát die islamieten willen.Onder Méér ZÒ komen ze aan hun Kind prostitueetjes-Dát Mag Ik Wèl Zeggen Tóch Àls Het Òm Acht Jaar En Jonger Gáát? – ÉN Aan hun loverhoertjés!Mede drugsafhankeijk Waar Héél Veel Van Die islamitische schooiers Een Zeer ruim inkomen aan verdienen Náást De Prostituties Van Onze Kinderen!

In Dè Vérste Vérten IS GÈÈN Vrijheid Ván Wat Dan Ook Te Bespeuren ÉN Zéker Géen GOD!

Bolwerken Van Het Kwaad!
TERREURORGS!
KINDER VÈRKRÀCHTÈRS!

ÉN De hoofddoekjes in de islam heeft ALLES Mét Verkrachtingen te maken en onderworpen zijn aan de duivelse islam van de Verkrachters.Àls Ze het Niét dragen worden Ze Verkracht zuur in het Gezicht verprostitueert verstoten Vermóórdt in elkaar geslagen.Dát IS hun geloof…Ván De Kinder pooiers!

Én Die NCTb máár speuren Náár Terrorisme in hún té Dure kraaiennest Ván Vervál En Misdaad!Én cryptojood ivo opstelten Mét zijn ashkenasihoer Als vrouw wil Dát beschermen!Wonder WHY?Dát ér associatieve Corruptie cq Criminele Collaboratie Aanwézig IS Kán Ik Ván Hiér Ál Ruiken!Ónder TÙSSEN láát Dié WÉL Onze Kinderén Massaal Verkrachten bedreigen drogeren en verhandelen!

Tegelijk maakt Die meneer Óns Alle Bescherming Hélemáál Onmogelijk Door nu De eigen Bijdragen rechtsbijstand fenomenaal te verhogen in aansluiting en traditie Van Dat crypto ernst hirsch ballin Dát in 1991 Ook Al dééd!Dàt Maakt Duidelijk wáár Die meneer stáát!

W.I.È Discriminéért Zei Ù?
4 april 2011, 21:43


http://www.hetzuur.nl/artikel/9550/staatsgreeptv-wilders-kapot-procederen/comment-page-1/#comment-90295

Priester says
Begrijp Ik Het Goed Dat De klacht tegen Geert Wilders bestaat úit Dát ér cultúren Zijn Die Schanddáad Op Schánddáad plegen…ÉN ÀLS Mén Dáár iets Ván ZÈGT…Én zij Nog Hóndsbrútáler Agressiévér Én Criminéél actief worden Ván de Informering cq Waarschuwingen Àán Bevolking Volken….MÈN hét gedáán hééft?
Kórt Óm Dè Slachtóffers worden aansprakelijk gesteld voór dé Daden Ván Dé Dadérs INDIÈN Zij ér MELDING Ván Maken?

Is Het Juist Dat Ik Déze Conclusiés Kán Trekken uit Gegeven Overleggingen?
4 april 2011, 19:14


http://www.hetzuur.nl/artikel/9513/zionisten-geen-joden /#comment-90291
Priester says

Kwaad Hart?ÁLs U Mij Vraagt Duizenden Mensen Vermoordt te hebben Vergast uitgebuit Bestolen Vérkrácht vérprostituéért etc etc etc etc
Óf Ik Nét Als Meesten Van de hogere joden minstens 412 Kinderen heb verkrácht Óf 4 ér bij Vermóórdt óm een positie hoger op in de clans Óf Áls minister of presidént ?Héb Ik Áls Vele joden doén Of déden Tiéntállen Kinderén gescóórd Óm Pér 40 Tal Éèn “”ster”te verdienen in Mijn Aanzien in de clans?Nee…Nee Sommigen Hebben Iets Minder Óf iets Ánders Gedaan Óf Geláten! Dáár in Tégen Wás Mijn Bestaan Vele Malen Érger uitgeleverd Aan de Andere Zijde Van Die Medaille Én óf Dát Nou Prettiger Wás?

Kónden Mijn Ouders Mijn Familie Zich Meten in Het Kwaad Dat Ze Mij “verplicht Òm de jooden” Deden Met Het Kwaad Dat joden Mij Deden?
Néé in Dè Vérste Vérten Niét Èn Géén Schijn van Kans Éven Èéns Óók Van Geboorte Af Aan!

Ook Begrijp Ik Heel Goed Waar Om Mensen Zich Aan Daderzijden scharen Dát Heb Ik Hele Schoolpleinen Zién Doén.

Men Wil Overléven…Érgens Tússen Wal En Schip Tussen Scyla En Scaribdis!
Pér Cultúúr Pér Óngeluk IS ér Gewoon Verschil Dat Moge Duidelijk Wezen!
Wás Ik Ergens Anders Of Vroeger Of Láter Geboren …Wié Wéét?

Het IS Niét Alles Óp Èén Volk Plakken …ér Zijn Wél Meer in Allerlei Gradaties Máár Dé asiaat is Dé Èrgste Én Bron.Buitendién hen Juist “ongenoemd onzichtbaar laten IS Zélfs Voor hén Zélf Niét Goéd Dáár De Inzichten Òók Hén Helpen té Kéren.U Moést Eens Wéten Hoe Veel joden Niet Eens Wéten Dat Zij Het christendom brachten!Júist Óm Dát Zij Al Zó ónbespróken En ónzichtbáár Wáren IS Hét Al Zó uit de Hand gelopen!Zie Ook Einde Mijn Vorig Comment . Ze Wéten Niet Wáár Óm ze Wérkelijk haten Òók !

Dát Een Iemand “Verkeerde?” dingen gáát doen Óf Het Fout Gaat is Meestal Óm Dát ér “vérkráchtende óvermachtige “invloeden Waren Die De Eigen Wil weg Vaagden Dé Eigen Wensen Hét Eigen Geluk! Is Ook Geen Blaam . Als Traumas en Complexen in Een machtspositie komen is Het Hek van De Dam Én Kunnen Mensen Dingen doen Die Ze Èén Seconde Vóórhéén Nooit Gedacht Hadden té Zúllen Doén Óf zijn héél óvertuigd in wát ze willens en wetens doén Máár bestáán in Een Zee Van Leugen Als cosmos!Dát IS Nog Een erfenis Van Die Millenia Kwaad En De Reddeloze verzopenheid En Onwetendheid ér in!

Óóit Kinderen?Já Schatjés Stuk Voor Stúk!

Heláás Heb Ik Allen Elk Jaar Vérder Onder Zien Gáán Dé Enen Steeds Stiller Bedremmeldér Hopelozer Dé Anderén Steeds onbeschofter Agressiéver Serie Verkrachtertjés Steeds Meer wordende Vérwordende!Dáár Toé wérden Ze vérkrácht!

Én Heláás Wáren Tóch Weer Dé joden Dé Enig Drijvende kracht Dáár achter Dié òók Wél Andere groepen áán gezet hadden …Maar Tóch Moét Ik Het Dan Maar Óver ze Hébben DÙS!Massale Verkrachtingen Zijn Ook bezettingsstrategien Van de joden of Eerder asiaat Om bezette Gebieden en Volken onder de duim te houden Als sóldáát slaaf En hoer!

Is Niét Anders Hans…Wáár Óm Denk Je Dat joden orgs Áls cidi justities en mdi hebben om Héél dé dag Èén Ieder zo Veel mogelijk De Mond pogen te snoeren óver Juist Dié Dingen?Wáár Óm Denk Je schreeuwen ze zó hárd óver Dat Vaticáán Dat Peanuts is Bij hén?Zé hébben hét ér zélf Zélfs Véél Méér óver Máár Dán tegen de Verkéérden!En Dát IS Niét Best Zó Wordt Het dan Nooit Wat!

Uw Vraag óf Kwaad Niét Simpel in Elk Mensenhart woont is Een filosofie Die u Meer Schaadt Dan Goed Doet Zó Neemt U Zich De Kans Òm Wél Minder Van Kwaad Vervuld te Kúnnen en té Mogen Worden?Áls Men gevallen is IS Het Beter Voor Allen Óm Weer Op te Staan.Leest U ook Mijn Voorgaande Comment Nog Eens in Verband Met Uw Vragen in Uw Laatste.
4 april 2011, 01:51


http://www.hetzuur.nl/artikel/9513/zionisten-geen-joden/#comment-90287
Priester says

@Hans Het is Meer Mogelijk Dàt Ànders Óm De Afleidingen Plaats Vonden.Ván Jid Jiddisch Id jood.Én Dáár ván judea jahudi – áf Stamt-Fonetische Én Taalkundige Verbasteringen etc.Dé taal Van de asiaat is Veel Ouder En Heeft De Talen Van Afrika China En Het Noorden beinvloedt! Én jid Bestond Al Vér Vóór juda óf jácob óf Welke koran bijbel of torah talmud dan Ook!

Tót 600 Jaar Geleden noemde De asiaat Òns – Dé Blanken – jood.Nét Áls ze zich zélf christen noemden en Óns Ná “kersting” hoog úit heiden christen – untersoort!Zó “ondersoort”noémt ashkenasi pechthold Óns Héden immers Óok Nóg!

Ónmogelijk Hét Volk Van Israel wég té poétsen?
Dát Wás 8000 Jáár Geleden Àl Vernietigd inclusiéf Israel!……ISRAEL….IS RA EL …LAND VAN ISIS EN RA …Vérniétigd Dóór uw hálf vóorouders Dé asiatische Mensen eters ashkenasi !

Dè Hedendaagse Jood Zó Áls Die Òns Tót Dán Noemde nám Die naam 600 Jáár Geleden zélf Aan …Wàt IS Een mooier schuilplaats Dán in De Naam Én Dè Ònschúld Van jé Slachtoffers verschuilen?

Máár Ván Dáár Dat Het Woord “jood” Pás Sinds 200 Jáár in de bijbels vernoemd is!
412 Jáár Geleden leerden ze Dat ér Ooit Een Israel Had bestaan Dat Verwoest Wás Door hun voorouders de asiaat….En Nú zijn ze Òók nog Eens israeliet Op Eens!
Trouwens Had Ik u Al Eerder vermeldt Op De Verkeerde Lengte en Breedtegraag zit u Óók Nog Eens!

Máár Dát máákt Dé ashkenasi uw bestuurder Niét uit Die Goddeloos zijn En enkel om macht en bezit geven Én Bovendién zich zélf goden noemen.Die hadden enkel een religious excuus nodig om Rijke Gronden te bezetten.Religien en goddiensten zijn bij hen enkel om de lagere klassen te mennen zoals ze via het christendom ook doen en deden! Oorlogen Ook Óm aan macht en bezit te komen!
Wáar Hét Fout Gaat?

Daar Waar men GOD´s Schepping Verkracht Kinderen Verkracht Volken Verkracht!
Verkrachtingen en geweld Áls beschaving Áls machtsfactor Áls wélstand tén Koste Van Anderen Hun Leven Geluk En Bestaan!
En Het Turningpoint Kwam 3000 Jaar geleden Al … En Bent U … Dé Mensheid Al Aan Het Opstaan in GOD!

Máár Hélaas is het Geen Bultje Op De Knie Maar Een úit Graven van de Mensheid úit Een Kwaad Van Vele Vele tiéntállen Millenia in De Zielen Op Gehoopt Én Dát Gaat Pér Generatie Naar Draagkracht ….Ál 3000 Jáár … IS Úw Wezen Aan Het Veranderen … Dáár Mee U Wéét Heeft Van De Omvang Van Het Probleem!
Én @Khadijja Dé Dode Zee rollen Zijn ca 20 Jáár in exclúsiéf israelische handen geweest Náást Dat ze Fake Zijn! Wát Dénk Jij Dát ér Aan Waarheden Óverblijven Ná Duizend Jáár Mét “”Dié Kristallnachtleute”"” ér óm héén óver blijft … Dán hén gezinde teksten?

Ánders Hádden Wè Wél Hónderdduizend Geschiedsboeken óver dé ashkenasi en hun Schanddaden gehád! Én Hádden Wé Ónze Èigen Ware Cultúren En Geschiedenissen Nóg Wél Gewéten!
4 april 2011, 00:01http://www.hetzuur.nl/artikel/9513/zionisten-geen-joden/comment-page-1/#comment-90280
Priester says

Éigenlijk IS Niémánd jood!
jood Betekend in de taal van de asiaat -Kind!
Die zich joden noemen zijn Simpele zielen En Mental Cases Die in hun Kindertijd zijn blijven hangen.

En Kijk Ook Eens Náár Kindéren Én Wéet Eens wát Ze Zó Goed Áls Dágelijks Zwaarste Misdaden Aan Gedáán Worden En Wérden.Hún Lijken Worden Dagelijks in dé kranten Geteld!

Dé Kindéren Aller Volken!
ZIJN ZIJ Dán Niet Dè WARE JODEN ÉN Dè rést Simpele Áánstellers Gépérvértéérdén Én Óplichters?

Jood in De taal van Die asiatische ashkanasi – jood – jid – Id – Dé Bron – GOD
Kindéren Kómen Ván GOD!
ZIJ ZIJN Dè JOOD!
3 april 2011, 12:04

http://www.hetzuur.nl/artikel/9534/minister-ocw-pedagogisch-gedrocht/comment-page-1/#comment-90267
Priester says

Wát Een Eufemismen voor Die mevrouw?
Heeft ze Dát Wél Verdient?

@Khadijja … mevr.von bijsterveldt Is een Volledige joodse … Géén Blanke
Én Dán háár mysteriouse náám Nog…
tinyurl.com/3udmpo7
1 april 2011, 23:05

http://www.hetzuur.nl/artikel/9534/minister-ocw-pedagogisch-gedrocht/

@Khadijja ... mevr.von bijsterveldt Is een Volledige joodse Van asiatische Mensen (úit)vreter Afkomst.

parlement.com/9291000/biof/09325?gclid=CNPEkMHi-6cCFUww3god7iLmqg
De Énige band Die WIJ Mèt háár délen IS de Volledige Verwoesting Ván Onze Volk En Kinderén Dòór Dèze joden.Joden Stalken Belagen Bedreigen Misleiden Misbruiken Drogeren Vérgiftigen Onze Kinderén Én Familiés Al Hééél Láng En Die mevrouw doét niét Ànders Dán Hét Al ingezette beleid Ván joods Terrorist ÉN Kinder Serie raper Èn Kindér Móordenáár Én Kindér pórnó prodúcént donner en zijn clans dóór zétten.

 "Macht óver Dé Kindéren Der Volken IS macht óver Dé Volken."
Who rocks the Craddle rocks the World is Een Waarheid Héláás in Déze Misselijkste Áller Gevállen Óók Wáár BIJ Dè Èrgste Niét joodse Pedófiel Nóg Èèn Monúmént Ván Heiligdom Èn Vérlóssing IS!

IS Hét Dán Nóg Niemand Op Gevállen Dat Òver al waar Deze joden komen mét hun schooltjés mét hun religien mét  hún mensenréchtenorgs hún húlp binnen dé kortste kéren Dè Pleuris úit bréékt ... Ván Afrika Tót Lútjé broek...Massa Moorden Verkrachtingen geweld oorlog Óp  oorlog?

Zó zétten zij Volken áán tot Zélf vernietiging!
Búitendién Dé Kindéren Dan Allemáál gifstoffen en drugs in Het Bloed hébben ZÓ ÀLs Òók Hiér Reeds Veelvuldig Aan Gegeven!

Ván Déze mevrouw Kán Ik Jé Gárandéren en Bézwéren Dát zij Dé Misselijkste Dezer Misdaden Deed Én Méé dééd tégen Volken En Kindéren Wáár Bij Zélfs joodse heroinehoér loor Ván loorschrijft Én haar familie in Hét Niét Vált Mèt háár africhtén Ván Kindéren mét heroine óm haar sexpoés te moetén zijn!
De opmerking christendom Áls verwijzing Náár dadergroepen is Niét Accuráát En Mist Dé Ware Dadergroepen Dáár Àchter!

Christendom insinuéért Veel te veel De Blanke...Máár Nét Àls de islamiét IS Dié Ook Máár De Gestúúrde Niét Dé stúúrdér Én bedenker.Ónze Overheden Zijn 100% JOODS. We Zijn Gegijzeld Èn Mét Handen Èn Voeten Aan Die r#tten gebónden!
Zélfs Héél Dát christendom is Niét Ván Òns Máár Dóor De jood gébrácht Óm Òns té knéchten Zó Als ze mét Die islam Dé Semieten knéchten!Scholen Mét joden Óf onder leiding Ván joden Mág Jé Als dependance Van Deze Vervloeking Die ze Zijn Zién En Onze Ondergang!Óók Via Die weg van "Supposed" om Onze Kinderén zórgen pakken ze Ons...Mééstál tegelijk Mét ónder het Vals beschuldigen Ván De Families En Ouders Dóór Àls éxcúús vóor hun liéderlijkhéden...dáár méé ze Ónze Kindéren kúnnen blíjvén indoctrinéren en aan zich binden Én Lévensláng kúnnen MIS brúiken Áls Volk - ván hén - Nét Àls ze NÙ Dè Palestijnse Kinderén Òók Àl hún VÀLSE holocoustléssen willen gáán géven Dié fraudofabuleuze Óplichtérs Én Fráudéurs!

Dát Je Deze Naar Dé verkéérden wijzen Fout Maakt Zo Als Meesten Van Meeste Volken doén IS Begrijpelijk Máár Wél Rámpzalig En Kan Mischien Volgende Een Deel Van de Sluier Lichten Náást Dé Dagelijkse Misdaden Tégen De Mensheid En Menselijkheid Die joden Mét hun jodenvodjés Plegen Door Óns tegen Elkáár Óp te zetten Óm HÙN MISDÀDEN!?

tinyurl.com/3sczkkn

Búitendien Bén Ik Van de Week Wéér Achter Een Állerméést Àllerláágste Állerliéderlijkste Misdaad Van ze Gekómen ÈN Wèl Dat Twee Ván Dié Sóórt in Mijn Dorp - hún huizen Nét vóor 50.000 Euro hádden láten vérboúwen inclusiéf zonnepanélen Én dikke isolaties...tóppié..Tót Ik ér Achter Kwám Dát zij Dát Geld verkrégen hádden Door Hét prostitueren Ván Onze Kindéren onder joods gezag.Kindéren ....Wáár Ván Ik ér Vijf Persóónlijk Ken ...Kénde ... Máár Ze Niét Méér Hérkén!

Dát Zijn De varkens Dié Ons Óp de Peuterschool al óver holocousten sléchte incest en dé jóód Áls Námáákchristús vóór Lógen!
Dát willen ze NÙ Dé Palestijnse Kindjes doén ÉN wát willen ze NÙ WÈÈR Ván Ónze Kindéren?

De krachten áchter die mevrouw - Een VOLLE JOODSE- Hébben Nóg Niét Láten Zién De Mássale Misbruiken en Verkrachtingen drogeringen en martelingen Op de scholen en schoolreisen té Hébben Àán Gepákt Nóch Ér Òoit Eén Wòord Públiciteit Óf Èrkenning Àán Gegeven!

Hét Gáát Hiér Bij ÓM Dè ÀLLÈR ÈRNSTIGSTE RACIALE MISDADEN!
Nóch IS ér Táál Nóch Téken ér Zoú Kinder prostitutie en Misbruik Aan Gépakt Zijn Dát RÈCHTSTRÈÈKS Àán De JOODSE Daders Op scholen Verbonden IS!
Wél doén ze ér Alles aan óm Hét té verbloemen tót Moordaanslagen Aan Toé En afleidingen Waar Van Sommigen Zelfs Dodelijk.

Dat is Zéker Een Zwart Teken Aan de Wand.

van bijsterveld?...lippe biesterveld...ze klooien Ook Stééds Mét Valse namen Dat Het Niét Bij te Houden IS.
Bijsterveld Klinkt Niet joods DÚS Zál Wél Wéér Een Valse naam Zijn Nét Àls hun claims en beschuldigingen!

Wánnéér Gáát Al Die DNA Eens in Dé Databanken Zo Dát We ze Kunnen Úit Gáán Zoéken?
http://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/thuisonderwijs-goed-idee

http://www.hetzuur.nl/artikel/9529/staatsgreep-tv-de-jood-uri-rosenthal/comment-page-1/#comment-90265
Priester says

Zó Jij Bent hÓÓpvÓl Als Je Z´n Urn Ál GekÓcht Hebt?
MérkWáárdig Met Die joden!

Zó zitten ze in hét KvdK Zó informateur Zó minister Op Èéns Weer.
Altijd Wél in de Búúrt in dé macht Máár IK Zál Wél Spóken Zién?
1 april 2011, 12:54

http://www.hetzuur.nl/artikel/9524/eindtijd-is-gekomen/#comment-90264
http://tinyurl.com/3qtphbd
Priester says

# voor het gemak uitgaan van zes miljoen doden # ?

Effe Bewijzen Graag!

Btw Veel joden -Probably Óók Supposed holocoustdoden – hebben na de oorlog Massaal Valse christelijke Én Namen Ván vermoordde Nederlandse En Andere Volken Hun Families aan genomen inclúis convenient Maar Gelijk de Bezittingen.O.a. De 3.000.000 Aangiften Ván Nederlanders Tegen joden Wégens oorlogsmisdaden Zúllen Dáár Wel Mee te Máken Hébben?

Dús Éigenlijk Hádden Wij Dié Génen Moéten Zijn Dié dé afgelopen 65 Jáár Óp TV Móórd Én Bránd Én Schúld Hádden Moéten Stáán Schrééuwén!
Eindtijd?

Jehova getuigen Zijn Daar Grappig Mee.Die Komen Al 40 jaar en langer aan de Deur verkondigen ÁL Dié Tijd Al dat de Wereld “”óver tien jaar ondergáát”.
Je Moet Dé Vergissing Niét Begaan Óm mensen Die beweren Een god Een geloof Een religie té dienen Dát Òók Wérkelijk Doén Óf Het Juist Doén!
Méér Besmeuren ze de Naam En Geloof in Die Goden.Wat Ook Stiekem De bedoelingen Zijn.

Joden hebben Altijd Al Elke Leer opengebroken gekaapt en er mooi weer ten eigen bate mee gespeeld…christendom…islam etc..Àlles overgeroofd en Verworden in jodendiensten.Beide goddiensten worden Door joden gestuurd.
Déze goddiensten aan de duivel die de jood is Zijn Juist Altijd Dé Dood Gewéést Van Ware Goddienaren Als Mohammed Als Christus Áls Gahlil(Khalil) Gibran Als Leonardo Da Vinci Aleister Crowley Rudolf Steiner C.G.Jung …Én Velen Meer Die Voor GOD Stierven…éven Als Vele Kinderén Hét Woord Al Sterft Nog Voor Ze Geboren Worden…Een Ramp Heeft Ons getroffen.

Hét Zelfde Àls Héden Mét de PVV …Geert Wilders Had OF Heeft Een de joden Zeer onwelgevallig Partijprogramma.O.a. die Door Élk Verkrácht Kind Ongewenste gasten ér úit flikkeren incluis hun Kinder Verkrachterreligien.De hulptroepen en Collaborateurs Van de joden in Alle Misdaad tegen Onze Volken.

Zo Als Je Vast Wéét deden ze er alles aan óm de PVV open te breken….Én zitten Nú Òók Dáár om zich héén te schijten en slopen.Zó breken ze ÓVER ÀL IN Én grijpen dé mácht bestuur en Alle Inkomsten inclusiéf Jé Kindéren Én Alle Toekomst!

Bij Mijn Weten straft GOD Niét Doch Beeindigd Vergeeft Én Helpt Weder Op Staan.De Ramp Die Ons Trof Konden Zelfs de Joden Zélf Niéts Aan Doen.Of de islamiet.De Asiaat.De Afrikaan ..Die waren Allen Vóór Óns Al Vergáán.

Straf hebben de joden Ook mee gebracht even als hun wetten en godsdiensten bij gebrek Aan betere Oplossing Voor de Wanen Van de Dag in hun cultuur Waar Voor ze Per Ongeluk Ook de Mensheid aan zagen.Men Kan Beter Van Een Ramp Spreken Dan Ván straf Indién Een Wereld Het Kontakt Met GOD Verliest…Daar Méé Óòk Met Het Eigen Aan Geboren Ware Wezen Van GOD Gegeven ÉN Goéd!
1 april 2011, 05:56

http://www.hetzuur.nl/artikel/9522/ware-aard-geert-wilders/#comment-90263
Priester says

@Hans Mij Zelf En De Afgrond Van Mijn Bestaan Begrijp IK Heel Goéd ÉN Klaag Me Dáár Òók Een Hoedje Ván …wáár jij Dán Steeds Weer Over klaagt!…hihi
1 april 2011, 03:18

http://www.hetzuur.nl/artikel/9522/ware-aard-geert-wilders/#comment-90257
Priester says

Nóg Èén OP psychogebied

http://www.boublog.nl/2011/01/06/psychopaten-in-onze-samenleving

Zij hebben geen uber ich of super ego,maar zijn het uber ich van aan hen onderworpen Volken!Psychopaten behoren overwegend tot een specifiek ras geevolueerd uit asiatische Mensen eters.Gaat U de afkomst zien van robert m. drent joris demmink joran vd sloot jefrey dahmer ted bundy dutroux fourniret roman polanski kim de wilde hitler goebels mengele polanski churchil stalin eisenhower rooseveldt……

Alle eigenschappen die U Op Noemt en gaat U zien naar job cohen ruud lubbers dries van agt ed nijpels wim kok tang hamer pechthold rutte en zulken en dan naar de immense Schade en Leed Dat ze veroorzaakt hebben Wrééd Berékenend En Gewéténlóos Ónbármhartig……!

Ooit Noemde Iemand ze eens verloren Kinderen.
Verwoest door rituele verkrachtingen en enorme wreedheden van hun onmenselijke cultuur verworden tot anti leven en anti god.
Ze zijn de ergsten en laatsten van de Oude Mensheid.
Kinder Vérkrachters culturen!
31 maart 2011, 16:55

http://www.hetzuur.nl/artikel/9524/eindtijd-is-gekomen/

De joden(asiatische Mensen eter) hebben al Dat Soort geloven gebracht.Én Dié ondergang ... Pér Regio Verschillend Geschiedkundig Vérschillend...´t is maar waar ze nieuw beloofd Land vonden...Dáár Méé Òók!

Zij Waren Lang Geleden Ál "de eindtijd"


http://www.hetzuur.nl/artikel/9522/ware-aard-geert-wilders/#comment-90255
Priester says

Ware Aard Geert Wilders?
Toen Hij Vernam En Bevestigd Kreeg Dát ér Ván Mijn Volk…Volkjé …Nog Maar 2,1 Miljoén Óver Zijn Waar Van Velen Gevángen in joden en semietenbordelen én prostitutie Ván Zéér Jóngs Áf Àán Hád Hij Oprécht Verdriet!

Kán Géén Slécht Mens Òf Psychopaat Zijn.
31 maart 2011, 14:31

http://www.hetzuur.nl/artikel/9522/ware-aard-geert-wilders/#comment-90250
Priester says

OH @B Moet Je ér éven Een tinyurl Ván Maken!
31 maart 2011, 02:01

http://www.hetzuur.nl/artikel/9522/ware-aard-geert-wilders/#comment-90249
Priester says

@B Vást Rascisten?
31 maart 2011, 01:51

http://www.hetzuur.nl/artikel/9459/nazikabinet-rutte-besluit-tot-deelname-navo-terreuractie-libie/#comment-90247
Priester says

@Hans…Hoé Gaat Hét Met je?
30 maart 2011, 23:00

http://www.hetzuur.nl/artikel/9522/ware-aard-geert-wilders/comment-page-1/#comment-90246

http://tinyurl.com/3nakjhw
Priester says

Indérdáád IS Het Mogelijk Voor Menselijke Wezens Om Terug te Vallen Naar Basaler Stadia @akko.Rámpen en Immens geweld rituele verkrachingen mártelen en tot Chronische haat aanzetten Kán Dát verzorgen.Mensen Die Door Dat Soort invloéd getroffen Worden Blijven Dán Meestal in psychotisch(Zich in dé Angstbeelden laten mee slepen ér naar handelen Terwijl Hét Helemaal Niet Nodig Òf Zélfs Wáar IS-Vaak religious óf tribe afhankelijk-sekte Én dwangcultúren ÉN Ál Té Váák Wáre Dreigingen Géén Eens Régistrérende) Baby ÉN Zelfs Óngeborenen Toestanden hángen.Zúlke Slachtoffers reageren Vaak Ook “té” Óp Állerlei…zién in Alle Leven en Beweging dé vijand!

Is Vanwege dé sektegedragingen Ván Primitieve volken Zó ALs de afrikanen asiaten islamieten en joden HÈÈL VÀÀK in hun gedragingen en geweld te Registreren!

Dóór Hét úit één vallen Van Hun Ware Wezen En Dáár Méé Gepaard Gaande Reductie Ván Hun Capaciteiten en Talenten Kan gedrag Dat in Het Dierenrijk en Zelfs Basaler Bestaat Eerder Wél Dan Niét Vóórkomen!

Iemand Zei Wel Eens Dat ze GOD´s Schepping óngedáán hádden gemaakt.
Dat Kán Helen EN Moét Òok Vanwege Hét Immense Gevaar Dat ze Anders Blijven Voor Alle Bestaan Én zich zelf!

Èigenlijk Kún Jé Béter Oók Maar Zulke Ontwikkelden Niét in Je Besturen Staat En politiek Hébben Want De Dagelijkse Gevolgen Kén Je Maar Ál Té Goed…Tóch?
30 maart 2011, 22:59

http://www.hetzuur.nl/artikel/9459/nazikabinet-rutte-besluit-tot-deelname-navo-terreuractie-libie/#comment-90243
Priester says

Ja @Luuk ÉN Dán Leer Je Hiér Dat Al Die german born x Nog Joods Waren EN ZIJN Òók ..En Nét Àls Toén dé dienst úit maken in het staatsbeleid van meeste Landen.

ÈLK Land waar ze nog Niét hélemaal Zijn wordt belaagd en tegen opgestookt Nét Als China EN Iran!

En Die DU Ziét úit Àls WÈÈR jodenstreek!

Genocide met straling Zo Als ze Ook Al Irak deden ÉN De Kinderen in de 60 70 en 80 Jaren Radioactief Barium te drinken gaven Mét de “verplichtte” Melkdrinkkartons ÉN Ònze Kinderen Tot Steriliteit vaccinéren ÉN Ván De 30 tot 70 Jaren Sterlilisatiegenocidecampagnes Mét o.m. stiekeme röntgenbestralingen Door Europa EN Amerika hádden” En in israel meer dan 100.000 Sefaridkinderen úit gemoordt Mét röntgenstralingen OP schoolreisjes!DÁT ALLES Nóg Búiten de gifstoffen en zware metalen etc Óp scholen toé gediend Óf dé 500.000 Mét aids hiv ingespoten marokanen Die ze Daar Na Als gastarbeiders stuurden!

ÉN Láátste trick…Dé EU verordeningen Omtrent Radioactieve Stralingen 20 voudig óp geschroeft zo dat Japan verse vis kan blijven leveren naast hoofdexportproduct Kanker!

DÈMONIE!

zaplog.nl/zaplog/article/eu_voert_forse_verhoging_van_toegestane_radioactiviteit_voor_voedsel_uit_ja
Wédden Dat hun eigen voer Géén Tikjé Zál Geven éven Als ze massaal zélf Die vaccinatieprikken niet namen onder religious voorwendsel?

In hún kinderen Zúl Je Ook Boven Aan gegeven stoffen Niet of Minder Terug Vinden!
30 maart 2011, 19:33

http://www.hetzuur.nl/artikel/7136/vande-hitlergroet-van-menachem-begin/#comment-90238
Priester says

#Zowel Zionisten als Nazi’s wilden het Jodenvraagstuk oplossen. Die Zionisten zijn nog niet klaar met de missie.#

HÈT jodenvraagstuk >> Betekent … Dát joden zich Élke Dág áf vragen “hoé kómen we aan méér Geld Bezit Eigendom Land heroine macht Órganen hoeren Én verse voorrraad Kinden Gaten Én Kindér Armpjés Wáár mee Zé óns zó lékker in dé anáálkanálen kriebelen

ÉN Dát gedoé mét Die hitleriaanse handjés vond Ik Altijd Al Zó ….bruin….Zó poép …Zó joods…Hélemaal Als Ik Aan schoolreisjes Terug Denk.Dáár maakten ze Tóch Ècht HÈÈL bruin Hitleriaanse feesten Ván…Doór hén Ging Ik Gruwen Van Homofilie Én Pédofilie Wánt zij zeiden dat Dát wás wat ze Óns Àán déden!Dát IS nog Eens Fundamentéél haatzaaien tegen dé Verkéérden!Áánzetten tót zinloos geweld tégen Dè Vérkéérden!

Állerliéderlijkst slimme Démonische Misdaden tégen Weerloze Kindéren.Wéérloos hébben ze hét liéfst”…Dé úit vérkóren joden én hun hoer en slááf Volkjés!
Zélfs hun eigen Kinderen maken ze Kapot vóór Déze Collectieve Waanzin …..Dát Zélfs Óp speciaal zwaar bewaakte joodse schooltjés ÉN ré liegie gebouwen…Zwaar bewaakt Nét Àls bij de schoolreisjes… Zó Dát Géén Kind Gillend Wég Kán Rennen…Én Geálarméérde En Nieuwsgierige Mensen wég gejaagd kunnen worden!

@hein….hans…hans …bén jij Hét?
30 maart 2011, 12:25

http://www.hetzuur.nl/artikel/9508/israel-nazistaat/
Priester says

Wát Je Zégt Óver Dát joods hitleriaanse muntje Kobold!

DÀT … IS …. JOODS HITLERIÀÀNS!

Hitler HÀD 150.000 JODEN in dienst Die Duitsland in bedwang hadden.Méér Dán NÙ Néderland ÒF Amerika in bedwang hébben.Meen Hiér ca 2000 kopstukken en in Amerika 30.000 Van Dát Sóórt!

##Dát dé verovering van Het midden oosten Alsmede Heel Die oorlog een PUUR joint venture “”der joden zélf”" Wás!##

Joden zijn nooit wég gejaagd Door welke Niet jood Dan Ook!
Wás excuus smoes voor de Ogen van de Wereld!
NIKS een israel en een religiouse belofte…Simpelwég Dè Róóf Én Bé Róving Ván Hét Volgende Land En Volk Maar Weer!

Inclusiéf Een Duitsland ÈN Een Europa Voor de Zo Véélste Keer Maar Weer!
Dié kristallnacht Wás gewoon Een naftaniel achtige Rassenhaatzaai opzet Ván de joodse gemeenschap zélf Óm de Wereld op te zetten En òók óp het Verkeerde Béén Nét ALs ze Mét Die zwaar Criminele Chinese dissidente ook doén of die ml king of mandela óf holocoust óf islamterrorisme óf “”hét is nú ál wéér écht reccesie” (óf “oh én ách libie in hun vodjes Térwijl ghadaffi via áchter óm door israel uit de brand wordt geholpen …. is immers een jood) etc!Óók een manier óm troepentransporten te verbloemen Nét Àls Mét immigratie en émigraties of vluchtelingenhulp!
Ook dé Káns Dát Hiér Ook Máár Èén jood Door JOOD hitler óf zijn even joodse medeleiding is wég gesleurd is Nihil!Wát Wèl Gebeurde IS Dát Van uit Nederland Méér Dán 300.000 NÈDERLÀNDSE Mannen En Jongens Zijn Wég gesleurd….

Dóór wié Ànders Dán de joden…ÉN Dié Stierven aan Het Oostfront.En Dié achter blijvende joden Zúllen Hiér Dán Gegárandéérd Die Drie Miljoén Aangiften Wegens Het Plégen Van oorlogsmisdaden hébben Óp Gebouwd Aan de Kinder En Vrouwen Verkrachtingen ÉN plunderingén Móórden Én Doodslaan … Nét Àls dé jóódse tsjeka Dé jóódse bolsjewiék !

Ik Weet Ook Dát ze ná de oorlog massaal christelijk Valse namen Én Ván Gevallen Nederlanders inclúsiéf Hún Bezittingen Én Industrie hebben aan genomen En tevens Alle machtsposities bezet in Europa En Nederland ( Van Dáár Dát Ook Meer Dan 30 Van de naoorlogse presidenten joods wáren ÈN ZIJN – rutte balkenende verhagen donner ballin pechthold lubbers van agt kok…Óók!)Óm Maar Een Dwarsstráátje Van kaalkopgierengedrag te Noemen!

Òók HÈDEN hébben ze Wéér Onze Kinderen naar fronten gestuurd óm eigen belang zo áls Irak Afghanistan ÉN Óók Dáár zijn ze massaal de Opposities En Weerspannigheid onder de Volken áán hét áf slachten ……ónder tússen Ál Wéér zich zélf hárd vérmenigvuldigende áchter blijvende..ALs politié én présidént ….áls réchtér Èn justitie …óver Óns wákende…Én graaien wát ze graaien kunnen Vérbloemen wát ze vérbloémen kúnnen…
Dénk Dát Die vlaggen HÈÈL Juist Hangen!
29 maart 2011, 23:03

http://www.hetzuur.nl/artikel/9508/israel-nazistaat/comment-page-1/#comment-90233
Priester says

Véénbrándjé?

israel poogde Sinds vóór WTC ÀL Minsténs drie máál Rusland Europa ÉN Amerika in dé As te leggen met wát atoomarsenáál beginnende mét een wégens dé signatúúr gestolen Russisch atoomwapen boven Washington te láten détonéren áls lontjé voor ww3.

Dé Amerikaanse Detectiesatelieten Die Signaturen Van atoomexplosies Kúnnen Meten Zijn Bij Mijn Láátste Stand Ván Wéten “”Out of Commision”" op Hét Móment.Blijkbáár wát joodse ádviseurs in Die Regering Dáár!
Dwz Nú kúnnen ze élke rótzóói déponéren!

Hád édelstein Dàt Mischién vérgéten té zeggen Toén hij suckelberg Die Mét zijn familie Én vrienden ÀL Lang ván hém vérbrándt hád moéten zijn om médewerking vroeg?

Zijn ze Jé Kindéren Niét áán hét Vérkráchten drógéren En prostitueren Jé Organen Niét aan hét Róven Óf Pensioen Dán wel met Je vernietiging in de weer Stééds Maar Wéér!

ÉLKE oorlog Die We de afgelopen 3000 Jaar hádden kwám van hén!
Dát Kénden We Geen Èèns!
Óok Géén banken en Armoe!
ÉN Internetcensuur ?

Dáár toe gaf Terrorist Russisch ashkenasi lieberman al in 2009 hét bevel aan de jóodse sláven Wéreld gemeenschap..Én Vást Criminéél Raciaal cénsúúrtérrorist Én pláátselijk coordinator Collaborateur (Zie Aangifte Hetzuur cidi en Comments) naftaniel persoonlijk kent!
29 maart 2011, 21:03  


  


http://www.hetzuur.nl/artikel/8005/holocaustles-geen-zes-miljoen-joden-vermoord-bij-en-tijdens-woii/#comment-90227
 Khadijja says

“[The Palestinians] are beasts walking on two legs.”
– Israeli Prime Minister Menachem Begin, speech to the Knesset, quoted in Amnon Kapeliouk, “Begin and the ‘Beasts,”‘ New Statesman, June 25, 1982.
Excuus het betrof een kereltje

“We must use terror, assassination, intimidation, land confiscation, and the cutting of all social services to rid the Galilee of its Arab population.”

– David Ben-Gurion, May 1948, to the General Staff. From Ben-Gurion, A Biography, by Michael Ben-Zohar, Delacorte, New York 1978.

Ziek he?!!!! maar goed wat kun je anders verwachten van deze oude nazifanaten?!!
Khadijja
29 maart 2011, 17:58


http://www.hetzuur.nl/artikel/8005/holocaustles-geen-zes-miljoen-joden-vermoord-bij-en-tijdens-woii/comment-page-1/#comment-90230
 Priester says

“We must use terror, assassination, intimidation, land confiscation, and the cutting of all social services to rid the Galilee of its Arab population.”

– David Ben-Gurion, May 1948, to the General Staff. From Ben-Gurion, A Biography, by Michael Ben-Zohar, Delacorte, New York 1978.## ???

HÈÈ Wát Toéválling … láten ze Dát Nou Nét Hiér Ook Al gedáán hébben ÉN vragen Ook nog ééns óm ca 360 miljárd áán de Schade èn Èllende BIJ té betálén Náást hét Léég pómpen bij Herhalingen Ván Hét Lánd Én De belastinggelden en Pensioénfóndsen.

ÉN Ván ashkenasi lubbers en zn zóótjé Èén Ieder Maar roépen “goh wát zijn joden tóch geniaal met Geld”…Nú Dié ZÒ PÙISÀNT RIJK is ÒP ÉÈNS saampjés Mét Fondsengraaier ashkenasi nijpels en zijn familie.

Wist Je Dat Die lubbers´en en van agt´en en zo gigantische Landgoederen hébben in Europa?

Wáár Zoú ashkenasibastáárd job cóhén zijn gejátte 3,1 Miljárd geinvéstéérd hébben?

Máár Já Wát Vérwácht Jé Òók Ván ZÓ Èén ÁLLES vérwoesténde ashkenasicultuur Dat zich Hiér néstélde Mét drie Miljoén Aangiften Wegens oorlogsmisdaden Óp hun rekest?

Kúnnen Ónderhánd Wèer Drie Miljoén BIJ…ÁLS ze Niét Òók in de wetgevingen Alles zaten wég te moffelen Die Misdáádcultúúr!

Bewáárplicht Asministratie verkorten naar drie jaar voor overheden …Kén Je Dát …térwijl Decennia Ván Allerlei Misdaden Opgespoord Én Onderzocht Moeten Worden!

Bewijzen Èn Sporen vernietigen Dát IS!

Bendelid Hirsch ballin hád al de Terugvorderperiode Vóor bonussen ingekort tót vijf jáár …Nét Genoég Óm nog Wát Méélopers óp te pakken Maar hén Niét Die Mét de Privatiseringen AL plunderden ÉN vóor WTC Dé Hóófdmóót ál áf gesloten hadden!

joden zorgen goed voor zich zelf Dé Triljárden Én Kíndér Dieven!
Wij Wórden Doór hén Nog Maar Gemiddeld 70 Én zij 90 Én ouder!

Héb Je Wèl Een Idee Hoé Véél Té Véél Pensioenen ÉN lásten Wij Betalen Mét Óns úitgemóórdde Restántjé Ván 2,1 Miljoén?

Dús Die tekst Khadijja Kénnen Wé Àl Mét Ònze Ógen Dicht!
Dát Óverkómt ÈLK Volk Dat ze targetten!
Én Àlle Kindérén Òók!
29 maart 2011, 18:43


http://www.hetzuur.nl/artikel/8005/holocaustles-geen-zes-miljoen-joden-vermoord-bij-en-tijdens-woii/comment-page-1/#comment-90224
Priester says

“”Afgemeten aan Gods absolute HEILIG “”
Hansjé hansjé DÀT Bé Teként Dát jij kleine wurm Hém òp GÈÈN ÈNKÈLE WIJZE mág bekritiséren áánspráken zoú mogen doen óf Hém énig lei fálen óf wóórdbréuk vóór Dé Voéten Mág schuiven ÉN ÀL Hélemáál Niét Àls jé bijbelinterprétatiés Hét Dáglicht ÁL Niét Kúnnen verdrágen Wáár Dié wénsjés úit vóórtvloéien!

Dát Èén Zwáárst Criminéél fraudofabuleus spánlakenvolkjé Op Nóg Géén Èéns Dè Júiste Lengte Én Bréédtegráád gáát gillen “wij zijn israel” máákt Nóg Géén Israel!
Maákt Álléén Máár psychiaters Wakker!
Én wát doé je Hiér Dán Trouwens nóg ?
Jé hébt álles dát je wénst!
Ga snel naar israel!
29 maart 2011, 00:25


http://www.hetzuur.nl/artikel/8005/holocaustles-geen-zes-miljoen-joden-vermoord-bij-en-tijdens-woii/comment-page-1/#comment-90222
Priester says

@Hans ?
28 maart 2011, 23:31


http://www.hetzuur.nl/artikel/9502/nazis-van-zion/comment-page-1/#comment-90216
Priester says

@Lucas
“”begon deze te schelden: “Ik weet dat je van de beveiliging bent van het Joodse gebouw en Israelische mensen”, zei hij.En: “Kankerjoden, jullie zijn vergast in de 2e wereldoorlog, wat moet je nou?” Vervolgens werd hij agressief: “Ik ga je schoppen, ik zit op taekwondo, je moet bang voor mij zijn”. “”

Nog Nooit ZÒ Een verklaring Gehoord Lijkt Méér Èén Redevoering?
IK Neem Aan Wéér Een kunstmatig verhaal Van de joden óm Rascistsch Discriminérende voordelen vóór zich zélf áf te troggelen – doén ze al wat jaren.
Mét Leugens Én Láster!
Trouwéns Àán Dát beschréven gedrag té Zién hádden ze Èérder Een jood té pakken.

Én Dán….
“” Dergelijke situaties doen zich wel ongeveer eenmaal per maand voor in Amsterdam. “Dit soort voorvallen zijn minder zichtbaar dan scheldpartijen en andere incidenten op straat, maar het inwinnen van informatie kan een voorbereiding zijn voor een terroristische aanslag”, zegt een functionaris.”"
Àls Dáár in Amsterdam Blijkbáár dé touristische busstop vóór klunstige terroristen Zoú zijn Wáár òm is Dán Niét Èén dér pogingen Minstens Al Een Keer geslaagd of Van Vernomen?

Ik Denk Dat Dit Al Wéér Fraude IS Van de joodse “politici?” en cidi ér bij betrokken want Die spinnen garen bij zulks verhalingen.Die joodse gemeenschap zoú ér Beter Wat aan Gaan Doen Én Die cidi en mdi Gaan Óp Ruimen want “kristallnacht”" was Ook Al Door “joodse leiding”" georganiséérd Èn We Wéten De Gevolgen Ván Dat Rassenhaat zaaien.

Tevens worden Dit Soort Fraudes gepleegd “”Áls éxcúus” om Onze Gemeenschapsgelden te kunnen op snoepen!
tinyurl.com/6ehv5f4

Bij Herhaling Zijn ze Door de Mand Gevallen bij het doén Ván Valse aangiften.
Láát Stáán Wé Beginnen Óver Dié holocoust!
ÉN ÓNZE Drie Miljoén Aangiften Wégens oorlogsmisdaden GÈPLÈÈGD DÒÒR JODEN!

adelaideinstitute.org/Dissenters/mclaughlin.htm
tinyurl.com/6cmyt86
tinyurl.com/4hxatc4

28 maart 2011, 12:56http://www.hetzuur.nl/artikel/8005/holocaustles-geen-zes-miljoen-joden-vermoord-bij-en-tijdens-woii/#comment-90211
Priester says

Ook Déze Blanken Hans

http://www.adelaideinstitute.org/Dissenters/mclaughlin.htm
28 maart 2011, 02:52


http://www.hetzuur.nl/artikel/8005/holocaustles-geen-zes-miljoen-joden-vermoord-bij-en-tijdens-woii/#comment-90210
Priester says

Sorry Wilde Je Geestelijk Welzijn Niet Aan Tasten.
De hedendaagse “jood” noemt zich inderdaad Pas Sinds 600 jaar Zó.Vóór Ál Én in begrepen dé askenasi ván asiatische kom af Én HÉT kernprobleem Vanwege Dé Zéér Kwaadaardige cultuur en gewoonten Dát Mensen eters Nu Èénmaal hébben.
We Stammen Niét Van noach áf.

Dé Noordelijke Moderne Mens Splitste Zich 100.000 Jaar Geleden Tússen De ijstijden Dóór Áf Ván De Rest Der “modérne Mensheid” Én Ontwikkelde Zich Fascinérend Veel Anders – Dé Blanken.Hun Wézen Zelf Veranderde.Zij Woonden Tót 13.000 Jáár Geleden Tot Voor Bij Israel Én Bevolkten Geheel Het Noordelijk Halfrond.

13.000 Jáár Geleden Kwam de “Oude” Mensheid Mét terug trekken Van de ijstijd Van Achter het ijs Vandaan .Nog in dé zelfde oude staat onder dé knoet Ván de asiatische Mensen eters aka de ashkenasi.

Dáár Àán Wordt in Onze Mythen Geréferéérd Als dé Ragnarok Dé Zondvloed Dé Götterdämmerung Dé Eindtijd.Zij maakten Dé Schepping ongedáán Alles Wérd Duister En Koud.

Tússen Òns Én hén Wás Al 100.000 Jáár Géén verbinding Meer En We Waren TOTÀÀL Anders Ontwikkeld Én Dáár Mee éven TOTÀÀL Weerloos Tegen Het Kwaad Dat Daar kwam Ván Zo Als Iemand Ze Eens Noemde Dé verloren Kindéren Zó Àls òók Wij Dát Wérden Al snel.

Tót 600 Jaar Geleden noemden ZIJ ZÈLF – ÓNS – “joden” Wat in hún taal iets Als Kinderen Betekent.Volken Van Kinderen.We Waren Veel Kleiner Dan zij En Veel Onbehaarder Wat ook Bij droeg aan hun vergissingen. Ónze Reuzen Waren 1,60 En Gemiddeld Waren We 1,20.Dáár Maken Archeologen Ook Wel Wat Vergissingen Mee.Even Eens Als Mét Dat We 120 Jaar Oud Werden gemiddeld Én Nóg Àls de jood Ons Niét Zó Zou vergiftigen.

BTW Dé zuivere ashkenasi Pik Je ér Zó uit. Die Zién er uit Áls prins charles wim kok dries van agt tang van de pvda hamer pechthold eurlings van gijzel van thijn van mierlo dé rotchilds twan huys bérlustconijni Én cohen Ook Wél alhoéwél ietwat vérbastáárd Mét afrikaans.Zoek Eens jeugdfotos Van prins bernard Op!
Dé crypto´s Mét ashkenasi joodse moeder Wordt Wat Moeilijker Máár éven Gevaarlijk En vijandig Én Die sekte toegedáán.Zo ALs ernst hirsch ballin donner balkenende kalbfleisch max moscowicz obama ivo opstelten
Dé Blanke Zuiver – Is Blank Rood of Blond Haar Groene of Blauwe Ogen.Géén zwart haar.

Wáárschijnlijk Door de ashkenasi vernoemd naar de Eerste Ontmoetingsplaats Kaukasus Wat Mischién “koude Streek” betekende!
Dúizéndén járen Dè Méést geliefde slaven Van de zuidelijke volken en dé beloofde maagden ván de moslims..Téken Máár úit Jé gelúk!

We Wáren Ooit hún shenandoah Vóór Dát ze Dát Òók Al éigenhandig vernietigden Zónder Té Wéten Wát ze deden.
28 maart 2011, 01:16


http://www.hetzuur.nl/artikel/8005/holocaustles-geen-zes-miljoen-joden-vermoord-bij-en-tijdens-woii/comment-page-1/#comment-90208
Ja @Hans

Ik Ben Nooit Een rascistische Blanke Tegen Gekomen Want Die Bestaan Niét.
Wél Ben Ik Blanken Tégen Gekomen Dié Niét móchten Spréken en Getuigen Ván Hén Aan Gedáán Raciaal Terrorisme En Misdaad.Rascisten  Én Ook Zelfs Criminele Rascisten ZIJN Ùitsluitend  zuidelijke en joodse culturen Ook Van uit hun religien Zelfs.

Dé Blanke is Nooit Hét Kwáád Voor de afrikaan Gewéést.Dát Wás En IS Al Wéér Dé jood(asiaat) Wèl En Dat Al 20.000 Jáár.Heel De Amerikaanse slaven geschiedenis IS joods belang en bedrijf.Dát IS té Vinden Óp Internet Ván Sinds Columbus áf Dié Door de spaanse joden aka maranos wérd gesabotéért uit de weg geschoven óm hun belang.

De asiaat de afrikaan de islamiet hadden zélf samen een slavenhandel Mét Óns Als slaven Ván Vóór de Jaartellingen Al.

Van Dáár Dat ze Heden 8000 Jaar Oude Botten Van Blanken in China Vinden.Dát dé Japanse animetekenaars in hun fantasieuitingen Blonde en Rode Blanke Vrouwen hébben.Dát dé hoven Ván de faraos in Sommig Perioden "verblankt " Waren.4000 Jaar Gelden Al.Wij ...Dé Blanken ...Zijn De Joden Ván De Bijbel En Waren De slaven van Egypte...Dé Bouwers Ván de Pyramiden.

ml King Had Niét Èén Menselijke Vezel in Héél Zijn Verdorven lijf.Hing Ván de alcohol en Misdaad aan elkaar.Wás "gemaakt " Door de joden als Rassenhaatwapen.

Hád Ál Een Strafblad Van Hiér Tót Tokio DÙS IS Hét ""GÈÈN Criminaliséren"" Àls Ik Dát Zég.ÈLK publiek optreden ván hem was volledig gestaged en de tekst besproken even áls mét einstein dát Het Geval was.Zélfs Dé Droom Gestolen Ván Een Volk Dát Wél Bevrijding Behoeft Al Zó Láng!

Zo Ook nelson mandela...Een Terrorist en uitvinder Ván de necklace.Hád 30 Jáár Vóór bomaanslagen en is geheel opgebouwd Dóór joden Als Raciaal Terreurwapen.In China Èén ""supposed"" díssidente met huisarrest Wordt Hiér Door de joodse media "opgeblazen áls jé Ván Hét dé arme ziel en hét boze China"!...Waarheid IS Dat ze Vast Gezet Was Om Dat ze een Partijgenoot Hád Vermoordt...Dát IS Andere Koek meneer.Niks Géén zielige náár Vrijheid hunkerende Vechtster Vóór Menselijkheid Én Vrijheid.

WÉLKE BLANKE Slachtoffers?

Mét 1ste en 2de Wereld Oorlogen Mee ca 480.000 Miljoén Blanke Slachtoffers Ván de joden Tot Heden en De Teller Loopt Nog!

Dáár Bij Òók Dé al Gevonden Méér Dán 16 Miljoén Duitsen en Polen Dié Ná de 2de wo Af gemaakt werden Op diverse wijzen.Dan de Slachtoffers Ván De Duizend saturatiebombardementen(Holocousten) Op Duizend Duitse Steden Ná de oorlog  45 - 50 .Massagraven Van na de oorlog Vermoordde Mensen Worden (Tót in Scandinavie  Een Heel Kamp Van Moeders en Hun Kinderén uit gemoordt Mét Verhongeringen) Nu gevonden.

Dan de Genocides Op Niét joodse Europeanen Russen Duitsen Polen Scandinaviers Tot 1967 Ván 1887 Áf..Mét vergassingen Van Miljoénen Mensen in treinwagons Die Tunnels in gereden werden en de cyanide vatmethode er op los gelaten.Dán De Massa Genociden Via ionisérende "sterilisátie""stralingen Ván de 30 Tot 70tiger Jaren Door Heen Heel Europa En Amerika.Dán de toedieningen Van alcohol tabak drugs martelingen en  gifstoffen Aan kinderen Mét Misbruik Van de schoolsystemen en schoolreisjés.Zaken en Misdrijven Wáár Dóór Ònze Bevolking Terug is Gelopen Ván Dé 5,5 Miljoén Van Na de oorlog Tot Hét Hedendáágse 2,1 Miljoén.

Iets Wát joden Bij ÉLK Volk ÉN Òók Het Chinese Al deden ónder bolsjewisme en later communisme Én doén Zélfs Hét éigen Àls Dat Niét Hélemáál Zó puur asiaat IS Zo Als de sefaridkinderen.Dán Het Misbruik Van oorlogen Nog Als Genocidewapen Om Rassen tegen Elkaar óp te ruimen.ALLE overheden Ten Tijde Van Deze chronische Raciale Terreurmisdrijven WÀREN ÈN ZIJN volledig ónder JOODS bevel En controle.

Òók De Duitse Poolse Russische Amerikaanse ÉN gealliéérden Wáren Èn Zijn Dát.
Dán Dè Eugenetische Genociden Nog Zo Als Ook Jouw Familie Daar Door Getroffen Werd.Rassen úit móórden Door Hun DNA úit té wássen Mét Elke Volgende Generatie Méér En Méér.

Dié Blanken Hans!
This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola